sıfır - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

sıfır"sıfır" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 26 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
sıfır zero i.
General
sıfır zilch i.
sıfır cypher i.
sıfır nothing i.
sıfır ought i.
sıfır o i.
sıfır nought i.
sıfır aught i.
sıfır goose egg i.
sıfır cipher i.
sıfır nil i.
sıfır naught i.
sıfır null i.
sıfır 0 i.
sıfır zero s.
Colloquial
sıfır jack squat i.
sıfır zip i.
Slang
sıfır bagel i.
Trade/Economic
sıfır zero tariff i.
Technical
sıfır zero i.
sıfır naught i.
sıfır nil i.
Computer
sıfır null i.
sıfır null character i.
Linguistics
sıfır zero i.
Tennis
sıfır love i.

"sıfır" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 434 sonuç

Türkçe İngilizce
General
sıfır doldurmak zeroise f.
sıfır doldurmak zerofill f.
sıfır almak receive zero on the exam f.
sıfır almak score zero on the exam f.
sıfır çekmek score zero on the exam f.
sıfır çekmek receive zero on the exam f.
sınavda sıfır çekmek receive zero on the exam f.
paradan/liradan altı sıfır atmak remove/omit 6 zeros from currency/tl f.
alef sıfır aleph null i.
solda sıfır nonentity i.
solda sıfır fry i.
alef sıfır aleph zero i.
sıfır noktası zero i.
solda sıfır cipher i.
soldan sıfır böleni left divisor of zero i.
sıfır toplamlı oyun zero sum game i.
yazının sıfır derecesi zero i.
milyon (altı sıfır) meg i.
toplamı sıfır olan oyun zero sum game i.
sıfır yaka crew neck i.
elektriksel sıfır electrical zero i.
sıfır yüklü ve sıfır kütleli temel parçacık neutrino i.
nerdeyse sıfır şans buckley's chance i.
sıfır nüfus artışı zero population growth i.
sıfır değer zero value i.
sıfır noktası zero point i.
sıfır hata zero error i.
sıfır tabanlı bütçeleme zero-base budgeting i.
sıfır noktasından doğuş zero-point emergence i.
sıfır toplam zero-sum i.
sıfır sonuç zero-sum i.
öndeki sıfır leading zero i.
sıfır noktası null point i.
sıfır beden rail thin i.
sıfır beden size zero i.
sıfır beden size 0 i.
sıfır beden stick thin i.
sıfır tolerans ilkesi zero tolerance principle i.
bir sıfır one-nil i.
sıfır araba new car i.
sıfır derecenin altı below freezing i.
solda sıfır nobody i.
sıfır olma nullness i.
sıfır araba kokusu new car smell i.
denize sıfır beachfront s.
denize sıfır seafront s.
yepyeni/sıfır brand-new s.
denize sıfır beachside s.
sahile sıfır beachside s.
okyanusa sıfır oceanfront s.
sıfır yer çekimi ile ilgili agravic s.
Colloquial
bir sıfır önde başlamak a head start f.
solda sıfır kalmak be pale in comparison f.
bir oyunda sıfır çekmiş skunked s.
Idioms
solda sıfır bırakmak blow the doors off (something) f.
solda sıfır bırakmak blow the doors off f.
sıfır çekme a goose egg i.
sıfır şans ghost of a chance i.
şansı sıfır olma not a chinaman's chance i.
elde var sıfır a wash i.
elde var sıfır batting zero i.
sıfır tolerans zero tolerance i.
solda sıfır mere fleabite expr.
yanında solda sıfır kalmak pale by comparison (with something)
yanında solda sıfır kalmak pale in comparison (with something)
Slang
solda sıfır no-mark [brit] i.
sıfır şans chinaman's chance i.
moral sıfır blue funk i.
Trade/Economic
arz esnekliğinin sıfır olması perfect inelasticity of supply i.
amerika'da solomon brothers tarafından sıfır kuponlu bonolar şeklinde yeniden ihraç olunan bir amerikan hazine bonosu türü cat i.
ekonomik kazançların sıfır olması zero economic profits i.
portföy yatırımlarındaki azalma notu (sıfır ağrılık) underweight i.
sıfır temelli bütçeleme zero-base budgeting i.
sıfır değer ağırlıklı poisson modeli zero-inflated poisson model i.
sıfır kuponlu tahvil zero-coupon bond i.
sıfır gümrük tarifesi zero tariff i.
sıfır stoklu üretim just-in-time production i.
sıfır toplamlı oyun zero-sum game i.
sıfır hata politikası zero-defect policy i.
sıfır bazlı bütçe zero based budget i.
sıfır veya negatif işareti taşıyan bir dizi değişme run i.
sıfır faiz politikası zero interest policy i.
sıfır kar noktası breakeven point i.
sıfır bazlı bütçe zero-based budget i.
sıfır stok just-in-time production i.
sıfır oranlı ithalat vergisi zero rate of import duty i.
sıfır toplamlı oyun zero-sum game i.
sıfır tabanlı bütçeleme zero base budgetting i.
sıfır büyüme zero growth i.
sıfır vergi oranı zero rate of duty i.
sıfır kuponlu tahvil zero bond i.
sıfır tabanlı üretim zero based production i.
sıfır bakiyeli hesap zero balance account i.
sıfır hata tekniği poka-yoke i.
sıfır fon açığı zero funds gap i.
sıfır tabanlı bütçeler zero-based budgets i.
sıfır esneklik zero elasticity i.
sıfır bakiye zero balance i.
sıfır toplamlı rekabet zero-sum competition i.
sıfır esaslı bütçe zero-based budget i.
sıfır taşımacılık maliyeti zero transport cost i.
sıfır kuponlu tahviller zero coupon bonds i.
talep esnekliğinin sıfır olması perfect inelasticity of demand i.
sıfır faizli zero-interest s.
yapıldığı maddenin değeri sıfır veya çok düşük olan para token money
Law
sıfır tabanlı zero based s.
sıfır tabanlı 0-levelled s.
Politics
komşularla sıfır sorun politikası policy of zero problems with the neighbours i.
komşularla sıfır sorun zero problem with neighbours i.
sıfır sorun politikası zero problem policy i.
sıfır noktası (ikiz kulelerin bulunduğu yer) ground zero i.
sıfır hoşgörü politikası zero tolerance policy i.
Technical
sıfır doldurmak zero fill f.
sıfır olmak vanish f.
ölçüm aracında okunan sıfır değeri null i.
arzu edilen yer sıfır noktası desired ground zero i.
bire sıfır oranı one-to-zero ratio i.
gerçek yer sıfır noktası actual ground zero i.
ikili tabanda sıfır binary zero i.
kayan sıfır floating zero i.
kuvartz kristal birimi parametrelerinin bir şebekede sıfır faz tekniği ile ölçülmesi measurement of quartz crystal unit parameters by zero phase technique in a pi-network i.
mekanik sıfır mechanical zero i.
mutlak sıfır absolute zero i.
mutlak sıfır noktası absolute zero i.
mutlak sıfır noktası zero i.
onaltılı sistemde sıfır null character i.
onaltılı sayı sisteminde sıfır null character i.
ölçme aygıtının sıfır hatası zero error of a measuring instrument i.
öncül sıfır leading zero i.
salt sıfır absolute zero i.
saltık sıfır absolute zero i.
sıfır klerans zero clearance i.
sıfır kayması zero shift i.
sıfır konumu zero position i.
sıfır yerçekimi aleti zero-g device i.
sıfır polarlama zero bias i.
sıfır inikliği zero suppression i.
sıfır çıktı işareti zero output signal i.
sıfır erişimli bellek zero-access storage i.
sıfır bozukluk zero defect i.
sıfır-bir kararı hard decision i.
sıfır makaslama zero shear i.
sıfır noktası sapması zero drift i.
sıfır genişlik zero amplitude i.
sıfır aşırılığı zero excess i.
sıfır gösterici nil pointer i.
sıfır girişimi zero beat i.
sıfır saati zero hour i.
sıfır noktası enerjisi zero point energy i.
sıfır değer zero value i.
sıfır kompresyonu zero compression i.
sıfır yöntemi zero method i.
sıfır seviyesi zero level i.
sıfır dairesi null circle i.
sıfır silme zero suppression i.
sıfır hata zero error i.
sıfır faz tekniği zero phase technique i.
sıfır ayarı zero adjustment i.
sıfır adres komutu zero-address instruction i.
sıfır sıkışımı zero compression i.
sıfır direnç zero resistance i.
sıfır düzey adres zero-level address i.
sıfır basınç regülatörü zero pressure governor i.
sıfır durumu naught state i.
sıfır yuvar 0-sphere i.
sıfır-toplamlı oyun zero sum game i.
sıfır kodlarını yok etme zero code suppression i.
sıfır-toplamsız oyun non-zero sum game i.
sıfır konumlaması zero synchronization i.
sıfır sonuç zero-sum i.
sıfır yüksekliği zero elevation i.
sıfır nipel close nipple i.
sıfır emisyonlu taşıt zero emission vehicle i.
sıfır stoklu üretim just in time production i.
sıfır voltaj zero voltage i.
sıfır gerilim zero voltage i.
sıfır yerçekimi zero gravity i.
sıfır durumu zero state i.
sıfır yük zero load i.
sıfır/eşit basınç regülatörü zero/proportional regulator i.
sıfır göstergesi null instrument i.
sıfır potansiyeli zero potential i.
sıfır basınç ayarlayıcısı zero governor i.
sıfır elektrik noktası isoelectric point i.
sıfır genişlik birleşirici zero width joiner i.
sıfır noktası ayarı zero adjustment i.
sıfır boşluk zero clearance i.
sıfır alan salımı zero-field emission i.
sıfır genlik zero amplitude i.
sıfır emisyon teknolojisi zero emission technology i.
sıfır akımlı amplifikatör null-balance amplifier i.
sıfır net akı yöntemi no net flux method i.
sıfır yer çekimi zero gravity i.
sıfır toplam zero-sum i.
sıfır pergeli drop pen i.
sıfır noktası zero point i.
sıfır kutup çiziti pole zero plot i.
sıfır moment zero moment i.
sıfır çıktı zero output i.
sıfır yöntemi null method of measurement i.
sıfır oktan zero octane i.
sıfır alan emisyonu zero-field emission i.
sıfır nokta antropisi zero-point entropy i.
sıfır durumu zero condition i.
sıfır akımı zero current i.
sıfır ortalamalı zero mean i.
sıfır noktası erki zero point energy i.
sıfır düzeyi zero level i.
sıfır karbonsuzlaşma zero decarburization i.
sıfır genişlik ayırıcı zero width non-joiner i.
sıfır erkeli termonükleer aygıt zero energy thermonuclear apparatus i.
sıfır hatası zero error i.
sıfır dengeli köprü null balance bridge i.
sıfır bölgesi neutral zone i.
sıfır bitini araya sokma zero bit insertion i.
sıfır yük hattı zero stockline i.
sıfır toplamsız oyun non-zero-sum game i.
sıfır boşluk ayarlayıcısının bilya tutucusu ball retainer i.
sıfır güç düzeyi zero power level i.
sıfır sonuç göstergesi equal-zero indicator i.
sıfır düzenli tepkime zero order reaction i.
sıfır ayarı zerosetting i.
sıfır potansiyel ground potential i.
sıfır durumda neutral s.
sıfır boyutlu zero-dimensional s.
sıfır değerlikli zero valent s.
yer sıfır noktası point zero
Computer
sıfır doldurmak zero fill f.
basamak sıfır digit zero i.
eğik çizgili sıfır slashed zero i.
kayan sıfır floating zero i.
mekanik sıfır mechanical zero i.
öndeki sıfır leading zero i.
önce gelen sıfır leading zero i.
sıfır göstergesi null indicator i.
sıfır gösterme zero suppress i.
sıfır kodunu yok etme zero code suppression i.
sıfır gösterimi zero picture i.
sıfır aşırılığı excess zeros i.
sıfır toplamlı hata balanced error i.
sıfır bitini araya sokma zero-bit insertion i.
sıfır gün saldırısı zero-day attack i.
sıfır boşluk zero space i.
sıfır gün koruması zero-day protection i.
sıfır-kutup çiziti pole-zero plot i.
sıfır-bir kararı hard decision i.
sıfır durumu zero state i.
sıfır silme zero suppression i.
sıfır inikliği zero suppression i.
sıfır doldurma zerofill i.
sıfır çıktı zero output i.
sıfır durumu naught state i.
sıfır bölgesi neutral zone i.
sıfır kutup çiziti pole zero plot i.
sıfır saat saldırısı zero-hour attack i.
sıfır çıktı işareti zero output signal i.
sıfır gösterici nil pointer i.
sıfır durumu zero condition i.
sıfır değerleri zero values i.
sıfır kompresyonu zero compression i.
sıfır-toplamsız oyun non-zero sum game i.
sıfır sıkışımı zero compression i.
sıfır noktası null point i.
tarihlerde baştaki sıfır leading zeros in dates i.
onaltılı sayı sisteminde sıfır null expr.
önde gösterilecek sıfır display leading zeroes expr.
on altılı sayı sisteminde sıfır null expr.
sıfır bastır zero suppress expr.
sıfır olmasına olanak sağla allow zero expr.
vga sıfır bekleme zamanlı rom vga zero ws rom
vga sıfır bekleme zamanlı ram vga zero ws ram
Informatics
sıfır doldurmak zeroise f.
iki kişilik sıfır toplamlı oyun two-person zero-sum game i.
kayan sıfır floating zero i.
öndeki sıfır leading zero i.
sıfır konumu zero position i.
sıfır biti sokuşturma zero-bit insertion i.
sıfır kodunu yok etme zero code suppression i.
sıfır adresli komut zero-address instruction i.
sıfır yerçekimi weightlessness i.
sıfır matris zero matrix i.
sıfır noktası null point i.
sıfır girdili tepki zero-input response i.
sıfır toplamsız oyun non-zero sum game i.
sıfır kusurlu zero defect s.
Telecom
sıfır seviyeli kod çözücü zero level decoder i.
sıfır vuruş zero beat i.
sıfır güç düzeyi zero power level i.
sıfır sıkıştırma zero compression i.
sıfır kodlarını yok etme zero code suppression i.
sıfır dağılımlı dalga boyu zero-dispersion wavelength i.
sıfır bitin ilave edilmesi zero-bit insertion i.
sıfır baytlı zaman dilimi değiş tokuşu zero byte time slot interchange i.
sıfır dağılımlı eğim zero dispersion slope i.
sıfır seviye adresi zero level address i.
sıfır iletim seviye noktası zero transmission level point i.
sıfır kümesi zero set i.
Electric
elektriksel sıfır electrical zero i.
sıfır göstergesi null indicator i.
sıfır gerilim zero potential i.
sıfır gizilgüç zero potential i.
sıfır direnç zero resistance i.
sıfır yöntemi zero method i.
sıfır yöntemi null method i.
sıfır potansiyel ground potential i.
sıfır potansiyeli zero potential i.
Mechanic
takıldığı kapı duvara sıfır açıyla açılabilecek şekilde tasarlanmış menteşe turnover hinge i.
Radio
minimum veya sıfır sinyal alındığında radyo alıcısının durumu null i.
Textile
sıfır yaka o neck i.
sıfır yaka crew neckline i.
Construction
sıfır daire newly-built flat i.
sıfır ışıma etkisi altında under zero impressed irradiance i.
tavana sıfır montaj flush with ceiling i.
Automotive
ileri teknolojili kısmen sıfır emisyonlu araç advanced technology partial zero emission vehicle i.
kısmen sıfır emisyonlu araç partial zero emission vehicle i.
mutlak basınç ölçeğinde sıfır değer zero absolute pressure i.
mutlak sıfır absolute zero i.
sıfır boşluk zero lash i.
sıfır direksiyon kayıklığı zero offset steering i.
sıfır emisyonla katedilen yol zero emission vmt i.
sıfır emisyonlu araç zero emission vehicle i.
sıfır emisyonlu motosiklet zero emission motorcycle i.
sıfır emisyonlu otobüs zero emission bus i.
Aeronautic
elektriksel sıfır electrical null i.
elektriksel sıfır konumu electrical null position i.
sıfır tabu sapma hattı agonic line i.
sıfır meridyen hattı date line i.
sıfır mod a zero mode a i.
uçak yerdeyken pervanesinin sıfır derece açıyla dönmesi discing
Medical
odiyometrik cihazların kalibrasyonu için referans sıfır reference zero for the calibration of audiometric equipment i.
sıfır derece kinetiği zero order kinetics i.
Psychology
fizyolojik sıfır physiological zero i.
mutlak sıfır absolute zero i.
sıfır hipotezi null hypothesis i.
sıfır sıralı korelasyon zero-order correlation i.
sıfır nüfus artışı zero population growth i.
Food Engineering
mutlak sıfır absolute zero i.
sıfır sönümlü zero damped s.
Math
kare matrisin karakteristik denklemini sıfır yapan değerlerin her biri characteristic root of a square matrix i.
sıfır uzayı tabanındaki eleman sayısı nullity i.
alef sıfır aleph-nought i.
alef sıfır aleph null i.
alef sıfır aleph zero i.
alef sıfır aleph-null i.
sağ sıfır böleni right zero divisor i.
sağ sıfır uzayı right null space i.
sıfır uzayı null space i.
sıfır fonksiyonu zero function i.
sıfır güçlü öbek nilpotent group i.
sıfır güçlü işleç nilpotent operator i.
sıfır hipotez null hypothesis i.
sol sıfır böleni left zero divisor i.
sıfır dizisi null sequence i.
sıfır sayısı zero number i.
sıfır öğe zero element i.
sıfır hipotez önem testi null hypothesis significance test i.
sıfır güçlü dizey nilpotent matrix i.
sıfır kuvvetli matris nilpotent matrix i.
sol sıfır uzayı left null space i.
sıfır güçlü öğe nilpotent element i.
sıfır yöneyi null vector i.
sıfır vektörü null vector i.
sıfır böleni zero divisor i.
sıfır açısı zero angle i.
sıfır matrisi null matrix i.
sıfır güçlü nilpotent i.
sıfır vektörü zero vector i.
sıfır ve üstü pozitif zero plus i.
soldan sıfır böleni left divisor of zero i.
sıfır dahil pozitif tamsayılarla ilgili natural s.
sıfır olmayan nonvanishing s.
hiçbir elemanı olmayan veya sıfır büyüklükteki kümeye ait veya ilgili null s.
limiti sıfır olan (seri) null s.
tüm elemanları sıfır olan (matris) null s.
sıfır dışı nonzero s.
sıfır kuvvetli nilpotent s.
Geometry
yarıçapı sıfır olan null s.
Statistics
sıfır hipotezi null hypothesis i.
sıfır olmayan hipotez non-null hypothesis i.
sıfır toplamlı oyun zero sum game i.
sıfır sonuç nil return i.
sıfır önsavı null hypothesis i.
sıfır haricinde ortalaması olan noncentral s.
Physics
dalga veya periyodik sistemde sıfır genliğe sahip nokta veya bölge node i.
bilinmeyen bir miktarın, aynı türden bilinen bir miktar ile karşılaştırılarak, detektörün sıfır değeri vermesiyle eşitliğin doğrulandığı ölçüm metodu null method i.
saltık sıfır dağıntısı zero-point entropy i.
saltık sıfır erkesi zero-point energy i.
sıfır vuru zero beat i.
sıfır batman zero beat i.
sıfır dizisi zero sequence i.
sıfır noktası enerjisi zero-point energy i.
sıfır konsantrasyon zero-concentration i.
sıfır yer çekimi zero gravity i.
sıfır noktası entropisi zero-point entropy i.
sıfır çizgisi zero line i.
sıfır yerçekimi zero gravity i.
sıfır-güçlü reaktör zero-power reactor i.
Chemistry
sıfır ayarı zero adjustment i.
sıfır aralığı zero gap i.
sıfır değerli null valent s.
sıfır değerli zero valent s.
Biochemistry
sıfır kan grubunu gösteren sembol o i.
Marine Biology
günlük sıfır sınır daily limit 0 i.
sıfır isim nomen nullum i.
Astronomy
sıfır meridyen prime meridian i.
Agriculture
sıfır toprak işleme no-till i.
sıfır toprak işleme zero-tillage i.
Social Sciences
sıfır kurumlaşma zero institution i.
Linguistics
sıfır biçimbirim zero-morpheme i.
Environment
sıfır atık zero waste i.
sıfır atık yönetimi zero waste management i.
sıfır güçlü reactor zero power reactor i.
Geography
rakım sıfır olan deniz seviyesi mean sea level (msl) i.
sıfır noktası ground zero i.
Meteorology
mutlak sıfır absolute zero i.
sıfır görüş whiteout i.
sıfır sıfır zerp zerp i.
görüş sıfır zero-zero ünl.
Military
sıfır ayarı yapmak zeroize f.
nükleer silahın sıfır noktasına planlanan atılma saati time on target i.
satıh sıfır noktası surface zero i.
sıfır arayıcı null seeker i.
sıfır paralanma yüksekliği zero height of burst i.
sıfır arama null hunting i.
sıfır noktası directing point i.
sıfır safhalı roketatar zero length launcher i.
sıfır semt hattı zero azimuth line i.
sıfır istikamet hattı zero azimuth line i.
sıfır safhalı roketatar zero-length launcher i.
sıfır mesafede fırlatma zero length launching i.
yer sıfır noktası ground zero
yer sıfır noktası surface zero
Sport
sıfır skor nil [brit] i.
Cinema
sıfır kopya answer print i.