çözmek - Turco Inglés Diccionario
Historia

çözmekSignificados de "çözmek" en diccionario inglés turco : 118 resultado(s)

Turco Inglés
Common Usage
çözmek solve v.
çözmek untie v.
çözmek unfasten v.
General
çözmek disengage v.
çözmek clear up v.
çözmek slack v.
çözmek unriddle v.
çözmek puzzle out v.
çözmek unbutton v.
çözmek cipher out v.
çözmek decipher v.
çözmek open v.
çözmek unsnarl v.
çözmek work v.
çözmek unhitch v.
çözmek untangle v.
çözmek compound v.
çözmek unrope v.
çözmek break v.
çözmek unlock v.
çözmek free v.
çözmek detach v.
çözmek ravel out v.
çözmek reason v.
çözmek do v.
çözmek work out v.
çözmek loose v.
çözmek obviate v.
çözmek untwine v.
çözmek read v.
çözmek uncoil v.
çözmek dissolve v.
çözmek unscramble v.
çözmek untwist v.
çözmek slack up v.
çözmek unlink v.
çözmek disentangle v.
çözmek unloose v.
çözmek unbrace v.
çözmek ravel v.
çözmek figure out v.
çözmek cut somebody loose v.
çözmek unpick v.
çözmek defrost v.
çözmek unlace v.
çözmek loosen v.
çözmek uncouple v.
çözmek unravel v.
çözmek make out v.
çözmek unmortise v.
çözmek decode v.
çözmek unpin v.
çözmek unbuckle v.
çözmek cast loose v.
çözmek unfix v.
çözmek wind down v.
çözmek unwind v.
çözmek cut loose v.
çözmek undo v.
çözmek unfasten v.
çözmek unreave v.
çözmek resolve v.
çözmek degrade v.
çözmek release v.
çözmek find out v.
çözmek settle v.
çözmek unloosen v.
çözmek settle up v.
çözmek assoil v.
çözmek faze v.
çözmek remediate v.
çözmek appoint one's self v.
çözmek figure out v.
çözmek answer v.
çözmek unjumble v.
çözmek unanchor v.
çözmek unbay v.
çözmek unclue v.
çözmek uncypher v.
çözmek undo [obsolete] v.
çözmek undo v.
çözmek unentangle v.
çözmek unhasp v.
çözmek key v.
çözmek unknit v.
çözmek unpack v.
çözmek unpin v.
çözmek unpuzzle v.
çözmek unrivet v.
çözmek unspell [obsolete] v.
çözmek untack v.
çözmek untwirl v.
Phrasals
çözmek wind off v.
çözmek solve out v.
çözmek dispose of v.
Colloquial
çözmek unbraid v.
Idioms
çözmek be beyond (someone or something) v.
Technical
çözmek abstringe v.
çözmek degrade v.
çözmek settle v.
çözmek unloosen v.
çözmek thaw v.
çözmek resolve v.
çözmek unbind v.
çözmek solve v.
çözmek unwind v.
çözmek disperse v.
Automotive
çözmek unhitch v.
Food Engineering
çözmek solve v.
Chemistry
çözmek lyse v.
çözmek abstract v.
Marine Biology
çözmek solubilise v.
çözmek solubilize v.
Archaic
çözmek ungird v.
çözmek redd v.
çözmek uncipher v.
çözmek unclew v.
çözmek unty v.

Significados de "çözmek" con otros términos en diccionario inglés turco: 342 resultado(s)

Turco Inglés
General
çözmek (şifreyi) decode v.
buzlarını çözmek defrost v.
buzunu çözmek defrost v.
bağcıklarını çözmek unlace v.
bağını çözmek release v.
problem çözmek solve problem v.
anlaşmazlıkları ya da sorunları çözmek iron out v.
şifresini çözmek decipher v.
düğümünü çözmek solve the mystery of v.
bir şeyi çözmek puzzle something out v.
çözmek (şifre vb) decrypt v.
çözmek (halka şeklinde sarılı bir şeyi) uncoil v.
düğümü çözmek burl v.
çözmek (şifre vb) decipher v.
buzunu çözmek defrosting v.
çözmek (bütün bir yapıyı) disincorporate v.
makaradan ipliği çözmek reel off v.
makaradan çözmek unreel v.
test çözmek do test v.
şifresini çözmek decode v.
sorunu çözmek resolve the problem v.
çözmek (sarılı bir şeyi) unwind v.
zincirlerini çözmek unchain v.
bağını çözmek unbind v.
zor bir şeyi çözmek unravel v.
şifreyi çözmek decipher v.
kelepçelerini çözmek cut somebody loose v.
beraberliği çözmek (yarışta/oyunda) run off v.
şifre çözmek decode v.
sargıyı çözmek uncoil v.
sırrını çözmek riddle v.
çözmek (kangal) uncoil v.
tokasını çözmek unbuckle v.
çözmek (zor bir şeyi) unravel v.
çözmek (şifre vb) demodulate v.
çözmek (matematik problemini) work v.
bağını çözmek unlace v.
ipoteğini çözmek release v.
bağını çözmek unbound v.
bulmaca çözmek riddle v.
dilini çözmek loosen somebody's tongue v.
şifreyi çözmek decode v.
uçkur çözmek have sex with v.
çözmek (şifreyi) crack v.
çözmek (problemi/sorunu) work out v.
çözmek (şifreyi) decipher v.
problemi çözmek sort out v.
palamarı çözmek take off v.
düğmelerini çözmek unbutton v.
bağlarını çözmek unlace v.
palamarı çözmek shove off v.
düğüm çözmek untie a knot v.
zincirini çözmek unchain v.
kod çözmek decipher v.
buz çözmek deice v.
kelimedeki gizli anlamı çözmek için harflerin yerini değiştirerek okumak anagram v.
(sarılı bir şeyi) çözmek unwind v.
bulmaca çözmek solve puzzle v.
düğümünü çözmek detangle v.
krizi çözmek solve the crisis v.
krizi çözmek resolve the crisis v.
krizi çözmek defuse the crisis v.
kir çözmek wash off the dirt v.
kir çözmek brush off the dirt v.
kir çözmek clean off the dirt v.
kir çözmek remove the dirt v.
anlaşmazlıkları çözmek resolve the disagreements v.
anlaşmazlıkları çözmek solve the disagreements v.
anlaşmazlıkları çözmek settle the disputes v.
anlaşmazlıkları çözmek settle the disagreements v.
anlaşmazlıkları çözmek resolve the disputes v.
anlaşmazlıkları çözmek solve the disputes v.
bir sorunu çözmek sort something out v.
bir problemi çözmek sort something out v.
birini heyecanlandırıp dizlerinin bağını çözmek leave someone weak at the knees v.
sorun çözmek resolve a problem v.
sorun çözmek solve a problem v.
esrarı çözmek uncover the mystery v.
esrarı çözmek solve the mystery v.
esrarı çözmek resolve the mystery v.
sırrı çözmek unravel the mystery v.
esrarı çözmek clear up the mystery v.
esrarı çözmek unlock the mystery v.
gizemi çözmek solve the mystery v.
gizemi çözmek resolve the mystery v.
sırrı çözmek resolve the mystery v.
sırrı çözmek uncover the mystery v.
gizemi çözmek unlock the mystery v.
gizemi çözmek clear up the mystery v.
gizemi çözmek uncover the mystery v.
sırrı çözmek unlock the mystery v.
sırrı çözmek clear up the mystery v.
sırrı çözmek solve the mystery v.
kripto çözmek decipher v.
kod çözmek decode v.
-i çözmek figure out v.
(sorun) çözmek get out v.
nedenini bulup çözmek get to the bottom of v.
anlamını çözmek decipher v.
düğüm çözmek disentangle v.
şifre çözmek decipher v.
ipotek çözmek release collateral v.
sarım çözmek uncoil v.
(yumak) çözmek unwind v.
sorunu çözmek settle the matter v.
cinayeti çözmek solve the murder v.
sorunu çözmek treat a question v.
şifreyi çözmek decrypt v.
tamamen çözmek solve completely v.
kökten çözmek solve completely v.
lekeleri çözmek remove the stains v.
leke çözmek remove the stain v.
farklılığı çözmek resolve the difference v.
test çözmek do a test v.
çapraz bulmaca çözmek do a crossword puzzle v.
bağları çözmek loosen the ties v.
sorunu tartışarak çözmek argue one's way out v.
sorunu tartışarak çözmek argue one's way out of something v.
teminat çözmek release a guarantee v.
dilini çözmek loose one’s tongue v.
davayı çözmek solve the case v.
kelepçelerini çözmek uncuff v.
kelepçeleri çözmek uncuff v.
sorunları/problemleri çözmek resolve the problems v.
sorunları/problemleri çözmek clear up the problems v.
sorunları/problemleri çözmek solve the problems v.
sorunları/problemleri çözmek overcome the problems v.
sudoku çözmek solve sudoku v.
problemi çözmek solve the problem v.
sorunlarını çözmek solve one's own problems v.
kendi sorunlarını kendi çözmek solve one's own problems v.
sorunlarını kendi başına çözmek solve one's own problems v.
sorunlarını çözmek solve one's problems v.
bir sorunu geçici olarak çözmek solve a problem temporarily v.
düğümü çözmek untangle v.
düğümü çözmek disentangle v.
mahkemede çözmek/halletmek settle it in court v.
şifreyi çözmek break a code v.
(genelde belli bir meblağ üzerinde anlaşarak) davayı anlaşarak çözmek settle lawsuit v.
açmak/çözmek unreel or unwind something v.
günde en az yüz soru çözmek solve at least 100 questions daily v.
günde en az yüz soru çözmek do at least 100 questions a day v.
buzunu çözmek unfreeze v.
sulh yoluyla çözmek settle a conflict by peaceful means v.
sulh yolu ile çözmek settle a conflict by peaceful means v.
sulh yolu ile çözmek resolve/settle a problem amicably v.
sulh yoluyla çözmek resolve/settle a problem amicably v.
gizemini çözmek demystify v.
herhangi bir sürece ya da ürüne etki eden ufak problemleri çözmek work out the bugs v.
düğümünü çözmek unknot v.
bulmaca çözmek do crossword v.
bir problemi doğru çözmek ya da çözme çabasına girmek answer v.
bağını çözmek abstringe v.
yündeki dolaşıklığı çözmek tag v.
kemerini çözmek unbelt v.
(halat) çözmek unbend v.
bağlarını çözmek unbrace v.
(karışık bir şeyi) çözmek disentangle v.
kelimedeki gizli anlamı çözmek için harflerin yerini değiştirerek okumak anagrammatise v.
kelimedeki gizli anlamı çözmek için harflerin yerini değiştirerek okumak anagrammatize v.
(bir bilinmezi) çözmek unriddle v.
düğümü çözmek unclue v.
(sargı) çözmek unwrap v.
çözmek (ilmek) uncord v.
(paketin, kutunun) iplerini çözmek uncord v.
(sarmalı) çözmek uncurl v.
anlamını çözmek uncypher v.
şifresini çözmek uncypher v.
kodunu çözmek uncypher v.
düğüm çözmek unentangle v.
(karışık bir şeyi) çözmek unentangle v.
sorunları çözmek enode [obsolete] v.
(bağlanmış ellerini) çözmek unpinion v.
(eli kolu bağlı kimseyi) çözmek unshackle v.
(çevrelenmiş bir şeyi) çözmek unwreathe v.
rubik küp çözmek için kullanılan bir yöntem cfop method n.
rubik küp çözmek için kullanılan bir yöntem fridrich method n.
(dolaşık bir şeyi) çözmek unsnarling n.
Phrasals
(geminin) halatını çözmek cast off v.
(iki veya daha çok taraf arasındaki) anlaşmazlığı gidermek/çözmek arbitrate between v.
(iki veya daha çok taraf arasındaki) sorunu gidermek/çözmek arbitrate between v.
(iki taraf arasındaki) anlaşmazlığı gidermek/çözmek arbitrate between (someone and someone else) v.
(iki taraf arasındaki) sorunu gidermek/çözmek arbitrate between (someone and someone else) v.
açmak/çözmek wind something off v.
birini çözmek/anlamak figure someone out v.
birini çözmek/anlamak psych someone out v.
ısıtarak buzunu çözmek thaw out v.
kiri çözmek/çıkarmak clean something off something v.
konuşarak çözmek talk something out v.
kiri çözmek/çıkarmak clean something off v.
-den çözmek disentangle from v.
eldeki bilgilerden yola çıkarak bir şeyi çözmek reconstruct (something) from (something else) v.
yap-bozun parçalarını/ipuçlarını birleştirerek bir şeyi çözmek reconstruct (something) from (something else) v.
tüm taşları yerine oturtarak bir hikayeyi/bir şeyi çözmek reconstruct (something) from (something else) v.
birini çözmek find (someone or something) out v.
bölük pörçük duyduklarıyla bir şeyi anlamak/çözmek glean something from something v.
sağdan soldan duyduklarıyla bir şeyi anlamak/çözmek glean something from something v.
ordan buradan duyduklarıyla bir şeyi anlamak/çözmek glean something from something v.
birilerinden duyduklarıyla bir şeyi anlamak/çözmek glean something from something v.
oradan buradan aldığı bilgilerle bir şeyi anlamak/çözmek glean from v.
(bir şeyi) çözmek dispose of (someone or something) v.
yavaş yavaş hissetmek/çözmek feel out v.
ile anlaşmazlığı çözmek square with v.
ile anlaşmazlığı düzeltmek/çözmek square with v.
biriyle anlaşmazlığı çözmek square with someone v.
yavaş yavaş buzunu çözmek thaw out v.
birinin/bir şeyin yavaş yavaş buzunu çözmek thaw someone or something out v.
birini/bir şeyi ısıtarak buzunu çözmek thaw someone or something out v.
ısıtıp çözmek thaw out v.
(bir şeyi) araştırıp çözmek nut (something) out v.
Colloquial
işi kısa yoldan çözmek cut corners v.
kemerini çözmek unbuckle v.
sorunu çözmek make it up v.
sorunları çözmek square things up v.
bir şeyi hemen çözmek get something in one v.
(birinin) karakterini çözmek get (one) v.
zor bir şeyi çözmek unbraid v.
Idioms
bir sıkıntıyı çözmek pick a crow v.
bir sorunu ya da gizemi çözmek crack the code v.
aradaki sorunu çözmek make one's peace with v.
birini çözmek work someone out v.
bir çıkmazı çözmek cut the gordian knot v.
bir sorunu kendi çözmek take matters into own hands v.
bir sorunu çözmek cut the gordian knot v.
bir şeyi kavga ederek/tartışarak çözmek fight out something v.
bir şeyi kavga ederek/tartışarak çözmek fight it out v.
bir sorunu geçici olarak çözmek paper over something v.
bir sorunu geçici olarak çözmek paper something over v.
buzları çözmek break the ice v.
düğümü çözmek cut the gordian knot v.
gizini çözmek/açıklamak take the wraps off something v.
kendi sorunlarını kendi çözmek get one's own house in order v.
kendi sorunlarını kendi çözmek put one's own house in order v.
sorunları savaşarak çözmek (draw the sword and) throw away the scabbard v.
sorunlarını çözmek put one's own house in order v.
sorunlarını kendi başına çözmek put one's own house in order v.
sorunu/problemi çözmek/halletmek get the kinks out v.
sorunu çözmeye çalışmak/çözmek için uğraşmak work the problem v.
sorunu çözmek cut the gordian knot v.
sorunlarını çözmek get one's own house in order v.
problemi ustalıkla çözmek cut the gordian knot v.
sorunlarını kendi kendine çözmek get one's own house in order v.
sorunu/problemi çözmek/halletmek get the kinks ironed out v.
sorunlarını kendi kendine çözmek put one's own house in order v.
sırrını çözmek crack the secret of v.
sorunlarını kendi başına çözmek get one's own house in order v.
tüm sorunları çözmek iron something out v.
tereyağından kıl çeker gibi çözmek wave a magic wand v.
tüm sorunları çözmek iron out something v.
(sorunu çözmek için) masaya oturmak come to the table v.
zor bir sorunu çözmek crack the code v.
bir gizemi çözmek crack the code v.
yeni bir durum içerisindeki konumunu keşfetmek/çözmek find/get your bearings v.
kriz çözmek put out a fire v.
kriz çözmek put out the fire v.
zekasıyla/beceriklilikle çözmek duck and dive v.
bir tartışmayı/anlaşmazlığı çözmek go halfway v.
düğümü çözmek untie the gordian knot v.
sorunu çözmek untie the gordian knot v.
bir çıkmazı çözmek untie the gordian knot v.
belli bir meseleyi çözmek için açıksözlü bir biçimde yürütülen toplantı come-to-jesus meeting n.
sorunu çözmek için yaratıcı düşünme thinking way out of the box n.
Speaking
bir yeri çözmek have a place figured out v.
bu sorunu çözmek benim için bir zevk it is my pleasure to solve this problem expr.
Trade/Economic
ipotek çözmek release collateral v.
Law
anlaşmazlığı çözmek settle a dispute v.
anlaşmazlıkları çözmek reconcile v.
bir ihtilafı çözmek settle a dispute v.
uyuşmazlığı çözmek settle a controversy v.
Technical
bağlantı çözmek abstringe v.
bağı çözmek abstringe v.
aritmetik problemlerini çözmek cipher v.
bağı çözmek unlink v.
buzunu çözmek defrost v.
bağ çözmek unlink v.
bağlantı çözmek unbind v.
bağı çözmek unbind v.
blok çözmek unblock v.
buzlarını çözmek defrost v.
donu çözmek freeze out v.
çırpmayı çözmek descramble v.
çoğullama çözmek demultiplex v.
çözmek için zıt yönde döndürmek untwist v.
çözmek (sıvı içinde) disperse v.
kilidi açmak ya da çözmek unlock v.
öbek çözmek unblock v.
sarılmış bir şeyi çözmek unwind v.
serisini çözmek degum v.
rolik çözmek reel off v.
sıvı içinde çözmek disperse v.
paket çözmek unpack v.
top çözmek batch off v.
çivileri çıkararak çözmek unnail v.
bilgisayar grafiklerindeki çeşitli problemleri çözmek için ışın yüzeyi kesişim testlerinin kullanılması ray casting n.
Computer
kod çözmek translate v.
blok çözmek deblock v.
çoğullama çözmek demultiplex v.
çırpmayı çözmek descramble v.
kip çözmek demodulate v.
kod çözmek decode v.
kripto çözmek decipher v.
şifre çözmek decryption v.
şifreyi çözmek encipher v.
şifre çözmek decrypt v.
şifre çözmek decipher v.
bağ çözmek bağı kopar unlink n.
Informatics
bağlantı çözmek unbind v.
kip çözmek demodulate v.
öbek çözmek unblock v.
şifre çözmek decipher v.
Telecom
bağ çözmek unlink v.
bağlantı çözmek unbind v.
Television
görüntü çözmek deinterlace v.
Textile
(ipek iplikleri) kozadan çözmek reel v.
bez çözmek warp v.
makaradan ipliği çözmek reel off v.
rolik çözmek reel off v.
Automotive
buz çözmek deice v.
Traffic
trafik sıkışıklığını çözmek için tasarlanmış trafik bilgili iletim sistemi autoguide n.
Aeronautic
buz vb çözmek thaw v.
Marine
geminin iskeleden halatlarını çözmek cast-off v.
palamarın dolanan düğümlerini çözmek clear hawse v.
iplerini çözmek untwist v.
iplerini çözmek unlay v.
palamar çözmek unberth v.
palamarları çözmek unmoor v.
(kablo veya halatı) babadan çözmek unbit v.
(kablo veya halatı) babadan çözmek unbitt v.
Chemistry
kromatograf yoluyla tekrar çözmek re-chromatograph v.
Breeding
at dizginini çözmek unbear v.
(atın) kolanını çözmek ungirth v.
(bağlanan hayvanı) çözmek untether v.
(hayvanın) ipini çözmek untether v.
(hayvanın) zincirini çözmek untether v.
Military
haber çözmek solve v.
şifre çözmek decipher v.
Archaic
şifresini çözmek uncipher v.
anlamını çözmek uncipher v.
zincirini çözmek ungyve v.
Slang
bir olayı çözmek dope v.
birini anlamak/çözmek suss someone out v.
sorunu meditasyon ile çözmek zen v.