sıfır - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

sıfır"sıfır" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 26 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
sıfır zero i.
General
sıfır zilch i.
sıfır cypher i.
sıfır nothing i.
sıfır ought i.
sıfır o i.
sıfır nought i.
sıfır aught i.
sıfır goose egg i.
sıfır cipher i.
sıfır nil i.
sıfır naught i.
sıfır null i.
sıfır 0 i.
sıfır zero s.
Colloquial
sıfır jack squat
sıfır zip
Slang
sıfır bagel
Trade/Economic
sıfır zero tariff
Technical
sıfır naught
sıfır nil
sıfır zero
Computer
sıfır null character
sıfır null
Linguistics
sıfır zero
Tennis
sıfır love

"sıfır" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 408 sonuç

Türkçe İngilizce
General
sıfır doldurmak zeroise f.
sıfır doldurmak zerofill f.
sıfır çekmek receive zero on the exam f.
sıfır almak receive zero on the exam f.
sıfır almak score zero on the exam f.
sıfır çekmek score zero on the exam f.
sınavda sıfır çekmek receive zero on the exam f.
paradan/liradan altı sıfır atmak remove/omit 6 zeros from currency/tl f.
alef sıfır aleph null i.
solda sıfır nonentity i.
alef sıfır aleph zero i.
solda sıfır fry i.
yazının sıfır derecesi zero i.
milyon (altı sıfır) meg i.
soldan sıfır böleni left divisor of zero i.
sıfır toplamlı oyun zero sum game i.
solda sıfır cipher i.
sıfır noktası zero i.
toplamı sıfır olan oyun zero sum game i.
sıfır yaka crew neck i.
elektriksel sıfır electrical zero i.
sıfır yüklü ve sıfır kütleli temel parçacık neutrino i.
nerdeyse sıfır şans buckley's chance i.
sıfır noktası zero point i.
sıfır değer zero value i.
sıfır nüfus artışı zero population growth i.
sıfır hata zero error i.
sıfır noktasından doğuş zero-point emergence i.
sıfır tabanlı bütçeleme zero-base budgeting i.
sıfır sonuç zero-sum i.
sıfır toplam zero-sum i.
öndeki sıfır leading zero i.
sıfır noktası null point i.
sıfır beden size zero i.
sıfır beden rail thin i.
sıfır beden size 0 i.
sıfır beden stick thin i.
sıfır tolerans ilkesi zero tolerance principle i.
bir sıfır one-nil i.
sıfır araba new car i.
sıfır derecenin altı below freezing i.
denize sıfır seafront s.
denize sıfır beachfront s.
yepyeni/sıfır brand-new s.
sahile sıfır beachside s.
denize sıfır beachside s.
okyanusa sıfır oceanfront s.
Colloquial
bir sıfır önde başlamak a head start
solda sıfır kalmak be pale in comparison
bir oyunda sıfır çekmiş skunked
Idioms
solda sıfır mere fleabite
sıfır tolerans zero tolerance
yanında solda sıfır kalmak pale by comparison (with something)
yanında solda sıfır kalmak pale in comparison (with something)
elde var sıfır batting zero
Slang
moral sıfır blue funk
Trade/Economic
talep esnekliğinin sıfır olması perfect inelasticity of demand
ekonomik kazançların sıfır olması zero economic profits
sıfır veya negatif işareti taşıyan bir dizi değişme run
sıfır vergi oranı zero rate of duty
arz esnekliğinin sıfır olması perfect inelasticity of supply
amerika'da solomon brothers tarafından sıfır kuponlu bonolar şeklinde yeniden ihraç olunan bir amerikan hazine bonosu türü cat
sıfır oranlı ithalat vergisi zero rate of import duty
yapıldığı maddenin değeri sıfır veya çok düşük olan para token money
sıfır bakiyeli hesap zero balance account
sıfır fon açığı zero funds gap
sıfır bazlı bütçe zero based budget
sıfır kar noktası breakeven point
sıfır tabanlı bütçeleme zero base budgetting
sıfır kuponlu tahvil zero bond
sıfır bakiye zero balance
sıfır esneklik zero elasticity
sıfır taşımacılık maliyeti zero transport cost
sıfır gümrük tarifesi zero tariff
sıfır stoklu üretim just-in-time production
sıfır stok just-in-time production
sıfır faizli zero-interest
sıfır temelli bütçeleme zero-base budgeting
sıfır kuponlu tahvil zero-coupon bond
sıfır toplamlı oyun zero-sum game
sıfır hata tekniği poka-yoke
sıfır büyüme zero growth
sıfır kuponlu tahviller zero coupon bonds
sıfır tabanlı bütçeler zero-based budgets
sıfır tabanlı üretim zero based production
sıfır hata politikası zero-defect policy
sıfır değer ağırlıklı poisson modeli zero-inflated poisson model
sıfır esaslı bütçe zero-based budget
sıfır bazlı bütçe zero-based budget
portföy yatırımlarındaki azalma notu (sıfır ağrılık) underweight
sıfır faiz politikası zero interest policy
sıfır toplamlı rekabet zero-sum competition
sıfır toplamlı oyun zero-sum game
Law
sıfır tabalı zero based
sıfır tabanlı 0-levelled
Politics
sıfır hoşgörü politikası zero tolerance policy
sıfır sorun politikası zero problem policy
sıfır noktası (ikiz kulelerin bulunduğu yer) ground zero
komşularla sıfır sorun politikası policy of zero problems with the neighbours
komşularla sıfır sorun zero problem with neighbours
Technical
öncül sıfır leading zero
sıfır potansiyeli zero potential
sıfır genişlik birleşirici zero width joiner
sıfır yöntemi null method of measurement
sıfır oktan zero octane
sıfır doldurmak zero fill
sıfır gösterici nil pointer
sıfır aşırılığı zero excess
sıfır olmak vanish
sıfır yüksekliği zero elevation
sıfır emisyonlu taşıt zero emission vehicle
sıfır potansiyel ground potential
sıfır güç düzeyi zero power level
sıfır dengeli köprü null balance bridge
sıfır hatası zero error
sıfır bitini araya sokma zero bit insertion
sıfır düzeyi zero level
sıfır ortalamalı zero mean
sıfır durumu zero condition
sıfır sıkışımı zero compression
sıfır durumu naught state
sıfır direnç zero resistance
mutlak sıfır noktası absolute zero
sıfır çıktı zero output
onaltılı sistemde sıfır null character
sıfır emisyon teknolojisi zero emission technology
sıfır noktası enerjisi zero point energy
sıfır kayması zero shift
sıfır çıktı işareti zero output signal
sıfır yöntemi zero method
sıfır kodlarını yok etme zero code suppression
sıfır yerçekimi zero gravity
sıfır durumu zero state
sıfır silme zero suppression
sıfır kompresyonu zero compression
sıfır konumlaması zero synchronization
ikili tabanda sıfır binary zero
sıfır stoklu üretim just in time production
sıfır genlik zero amplitude
sıfır genişlik zero amplitude
sıfır makaslama zero shear
sıfır moment zero moment
sıfır seviyesi zero level
mutlak sıfır absolute zero
saltık sıfır absolute zero
sıfır nipel close nipple
sıfır pergeli drop pen
kayan sıfır floating zero
sıfır sonuç göstergesi equal-zero indicator
sıfır toplamsız oyun non-zero-sum game
bire sıfır oranı one-to-zero ratio
sıfır erişimli bellek zero-access storage
sıfır boyutlu zero-dimensional
sıfır alan emisyonu zero-field emission
sıfır genişlik ayırıcı zero width non-joiner
sıfır alan salımı zero-field emission
sıfır nokta antropisi zero-point entropy
sıfır düzey adres zero-level address
sıfır adres komutu zero-address instruction
sıfır-toplamlı oyun zero sum game
sıfır-bir kararı hard decision
mekanik sıfır mechanical zero
sıfır durumda neutral
sıfır boşluk ayarlayıcısının bilya tutucusu ball retainer
onaltılı sayı sisteminde sıfır null character
ölçme aygıtının sıfır hatası zero error of a measuring instrument
mutlak sıfır noktası zero
sıfır inikliği zero suppression
sıfır-toplamsız oyun non-zero sum game
sıfır bölgesi neutral zone
sıfır kutup çiziti pole zero plot
sıfır noktası zero point
sıfır toplam zero-sum
sıfır sonuç zero-sum
sıfır boyutlu zero-dimension al
sıfır değer zero value
yer sıfır noktası point zero
sıfır dairesi null circle
sıfır girişimi zero beat
sıfır saati zero hour
gerçek yer sıfır noktası actual ground zero
arzu edilen yer sıfır noktası desired ground zero
sıfır net akı yöntemi no net flux method
sıfır basınç regülatörü zero pressure governor
sıfır faz tekniği zero phase technique
kuvartz kristal birimi parametrelerinin bir şebekede sıfır faz tekniği ile ölçülmesi measurement of quartz crystal unit parameters by zero phase technique in a pi-network
sıfır polarlama zero bias
sıfır konumu zero position
sıfır hata zero error
sıfır yer çekimi zero gravity
sıfır noktası erki zero point energy
sıfır karbonsuzlaşma zero decarburization
sıfır yük hattı zero stockline
sıfır düzenli tepkime zero order reaction
sıfır ayarı zerosetting
sıfır erkeli termonükleer aygıt zero energy thermonuclear apparatus
sıfır elektrik noktası isoelectric point
sıfır ayarı zero adjustment
sıfır basınç ayarlayıcısı zero governor
sıfır bozukluk zero defect
salt sıfır absolute zero
sıfır yuvar 0-sphere
sıfır değerlikli zero valent
sıfır akımlı amplifikatör null-balance amplifier
sıfır boşluk zero clearance
sıfır akımı zero current
sıfır klerans zero clearance
sıfır noktası sapması zero drift
sıfır noktası ayarı zero adjustment
sıfır yerçekimi aleti zero-g device
sıfır boyutlu zero dimensional
sıfır voltaj zero voltage
sıfır gerilim zero voltage
sıfır/eşit basınç regülatörü zero/proportional regulator
sıfır yük zero load
sıfır göstergesi null instrument
Computer
eğik çizgili sıfır slashed zero
on altılı sayı sisteminde sıfır null
sıfır gösterimi zero picture
sıfır kodunu yok etme zero code suppression
sıfır gösterme zero suppress
sıfır bastır zero suppress
vga sıfır bekleme zamanlı ram vga zero ws ram
vga sıfır bekleme zamanlı rom vga zero ws rom
sıfır boşluk zero space
sıfır değerleri zero values
sıfır doldurma zerofill
sıfır uzunluk izni allow zero length
sıfır olmasına olanak sağla allow zero
sıfır toplamlı hata balanced error
basamak sıfır digit zero
önde gösterilecek sıfır display leading zeroes
sıfır aşırılığı excess zeros
kayan sıfır floating zero
öndeki sıfır leading zero
tarihlerde baştaki sıfır leading zeros in dates
önce gelen sıfır leading zero
mekanik sıfır mechanical zero
sıfır bölgesi neutral zone
sıfır kutup çiziti pole zero plot
onaltılı sayı sisteminde sıfır null
sıfır noktası null point
sıfır göstergesi null indicator
sıfır sıkışımı zero compression
sıfır kompresyonu zero compression
sıfır doldurmak zero fill
sıfır inikliği zero suppression
sıfır silme zero suppression
sıfır durumu zero state
sıfır çıktı işareti zero output signal
sıfır durumu zero condition
sıfır çıktı zero output
sıfır gösterici nil pointer
sıfır durumu naught state
sıfır-bir kararı hard decision
sıfır-kutup çiziti pole-zero plot
sıfır-toplamsız oyun non-zero sum game
sıfır bitini araya sokma zero-bit insertion
sıfır gün saldırısı zero-day attack
sıfır gün koruması zero-day protection
sıfır saat saldırısı zero-hour attack
Informatics
kayan sıfır floating zero
sıfır kusurlu zero defect
öndeki sıfır leading zero
iki kişilik sıfır toplamlı oyun two-person zero-sum game
sıfır doldurmak zeroise
sıfır konumu zero position
sıfır girdili tepki zero-input response
sıfır yerçekimi weightlessness
sıfır matris zero matrix
sıfır noktası null point
sıfır adresli komut zero-address instruction
sıfır kodunu yok etme zero code suppression
sıfır biti sokuşturma zero-bit insertion
sıfır toplamsız oyun non-zero sum game
Telecom
sıfır güç düzeyi zero power level
sıfır vuruş zero beat
sıfır seviyeli kod çözücü zero level decoder
sıfır iletim seviye noktası zero transmission level point
sıfır kümesi zero set
sıfır dağılımlı dalga boyu zero-dispersion wavelength
sıfır bitin ilave edilmesi zero-bit insertion
sıfır kodlarını yok etme zero code suppression
sıfır sıkıştırma zero compression
sıfır baytlı zaman dilimi değiş tokuşu zero byte time slot interchange
sıfır dağılımlı eğim zero dispersion slope
sıfır seviye adresi zero level address
Electric
sıfır potansiyel ground potential
sıfır potansiyeli zero potential
sıfır yöntemi zero method
sıfır direnç zero resistance
sıfır gizilgüç zero potential
sıfır gerilim zero potential
elektriksel sıfır electrical zero
sıfır göstergesi null indicator
sıfır yöntemi null method
Textile
sıfır yaka o neck
sıfır yaka crew neckline
Construction
tavana sıfır montaj flush with ceiling
sıfır ışıma etkisi altında under zero impressed irradiance
sıfır daire newly-built flat
Automotive
sıfır debi no delivery
sıfır boşluk zero lash
sıfır direksiyon kayıklığı zero offset steering
sıfır emisyonla katedilen yol zero emission vmt
sıfır emisyonlu araç zero emission vehicle
sıfır emisyonlu motosiklet zero emission motorcycle
sıfır emisyonlu otobüs zero emission bus
ileri teknolojili kısmen sıfır emisyonlu araç advanced technology partial zero emission vehicle
mutlak basınç ölçeğinde sıfır değer zero absolute pressure
mutlak sıfır absolute zero
kısmen sıfır emisyonlu araç partial zero emission vehicle
Aeronautic
elektriksel sıfır electrical null
elektriksel sıfır konumu electrical null position
sıfır tabu sapma hattı agonic line
sıfır meridyen hattı date line
sıfır mod a zero mode a
uçak yerdeyken pervanesinin sıfır derece açıyla dönmesi discing
Medical
sıfır derece kinetiği zero order kinetics
odiyometrik cihazların kalibrasyonu için referans sıfır reference zero for the calibration of audiometric equipment
Psychology
mutlak sıfır absolute zero
sıfır nüfus artışı zero population growth
sıfır hipotezi null hypothesis
fizyolojik sıfır physiological zero
sıfır sıralı korelasyon zero-order correlation
Food Engineering
sıfır sönümlü zero damped
mutlak sıfır absolute zero
Math
sıfır kuvvetli matris nilpotent matrix
sıfır öğe zero element
sağ sıfır böleni right zero divisor
sıfır kuvvetli nilpotent
sıfır böleni zero divisor
sıfır dışı nonzero
sıfır açısı zero angle
sıfır vektörü null vector
sıfır fonksiyonu zero function
sol sıfır böleni left zero divisor
sıfır sayısı zero number
sıfır dizisi null sequence
sıfır vektörü zero vector
alef sıfır aleph null
alef sıfır aleph zero
soldan sıfır böleni left divisor of zero
sıfır matrisi null matrix
sıfır yöneyi null vector
alef sıfır aleph-null
sıfır güçlü öbek nilpotent group
sıfır güçlü öğe nilpotent element
sıfır güçlü dizey nilpotent matrix
sıfır güçlü işleç nilpotent operator
sıfır güçlü nilpotent
sıfır ve üstü pozitif zero plus
sıfır hipotez null hypothesis
sıfır hipotez önem testi null hypothesis significance test
sol sıfır uzayı left null space
sıfır uzayı null space
sağ sıfır uzayı right null space
Statistics
sıfır hipotezi null hypothesis
sıfır önsavı null hypothesis
sıfır toplamlı oyun zero sum game
sıfır olmayan hipotez non-null hypothesis
sıfır sonuç nil return
Physics
sıfır vuru zero beat
sıfır batman zero beat
sıfır çizgisi zero line
sıfır noktası enerjisi zero-point energy
saltık sıfır erkesi zero-point energy
sıfır konsantrasyon zero-concentration
sıfır noktası entropisi zero-point entropy
sıfır-güçlü reaktör zero-power reactor
saltık sıfır dağıntısı zero-point entropy
sıfır yerçekimi zero gravity
sıfır yer çekimi zero gravity
sıfır dizisi zero sequence
Chemistry
sıfır ayarı zero adjustment
sıfır aralığı zero gap
sıfır değerli null valent
sıfır değerli zero valent
Marine Biology
sıfır isim nomen nullum
günlük sıfır sınır daily limit 0
Astronomy
sıfır meridyen prime meridian
Agriculture
sıfır toprak işleme zero-tillage
sıfır toprak işleme no-till
Social Sciences
sıfır kurumlaşma zero institution
Linguistics
sıfır biçimbirim zero-morpheme
Environment
sıfır güçlü reactor zero power reactor
sıfır atık zero waste
sıfır atık yönetimi zero waste management
Geography
sıfır noktası ground zero
rakım sıfır olan deniz seviyesi mean sea level (msl)
Meteorology
mutlak sıfır absolute zero
sıfır sıfır zerp zerp
sıfır görüş whiteout
görüş sıfır zero-zero
Military
yer sıfır noktası surface zero
yer sıfır noktası ground zero
sıfır mesafede fırlatma zero length launching
sıfır noktası directing point
sıfır ayarı yapmak zeroize
satıh sıfır noktası surface zero
sıfır arayıcı null seeker
sıfır paralanma yüksekliği zero height of burst
sıfır arama null hunting
sıfır safhalı roketatar zero length launcher
sıfır semt hattı zero azimuth line
sıfır istikamet hattı zero azimuth line
sıfır safhalı roketatar zero-length launcher
Cinema
sıfır kopya answer print