insan - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

insan"insan" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 28 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
insan man i.
insan human i.
General
insan fellow i.
insan naked ape i.
insan born of woman i.
insan mortal i.
insan homo i.
insan hominid i.
insan spirit i.
insan one i.
insan human i.
insan wight i.
insan being i.
insan microcosm i.
insan creature i.
insan human being i.
insan humanity i.
insan person i.
insan homo sapiens i.
insan reasonable creature i.
insan homosapien i.
insan adamite i.
insan humane s.
insan anthropo ök.
Colloquial
insan flesh and blood
Biology
insan hominine
Zoology
insan homo sapiens
Latin
insan persona

"insan" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
insan gücü manpower i.
insan kuvveti manpower i.
insan bilincinin sınırını aşan transcendental s.
General
insan yerleştirmek people f.
belirli bir iş için yeterince insan olmak man f.
insan soymak rob f.
yanılmak (insan) be misguided f.
yeterince insan olmak man f.
içindeki potansiyelini kendini tatmin edecek bir şekilde kullanmak (insan) fulfill f.
insan kuvvetiyle hareket ettirmek manhandle f.
çekip çevirmek (ev/insan vb'ni) manage f.
insan içine çıkmak show one's face f.
insan yerleştirmek populate f.
kötü yola sapmak (insan) go astray f.
insan biçimi vermek anthropomorphize f.
insan niteliklerini başka bir varlığa vermek anthropomorphize f.
davayı avrupa insan hakları mahkemesi’ne götürmek take the case to the european court of human rights f.
insan eti yemek cannibalise f.
insan biçimi almak anthropomorphize f.
insan içine çıkmak go out in public f.
insan eti yemek eat human flesh f.
insan haklarını korumak protect the human rights f.
insan haklarına sahip çıkmak protect the human rights f.
insan sayısınca üstün gelmek outman f.
insan eti yemek cannibalize f.
insan sağlığını tehdit etmek threaten human health f.
yeniden insan yerleştirmek repopulate f.
insan içinde seks yapmak have sex in public f.
insan biçimi vermek anthropomorphise f.
insan niteliklerini başka bir varlığa vermek anthropomorphise f.
insan biçimi almak anthropomorphise f.
içindeki potansiyelini kendini tatmin edecek bir şekilde kullanmak (insan) fulfil f.
insan dolu olmak be heaving f.
insan etmek civilize f.
(insan veya hayvanı) oyun, şov, vb. için eğitmek rehearse f.
alet ustası insan homo habilis i.
tanrının insan bedeninde vücut bulması avatar i.
insan doğası flesh and blood i.
insan sevmeme misanthropy i.
insan bilgisinin işlenmesi human information processing i.
insan eliyle yapılmış şey artifact i.
sokaktaki insan the man in the street i.
insan yiyen dev ogre i.
insan kıtlığı scarcity of capable people i.
bir sanat eserinin vücud bulmadan önce yaratıcı insan zekasında kazandığı ilk form eidola i.
örnek insan sport i.
belirli bir veya birkaç kategoride insan veya eşya taşımayı üstlenen taşıyıcı common carrier i.
merhametli insan good samaritan i.
çok sayıda insan scores of people i.
insan eylemlerinin dünya yüzeyine yaptığı etkileri ve dünya yüzeyinin insan eylemlerine yaptığı etki human geography i.
avrupa insan hakları sözleşmesi european convention on human rights i.
insan tabiatı human nature i.
insan kaçakçılığıyla mücadele fight against human trafficking i.
insan hizmetlerinde toplam kalite yönetimi total quality management in human services i.
atletik insan tipi athletic human type i.
duygulu insan feeler i.
kusursuz insan yaratmaya çalışan eugenicist i.
pozitif insan sensing person i.
konusu insan olan ilimler the humanities i.
insan yapısı lif man made fiber i.
insan ilişkileri human relations i.
insan davranışı human behavior i.
sıradan insan common man i.
ilk insan primitive i.
küçük insan pygmy i.
insan soyu our species i.
insan başlı at centaur i.
insan yapımı eşyalar artefacts i.
akıllı insan sensing person i.
edebiyatta insan bedeni human body in literature i.
insan gücü planlaması human resources planning i.
insan potansiyeli human potential i.
insan gücü labor force i.
insan soyu mankind i.
insan fizyolojisi human physiology i.
insan topluluğu community i.
insan ırkını iyileştirmeye çalışan eugenicist i.
insan eliyle yapılan şey artifact i.
insan doğası human nature i.
bazı türleri insan bağırsaklarında hastalığa sebep olan kamçılı protozonların bir cinsi lamblia i.
insan biçimcilik anthropomorphism i.
insan tuzağı mantrap i.
insan biçiminde robot android i.
insan soyu the species i.
eşsiz insan phoenix i.
yarı insan yarı keçi olan kır tanrısı satyr i.
coşma (insan) effervescing i.
insan sarrafı judge of character i.
insan coğrafyası human geography i.
insan dizisi cordon i.
örnek insan spirit i.
insan içine çıkabilirlik presentableness i.
düşünen ve iradesini kullanan insan ego i.
taşıma hizmetleri (insan vb) relocation services i.
genetik olarak insan ırkının ıslahı bilimi eugenics i.
insan etkinliği human agency i.
alt sınıf insan lowerclassman i.
iyi insan good person i.
eşsiz insan nonesuch i.
insan hareketi human action i.
birçok insan scores of people i.
insan kalabalığı humanity i.
insan yüzü human face i.
insan ölüsü/leşi stiff i.
doğaya insan etkisi man influence on nature i.
değerli insan treasure i.
insan fertilitesi human fertility i.
yapı (insan için) build i.
hedef insan topluluğu target population i.
insan hakları civil liberty i.
insan üreme teknolojisi human reproductive technology i.
insan sayısı headcount i.
insan türü hominid line i.
insan kaynakları yönetimi personnel management i.
insan anatomisi human anatomy i.
insan gövdesi torso i.
yetişmiş insan gücü qualified man power i.
afetlerde insan davranışları human behavior during a disaster i.
iki kıyı arasında araba ve insan taşıyan gemi ferry i.
insan sarrafı connoisseur of human nature i.
insan kaçakçılığı human smuggling i.
insan azmanı spanker i.
bebeklik çağı ile ergenlik çağı arasındaki gelişme döneminde bulunan insan child i.
insan doğurganlığı human fertility i.
insan külü saklamak için yunanlıların kullandığı bir tür tabut larnax i.
insan avı manhunt i.
insan vücudu üzerindeki ince tüyler peach fuzz i.
insan evladı good person i.
bakıma muhtaç insan person in need of nursing i.
insan sevgisi philanthropy i.
insan tasviri figure i.
değerli insan jewel i.
insan psikolojisi human psychology i.
insan sağlığı human health i.
insan yönetimi people management i.
insan eliyle yapılan şey artefact i.
üstünlüklü insan superior man i.
avrupa insan hakları mahkemesi european court of human right i.
bir çok insan scores of people i.
ortak bir atası olan insan topluluğu clan i.
insan vücudu human body i.
insan tarihi ilmi anthropology i.
iki kıyı arasında araba ve insan taşıyan tekne ferryboat i.
insan soyu everymen i.
insan azmanı yahoo i.
ilkel insan troglodyte i.
zararlı taraflarını açığa vurma (insan/davranış vb'nin) denunciation i.
özgür insan person in freedom i.
belirli bir konuya son derece yabancı olan insan topluluğu (bihaber kitle) uninitiate i.
eşsiz insan nonpareil i.
insan yerleşimlerini inceleyen bilim ekistics i.
insan doğası flesh i.
küçük insan pigmy i.
insan işgücü manpower i.
sal ya da benzeri bir deniz aracının insan gücü ile suda hareket etmesini sağlayan alet oar i.
insan ırkının soyaçekim yoluyla ıslahına çalışma eugenism i.
insan neslinin ıslahı ilmi eugenics i.
insan genetiği human genetics i.
insan anlayışının kökleri tree of knowledge i.
eşsiz insan nonsuch i.
yaşlı insan gaffer i.
beyaz insan white person i.
insan hakları beyannamesi bill of rights i.
insan ilişkileri eğitimi education of communication i.
önemli insan vip i.
yarı keçi yarı insan orman tanrısı faun i.
kötü taraflarını açığa vurma (insan/davranış vb'nin) denunciation i.
çağdaş insan modern man i.
boş insan wally i.
insan cinsi human race i.
insan yığılımı personal convergence i.
işçi insan homo faber i.
genç insan yonker i.
insan başı avlayıcı headhunter i.
insan ırkını iyileştirmeye çalışan eugenist i.
insan deneyi human experimentation i.
ilkel insan troglodytes i.
üstün insan superman i.
insan vücudundaki ince sarı tüyler peach fuzz i.
özgür insan independent person i.
hür insan independent person i.
insan başı avlayıcı head hunter i.
tanrı ile insan arasında bir rahibin aracı olarak bulunması gerektiğine inanan bir inanç sacerdotalism i.
çok sayıda insan kaybına sebep olan yangın holocaust i.
çıplak insan vücudu nude i.
insan ırklarının kökenini ve soy zincirini araştırma ethnogeny i.
ortak bir amaç veya çıkarla bağlanan bir grup insan affinity group i.
insan gübresi human manure i.
su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt ship i.
insan bedeni human body i.
insan asansörü passenger lift i.
insan şeklinde sütun atlas i.
insan yerleşimleri human settlements i.
kusursuz insan yaratmaya çalışan eugenist i.
iyi insan christian i.
insan kalabalığı a sea of faces i.
ilk insan primitive man i.
bodur (insan/hayvan/bitki) scrub i.
insan vücudu clay i.
insan ekolojisi humecology i.
insan evrimi human evolution i.
insan kalabalığı crowd i.
insan ömrünü ölçme bilimi biometrics i.
önyargılı insan prejudiced person i.
insan hakları civil rights i.
insan aktivitesi human activity i.
insan eliyle yapılmış şey artefact i.
insan gücü ve personel bütünleşmesi manpower and personnel integration i.
insan sevgisi humanity i.
insan hali human nature i.
insan yapımı artifact i.
viyana insan hakları beyannamesi vienna human rights declaration i.
melek gibi insan angel i.
göl yakınında çalışan ya da yaşayan insan laker i.
insan kalabalığı rabble i.
insan sürüsü rabble i.
insan taşıma hacmi man space i.
şikayet etmeyi huy edinmiş insan kvetch i.
insan şekilcilik anthropomorphism i.
insan niteliklerini başka bir varlığa aktarılması anthropomorphism i.
bir grup insan passel i.
insan eliyle yapılmış şeyler artifacts i.
hayvan ve insan vücutlarını bir araya getirmeyle ilgili therianthropic i.
gereksiz insan twirp i.
aptal insan goofball i.
yerli insan indigen i.
yerli insan indigene i.
insan gücü ve eğitimi manpower development and training i.
insan biyolojisi human biology i.
insan mühendisliği human engineering i.
insan kaynakları human capital i.
insan ekolojisi human ecology i.
insan figürü human figure i.
insan kromozomları human chromosomes i.
insan hakları human rights i.
insan gücü politikası manpower policy i.
insan faktörleri human factors i.
insan gücü planlaması manpower planning i.
insan ırkı human race i.
insan kaynakları planlaması human resource planning i.
insan ve robot karışımı sibernetik organizma cyborg i.
insan kalabalığı a large crowd of faces i.
misafirperver insan hospitable person i.
insan mevcudiyeti human existence i.
insan varlığı human existence i.
nitelikli insan qualified person i.
nitelikli insan competent person i.
teşvik eden insan kickstart i.
motive eden insan kickstart i.
hayvan ve insan karışımı canlılara tapan therianthropic i.
insan bilimleri human sciences i.
insan mutluluğu human happiness i.
anlayışsız insan insensitive person i.
anlayışsız insan inconsiderate person i.
insan beyni human brain i.
insan bilimi human science i.
insan unsuru human factor i.
zor insan difficult person i.
insan yaşamı human life i.
insan ya da hayvan sürüsü drove i.
uzak doğu’da insan gücüyle çekilen iki tekerlekli küçük faytonun motorlu versiyonu auto-rickshaw i.
anti-sosyal insan antisocial person i.
güzel insan beautiful-good person i.
iyi insan beautiful-good person i.
eksik insan imperfect-incomplete person i.
insan sistem bütünleşmesi man-system integration i.
insan-bitki ilişkilerinin incelenmesi ethnobotany i.
insan-hayvan ilişkileri human-animal relationships i.
insan-çevre münasebetleri human being-environment relations i.
içi oyulmuş ve bir tarafına insan çehresi şekli verilmiş kabaktan oyuncak fener jack-o-lantern i.
insan-bilgisayar etkileşimi human-computer interaction i.
marjinal-duraksamalı insan marginal person i.
motive eden insan kick-start i.
teşvik eden insan kick-start i.
insan-makine sistemleri human-machine systems i.
insan-uzaylı karşılaşması human-alien encounters i.
üst-insan superman i.
yardıma muhtaç insan needy-indigent person i.
birleşmiş milletler insan hakları evrensel beyannamesi un-declaration of human rights i.
insan-ı kamil perfect human being i.
insan vücudu sıcaklığı human body temperature i.
insan çevrebilimi human ecology i.
ayakları üzerinde dikelebilen eski insan homo erectus i.
araç kullanabilen eski insan homo faber i.
köşesine çekilmiş insan troglodyte i.
yarı insan biçiminde centaur i.
insan hakları civil liberties i.
insan asansörü passenger elevator i.
insan ruhu psyche i.
kendi halinde insan an honest joe i.
başarısız insan nonstarter i.
başarısız insan failure i.
başarısız insan loser i.
kendi kendini yetiştirmiş insan self made man i.
insan hatası human error i.
insan uzaylı karşılaşmaları human-alien encounters i.
gülmesini durduramayan insan hypergelast i.
kahkaha krizine kapılmış insan hypergelast i.
insan dışkısı human excrement i.
insan dışkısı pilgrim’s salve i.
deneyimli insan experienced person i.
insan taşımacılığı human transportation i.
insan kaynaklı afetler human related disasters i.
ortalama insan average jane i.
ortalama insan average joe schmoe i.
ortalama insan average joe i.
bir grup insan a score of people i.
insan toplulukları human communities i.
insan toplulukları human groups i.
insan ilişkileri yaklaşımı human relations approach i.
insan ömrü human life i.
insan ömrü lifetime i.
insan avcısı head hunter i.
insan ilişkileri human affairs i.
insan besini human food i.
saplantı halinde japon anime/manga tutkunu insan otaku i.
iç insan inner person i.
insan içgüdüsü human instinct i.
elden ele kovayla su veya toprak taşımak için oluşturulan insan zinciri bucket brigade i.
insan müdahalesi human interference i.
insan gayreti human endeavour i.
insan çabası human endeavour i.
kalabalık bir grup insan topluluğu a bevy of people i.
insan kaynakları müdürü manager of human resources i.
insan eti human flesh i.
insan yapımı yapılar man-made structures i.
değersiz insan a worthless person i.
insan eliyle yapılmışlık artifactuality i.
insan tarafından yapılmışlık artifactuality i.
çoğu insan most people i.
insan ırkı race of man i.
sosyal insan people person i.
girişken insan people person i.
konuşkan insan people person i.
en tepedeki insan the head i.
insan eti yiyen anthropophagite i.
insan eti yiyen man-eater i.
insan eti yiyen cannibal i.
yarı insan yarı hayvan yaratık manimal i.
dağda bayırda gezmeyi seven (insan) outdoorsman i.
insan genetiği komisyonu human genetics commission i.
beyaz olmayan insan nonwhite person i.
insan egosu the human ego i.
insan güvenliği human security i.
hayal gücü kuvvetli insan imaginist i.
normal bir insan an ordinary human being i.
gerçek dünyada yaşayan aklı başında bir insan a rational person living in the real world i.
insan kanı human blood i.
zor insan tough person i.
sepetli insan kaldırma kamyonu bucket truck i.
insan piresi chigger i.
bir oda dolusu insan a room of people i.
insan ırkı the human race i.
insan türünün en alt formu lowest form of human species i.
insan dünyası human world i.
insan unsuru/edimi human agency i.
yaratıcı insan zekası human creative genius i.
yaratıcı insan dehası human creative genius i.
insan eylemi human action i.
insan sağlığına zarar veren maddeler hazardous substances on human health i.
insan sağlığına zararlı maddeler hazardous substances on human health i.
insan piramidi human pyramid i.
hatırı sayılır sayıda insan considerable number of people i.
on binlerce insan tens of thousand of people i.
insan aklıyla bilinemez/anlaşılamaz tanrı deus absconditus i.
insan ürünü çevre built environment i.
(sheep ve people kelimeleri birleştirilerek türetilmiş) koyun anlamında insan sheeple i.
insan ölçeği human scale i.
insan aklı human mind i.
konudan konuya atlayan insan rambler i.
insan vücudunu ölçme bilimi anthropometry i.
insan şeklinde robot android i.
insan yeme anthropophagy i.
insan etine gömülen pire chigoe i.
insan etine gömülen pire chigger i.
insan ilişkilerinde usta kimse diplomatist i.
insan ilişkilerinde usta kimse diplomat i.
insan biçimi alma anthropomorphising i.
insan olmayan bir şeye insan nitelikleri kazandırma anthropomorphising i.
insan olmayan bir şeye insan nitelikleri kazandırma anthropomorphizing i.
insan biçimi alma anthropomorphizing i.
insan benzetme anthropomorphizing i.
insan benzetme anthropomorphising i.
eşsiz insan phenix i.
insan yapımı eşyalar artifacts i.
insan eliyle yapılmış şeyler artefacts i.
insan başı avlayıcı head-hunter i.
başarısız insan non-starter i.
insan yapımı artefact i.
uzaya giden ilk insan the first person to go to space i.
insan nüfusu human population i.
insan refahı human welfare i.
insan kulesi human tower i.
ispanyolların festivallerinde kurdukları insan kulesi castell i.
prensiplerinden ayrılmış insan renegade i.
küresel çevre değişikliğine karşı insan hassasiyeti/savunmasızlığı human vulnerability to global environmental change i.
insan asansörü manlift i.
insan asansörü man lift i.
insan denek human subject i.
ana dili ingilizce olmayan insan non-native speaker of english i.
ana dili ingilizce olan insan native speaker of english i.
insan kurtarma human rescue i.
her yaştan insan people of all ages i.
soğuk insan cold person i.
insan sistemleri people systems i.
ön insan proto-human i.
insan zinciri bucket brigade i.
insan zinciri human chain i.
dört insan four people i.
insan alakası human interest i.
insan ilgisi human interest i.
insan hayatı human life i.
insan davranışı human behaviour i.
insan uygarlığı human civilization i.
birçok insan a lot of people i.
çok sayıda insan a lot of people i.
ortalama insan average person i.
bir avuç insan a handful of people i.
farklı/çeşitli bireylerden oluşan insan topluluğu/grubu composition of people i.
kurt adama dönüşebilen insan loup-garou i.
çok az insan very few people i.
insan aklı human reason i.
insan çabasıyla dünyanın daha yaşanılabilir bir yer haline getirileceğine inanan görüş meliorism i.
kutsal insan holy man i.
genellikle insan üstü öğeleri içeren abartılı hikaye tall tale i.
insan ruhunun (doğmadan) daha önce de varolması preexistence i.
insan ruhunun (doğmadan) daha önce de varolması pre-mortal existence i.
insan ruhunun (doğmadan) daha önce de varolması beforelife i.
insan ruhunun (doğmadan) daha önce de varolması pre-existence i.
doğru insan the right person i.
insan kaçakçısı human smuggler i.
büyük ve hoyrat insan eli paw i.
sıradan insan ordinary person i.
alelade insan ordinary person i.
alelade insan common person i.
alelade insan commoner i.
sıradan insan/kişi common person i.
alelade insan common man i.
sıradan insan/kişi common man i.
sıradan insan/kişi commoner i.
cansız şeylerin insan gibi nitelendirilmesi pathetic fallacy i.
insan davranışının yalnızca bireyin genleri ve bir takım psikolojik faktörlerin etkisiyle oluştuğuna ve kontrol edildiğine inanan görüş biodeterminism i.
insan davranışının yalnızca bireyin genleri ve bir takım psikolojik faktörlerin etkisiyle oluştuğuna ve kontrol edildiğine inanan görüş biological determinism i.
milyonlarca insan millions of people i.
insan kaynaklı faktörler man-made factors i.
sayısız insan veya şey myriad i.
insan organları human organs i.
insan hakları örgütü human rights organisation i.
insan hakları örgütü human rights organization i.
insan sesi human voice i.
insan boyu human height i.
güvenilir insan reliable person i.
anlayışlı insan understanding person i.
iyi insan good samaritan i.
sorumlu insan good samaritan i.
insan yaratılışı human creation i.
planlı insan organised person i.
planlı insan organized person i.
insan-robot etkileşimi human robot interaction (h.r.i) i.
zayıf, ince insan (özellikle genç kadın) waif i.
adada yaşayan insan islander i.
üstün yeteneği olmayan, sıradan insan mere mortal i.
arif insan wise man i.
ortak bir ilgiyi paylaşan insan topluluğu community of interest i.
ortak bir ilgiyi paylaşan insan topluluğu interest-based community i.
insan sağkalımı human survival i.
insan sürüsü rabblement i.
insan sürüsü rabbler i.
insan kalabalığı rabbler i.
gürültülü insan sürüsü rabble-rout i.
çömelerek dışkılayan insan figürü caganer i.
en alt seviyedeki insan güruhu tag and rag i.
insan etkisi human impact i.
korkusuz ve cesur insan tartar i.
vahşi ve acımasız insan tartar i.
korkusuz ve cesur insan tartar i.
vahşi ve acımasız insan tartar i.
korkusuz ve cesur insan tartar i.
vahşi ve acımasız insan tartar i.
insan ya da nesnelerin pitoresk görünümü tableau i.
kaygısız insan airling i.
beyaz tenli, avrupa kökenli insan ırkına verilen ad caucasian i.
beyaz tenli, avrupa kökenli insan ırkına verilen ad caucasic i.
bir dizi insan cavalcade i.
kozmetik ürünlerinin insan sağlığı açısından güvenliğinin incelenmesi cosmetovigilance i.
insan vücudunda yer alan kaslardan biri lacert [obsolete] i.
coşmuş (insan) effervesced s.
insan biçiminde anthropomorphic s.
insan işi manmade s.
insan merkezli anthropocentric s.
insan eliyle yapılmış artefactual s.
insan hatalarını önleyecek şekilde tasarlanmış foolproof s.
insan gibi humanlike s.
insan bilincinin sınırını aşan transcendent s.
insan dışı nonhuman s.
insan yapısı man-made s.
insan tarafından yapılan manmade s.
kusursuz insan eugenical s.
insan ayağı basmamış unfrequented s.
insan ırkını iyileştiren eugenical s.