report - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

report

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"report" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 63 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
report f. ihbar etmek
report f. bildirmek
report f. haber vermek
report f. rapor etmek
report i. rapor
General
report f. ihbar etmek
report f. rapor vermek
report f. nakletmek
report f. bildirmek
report f. anlatmak
report f. görünmek
report f. hazır bulunmak
report f. raporlama yapmak
report f. söylemek
report f. şikayet etmek
report f. rapor haline getirmek
report f. sunmak (yasa vb)
report i. bilgi
report i. bildiri
report i. diploma
report i. karne
report i. dedikodu
report i. rivayet
report i. şöhret
report i. şayia
report i. gazete haberi
report i. röportaj
report i. rapor
report i. takrir
report i. çalışma raporu
report i. tutanak
report i. öğrenci karnesi
report i. söylenti
report i. patlama sesi
report i. ün
report i. haber
report i. açıklama
report i. top sesi
Trade/Economic
report anlatmak
report rapor
report tebliğ
report bildiri
report denetçi raporu
report tutanak
report layiha
report haber
report rapor hazırlamak
report rapor yazmak
report bilgi
report durum
report izahat
report rapor vermek
report açıklama
report mali belge
report raporlamak
Technical
report rapor vermek
report rapor etmek
report raporlamak
report rapor sunmak
report rapor
report bildirmek
Meteorology
report meteorolojik rapor
Sport
report rapor

"report" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
General
compile a report f. rapor düzenlemek
contradict the report f. raporu yalanlamak
draw up a report f. rapor düzenlemek
draw up a report f. rapor yazmak
fail to report a news item f. haber atlamak
file a missing person report f. kayıp kişi ihbarında/bildiriminde bulunmak
file a missing persons report f. kayıp (kişi) ilanı vermek
file a report f. şikayette bulunmak
file a report f. rapor sunmak
furnish a monthly report f. aylık rapor hazırlamak
give a report f. rapor vermek
give an oral report f. tekmil vermek
keep a report f. rapor tutmak
keep report f. rapor tutmak
leak a report to the media f. medyaya sızdırmak (bir röportajı vb)
make a formal report f. resmi rapor hazırlamak
make a report f. rapor vermek
make a report f. rapor yazmak
prepare a formal report f. resmi rapor hazırlamak
prepare a monthly report f. aylık rapor hazırlamak
prepare a report f. rapor düzenlemek
prepare a report f. rapor hazırlamak
prepare a report about f. hakkında rapor hazırlamak
put into report form f. rapor haline getirmek
put something into report form f. rapor haline getirmek
receive report f. ihbar almak
receive report f. rapor almak
report a crime f. bir suç ihbarında bulunmak
report a crime f. bir suç ihbarı yapmak
report a death f. ölüm ihbarında bulunmak
report a fire f. yangın ihbarında bulunmak
report a fire f. yangın ihbar etmek
report a minute of dissent f. muhalefet şerhi koymak
report back f. geri bildirimde bulunmak
report back f. geri rapor etmek
report news f. haber sunmak
report on f. gammazlamak
report on f. hakkında rapor hazırlamak
report the murder to the police f. cinayeti polise bildirmek
report to f. -e gitmek
report to f. -e gelmek
report to the police f. polise bildirmek
respond to a report of f. bir ihbarı değerlendirmek
respond to a report of a suspicious package f. şüpheli paket ihbarını değerlendirmek
run a report f. rapor hazırlamak
write down a report f. zabıt tutmak
accident report i. kaza tutanağı
activity and audit report i. faaliyet ve denetim raporu
activity report i. faaliyet raporu
analysis and examination report i. tahlil ve muayene raporu
assessment report i. değerlendirme raporu
attestation report i. tasdik raporu
breakdown report form i. arıza bildirim formu
business report writing i. işletmelerde rapor yazımı
case report i. vaka raporu
change report i. değişim raporu
confidential report i. çok gizli rapor
crime report line i. polis ihbar hattı
crime scene report i. suç mahalli tutanağı
crime scene report i. olay yeri tutanağı
daily report i. günlük rapor
daily report i. günlük çalışma raporu
delivery receipt report i. teslim tesellüm tutanağı
detection report i. tespit raporu
direct report i. ast
disciplinary report i. disiplin raporu
evaluation report i. değerlendirme raporu
expense report i. harcama raporu
expense report i. gider raporu
expert's report i. bilirkişi raporu
fault report form i. arıza bildirim formu
final report i. final raporu
final report i. son rapor
forensic report i. adli tıp raporu
full report i. ayrıntılı rapor
geotechnical report i. geoteknik rapor
global report i. küresel rapor
identification report i. tespit raporu
inception report i. giriş raporu
information report i. bilgi raporu
information report i. durum raporu
inquiry report i. sorgulama tutanağı
interim report i. ara rapor
internship program activity report i. staj programı faaliyet raporu
interrogation report i. sorgulama tutanağı
investigative report i. araştırma raporu
judicial report i. adli rapor
long-form report i. uzun rapor
mandatory report i. zorunlu rapor
medical report i. hastalık raporu
medical report i. sağlık raporu
meeting report i. toplantı raporu
meteorological report i. meteoroloji raporu
minority report i. azınlık raporu
missing persons report (mpr) i. kayıp kişi ilanı
news report i. haber metni
news report i. haber bülteni
official report i. zabıt
official report i. tutanak
personnel accountability report i. şahsi mesuliyet raporu
personnel accountability report i. kişisel sorumluluk raporu
planning report i. planlama raporu
police report i. polis raporu
preliminary report i. ön rapor
progress report i. ilerleme raporu
progress report i. gelişim raporu
property irregularity report i. eşya karışıklık raporu
publish a report i. rapor yayınlamak
quality certificate report i. kalite sertifika raporu
reasoned report i. gerekçeli rapor
recent report i. en son/son rapor
referee report i. hakem raporu
referee's report i. hakem raporu
report card i. karne
report card i. öğrenci karnesi
report card day i. karne günü
report card gift i. karne hediyesi
report of an informer i. curnal
report of an informer i. jurnal
report of birth i. doğum raporu
report of examination i. muayene raporu
report writing i. rapor yazma
report writing techniques i. rapor yazma teknikleri
safety assessment report i. güvenlik değerlendirme raporu
safety report i. güvenlik raporu
school report i. karne
scouting report i. keşif raporu
self-report i. kendi kendine rapor etme
shadow report i. gölge rapor
sick report i. rapor
sick report i. hasta raporu
social study report i. sosyal inceleme raporu
solicited report i. talepli bildirim
survey report i. inceleme raporu
survey report i. denetim raporu
test report i. deney raporu
transmission report i. faks/iletim raporu
valuation report i. değerleme raporu
visit report i. ziyaret raporu
weather report i. hava raporu
weather report i. hava durumu raporu
weekly report i. haftalık rapor
working report i. çalışma raporu
written report i. tutanak
Phrasals
report in geldiğini bildirmek
report to someone birine raporlamak
Phrases
according to the report rapora göre
report from -den haberler
Colloquial
a scientific report bilimsel bir rapor
Idioms
report for duty (bir göreve başlamak üzere) görev yerine gelmek
report in sick hasta olduğunu söyleyip (ya da bahane edip) işe gitmemek
Speaking
anything to report? kayda değer bir şey var mı?
do you have a soft copy of your report? raporunun elektronik hali var mı?
do you have a soft copy of your report? raporunun dijital hali var mı?
I'd love to report it bunu haber yapmak istiyorum
there is a report that söyleniyor
Trade/Economic
activity report faaliyet raporu
activity report of the board of directors yönetim kurulu faaliyet raporu
actuarial report aktüaryal rapor
affiliation report bağlılık raporu
agent's report acenta istihbaratı
aging report yaşlandırma raporu
agreed valuation report mutabakatlı kıymet takdiri raporu
annual activity report yıllık faaliyet raporu
annual management report yıllık yönetim raporu
annual report senelik rapor
annual report yıllık faaliyet raporu
annual report şirketin mali yılsonunda hisse senedi sahiplerine açıkladıkları bilanço ve kar-zarar tabloları
annual report yıllık rapor
annual report faaliyet raporu
appraisal report kıymet takdiri raporu
appraisal report ekspertiz raporu
appraisal report değer takdiri raporu
appraiser's report ekspertiz raporu
atm transaction report bankomat hareket listesi
audit report denetçi raporu
audit report denetim raporu
audit report denetim raporu
audit report teftiş raporu
audit report denetleme raporu
auditor’s report on the accounts hesaplara ilişkin denetçi raporu
auditor's report denetçi raporu
babs report babs raporu
bid evaluation report ihale değerlendirme raporu
board report yönetim kurulu raporu
budget report bütçe raporu
business report writing iş raporu yazma
calibration report kalibrasyon raporu
capacity report kapasite raporu
capital expenditures report sermaye masrafları raporu
captain's report kaptan raporu
cash report nakit raporu
cash report nakit beyanı
cash transport report para kamyonu raporu
company report şirket raporu
conformity report uygunluk belgesi
corporate governance compliance report kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu
corporate governance compliance report kurumsal yönetim uyum raporu
corporate report şirket raporu
cost report maliyet raporu
credit report kredi istihbaratı
customs house report gümrük beyanı
daily income report günlük gelir raporu
daily production report günlük üretim raporu
daily report günlük rapor
date of transition to international financial report standards uluslararası finansal raporlama standartlarına geçiş tarihi
debt aging report borç yaşlandırma raporu
directors' report yönetim kurulu raporu
draft report rapor taslağı
draft report taslak raporu
earnings report gelir kayıtları
earnings report kar zarar çizelgesi
earnings report mali rapor
executive report idari rapor
expert report uzman raporu
expert report bilirkişi tutanağı
expert report bilirkişi raporu
expert witness report bilirkişi raporu
expert's report bilirkişi raporu
expert's report bilirkişi tutanağı
External Debt Monitoring Report dış borç izleme raporu
final report son rapor
final report sonuç raporu
Financial Monitoring Report mali izleme raporu
financial report finansal rapor
financial stability report finansal istikrar raporu
fiscal report finans raporu
flash report geçici mali durum raporu
flash report geçici rapor hesabı
follow up report izleme raporu
full certification report tam tasdik raporu
full report etraflı rapor
full report ayrıntılı rapor
global financial stability report (gfsr) küresel finansal istikrar raporu
incapacity report iş görmezlik raporu
income and expense report gelir gider raporu
independent audit report bağımsız denetim raporu
inflation report enflasyon raporu
interim feasibility report (ara döne/geçici) fizibilite raporu
interim financial report ara dönem finansal raporu
interim financial report ara dönem finansal tablosu
interim report faaliyet dönemi içerisinde hazırlanan rapor
interim report ara rapor
interim report geçici rapor
interim report muvakkat rapor
internal feasibility report dahili fizibilite raporu
internal report dahili rapor
internship report staj raporu
inventory report message envanter rapor mesajı
investigation report araştırma raporu
joint activity report müşterek faaliyet raporu
labor market report işgücü piyasası raporu
legislation report mevzuat raporu
long-form report ayrıntılı rapor
make a formal report resmi rapor hazırlama
make a report rapor vermek
make an official report tutanak düzenlemek
make an official report tutanak tanzim etmek
make an official report zabıt tanzim etmek
management report yönetim raporu
management report işletme raporu
market report piyasa raporu
merit report hakediş raporu
monitoring and evaluation report izleme ve değerlendirme raporu
monthly projection report aylık tahmin raporu
narrative interview report mülakat sonuç raporu
narrative interview report kısa mülakat özeti
narrative interview report kısa görüşme özeti
narrative interview report mülakat özeti
near-miss report ramak kala raporu
nil report olumsuz rapor
nonconformity report uygunsuzluk raporu
notary report yemin zaptı
occupational accident report iş kazası raporu
official report zabıt
official report tutanak
open to buy report azami satın alma sınırı raporu
operating report faaliyet raporu
operating report işletme raporu
operating report işletme faaliyet raporu
opinion report görüş raporu
performance report performans raporu
performance report uygulama raporu
performance report başarı raporu
periodic report dönemsel rapor
periodic report periyodik rapor
personnel report personel raporu
photographic interpretation report foto kıymetlendirme raporu
preliminary proceedings report duruşmaya hazırlık tutanağı
preliminary proceedings report tensip tutanağı
preliminary proceedings report tensip zaptı
preliminary survey report ön inceleme raporu
pre-project report ön proje raporu
primary report ilk rapor
progress payment report hakediş raporu
progress report gelişme raporu
project status report proje durum raporu
qualified report şartlı görüş bildiren denetleme raporu
qualified report şartlı görüş bildiren denetim raporu
qualified report şartlı denetçi raporu
quality control report kalite kontrol raporu
quality report analiz raporu
quality report ekspertiz raporu
raporu report of the auditors denetçiler raporu
real estate value assessment report gayrimenkul değerleme raporu
real property valuation report gayrimenkul değerleme raporu
receiving report alış belgesi
report form rapor şekli
report of investigation soruşturma raporu
report of investigation muayene raporu
report of management yönetim raporu
report of operation işletme
report of the directors yönetim kurulu raporu
report preparation rapor hazırlama
report sheet/paper rapor kağıdı
research report araştırma raporu
retail sales report perakende satış raporu
sectoral report sektör raporu
service report message hizmet rapor mesajı
shipping report gönderme raporu
ship's report gemi raporu
short form report kısa rapor
short report kısa rapor
specialized commission report ihtisas komisyonu raporu
stock exchange report borsa raporu
submittal of the final report nihai raporun sunulması
superintendence report gözetim raporu
supplier assessment report tedarikçi değerlendirme raporu
supplier evaluation report tedarikçi değerlendirme raporu
survey report ekspertiz raporu
survey report gözlem raporu
tax audit report vergi inceleme raporu
temporary incapacity report geçici iş görrmezlik raporu
test report deney raporu
total operation report tüm operasyonlar raporu
trade report ticaret raporu
trial report dava raporu
trial report deneme/taslak raporu
ullage report gemi ölçü raporu
unfavorable audit report olumsuz rapor
unqualified report koşulsuz rapor
workflow report iş akım raporu
working capital report döner sermaye raporu
working capital report işletme sermayesi
workplace accident report form işyeri kaza bildirim formu
workplace incident report form işyeri kaza bildirim formu
year-end report yıl sonu raporu
z-report z-raporu
Law
accident report olay tutanağı
accident report kaza tutanağı
attorney general's preliminary report savcılık hazırlık dosyası
clarifying export report bilirkişi raporunun aydınlatılması
expert report ehlihibre raporu
expert report bilirkişi raporu
file a report of lost or stolen item kayıp veya çalıntı bildiriminde bulunmak
forensic examination report adli muayene raporu
incident report olay tutanağı
incident report kaza tutanağı
insufficient expert report yeterli görülmeyen bilirkişi raporu
insufficient expert report yetersiz bilirkişi raporu
judicial medical report adli muayene
majority report birkaç şartı içeren rapor
non-compliance report (ncr) uygunsuzluk raporu
notice of report ihbar tebligatı
official report zabıt varakası
preliminary proceedings report tensip tutanağı
preliminary proceedings report duruşmaya hazırlık tutanağı
report of historical traffic search geçmişe yönelik olarak telefon trafiğinin araştırılması sonrası hazırlanan rapor
report of historical traffic search hts raporu
report of lost or stolen items kayıp veya çalıntı bildirimi
Politics
accident report form kaza rapor formu
annual protection report yıllık koruma raporu
annual report yıllık rapor
annual report faaliyet raporu
board of report evaluation rapor değerlendirme kurulu
committee report heyet raporu
community report topluluk raporu
consular report konsolos raporu
evaluation report değerlendirme raporu
external debt monitoring report dış borç izleme raporu
feasibility report fizibilite raporu
final report nihai rapor
global financial stability report küresel finansal istikrar raporu
global monitoring report (gmr) küresel izleme raporu
inception report başlangıç raporu
incident report vaka raporu
incident scene investigation report olay yeri tespit tutanağı
interim report ara rapor
interim report geçici rapor
minority report muhalefet şerhi
our common future report ortak geleceğimiz raporu
progress report ilerleme raporu
provisional report geçici rapor
regular report ilerleme raporu
regular report düzenli rapor
report of our common future ortak geleceğimiz raporu
report on our common future ortak geleceğimiz raporu
saint petersburg accountability report on g20 development commitments g20 kalkınma taahhütlerine ilişkin saint petersburg hesap verebilirlik raporu
staff report personel raporu
state corruption risk report devlet yolsuzluk risk raporu
state department report dışişleri bakanlığı raporu
technical assistance report teknik yardım raporu
treasury transaction report hazine işlemleri raporu
turkish report on drugs türkiye uyuşturucu raporu
Institutes
section of report and investigation and processing rapor, inceleme ve işlem şubesi
Industry
self-audit checklist and report for film and hybrid integrated circuit manufacturers film ve entegre devre imalatçılar için kesin hesap kontrol listesi ve raporu
Insurance
medical examiner's report tıbbi muayene raporu
survey report ekspertiz raporu
surveyor's report ekspertiz raporu
Tourism
housekeeper report günlük oda durum cetveli
Media
news report haber raporu
report as news haber yapmak
Technical
annual report etkinlik bildirgesi
error report hata raporu
evaluation report content değerlendirme raporu içeriği
evaluation report content değerlendirme raporu muhtevası
exception report sapma raporu (yolunda gitmeyen/zamanında yetişmeyen/yetişmeyecek sıkıntılı/problemli/sorunlu durumları bildiren rapor)
failure report arıza raporu
failure report form arıza bildirim formu
feasibility report yapılabilirlik raporu
final systems design report kesin sistem düzenleme raporu
indoor dust measurement report iç ortam toz ölçüm raporu
inspection and test report muayene ve deney raporu
inspection report muayene raporu
inspection report kontrol raporu
interference report enterferans raporu
international multimodal status report message uluslararası çokmodlu durum rapor mesajı
periodic report devre raporu
quality certificate report kalite sertifika raporu
report card rapor kartı
report generation rapor üretimi
report generation parameters rapor üretme parametreleri
report generator rapor üreteci
report of measuring results and test ölçme sonuçları ve deney raporu
report on sampling numune alınması ile ilgili hazırlanmış rapor
report on sampling numune alma raporu
report program generator rapor program üreteci
report program generator language rapor program üreteci dili
road reconnaissance report yol keşif raporu
sampling report numune alma raporu
scientific advisory committee report bilimsel danışma kurulu raporu
summary report özet raporu
summary report özet rapor
technical report fenni rapor
technical report teknik rapor
test report test raporu
test report deney raporu
Computer
active report etkin rapor
analysis report çözümleme raporu
analysis report inceleme raporu
apply report rapor uygula
converting old report eski rapor dönüştürülüyor
copy report raporu kopyala
create microsoft access report microsoft access raporu yarat
create report in raporun yaratılacağı yer
data report message veri rapor mesajı
database report veritabanı raporu
default report varsayılan rapor
delete report rapor sil
delivery report ileti raporu
detail report ayrıntı raporu
devices report aygıt raporu
drivers report sürücü raporu
drives report sürücü raporu
edit report rapor düzenle
elegant report zarif rapor
end job report iş raporunu bitir
end jobs report iş bitirme raporu
error report hata raporu
executive report üstyönetim raporu
executive report üst yönetim raporu
final systems design report kesin sistem düzenleme raporu
form report design form rapor tasarımı
format report raporu biçimlendir
full report tam rapor
generate report rapor üret
mail report raporu postala
memory report bellek raporu
microsoft access report shortcuts microsoft access rapor kısayolları
multiple line report çok satırlı rapor
network report ağ raporu
new report yeni rapor
open report raporu aç
pid pool report pıd havuz raporu
preview report raporu önizle
print report raporu yazdır
print report rapor yazdır
privacy report gizlilik raporu
recall report raporu geri çek
rename report raporu yeniden adlandır
replicable report yinelenen rapor
report abuse suistimal bildir
report abuse kötü kullanım bildir
report count rapor sayımı
report default varsayılan rapor
report design rapor tasarımı
report errors hataları bildir
report errors to hataları bildir
report footer rapor altbilgisi
report generation rapor üretimi