single - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

single

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"single" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 37 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
single s. bekar
single s. tek
General
single f. ayırmak
single f. teklemek
single i. dönüş bileti
single i. evlenmemiş kimse
single i. gidiş bileti
single i. tek gidiş bileti
single s. münferiden
single s. tekil
single s. sade
single s. yegane
single s. yalınkat (çiçek)
single s. münferit
single s. yekta
single s. ergen
single s. özel
single s. basit
single s. tek bir
single s. tek
single s. evlenmemiş
single s. bir
single s. biricik
single s. ayrı
single s. çiçekleri yalınkat olan (bitki)
single s. saf
single s. tek kişilik
single s. tekli
single s. sağlam
single s. bekar
single s. yalnız
Law
single tek
Tourism
single tek kişilik oda
Technical
single tek borulu sistem
single tek
Music
single parça (müzik)
single müzik parçası

"single" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
single step income statement i. tek kademeli kar zarar tablosu
General
(a single etc) take (someone) to top f. zirveye çıkarmak
(a single) get (someone) to number one in the chart f. listede bir numaraya taşımak
(a single) get (someone) to number one in the chart f. bir numaraya çıkarmak
(a single) get (someone) to number one in the chart f. bir numara yapmak
form a single file f. tek sıra olmak
form a single file f. birbiri ardınca sıralanmak
gather under a single roof f. bir çatı altında toplamak
gather under a single roof f. tek çatı altında toplamak
gather under a single roof f. çatı altında toplamak
live a single life f. bekar yaşamak
not even say a single word f. tek kelime bile etmemek
raise someone single-handedly f. tek başına büyütmek
single out f. seçmek (diğerlerinden birini)
single out f. aralarından seçmek
single out f. seçip ayırmak
single out f. belirlemek
single out f. ayırmak
single out f. birer birer almak
single out f. ayrı tutmak
single out f. seçmek
unite under a single flag f. bir bayrak altında toplamak
unite/gather under a single flag f. bir/tek bayrak altında toplamak
a challenge to single combat i. mübareze
a single region i. tek bir bölge
every single detail i. her ince ayrıntı
fear of being single i. bekar kalma korkusu
hit single of the album i. albümün çıkış parçası
single aim i. tek hedef
single bed i. tek kişilik yatak
single cell proteins i. tek hücre proteinleri
single chair i. tek koltuklu teleferik
single chair i. tekli koltuk
single combat i. düello
single combat i. göğüs göğüse çarpışma
single combat i. teke tek çarpışma
single condition i. tek şart
single couple i. tekli kupl
single course i. tek ders
single differences i. tekli farklar
single door i. tek kanatlı kapı
single duvet cover i. tek kişilik nevresim
single duvet cover set i. tek kişilik nevresim takımı
single entity i. müstakil/bağımsız/münferit varlık
single entry visa i. tek girişlik vize
single entry visa i. sadece tek ziyaret için geçerli vize
single escheat i. bir vatan haininin servetine el koyma
single eyebrow i. tek kaş
single family house i. müstakil ev
single family house i. müstakil konut
single fathers i. bekar babalar
single flight i. tek sefer
single girl i. bekar kız
single global rating method i. tek/yegane küresel değerlendirme yöntemi
single global rating method i. tek küresel derecelendirme yöntemi
single hole i. tek delik
single ladies i. bekar bayanlar
single loop learning i. tek etaplı öğrenme
single man i. bekar adam/erkek
single manager i. tek yönetici
single mindedness i. tek bir şey düşünme
single mother i. bekar anne
single mothers i. bekar anneler
single occupancy rate i. tek kişilik tarife
single parent family i. tek ebeveynli aile
single person i. tek kişi
single piece non-priority mail i. tek parça önceliksiz posta
single quote i. tek tırnak
single responsibility i. tek mesuliyet
single responsibility i. tek sorumluluk
single responsibility principle i. tek sorumluluk prensibi
single room i. tek kişilik oda
single seat i. tekli koltuk
single seater i. tek kişilik uçak
single seating i. tekli koltuk
single seating armchair i. tekli koltuk
single seating chair i. tekli koltuk
single seating unit i. tekli koltuk
single shell i. tek kabuk
single solution i. tek çözüm
single subject research i. tek denetli araştırma
single tax i. tek vergi usulü
single thing i. tek
single ticket i. gidiş bileti
single ticket i. dönüş bileti
single use i. tek kullanım
single use i. tek sefer
single way anova i. tek yollu anova
single well surfactant soaking treatment i. tek kuyuluk surfaktan emdirme operasyonu
single women i. bekar kadınlar
single women in literature i. edebiyatta bekar kadınlar
single-bath i. tek banyo
single-child family i. tek çocuklu aile
single-decker i. tek katlı otobüs
single-detached dwelling i. müstakil ev
single-detached dwelling i. müstakil konut
single-family detached home i. müstakil konut
single-family detached home i. müstakil ev
single-frequency i. tek frekans
single-issue politics i. tek bir alana yoğunlaşmış politika
single-issue politics i. tek sorun siyaseti
single-leaf door i. tek kanatlı kapı
single-loop learning i. tek döngülü öğrenme
single-loop learning i. tek etaplı öğrenme
single-parent family i. tek ebeveynli aile
single-parent home i. tek ebeveynli ev
single-seater i. tek kişilik
single-use camera i. tek kullanımlık fotoğraf makinesi
single-wide mobile home i. tek üniteli mobil/taşınabilir ev
the single life i. bekarlık
consisting of a single piece s. tek parçadan oluşan
consisting of a single piece s. tek parçalı
consisting of single piece s. tek parçadan oluşan
created for a single purpose s. tek bir amaç için yaratılmış
every single s. her
single drawer s. tek çekmeceli
single handed s. yalnız
single hearted s. erdemli
single hearted s. sadık
single hearted s. dürüst
single minded s. tek amaçlı
single or dual s. tek veya çift
single party s. tek partili
single pole s. tekkutuplu
single shelled s. tek kabuklu
single use only s. tek kullanımlık
single valued s. tekdeğerli
single-acting s. tek taraflı
single-breasted s. tek sıra düğmeli (ceket)
single-channel s. tek kanallı
single-colour s. tekrenkli
single-crystal s. tekkristalli
single-eyed s. samimi
single-eyed s. kararlı
single-eyed s. azimli
single-eyed s. candan
single-handed s. yalnız
single-handed s. yardımcısız
single-handed s. kendi başına
single-handed s. yalnız başına
single-handed s. tek başına
single-handed s. tek başına yapılan
single-hearted s. kararlı
single-hearted s. erdemli
single-hearted s. azimli
single-hearted s. candan
single-hearted s. samimi
single-hearted s. dürüst
single-language s. tek dilli
single-layer s. tek katmanlı
single-layered s. tek katmanlı
single-leaved s. tek yapraklı
single-masked s. tek maskeli
single-minded s. tek bir amaç güden
single-minded s. hilesiz
single-minded s. kararlı
single-minded s. tek bir amacı olan
single-minded s. tek bir gayesi olan
single-minded s. sade
single-minded s. tek gayesi olan
single-minded s. tek amacı olan
single-minded s. azimli
single-minded s. doğru fikirli
single-minded s. tek amaçlı
single-minded s. dürüst
single-minded s. ne istediğini bilen
single-minded s. candan
single-minded s. samimi
single-phase s. monofaze
single-piece s. tek parçalı
single-point s. tek nokta
single-sex s. tek cinsiyetli
single-sided s. tek taraflı
single-sided s. tek yanlı
single-source s. tek kaynaklı
single-stage s. tek aşamalı
single-storey s. bir katlı
single-story s. tek katlı
single-track s. tek yönlü
the single most s. tek başına en
at a single glance zf. tek bakışta
at a single glance zf. bir bakışta
every single day zf. gün be gün
every single day zf. gün geçmiyor ki
from a single center zf. tek merkezden
in a single environment zf. tek bir çevrede
in single file zf. tek sıra halinde
not a single one zf. hiç mi hiç
single file zf. tek sıra halinde
single-handedly zf. tek başına
single-handedly zf. kendi başına
single-handedly zf. yalnız başına
single-handedly zf. yardımcısız
single-mindedly zf. candan bir halde
single-mindedly zf. kararlı bir şekilde
single-mindedly zf. dürüst bir şekilde
single-mindedly zf. azimli bir şekilde
under single roof zf. tek çatı altında
within a single day zf. tek bir gün içerisinde
within a single day zf. tek bir gün içinde
not a single one of them zm. onlardan bir tek bile
Phrases
a single episode of tek bir bölüm
every single one of you her biriniz
for a single second tek bir saniye
in a single piece tek parça halinde
in a single piece yekpare
not a single soul kimsecik
under a single flag tek bir bayrak altında
under a single roof tek bir çatı altında
under a single roof tek çatı altında
with a single axe swing tek bir balta darbesiyle
Proverb
a journey of a thousand miles begins with a single step damlaya damlaya göl olur
a journey of a thousand miles begins with a single step başlamak bitirmenin yarısıdır
Colloquial
a single teardrop bir damla gözyaşı
every single day allah'ın her günü
every single time we get back her dönüşümüzde
single and ready to mingle bekarım ve ilişkiye açığım
single file tek sıra halinde
without a single ounce of remorse hiç pişmanlık duymadan
Idioms
at a single stroke bir anda
at a single stroke aniden
at a single stroke bir çırpıda
be of a single mind about something hemfikir olmak
be of a single mind about something aynı fikirde olmak
be of a single mind about something aynı düşünmek
march in a single file tek sıra halinde yürümek
march in a single line tek sıra halinde yürümek
march in single line tek sıra halinde yürümek
speak with a single voice tek bir ağızdan konuşmak
speak with a single voice tek ağızdan konuşmak
speak with a single voice söz birliği etmek
speak with a single voice aynı fikirde olmak
walk in a single file tek sıra halinde yürümek
walk in a single line tek sıra halinde yürümek
walk in single line tek sıra halinde yürümek
Speaking
are you single or married? bekar mısınız evli misiniz?
are you single or married? bekar mısın evli misin?
are you single? bekar mısınız?
are you single? bekar mısın?
do you operate every single day? her gün ameliyat yapıyor musun?
he didn't even say a single word tek kelime bile etmedi
how’s single life? bekarlık nasıl gidiyor?
i am single ben bekarım
not a single one bir tane bile yok
this single bu şarkı
Chat Usage
are you married or single evli misin bekar mısın
Trade/Economic
assurance by single premium tek primli sigorta
bookkeeping by single entry basit usulde defter tutma
European Single Market avrupa tek pazarı
in a single sum defaten (ödeme vb)
single administrative document (sad) tek idari belge
single and cut off tax tek ve maktu vergi
single area payment scheme tek alan ödemesi programı
single bond koşulsuz tahvil
single buyer market tek alıcılı piyasa
single buyer market tek alıcılı pazar
single buyer market tek alıcılı market
single capacity tek kapasite
single column tariff tek kolonlu gümrük tarifesi
single country fund tek ülke yatırım fonu
single credit avans kredisi
single currency tek para birimi
single digit level tek haneli seviye
single entry basit muhasebe kayıt usulü
single entry basit muhasebe usulü
single entry ana deftere bir kere kaydetme
single entry tek defter tutma usulü
single entry basit muhasebe
single entry tek kayıt sistemi
single entry bookkeeping basit muhasebe
single entry bookkeeping basit muhasebe yöntemi
single entry bookkeeping basit muhasebe kayıt usulü
single european act avrupa tek senedi
single factoral model tek faktörlü model
single factoral terms of trade tek faktörlü ticaret hadleri
single fare yalnızca gidiş ücreti
single institutional framework tek kurumsal çerçeve
single key cryptography tek anahtarlı kriptografi
single liability tek yanlı sorumluluk
single line store sadece tek çeşit mal satan perakende satış mağazası
single line store mal türüne göre uzmanlaşan mağaza
single line tariff tek kolonlu gümrük tarifesi
single market tek pazar
single market ortak pazar
single market tek yurtiçi piyasa
single market tek pazar
single market program tek pazar programı
single market program tek piyasa programı
single monetary unit tek para birimi
single name draft tek imzalı poliçe
single name paper bir kişiye yazılan borç senedi
single name paper tek imzalı senet
single option tek yönlü opsiyon
single order tekli sipariş
single package tekli ambalaj
single payment defaten ödeme
single payment scheme tek ödeme planı
single premium tek prim
single price tek fiyat
single price policy tek fiyat politikası
single product enterprise tek ürünlü teşebbüs
single proprietorship tek mülkiyet
single proprietorship tek kişi işletmesi
single rate tek ücret
single rate tax tek oranlı vergi
single scale method tek ölçekli yöntem
single schedule tariff tek sütunlu gümrük tarifesi
single schedule tariff tek kolonlu gümrük tarifesi
single schedule tariff tek oranlı gümrük tarifesi
single scheduled tariff tek sütunlu tarife
single standard tek maden standardı
single standard tek standart
single status certificate bekarlık belgesi
single status certificate bekar olduğuna dair belge
single status certificate bekar olduğunu gösteren belge
single stockholder tek hissedar
single tail test tek yanlı test
single tax tek vergi
single tax system tek vergi sistemi
single window tek pencere
single-column tariff ithal edilen her bir madde için tek bir gümrük vergisi oranı
single-column tariff tek kolonlu gümrük tarifesi
single-name draft tek imzalı poliçe
single-packed tekli ambalaj
single-step income statement tek kademeli gelir tablosu
single-step investment coordinator tek adımda yatırım koordinatörü
single-tax inconvenient tek vergi harekatı
single-zone pricing tek bölge fiyatlandırması
Law
in a single session tek celsede
single act tek senet
single adultery evli biri ile bekar birinin yaptığı zina
single adultery zinada bir tarafın evli olması
single adultery bekar birisiyle zina yapma
single liability basit sorumluluk
single liability tek taraflı sorumluluk
single ownership müstakil mülkiyet
single parent family tek ebeveynli aile
single-party death tek taraflı ölüm
traffic accident resulting in single-party death tek taraflı ölümle sonuçlanan trafik kazası
Politics
a single national identity tek bir ulusal kimlik
common transit and single administrative document ortak transit ve tek idari belge
european single market tek avrupa pazarı
european single market avrupa tek pazarı
single administrative document tek idari belge
single borrower limit tek borçlu limiti
single bullet theory tek kurşun teorisi
single contract tek sözleşme
single convention tek sözleşme
single currency tek para
single european act tek avrupa senedi
single european act avrupa tek senedi
single global standard for automatic exchange of information otomatik bilgi paylaşımı için tek küresel standart
single identity tek kimlik
single license practice tek lisans uygulaması
single loop learning tek döngüde öğrenme
single market tek pazar
single member district seçim bölgesinden bir milletvekili seçilmesi sistemi
single member district dar bölge usulü
single party regime tek partili yönetim
single party regime tek partili rejim
single payment scheme tek ödeme planı
single sky committee tek hava komitesi
single stage consumption tax tek aşamalı tüketim vergisi
single up-front disbursement tek ödeme
single-issue tek politikalı
single-issue tek siyasetli
single-issue tek bir kamu meselesiyle ilgilenen
single-member district dar bölge seçim sistemi
single-member district system dar bölge seçim sistemi
single-member plurality dar bölge tek turlu çoğunluk sistemi
single-member plurality tek üyeli çoğunluk sistemi
single-party government tek parti hükümeti
single-party rule tek parti yönetimi
single-party state tek parti yönetimi
single-party state tek partili devlet
single-party system tek parti yönetimi
single-payer health care tek ödeyenli sağlık sistemi
single-payer health care tüm sigorta ödemelerinin devlet tarafından yönetilen bir fonda toplandığı ve sağlık harcamalarının da bu ortak fondan karşılandığı sistem
single-payer health care devlet tarafından ödenen sağlık sigortası
single-seat electoral district tek koltuklu seçim bölgesi
treaty establishing a single council and a single of the european communities avrupa topluluklarına tek bir konsey ve tek bir komisyon kurulmasına dair antlaşma
Institutes
department of single market, competition and harmonization of technical legislation tek pazar, rekabet ve teknik mevzuat uyumlaştırma dairesi
directorate of single market and competition tek pazar ve rekabet başkanlığı
single european market avrupa tek pazarı
Insurance
single premium tek prim
single premium insurance tek primli sigorta
single premiums policy hayat sigortasında tek bir primin ödendiği poliçe
Tourism
single bed supplement price tek kişilik ilave yatak fiyatı
single journey yalnız gidiş
single occupancy rate çok yataklı bir odayı işgal eden tek misafirden alınan özel ücret
single passenger ticket tek yolcu bileti
single room tek kişilik yataklı oda
single supplement çift kişilik odada tek konaklama için müşteri tarafından yapılan ek ödeme
single-level sales organization tek düzey satış örgütlenmesi
Technical
a single vertically suspended test piece düşey konumda asılı tek bir deney parçası
adjustable single fork and threaded shank rod end ayarlanabilen tek çatallı ve dişli gövdeli rot başı
be supplied with single phase current tek fazlı akımla beslenmek
cadmium prismatic secondary single cell with partial gas recombination gazları kısmen tekrar birleşen nikel kadmiyum prizmatik ikincil tekli hücre
class b single-mode fibre sınıf b tek modlu fiber
comparable single-point data mukayese edilebilir tek not verileri
constant and variable dual or single duct units sabit ve değişken çift veya tek kanallı üniteler
critical single engine air speed kritik tek motor hava sürati
determination of thickness of single layers of multilayer products çok katlı mamullerin tek katlarının kalınlıklarının belirlenmesi
electrical single-line diagram elektrik tek hat şeması
elongated single domain magnets uzamış tek bölgeli mıknatıslar
fibre optic connector terminated on single-mode tek modda sonlandırılmış fiber optik bağlayıcı
fibre optic connector terminated on single-mode fibre tek modlu fiberde sonlandırılan fiber optik konektör
fixed single-phase air-cooled transformer sabit tek fazlı hava soğutmalı transformatör
flowing single gas corrosion test akan tek gaz korozyon deneyi
fluorite single crystals kalsiyum florür tek örütleri
fracture of single filaments of ceramic fibre seramik lifinin tekli filamanlarının kırılması
gas cylinders containing single gases or gas mixtures içinde tek bir gaz veya gaz karışımı bulunan gaz tüpleri
idiomorphic single crystal idiomorfik tek kristal
intended for single use tek kullanım için tasarlanmış
intended for single use bir defa kullanmak için tasarlanmış
metal hydride button single cells metal hidrit düğme tipi tek hücreler
multiple input single output system çok girdili tek çıktılı sistem
multiple input single output system çok-girdili tek-çıktılı sistem
nickel-cadmium prismatic rechargeable single cell nikel kadmiyumlu prizma biçimli tekrar doldurulabilen tekli pil
non-broadcast single-sensor camera yayın dışı tek sönsörlü kamera
non-connectorized single mode non-wavelength-selective branching device ağlantı yapılmamış tek-modlu dalga boyu seçmeli olmayan dallara ayırma cihazı
plastic single vane impeller tek pervaneli plastik çark
polarization dependence of a single-mode fibre optic device tek modlu fiber optik cihazdaki zayıflamanın kutuplanmaya bağımlılığı
polarization dependence of attenuation of a single-mode fibre optic component tek modlu fiber optik bileşenin sönümünün kutuplanmaya bağımlılığı
polarization dependence of return loss of a single mode fibre optic component bir tek mod fiber optik bileşenin geridönüş kaybının polarizasyona bağımlılığı
polarization dependence of return loss of a single mode fibre optic component tek modlu fiber optik bileşenin polarizasyona bağlı geri dönüş kaybı
return losses of single mode pc optical fibre connector tek modlu pc optik lif bağlayıcıların geri dönüş kayıpları
scrap consisting of one single wrought alloy tek cins biçimlendirilebilen alaşımlı hurda
sealed nickel-cadmium small prismatic rechargeable single cell sızdırmaz nikel-kadminyum küçük prizmatik tekrar doldurulabilir tek hücre
semiconductor single step index laser yarıiletken tekli basamak kırılma indisli lazer
single acting compressor tek etkili kompresör
single action tek hareket
single action circuit arrangement tek konumlu devre aranjmanı
single address instruction tek adresli komut
single alarm tekli alarm
single and two pass technique tek ve çift pasolu teknik
single and two pass technique tek ve iki pasolu teknik
single and two run technique tek ve iki pasolu teknik
single and two run technique tek ve çift pasolu teknik
single and two-run technique tek ve iki pasolu teknik
single bearing tek rulmanlı
single blind study tek kör çalışma
single board computer tek kartlı bilgisayar
single board engine controller tek bordlu motor kontrolörü
single bolt flange tek civatalı mil
single bond tek bağ
single bound tek bağ
single bunk tek kuşet
single burner tek brülörlü
single byte coding scheme tek bayt kodlama düzeni
single byte instruction tek sekizli komut
single byte instruction tek bayt komut
single byte instruction tek baytlı komut
single capillary systems tekli kapiler sistemler
single carbon fibre filament tek karbon elyaflı filament
single casing tek gövdeli
single cassette tek kasetli
single channel per carrier taşıyıcı başına bir kanal
single channel uhf radio equipment tek kanallı uhf telsiz cihazı
single chip computer tek yongalı bilgisayar
single circuit tek devre
single coil tek bobinli
single component gases tek bileşenli gazlar
single conductor tekli iletken
single core conductor bir damarlı iletken
single core non-sheathed cable tek damarlı kılıfsız kablo
single core non-sheathed cable for installation at low temperatures düşük sıcaklıklardaki tesisatlar için tek damarlı kılıfsız kablo
single core non-sheathed cables tek damarlı kılıfsız kablolar
single crystal tek taneli örüt
single crystal tek tane
single crystal tek kristal
single cycle tek ritim
single cylinder tek silindirli
single cylinder tek silindir
single deck screen tek katlı elek
single domain tek bölgecik
single domain model tek etki alanı modeli
single door tek kapı
single drive bağımsız tahrik
single drive bağımsız tahrik sistemi
single dryplate type kuru tip tek disk
single duct air conditioner tek kanallı klima
single duct air conditioner tek kanallı iklimlendirme cihazı
single duct system tek kanal sistemi
single end boiler tek yönden yanmalı kazan
single end scotch boiler tek yönden yanmalı skoç kazanı
single ended tek uçlu
single engined aircraft tek motorlu uçak
single extraction tekli ara buhar alma
single ferrule multi-fibre connector tekli ferrül çoklu fiber konektör
single flange tek flanşlı
single flap valve tek kanatlı valf
single flow tek akışlı
single flow tek geçişli
single footing münferit sömel
single force tekil kuvvet
single frequency operation tek frekanslı işletim
single furnace boiler tek ocaklı kazan
single gate field-effect transistor tek kapılı alan etkili transistör
single girder crane tek kirişli gezer köprü vinci