adım - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

adımBedeutungen von dem Begriff "adım" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 15 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
adım step n.
adım pace n.
General
adım foot n.
adım stepping n.
adım clip n.
adım footstep n.
adım pas n.
adım step n.
adım pace n.
adım pitch n.
Technical
adım tread
Computer
adım length of lay
Mechanic
adım pitch
Automotive
adım lead
adım pitch

Bedeutungen, die der Begriff "adım" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 366 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
adım atmak begin v.
bir adım öne çıkmak step forward v.
bir adım önde olmak be one step ahead v.
adım adım gezmek go and see every part of v.
adım uydurmak fall in step v.
adım atmak step v.
adım atmamak not to visit v.
yanlış adım atmak put a foot wrong v.
adım atmak pace v.
geri adım atmak retreat v.
öne doğru adım atmak step forward v.
koşar adım gitmek double v.
adım atmak take a step v.
ergenliğe adım atmak enter puberty v.
adım uydurmak (başkalarına) be in step with v.
adım adım ilerlemek proceed step by step v.
ergenliğe adım atmak reach puberty v.
adım adım izlemek dog somebody's steps v.
adım adım gelişmek grow steadily v.
adım adım gelişmek grow gradually v.
bir adım ileriye taşımak take a step forward v.
bir adım ileriye taşımak carry a step forward v.
bir adım ileriye taşımak take a step further v.
bir adım ileriye taşımak carry a step further v.
somut bir adım atmak take a concrete step v.
(ilişkide/işte vb) adım atmak get down to v.
bir adım önde olmak be a step ahead v.
bir adım ileri götürmek take (it) a step further v.
bir adım önde olmak stay one step ahead v.
geri adım atmak take steps backward v.
teknolojinin bir adım ilerisinde olmak be one step ahead of technology v.
bir adım daha ileri gitmek go a step further v.
bir adım önünde yer almak be one step ahead of v.
bir adım önde olmak be one step ahead of v.
bir adım önünde olmak be one step ahead of v.
kararlı bir adım atmak take a firm action v.
yetişkinliğe adım atmak come of age v.
geri adım atmak budge v.
yan adım sidestep n.
açık adım wide step n.
uygun adım yürüyüş pace n.
üç adım vuruşu three base hit n.
yürürken atılan adım pace n.
ilk adım approach n.
uygun adım step n.
adım atma stepping n.
adım sayacı pedometer n.
ilk adım first step n.
tek adım dansı one step n.
yanlış adım misstep n.
üç adım atlama the triple jump n.
hızlı adım quickstep n.
adım ayarı pitch setting n.
iki adım two step n.
ikinci adım second step n.
uzun adım stride n.
uygun adım yürüyen kimse marcher n.
adım göstergesi pitch indicator n.
üç adım atlama triple jump n.
ilk adım beginning n.
adi adım not in cadence n.
açık adım big step n.
ilk adım initiative n.
adım uzunluğu step length n.
adım uzunluğu stride length n.
adım adım işleme step by step processing n.
dışarı adım step out n.
adım boyu step size n.
içeri adım step in n.
adım atan treader n.
ek adım additional step n.
büyük adım considerable step n.
büyük adım big step n.
dev adım giant step n.
somut adım concrete step n.
ilk adım toe-hold n.
sağlam adım sound step n.
sağlam adım firm step n.
sağlam adım unfaltering step n.
sonuca götüren adım means to an end n.
amaca ulaştıran adım means to an end n.
önceki adım previous step n.
olumlu adım positive step n.
emin adım confident step n.
emin adım firm step n.
önemli adım important step n.
önemli bir adım an important step n.
yanlış adım false step n.
adım ölçer tomish-meter n.
adım ölçer step counter n.
ileriye doğru büyük bir adım a major step forward n.
doğal adım natural step n.
sonraki doğal adım next natural step n.
bir adım daha one more step n.
dresajda bir adım çeşiti piaffe n.
adım adım gerileme declining steadily n.
atın dresajda olduğu yerde tırıs adım kararında hareket etmesi piaffe n.
uzun adım long step n.
sert adım sesi clump n.
koşar adım double time n.
koşar adım double n.
ara adım intermediate step n.
ara adım intermediary step n.
dakikadaki adım sayısı cadence n.
dakikadaki adım sayısı cadency n.
dansta, özellikle balede sıçrayarak adım atma ballonné n.
dans sırasında adım değişikliği için seslenen kişi caller-out n.
bir adım önde one up on adj.
bir adım önde one up adj.
bir adım daha yakın one step closer adj.
adım başında at every step adv.
koşar adım at the double adv.
adım başı at every step adv.
adım adım stepwise adv.
koşar adım on the double adv.
adım adım incrementally adv.
adi adım without keeping step adv.
adım adım step by step adv.
adım adım step-by-step adv.
adım adım step-wise adv.
ilk adım olarak at first step adv.
ilk adım olarak as a first step adv.
başlangıç/çıkış/ilk adım noktası olarak as a threshold matter adv.
adım adım gradually adv.
iki adım uzakta a stone's throw away from prep.
bir adım mesafede a stone's throw away from prep.
Phrasals
(bir şeyin ayrıntılarını) adım adın anlatmak talk through v.
(tehdit vb) geri adım atmak pull back (from something)
geri adım atmak back down from
Phrases
iki adım uzaklıkta on the doorstep adv.
atılacak adım action to be taken
benim için küçük ama insanlık için büyük bir adım one small step for a man one giant leap for mankind
benim için küçük ama insanlık için büyük bir adım that's one small step for man one giant leap for mankind
beş adım önde five moves ahead
adım adım hop-by-hop
adım adım brick by brick
Proverb
bir işte çok iyi bir yere gelmek (yükselmek) istiyorsan en alttan başlayıp adım adım yükselmelisin he who would climb the ladder must begin at the bottom
ilk adım her zaman en zorudur first step is always the hardest
ilk adım her zaman en zor olanıdır first step is always the hardest
Colloquial
başarıya atılan ilk adım make a dent in
başarıya atılan ilk adım make a hole in
trafik adım adım ilerlemek (traffic) to be at a snail's pace
karanlıkta atılan adım a leap in the dark
(birinin hayatında) yeni bir adım a new lease of
(birinin hayatında) yeni bir adım a new lease on life
adım adım inch-by-inch
adım adım little by little
büyük bir adım a big step
büyük bir adım a great step
bir adım uzakta/uzağında (yakın manasında) a step away from
bir adım daha yaklaşmak be one step closer
bir adım önünde one step ahead
Idioms
yeni bir adım atmak break new ground
adım adım izlemek keep in step
doğru adım atmak go through the proper channels
geri adım atmak pull in one's horns
geri adım atmak draw in one's horns
erken davranıp bir adım öne geçmek steal a march on
cesur bir adım atmak take the plunge
adım atacak hali olmamak hardly put one foot in front of the other
adım atacak hali olmamak barely put one foot in front of the other
bir adım ileri iki adım geri one step forward two steps back
adım adım izlemek breathe down someone's neck
(kavgada vb.) geri adım atmak draw in one's horns
(kavgada vb.) geri adım atmak pull in one's horns
adım atacak yer olmamak/kalmamak be bulging at the seams
adım atacak yer olmamak/kalmamak be bursting at the seams
bir adım önünde one move ahead (of someone)
bir adım ötesinde one move ahead (of someone)
bir adım ileride olmak keep one step ahead
bir adım önde one move ahead (of someone)
bir adım önde one jump ahead (of someone)
bir adım ötesinde one jump ahead (of someone)
rakiplerinden iki adım önde olmak keep someone two jumps ahead of one's competitors
bir adım ileride olmak stay one step ahead
(rakiplerinden vb) iki adım önde olmak be two jumps ahead of someone
bir adım ileride olmak be one step ahead
bir adım önünde one jump ahead (of someone)
bir adım önüne geçmek move ahead of
geri adım atmak take a step back
geri adım atmak step back
bir adım ileride olmak stay one step ahead of
bir adım önde olmak stay one step ahead of
bir adım önde olmak keep one step ahead of
bir adım ileride olmak keep one step ahead of
hiçbir şekilde geri adım atmamak not budge an inch
hiçbir şekilde geri adım atmamak not give an inch
bir adım mesafede within striking distance
bir adım mesafede in striking distance
(araba vb) iki adım gidip durmak stop on a dime
bir adım mesafede within spitting distance
bir adım mesafede in spitting distance
yanlış bir adım atmamak not put a foot wrong
adım adım/yavaş yavaş ilerlemek inch forward
zar zor adım atmak put one foot in front of the other
zorla adım atmak put one foot in front of the other
adım atmak make a stride
iki adım yol howdy and a half
bir adım geri atmamak hang tough
bir adım önde olmak get the upper hand on someone
bir adım önde olmak have the upper hand on someone
birkaç adım mesafede in spitting distance
birkaç adım mesafede within striking distance
birkaç adım mesafede in striking distance
birkaç adım mesafede within spitting distance
adım uydurmak march in step with someone
adım uydurmak keep in step with someone
adım uydurmak get into step with someone
adım uydurmak be in step with someone
birkaç adım mesafe/mesafede a hop, skip, and a jump
bir adım ötesinde one jump ahead (of someone or something)
bir adım ötede one jump ahead (of someone or something)
bir adım ötesinde one move ahead (of someone or something)
bir adım ötede one move ahead (of someone or something)
bir adım daha atmak drop the other shoe
ilk adım opening gambit
bir adım geri atmak take a step back
bir adım geri atmak step back
atılan doğru adım a step in the right direction
geri adım atmamak stand one's ground
adım adım/yavaş yavaş yaklaşma/halletme a softly, softly approach
geri adım atmamak hold one's ground
adım adım one step at a time
adım adım a step at a time
geri adım atmamak take a firm stand on something
bir yerden ayrıldıktan sonra bambaşka bir durumun içine düşmek/girmek/adım atmak step out into something
-e karşı bir adım önde/avantajlı olmak hold upper hand against
anlaşmada geri adım atmak go back on the deal
bir sonraki/sıradaki büyük yenilik/gelişme/adım next big thing
bir adım daha yakın olmak have a head start on
adım atacak halimiz kalmayana kadar until/till someone drop
kaçınılmaz sona adım adım yaklaşmak circle the drain
adım adım tükenmek circle the drain
Speaking
benim adım my name is
adım kadar eminim that's for sure
adım gibi eminim i am dead sure
adım gibi eminim that's for sure
adım kadar eminim i am dead sure
adım kadar eminim i'm so damn sure
adım gibi eminim i'm so damn sure
benim adım ne what's my name
adım ne demiştin what did you say your name was
bir adım daha atma don't take another step
adım ne demiştin? I didn't get your name
mutluluğa atılan ilk adım the first step towards happiness
bir adım ileri, iki adım geri one step forward, two steps back
dahilik, delilikten sadece bir adım ötededir genius is one step away from insanity
adım gibi eminim i know for sure
benim adım geçti mi? my name come up?
üstünde adım mı yazılı? it has my name on it?
Law
davacı tarafından dava dilekçesinde dava edilen şeyin adım adım talep edilmesi petitioner's prayer for alternative relief
üç adım testi three-step test
Politics
uyumlu adım concerted step
Technical
adım sayıcı step counter
motorun adım zamanı motor steptime
vida adım ölçeri screw pitch gauge
adım açısı angle of pitch
kademe kademe -adım adım in steps
tek adım devresi single-shot circuit
takım değiştiricinin adım adım çalıştırılması ekranı step-by-step operation of the doffer window
tek adım devresi one-shot circuit
tek adım işlemi single-step operation.
adım-adım işlem step-by-step operation
tek adım işlemi one-shot operation
tek adım işlemi single-shot operation
tek adım işlemi one-step operation
adım kaynağı intermittent weld
adım zinciri step sequence
tek adım step by step
takım değiştirici adım zinciri step sequence
takım değiştirici adım sırası step sequence
adım adım işleme step by step processing
adım adım yöntemi step-by-step method
yarım adım half step
geri adım! komutu back step
(vida) adım açısı pitch angle
adım ölçer pedometer
tek adım uygulama one-step application
tek adım başvuru one-step application
adım bölgesi yerleşimi pitch zone location
adım (dişli) pitch
adım tipi yük step load
adım motoru step motor
Computer
adım adım single step
adım adım singlestep
adım göstergesi step display
adım adım stepped
adım altları step subs
adım adım işletme modu step mode
imlece adım step to cursor
adım video step video
tek adım single step
adım değeri step value
adım adı ayar stepwise refinement
adım altyordam step subs
adım tıklatma click pace
adım adım makro macro single step
sonraki adım next step
adım sayıcı step counter
adım adım işlem single-step operation
adım’-adım işlem step-by-step operation
Informatics
adım adım işletme single-step operation
adım adım işleme step-by-step operation
adım adım step by step
adım boyu step size
adım izlence dili scripting language
Telecom
adım adım anahtarlama sistemi step-by-step switching system
adım boyu step size
adım adım işleme step-by-step operation
eş değer adım endeks profili equivalent step index profile
tek adım single-step
Mechanic
çapsal adım diametral pitch
Textile
dikiş adım boyu stitch length
Automotive
adım gerilimi step voltage
adım motor step motor
adım motorlu rölanti hava kontrol düzeni step motor iac system
çapsal adım diametral pitch
uygun adım giden pacer
vida adım ölçer screw pitch gauge
Traffic
gidilen yeri kişiye adım adım yönlendirmelerle gösteren navigasyon sistemi turn-by-turn navigation
Aeronautic
adım açısı angle of pitch
kalın adım coarse pitch
adım oranı pitch ratio
adım açısı pitch angle
adım ayarı pitch setting
adım levyesi pitch stick
adım değiştirme aralığı pitch changing range
adım göstergesi pitch indicator
adım değiştirme hızı pitch-change rate
adım değişim göstergesi pitch-change indicator
Medical
tek adım rotasyonel dilatasyon tekniği single-step rotational dilation technique
adım aralığı step length
adım ölçer stepmeter
Math
adım fonksiyonu step function
adım fonksiyonu ladder function
adım işlevi ladder function
adım işlevi step function
Chemistry
tersinmez adım committed step
kesinleşmiş adım committed step
Marine Biology
iktayologların kullandığı gözün orantılı bir şekilde adım adım ölçülmesi olarak ifade edilen bir öl eye in snout
Military
tam adım full step
tek fule adım diagonal step
uygun adım quick time
yana adım side step
çift fule adım two step diagonal
koşar adım on the double
koşar adım! komutu at the double!
koşar adım! komutu double time
adi adım! komutu at ease march
adi adım ease march
uygun adım lockstep
Sport
çapraz adım cross step
ileriye adım atmak march
adım uzunluğu length of stride
üç adım atlayıcı triple jumper
üç adım atlama triple jump
adım hatası travelling
adım hatası traveling
Basketball
topu sürmeden adım atma traveling
top almak için yapılan kat çembere doğru 1-2 adım atıp aniden yön değiştirip topu almaya çalışma v-cut
topu sürmeden adım atma travelling
bir adım geri çekilerek atılan şut step-back jumper
bir adım geri çekilerek atılan şut step-back jumper
Cinema
bir insanın adım atabileceği ya da yürüyebileceği açık alan step-through
British Slang
geri adım atmak bottle it
koşar adım gitmek peg-it