güvenilir - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

güvenilir"güvenilir" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 56 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
güvenilir confidential s.
güvenilir safe s.
güvenilir trustworthy s.
güvenilir reliable s.
güvenilir credible s.
güvenilir dependable s.
General
güvenilir believable s.
güvenilir straight s.
güvenilir staunch s.
güvenilir sure s.
güvenilir good s.
güvenilir stalwart s.
güvenilir trustful s.
güvenilir tried s.
güvenilir creditworthy s.
güvenilir authoritative s.
güvenilir creditable s.
güvenilir calculable s.
güvenilir unsuspicious s.
güvenilir certain s.
güvenilir authentic s.
güvenilir bankable s.
güvenilir unfailing s.
güvenilir solid s.
güvenilir trustable s.
güvenilir honest s.
güvenilir trusty s.
güvenilir stable s.
güvenilir secure s.
güvenilir stanch s.
güvenilir assuring s.
güvenilir trusting s.
güvenilir regular s.
güvenilir right-hand s.
güvenilir gilt-edged s.
güvenilir steady s.
güvenilir trig s.
güvenilir responsible s.
güvenilir trusted s.
güvenilir confiding s.
güvenilir dependable s.
güvenilir as steady as a rock s.
güvenilir faithful s.
güvenilir on the square zf.
Idioms
güvenilir as true as steel
Trade/Economic
güvenilir trustworthy
güvenilir sound
Law
güvenilir credible
güvenilir calculable
güvenilir gilt edged
Technical
güvenilir failsafe
güvenilir fool proofing
güvenilir firm
güvenilir infallible
güvenilir foolproofing
güvenilir reliable

"güvenilir" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 113 sonuç

Türkçe İngilizce
General
birşeyin güvenilir olduğunu temin etmek vouch for f.
güvenilir bir kaynaktan öğrenmek know from a reliable source f.
güvenilir kaynaktan bilgi almış olmak be reliably informed f.
son derece güvenilir olmak be as good as one's bond f.
en güvenilir adam right hand man i.
güven ve güvenilir kişiler trust and trustees i.
güvenilir adam reliable man i.
güvenilir alan safe area i.
güvenilir arkadaş trustworthy friend i.
güvenilir arkadaş reliable friend i.
güvenilir bilgi reliable information i.
güvenilir bir politikacı a safe politician i.
güvenilir birey reliable person i.
güvenilir çözüm reliable solution i.
güvenilir dost trusted friend i.
güvenilir dost reliable friend i.
güvenilir dost trustworthy friend i.
güvenilir insan reliable person i.
güvenilir kaynak reliable source i.
güvenilir kimse reliable person i.
güvenilir kimse stand-by i.
güvenilir kimse trusty i.
güvenilir kişi trustee i.
güvenilir kişi salt of the earth i.
güvenilir olma authenticity i.
güvenilir olma trustworthiness i.
güvenilir şahıs confidential person i.
güvenilir ve çalışkan kimse trouper i.
güvenilir yardımcı henchman i.
içeriden alınmış güvenilir bilgi hot tip i.
çok güvenilir as good as gold s.
çok güvenilir (şey) authoritative s.
doğru olmayan bilgi veya kusurlu muhakemeye dayanan, bu nedenle güvenilir olmayan spurious s.
en güvenilir securest s.
gibi güvenilir as secure as s.
güvenilir olmayan untrusting s.
güvenilir ve inançlı foursquare s.
kadar güvenilir as secure as s.
savaşta kullanılmak suretiyle güvenilir ve etkili olduğu gösterilmiş battle tested s.
eldeki kanıtara dayanarak güvenilir credibly zf.
güvenilir bir biçimde faithfully zf.
güvenilir bir biçimde authentically zf.
güvenilir bir şekilde trustworthily zf.
güvenilir bir şekilde reliably zf.
güvenilir bir şekilde trustingly zf.
güvenilir bir şekilde creditably zf.
güvenilir bir şekilde confidingly zf.
güvenilir bir şekilde credibly zf.
güvenilir kaynaktan on good authoritarian zf.
güvenilir olmayan bir şekilde untrustingly zf.
Colloquial
çok güvenilir true blue
dürüst ve güvenilir insan a good egg
en güvenilir yardımcı someone's right hand
güvenilir bir kaynak a reliable source
güvenilir dost true-penny
güvenilir dost truepenny
sağlam/güvenilir bir kaynaktan from a reliable source
Idioms
bilgiyi güvenilir bir kaynaktan almış olmak have it on good authority
çok güvenilir as sound as a dollar
güvenilir arkadaş good ole boy
güvenilir arkadaş good old boy
güvenilir bir çift el a safe pair of hands
güvenilir kimse good old boy
güvenilir kimse good ole boy
güvenilir kişi a safe pair of hands
güvenilir/itimat edilir olmak be on the square
on iki güvenilir adam twelve good men and true
Speaking
sözüne güvenilir someone's word is good
Slang
yardımsever ve güvenilir kişi diamond geezer
Trade/Economic
büyük ve güvenilir şirket blue chip company
güvenilir {banka müşterisi vb} creditworthy
güvenilir banka reliable bank
güvenilir hisse senedi blue chip stock
güvenilir hisse senedi blue chip
güvenilir kişi trust
güvenilir olma faithful representation
güvenilir ölçüm testi reliable measurement test
güvenilir öngörü reliable forecast
güvenilir senet gilt edged bill
güvenilir senet prime bill
güvenilir üçüncü kuruluş trusted third party
köklü ve güvenilir bir şirketin hisse senedi blue chip stock
Law
güvenilir oy pusulası voting trust certificate
güvenilir şahit credible witness
Politics
güvenilir kaynaklar reliable sources
güvenilir ve uygun fiyatlı enerji reliable and affordable energy
Technical
güvenilir alet reliable instrument
güvenilir bir biçimde dependably
güvenilir güç prime power
güvenilir kalibrasyon faktörleri accurate calibration factors
Computer
güvenilir adresler listesi whitelist
güvenilir alet reliable instrument
güvenilir işlem trusted computing
güvenilir kaynaklar trusted sources
güvenilir kişiler trusted people
Informatics
güvenilir alet reliable instrument
güvenilir bilişim kuruluşu trusted computing base
güvenilir hizmet reliable service
güvenilir üçüncü şahıs trusted third party
hızlı ve güvenilir (yazılım veya donanım) enterprise-class
Telecom
güvenilir hesaplama tabanı trusted computing base
Construction
kesinlikle güvenilir değil unreliable as hell
Marine
güvenilir tasarım reliable design
Food Engineering
genellikle güvenilir kabul edilen generally recognized as safe
sağlıklı ve güvenilir gıdalar healthy and safe foods
Statistics
güvenilir dağılım fiducial distribution
güvenilir sonuç çıkarımı fiducial inference
güvenilir süreç honest process
Environment
azami güvenilir kapasite maximum dependable capacity
güvenilir emniyetli taşıma safe secure transport
güvenilir su safe water
Geography
güvenilir yağış değerleri dependable rainfall values
British Slang
yardımsever ve güvenilir kimse brick