thread - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

thread

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "thread" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 80 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
thread n. iplik
General
thread v. iplik geçirmek (iğneye)
thread v. film şeridini takmak
thread v. arasından geçmek
thread v. kaplamak
thread v. ipe dizmek
thread v. geçirmek
thread v. pafta çekmek
thread v. takmak (film)
thread v. -e iplik geçirmek
thread v. filmi projeksiyon makinesine takmak
thread v. gerçekleşmek
thread v. dolaşmış saçı açmak
thread v. dikkatlice gitmek
thread v. iplik iplik olmak
thread v. (kaşıktan) iplik gibi ince dökülmek
thread v. iple (kıl) almak
thread v. istila etmek
thread v. delmek
thread v. sokmak
thread n. yiv
thread n. lif
thread n. sıra
thread n. yiv (vidada)
thread n. silsile
thread n. tel
thread n. ince çizgi
thread n. zincir
thread n. diş
thread n. ip
thread n. seyir
thread n. akış
thread n. ışın
thread n. ipucu
thread n. bir bütünü renklendiren ve tamamlayan unsur
thread adj. iplikten yapılmış
thread adj. ipliksi
thread adj. ipliği andıran
Technical
thread v. vidaya yiv açmak
thread v. kağıt yapım makinesinde (ağı) noktadan noktaya taşımak
thread v. döndürmek
thread v. çevirmek
thread v. iğne deliğine iplik geçirmek
thread n. bükülmüş iplik
thread n. diş
thread n. ince tel
thread n. ipliklik malzeme
thread n. ip
thread n. iş parçacığı
thread n. iplik
thread n. kordon
thread n. parçacık
thread n. sargı
thread n. spir
thread n. tire
thread n. vida dişi
Computer
thread n. başlık
thread n. dizi
thread n. en küçük yürütme birimi
thread n. haber silsilesi
thread n. iş parçası
thread n. konu
thread n. mesaj dizisi
thread n. izlek
thread n. iş parçacığı
Textile
thread v. iplik geçirmek
thread v. ipliği takmak
thread n. 1.37 metreye eşit pamuk ipliği ölçüsü
thread n. iplik
thread n. kord
Construction
thread n. basamak yüzeyi
Automotive
thread v. diş açmak
thread n. diş
Zoology
thread n. örümcek ağı ipliği
Geography
thread n. ince akan dere, ırmak gibi oluşum
thread n. nehrin orta kısmı
Geology
thread n. ince tabakadan oluşan cevher
thread n. ince tabakadan oluşan maden filizi
Sport
thread v. (defansın arasından) pas atmak
Mythology
thread n. yunan mitolojisine inanan bir bireyin yaşamının seyri

Bedeutungen, die der Begriff "thread" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 467 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
thread a needle v. iğneye iplik geçirmek
lose the thread of v. ipin ucunu kaçırmak
hang by a thread v. risk altında olmak
lose the thread of v. ucunu kaçırmak
lose the thread v. ipin ucunu kaçırmak
insert the thread in the needle eye v. ipliği iğneye geçirmek
screw thread n. uskuru
knuckle thread n. yuvarlak vida dişi
cotton thread n. tire
thread cutting n. diş kesme
silver thread n. sırma
listle thread n. fildekos
listle thread n. iskoç ipliği
female thread n. somun dişi
gold thread n. kılaptan
screw thread n. diş
loop thread guide n. kıvrımlı iplik kılavuzu
thread maker n. iplik yapan
metric screw thread n. metrik vida dişi
gold thread n. sırma tel
female thread n. dişi diş
gold thread n. sırma kök
gold thread n. sırmakök
thread cleaning n. iplik temizliği
silver-gilt thread n. sırma
nylon thread n. naylon ip
nylon thread n. misina
gold thread n. ince altın tel
thread count n. dikiş sayısı
air thread n. yazın havada uçan ince örümcek ağı
thread [obsolete] n. nitelik
thread [obsolete] n. mizaç
thread needle n. çocukların el ele tutuşarak oynadığı bir oyun
thread glass n. ince işçilikle dekore edilmiş bardak
thread [obsolete] n. tabiat
thread the needle n. çocukların el ele tutuşarak oynadığı bir oyun
thread escutcheon n. (anahtar deliği vb.) açıklığı gösteren küçük levha
thread-like adj. ip gibi
thread-like adj. ipliksi
thread-like adj. ip şeklinde
Phrasals
thread through something v. (kalabalığın/engellerle dolu bir yerin) arasından geçmek
Colloquial
my life is hanging by a thread expr. hayatım pamuk ipliğine bağlı
Idioms
hang by a thread v. sallantıda kalmak
lose the thread v. ipin ucunu kaçırmak
miss the thread v. ipin ucunu kaçırmak
hang by a thread v. tehlike altında olmak
hang by a thread v. topun ağzında olmak
hang on by a thread v. pamuk ipliğine bağlı olmak
thread one's way through something v. (kalabalığın) arasından geçip yolunu bulmak
lose the drift/thread of something v. ipin ucunu kaçırmak
lose the drift/thread of something v. olaylar arasındaki bağlantıyı kuramamak
lose the drift/thread of something v. (konuyu) kaçırmak
lose the drift/thread of something v. (konunun içinde) kaybolmak
lose the drift/thread of something v. bir şeyi anlamamaya başlamak
lose the drift/thread of something v. (bir hikayeyi, tartışmayı) takip edememek/anlamamak/kaçırmak
to thread the needle v. iğne deliğinden geçirmek
to thread the needle v. kılı kırk yarmak
to thread the needle v. göbeği çatlamak
common thread to all this n. ortak özellik/nokta
thread and thrum n. iyisiyle kötüsüyle
common thread to all this expr. benzer nokta
Speaking
his life hangs by a thread expr. hayatı pamuk ipliğine bağlı
Trade/Economic
thread mark n. sahteciliği önlemek için kâğıt paraya konan işaret
Technical
cut a screw thread v. diş açmak
multiple thread n. çok ağızlı vida
thread reducing n. dişli redüksüyon
left hand thread n. sol vida dişi
lefthand thread n. sola helis vida
internal thread micrometer n. içten dişli mikrometre
thread cutting tool n. diş çekme kalemi
internal thread n. iç diş
thread cutting machine n. diş açma makinesi
straight shaft without thread n. vidasız düz mil ucu
metric thread n. metrik vidalı
tapered thread n. konik vida
lisle thread n. filtekoz
lisle thread n. fildekos
thread local storage n. iş parçacığı yerel depolaması
thread chaser n. vida dişi açıcı
thread cutting n. diş açma veya kesme
lefthand thread n. sol vida
thread insert n. dişli baga
thread cutter n. vida açar
thread inserts n. çakma diş
inside thread n. içe çekilmiş diş
thread plate n. dişli plaka
thread profile n. diş profili
kernel thread object n. çekirdek iş parçası nesnesi
thread gauge n. diş ölçer
fine thread n. ince dişli
dardelet thread n. dardelet vidası
effect thread n. efekt ipliği
basting thread n. teyel ipliği
pipe thread n. boru dişi
thread protection n. dişli koruma
straight shaft with thread n. vidalı düz mil ucu
single thread n. tek diş
screw thread n. vida dişi
coarse thread n. kalın diş
thread cutting tool n. diş açma kalemi (torna tezgahı)
thread scheduling n. iş parçacığı zamanlaması
binding thread n. bağlama teli
thread cutting n. kılavuz açma
thread hinge n. vidalı menteşe
thread cutting n. vida dişi açılması
thread file n. dişli eğe
asbestos thread n. asbestos ipliği
thread of the current n. akım ipçiği
thread diameter n. vida dişi çapı
thread dispatching n. iş parçacığı işlemci zamanlaması
thread pitch n. diş adımı
acme thread n. acme vidası veya dişi
female thread n. iç vida
male thread n. dış vida dişi
straight thread n. düz diş
whitworth thread n. vitvort vida
pipe thread n. boru dişi
pipe thread n. boru vida dişi
thread pipe n. dişli boru
kernel thread object n. çekirdek iş kanalı nesnesi
gas thread n. gaz dişi
acme screw thread n. trapez vida dişi
american screw thread n. amerikan vida dişi
american standard pipe thread n. amerikan standart boru dişi
external screw thread n. dıştan diş
female thread n. dişi diş
external thread n. dıştan diş
female thread n. somun dişi
external thread n. erkek vida dişi
thread-plug gauge n. dişli tapa gösterge
right-hand thread n. sağ vida dişi
metric screw-thread n. metrik vida dişi
international standard thread n. uluslararası standart vida dişi
inside thread n. dişi vida dişi
male thread n. dış vida
weft thread n. atkı ipliği
lisle thread n. iskoç ipliği
male thread n. erkek vida
effect thread n. fantezi iplik
fancy thread n. fantezi iplik
female thread n. dişi vida
rubber thread n. lastik iplik
silk thread n. ibrişim
thread cleaner n. iplik temizleyici
wool thread n. yün ipliği
warp thread n. çözgü ipliği
thread guide n. iplik kılavuzu
knuckle thread n. yuvarlak vida dişi
left-hand thread n. sol vida dişi
male thread n. dıştan diş
metric thread n. metrik vida dişi
male thread n. erkek vida dişi
rolled thread n. ovalama diş
outside thread n. dıştan diş
outside thread n. erkek vida dişi
thread cutter n. diş açma makinesi
thread pitch n. diş hatvesi
thread cutting n. diş kesme
thread cutting n. vida dişi açma
whitworth screw thread n. whitworth vida dişi
v thread n. v dişi
v thread n. üçgen diş
screw thread gauge n. vida dişi mastarı
bolt with metric thread n. metrik vidalı civata
thread dimensions n. diş ölçüleri
thread dimensions n. vida dişi boyutları
asymmetrical thread n. asimetrik dişli
thread gauge n. vida dişi mastarı
permissible wear of screw thread gauge n. vida mastarının müsaade edilen aşınması
fine-pitch thread screw n. ince adımlı vida
tapped iso metric internal screw thread n. kılavuz çekilmiş iso metrik iç vida
thread connection n. vida bağlantı
thread connection n. vida dişi bağlantı
centre thread connection n. merkez vida dişi bağlantısı
medium-length thread n. orta uzunlukta dişli
short thread bolt n. kısa dişli civata
nominal lengths and thread lengths n. anma uzunlukları ve vida uzunlukları
applied thread n. kafa vidası
buttress screw thread n. trapez vida dişi
pipe thread n. boru yivi
gauge used in conjunction with the taper thread n. konik vida dişi ile birlikte kullanılan mastar
pin with internal thread n. içi vida dişli pim
pin with external thread n. dışı vida dişli pim
cracked thread n. çatlak vida
screw thread chaser n. pafta lokması
thread profile n. diş yanayı
thread grinding n. diş açma taşlaması
thread milling n. diş frezeleme
thread hole depth n. gövdeye açılacak diş derinliği
metric thread terminals n. metrik dişli bağlantı uçları
thread protector n. diş koruyucusu
short thread n. kısa vida dişli
medium length thread n. orta uzunlukta vida dişli
nominal thread diameter n. vida anma çapı
internal thread n. iç vida
external thread n. dış vida
hexagon nut with metric fine pitch thread n. metrik ince adımlı altı köşe somun
thread connection n. vida dişli bağlantı
central thread connection n. merkez vida dişli bağlantı
medium length thread n. orta uzunlukta vida dişi
thread-type thermocouple n. vidalı termo eleman
thread length n. diş boyu
thread-type thermocouple n. vidalı termokupl
fine pitch thread nut n. ince vida dişli somun
thread protector n. boru dişi koruyucusu
root of the bolt thread n. cıvata diş dibi
dry seal thread n. kuru sızdırmazlık sağlayan diş
british standard pipe thread (bspt) n. ingiliz konik boru standardı
thread minor diameter n. diş dibi çapı
thread rolling machine n. ovalama makinesi
thread generator n. vida dişi açma makinesi
thread generator n. diş çekme aparatı
thread generator n. vida dişi açan makine
triple-thread adj. üç ağızlı
long-thread adj. uzun vida dişli
silver-plated on thread adj. vida dişleri gümüş kaplanmış
Computer
start a new thread v. yeni bir başlık açmak
start a new thread v. yeni bir konu başlatmak
thread id n. zincir kimlik
thread state n. iş parçacığı durumu
thread details n. iş parçacığı ayrıntıları
thread count n. iş parçacığı sayısı
thread id n. iş parçacığı kimliği
thread count n. tema sayımı
error creating thread n. iş parçacığı yaratma hatası
id thread n. iş parçacığı kimliği
thread starter n. konu başlatan
automatic thread tagger n. otomatik başlık etiketleme
yaut (yet another useless thread) n. (internet forumlarında) bir diğer işe yaramaz ileti dizisi
create thread expr. iş parçacığı oluştur
kill thread expr. iş parçasını sonlandır
delete thread expr. konu sil/mesaj içeriğini sil
Informatics
task thread n. görev parçası
single thread application program n. tek izgeli uygulama programı
Telecom
thread-of-life communications n. acil haberleşme
single thread application program n. tek izgeli uygulama programı
unified thread management n. tümleşik güvenlik sistemi
Mechanic
ram thread n. şahmerdan dişi
double thread n. çift ağızlı vida
thread cutting n. vida açma
thread barker n. dişli perdahlama makinesi
buttress thread n. payandalı diş
thread cutting n. dış açma
multi-start thread n. çok ağızlı vida
trapezoidal thread n. payandalı diş
unified screw thread n. birleşik vida dişi
unified screw thread n. birleşmiş vida dişi
unified screw thread n. savunma teçhizatı için kullanılan vida dişi
british association screw thread n. eski bir vida büyüklüğü sistemi
ba (british association screw thread) abrev. eski bir vida büyüklüğü sistemi
Textile
shuttle race thread guide n. yaprak
thread trimmer n. iplik kesici
thread trimming solenoid n. iplik kesme solenoidi
thread release lever n. iplik gevşetme kolu
metal thread n. metal iplik
single thread blind stitch tacking machine n. pantolon kemer nokta dikiş makinesi
top cover thread n. üst karyoka dikiş
thread nipper spring n. iplik germe
two thread abutted seam sewing machine n. iki iplik top başı overlook makinesi
thread nipper spring n. iplik germe yayı
thread trimmer cam n. iplik kesme kurvesi
automatic thread trimming n. otomatik iplik kesimi
thread tension spring n. mekik yaprağı
thread trimming lever n. iplik kesme kolu
thread nipper spring n. iplik tutma yayı
thread cutting presser foot n. iplik kesimi baskı ayağı
synthetic thread n. sentetik iplik
point number of thread n. punto
needle bar thread guide n. iğne mili iplik kılavuzu
three thread overlock machine n. üç iplik overlok makinesi
wool thread n. yünlü iplik
bobbin winding thread guide n. masura sarma iplik kılavuzu
thread cutter signal n. iplik kesme sinyali
spun thread n. polyester iplik
auto thread cutter n. otomatik iplik kesme makinesi
single needle cylinder bed feed lock stitcher with thread trimmer n. tek iğneli silindir yatak transportlu iplik kesicili kilit dikiş makinesi
thread comes unthreaded n. iplik deliğinden geçmiyor
thread slackener n. iplik gevşetici
four thread overlock machine n. dört iplik overlok makinesi
bobbin thread clamp spring n. alt iplik tutucusu
thread trimmer arm n. iplik kesme kolu
thread stand n. bobin stok sehpası
bobbin thread n. bobin ipliği
thread retainer springs n. iplik tutma yayı
pile thread n. havlı iplik
thread loosening prevention spring n. iplik esnemesi önleme yayı
thread tension stud n. tansiyon vidası
thread guide plate n. iplik kılavuz plakası
thread hanger n. iplik kılavuzu
thread trimming device n. iplik kesme aparası
thread fastening n. iplik bağlama
thread nipper n. alt iplik tutucusu
thread stand n. bobin rafı
one thread abutted seam sewing machine n. tek iplik top başı overlook makinesi
thread wiper n. tokatlayıcı
with thread trimmer n. iplik kesicili düğme dikme makinesi
gold thread n. altın iplik
darning thread n. örme iplik
thread chain suction device n. iplik emme tertibatı
sewing thread n. dikiş ipliği
thread handler n. iplik ayırıcı
thread hole n. iplik deliği
five thread jean overlock machine n. beş iplik kot overlok makinesi
needle thread cooler n. iğne iplik soğutucusu
one thread abutted seam sewing machine n. tek iplik top başı overlok makinesi
thread distributor machine n. tekli iplik aktarma makinesi
cotton thread n. pamuklu iplik
thread nipper spring n. tutma yayı
single needle adjustable top and bottom feed lock stitcher with thread trimmer n. tek iğneli ayarlanabilir üstten ve alttan transportlu iplik kesicili kilit dikiş makinesi
thread release shaft n. iplik gevşetme şaftı
thread loop n. iplik halkası
thread stand n. bobin arabası
bobbin thread tension n. bobin iplik gerginliği
needle thread pull off eyelet n. iğne iplik çekme gözü
thread clip n. iplik tutucusu
binding thread n. bağlama iplik
dyed thread n. boyalı iplik
continuous thread n. devamlı iplik
carded thread n. karde iplik
discontinuous thread n. devamsız iplik
marbled thread n. ebruli iplik
lisle thread n. iskoç iplik
jaspe thread n. jaspe iptik
gassed thread n. gaze iplik
marbled thread n. jaspe iplik
mercerized thread n. merserize iplik
turkish thread n. türk iplik
slack thread n. gevşek iplik
silk thread n. bükme ipek
spun thread n. ters bükümlü iplik
thrown thread n. muline iplik
grege silk thread n. ham ipek
effect thread n. fantezi iplik
fancy thread n. fantezi iplik
warp thread n. çözgü ipliği
effect thread n. efekt ipliği
weft thread n. atkı ipliği
rubber thread n. lastik iplik
lisle thread n. fildekos
needle and thread n. iğne ve iplik
listle thread n. fıltekoz
listle thread n. iskoç ipliği
listle thread n. fildekos
basting thread n. teyel ipliği
thread cleaner n. iplik temizleyici
thread guide n. iplik kılavuzu
silk thread n. ipek lif
silk thread n. ipek ip
loop thread-guide n. kıvrımlı iplik kılavuzu
thread take-up spindle n. yürek mili
thread take-up cover n. horoz muhafazası
thread take-up spring stoppers n. tansiyon yayı tutucuları
thread take-up lever n. tansiyon açma kolu
over-spun thread n. çok bükümlü iplik
thread take-up n. horoz
thread take-up spring n. tansiyon yayı
rotary thread take-up n. horoz
thread take-up guide shaft n. tansiyon açma kolu kılavuzu
thread-loosening-prevention-spring n. iplik yayı
thread take-up spring guide n. tansiyon yayı kılavuzu
wool thread n. yün ipliği
floss thread n. nakış işlerinde kullanılan keten iplik
mercerized sewing thread n. merserize dikiş ipliği
thread cone n. iplik makarası
weaving thread n. dokuma ipliği
mercerized cotton sewing thread n. merserize pamuk dikiş ipliği
thread chooser n. iplikçi
stability of needle thread tension n. iğnedeki iplik gerginliğinin kararlılığı
thread breaking n. iplik kopması
thread breakage n. iplik kopması
thread lace n. keten ipliğinden yapılmış dantel
thread maker n. eğirici
Construction
pipe thread n. boru dişi
pipe thread tape n. boru eki bandı
thread joints n. vidalı bağlantılar
Automotive
thread lock n. dış tutucusu
depth of thread n. dış yüksekliği
thread locking material n. diş kilitleme maddesi
thread lock n. diş tutucusu
thread locking material n. dış kilitleme maddesi
left-handy thread n. sol diş
left-hand thread n. sol diş
left-hand thread n. ters diş
left-hand thread n. soldan dişli
right-hand thread n. sağdan dişli
right-hand thread n. sağ diş
thread width n. diş genişliği
whithworth thread n. vitvörth diş
tire thread dept gage n. lastik profil derinlik mastarı
thread diameter n. diş çapı
minor thread diameter n. diş dibi çapı
thread file n. diş eğesi
thread thickness n. diş kalınlığı
thread angle n. diş profil açısı
thread series n. diş serileri
thread class n. diş sınıfı
major thread diameter n. diş üstü çapı
thread height n. diş yüksekliği
internal thread n. dişi diş
thread insert n. dişli baga
metric thread n. metrik diş ölçüsü
left hand thread n. sol diş
bastard thread n. standart dışı diş
fine thread n. ince diş
oiled thread n. ovalama diş
full thread stud n. tam diş saplama
incomplete thread n. tamamlanmamış diş profili
external thread n. erkek diş
unified thread standards n. birleşik diş standartları
buttress screw thread n. payandalı vida dişi
cut thread n. kesme diş
spark plug thread reach n. buji vida boyu
spark plug thread diameter n. buji vida çapı
thread cutting n. diş açma
national fine thread n. ulusal ince diş standardı
national coarse thread n. ulusal kalın diş standardı
unj thread form n. unj diş formu
thread milling n. diş açma
vee-thread n. üçgen dişli profil vida
universal thread file n. üniversal diş eğesi
v thread n. v diş
right-hand thread n. sağ diş
thread grooves n. lastik ana su tahliye kanalları
thread gage n. lastik profil derinliği mastarı
thread gage n. lastik profil derinliği ölçme aleti
thread gage n. diş ölçer
thread gauge n. lastik profil derinliği mastarı
thread gauge n. lastik profil derinliği ölçme aleti
Aeronautic
break thread n. bağlama cıvatası
Mining
silver thread n. sırma
Medical
thread vein n. cilt yüzeyine yakın kırmızı veya mor renkli kılcal damar
Parasitology
thread worm n. oksiyür
Optics
t-thread adaptation n. t-dişli adaptasyonu
Biology
thread bacterium n. aktinomiçet
thread fungus n. dermatomikoza neden olan bir mantar
thread-shaped adj. iplik şeklinde
thread-shaped adj. lif şeklinde
Marine Biology
thread algae n. iplik alg
thread cell n. yakıcı kapsül
thread cell n. nematosist
thread eel n. nemichthyidae familyasına mensup, derin sularda yaşayan, uzun ve çok ince bir yılan balığı
thread-fish n. dorsal ve anal yüzgeçlerde büyük kanat kılçıkları olan bir balık
thread herring (opisthonema oglinum) n. batı hint adaları ve abd'ye özgü, dorsal ve anal yüzgeçlerde büyük kanat kılçıkları olan bir balık
thread herring (opisthonema libertate) n. tropikal amerika'nın batı kıyılarında görülen bir balık
thread herring (dorosoma cepedianum) n. kuzey amerika’nın doğu ve orta kesimlerine özgü bir yem balığı
Zoology
thread herring n. katı tirsi balığı
thread-legged bug n. örümcek böceği
Botanic
gold thread n. üç katlı yaprakları olan çiçekli bir bitki
clouded thread n. sine iplik
shadowed thread n. sine iplik
adam's needle-and-thread n. avize ağacı
adam's needle-and-thread n. avize çiçeği
adam's needle-and-thread n. yuka
adam's needle-and-thread n. yukka
adam's needle-and-thread n. avize çiçeği
adam's needle-and-thread n. uzun ve ipçik benzeri uzantılara sahip sert yaprakları olan bir avize ağacı
thread blight n. tropik odunsu bir bitki hastalığı
Apiculture
spiral thread of tracheal tube n. trake tüpünün spiral iplikçikleri
Fishery
thread-line fishing n. olta balıkçılığı
Engineering
thread rolling n. vida dişi üretimi
thread rolling n. vida yivi yapımı
british standard brass thread n. ingiliz standart pirinç vida dişi
british standard fine thread n. ingiliz standart ince vida dişi
british standard whitworth thread n. ingiliz standart whitworth vida dişi
bsw (british standard whitworth thread) abrev. ingiliz standart whitworth vida dişi
bsf (british standard fine thread) abrev. ingiliz standart ince vida dişi
bsb (british standard brass thread) abrev. ingiliz standart pirinç vida dişi