advance - Turco Inglés Diccionario
Historia

advance

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Significados de "advance" en diccionario turco inglés : 99 resultado(s)

Inglés Turco
Common Usage
advance v. terfi ettirmek
advance v. avans vermek
advance v. geliştirmek
advance v. ilerlemek
advance n. terfi
advance n. avans
advance n. ilerleme
General
advance v. gelişmek
advance v. yürümek
advance v. ileri gitmek
advance v. ileri sürmek
advance v. terakki etmek
advance v. atamak
advance v. kalkınmak
advance v. artmak
advance v. öne almak (tarih)
advance v. yol almak
advance v. ileri almak
advance v. yardım etmek
advance v. ileriye almak
advance v. yürütmek
advance v. ileri gelmek
advance v. yollanmak
advance v. peşinat vermek
advance v. ileri götürmek
advance v. genişletmek
advance v. terfi etmek
advance v. artırmak
advance v. yükselmek
advance v. yükseltmek
advance v. ilerletmek
advance v. gelişim göstermek
advance v. gelişme kaydetmek
advance v. gelişme göstermek
advance v. ilerlemek
advance v. sınıf atlamak
advance v. tarihi öne almak
advance v. tarihi öne çekmek
advance v. erken bir tarihe almak
advance v. teklif etmek
advance v. ortaya atmak
advance v. önceden almak/tedarik etmek
advance v. önden ödemek
advance v. avans olarak ödemek
advance n. öncü
advance n. öndelik
advance n. ilerleme
advance n. avantaj
advance n. yükselme
advance n. gelişme
advance n. teklif
advance n. peşin
advance n. feyz
advance n. yaklaşım
advance n. ileri gitme
advance n. artış
advance n. terakki
advance n. atılım
advance n. tekamül
advance n. ileriye gitme
advance n. ilerleyiş
advance n. gelişim
advance n. hazırlık
advance n. reklam
advance n. fiyat artışı
advance n. fiyat yükselmesi
advance n. avans (para/ödeme)
advance n. ön/ilk haber
advance n. hücum emri
advance n. geminin katettiği yol
advance adj. ileride bulunan
advance adj. ön
advance adj. önceden yayınlanmış
advance adj. avans (olarak ödenmiş)
advance adj. ileri
advance adj. ilerlemiş
Trade/Economic
advance ön ödeme
advance tahakkuktan önce yapılan ödeme
advance avans
advance ilerlemek
advance ilerleme
advance ikraz etmek
advance avans vermek
advance peşin vermek
advance yükseliş
advance yükseltmek
Politics
advance düzelme
advance iyileşme
Technical
advance erken püskürtme
advance önde olmak
advance benzin motorlarında buji elektrotları arasındaki kıvılcımın olması gereken zamandan önce oluşması
advance ilerlemek
Computer
advance ileri
advance gelişmiş
advance avans miktarı
advance ilerle
Automotive
advance ateşleme zamanı
advance avans
Places
advance missouri eyaletinde şehir

Significados de "advance" con otros términos en diccionario inglés turco: 449 resultado(s)

Inglés Turco
Common Usage
in advance adv. önceden
in advance adv. peşin
General
get an advance v. avans almak
pay in advance v. peşin ödemek
pay the bill in advance v. hesabı peşin ödemek
pay advance v. avans ödemek
tell in advance v. peşin söylemek
accept in advance v. baştan kabul etmek
advance in one's career v. kariyer basamaklarını tırmanmak
approve in advance v. baştan kabul etmek
get an advance v. avans çekmek
advance money v. avans vermek
advance rapidly v. sivrilmek
pay in advance v. teslim almadan önce parasını ödemek
approve in advance v. peşinen kabul etmek
be in advance v. önde olmak
pay in advance v. avans vermek
advance to final v. finale kalmak
advance to final v. finale yükselmek
advance to final v. finale çıkmak
receive advance v. avans almak
make an advance payment v. peşinat yatırmak
get advance v. avans almak
pay advance v. avans vermek
give advance v. avans ödemek
give advance v. avans vermek
consent in advance v. önceden kabul etmek
accept in advance v. önceden kabul etmek
thanks in advance v. şimdiden teşekkür etmek
pay in cash and in advance v. nakden ve peşinen ödemek
advance rapidly v. temeyyüz etmek
advance in the business life v. iş hayatında yükselmek
advance in the career v. iş hayatında yükselmek
advance to the next round v. bir üst tura geçmek
thank in advance v. önceden teşekkür etmek
know in advance v. önceden bilmek
know in advance v. önceden haberi olmak
advance in the career v. kariyerinde yükselmek
accept in advance v. peşinen kabul etmek
tell in advance v. peşinen söylemek
book in advance v. önceden rezervasyon yapmak
hand advance n. el avansı
wage advance n. ücret avansı
advance payment n. peşinat
advance notification n. ön bildirim
cash in advance n. peşin ödeme
advance burn n. tedbirli yakma
fix in advance n. önceden belirleme
advance payment n. avans
manual advance n. el avansı
advance guard n. öncü
emergency response team advance element n. acil durum müdahale ekibinin öncü kısmı
advance amount n. avans miktarı
advance warning n. ön alarm
business cash advance n. nakit iş avansı
cash advance n. nakit iş avansı
advance organizer n. ön örgütleyici
advance organizer n. ön düzenleyici
technological advance n. teknolojik gelişme
advance booking n. önceden yer ayırtma
advance fee n. peşin harç
technological advance n. teknoloji hamlesi
advance booking n. rezervasyon
advance reservation n. ön rezervasyon
paid in advance adj. peşin
proclaimed in advance adj. önceden beyan edilmiş
in advance adv. önce
in advance adv. peşin olarak
in advance adv. önde
in advance adv. ileride peşin olarak
in advance adv. peşin
in advance adv. ileride
in advance of the delivery adv. teslimat öncesinde
in advance adv. işin başında
in advance adv. peşinen
in advance adv. önden (ödeme)
24 hours in advance adv. 24 saat öncesinden
hours in advance adv. saat önceden
well in advance adv. çok önceden
well in advance adv. evvelce
well in advance adv. peşinen
in-advance adv. avans olarak
on advance notice adv. (daha) önceden haber vererek
on advance notice adv. (daha) önceden bildirerek
with advance notice adv. (daha) önceden bildirerek
with advance notice adv. (daha) önceden haber vererek
as far in advance as possible adv. mümkün olduğunca erken/en kısa zamanda
in advance of prep. öncesinde
in advance of prep. -in önünde
in advance of prep. -den ileri
Phrases
thanking you in advance for your attention to this matter gereğini müsaadelerinizle arz ederim
thanks in advance şimdiden teşekkürler
thanking you in advance for your attention to this matter gereğini arz ederim
thanking you in advance for your attention to this matter gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim
thanking you in advance for your attention to this matter gereğinin yapılmasını arz ederim
a day in advance bir gün önceden
sorry in advance peşinen özür dilerim
sorry in advance şimdiden özür dilerim
Colloquial
in advance avans olarak
in advance önden
Idioms
advance upon (düşmanın vb) üzerine gitmek
advance towards (düşmanın vb) üzerine doğru ilerlemek
advance on (düşmanın vb) üzerine doğru ilerlemek
advance on (düşmanın vb) üzerine yürümek
advance upon (düşmanın vb) üzerine doğru ilerlemek
advance on (düşmanın vb) üzerine gitmek
advance towards (düşmanın vb) üzerine yürümek
advance towards (düşmanın vb) üzerine gitmek
advance upon (düşmanın vb) üzerine yürümek
Speaking
thanks in advance şimdiden teşekkürler
thanks in advance şimdiden teşekkür ederiz
thanks in advance şimdiden teşekkür ederim
thank you in advance sana şimdiden teşekkür ederim
thank you in advance şimdiden teşekkür ederim
thanks in advance for your courtesy şimdiden nezaketiniz için teşekkür ederiz
thanks in advance for your interest ilginiz için şimdiden teşekkür ederim
thank you in advance for your interest ilginiz için şimdiden teşekkür ederim
thanks in advance for your interest ilginize şimdiden teşekkürler
thank you in advance for your interest ilginize şimdiden teşekkürler
thanks in advance for your interest ilginize şimdiden teşekkür ederim
thanks in advance for your interest ilginiz için şimdiden teşekkürler
thank you in advance for your interest ilginize şimdiden teşekkür ederim
thank you in advance for your interest ilginiz için şimdiden teşekkürler
thank you in advance şimdiden teşekkürler
i'm not asking for an advance senden avans istemiyorum
thanks for your answer in advance cevabınız için şimdiden teşekkür ederim
thanks for your answer in advance cevabın için şimdiden teşekkürler
thanks for your answer in advance cevabınız için şimdiden teşekkürler
thanks for your answer in advance cevabın için şimdiden teşekkür ederim
thank you for your answer in advance cevabınız için şimdiden teşekkürler
thank you for your answer in advance cevabın için şimdiden teşekkürler
thank you for your answer in advance cevabınız için şimdiden teşekkür ederim
thank you for your answer in advance cevabın için şimdiden teşekkür ederim
it is essential to book in advance önceden rezervasyon esastır
Trade/Economic
advance death benefit n. önceden ödenen ölüm yardımı
advance freight peşin avans navlun
advance on wages önceden ödenen ücret
advance against import documents ithalat vesaiki karşılığı avans
in advance payment avans ödeme
total amount of each type of advance and loan granted in the current period cari dönemde verilen her çeşit avans veya borcun toplam tutarı
advance wages avans olarak verilen ücret
advance premium ücretine mahsuben ödenen avans
revenue collected in advance relevant to coming months gelecek aylara ait gelirler
advance of wages önceden ödenen maaş
advance payment peşin ödeme
advance against documents belgeler karşılığı avans
advance on goods mal karşılığı avans
advance against consignment emtia karşılığı avans
advance on mortgage ipotek karşılığı avans
advance against documents vesaik karşılığı avans
payment in advance avans
banking advance banka kredisi
the balance of advance or loan granted at the end of the period cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi
tranche a advance a dilimi avansı
advance bill peşin çekilen poliçe
payable in advance vadenin başında ödenecek
advance against consignment mal karşılığı avans
advance on import documents ithal vesaiki karşılığı avans
advance bill malı alıcıya göndermeden önce çekilen poliçe
revenue collected in advance and accrued expenses payable gelecek yıllara ait gelir ve gider toplamları
advance payments verilen avanslar
advance tax geçici vergi
reduced tranche b advance azaltılmış b dilimi avansı
payment in advance ön ödeme
cash advance kasa avansı
in advance avans olarak
work advance iş avansları
advance notice önceden bildirme
by way of advance avans olarak
advance payment bond avans teminat mektubu
advance bill avans poliçesi
advance bill malın şevkinden önce keşide edilen poliçe
advance tax peşin vergi
in advance peşinen
rent received in advance önceden tahsil edilmiş kira
in advance payment önceden ödeme
payment in advance peşin ödeme
in advance önceden
revenue collected in advance relevant to periods further than one year gelecek yıllara ait gelirler
advance payment ön ödeme
payable in advance peşin ödeme
cash advance fee nakit çekme ücreti
salary advance maaş avansı
advance against security menkul kıymetler karşılığı avans
advance payment önceden ödeme
advance against export documents ihracat vesaiki karşılığı avans
advance against bill senet karşılığı avans
advance wages önceden ödenen ücret
advance given to personnel personel avansları
advance payment avans olarak ödeme
cash in advance peşin para
original tranche b advance orijinal b dilimi avansı
advance corporation tax peşin ödenen kurumlar vergisi
advance payment guarantee avans teminat mektubu
advance order ön sipariş
an advance under the original tranche b orijinal b dilimi kapsamındaki bir avans
advance money to somebody borç vermek
advance of commission komisyon avansı
advance guaranty kefalet karşılığı avans
advance on real property gayri menkul karşılığı avans
advance note kaptan tarafından acenteye çekilen poliçe
advance on salary maaş avansı
advance on current securities esham ve tahvilat karşılığı avans
advance premium peşin ödenen prim
advance of freight navlun avansı
advance on consignment emtia karşılığı avans
advance on insurance policy sigorta poliçesi karşılığı avans
advance against documents belge karşılığı avans
advance on wage ücrete mahsuben avans
tax in advance avans vergi
per advance avans olarak
net in advance nakit peşin ödeme
rent in advance peşin kira
cash in advance peşin ödeme
wage advance ücret avansı
payment in advance avans ödemesi
without advance payment ön ödemesiz
without advance payment peşinatsız
advance payment guarantee peşin ödeme garantisi
advance payment öndelik
advance payment avans
advance-fixing certificate ön izin belgesi
capital-saving technical advance sermaye tasarrufu sağlayan teknik ilerleme
capital-using technological advance sermaye kullanan teknolojik ilerleme
revenue collected in advance and accrued expenses payable in next months gelecek aylara ait gelir-gider toplamları
revenue collected-in advance peşin elde edilmiş gelir
advance receipts avans alımları
pay in advance peşin ödemek
payable in advance vade başında ödenebilir
tax in advance peşin vergi
uncovered advance karşılıksız avans
salary advance avans maaş
make an advance payment ön ödeme yapmak
advance loan avans
advance loan ikraz
advance freight peşin navlun
be on the advance yükselmekte olmak
advance of money avans
advance of salary önceden ödenen maaş
advance freight avans navlun
advance of money para avansı
advance shipment notice ön sevk ihbarı
advance of wages önceden ödenen ücret
advance payment peşin para
advance premium peşin ikramiye
in advance peşin olarak
advance on negotiable instruments cirosu mümkün araçlar karşılığı avans
advance on precious metals kıymetli madenler karşılığı avans
advance on precious metals değerli madenler karşılığı avans
advance on goods emtia karşılığı avans
advance bill malı sevk etmeden önce ihracatçı tarafından düzenlenen poliçe
advance deposit depozito
advance on consignment mal karşılığı avans
advance of the rate of discount indirim haddinin yükselmesi
advance bill malın sevkinden önce keşide edilen poliçe
advance payment avans ödemesi
advance payment avans ödeme
advance leave peşin izin
payment in advance alelhesap ödeme
advance leave önceden izin
speculate for the advance değer artışı üzerinden spekülasyon yapmak
advance deposit kapora
spent in advance peşin harcanan
cash advance nakit avans
assets under construction and advance payments inşaat ve avans ödemeleri kapsamındaki varlıklar
advance payments made yapılan avans ödemeleri
advance payments on purchases for stock stok için satışlar konusundaki avans ödemeleri
advance rate avans oranı
advance tax payable ödenecek geçici vergi
advance ruling özelge
advance ruling mukteza
advance on expenses gider avansı
advance on costs gider avansı
advance interest avans faizi
cash advance interest rate nakit avans faizi
cash advance interest nakit avans faizi
advance dividend kar payı avansı
advance payment letter of guarantee avans teminat mektubu
Law
advance death benefit n. önceden veraset geliri
advance death benefit n. önden ödenen vefat tazminatı
advance death benefit n. önceden ödenen cenaze yardımı
advance death benefit n. önden ödenen ölüm yardımı
advance payment önceden ödeme
advance payment avans olarak ödeme
advance payment peşin ödeme
advance freight avans navlunu
advance payment peşin tediye
advance on guaranty kefalet karşılığı avans
advance on guarantee kefalet karşılığı avans
advance on guaranty teminat karşılığı avans
advance on guarantee teminat karşılığı avans
Politics
advance man n. aday temsilcisi
advance poll n. (kanada) seçim gününden önce yapılan oylama
advance man n. adayın kampanya görevlisi
advance payment avans ödeme
advance payment ilk ödeme
advance payment avans
advance-fixing certificate ön tespit sertifikası
Institutes
developing european learning through technological advance teknolojik gelişmeyle bilgi teknolojisinin geliştirilmesi
Insurance
advance payment peşin ödeme
advance on insurance policy sigorta poliçesi karşılığı avans
advance loss of profit (alop) insurance hasara bağlı olarak işin gecikmesinden kaynaklanan kar kaybını teminat altına alan sigorta
Technical
secured advance section through avans teminatı
advance heading ayak kılavuzu
centrifugal advance weight santrifüj avans ağırlığı
automatic advance otomatik avans
advance weight avans ağırlıkları
automatic ignition advance otomatik ateşleme avansı
centrifugal advance santrifüj avansı
advance feed tape önden çekilmeli şerit
vacuum advance vakum ya da boşluk avansı
advance direction sign öndoğrultu işareti
angle of advance avans açısı
angular advance açısal avans
centrifugal advance makinenin hızındaki değişimleri otomatik olarak dengeleyen merkezkaç avans
paper advance mechanism kağıt ilerletme mekanizması
advance direction sign önyön işareti
cam advance screw kam avansı vidası
advance timing avans zamanlaması
thermal- advance microtome ısıl ilerlemeli mikrotom
mechanical advance microtome mekanik sürmeli incekeser
Computer
use manual advance el ile ilerlemeyi kullan
advance slide gelişmiş slayt
advance slides slaytları ilerlet
advance feed tape önden çekmeli şerit
advance to the next slide sonraki slayda ilerle
manual advance el ile ilerle
manual advance el ile ilerleme
advance feed tape önden çekilmeli şerit
paper advance mechanism kağıt ilerletme mekanizması
rehearse-advance on mouse click prova-fare tıklatıldığında ilerle
advance fee fraud avans ödeme dolandırıcılığı
advance fee fraud kapora dolandırıcılığı
advance fee fraud ön ödeme dolandırıcılığı
Telecom
advisory committee on advance television service ileri televizyon hizmetleri danışma komitesi
advance communication experiment ileri haberleşme deneyi
Automotive
centrifugal advance merkezkaç avansı
advance adjustment avans ayarı
spark advance kıvılcım avansı
advance ignition ateşleme avansı
advance characteristic santrifüjlü avans eğrisi
fixed ignition advance angle sabit ateşleme avans açısı
ignition advance ateşleme avansı
electronic advance unit elektronik ateşleme avansı
ignition advance assembly ateşleme avans grubu
spark advance ateşleme avansı
automatic injection advance timing otomatik püskürtme avans tertibatı
advance angle avans açısı
ignition advance assembly ateşleme avans ünitesi
advance spring avans yayı
advance in crankshaft degrees krank milinde avans derecesi
advance curve avans eğrisi
cam advance screw avans vidası
advance meter avans ölçü cihazı
centrifugal advance distribütör santrifüj avans
centrifugal advance mechanism otomatik avans
vacuum advance vakum avansı
electronic spark advance elektronik ateşleme avansı
centrifugal advance weight santrifüj avans ağırlığı
centrifugal advance santrifüj avansı
centrifugal advance weight öndeleme ağırlığı
automatic ignition advance otomatik ateşleme avansı
manual advance el avansı
vacuum advance basınç öndelemesi
hand advance el avansı
distributor advance distribütör avansı
full advance tam avans
injection advance enjeksiyon avansı
automatic ignition advance ctomatik ateşleme avansı
retard-advance lever rötar ayarlama kolu
variable advance spark timing değişken avanslı ateşleme zamanlaması
fuel advance system yakıt avans düzeni
speed control vacuum advance hız kontrollü vakum avans
distributor advance distribütör avansı
cold start spark advance soğuk çalıştırma ateşleme avansı
advance curve ateşleme avans eğrisi
spark advance vacuum modulator ateşleme avans vakum modülatörü
distributor advance ateşleme avansı
orifice spark advance control orifisli ateşleme avans kontrolü
advance weights avans ağırlıkları
advance mechanism avans düzeneği
advance spring avans yayı
automatic advance otomatik avans
electronic spark advance elektronik ateşleme avansı
computerized advance elektronik avans düzeni
ignition advance ateşleme avansı
ported vacuum advance portlu vakum avans
dual signal spark advance çift sinyalli ateşleme avansı
vacuum advance vakum avans
vacuum advance unit vakum avans birimi
vacuum advance control vakum avans kontrolü
centrifugal advance santrifüj avans
Aeronautic
advance ratio n. pervanedeki rüzgar hızının kanat ucundaki hıza oranı
advance booking charter rezervasyon yaptırılabilir uçuş
advance booking charter önceden yer ayırtılmış charter
advance booking charter rezervasyon yaptırılabilir carter
advance warning aircraft/airborne system (awas) erken hava taşıtı uyarıcısı/radarı sistemi
advance ratio serbest akım hızının pervanenin uç hızına oranı
Marine
shoreline advance kıyı çizgisinin ilerlemesi
Mining
advance heading ayak kılavuzu
Medical
advance directive ön direktif (yaşama iradesi)
Psychology
phase advance faz ilerletme
advance directive ön talimat
Tobacco
knife advance bıçak ilerletme
advance screw ilerletme vidası
Geology
advance of glacier buzul ilerlemesi
Military
advance force n. öncü birlik
advance guard reserve n. öncü birlik ikinci kısmı
advance party n. öncü birlik
advance to contact n. yaklaşma yürüyüşü
advance force n. öncü kuvvet
advance party n. öncü kuvvet
advance discontinuance of allotment tahsisatın vaktinden önce tenkisi
advance officer yürüyüş kolu kılavuz subayı
advance discontinuance of allotment tertibin vaktinden önce iptali
travel allowance advance yolluk avansı
advance on wages ücrete mahsuben avans
advance section menzil ön bölgesi
advance logistical command menzil ön bölgesi lojistik komutanlığı
advance guard support öncü öncüsü
advance guard point öncü ucu
advance guard reserve öncü büyük kısmı
advance shipment önceden gönderme
advance by bounds sıçrayarak ilerleme
advance planning funds planlama fonu
advance guard action öncü muharebesi
advance guard support öncü muhafız desteği
advance by bounds sıçramalarla ilerleme
advance to contact düşmana yaklaşma
axis of advance ilerleme mihveri
advance covering post ileri örtme kuvveti
axis of advance ilerleme ekseni
speed of advance ilerleme hızı
advance landing ground ileri iniş yeri
advance ambulance loading post ileri ambülans bindirme yeri
advance landing field ileri iniş meydanı
limit of advance ilerleme sınırı
advance post ileri gözetleme mevzii
advance message centre ileri haber merkezi
advance post ileri gözetleme yeri
advance airdrome ileri hava meydanı
advance officer kol kılavuz subayı
advance by echelon kademeli ilerleme
amphibious advance force amfibi öncü kuvveti
main line of advance ana ilerleme hattı
advance on salary maaşa mahsuben avans
advance guard öncü birlik
Hunting
advance priming çarpmadan çok az önce ateşleme yapan sistem
Sport
advance to final finale yükselmek