koruma - Turco Inglés Diccionario
Historia

korumaSignificados de "koruma" en diccionario inglés turco : 87 resultado(s)

Turco Inglés
Common Usage
koruma preservation n.
koruma conservation n.
koruma guard n.
koruma protection n.
General
koruma umbrella v.
koruma safekeeping n.
koruma tutelage n.
koruma keeping n.
koruma shade n.
koruma care n.
koruma guarding n.
koruma saving n.
koruma plantation n.
koruma exclusivity n.
koruma conservancy n.
koruma prophylaxis n.
koruma safeguard n.
koruma defence n.
koruma favor n.
koruma favour n.
koruma shielding n.
koruma maintaining n.
koruma patron n.
koruma defending n.
koruma preserving n.
koruma body guard n.
koruma lifeguard n.
koruma indemnity n.
koruma shadow n.
koruma aegis n.
koruma ward n.
koruma maintenance n.
koruma asylum n.
koruma shelter n.
koruma umbrella n.
koruma protecting n.
koruma shield n.
koruma bodyguard n.
koruma escort n.
koruma covering n.
koruma warison n.
koruma convoy n.
koruma custody n.
koruma guardianship n.
koruma hedge n.
koruma protection n.
koruma patronage n.
koruma vindication n.
koruma safeguarding n.
koruma conservation n.
koruma cure n.
koruma guard n.
koruma trust n.
koruma prevention n.
koruma security n.
koruma securement n.
koruma caretaking n.
koruma chaperonage n.
koruma auspice n.
koruma protective adj.
Colloquial
koruma the heavy mob [uk] n.
koruma the heavy brigade [uk] n.
koruma gun n.
koruma hired gun n.
Trade/Economic
koruma maintenance n.
koruma safe guards n.
koruma patronage n.
koruma safeguarding n.
koruma conservation n.
Law
koruma safeguard n.
koruma guard n.
koruma protection n.
koruma custody n.
Politics
koruma protection n.
koruma expulsion n.
koruma custody n.
koruma retention n.
Technical
koruma guard n.
Construction
koruma storage n.
koruma preservation n.
Automotive
koruma protection n.
Marine
koruma armouring n.
koruma armoring n.
Medical
koruma prevention n.
Food Engineering
koruma preservation n.
Environment
koruma preservation n.
Latin
koruma satellitium n.

Significados de "koruma" con otros términos en diccionario inglés turco: 500 resultado(s)

Turco Inglés
Common Usage
yanal koruma lateral protection n.
General
istemek (yardım/koruma vb'ni) invoke v.
koruma altında olmak be under guard v.
koruma altında tutmak conserve v.
koruma altına almak take something under protection v.
koruma altına almak take something under preservation v.
koruma altına alınmak be put under protection v.
koruma altına almak put under protection v.
tanık koruma programına girmek go into witness protection v.
zincirle çevreleyerek koruma altına almak chain v.
kendine koruma sağlamak hide one's self v.
doğal çevreyi koruma environmental control n.
koruma alanı sanctuary n.
hakkını koruma vindication n.
kıyı koruma shore protection n.
kolleksiyon ve koruma collection and preservation n.
yazılım koruma software protection n.
serbest ticaret koruma free trade and protection n.
doğayı koruma nature protection n.
çevre koruma environmental conservation n.
aşırı koruma overprotection n.
saklama ve koruma yeri depot n.
doğal kaynakları koruma yanlısı conservationist n.
doğal koruma alanı reservation n.
yoksulları koruma kanunu poor law n.
yerli sanayii koruma politikası protectionism n.
yakın koruma bodyguard n.
eşlik eden (koruma/gözetim için) escort n.
hayvanları koruma animal welfare n.
koruma alanı protected area n.
sahil koruma shore protection n.
güçlü bir devletin koruma ve denetimi altında olan devlet protectorate n.
doğa koruma nature conservation n.
silahlı koruma arm guard n.
su kuşları koruma ve üreme alanı site for the preservation and reproduction of waterfowl n.
koruma alanları protected areas n.
kendini koruma self protection n.
doğa koruma alanı nature protection zone n.
koruma sınıfı protection class n.
hayvanları koruma derneği society for the prevention of cruelty to animals n.
koruma altına alınmış arazi park n.
koruma altındaki bölge protected environment n.
barışı koruma peacekeeping n.
koruma alanı conservation area n.
sahil koruma görevlisi coastguard n.
nefsini koruma self preservation n.
kendini koruma self preservation n.
yerlilerin hak ve çıkarlarını koruma siyaseti nativism n.
hararet koruma ilmi thermostatics n.
koruma ve kontrol genel müdürlüğü general directorate for protection and control n.
aşırı koruma exaggerated care n.
doğal kaynakları koruma conservation n.
milli koruma kanunu turkish national security law from 1940 n.
deniz kaynaklarını koruma marine resources conservation n.
koruma statüsü protected status n.
koruma alanı protected environment n.
yaban hayatı koruma dernekleri wildlife protection agencies n.
sahil koruma coastguard n.
tabiatı koruma alanı protected wildlife reserve n.
mimarlık ve enerji koruma architecture and energy conservation n.
mutlak koruma bölgesi sınırı integral protection zone n.
yakın koruma personal bodyguard n.
yaban hayatı koruma sahası Wildlife protection area n.
arazi koruma land conservation n.
yaban hayatı koruma sahası area for the protection of wildlife n.
özel çevre koruma alanı special environmental area n.
koruma görevlisi bodyguard n.
koruma görevlisi guard n.
koruma (korunma) guarding n.
sahil koruma coast guard n.
çevre koruma environmental protection n.
yangından koruma fire protection n.
orman koruma forest conservation n.
toprak koruma soil conservation n.
koruma kalkanı apron n.
bitki koruma camı cloche n.
çevre koruma environment protection n.
yerli ekonomiyi koruma yöntemi protectionism n.
cildi güneş ışınlarından koruma amaçlı krem veya yağ sunblock n.
tabiatı koruma alanı natural reserve n.
yardım ve koruma assistance and protection n.
sahil koruma botu cutter n.
sosyal koruma social protection n.
yakın koruma (memuru) close protection officer n.
tüketiciyi koruma consumerism n.
koruma kalitesi maintaining quality n.
çevre koruma environmental prodection n.
sakatları koruma milli koordinasyon kurulu national coordination commission for protection handicapped persons n.
dosya koruma halkası file protection ring n.
sağlık koruma sanitation n.
tabiatı koruma alanı nature reserve area n.
enerji koruma energy conservation n.
hava şartlarından koruma da sağlayan küçük motosiklet motor scooter n.
çocukları koruma custody of children n.
güneş koruma faktörü sun protector factor n.
vahşi yaşamı koruma wildlife conservation n.
gözetim altında koruma sentinelling n.
çevre koruma environmental preservation n.
çocuk koruma child welfare n.
tarihi koruma historic preservation n.
su koruma water conservation n.
diplomatik koruma diplomatic protection n.
kendini koruma iç güdüsü biophilia n.
hayvan koruma animal protection n.
mutlak koruma alanı preservation area n.
mutlak koruma alanı strict preservation zone n.
mutlak koruma alanı strict protected area n.
mutlak koruma alanı strict nature reserve n.
mutlak koruma alanı strict wilderness area n.
mutlak koruma alanı sanctuary preservation area n.
doğal hayatı koruma alanı wildlife sanctuary n.
mutlak koruma alanı nature sanctuary n.
mutlak koruma alanı ecological reserve n.
soğuktan koruma önlemleri cold weather precautions n.
toprak koruma bitkisi cover crop n.
doğal çevreyi koruma yanlısı conservationist n.
çevre koruma derneği environment protection association n.
koruma gözlüğü goggles n.
havadan koruma air-cover n.
toprak koruma-geliştirme soil conservation-improvement n.
kendini koruma self-preservation n.
tek taraflı barışı koruma çabası unilateral peace-keeping n.
koruma bandı guard band n.
koruma levhası guard plate n.
koruma duvarı guard wall n.
koruma ağı guard net n.
koruma seviyesi protection level n.
yıldırımdan koruma lightning protection n.
ulusal koruma yöresi national park n.
koruma parmaklığı protection fence n.
koruma maddesi preservative n.
koruma maddeleri preservatives n.
koruma aracı protection n.
sağlık koruma hygiene n.
saç koruma hair protection n.
özel koruma görevlisi personal protection officer n.
(bir annenin yavrusunu) koruma iç güdüsü mothering instinct n.
sağlık koruma bandı health protection strip n.
doğayı koruma nature conservation n.
kültür ve tabiat varlıklarını koruma genel müdürlüğü general directorate of cultural and natural heritage n.
yüksek derecede koruma high degree of protection n.
toprak setle koruma diking n.
aşırı koruma excessive protection n.
koruma ordusu an army of bodyguards n.
barda olay çıkaran müşterileri dışarı atmakla görevli koruma görevlisi chucker-out n.
barda olay çıkaran müşterileri dışarı atmakla görevli koruma görevlisi bouncer n.
koruma fonksiyonu protection function n.
sahil koruma görevlisi coast guard n.
ekran koruma screen protection n.
gözetim altında koruma sentineling n.
kendini koruma mekanizması self protection mechanism n.
koruma ekibi guard detail n.
özel koruma görevlisi personal security guard n.
koruma sorumluluğu responsibility to protect n.
otomatik koruma automatic protection n.
iklim koruma climate protection n.
koruma altına alınmış bölge conservation area n.
okçuların ok atarken yaralanmamak için kollarına sardıkları koruma bracer n.
okçuların ok atarken yaralanmamak için kollarına sardıkları koruma arm-guard n.
sosyal koruma tabanı social protection floor n.
kendini koruma self-defense n.
koruma yönetimi conservation management n.
koruma veya bir şeylere sahip olmayı sürdürme yeteneği retention n.
koruma/bekçilik etme chaperon n.
koruma/bekçilik chaperone n.
koruma ekibi security team n.
koruma ekibi security detail n.
koruma ekibi protective services detail (psd) n.
koruma ekibi personal security detachment (psd) n.
koruma ekibi personal security detail n.
koruma ekibi personal protection detail (ppd) n.
bir hayvanın yaşadığı bölgeyi koruma davranışı territoriality n.
dekorasyon, koruma veya sıcaklık sağlamak üzere bir nesnenin üzerine yerleştirilen bez throwover n.
koruma kiti protection kit n.
Phrasals
'-e karşı birini ya da bir şeyi koruma altına almak cover someone or something against something v.
(sigortacı için) belli bir ücret karşılığında bir şeye ya da birisine koruma sağlamak cover someone or something for something v.
koruma sağlamak cover for v.
Colloquial
şirket koruma görevlisi company bull n.
koruma derneği preservation society n.
silahlı koruma gun n.
koruma görevlisi gun n.
yakın koruma gun n.
silahlı koruma hired gun n.
koruma görevlisi hired gun n.
yakın koruma hired gun n.
Idioms
özel bir şirket için çalışan detektif ya da koruma company bull n.
durumunu koruma yasası stand your ground law n.
zor bir durumda soğukkanlılığını koruma whistling past the graveyard expr.
zor bir durumda soğukkanlılığını koruma whistling past the cemetery expr.
Slang
bir çiftin sevişmesini çeşitli sebeplerden ötürü (kıskançlık, koruma içgüdüsü vb) engelleyen üçüncü kişi cockblocker n.
doğayı koruma konusunda aşırı takıntılı kimse econut n.
testis koruma minderi nard guard n.
testis koruma yastığı nard guard n.
taşak koruma minderi nard guard n.
taşak koruma yastığı nard guard n.
bacak arası koruma yastığı/minderi nard guard n.
testis koruma minderi nads n.
testis koruma yastığı nads n.
taşak koruma minderi nads n.
taşak koruma yastığı nads n.
bacak arası koruma yastığı/minderi nads n.
testis koruma minderi nards n.
testis koruma yastığı nards n.
taşak koruma minderi nards n.
taşak koruma yastığı nards n.
bacak arası koruma yastığı/minderi nards n.
Trade/Economic
maddi değer taşıyan varlıkları koruma altına almak impound v.
ana para koruma amaçlı fon capital protection oriented fund n.
anapara koruma preservation of capital n.
anapara koruma capital preservation n.
çevre koruma muhasebesi environmental accounting n.
cep telefonları için ekran koruma yüzeyi üreten firma clear-coat n.
çevreyi koruma hizmetleri environmental services n.
david einhorn tarafından kurulmuş abd'de faaliyet gösteren bir koruma fonu greenlight capital n.
doğal kaynakları koruma conservation n.
efektif koruma oranı effective rate of protection n.
etken koruma oranı rate of effective protection n.
etken dış koruma effective external protection n.
etkin koruma effective promotion n.
etken koruma oranı effective rate of protection n.
finansal koruma hedging n.
gümrük vergileri ile koruma customs protection n.
hukuksal koruma sigortası legal protection insurance n.
kambiyo koruma exchange cover n.
koruma tedbirleri protection measures n.
koruma fonu hedge fund n.
koruma amaçlı fon hedge fund n.
koruma amaçlı pozisyon hedge position n.
koruma fonu ikramiyeleri hedge-fund bonuses n.
koruma gücü protective power n.
koruma ücreti reservation wage n.
koruma alıcısı protection buyer n.
koruma satıcısı protection seller n.
koruma evresi retentive stage n.
koruma tarifesi protection tariff n.
koruma etkisi protection effect n.
koruma fonları hedge funds n.
koruma ücreti protective duty n.
kredi koruma sigortası loan protection insurance n.
koruma ve tazmin protection and indemnity n.
koruma etkisi (tarifelerin) protective effect n.
marka koruma brand protection n.
menkul kıymetler yatırımcısını koruma kanunu securities investor protection act n.
müşteri koruma retention n.
müşteri koruma customer retention n.
nihayi mamul maddeyi oluşturan tamamlayıcı parçalara sağlanan toplam koruma gümrük tarifesi effective tariff rate n.
nominal koruma oranı nominal rate of protection n.
nominal koruma oranı nominal protection rate n.
nominal koruma oranı nominal tariff rate n.
negatif dış koruma negative external protection n.
negatif koruma negative protection n.
negatif etken koruma negative effective protection n.
özel tazminat koruma ve tazminat kulubü şartı special compensation protection and indemnity club (scopic) n.
piyasa fiyatını koruma price maintenance n.
proje koruma project protection n.
pozitif koruma positive protection n.
prim yoluyla koruma protection by bounty n.
pin koruma prensipleri ve teknikleri pin protection principles and techniques n.
sağlığı koruma sanitation n.
sahil koruma coast guard n.
sağlık koruma planı health maintenance organization n.
serbest ticaret ve koruma free trade and protection n.
sermaye koruma düzeltmesi capital maintenance adjustment n.
tüketici koruma fonu consumer protection fund n.
türk parasının değerini koruma protection of the value of turkish currency n.
tüketiciyi koruma kanunu consumer protection law n.
tüketicileri koruma politikası consumer protection policy n.
tüketiciyi koruma derneği consumer protection association n.
türk parasının kıymetini koruma protection of the value of turkish currency n.
verginin koruma gücü protection power of tax n.
1925'de abd'de kurulmuş uluslararası işçi haklarını koruma derneği international labor defense n.
yoksulları koruma kanunu poor laws
Law
bir gayrimenkulu koruma zorunluğu impeachment of waste n.
bir başka yerde fiili koruma factual protection elsewhere n.
çocukların çevrimiçi gizliliğini koruma kanunu children’s online privacy protection act n.
çocukların çevrimiçi gizliliğini koruma yasası children’s online privacy protection act n.
çocukları ve gençleri koruma kanunu law for the protection of the children and the youth n.
çevre koruma yasası environmental protection law n.
geçici koruma temporary protection n.
fakirleri koruma kanunu poor law n.
geçici hukuki koruma temporary legal protection n.
hayvanları koruma yasası animal protection act n.
hakkını koruma assertion n.
hayvanları koruma yasası animal protection law n.
iflas koruma kanunu bankruptcy protection law n.
iflas koruma yasası bankruptcy protection law n.
infaz koruma memuru correction officer n.
infaz koruma memuru warden n.
infaz koruma memuru guardian n.
kanuni koruma legal protection n.
koruma kararı protection order n.
koruma önlemleri measures of conservation n.
koruma süresi term of protection n.
koruma hakkı right of retention n.
koruma şantajı protection racket n.
koruma ve tazmin protection and indemnity n.
koruma fonu dolandırıcılığı hedge fund fraud n.
kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu code of protection of cultural and natural properties n.
küçükleri muzır neşriyattan koruma kanunu protection of minors from sexually explicit materials act n.
kültür ve ulusal varlıklarını koruma kanunu law on the protection of cultural and national heritage n.
mülkiyeti koruma reservation of ownership n.
tanık koruma programı witsec n.
tutuklama ve tutuklama yerine geçen koruma tedbirleri arrest n.
tanık koruma programı witness protection program n.
türk parasını koruma kanunu law regarding the protection of the value of turkish currency n.
toprak koruma kanunu soil protection act n.
tanık koruma dairesi witness protection department n.
türk parasının kıymetini koruma mevzuatı legislation of protection of value of turkish currency n.
türk parasının kıymetini koruma hakkında kanun protection of the value of turkish currency law n.
tanık koruma kanunu witness protection act n.
toprak koruma yasası soil protection act n.
tüketicileri koruma kanunu consumer protection laws n.
veri koruma kanunu data protection act n.
veri koruma kanunu data protection law n.
veri koruma mevzuatı data protection legislation n.
veri koruma yasası data protection law n.
veri koruma yasası data protection act n.
veri koruma yasaları data protection laws n.
uluslararası koruma international protection n.
yasal koruma legal protection n.
yabancılar ve uluslararası koruma kanunu foreigners and international protection law n.
avukatın müvekkilin çıkarlarını en iyi şekilde koruma yükümlülüğü attorney-client relation n.
Politics
koruma altına almak ring-fence v.
yoksul ve dar gelirli halkı koruma sistemi new deal n.
avrupa veri koruma denetmeni european data protection supervisor n.
ab barışı koruma gücü eu peace keeping force n.
abd gümrük ve sınır koruma birimi us customs and border protection n.
afgan halk koruma gücü afghan public protection force n.
akdeniz ve avrupa bitki koruma örgütü european and mediterranean plant protection organization n.
alan koruma set aside n.
avrupa tabii hayatını bitki ve hayvanların yaşadığı yerleri koruma altına alınmasına dair sözleşme convention on the conservation of european wildlife and natural habitats n.
avrupa ve akdeniz bitki sağlığını koruma örgütü european and mediterranean plant protection organization n.
avrupa veri koruma denetçisi european data protection supervisor n.
baltık denizi çevre koruma komisyonu (helsinki komisyonu) baltic marine environment protection commission n.
barışı koruma peace-keeping n.
barışı koruma güçleri peacekeeping forces n.
barış koruma peacekeeping n.
birleşmiş milletler koruma gücü united nations protection force n.
birleşmiş milletler koruma gücü united nations protection force (unprofor) n.
bir devletin diğer bir ülkeden gelen siyasi sığınmacılara koruma vermesi asylum n.
çocuk esirgeme/koruma sistemleri child welfare systems n.
çok uluslu koruma gücü multinational protection force n.
dünya doğa koruma birliği international union for conservation of nature n.
dünya doğayı koruma vakfı world wildlife fund n.
diplomatik koruma diplomatic protection n.
doğal yaşam ortamını koruma habitat protection n.
eşit derecede koruma equal protection n.
eşit koruma equal protection n.
gazetecileri koruma komitesi committee to protect journalists n.
geçici koruma temporary protection n.
geçici koruma kimlik belgesi temporary protection identity document n.
geçici koruma kimlik belgesi temporary protection identification document n.
geçici yasal koruma başvurusu application for temporary legal protection n.
göç ve mülteci koruma immigration and refugee protection n.
genel veri koruma yönetmeliği general data protection regulation n.
insan ticareti kurbanlarını koruma kanunu trafficking victims protection act n.
ikincil koruma subsidiary protection n.
koruma şartları protection requirements n.
koruma altındaki ülke protectorate n.
koruma tedbiri protection measure n.
koruma hipotezi conservation hypothesis n.
koruma tedbirleri measures of precaution n.
koruma memuru protection officer n.
koruma yöntemi protectionism n.
kültür ve kültürel ve doğal mirası koruma müdürlüğü directorate of culture and cultural and natural heritage n.
mülteci koruma kanunu refugee protection act n.
mülteci koruma refugee protection n.
özel çevre koruma alanları specially protected environment areas n.
özel çevre koruma alanı specially protected environment area n.
sağlık ve tüketiciyi koruma genel müdürlüğü directorate-general for health and consumer protection n.
sivil koruma (afetlere karşı) civil protection n.
sosyal koruma social protection n.
tamamlayıcı koruma complementary protection n.
tamamlayıcı koruma şekilleri complementary forms of protection n.
vatandaşı koruma bakanlığı ministery of citizen protection n.
vatandaşı koruma bakanı minister of citizen protection n.
uluslararası atlantik ton balıklarını koruma komisyonu international commission for the conservation of atlantic tunas n.
uluslararası petrol endüstrisi çevresel koruma birliği international petroleum industry environmental conservation association (IPIECA) n.
yasal koruma legal security n.
yeni bitki türlerini koruma uluslararası birliği international union for the protection of new varieties of plants n.
yasa koruma law enforcement n.
yaban hayatı koruma alanları wildlife protection areas n.
yıllık koruma raporu annual protection report n.
yeterli koruma önlemleri adequate safeguards n.
hayvan koruma memuru animal control officer n.
Institutes
doğayı koruma konseyi nature conservancy council n.
ağaçları koruma derneği tree protective association n.
avrupa veri koruma kurulu european data protection board (edpb) n.
bitki koruma ürünleri daire başkanlığı department of plant protection products n.
çevre koruma ve ambalaj atıkları değerlendirme vakfı (çevko) environmental protection and packaging waste recovery and recycling foundation n.
çevre koruma ajansı environment protection agency epa n.
çevre koruma ve ambalaj atıkları değerlendirme vakfı (çevko) environmental protection and packaging waste recovery and recycling trust n.
çevre ve kültür değerlerini koruma ve tanıtma vakfı the foundation for the promotion and protection of the environment and cultural heritage n.
çevre koruma için bilim ve teknoloji science and technology for environmental protection n.
çevre koruma kurumu environmental protection agency n.
doğal hayatı koruma vakfı wwf n.
doğal hayatı koruma derneği, istanbul society for the protection of nature n.
doğa koruma ve milli parklar genel müdürlüğü directorate of nature conservation and national parks n.
doğa koruma ve milli parklar genel müdürlüğü general directorate of nature conservation and national parks n.
koruma dairesi department of security n.
koruma başkanlığı department of security n.
koruma ve tazminat birliği protection and indemnity association n.
köyceğiz-dalyan özel çevre koruma bölgesi koycegiz-dalyan special environmental protection area n.
kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulu cultural and natural heritage preservation board n.
kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulu cultural and natural heritage conservation board n.
özel çevre koruma kurumu başkanlığı environmental protection agency for special areas n.
özel çevre koruma kurumu agency for the protection of special area n.
sokak hayvanlarını koruma derneği association for the protection of street animals n.
sığla ağacı koruma ve izleme eylem planı sweetgum tree protection and monitoring action plan n.
tarımsal çevre ve doğal kaynaklan koruma daire başkanlığı department of agri-environment and conservation of natural resources n.
tanık koruma kurulu board of witness protection n.
tanık koruma kurulu board of witness protection n.
tabiat varlıklarım koruma genel müdürlüğü general directorate for protection of natural assets n.
tabiat varlıklarını koruma genel müdürlüğü directorate general for preservation of natural heritage n.
türkiye erozyonla mücadele ağaçlandırma ve doğal varlıkları koruma vakfı (tema) the turkish foundation for combating erosion reforestation and the protection of natural habitats n.
ümit burnu doğa koruma bölgesi cape of good hope nature reserve n.
uluslararası hayvan koruma vakfı international fund for animal welfare n.
uluslararası yeni bitki çeşitlerini koruma birliği the international union for the protection of new varieties of plants n.
Insurance
koruma ve tazminat protection and indemnity n.
koruma ve tazmin protection and indemnity n.
koruma ve tazminat kulübü protection and indemnity club n.
sigorta ile koruma insurance protection n.
üçüncü kişilerin kazara yaralanması veya ölümü ya da mallarının zarar görmesinden kaynaklanan sorumluluklara karşı koruma sağlayan (sigorta) third party adj.
Tourism
koruma bölgesi protection area n.
koruma amaçlı imar planı reconstruction plan for protect n.
tabiat koruma bölgesi natural conservation area n.
Media
gazetecileri koruma komitesi committee to protect journalists n.
Advertising
veri koruma data protection n.
Technical
kuruması sırasında koruma amacıyla çin kilinin üzerine serilen kamış kaplı çerçeve reeder n.
aşırı akım koruma rölesi overcurrent protection relay n.
antimikrobiyal koruma etkisi deneyi antimicrobial preservative efficacy test n.
artık akım koruma cihazı residual current protective device n.
ani artıştan koruma cihazı surge protection device n.
alçak gerilim şok koruma cihazı low-voltage surge protective device n.
alt koruma plakası skid plate n.
aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazı safety device for protection against excessive pressure n.
ahşap koruma wood preservation n.
alın koruma facade protection n.
anodik koruma anodic protection n.
anotsal koruma anodizing n.
anotsal koruma anodising n.
ara koruma intermediate guard n.
arızalara karşı koruma protection against failures n.
aşınmaya karşı koruma protection against erosion n.
aşırı akıma karşı koruma protection against overcurrent n.
aşırı basınca karşı koruma protection against excessive pressure n.
aşırı gerilim koruma adaptörü surge protection adapter n.
aşırı gerilimden koruma overvoltage protection n.
aşırı yükten koruma overload protection n.
bellek koruma storage protection n.
bellek koruma memory protection n.
basınç koruma cihazı pressure protection device n.
basınç koruma giysisi pressurized suit n.
basınca duyarlı koruma tertibatı pressure sensitive protective equipment n.
bitki koruma ekipmanı crop protection equipment n.
betonu koruma concrete protection n.
biyolojik koruma seviyeleri biosafety containment levels n.
cer sistemlerinin neden olduğu serseri akımların etkilerine karşı koruma önlemleri protective measures against the effects of stray currents caused by traction system n.
çevredeki alev alabilir gazların tutuşmasına karşı koruma protection against ignition of surrounding flammable gases n.
çevre koruma örgütü environmental protection agency n.
cevre koruma environmental protection n.
çamur koruma plakası apron n.
cephe koruma facade protection n.
çürümeden koruma rot protection n.
diferansiyel koruma differential protection n.
diferansiyel koruma rölesi differential protective relay n.
diferansiyel koruma rölesi differential protection relay n.
devrilme koruma sistemi roll-over protection system n.
darbeden koruma impact protection n.
daldırma koruma open-tank treatment n.
dona karşı koruma protection from cold n.
dosya koruma halkası file-protection ring n.
dosya koruma file protection n.
düşük gerilime karşı koruma protection against undervoltage n.
dumanlı yerlerde koruma amacıyla giyilen solunum cihazı smoke helmet n.
dona karşı koruma frost protection n.
dona karşı koruma freeze-up control n.
dolaştırılan su ile aşırı ısınmadan koruma water-cooling n.
doğru akım sistemlerinden çıkan serseri akım korozyonuna karşı koruma protection against corrosion by stray current from direct current systems n.
dişli koruma thread protection n.
don koruma tabakası frost protection layer n.
elektrikli kimyasal koruma electrochemical protection n.
elektrik donanımının dış mekanik darbelere karşı mahfazaların sağladığı koruma derecesi degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts n.
elektrik çarpmasına karşı koruma tedbirleri protection measures against electric shock n.
elektrik çarpmasına karşı koruma protection against electric shock n.
elektrikli koruma cihazı electrical protective device n.
erozyona karşı koruma scour protection n.
faz koruma röle modülü phase protection relay module n.
feyezan koruma projesi flood control project n.
galvanik koruma galvanic protection n.
faz koruma rölesi phase protection relay n.
güneşten koruma/perdeleme solar shading n.
giriş koruma kodu international protection rating n.
genel koruma kuralları general protection rules n.
güvenlik için koruma tedbirleri protective measures for safety n.
görünümünü koruma appearance retention n.
güneşten koruma sun protection n.
giriş koruma kodu ingress protection rating n.
gözü ve yüzü koruma teçhizatı equipment for eye and face protection n.
gerilim düşmesine karşı koruma protection against undervoltage n.