tepe - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

tepeBedeutungen von dem Begriff "tepe" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 53 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
tepe top n.
tepe peak n.
tepe hill n.
General
tepe mound n.
tepe mount n.
tepe head n.
tepe crest n.
tepe rise n.
tepe fell n.
tepe topknot n.
tepe apex n.
tepe pinnacle n.
tepe topping n.
tepe djebel n.
tepe sinciput n.
tepe jebel n.
tepe cap n.
tepe dome n.
tepe hill n.
tepe comb n.
tepe roof n.
tepe summit n.
tepe height n.
tepe tip n.
tepe tuft n.
tepe eminency n.
tepe crown n.
tepe eminence n.
tepe hump n.
tepe ridge n.
tepe brow n.
tepe corona n.
tepe elevation n.
tepe hogh n.
tepe rath n.
tepe cacumen n.
tepe acme n.
tepe apical adj.
Technical
tepe hood
tepe top
tepe sinciput
tepe pitch
tepe tuft
tepe apex
tepe overhead
tepe vertex
tepe peak
Telecom
tepe peak
Construction
tepe topping
Aeronautic
tepe elevation
Psychology
tepe vertex
Math
tepe vertex
Meteorology
tepe cap

Bedeutungen, die der Begriff "tepe" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 269 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
sıra (dağ/tepe) range n.
General
dere tepe düz gitmek go up hill and down dale v.
tepe gibi yüksek bir yerden gelmek disembark v.
tepe oluşturmak hill v.
tepe noktası peak n.
tepe/zirve kop n.
güney afrika'da ufak tepe kopje n.
tepe penceresi sunroof n.
dar tepe drumlin n.
yassı ve yanları dik tepe mesa n.
kayalık tepe rocky hill n.
yuvarlak tepe knob n.
tepe gücü peak envolope power n.
tepe mazgalı machicolation n.
tepe zirvesi dome n.
tepe lambası beacon lamp n.
tepe taşı topper n.
tepe değer mode n.
tepe nokta top n.
tepe doruğu hilltop n.
tepe kısım spire n.
tepe biçiminde mezar cairn n.
küçük tepe knoll n.
batı roma'da bir tepe janiculum n.
tepe (yokuş/dalga için) crest n.
tepe nokta pinnacle n.
tepe penceresi skylight n.
dik ve kayalık tepe tor n.
tepe muzu top banana n.
tepe kayakçısı schussboomer n.
tepe nokta summit n.
çatı sütunu tepe taşı metope n.
tepe yamacı sidehill n.
tepe noktası acme n.
domuzsırtı tepe hogback n.
tepe nokta vertex n.
tepe yönetici top manager n.
tepe boyu yol ridgeway n.
küçük tepe hillock n.
tepe tomurcuğu terminal bud n.
tepe nokta tip n.
dik tepe steep hill n.
tepe açısı apical angle n.
tepe kısmı comb n.
sessiz tepe silent hill n.
yeşil tepe green hill n.
abd washington'da yönetim binalarının bulunduğu tepe capitol hill n.
küçük tepe monticule n.
yüksek tepe high hill n.
küçük tepe monticule n.
düzlük tepe table n.
düz tepe table n.
tepe noktası medium coeli n.
tepe noktası midheaven n.
tepe noktası acme n.
tepe biçiminde mezar carn n.
kar kaplı (dağ/tepe) snow-capped adj.
dere tepe over hill and dale adv.
tepe aşağı top down adv.
dere tepe up hill and down dale adv.
tepe taklak upside down adv.
Idioms
dere tepe hill and dale
stratejik tepe/konum a bully pulpit
tepe/doruk noktası crowning touch
tepe/tepesi aşağı gitmek go downhill
en tepe the top of the heap
Speaking
al tepe tepe kullan it's all yours
Slang
al tepe tepe kullan it's all yours enjoy it
Trade/Economic
tepe noktası peak
tepe noktası peak point
tepe yönetim top management
tepe yöneticileri top managers
çift tepe double top
Politics
tepe kondisyonu crown condition
Technical
tepe kırpıcı peak clipper
ters tepe gerilimi peak inverse voltage
tepe yüksekliği crown height
ses frekansı tepe sınırlayıcı audiofrequency peak limiter
ters tepe gerilimi peak reverse voltage
tepe zarf gücü peak envelope power
tepe genişliği width at the crest
tepe katot akımı peak cathode current
siyah tepe black peak
ters tepe gerilimi inverse peak voltage
tepe değer voltmetresi crest voltmeter
ses frekansı tepe sınırlayıcı audio frequency peak limiter
tepe düzeyi crest level
tepe korkuluğu guard rail
tepe yükseltisi crest elevation
tepe yüksekliği height of crest
tepe uzunluğu crest length
ileriye tepe gerilimi peak forward voltage
pik tepe noktası visiere
tepe akımı peak current
diyotlu tepe detektörü diode peak detector
tepe tırmanan hill climbing
tepe noktası crown
anot tepe gerilimi plate peak voltage
tepe yükseltisi crest height
tepe genişliği top width
tepe deliği crown vent
en tepe nokta tip
tepe genişliği crest width
tepe çizgisi crest line
tepe yan bant gücü peak sideband power
tepe makarası ring gear
çift tepe etkisi double-hump effect
püskürtme konisi tepe açısı spray cone angle
tepe mazgalı machicolation
tepe ışığı overhead light
tepe yükü peak load
tepe gerilimölçeri peak voltmeter
tepe gerilimi peak voltage
tepe faktörü peak factor
tepe gücü peak power
tepe değer gerilimöiçeri peak voltmeter
tepe genliği peak amplitude
tepe sezicisi peak detector
tepe noktası peak point
tepe değeri peak value
tepe yüksekliği vertex height
bulut tepe yüksekliği cloud top height
atık maddelerden yapılan tepe slag heap
tepe sarkması overhang
tepe açısı apex angle
tepe basıncı top pressure
tepe düzeneği top equipment
tepe vinci overhead crane
yüksek tepe basıncı high top pressure
yüksek fırın tepe basıncı blast furnace top pressure
paul wurth tepe paul wurth top
mckee tepe mckee top
çansız tepe sistemi bell-less top system
çansız tepe bell-less top
çansız tepe dizgesi bell-less top system
tepe program seviye ölçeri peak programme meter
tepe tankı head tank
yük bileşenlerinin tepe değerleri peak values of the components of loading
tepe etki süresi peak action time
piston tepe yüksekliği piston dome height
tepe noktası vertex
tepe kesme peak clipping
Computer
tepe noktası peak point
tepe değeri peak value
tepe sınırlayıcı peak limiter
tepe sezicisi peak detector
tepe faktörü peak factor
tepe noktası ölçer peakmeter
tepe gerilimölçeri peak voltmeter
zarfın tepe gücü peak envelope power
Informatics
tepe değeri peak value
tepe sezici peak detector
tepe katsayısı peak factor
tepe kamerası overhead camera
tepe kırpıcı peak clipper
tepe sınırlayıcı peak limiter
gücün tepe değeri peak power
Telecom
tepe dalgalanma çarpanı peak-ripple factor
tepe faktörü crest factor
sanki tepe quasi-peak
tepe-dalgacık çarpanı peak-ripple factor
ters tepe gerilimi peak inverse voltage
tepe aşma oranı peak overshoot ratio
tepe gücü peak power
tepe şiddeti değerindeki dalga boyu peak intensity wavelength
sözde tepe quasi-peak
tepe hücre hızı peak cell rate
zarfın tepe gücü peak envelope power
Electric
ses frekansı tepe sınırlayıcı audiofrequency peak limiter
anot tepe gerilimi plate peak voltage
tepe değer voltmetresi crest voltmeter
tepe sınırlayıcı peak limiter
zarfın tepe gücü peak envelope power
ters tepe gerilimi peak inverse voltage
ileriye tepe gerilimi peak forward voltage
tepe katot akımı peak cathode current
ters tepe gerilimi peak reverse voltage
tepe zarf gücü peak envelope power
tepe akımı peak current
tepe yan bant gücü peak sideband power
tepe kırpıcı peak clipper
diyotlu tepe detektörü diode peak detector
ters tepe gerilimi inverse peak voltage
Television
siyah tepe black peak
Architecture
tepe köşkü belvedere
Construction
tepe silmesi cyma
tepe aydınlıklı çatı monitor roof
tepe penceresi abat-jour
tepe kirişi cap beam
Automotive
ağır tepe keski high leverage end cutter
tepe lambası clearance lamp
tepe keski end cutting pliers
tepe lambası bubble gum machine
ters tepe gerilimi peak inverse voltage
tepe lambası gumballs
tepe lambası marker lamp
tepe lambası police light
tepe lambası police light bar
Aeronautic
yörünge tepe noktası impus sistemi apogee impulse system
tepe paraşütü apex chute
tepe noktası service ceiling
tepe noktası combat ceiling
Marine
alçak tepe yüksekliğinde tahkimat duvar revetment with low crown height
dalganın tepe genişliği wave's crest width
tepe yüksekliği crest elevation
Medical
kafatası üzerinde tepe oluşmasıyla ilgili trigonocephalic
dip-tepe noktası oranı trough to peak ratio
kalp tepe atımı peak heart rate
tepe hava yolu basıncı peak inspiratory pressure
kalp tepe atımı cardiac apex beat
kalp tepe atımı heart apex beat
tepe nazal inspiratuvar akım metre peak nasal inspiratory flow meter
tepe-tepe amplitüdü peak-to-peak amplitude
Psychology
tepe potansiyeli vertex potential
tepe dozu diskinezisi peak-dose dyskinesia
Optics
arka tepe gücü back vertex power
Food Engineering
tepe değeri mode
tepe boşluğu head space
tepe boşluğu ullage
tepe boşluğundaki havanın uzaklaştırılması exhausting
tepe boşluğu headspace
Math
elipsin tepe noktaları vertices of an ellipse
farklı açılarda olup tepe ve yan uzunlukları eşit olan coterminal
Statistics
tepe değeri mode
tepe noktası peak area
Biology
tepe hücresi apical cell
tepe gözesi apical cell
Astrology
tepe noktası chiron
Botanic
tepe hücresi apical cell
tepe tomurcuğu baskınlığı apical dominance
Agriculture
tepe otlağı hill meadow
uçtan itibaren tepe kuruması dieback
tepe tomurcukların, yanal tomurcukların büyümesini baskılaması apical dormancy
tepe alma topping
Tobacco
tepe kırma topping
helezonik tepe konveyörü oscar
Forestry
tepe budaması top pruning
tepe tacı canopy
History
15. yüzyılda zulme ve eziyete maruz kalmış, adını bu olaylar sırasında konakladığı tabor adlı tepe ve kaleden alan bohem reformist taborite n.
jupiter tapınağının bulunduğu tepe capitoline n.
eski atina'da akropol'ün yanında bulunan bir tepe ve o tepede toplanan yüksek hukuk meclisi areopagus
Religious
İsa'nın çarmıha gerildiği tepe calvary [bible] n.
Environment
asimetrik tepe şekli cuesta land form
gama ışını tepe noktası gamma ray peak
Geography
dar sırtlı sivri tepe razorback n.
kumdan oluşmuş yükselti veya tepe dune
yeni zelanda'da bir tepe taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu
Meteorology
tepe yapan kümülüs towering cumulus
tepe bulut cap cloud
tepe enverziyonu capping inversion
tepe hamle peak gust
tepe sisi hill fog
Geology
tepe aşağı down hill
aşınmaz tepe monadnock
şahit tepe butte
şahit tepe outlier
balık sırtı tepe hogback
Military
yörünge tepe noktası apogee
tepe yüksekliği maximum ordinate
mermi yolu tepe noktası summit of trajectory
çıplak tepe bare knob
Sport
tepe yürüyüşü hill walking
tepe yürüyüşü fellwalking
tepe yürüyüşü hillwalking
tepe yürüyüşü ile kaya tırmanışı arası bir zorluğa sahip tırmanma yöntemi scrambling
tepe yürüyüşü ile kaya tırmanışı arası bir zorluğa sahip tırmanma yöntemi alpine scrambling
tepe koşusu hill running
Painting
tepe ışığı top fight
tepe ışığı zenith light