hale gelmek - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

hale gelmekBedeutungen von dem Begriff "hale gelmek" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 2 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
hale gelmek become v.
hale gelmek get v.

Bedeutungen, die der Begriff "hale gelmek" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 112 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
tartışılır hale gelmek become a highly controversial topic v.
tartışılır hale gelmek become highly questionable v.
tanınmaz hale gelmek become unrecognizable v.
tartışmalı hale gelmek become disputable v.
bilinir hale gelmek become known v.
zorunlu hale gelmek become compulsory v.
iş yapmaya hazır hale gelmek get ready to do business v.
karmakarışık hale gelmek snarl up v.
anlamlı hale gelmek become meaningful v.
tehdit eder hale gelmek turn to a threat v.
tartışmalı hale gelmek become questionable v.
bağımlı hale gelmek become addicted v.
tanıdık hale gelmek become familiar v.
riskli hale gelmek become risky v.
tehdit eder hale gelmek become a threat v.
tartışılır hale gelmek become debatable v.
hareket ederek (susamış/terlemiş) bir hale gelmek work up v.
hazır hale gelmek get ready v.
verimli hale gelmek become efficient v.
doygun hale gelmek be saturated v.
açık hale gelmek become clarified v.
açık hale gelmek be clarified v.
muhtaç hale gelmek become dependent v.
muhtaç hale gelmek become needy v.
yaygın hale gelmek become widespread v.
önemli hale gelmek become important v.
önemli hale gelmek become significant v.
cazip hale gelmek become attractive v.
zorunlu hale gelmek become obligatory v.
mevcut hale gelmek become available v.
belirgin hale gelmek become apparent v.
borcunu ödeyemez hale gelmek become insolvent v.
kullanılamaz hale gelmek become unemployable v.
kullanılamaz hale gelmek become unusable v.
operatif hale gelmek become operative v.
kullanılamaz hale gelmek become unuseable v.
kullanılamaz hale gelmek become unserviceable v.
kullanılamaz hale gelmek become useless v.
çalışamaz hale gelmek become inoperative v.
çalışamaz hale gelmek become unfunctional v.
çalışamaz hale gelmek become inoperable v.
kullanılmaz hale gelmek become unusable v.
kullanılmaz hale gelmek become dysfunctional v.
kullanılamaz hale gelmek disfunction v.
kullanılamaz hale gelmek become dysfunctional v.
kullanılmaz hale gelmek become unuseable v.
kullanılmaz hale gelmek become useless v.
kullanılmaz hale gelmek become unserviceable v.
zevkli hale gelmek become pleasurable v.
imkansız hale gelmek become impossible v.
kullanılabilir hale gelmek become usable v.
çekilmez bir hale gelmek become unbearable v.
çekilmez hale gelmek become a nuisance v.
çekilmez hale gelmek become obnoxious v.
çekilmez hale gelmek become unpleasant v.
çekilmez bir hale gelmek become a nuisance v.
çekilmez bir hale gelmek become unpleasant v.
çekilmez hale gelmek become unbearable v.
çekilmez bir hale gelmek become obnoxious v.
muaf hale gelmek become exempt (from) v.
işler hale gelmek become operative v.
iş göremez hale gelmek become functionless v.
iş göremez hale gelmek become disabled v.
görünür hale gelmek become visible v.
kronik hale gelmek become chronic v.
uygun hale gelmek become appropriate v.
uygun hale gelmek become suitable v.
gerekli hale gelmek become a necessity v.
gerekli hale gelmek become necessary v.
gerekli hale gelmek become a requirement v.
daha da kötü hale gelmek become worse v.
daha da kötü bir hale gelmek become worse v.
kontrol edilemez hale gelmek become uncontrollable v.
yaygın hale gelmek become common v.
yaygın hale gelmek become prevalent v.
aciz hale gelmek become destitute v.
aciz hale gelmek become incapable v.
aciz hale gelmek become helpless v.
kullanılmaz hale gelmek become inoperable v.
kalıcı hale gelmek become permanent v.
kullanılabilir hale gelmek become available v.
yanarak tanınmaz hale gelmek be burned beyond recognition v.
kamuya açık hale gelmek enter the public domain v.
-ya tahammül edemez hale gelmek become intolerant of v.
daha bağımsız hale gelmek become more independent v.
kendine daha fazla güvenli hale gelmek become more self-confident v.
yetkin hale gelmek become competent v.
etkili/yeterli hale gelmek become efficient v.
tanınır hale gelmek become known v.
karışık hale gelmek ravel [obsolete] v.
yeniden bağlı hale gelmek reattach v.
görünür hale gelmek rear [dialect] v.
oyuk hale gelmek cavern out v.
Phrasals
konik hale gelmek taper off v.
faal hale gelmek act up
Idioms
beter hale gelmek go from bad to worse
(sorun) baş edilemez hale gelmek get on top of someone
ele güne muhtaç hale gelmek end up in the poorhouse
pastan dolayı çürüyüp iş göremez hale gelmek rust out
harekete hazır hale gelmek get up a full head of steam
(neredeyse) ağlayacak noktaya/hale gelmek be close to tears
Technical
aşırı ısınıp kırılgan hale gelmek redsear v.
aşırı ısınıp kırılgan hale gelmek redshort v.
parçalarının sıkışması nedeniyle çalışmaz hale gelmek jam
işlenmez hale gelmek break down
tamir sonrası yeniden kullanılır hale gelmek refit
sürekli kullanım nedeniyle kullanılmaz hale gelmek wear cut
Medical
labiovelar hale gelmek veya getirmek labiovelarize
labiovelar hale gelmek veya getirmek labiovelarise
Chemistry
çözünmez hale gelmek insolubilize
çözünmez hale gelmek insolubilise
Biology
mayoz hale gelmek reduce