uydurmak - Turco Inglés Diccionario
Historia

uydurmakSignificados de "uydurmak" en diccionario inglés turco : 75 resultado(s)

Turco Inglés
Common Usage
uydurmak make up v.
uydurmak fabricate v.
General
uydurmak fudge v.
uydurmak feign v.
uydurmak cook up v.
uydurmak dream up v.
uydurmak tune up v.
uydurmak reconcile v.
uydurmak attune v.
uydurmak syntonize v.
uydurmak frame v.
uydurmak dispose v.
uydurmak gear v.
uydurmak quadrate v.
uydurmak key v.
uydurmak fake v.
uydurmak concoct v.
uydurmak tally up v.
uydurmak fabricate v.
uydurmak tailor v.
uydurmak fib v.
uydurmak shift v.
uydurmak assimilate to v.
uydurmak spin v.
uydurmak match v.
uydurmak square with v.
uydurmak accommodate v.
uydurmak suit v.
uydurmak adjust v.
uydurmak romance v.
uydurmak attemper v.
uydurmak manufacture v.
uydurmak mint v.
uydurmak time v.
uydurmak conform v.
uydurmak trump up v.
uydurmak adapt v.
uydurmak cook v.
uydurmak regulate v.
uydurmak forge v.
uydurmak improvise v.
uydurmak tune v.
uydurmak square v.
uydurmak get v.
uydurmak invent v.
uydurmak devise v.
uydurmak fake up v.
uydurmak tell a fib v.
uydurmak tally v.
uydurmak fashion v.
uydurmak coin v.
uydurmak assimilate v.
uydurmak measure v.
uydurmak make something up v.
uydurmak fit v.
uydurmak fit in v.
uydurmak harmonize v.
uydurmak contrive v.
uydurmak think up v.
uydurmak assimilate with v.
uydurmak assimilate into v.
uydurmak harmonise v.
uydurmak turn [obsolete] v.
Phrasals
uydurmak conjure up v.
uydurmak play off v.
Idioms
uydurmak talk through one's hat v.
uydurmak make up
uydurmak draw the longbow
uydurmak make something up out of whole cloth
uydurmak invent something out of whole cloth
Slang
uydurmak make stuff up
Trade/Economic
uydurmak matching
Law
uydurmak frame
uydurmak fabricate
Technical
uydurmak fit

Significados de "uydurmak" con otros términos en diccionario inglés turco: 151 resultado(s)

Turco Inglés
General
ayak uydurmak keep step v.
ayak uydurmak conform one's behavior to v.
ayak uydurmak settle v.
ayak uydurmak humour v.
çağa ayak uydurmak move with the times v.
kılıfına uydurmak hush up v.
kılıfına uydurmak cover up v.
duruma uydurmak customise v.
ayak uydurmak (çağa/zamana) keep up with v.
çağa ayak uydurmak keep up with the times v.
adım uydurmak fall in step v.
uydurmak (hikaye/yalan) concoct v.
yerine uydurmak fit in v.
zamana ayak uydurmak march with the times v.
uydurmak (bahane) manufacture v.
zamana ayak uydurmak move with the times v.
işini uydurmak manage v.
adım uydurmak (başkalarına) be in step with v.
zamana ayak uydurmak keep up with the times v.
ayak uydurmak keep up with v.
ayak uydurmak keep pace with v.
ayak uydurmak keep in step with v.
birbirine uydurmak tally up v.
ayak uydurmak string along with v.
kitabına uydurmak wangle v.
uydurmak (birbirine) match v.
kafadan uydurmak make up v.
ayak uydurmak keep step with v.
ayak uydurmak fall in step with v.
birine ayak uydurmak accommodate one's pace v.
ayak uydurmak fall into step with v.
ayak uydurmak fall in step v.
zorla uydurmak fit tightly v.
kılıfına uydurmak camouflage v.
içine uydurmak fit inside v.
bahane uydurmak find a pretext v.
ayak uydurmak accommodate oneself to v.
anında uydurmak improvise v.
ayak uydurmak string along v.
sözcük uydurmak coin v.
akla uydurmak make something reasonable v.
bahane uydurmak feign an excuse v.
bir şeyi başka bir şeye uydurmak tally up with v.
bahane uydurmak allege an excuse v.
birine ayak uydurmak accommodate one's step to v.
ayak uydurmak humor v.
ayak uydurmak keep pace v.
ayak uydurmak keep up v.
bahane uydurmak concoct an excuse v.
biraz uydurmak fudge v.
kılıfına uydurmak disguise v.
şeytana uydurmak tempt v.
ayak uydurmak temporise v.
ayak uydurmak temporize v.
ayak uydurmak suit up v.
ayak uydurmak (zamana) keep up with v.
ayak uydurmak keep in step (with) v.
bahane uydurmak make up an excuse v.
kitabına uydurmak find a way to make (something illegal) look legal v.
teknolojiye ayak uydurmak keep pace with technology v.
teknolojiye ayak uydurmak comply with the technology v.
bir söz uydurmak coin a phrase v.
bir ifade uydurmak coin a phrase v.
ayak uydurmak attune v.
çağa ayak uydurmak modernise v.
çağa ayak uydurmak modernize v.
ayak uydurmak fit v.
-e ayak uydurmak be in step with v.
-e uydurmak attune to v.
-e uydurmak key to v.
-e ayak uydurmak keep up with v.
-e uydurmak tie in to v.
-e uydurmak tie in with v.
zamana uydurmak get up to date (with) v.
güne uydurmak get up to date (with) v.
birbirine uydurmak match v.
kanıt uydurmak fabricate evidence v.
başkalarına ayak uydurmak be in step v.
ortama ayak uydurmak fall into step with v.
ortama ayak uydurmak fit in with the crowd v.
ortama ayak uydurmak fall in step with v.
bahane uydurmak allege as a pretext v.
bahane uydurmak pretext v.
arka plana uydurmak blend into the background v.
hikaye uydurmak make up a story v.
bir hikaye uydurmak plant a story v.
ayak uydurmak adapt oneself to v.
yerine uydurmak true up v.
bir yalan uydurmak invent a lie v.
hikayeler uydurmak make up stories v.
duruma uydurmak customize v.
bir özür uydurmak invent an excuse v.
birbirlerine uydurmak accommodate v.
kelt kültürüne uydurmak celticize v.
çevreye uydurmak naturalise v.
çevreye uydurmak naturalize v.
pratik ihtiyaçlara ayak uydurmak temporize v.
pratik ihtiyaçlara ayak uydurmak temporise v.
ayak uydurmak track v.
yerine uydurmak true v.
mazeret uydurmak alibi v.
Phrasals
kendini uydurmak strike in with v.
(inandırıcı olmayan) mazeret uydurmak trundle out [brit] v.
ayak uydurmak tumble to [brit] v.
(bir şeye) alışmak/ayak uydurmak adapt (something) to (something) v.
bir şeye veya birine ayak uydurmak/alışmak adapt someone or something v.
kendini çevreye uydurmak accommodate oneself
Colloquial
ayak uydurmak keep step v.
ayak uydurmak keep pace v.
bir hikaye uydurmak make up a story v.
kitabına uydurmak suit one's book
Idioms
yaptıkça/ilerledikçe uydurmak make (something) up as (one) goes (along) v.
bir işi yapmaya devam ederken doğaçlama yapmak/uydurmak/sallamak make (something) up as (one) goes (along) v.
ayak üstü uydurmak be whistling in the wind v.
ayak uydurmak stay abreast of (someone or something) v.
adım uydurmak keep in step with someone v.
adım uydurmak march in step with someone v.
adım uydurmak be in step with someone v.
adım uydurmak get into step with someone v.
ayak uydurmak find one's feet v.
ayak uydurmak keep pace with v.
ayak uydurmak follow suit v.
ayak uydurmak keep up with v.
çağa uydurmak keep up with the times v.
çağa/zamana ayak uydurmak get with the times v.
kendini yeni koşullara uydurmak adjust oneself to
zamana ayak uydurmak keep abreast of the times
(sayı vb.) uydurmak pluck something out of the air
kafadan uydurmak be talking through one's hat
yalan atmak/uydurmak spin somebody a line
tempoya ayak uydurmak move to the beat
kurallara ayak uydurmak toe the line
Speaking
bu sisteme ayak uydurmak zorundasınız you have to follow that system expr.
Slang
kıçından/götünden uydurmak pull (something) out of (one's) ass v.
götünden uydurmak talk through one's ass v.
götünden uydurmak talk out of one's ass v.
götünden uydurmak talk out of one's arse v.
götünden uydurmak talk through one's arse v.
kıçından uydurmak talk out of one's ass
kıçından uydurmak talk out of one's arse
kıçından uydurmak talk through one's arse
kıçından uydurmak talk through one's ass
sallamak/uydurmak blow smoke
Trade/Economic
müşteriye uydurmak customize
talebe ayak uydurmak keep pace with demand
müşteriye uydurmak customise
Technical
birbirine uydurmak match v.
Psychology
neden uydurmak rationalise v.
neden uydurmak rationalization v.
Military
araziye uydurmak blend v.
renklere uydurmak blend