şiir - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

şiir"şiir" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 14 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
şiir poem i.
şiir poetry i.
General
şiir song i.
şiir sonnet i.
şiir lay i.
şiir rhyme i.
şiir ballad i.
şiir verse i.
şiir rime i.
şiir numbers i.
şiir poetic i.
şiir poem i.
şiir poetry i.
şiir poetical s.

"şiir" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 141 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
şiir kıtası stanza i.
General
ezbere bilip kusursuz söylemek (şiir veya rol) word perfect f.
kafiyeli şiir yazmak rhyme with f.
mersiye vezniyle şiir yazmak elegize f.
mersiye vezniyle şiir yazmak elegise f.
okumak (şiir) sing f.
olmak (şiir/tekerleme vb'nin sözleri/müziğin nağmesi belirli bir biçimde) go f.
şiir haline koymak versify f.
şiir ile ifade etmek versify f.
şiir okumak read a poem f.
şiir okumak sing f.
şiir yazmak poeticize f.
şiir yazmak within the ironic f.
şiir yazmak compose f.
şiir yazmak poeticise f.
şiir yazmak versify f.
şiir yazmak verse f.
şiir yazmak compose poetry f.
şiir yazmak write poetry f.
şiir yazmak write poem f.
yazmak (müzik/şiir) compose f.
(sanskritçe) song of god - tanrı'nın şarkısı isimli kutsal şiir bhagavadgita i.
amerikan siyasal şiir american political poetry i.
beş mısralık esprili şiir limerick i.
bir şiir ölçüsü dactyl i.
bir tür japon şiir mısrası tanka i.
ciddiyetsiz şiir doggrel i.
çoban (şiir) swain i.
destan şeklinde yazılmış şiir epopee i.
dini şiir religious poetry i.
edebi değeri olmayan komik şiir doggrel i.
edebi değeri olmayan komik şiir doggerel i.
epik şiir epic poetry i.
epik şiir okuyan kimse (yunan) rhapsodist i.
epik şiir tarzı epopee i.
fantazi şiir fantasy poetry i.
farsça şiir persian poetry i.
genç ve güzel kız (şiir) nymph i.
hararetli şiir dithyramb i.
hikayeli şiir ballad i.
ibranice şiir yiddish poetry i.
iki uyaklı 10-13 dizelik şiir rondeau i.
imgeci şiir imagist poetry i.
ingiliz didaktik şiir english didactic poetry i.
ingilizce epik şiir english epic poetry i.
irticalen söylenmiş şiir veya çalınan müzik parçası extemporization i.
irticalen söylenmiş şiir veya çalınan müzik parçası extemporisation i.
irticalen şiir söyleme veya çalma extemporisation i.
irticalen şiir söyleme veya çalma extemporization i.
kafiyesiz şiir blank verse i.
kısa şiir (tekerleme gibi) jingle i.
latin didaktik şiir latin didactic poetry i.
latin epik şiir latin epic poetry i.
lirik şiir lyric i.
mersiye vezniyle şiir yazma elegizing i.
mersiye vezniyle şiir yazma elegising i.
mısraları bir kısa bir uzun on ikişer heceli şiir alexandrine i.
nükteli şiir epigram i.
oyun sonuna kısa söylev veya şiir eklenmiş epilogued i.
pastoral şiir pastoral poetry i.
pastoral şiir idyl i.
pastoral şiir pastoral i.
pastoral şiir bucolic i.
pastoral şiir idyll i.
provençal şiir provençal poetry i.
romantik şiir romance poetry i.
sekiz satırlık şiir ogdoastich i.
senfonik şiir symphonic poem i.
siyasal şiir political poetry i.
şiir atölyesi poetry workshop i.
şiir başlıkları titles of poems i.
şiir çevirisi poetry translation i.
şiir dinletisi poetry recitation i.
şiir dinletisi poem performance i.
şiir kıtası envoi i.
şiir kıtası stave i.
şiir kıtası stanza i.
şiir kitabı poetry book i.
şiir kitabı book of poems i.
şiir klübü Poetry club i.
şiir koleksiyonu collection of poetry i.
şiir okuyan kişi poem reader i.
şiir okuyucu poet singer i.
şiir okuyucu lay reader i.
şiir ölçüsü measure i.
şiir sanatı poetry i.
şiir sanatı versification i.
şiir tanrıçası muse i.
şiir tekniği poetics i.
şiir ve dilbilim derneği poetics and linguistics association i.
şiir vezin metre i.
şiir vezin meter i.
şiir yazma composition i.
şiir yazma versification i.
şiir yazma sanatı versification i.
tiyatroda oyun sonuna kısa söylev veya şiir ekleme epiloguing i.
türk islami şiir turkish islamic poetry i.
vezinsiz uzun şiir ode i.
yanlış duyulması sonucunda farklı şekilde anlaşılan bir şarkı sözü veya şiir mısrasındaki kelime veya kelime öbeği mondegreen i.
yazınsal değeri olmayan şiir doggerel i.
yıl (şiir) sun i.
mersiye vezniyle şiir olarak yazılmış elegized s.
mersiye vezniyle şiir olarak yazılmış elegised s.
ölçü olarak tam (şiir) acatalectic s.
şiir gibi very nice s.
şiir gibi very beautiful s.
şiir vezinli metric s.
şiir vezinli metrical s.
Speaking
ona bir şiir yazdım i wrote her a poem
şiir yazarken nasıl/ne gibi zorluklar yaşıyorsun? what difficulties do you have when writing poetry?
Education
şiir çözümlemesi analysis of poetry
Literature
20 yüzyılın sonunda ortaya çıkan bir avangart şiir akımı flarf poetry
akmeist şiir anlayışı acmeism
akmeist şiir anlayışı acmeist poetry
anlamsız şiir nonsense verse
baharın gelişini kutlayan bir şiir türü reverdie
bestelemek için yazılan şiir cantata
beş satırlık şiir kıtası cinquain
destansı şiir epic poem
dini hece veya şiir mantra
dört mısralı şiir tetrastich
dramatik şiir dramatic poetry
-eceksin (şiir dili) wilt
epik şiir epic poetry
fransa'da 1860 yılında çağdaş parnas şiir dergisi etrafında toplanan sanatçılarca ortaya çıkarılmış bir şiirde gerçekliği savunan bir edebi akım parnassianism
fransa'da 1860 yılında çağdaş parnas şiir dergisi etrafında toplanan sanatçılarca ortaya çıkarılmış bir şiirde gerçekliği savunan bir edebi akım parnasism
hem düz yazı hem de şiir içeren prosimetrical
sekiz dizelik şiir ogdoastich
serbest şiir free verse
şairin evvelce yazdığı bir şiirdeki ifade veya fikrin aksini savunduğu şiir palinode
şiir akımı poetry movement
şiir sanatı poetry
şiir sanatı poetics
şiir tekniği poetics
şiir yazmak poetise
şiir yazmak poetize
toplumcu şiir socialist poetry
Religious
hz Muhammed'i öven şiir naat
Art
bir şiir ya da müzikten alıntı morceau
Music
senfonik şiir tone poem
senfonik şiir symphonic poem