hassas - Turco Inglés Diccionario
Historia

hassasSignificados de "hassas" en diccionario inglés turco : 68 resultado(s)

Turco Inglés
Common Usage
hassas delicate adj.
hassas sensitive adj.
hassas tender adj.
hassas fragile adj.
hassas critical adj.
General
hassas impression n.
hassas tickly adj.
hassas oversensitive adj.
hassas gentle adj.
hassas passible adj.
hassas brittle adj.
hassas climacteric adj.
hassas liable adj.
hassas exorable adj.
hassas fine adj.
hassas touchy adj.
hassas impressionable adj.
hassas emotional adj.
hassas quick adj.
hassas exquisite adj.
hassas alive adj.
hassas apprehensive adj.
hassas fair adj.
hassas raw adj.
hassas thinskinned adj.
hassas recipient adj.
hassas sentimental adj.
hassas nice adj.
hassas understanding adj.
hassas impressible adj.
hassas queasy adj.
hassas squeamish adj.
hassas ticklish adj.
hassas sore adj.
hassas sensible adj.
hassas critical adj.
hassas spoony adj.
hassas susceptive adj.
hassas responsive adj.
hassas feeling adj.
hassas soft adj.
hassas accurate adj.
hassas acute adj.
hassas thin-skinned adj.
hassas rose-water adj.
hassas precise adj.
hassas susceptible adj.
hassas vulnerable adj.
hassas huffy adj.
hassas sensitive adj.
hassas precision adj.
hassas flappable adj.
hassas tear-falling adj.
hassas nesh [dialect] adj.
hassas tender-hefted adj.
hassas thin-hided adj.
hassas toucheous adj.
hassas touchous [dialect] adj.
hassas elegantly adv.
Idioms
hassas (with) a faint heart adj.
Technical
hassas delicate
hassas precision-bored
hassas sensitive
hassas tender
hassas susceptible
Computer
hassas line art
Dentistry
hassas precision
hassas precise

Significados de "hassas" con otros términos en diccionario inglés turco: 405 resultado(s)

Turco Inglés
General
hassas olmamak be insensitive to v.
aşırı hassas davranmak sentimentalise v.
hassas davranmak treat sensitively treat in a sensitive manner v.
hassas bir konuya temas etmek touch a sore spot v.
kulağı hassas olmak have a good ear v.
hassas olmak be sensitive v.
-e hassas olmak be responsive to v.
-e hassas olmamak be insensitive to v.
hassas davranmak act responsibly v.
bir konuda hassas davranmak act responsibly towards v.
aşırı hassas davranmak sentimentalize v.
yayıma hazırlanmış dokümandan (gizli veya hassas bilgiyi) silmek redact v.
hassas hareketi fine movement n.
zamanı çok hassas dilimler halinde ölçen alet chronometer n.
hassas kimse sensitive n.
hassas hale sokma sensitization n.
kalbin en hassas telleri heartstrings n.
hassas kantar precision scales n.
hassas ülke sensitive country n.
hassas nokta sore point n.
bütün renklere hassas film panchromatic film n.
hassas nokta raw n.
hassas durum sore issue n.
tırnak altındaki hassas et quick n.
gülünç derecede hassas slab n.
hassas çevre fragile environment n.
hassas alan sensitive area n.
hassas terazi assay balance n.
hassas bölge vulnerable zone n.
hassas bölge sensitive area n.
hassas nokta nicety n.
birinin suratındaki en hassas noktaya vurma glasgow kiss n.
hassas durum touchy situation n.
hassas konu delicate subject n.
hassas mevzu delicate subject n.
hassas önlemler sensible precautions n.
hassas kapatıcı fırça precision concealer brush n.
hassas konu delicate matter n.
hassas konu delicate issue n.
hassas konu touchy subject n.
hassas mevzu delicate issue n.
hassas mevzu touchy subject n.
alıngan/hassas çocuk feisty child n.
hassas izleyici kitlesi vulnerable audience n.
başlangıç durumuna hassas bağlılık sensitive dependence on initial condition n.
hassas terazi precision scales n.
hassas burun sensitive nose n.
hassas hale sokma sensitisation n.
hassas aşama delicate stage n.
hassas silah precision weapon n.
hassas denge a delicate balance n.
hassas kronometre precision chronometer n.
gizli ve hassas bilgiler silinerek yayıma hazırlanmış doküman redaction n.
yayıma hazırlanmış dokümandan (gizli veya hassas bilgiyi) silme redaction n.
hassas nokta nerve n.
hassas duygular uyandırmakta kullanılan stil veya tarz the pathetic n.
hassas olma thin-skinnedness n.
hassas (alet) precise adj.
hassas hale sokulmuş sensitized adj.
aşırı hassas soulful adj.
ince ve hassas frail adj.
aşırı hassas on edge adj.
hassas (durum) touchy adj.
hassas (konu) sore adj.
çok hassas supersensitive adj.
hassas (alet) delicate adj.
hassas (konu) delicate adj.
aşırı hassas hypersensitive adj.
aşırı hassas supersensitive adj.
-e hassas alive to adj.
aşırı hassas peckish adj.
ışığa karşı hassas photosensitive adj.
çok hassas keen adj.
hassas olmayan nonsusceptible adj.
hassas ölçülü gauged adj.
-e hassas susceptible of adj.
-e hassas sensitive to adj.
aşırı hassas irritable adj.
hassas hale sokulmuş sensitised adj.
aşırı hassas oversensitive adj.
fazla hassas oversensitive adj.
sosyal konulara hassas olan socially minded adj.
sosyal yönden hassas socially minded adj.
hassas modellenmiş finely-modelled adj.
son derece hassas ultrasensitive adj.
(başkalarına karşı) hassas tactful adj.
aşırı hassas acute adj.
dört ana renge karşı hassas olan tetrachromatic adj.
aşırı hassas tight adj.
son derece hassas tremulous adj.
hassas bir biçimde defenselessly adv.
aşırı hassas bir biçimde soulfully adv.
en hassas noktaya to the quick adv.
hassas olarak sensitively adv.
hassas olarak sentiently adv.
hassas bir şekilde sensitively adv.
hassas bir biçimde defencelessly adv.
hassas bir şekilde refinedly adv.
Colloquial
hassas olmak be on edge
hassas noktasına dokunmak near to home
hassas noktasına dokunmak close to home
hassas nokta a sore point
Idioms
en hassas noktasından vurmak strike home v.
gizli/hassas bilgiye ulaşmak/erişimi olmak be on the in v.
gizli/hassas bilgi üzerinde çalışmak be on the in v.
zayıf/hassas noktasından yakalamak make (one's) beard v.
tabu olan hassas konu no-fly zone n.
yumuşak/hassas yaklaşım soft touch n.
hassas bir yaklaşım light touch n.
hassas bir yaklaşım a light touch n.
hassas noktası a red flag to a bull [us] n.
hassas noktası a red flag before a bull [us] n.
hassas noktadan vurmak hit the bull's eye
birine karşı çok nazik ve hassas davranmak handle someone with kid gloves
aşırı hassas olmak have a poker up one's ass
aşırı hassas olmak have a corncob up one's ass
hassas yerinden eleştirmek go for the jugular
hassas noktasına dokunmak be close to home
birisine hassas yaklaşmak take it easy on someone
birini en hassas noktasından vurmak hit somebody where it hurts most
birini en hassas olduğu noktadan vurmak hit somebody where it hurts most
hassas bir noktaya temas etmek touch a sore spot
hassas bir noktaya temas etmek touch a sore point
en hassas yerinden vurmak strike a note
hassas nokta a sore point/spot
Speaking
oldukça hassas ve tartışmalı radioactive adj.
benim için çok hassas bir konu that's a very sensitive subject for me
Trade/Economic
hassas ürünler sensitive products
hassas ürün sensitive products
hassas piyasa sensitive market
hassas kalemler sensitive items
hassas pazarlama precision marketing
piyasa dalgalanmalarına karşı hassas sensitive to market fluctuations
Law
hassas yük delicate cargo
Politics
hassas ürün sensitive product
hassas bölge fragile region
hassas bölgeler fragile states
hassas gruplar vulnerable groups
Technical
gizli ve hassas bilgilere yetkisiz erişim sağlayan sızma yöntemlerini tespit ve etkisizleştirme amaçlı önlemler technical surveillance countermeasures n.
nicel kimyasal analizlerde kullanılan çok hassas terazi chemical balance n.
makinelerin hassasiyetini test etmekte kullanılan hassas gösterge test indicator n.
son derece hassas işlemler için tasarlanmış motorlu torna tezgahı toolroom lathe n.
hassas toleranslı ekstrüzyon precision extrusion
hassas ölçüm aleti precision gauge
basınçlı hassas döküm precision pressure casting
hassas terazi assay balance
hassas iniş accuracy landing
hassas yatak precision bearing
çok hassas hava filtresi absolute filter
erozyona karşı hassas susceptible to erosion
hassas mekanizma delicate mechanism
hassas taşlama finely worked
hassas ayar precise control
hassas ampermetre precision ammeter
hassas döküm precision cast
hassas iş precision job
hassas işlere mahsus alet precision tool
hassas alet precision instrument
her yöne hassas mikrofon astatic microphone
hassas yapı sensitive structure
çok hassas highly sensitive
hassas kil sensitive clay
hassas iş precision work
hassas ölçü precision measurement
hassas röle sensitive relay
hassas ölçüm accurate measurement
hassas döküm precision casting
çok hassas keen
hassas ayarlar spot
hassas ayarlama zero adjustment
hassas terazi analytical balance
hassas sürmeli kumpas vernier calipers
dona karşı hassas frost-susceptible
aşırı hassas kil extra-sensitive clay
ışığa karşı hassas light-sensitive
hassas terazi precision balance
ışığa hassas light-sensitive
hassas nivelman precise levelling
hassas tarama precision sweep
hassas matkap jig borer
hassas alet precision tool
çok hassas hava filtresi hepa filter
çok hassas bir vericiye sahip telefon dictograph
ışığa hassas bir elektronik levha veya kamera çeşidi charge coupled device
(kapalı kalıpla) hassas dövme impression-die forging
hassas kesme fineblanking
dikişsiz hassas çelik boru seamless precision steel tube
hassas çelik boru precision steel tube
bazal vücut ısısını ölçmede kullanılan hassas termometre basal thermometer
hassas analiz post optimality analysis
hassas lehimleme precision soldering
döner hassas potansiyometre rotary precision potentiometer
ısıya hassas algılayıcı heat-sensitive detector
sıcaklığa hassas algılayıcı heat-sensitive detector
elektrostatik hassas cihaz electrostatic sensitive device
alaşımlardan ekstrüzyon hassas profil aluminum alloys-extruded precision profile
hassas dökme investing
hassas parlatma fine polishing
hassas plazmalı kesme fine plasma cutting
hassas döküm kalıpları investment moulds
hassas dökülmüş metal precision cast metal
hassas döküm karışımı investment mixture
hassas bitirme superfinishing
hassas dökülmüş alaşım precision cast alloy
hassas mercek microlens
hassas işleme precision machining
hassas delme precision boring
hassas levha feeler plate
hassas döküm önastarı investment precoat
hassas döküm alaşımı precision cast alloy
hassas dökümler precision castings
hassas dökülmüş precision cast
hassas delme microdrilling
hassas kesim fine cutting
hassas odaklı radyografi microfocus radiography
hassas çözümleme microanalysis
hassas dilimleme precision slicing
hassas kırınım microdiffraction
hassas ince porselen tender porcelain
hassas püskürteç microinjector
hassas dövme precision forging
hassas döküm bileşiği investment compound
hassas talaşlı imalat micromachining
hassas radyografi microradiography
hassas yuvarlaklar precision rounds
hassas yoğunlukölçer microdensitometer
hassas tavlama fine annealing
hassas talaş alma microchipping
hassas zımparalama fine grinding
hassas süzme microfiltration
hassas tartı precision scales
hassas taşlama precision grinding
hassas terazi trebuchet
hassas taşlama smooth grinding
hassas zımbalama fine blanking
kabuklu hassas döküm shell investment casting
elektron sondalı x-ışınları hassas çözümlemesi electron probe x-rays microanalysis
elektron sondalı hassas çözümleç electron probe microanalyzer
elektron sondalı hassas çözümleme electron probe microanalysis
civalı hassas döküm mercast process
hassas kullanım precision use
plazmalı hassas kesme high-definition plasma cutting
çok hassas mikrometre ultramicrometer
adapti hassas döküm süreci adapti investment casting process
hassas cihaz rulmanlı yatak instrument precision rolling bearing
hassas/kesin ölçüm precise measurement
hassas ölçüm precise measuring
hassas ölçüm precise measurement
yeterince hassas precise enough
hassas/kesin ölçüm precise measuring
hassas/kesin sonuç precise result
hassas klima precision air conditioner
hassas kontrollü klima precision air conditioner
hassas döküm investment casting
hassas döküm precision-casting
seramik kabuklu hassas döküm yöntemi ceramic shell investment method
hassas yüzey elde etme superfinishing
hassas mekanizmalı çim biçme teçhizatı precision fit lawn equipment
hassas toleranslı kaldırma zinciri fine-tolerance hoist chain
hassas reglaj precision regulation
hassas hız regülatörü precision speed governor
ekstrüzyon ile imal edilmiş hassas profiller extruded precision profiles
sese/gürültüye duyarlı/hassas noise-sensitive
rijit hassas eş eksenli hatlar rigid precision coaxial lines
hassas bağlayıcı precision connector
atom seviyesinde hassas atomically precise
hassas aksam precision component
hassas parça precision component
hassas cihaz mühendisliği precision engineering
Computer
hassas ayarla tune
hassas seçim precision select
Informatics
hassas bağlaç precision connector
Telecom
elektronik hassas kayıt electrosensitive recording
hassas bilgi sensitive information
hassas veri sensitive data
Electric
hassas anahtar sensitive switch
hassas ampermetre precision ammeter
hassas referans diyot precision reference diode
Mechanic
hassas kesme fineblanking
hassas perdahlama super finishing
hassas oyma tezgahı jig borer
hassas mastar feeler gage
kapalı kalıpla hassas dövme impression-die forging
Textile
hassas iplik threadlet n.
hassas yıkama wash gently
hassas ipek kumaş delicate silk fabric
Construction
dijital hassas teraziler digital precision balances
hassas kesim cihazı precision cutting machine
Automotive
hassas delme tezgahı jig borer
hassas geçme yatak precision insert bearing
Aeronautic
hassas yaklaşma göstergesi papi
hassas yaklaşma kategorisi category precision approach
hassas veri bandı fine data channel
hassas yaklaşma radarı precision approach radar
hassas olmayan yaklaşma usulü non precision approach
hassas iniş precision landing
hassas viril precision spin
hassas-kod precision-code
levye üzerinde hassas uçuş ayar düğmesi control stick trim switch
hassas yaklaşmasız pist non-precision approach runway
hassas olmayan aletli yaklaşma usulü non-precision approach procedure
hassas yaklaşma precision approach
hassas yaklaşma kategorisi precision approach category
hassas tesis critical facility
hassas kod precision code
hassas yaklaşma pisti precision approach runway
Marine
hassas bir kısa mesafe elektronik seyrüsefer sistemi shoran
Medical
hassas terazi microbalances
hassas ciltler tender skins
hassas cilt tender skin
hassas cilt sensitive skin
hassas bağırsak sendromu irritable bowel syndrome
hassas laboratuvar terazisi precision laboratory scale
hassas potasyum kanalları sensitive potassium channels
hassas kimyasal sensitive chemical
hassas doku tender tissue
hassas dokularda kullanılan ameliyat makası mosquito clamp
hassas tıp precision medicine
hassas onkoloji precision oncology
Anatomy
göz küresi ve göz çukuru arasındaki hassas zar veya bağdoku ile kaplı olan lenfatik boşluk tenonian n.
göz küresi ve göz çukuru arasındaki hassas zar veya bağdoku ile kaplı olan lenfatik boşluk tenonian capsule n.
Psychology
hassas motor hareketi fine motor movement
Dentistry
hassas tutuculu takma diş precision attachment denture
hassas bağlantılı protez precision attachment denture
Printing
hassas kağıt delicate paper
Physics
ince/hassas ayar hipotezi fine-tuning hypothesis
Chemistry
şekeri azaltmakta hassas reaksiyon maddesi olarak kullanılan, su, alkol ve asetonda çözünen kristalli bir bileşik triphenyltetrazolium chloride n.
Marine Biology
yosun hayvancıkları şubesine mensup dallanmış koloniler halindeki hassas mercan cinsi cellepore n.
avustralya'ya özgü küçük ve hassas üçgen biçimli bir yengeç triangle crab (trigonoplax unguiformis longirostris) n.
balıkçılığa hassas kuşak fisheries-sensitive zones
Botanic
hassas yaprakları olan sarı tropikal bitki cassia fasciculata (chamaecrista fasciculata) n.
hassas yaprakları olan sarı tropikal bitki partridge pea n.
hassas yaprakları olan sarı tropikal bitki sensitive pea n.
hassas yaprakları olan sarı tropikal bitki wild sensitive plant n.
baklagiller familyasından, hassas yaprakları ve kabuğu yarılarak açılan çiçekleri olan bitki cinsi chamaecrista n.
baklagiller familyasından hassas yapraklı bir bitki chamaecrista fasciculata n.
baklagiller familyasından hassas yapraklı bir bitki cassia fasciculata n.
baklagiller familyasından hassas yapraklı bir bitki partridge pea n.
baklagiller familyasından hassas yapraklı bir bitki sensitive pea n.
baklagiller familyasından hassas yapraklı bir bitki wild sensitive plant n.
karada yetişen hassas bir orkide cinsi tipularia n.
osmundaceae familyasına ait hassas bir eğrelti otu cinsi todea n.
avrasya ve kuzey amerika'ya özgü hassas bir ot cinsi trientalis n.
Agriculture
hassas uygulamalı tarım precision farming
hassas tarım teknolojisi precision agriculture technology
hassas tarım precision agriculture
pnömatik hassas ekim makinesi pneumatic precision seeder
Education
hassas binalar high risk buildings
Environment
hassas derinlik kayıt aygıtı precision depth recorder
hassas bölgelere sensitive areas
Meteorology
çok hassas altimetre precision altimeter
Military
üstün hassas tapa superquick fuze
seçmeli hassas tapa selective super-quick
radyasyona karşı hassas füze antiradiation missile
cayrosuz hassas yaklaşma gyro out par approach
sökülmeye karşı hassas tapa tuzak düzeni antiwithdrawal device
çok üstün hassas tapa supersensitive fuze
eğilmeye karşı hassas mayın tuzak düzeni antitank device
entegre hassas konumlandırma integrated precision positioning
hassas merkezleme overcentre
hassas tapalı bomba instantaneous bomb
hassas tetik accurate trigger
hassas noktaları inceleme vulnerabilities study
hassas iniş accuracy landing
hassas yüksek patlayıcı primary high explosive
hassas bölge sensitive area
hassas küresel konumlama sistemi precise global positioning system
hassas tapa instantaneous fuze
hassas tescil precision registration
hassas mesafe vulnerable range
hassas mekanik imalat precision machining
hassas mevki sensitive position
hassas güdümlü precision guided
hassas tapa quick fuze
hassas mayın devresi one-lock circuit
hassas noktalar vulnerabilities
hassas komuta çevrimi sensitive command network
hassas konumlama sistemi precise positioning system
hassas tarama precision sweep
hassas nokta savunması small objective defence
hassas kuvvetli patlayıcı primary high explosive
hassas yaklaşma ve iniş sistemi precision approach and landing system
hassas olmayan yaklaşma non precision approach
hassas bölünmüş bilgi sensitive compartmented information
hassas tapa impact fuze
hassas bölge vulnerable area
gözetleme ve hassas yaklaşma radarı surveillance and precision approach radar
hassas nokta vulnerable point
hassas tapa instantaneous fuse
hassas yaklaşma radarı precision approach radar
hassas güdümlü mühimmat precision-guided munition
hassas bombalama precision bombing
hassas uydu görüntülemeleri precision satellite imaging
hassas radar yaklaşma precision radar approach
hassas konumlama sistemi pps-security module
hassas düşey hız göstergesi instantaneous vertical speed indicator
hassas mevki tayin seyrüsefer short-range air navigation
hassas kayıt precision registration
kaldırmaya karşı hassas mayın tuzak düzeni antilift device
kımıldatmaya karşı hassas mayın tapası antidisturbance fuze
kımıldatmaya karşı hassas mayın tapası anti-handling fuze
Music
hassas düzenlenmiş bir tarzda yapılan (müzik) tight adj.
Printery
hassas ayar fine-tuning
British Slang
aşırı duygusal ve hassas tip wet lettuce
Entomology
böceklerin karınlarının arkasında bulunan hassas tüyler ile ilgili cercal adj.