verimli - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

verimli"verimli" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 35 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
verimli fertile s.
verimli fruitful s.
verimli productive s.
General
verimli fertilized s.
verimli plentiful s.
verimli sweet s.
verimli lush s.
verimli pregnant s.
verimli fructiferous s.
verimli prolific s.
verimli thrifty s.
verimli rank s.
verimli grateful s.
verimli fructuous s.
verimli voluminous s.
verimli efficient s.
verimli copious s.
verimli exuberant s.
verimli yielding s.
verimli fecund s.
verimli high speed s.
verimli abundant s.
verimli rich s.
verimli productive s.
verimli fertilised s.
verimli feracious s.
verimli efficiently zf.
Slang
verimli bonanza s.
Trade/Economic
verimli profitable
verimli rich
verimli productive
verimli remunerative
Politics
verimli efficient
Technical
verimli generous
verimli productive

"verimli" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 104 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
verimli toprak loam i.
General
verimli olmak increase f.
verimli kılmak fertilize f.
verimli hale getirmek make productive f.
verimli çalışmak work effectively f.
verimli çalışmak work efficiently f.
verimli çalışmak work productively f.
verimli hale gelmek become efficient f.
verimli yapmak fecundate f.
verimli kılmak fertilise f.
verimli kullanmak use productively f.
verimli kullanmak use efficiently f.
verimli geçmek be fruitful/productive f.
toplantı verimli geçti the meeting was fruitful f.
verimli olmak be efficient f.
verimli arazi fruitful land i.
hayatın en verimli dönemi the prime of life i.
verimli toprak rich soil i.
verimli olma durumu yieldingness i.
hızlı ve verimli çalışma efficiency i.
çölde genellikle bir su birikintisinin etrafında bulunan verimli arazi oasis i.
verimli hale getirme improvement i.
verimli arazi fertile land i.
verimli dönemi (bir kimsenin) prime i.
verimli hale gelme fertilization i.
verimli kullanım productive usage i.
verimli kullanım productive use i.
verimli hizmet fruitful service i.
verimli hizmet productive service i.
verimli hizmet efficient service i.
verimli toprak fertile soil i.
verimli döngü virtuous circle i.
verimli sonuçlar fruitful results i.
verimli sonuçlar productive results i.
bilgisayar oyunlarında bir oyunun konusunun ve temel oyun mekaniğinin ne kadar iyi tasarlanmış ve oyunda ne kadar verimli bir şekilde uygulanmış olduğunu ifade eden sözcük gameplay i.
verimli bir toplantı a fruitful meeting i.
verimli hale gelme fertilisation i.
verimli biçimde sarfedilmemiş tost s.
verimli kılınmış fertilized s.
yeterince verimli fertile enough s.
hızlı ve verimli çalışan efficient s.
yüksek verimli efficient s.
yüksek verimli highly productive s.
çok verimli enormously productive s.
(bitki) verimli lush s.
etkili ve verimli efficient and productive s.
süper verimli uber-efficient s.
en üst derecede verimli/faydalı uber-efficient s.
verimli kılınmış fertilised s.
kaynağında verimli resource-efficient s.
verimli bir biçimde thriftily zf.
verimli bir şekilde exuberantly zf.
verimli bir biçimde voluminously zf.
verimli biçimde efficiently zf.
işte verimli çalışmaya uygun olarak ergonomically zf.
verimli bir şekilde productively zf.
verimli bir şekilde fertilely zf.
verimli bir şekilde efficiently zf.
verimli bir şekilde plentifully zf.
daha verimli more productive zf.
Idioms
(etkili/verimli olarak) çalışmaya başlamak get in gear
(etkili/verimli olarak) çalışmaya başlamak get into gear
verimli bir şekilde çalışmak run lean and mean
Trade/Economic
verimli şekilde işletme efficient utilization
verimli şekilde kullanma efficient utilization
kaynakların verimli kullanımı efficient use of the sources
verimli işbirliği productive cooperation
verimli iş tecrübesi productive work experience
Technical
verimli toprak fertile land
verimli olma durumu fertility
verimli toprak productive soil
yüksek verimli filtre high efficiency filter
verimli yöntemler efficient techniques
yüksek verimli kabakütük döküm makinesi high performance bloom caster
yakıt verimli fırın fuel-efficient furnace
yakıt verimli fuel-efficient
yüksek verimli partikül hava filtresi high efficiency particulate air filter
en verimli yük optimum load
en verimli güç maximum economic rating
yüksek verimli hava filtresi high efficiency air filter
Telecom
yüksek verimli haberleşme high efficiency communication
Automotive
yüksek verimli radyatör peteği high efficiency cooling fin
yüksek verimli soğutma peteği high efficiency cooling fin
yüksek verimli soğutma kanadı high efficiency cooling fin
yüksek verimli yakıt high energy fuel
yüksek verimli motor high efficiency engine
verimli besleme efficiency-booster
enerji verimli sürüş eco-driving
enerji verimli sürüş ecodriving
yüksek verimli partikül hava filtresi high efficiency particulate air filter
verimli çift kavrama efficient dual clutch
verimli devirde on the cam
verimli dinamikler efficient dynamics
Aeronautic
pervanenin en verimli olduğu hız optimum speed of a propeller
Marine
verimli iş günleri effective working days
verimli çalışma günleri oranı rate of effective working days
Medical
erken ölümden dolayı kaybedilen potansiyel yaşam yılı ile maluliyetten dolayı kaybedilen verimli yılları birleştirerek bir hastalığın yarattığı toplam yük disability-adjusted life year
Marine Biology
yüksek verimli floresan ışığı vho lighting
yüksek verimli floresan lamba ho lighting
Agriculture
verimli toprak kaybı fertile soil loss
verimli toprak fertile soil
Environment
verimli toprak loam
arıtma verimli treatment performance
Places
verimli hilal fertile crescent