liman - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

liman"liman" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 2 sonuç

İngilizce Türkçe
Geology
liman i. nehir ağzına yakın olup büyük ölçüde açık sulardan korunan çamurlu lagün, bataklık veya göl
liman i. nehir ağzı yakınında bulunan çamur veya alüvyon birikmiş alan

"liman" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 23 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
liman harbour i.
liman harbor i.
liman port i.
General
liman dock i.
liman anchorage i.
liman haven i.
liman port i.
liman harbor i.
liman harbour i.
liman harborage i.
liman harbourage i.
Technical
liman dockage i.
liman haven i.
liman port i.
Marine
liman seaport i.
liman port i.
liman harbour i.
liman harbor i.
liman herbergage [obsolete] i.
liman herbergh i.
liman herborough [obsolete] i.
Geography
liman hope [scotland] i.
liman hythe [obsolete] i.

"liman" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
liman işçisi docker i.
General
liman yapmak build a harbour f.
liman yönetmek manage a harbour f.
liman işletmek manage a harbour f.
sığınacak bir liman bulmak enharbor f.
güvenli bir liman bulmak enharbor f.
(liman veya kanal) kara ile çevirmek landlock f.
(liman veya kanal) neredeyse kara ile çevirmek landlock f.
liman ağzı roads i.
nehir ağzındaki liman estuarine port i.
liman resmi groundage i.
liman müdürü master attendant i.
liman ücreti groundage i.
yüzer liman floating dock i.
açık liman free port i.
liman ağzındaki mania boom i.
akapulko (meksika'da liman şehri) acapulco i.
kara ile çevrili liman basin i.
liman gibi kıyıya yakın veya kıyıda bulunan bölge waterfront i.
suriye'de bulunan liman şehir latakia i.
liman kenti coastal town i.
göl kenarında konumlandırılmış liman şehri lakeport i.
bir liman veya başka bir merkezin geçiş sağladığı bölge hinterland i.
liman kenti seaport i.
doğal liman natural harbour i.
kıyı ve liman mühendisliği coastal and harbor engineering i.
liman ve planlama dairesi harbor planning department i.
liman işçileri dockers i.
gümrükten muaf liman free port i.
liman müdürü overseer of a port i.
liman tesisi harbor structure i.
liman idaresi port administration i.
serbest liman free port i.
liman ağzı roadstead i.
liman işçisi longshoreman i.
liman işçisi dockhand i.
güney japonya'da bir liman şehri kobe i.
liman feneri anchor light i.
uğranılacak liman port of port i.
liman bölgeleri port districts i.
sığınacak liman harbour to shelter i.
liman ağzı mouth of a harbour i.
kuzey doğu yunanistan'da bir liman şehri salonica i.
kuzey doğu yunanistan'da bir liman şehri thessalonica i.
kuzey doğu yunanistan'da bir liman şehri thessaloniki i.
liman şehri port city i.
kuzey doğu yunanistan'da bir liman şehri salonika i.
sığınacak liman safe harbour i.
sığınacak liman safe harbor i.
sığınacak liman a place of refuge i.
sığınacak liman safe haven i.
liman şehri coastal town i.
liman deniz nehir işleri harbour-sea-river works i.
liman kenti port i.
liman yetkilileri port authorities i.
liman tesisi port facility i.
beş liman konfederasyonu cinque ports i.
liman başkanı harbor head i.
liman yunusu porpoise i.
endonezya'da bir liman bandar lampung i.
gündelik çalışan liman işçisi chenango i.
gündelik çalışan liman işçisi shenango i.
suriye'nin kuzeybatısında akdeniz kıyısında antik bir liman kenti olan laodikeia latakia i.
sulawesi adası'nın güneybatısında yer alan makassar liman kentinde ve bu kentin çevresinde yaşayan endonezyalı bir halka mensup kimse makassarese i.
küçük liman hole i.
buz tutmuş (liman) icebound s.
liman sınırında harborside zf.
Colloquial
küçük liman hole [us] i.
Idioms
sığınacak herhangi bir liman any port in a storm i.
uğranılacak liman a port of call i.
sığınılacak/güvenli liman security blanket i.
sığınılacak/güvenli liman a security blanket i.
güvenilir liman drug of choice i.
sığınacak bir liman a port in a storm i.
ortalık süt liman the coast is clear expr.
Trade/Economic
malın çıkış yaptığı liman port of exit i.
liman resmi port dues i.
liman vergisi keelage i.
malın boşaltılacağı liman port of discharge i.
serbest liman free free port i.
malın giriş yaptığı liman port of entry i.
malın ithal edildiği liman port of importation i.
geminin malı tesiim edeceği liman port of destination i.
liman resmi port charges i.
liman vb'nin grev nedeniyle hizmet verememe durumu strikebound i.
liman idaresi port authority i.
ithalat ve ihracat mallarının gümrük ücretlerine tabi olmadığı liman free port i.
liman kenti port i.
mal ve geminin gitmekte olduğu liman port of delivery i.
doğal ya da yapay liman harbour i.
liman masrafları port dues i.
liman resmi keelage i.
liman muamele hizmetleri port handling i.
açık liman open port i.
ara liman way port i.
ara liman intermediate port i.
gümrüksüz mal antrepolanan liman bonded port i.
bağımsız liman autonomous port i.
belirtilen liman named port i.
dış liman roadstead i.
iç liman inner port i.
iç liman inland port i.
güvenli liman safe port i.
liman konşimentosu port bill of lading i.
liman yetkilisi harbor authority i.
liman sağlık dairesi port sanitary authority i.
liman doku wet dock i.
liman bölgesi port area i.
liman rizikosu harbour risk i.
liman resmi groundage i.
liman tüzüğü port regulations i.
liman rizikosu harbor risk i.
liman girişi port entrance i.
liman başkanı harbour master i.
liman yetkilisi harbour authority i.
liman başkanı harbor master i.
liman riski port risk i.
liman resmi harborage i.
liman resmi harbourage i.
liman reisi harbour master i.
liman resmi harbor dues i.
liman şehri port of town i.
liman reisi harbor master i.
liman masrafları port of charges i.
liman resmi harbour dues i.
serbest liman free port i.
tarafsız liman neutral port i.
liman kargo vinci slewing cargo crane i.
liman kirası moorage fees i.
liman vergisi anchorage duty i.
liman resmi anchorage i.
genellikle liman veya havaalanlarında o ülkenin vergi ve resimlerinden muaf malların perakende satıldığı nokta duty-free shop i.
genellikle liman veya havaalanlarında o ülkenin vergi ve resimlerinden muaf malların perakende satıldığı nokta duty-free units i.
liman makbuzu dock receipt i.
liman memuru master attendant i.
doğal liman natural harbour i.
en yakın liman nearest port i.
en uygun liman most convenient port i.
sığınılacak liman port of refuge i.
uğranılacak liman port of call i.
liman teamülü custom of the port i.
şehir dışındaki liman out port i.
gümrük idaresinden uzakta bulunan liman out port i.
dış liman out port i.
malın gümrüksüz olarak indirildiği liman free port i.
ingiltere'nin fransa'ya bakan kıyılarındaki liman grubu cinque ports i.
endüstriyel liman industrial port i.
doğal ya da yapay liman harbor i.
liman masrafı port charge i.
güvenli liman safe harbour i.
liman gümrük memuru landing waiter i.
liman gümrük görevlisi landing waiter i.
Law
liman vergisi keelage i.
yabancı bir liman da geminin yükü rehin gösterilmek suretiyle gemi kaptanı tarafından imzalanan borç senedi respondentia bond i.
iç liman inland port i.
liman devleti port state i.
Politics
liman devleti port state i.
Institutes
karadeniz liman devleti kontrolü mutabakat zaptı blacksea memorandum of understanding i.
akdeniz liman devleti kontrolü mutabakat zaptı mediterranean sea memorandum of understanding i.
liman başkanlıkları port authorities i.
Insurance
enstitü liman rizikoları klozları institute port risk clauses i.
liman resmi port dues i.
liman rizikoları port risks i.
deniz sigorta poliçelerinde liman rizikoları port risks insurance i.
Tourism
yolcuların geldikleri havaalanı, liman veya terminalde karşılanması hizmetleri meet and greet i.
liman turu düzenleyen acenta shore excursion agent i.
liman turu shore excursion i.
liman ücreti port charge i.
Technical
liman vinci gantry crane i.
dış liman roadstead i.
liman başkanlığı port authority i.
liman bölgesi harbour region i.
liman işleri harbour work i.
liman havuzu harbour basin i.
liman modeli harbour model i.
yasak liman closed harbor i.
liman şehri haven i.
iç liman inner harbour i.
liman kanalı harbour channel i.
liman girişi harbour entrance i.
liman ağzı harbour mouth i.
doğal liman natural harbour i.
tabii liman natural harbour i.
liman vinci portal crane i.
serbest liman free port i.
dış liman outport i.
liman vergisi harbour duty i.
liman ücreti harbour fee i.
liman harcı harbour duty i.
Construction
mobil liman vinci mobile harbour crane i.
mobil liman vinci mobile harbor crane i.
liman inşaatları harbour constructions i.
liman inşaatları port constructions i.
Lighting
liman ışığı bug i.
liman ışığı bug light i.
Transportation
gemilere yükleri yüklemek veya boşaltmak için dahili vinci olmayan, liman vinci veya harici vinç hizmeti gerektiren türden konteyner non-self-sustaining containership i.
(mavnaları çeken) liman römorkörü tractor i.
(mavnaları çeken) liman römorkörü marine tractor i.
herhangi bir limana yük taşıyan ve belirli bir liman güzergahı olmayan bir gemi ocean tramp i.
Traffic
geminin kayıtlı olduğu liman home port i.
Railway
liman yolu harbour railway i.
liman masrafları port charges i.
kuru liman dry port i.
liman demiryolu harbour railway i.
Marine
liman dışında kalmak lay off f.
liman alanında deniz parkı seaside park in port area i.
liman feneri harbor light i.
güvenli liman safe port i.
liman gelişimi yetkilisi port development authority i.
liman tesisleri port and harbour facilities i.
liman yapıları port and harbour structures i.
liman korunaklı alanı harbor shelter i.
liman çalışmaları port and harbour works i.
gemilerin kayıtlı oldukları liman home port i.
dış ticarete açık olmayan liman nonepon port i.
liman yatırımı port investment i.
özel düzenlenmiş ana liman specially designated major port i.
liman resimleri makbuzu light dues i.
liman düzenleme kanunu harbor regulation law i.
kapalı liman closed harbour i.
liman içi kabarması harbor surging i.
liman römorku harbor tug i.
liman ve rıhtımların istatistiği statistic of ports and harbours i.
genellikle sığınak olarak kabul edilen liman haven i.
uğranılacak liman port of call i.
liman tetkiki harbor surveying i.
ana liman home port i.
suni liman artificial harbour i.
liman kanunları port and harbour law i.
doğal liman natural harbor i.
liman idaresi tesisleri port administration facilities i.
liman inşasında kullanılan suya batmış taş dolu kazan gabion i.
transit liman transit port i.
liman alanı harbor area i.
liman içi sakinliği harbor tranquility i.
liman tesisleri port facilities i.
açık liman open harbour i.
yerel liman local port i.
küçük tekneler ve yatlar için tasarlanmış liman marina i.
liman işaretleri signals for port i.
liman çevresi iyileştirme çalışmaları port environmental improvement works i.
liman vergileri port taxes i.
liman gerisindeki bölge port hinterland i.
ticari liman alanı commercial port area i.
düzenli uğranılan liman port of regular calling i.
liman hattı harbor line i.
dış liman road i.
liman tentesi harbor tarpaulin i.
liman iyileştirme tasarımı port improvement plan i.
liman yönetimi yapısı port management body i.
liman ışıklandırma faaliyetleri lighting facilities for port i.
liman girişi harbor entrance i.
küçük bir körfez veya liman creek i.
liman kirliliğini engelleme çalışmaları port pollution control facilities i.
liman içi çalkantısı harbor oscillation i.
liman alanı port area i.
liman tasarımları port and harbour planning i.
serbest liman alanı free port area i.
liman planlama harbor planning i.
liman sinyali harbor signal i.
ana liman main port i.
liman demirleme yeri harbor anchorage i.
liman planlaması için bir gösterge port deflator i.
geminin uğradığı liman port of call i.
liman mühendisliği port and harbour engineering i.
liman kullanımını düzenleme etkinlikleri port use adjustment facilities i.
liman iyileştirme port improvement i.
liman yapıları port structures i.
liman havuzu lag window i.
ingiltere'nin güneydoğu kıyılarında tarihi imtiyazları olan bir grup liman cinque ports i.
bir sonraki liman next port i.
liman tarafı harbor side i.
yapay liman artificial harbour i.
liman işçisi dock worker i.
liman ücreti port surcharge i.
liman kültürel alışveriş tesisleri port cultural exchange facilitates i.
dış liman outer harbour i.
liman içerisinde oluşan lokal dalgalar locally generated waves within harbor i.
liman sığlaşması shoaling of harbour i.
liman sahası harbor reach i.
geminin geldiği liman home port i.
liman istif taşıyıcısı straddle carrier i.
liman ada port island i.
liman trafiği olanakları port traffic facilities i.
dalgakıran boyunun uztılması ile liman içi çalkantının artması harbor paradox i.
liman çizgisi harbor line i.
liman çevresel koruma faliyetleri port ecological conservation facilities i.
liman içerisinde uzun periyotlu salınım long period oscillation in harbor i.
ana liman tesisleri için toprak alan ground area for major port facilities i.
liman giriş kanalı harbor entrance channel i.
liman içi salınımı harbor oscillation i.
yapay olarak kazılmış liman artificially excavated port i.
liman başkanı port master i.
liman kargosu harbor cargo i.
liman tarafı portside i.
açık liman open port i.
hoverkraftlar için olan liman hoverport i.
liman içi çalkantısı harbor tranquility i.
ticari liman commercial port i.
büyük ölçekli liman major port i.
ara liman port of call i.
liman işletmeciliği port management i.
liman işletmeciliği harbour management i.
yapay liman artificial harbor i.
uğranacak liman port of call i.
özel şahsa ait liman privately-owned port i.
liman bağlantı yolu port-connection road i.
seyir yapılabilen kanal (liman, nehir vb) fairway i.
bir akarsu veya deniz kıyısında doldurularak yapılmış ve gemilerin indirme bindirme veya yükleme yaptıkları liman quay i.
liman işçisi stevedore i.
liman işçisi dockhand i.
liman işçisi lumper i.
küçük liman marina i.
liman işçisi docker i.
liman işçisi loader i.
liman işçisi dock-walloper i.
gidilecek liman port of destination i.
liman vergisi keelage i.
gemilerin yüklerini küçük tekneler aracılığı ile boşalttıkları liman craft port i.
liman kullanım ücreti groundage i.
liman vergisi groundage i.
liman ücreti groundage i.
liman müdürü harbor master i.
liman reisi harbor master i.
liman vergisi harbourage i.
liman vergileri harbor dues i.
liman işçisi harbor worker i.
liman vergisi harborage i.
liman sözleşmesi berth charter i.
liman sözleşmesi port charter i.
liman klozu berth clause i.
liman adeti custom of the port i.
liman ambarı shed i.
liman çıkış izni conge (fr) i.
iç liman close port i.
dış liman roadstead i.
liman rizikoları port risks i.
liman giriş izni pratique i.
liman resmi port charges i.
liman palamar yeri berth i.
emin liman safe port i.
liman resmi port dues i.
ara liman intermediate port i.
liman kullanma ücreti keyage i.
liman vergisi keyage i.
liman resmi keelage i.
liman kullanma ücreti keelage i.
liman resmi keyage i.
liman resmi harbour dues i.
liman yetkilisi harbour authority i.
liman reisi harbour master i.
tehlikeli liman foul berth i.
geminin kayıtlı olduğu liman port of registry i.
liman amirali port admiral i.
liman şehri port town i.
liman tarifeleri port rates i.
liman tehlikeleri port risks i.
liman riskleri port risks i.
liman vergisi port duty i.
geminin hareket ettiği liman port of departure i.
liman vergileri port dues i.
liman amiri port warden i.
liman amiri harbor master i.
varacağı liman destination port i.
liman amiri portreeve i.
liman sorumlusu portreeve i.
liman sorumlusu harbor master i.
liman sorumlusu port warden i.
açık liman free port i.
serbest liman free port i.
liman otoritesi port authority i.
liman idare memuru master attendant i.
yetkili liman makamı port authority i.
liman başkanlığı port authority i.
liman idaresi port authority i.
liman amiri master attendant i.
yabancılara açık liman treaty port i.
serbest liman treaty port i.
liman riski harbor risk i.
liman riski harbour risk i.
liman işletme sorumlusu harbourmaster i.
liman işletmesinden sorumlu olan görevli harbourmaster i.
liman işletmesinden sorumlu olan görevli harbormaster i.
liman işletme sorumlusu harbormaster i.
liman amiri harbourmaster i.
liman amiri harbormaster i.
liman bekleme ücreti groundage i.
liman bekleme ücreti anchorage fee i.
liman izin belgesi pratique i.
malın gemiye yüklendiği liman port of loading i.
deniz ve liman işletmesi maritime and port authority i.
dış liman bölgesi outer harbour area i.
esas liman primary port i.
ara liman intermediate destination i.
ana liman major port i.
liman emniyeti port security i.
liman günlük faaliyet özeti daily movement summary i.
liman palamar kapasitesi port berthing capacity i.
liman giriş kontrol merkezi harbour entrance control post i.
liman deniz aracı harbour craft i.
liman depolama kapasitesi port storage capacity i.
liman bölgesi port area i.
liman yük kabul ve birleştirme kapasitesi port reception and assembly capacity i.
liman römorkörü harbour tug i.
liman tanıtma numarası port reference number i.
liman yükleme ve boşaltma kapasitesi port throughput capacity i.
liman barındırma kapasitesi port berthing capacity i.
liman vinci port crane i.
liman işçisi long shoreman i.
liman sıra numarası port serial number i.
liman bot hizmeti harbour boat service i.
liman dosya numarası port reference number i.
liman ulaştırma isteği port call i.
liman ulaştırma bölüğü port company i.
liman kabul kapasitesi port reception capacity i.
liman kapasitesi port capacity i.
liman başkanı harbour master i.
liman ve plaj boşaltması port and beach clearance i.
liman yangın planı port fire plan i.
liman bürosu port agency i.
liman idare memuru marine superintendent i.
liman deniz taşıtı harbour craft i.
bağlı olduğu liman port of origin i.
liman gümrük memuru port surveyor i.
liman gümrük müfettişi surveyor of the port i.
liman gümrük müfettişi port surveyor i.
liman gümrük memuru surveyor of the port i.
liman bakım ücreti port maintenance fee i.
gemi ve liman teknolojisi ships and marine technology i.
liman başkanlığı harbor master's office i.
güvenli liman beyanı safe harbour statement i.
güvenli liman beyanı safe harbor statement i.
liman işletmeleri port operator i.
liman kimyageri port chemist i.
liman çalışanı longshoreman i.
liman işçisi longshoreman i.
liman çalışanı wharf rat i.
liman çalışanı dock labourer i.
liman çalışanı docker i.
liman çalışanı stevedore i.
liman çalışanı dockworker i.
liman çalışanı wharfie i.
liman işçisi dock labourer i.
liman işçisi wharf rat i.
liman işçisi wharfie i.
liman işçisi dockworker i.
liman kabul tesisleri port reception facilities i.
ana liman chief port i.
merkez liman chief port i.
en büyük liman chief port i.
baş liman chief port i.
liman vinci cantilever lifting frame i.
yabancı malların gümrüksüz saklandığı liman transshipment center i.
karada bulunan liman idareleri veya araçları beach i.
liman iskeleleri wharfing i.
liman rüsumu harbour dues i.
liman ücreti harbour dues i.
liman kapasitesi harbourful i.
liman ücretleri havenage i.
liman vergileri havenage i.
liman başkanı havener [obsolete] i.
liman sorumlusu havener [obsolete] i.
sancak ve liman demiri tutturulduğunda geminin bağlama kablolarının düzeni hawse i.
yükleme/tahliye ve liman masrafları armatöre aittir liner out expr.
Marine Biology
bağlı olduğu liman homeport i.
ara liman intermediate port i.
üslendiği liman base port i.
eko-liman eco-port i.
liman kaya grass gob i.
liman yunusu harbour porpoise i.
lissodelphis cinsine ait bir liman yunusu right whale porpoise i.
liman yunusu harbor porpoise i.
liman yunusu herring hog i.
liman yunusu phocoena phocoena i.
Zoology
liman yunusları phocoenidae i.
Social Sciences
sulawesi adası'nın güneybatısında yer alan makassar liman kentinde ve kentin çevresinde yaşayan endonezyalı bir halk macassar i.
sulawesi adası'nın güneybatısında yer alan makassar liman kentinde ve bu kentin çevresinde yaşayan endonezyalı bir halk macassarese i.
History
lübnan'ın güneyinde akdeniz'de yer alan eski bir liman şehri tyre i.
lübnan'ın güneyinde akdeniz'de yer alan eski bir liman şehri sur i.
müttefik kuvvetlerin normandiya çıkarması'na karşı manş denizi boyunca fransa kıyılarına inşa edilen iki prefabrik ve yüzen liman mulberry harbour i.
Religious
incil'de adı geçen eski bir liman şehri tarshish i.
incil'de adı geçen eski bir liman şehri tarshish i.
incil'de adı geçen eski bir liman şehri tarshish i.
Geography
atlantik okyanusu'nda brezilya'nın doğusunda liman şehri recife f.
iç liman inland port i.
doğal liman natural harbour i.
kuzey ingiltere'de bir liman bölgesi whitby i.
kuzeybatı norveç'de bulunan bir liman şehri stavanger i.
lübnan'da beyrut'un kuzeyinde yer alan antik liman kenti byblos i.
filipinler'de bir liman tacloban i.
papua yeni gine'de bir liman kasabası rabaul i.
papua yeni gine'deki doğu yeni britanya eyaletinde bulunan bir liman kasabası rabaul i.
niyerya'nın güneydoğusunda bir liman calabar i.
italya'da bir liman şehir cagliari i.
ispanya'nın güneybatısında bir liman kenti cadiz i.
fransa'nın kuzeyinde bir liman kenti calais i.
japonya'da önemli bir liman şehri takamatsu i.
kuzeydoğu çin'de önemli bir liman şehri talien i.
kuzeydoğu çin'de önemli bir liman şehri dalian i.
meksika'nın doğusunda bir liman şehri tampico i.