contingent - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

contingent

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"contingent" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 29 sonuç

İngilizce Türkçe
General
contingent i. beklenmedik olay
contingent i. birlik
contingent i. grup
contingent i. olay
contingent i. rastlantı
contingent s. zorunsuz
contingent s. belkili
contingent s. olasılıklı
contingent s. olumsal
contingent s. umulmadık
contingent s. bağımlı
contingent s. mümkün
contingent s. koşullu
contingent s. tesadüfi
contingent s. ihtimal
contingent s. olası
contingent s. şans eseri olan
contingent s. olasılı
contingent s. arızî
contingent s. -e bağlı
contingent s. bağlı
contingent s. şarta bağlı
contingent s. muhtemel
Trade/Economic
contingent kontenjan
contingent şartlı
Law
contingent şarta bağlı
Textile
contingent kontenjan
Philosophy
contingent olumsal
Military
contingent askeri birlik

"contingent" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 104 sonuç

İngilizce Türkçe
General
be contingent upon f. bağlı olmak
be contingent upon f. bel bağlamak
be contingent upon f. bağımlı olmak
be contingent upon a future event f. şansa bağlı olmak
be contingent upon something f. tabi olmak
contingent upon f. bağlı olmak
contingent (up)on s. yerine göre
contingent on s. -e bağlı
contingent upon s. -e bağlı
Trade/Economic
actual or contingent fiili veya şarta bağlı
contingent agreement şarta bağlı anlaşma
contingent agreement koşullu sözleşme
contingent annuity şartlı tediye
contingent annuity arzi ödeme
contingent annuity şarta bağlı ödeme
contingent annuity koşullu tediye
contingent annuity arızi tediye
contingent asset iktisadi şarta bağlı kıymet
contingent asset ekonomik şarta bağlı kıymet
contingent asset şarta bağlı varlık
contingent asset koşullu varlık
contingent asset koşullu varlık
contingent beneficiary muhtemel lehdar
contingent capital koşullu sermaye
contingent capital şarta bağlı sermaye
contingent charge muhtemel maliyet
contingent charge muhtemel masraf
contingent charge melhuz masraflar
contingent charge melhuz masraf
contingent claims analysis koşullu alacak analizi
contingent cost muhtemel maliyet
contingent cost melhuz masraf
contingent cost muhtemel masraf
contingent costs şarta bağlı masraflar
contingent damages muhtemel zararlar
contingent duty munzam gümrük resmi
contingent expense muhtemel masraf
contingent fee işlem başaralı biçimde sonuçlandırıldığı takdirde ödenecek ücret
contingent fund ortaya çıkması muhtemel zararlar için ayrılmış yedek akçe
contingent fund meydana gelmesi muhtemel zararlar fonu
contingent fund olası zararlar fonu
contingent interest şarta bağlı istihkak
contingent interest beklenen hak
contingent labor ücretle çalışan işgücü
contingent labor bağımlı emek
contingent labour ücretle çalışan işgücü
contingent labour bağımlı emek
contingent liabilities şarta bağlı yükümlülükler
contingent liabilities koşula bağlı borçlar
contingent liabilities muhtemel pasifler
contingent liability koşullu borç
contingent liability muhtemel borç
contingent liability koşullu borç-yükümlülük
contingent liability olası borç
contingent liability müteselsil borç
contingent liability meydana gelecek borç
contingent method kota sistemi
contingent method ithal malların miktar olarak belirli sınırlamalara tabi tutulması
contingent order şartlı emir
contingent profit melhuz kar
contingent profit muhtemel kar
contingent profit belli koşulların gerçekleşmesi ile ortaya çıkan kar
contingent project diğeri gerçekleştirilmeden uygulanamayacak proje
contingent project koşullu proje
contingent project bağlı proje
contingent projects ancak bir başka proje ile birlikte gerçekleştirilebilen proje
contingent proposal bağımlı teklif
contingent rent koşullu kira
contingent reserve olası zararlar karşılığı
contingent reserve meydana gelmesi muhtemel zararlar yedeği
contingent share agreement koşullu kar payı sözleşmesi
contingent share agreement koşullu yeni hisse senedi çıkarma sözleşmesi
contingent tax liabilities beklenmeyen vergi yükümlülükleri
contingent valuation method koşullu değerleme yöntemi
contingent worker taşeron işçi
life-contingent annuity yaşam koşullu yıllık sigorta
Law
contingent agreement şarta bağlı anlaşma
contingent agreement koşullu sözleşme
contingent beneficiary muhtemel lehdar
contingent claim meydana gelmesi şüpheli bir olaya bağlı alacak hakkı
contingent claim meydana gelmesi şüpheli bir olaya bağlı talep
contingent claim bir duruma bağlı talep
contingent debt muhtemel borç
contingent estate belirli bir olayın gerçekleşmesi sonrası intikal edecek yararlanma hakkı
contingent fee davanın kazanılması halinde verilen avukatlık hizmeti karşılığında ödenecek avukatlık ücreti
contingent liabilities melhuz borçlar
contingent liabilities şarta bağlı borçlar
contingent liabilities muhtemel borçlar
contingent liability koşullu borç
contingent right muntazar hak
contingent right müstakbel hak
Politics
contingent capital koşullu sermaye
contingent risks bağlantılı riskler
Insurance
contingent commissions şarta bağlı komisyon
life contingent ölüm ihtimali
life-contingent annuity yaşam koşullu yıllık sigorta
Psychology
contingent reinforcement olumsal pekiştirme
Logic
contingent fact şartlı/olumsal gerçek
Statistics
contingent valuation koşullu değerlendirme
Military
contingent barrage fire tali baraj ateşi
contingent effects muhtemel durum etkileri
contingent zone of fire tali ateş bölgesi
Tennis
contingent liabilities and contingent assets şarta bağlı borçlar ve varlıklar
contingent liabilities and contingent assets şarta bağlı borçlar ve şarta bağlı varlıklar