suit - Turco Inglés Diccionario
Historia

suit

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Significados de "suit" en diccionario turco inglés : 70 resultado(s)

Inglés Turco
Common Usage
suit v. uygun olmak
suit v. uymak
suit v. uygun gelmek
suit n. takım elbise
suit n. takım
General
suit v. açmak
suit v. denk gelmek
suit v. durmak
suit v. adamı olmak (bir şeyin)
suit v. iyi gelmek
suit v. gitmek
suit v. uygun gelmek
suit v. (birine) göre olmak
suit v. uyum sağlamak
suit v. uyuşmak
suit v. yaramak
suit v. yakışmak
suit v. bağdaşmak
suit v. yaraşmak
suit v. memnun etmek
suit v. uydurmak
suit v. çok yakışmak
suit v. uygun düşmek
suit v. hoşuna gitmek
suit v. gelmek
suit v. iyi gitmek
suit v. uymak
suit v. zevkine/ihtiyacına göre olmak
suit v. uygun olmak
suit v. işine yaramak
suit v. olmak
suit v. uygun düşürmek
suit n. elbise
suit n. kostüm
suit n. kur
suit n. istek
suit n. iki veya daha fazla parçadan oluşan giysi
suit n. kapama
suit n. takım elbise
suit n. tek
suit n. takım elbise (erkek için)
suit n. sorunca
suit n. döpiyes (kadın için)
suit n. rica
suit n. mayo
suit n. kur yapma
suit n. takım
suit n. evlenme teklifi
suit n. tayyör
suit n. dava
suit n. deste
suit n. iskambil destesi
Trade/Economic
suit dava
Law
suit dava açmak
suit dava
suit hukuk davası
suit dava etmek
suit dava ikame etme
Tourism
suit daire
Technical
suit kostum
suit takım
suit uymak
suit uygun olmak
suit tayyör
Textile
suit kostüm
suit takım
suit (kadın için) döpiyes
suit (erkek için) takım elbise
suit takım elbise
Card
suit takım

Significados de "suit" en diccionario inglés turco : 1 resultado(s)

Turco Inglés
General
suit suite n.

Significados de "suit" con otros términos en diccionario inglés turco: 353 resultado(s)

Inglés Turco
Common Usage
file suit v. dava açmak
track suit n. eşofman
General
bring a suit v. dava açmak
follow the suit v. aynı şeyi yapmak
follow the suit v. iskambilde aynı renkten oynamak
follow the suit v. taklit etmek
suit oneself v. kendi istediği gibi yapmak
well suit v. tamı tamına uymak
follow suit v. aynı şeyi yapmak
bring a suit against v. dava açmak
suit up v. ayak uydurmak
suit up v. uyum sağlamak
follow suit v. birisinin davranışını tekrarlamak
suit to v. (bir şeyi) (başka bir şeye) uygun bir hale getirmek
suit to v. yakışmak
suit to v. (elbise) (birine) göre olmak
not suit one's personality v. kişiliğine uymamak
follow suit v. taklit etmek
follow suit v. aynı hareketi yapmak
follow suit v. aynı renkten oynamak
bring suit against v. -i dava etmek
file suit against v. -i dava etmek
well-suit v. tam anlamıyla örtüşmek
suit to v. uygun bir hale getirmek (bir başka şeye)
bring suit v. dava açmak
suit very well v. çok yakışmak
suit ill v. uygun düşmemek
suit ill v. uygun olmamak
wear a suit v. takım giyinmek
wear a suit v. takım giymek
put on a suit v. takım elbise giymek
buy a suit v. bir takım elbise satın almak
commence a suit v. dava açmak
file a suit against the institution v. bir kuruma karşı dava açmak
space suit n. uzay elbisesi
siren suit n. tulum
suit carrier n. bagaj taşıyıcı
boiler suit n. tulum giysi
three piece suit n. üç parça elbise
paternity suit n. babalık davası
two piece suit n. iki parçalı elbise
dress suit n. frak
suit of armor n. zırh takımı
lounge suit n. erkek takımı
diving suit n. dalgıç elbisesi
penguin suit n. frak
pinstripe suit n. ince çizgili takım elbise
pants suit n. pantolon
jump suit n. tulum
lounge suit n. takım elbise
divorce suit n. boşanma davası
lounge suit n. gündelik elbise
diving suit n. dalgıç giysisi
bathing suit n. mayo
body suit n. giysi
summer suit n. yazlık
bathing suit n. kadın mayosu
boiler suit n. işçi tulumu
wet suit n. dalgıç kıyafeti
civil law-suit n. hukuk davası
two-piece suit n. döpiyes
civil suit n. hukuk davası
lounge suit n. günlük erkek takımı
tailored suit n. ısmarlama elbise
sweat suit n. eşofman
workout suit n. eşofman
dress suit n. kuyruklu ceket
formal suit n. resmi kıyafet
truck suit n. eşofman
zoot suit n. havalı takım elbise
cat suit n. sımsıkı elbise
body suit n. sımsıkı elbise
suit of clothes n. elbise takımı
wedding suit n. damatlık
man in the suit n. takım elbiseli adam
training suit n. eşofman
imperial suit n. kral dairesi
morning suit n. özellikle düğün vb. gibi davetlerde giyilen resmi kıyafet
morning suit n. (özellikle düğün vb. gibi davetlerde giyilen) resmi elbise/smokin/takım elbise
a man in a suit n. takım elbiseli bir adam
power suit n. (genelde iş adamlarının giydiği) modaya uygun/şık takım elbise
warm-up suit n. eşofman
clown suit n. palyaço kıyafeti
clown suit n. palyaço elbisesi
suit of armour n. savaş zırhı
suit of armor n. savaş zırhı
suit of armour n. (savaşlarda giyilen) zırh
suit of armor n. (savaşlarda giyilen) zırh
borrowed suit n. ödünç takım elbise
track suit top n. eşofman üstü
groom's suit n. damatlık
suit carrier n. takım elbise çantası
fireproof suit n. yanmaz elbise
ski suit n. kayak tulumu
ski suit n. kar tulumu
hard-hat suit n. sert dalış giysisi
tailor-made suit n. ısmarlama takım elbise
tailor-made suit n. özel hazırlanmış takım elbise
tailor-made suit n. özel yapım takım elbise
zentai suit n. tüm vücudu kaplayan dar kıyafet
Phrases
in your birthday suit çırılçıplak
in your birthday suit anadan doğma
in your birthday suit anadan üryan
in your birthday suit çıplak
Colloquial
suit one's book planlarına uymak
suit one's book uymak
suit one's book kitabına uydurmak
suit one's book uygun gelmek
in one's birthday suit çıplak
in one's birthday suit anadan üryan
in one's birthday suit cıbıldak
in one's birthday suit çırılçıplak
in one's birthday suit anadan doğma
suit the action to the word dediğini yap
suit the action to the word sözünle yaptığın bir olsun
in one's birthday suit çırılçıplak halde
suit yourself keyfin bilir
smart suit şık/modaya uygun takım elbise
suit yourself paşa gönlün bilir
suit yourself kendin billirsin
Idioms
in one's birthday suit anadan doğma
suit one's book işine gelmek
suit someone's book işine gelmek
suit the action to the word özün sözün bir olsun
suit the action to the word söylediğinle yaptığın birbirine uymalı
birthday suit çıplak
birthday suit çırılçıplak
birthday suit anadan üryan
birthday suit anadan doğma
cut one's coat to suit one's cloth ayağını yorganına göre uzatmak
suit someone to a t çok iyi uymak
suit someone to a t eldiven/çorap gibi uymak
suit someone to a t cuk oturmak
suit someone's fancy hitap etmek (bir şeyin birine hitap etmesi)
suit somebody down to the ground birine tam uyan şey
suit somebody down to the ground arayıp da bulamadığı şey
be somebody's strong suit birinin kuvvetli noktası olmak
be somebody's strong suit birinin güçlü noktası olmak
suit one's actions to one's words söyledikleriyle yaptıkları birbirine uymak
suit oneself up forma giymek
follow suit ayak uydurmak
Speaking
it won't suit my book işime gelmez
suit yourself işine gelirse
suit yourself! nasıl istersen!
suit yourself keyfin bilir
suit yourself sen nasıl istersen
you suit each other perfectly birbirinize çok yakışıyorsunuz (iki sevgili için)
do you have a jacket to suit these trousers? bu pantolona uyacak ceketiniz var mı?
does it suit you? sana uyar mı?
it doesn't go with your suit takım elbisene uymuyor
suit yourself sen bilirsin
this doesn't quite suit me pek yakışmadı/bana pek gitmedi
it doesn't quite suit me pek yakışmadı/bana pek gitmedi
this doesn't quite suit me bu (pek) işime gelmiyor/hoşuma gitmedi
it doesn't quite suit me bu (pek) işime gelmiyor/hoşuma gitmedi
he wore a suit to dinner yemeğe takım elbise ile geldi
he wore a suit to dinner yemeğe takım elbise giyip geldi
they suit you sana uydular
Slang
monkey suit smokin
suit up takım elbise giymek
one's strong suit iyi olduğu alan
one's strong suit ilgi alanı
one's strong suit yetkinlik
one's strong suit yetenek
one's strong suit uğraş
one's strong suit güçlü noktası/yönü
suit up takımları çekmek
Trade/Economic
law suit dava
business suit iş elbisesi
litigation, suit, claim, action, proceeding or investigation dava, talep veya soruşturma
suit for a debt borç davası
law suit for annulment fesih davası
tax payer's suit vergi davası
anti-trust suit tröste karşı açılan dava
suit all pockets her keseye uygun
Law
file a suit mahkemede dava açma
file a suit against dava açmak
suit of partition taksim davası
criminal suit ceza davası
maintenance pending suit tedbir nafakası
civil law suit sulh hukuk davası
file suit sorunca açmak
bring a law suit dava açmak
open a law suit dava açmak
malpractice suit mesleki hata davası
sue a law suit dava açmak
pending suit davanın beklemesi
civil law suit kamu davası
file a suit for the stay of execution yürütmeyi durdurma istemiyle dava açmak
suit of paternity babalık davası
law suit dava
suit of nullity iptal davası
nullity suit iptal davası
infringement suit ihlal davası
pattern and practice suit model davası
suit for annulment fesih davası
civil suit hukuk davası
foreclosure suit icra davası
negligence suit ihmalkarlık davası
negligence suit ihmal davası
waiver of a suit davadan vazgeçme
administrative suit idari dava
withdrawal of suit davadan vazgeçme
bring a suit dava açmak
law suit hukuk davası
institute a suit dava ikame etmek
try a suit davaya bakmak
opening public suit kamu davasını açma
paternity suit nesep davası
proceeding public suit kamu davasını yürütme
right of suit dava hakkı
try a suit davayı görmek
non-suit meni muhakeme
vexatious suit sırf zarar verme amacıyla açılan dava
paternity suit babalık davası
libel suit hakaret davası
carry on a law-suit davacı olmak
suit for damage tazminat davası
revival of a suit davayı yenileme
divorce suit boşanma davası
dismiss a suit davayı reddetmek
prosecute a suit against the state devlete karşı dava açmak
penal suit ceza davası
pending suit askıda kalan dava
prosecute a suit against the state devlete dava açmak
conflict of interest suit çıkar çatışması davası
conflict of interest suit çıkar davası
friendly suit uzlaşma sonucunda açılan dava
foreclosure suit ipotek hakkının düşürülmesi için açılan dava
foreclosure suit rehnin paraya çevrilmesi davası
antitrust suit tröst aleyhtarı dava
antitrust suit tröst aleyhine açılan dava
ancillary suit tali dava
temporary alimony pending a suit geçici tedbir nafakası
non-suit meni muhakeme kararı
non-suit davanın reddi kararı
adversary suit mukabil dava
non-suit davanın düşmesi
adversary suit iki taraflı dava
non-suit davanın reddi
suit expense mahkeme masrafı
suit of abstention içtinap davası
anti-suit injunction farklı bir bölgede başka bir dava açmama emri
petitory suit mülkiyet hakkını tanıtma davası
taxpayer's suit vergi mükellefi davası
annulment suit iptal davası
file a paternity suit babalık davası açmak
taxpayer's suit vergi mükellefinin açtığı dava
petitory suit gayrimenkul istirdat davası
foreclosure suit borçlunun ipotekle bağlanan gayrimenkul üzerinde sahip olduğu hakkın kaldırılmasına dair dava
suit for damages tazminat davası
suit for damages zarar ziyan davası
suit for damages tazminat davası açmak
suit of partition izale-i şüyu davası
suit money boşanma davası masraflarını karşılamak için eşin kocasından talep edebileceği para
suit for divorce boşanma davası
suit for libel hakaret davası
test suit emsal dava
subject matter of the suit davaya konu
citizen suit vatandaş davası
libel suit bir iftiraya karşı açılan dava
suit of rescission iptal davası
institute a suit dava açmak
Tourism
king suit kral süiti
presidential suit kral süiti
presidential suit başkanlık süiti
Technical
boiler suit iş elbisesi
pressurized suit basınç koruma giysisi
asbestos suit asbestos elbise
boiler suit tulum
work suit iş elbisesi
suit solution tuzlu çözelti
suit solution tuzlu eriyik
asbestos suit yanmaz elbise
asbestos suit asbest giysi
fireproof suit yanmaz giysi
fireproof suit yangına dayanır elbise
g-suit pilot ve astronotların giydiği hızlanma etkisini azaltacak takım
lounge suit günlük erkek takımı
bathing suit mayo
sweat suit eşofman
water suit su elbisesi
tank suit tek parça mayo
two piece suit takım elbise
pressure suit basınçlı elbise
tank suit monokini
radiation suit radyasyon elbisesi
hazardous materials suit tehlikeli maddelere karşı koruyucu elbise
hazmat suit (hazardous materials suit) tehlikeli maddelere karşı koruyucu elbise
antigravity suit yer çekimine dayanaklı elbise
anti-gravity suit yer çekimine dayanaklı elbise
Computer
data suit elektronik giysi
easy: one suit kolay: tek cins
Textile
dress suit vest frak yeleği
city suit büro giyisisi
men's suit erkek takım elbise
full dress suit frak
swimming suit mayo
ski suit kayak giysisi
lady's trouser suit bayan pantalonlu tayyör
suit lining elbise astarı
lady's suit tayyör
jogging suit koşu giysisi
three-piece suit üç parça takım
suit bag elbise torbası
dark blue suit lacivert takım elbise
trouser suit pantolonlu takım
trouser suit (bayanlar için) pantolon ceket takım
Construction
boilers suit işçi tulumu
hard-hat suit sert başlık takımı
Automotive
racing suit yarış tulumu
flame suit ateşe dayanıklı giysi
Aeronautic
capstan pressure suit basınç elbisesi
full pressure suit komple basınç tulumu
evaporative cooling ventilated suit buharla soğutmalı havalandırma elbisesi
air ventilated suit hava soğutmalı giysi
hard suit eğilmez basınç tulumu
exposure suit koruyucu tulumu
convective cooling ventilative suit konveksiyon soğutmalı elbise
immersion suit dalış elbisesi
anti-exposure suit koruyucu elbise
anti-g suit g elbisesi
high-pressure suit yüksek basınç elbisesi
get-you-down suit basınçlı acil durum elbisesi
boyle's law pressure suit böyle kanununa uygun basınç elbisesi
Marine
dry suit boyun ve ayakla kol bileklerinde bulunan kapanır kısımlar yardımıyla dalgıcı kuru tutan dalgıç kıyaf
dry suit su geçirmez elbise
sailor suit gemici takımı
suit of sails yelken takımı
wet suit dalgıç kıyafeti
wet suit havalı dalış elbisesi
wet suit suyu geçirmeyen koruyucu kauçuk dalış elbisesi
Environment
chemturion space suit kimyasal korumalı uzay giysisi
chemical suit kimyasal korumalı giysi
blue suit biyolojik korumalı uzay giysisi
chemical protective suit kimyasal korunma elbisesi
fully encapsulating suit tam koruyucu giysi
Military
tank suit tank giysisi
flight suit uçuş tulumu
anti-g suit yer çekimini önleyen elbise
flying suit uçuş kombinezonu
flight suit uçuş kombinezonu
flying suit uçuş tulumu
flight suit uçuş elbisesi
flying suit uçuş elbisesi
g suit g elbisesi
anti-g suit g önleyici elbise
pressure suit basınçlı uçuş kombinezonu
pressure suit basınçlı elbise
Sport
track suit eşofman
Football
boilers suit tulum
boilers suit işçi tulumu
boilers suit iş elbisesi