önerme - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

önerme"önerme" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 25 sonuç

Türkçe İngilizce
General
önerme question i.
önerme thesis i.
önerme offering i.
önerme resolution i.
önerme overtures i.
önerme representation i.
önerme overture i.
önerme suggestion i.
önerme proffer i.
önerme postulate i.
önerme proposal i.
önerme statement i.
önerme proposition i.
önerme theorem i.
önerme premise i.
Trade/Economic
önerme proposition
Law
önerme postulate
önerme submission
Technical
önerme proposition
önerme hypothesis
Math
önerme proposition
Marine Biology
önerme hypothesis
Linguistics
önerme clause
önerme proposition
Philosophy
önerme thesicle i.

"önerme" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 55 sonuç

Türkçe İngilizce
General
tümel önerme universal sentence i.
doğru varsayılan kanıtsız önerme postulate i.
ters önerme contrary proposition i.
olumsuzlayıcı önerme negative premises i.
analitik önerme analitical proposition i.
sentetik önerme synthetical proposition i.
çelişki önerme contradictory proposition i.
açık önerme open sentence i.
açık önerme open condition i.
sentetik önerme synthetic proposition i.
ters önerme obverse i.
büyük önerme major premiss i.
kendi kendini kanıtlayan önerme petitio principii i.
kendi kendini kanıtlayan önerme begging the question i.
kendiliğinden apaçık kabul edilen temel önerme axiom i.
Trade/Economic
önerme (teklif) bidding
Law
iddianın kendisinden ziyade niteliğine itiraz ederek iddianın doğruluğunu ima eden önerme negative pregnant i.
Technical
koşullu önerme conditional proposition
yardımcı önerme lemma
koşullu önerme conditional statement
bileşik önerme compound proposition
ikinci en iyi önerme second best theorem
Computer
strateji önerme recommending a strategy
üye önerme primi/ikramiyesi referral bonus
Informatics
önerme ağları propositional networks
Psychology
sözel önerme verbal proposition
kavram-önerme hipotezi conceptual-propositional hypothesis
Math
ters önerme inverse proposition
bileşik önerme compound statement
bileşik önerme compound proposition
koşullu önerme conditional statement
koşullu önerme conditional proposition
açık önerme open statement
açık önerme open sentence
açık önerme open condition
evrik önerme inverse proposition
Logic
negatif önerme bildiren sembol o i.
özne, yüklem ve bağdan oluşan ve tek yargı bildiren (önerme) categorial s.
özne, yüklem ve bağdan oluşan ve tek yargı bildiren (önerme) categoric s.
özne, yüklem ve bağdan oluşan ve tek yargı bildiren (önerme) categorical s.
mantıksal sabiti olan bir önerme ile ilgili nonatomic s.
önerme hipotezi propositional hypothesis
küçük önerme minor premise
tümel önerme universal proposition
büyük önerme major premise
mantık barındırmayan önerme alogism
Literature
önerme ortaya atma thetics i.
Linguistics
ayrık önerme disjunctive proposition
Philosophy
(hegel diyalektiğinde) düşünceyi geliştirmenin ilk aşamasını temsil eden önerme thesis i.
tekelci önerme exclusive proposition
yalın önerme assertoric
küçük önerme minor premiss
büyük önerme major premiss
dörtlü önerme tetralemma
Latin
önerme ile ilgili de dicto