steady - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

steady

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"steady" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 53 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
steady i. sabit durum
steady s. istikrarlı
steady s. oynamaz
steady s. sabit
steady s. sağlam
General
steady f. doğru yola getirmek
steady f. titrememek
steady f. titremesini durdurmak
steady f. doğru yolda tutmak
steady f. kıpırdamamak
steady f. sakinleştirmek
steady f. sabit kalmak
steady f. istikrar bulmak
steady f. sallanmasını kesmek
steady f. hareket etmemek
steady f. değişmemek
steady f. yatıştırmak
steady f. sallanmaz hale getirmek
steady i. sabit (bakış)
steady i. istikrar
steady i. sabit durum
steady i. kalıcı arkadaş
steady i. sevgili
steady s. muntazam
steady s. düzenli
steady s. sabit duran
steady s. devamlı
steady s. şaşmaz
steady s. sürekli
steady s. sağlam (sinirler)
steady s. güvenilir
steady s. oturmuş
steady s. sakin
steady s. durmayan
steady s. değişmeyen
steady s. pusulayı şaşırmayan (kimse)
steady s. sarsılmaz
steady s. metanetli
steady s. durmadan aynı şekilde akan (su)
steady s. tutarlı
steady s. titremeyen
steady s. kararlı
steady s. dengeli
steady s. sallanmaz
steady s. düzgün
steady s. sabit
steady s. durmadan
Trade/Economic
steady istikrarlı
steady istikrarlı gitmek
Technical
steady daimi
steady değişmez
steady sabit
Marine
steady viya

"steady" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 165 sonuç

İngilizce Türkçe
General
make steady f. sabitleştirmek
go steady f. devamlı olarak tek bir kişi ile flört etmek
go steady with f. devamlı flört etmek
remain steady f. istikrarlı kalmak
steady pace i. sabit oran
steady flow i. daimi akış
steady customer i. devamlı müşteri
steady family life i. düzenli aile hayatı
steady family life i. düzenli aile yaşamı
steady stream i. sabit akış
steady look i. sabit bakış
steady increase i. sabit artış
steady increase i. sürekli artış
steady increase i. devamlı artış
as steady as s. kadar sabit
as steady as a rock s. güvenilir
as steady as a rock s. sağlam
Phrases
steady as she goes istikrarlı ve dikkatli
steady as she goes viya böyle
Proverb
slow and steady wins the race yavaş ama istikrarlı olan yarışı kazanır
slow and steady always wins the race yavaş ve istikrarlı olan daima kazanır
Colloquial
ready steady go yerlerinize . . . hazır . . . başla!
ready steady go hazır ol . . . başla!
Idioms
have a steady hand on the tiller f. durumu kontrol altında tutmak
go steady with someone f. biriyle çıkmak
at a steady clip [us] zf. çabucak
at a steady clip [us] zf. hemen
at a steady clip [us] zf. hemencecik
at a steady clip [us] zf. anında
at a steady clip [us] zf. birden bire
at a steady clip [us] zf. ikiletmeden
at a steady clip [us] zf. hızla
as steady as a rock kaya gibi sağlam
as steady as a rock kaya gibi sert
steady as a rock kaya gibi sert
steady as a rock kaya gibi sağlam
have a steady hand on the tiller olayların gidişatına hakim olmak
have a steady hand on the tiller kontrolü elde tutmak/bulundurmak
hold down a steady job sabit bir işte/işe tutunmak
hold down a steady job sürekli/devamlı bir işi olmak
as steady as a rock sapasağlam
steady as a rock sapasağlam
Slang
(from 50's) be going steady çıkıyor olmak
(from 50's) be going steady ilişki halinde bulunmak
(from 50's) be going steady sevgili olmak
Trade/Economic
steady state durağanlık durumu
steady prices değişmeyen fiyatlar
steady prices istikrarlı kalan fiyatlar
steady state durağan durum
steady customer devamlı müşteri
steady exchange rates istikrarlı kurlar
steady prices istikrarlı fiyatlar
steady customer sürekli müşteri
steady state durgun durum
steady growth istikrarlı büyüme
steady-state growth rate düzgün durumlu büyüme oranı
steady character sağlam karakter
Technical
steady rest i. ara yatak
steady load sürekli yük
steady state oscillation kalıcı durum salınımı
shoe steady pin pabuç tutma pimi
steady state deviation kalıcı durum sapması
steady state acceleration error kalıcı ivme hatası
steady state position error kalıcı konum hatası
steady flow system daimi akım sistemi
steady flow daimi akım
steady flow yatışkın akış
steady motion düzgün hareket
steady load devamlı yük
steady state sürekli durum
steady state kararlı hal
non steady-state geçiş halı
steady flow daimi akış
steady flow kararlı akış
steady state acceleration kararlı durum ivmesi
steady-state conditions kararlı durum şartları
steady-state conditions kararlı çalışma şartları
steady state kalıcı durum
steady-state thermal transmission properties of thermal insulation ısıl yalıtımının kararlı durum ısıl iletim özellikleri
steady state u value yatışkın halde u değeri
steady-state conditions yatışkın durum koşulları
steady-state theory kararlılık kuramı
steady-state creep yatışkın durum sürünmesi
steady state yatışkın durum
steady-state diffusion yatışkın durum yayınımı
steady-state potential yatışkın durum gerilimi
steady rate değişmez oran
steady-rate creep değişmez hızlı sürünme
steady rate değişmez hız
measurement of steady flow kararlı akımın ölçülmesi
tracer dilution methods for the measurement of steady flow kararlı akımın ölçülmesi için izleyici seyreltme metotları
steady state durgun durum
steady-state acceleration kararlı durum ivmesi
combined bounce of steady-state acceleration with dry heat or cold kuru sıcak veya soğuk ile birleştirilmiş darbe veya kararlı durum ivmesi
small-scale steady-state test küçük ölçekli kararlı hal deneyi
steady-state acceleration kararlı ivme
steady-state heat transfer properties kararlı durum ısı transfer özellikleri
steady-state thermal transmission properties kararlı durum ısı iletim özellikleri
determination of steady-state thermal resistance kararlı halde ısıl direncinin belirlenmesi
steady-state heat transfer kararlı hal ısı aktarımı
steady-state thermal resistance kararlı halde ısıl direnç
steady state acceleration kararlı durum ivmelenme
steady load sabit yük
steady-state temperature humidity bias life test sürekli hal sıcaklık nem eğim ömrü deneyi
operating at a steady speed point kararlı bir devirde çalıştırılan
steady flow değişmeyen akım
steady flow permanan akım
quasi-steady yarı kararlı
quasi-steady yarı istikrarlı
steady clamp rapel grifi
Computer
steady state theory sabit durum teorisi
static or steady-state velocity error kalıcı hız hatası
static or steady-state acceleration error kalıcı ivme hatası
steady-state deviation kalıcı durum sapması
static or steady-state position error kalıcı konum hatası
Informatics
steady-state voltage yatışkın durum gerilimi
steady-state response yatışkın durum tepkisi
steady-state signal sürekli rejim işareti
steady-state deviation yatışkın durum sapması
steady-state error kalıcı durum hatası
steady-state value yatışkın durum değeri
steady-state response sürekli rejim yanıtı
steady-state signal yatışkın durum işareti
steady-state error yatışkın durum hatası
steady flow yatışkın akış
Telecom
steady-state error kararlı durum hatası
Mechanic
traveling steady i. torna tezgahında kaydırmalı kaidesi olan hareketli torna aleti
Automotive
steady single-speed test sabit hız deneyi
steady state current kararlı hal akımı
steady-state dynamometer sabit durum dinamometresi
steady-state test sabit durum testi
Railway
steady arm rapel kolu
Marine
steady drift force sürekli taşınım kuvveti
steady state solution zamandan bağımsız çözüm
steady flow sürekli akım
Medical
steady state concentration kararlı durum konsantrasyonu
steady state concentration css
steady state kararlı durum
steady-state exposure kararlı durum maruziyeti
steady-state conditions kararlı durum şartları
steady state sickle cell anemia patient stabil durumdaki orak hücreli anemi hastası
Food Engineering
steady state kararlı koşullar
steady state yatışkın koşullar
Physics
steady state kararlı hal
steady state kararlı hat
steady-state theory sür’-git hal kuramı
steady-state potential kararlı hal potansiyeli
steady-state theory sabit hal teorisi
steady-state kararlı durum
Chemistry
steady-state kararlı-hal
Biochemistry
steady state kinetics yatışkın durum devinimi
steady-state kinetics yatışkın durum kinetikleri
Marine Biology
steady state denge durumu
steady state denge
steady state yatışkan durum
Environment
steady and unsteady flow in the aquifer i. akiferdeki kararlı ve kararsız akım
steady state exposure sabitlenmiş maruz kalma
steady creep düzenli sürüklenme
steady flow düzenli akış
measurement of the permeability to air of a powder bed under steady-state flow conditions kararlı akış şartları altında toz yatağın hava geçirgenliğinin ölçülmesi
Geography
steady flow kararlı akış
Meteorology
steady wind velocity sabit rüzgar hızı
Military
steady on yavaş ve tamam! komutları
steady hold tüfeğe hakimiyet
steady state sürekli ve kararlı durum