what - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

what

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"what" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 6 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
what ünl. ne
General
what i. neyi
what s. hangi
what ünl. ne kadar çok (şaşkınlık)
what ünl. şaşkınlık belirtir
Phrases
what nelerin

"what" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
not know what to do f. ne yapacağını bilmemek
what? ünl. ne?
General
know what's what f. uyanık olmak
do what one feel likes doing f. kendi havasında olmak
be content with what you have f. elindekiyle yetinmek
be guarded in what one says f. lafına dikkat etmek
know what's what f. dünyada olup bitenleri bilmek
give somebody what for f. yuvasını yapmak
guarded in what one says f. lafına dikkat etmek
be unable finish what one was saying f. laf ağzında kalmak
express what one wants f. meramını anlatmak
be unaware of what is going on around oneself f. dünyadan haberi olmamak
not what it looks like f. göründüğü gibi olmamak
not find what he expected f. beklediğini bulamamak
not find what he expected f. umduğunu bulamamak
get what someone wants f. istediği sonucu elde etmek
can not believe what one hear f. kulaklarına inanamamak
can not believe what one hear f. kulaklarına inanmamak
get what someone wants f. istediği sonucu almak
ask what it is f. ne olduğunu sormak
ask what happened f. ne olduğunu sormak
sell something for twice what he/she paid for it f. aldığının/ödediğinin iki katına satmak
tell everyone what happened f. olanları herkese anlatmak
know what she's giving the children to read f. çocuklara okumaları için verdiği şeyleri bilmek
know what school she's in f. hangi okula gittiğini bilmek
not know what one is saying f. ne dediğini bilmemek
not what it appears to be f. göründüğü gibi olmamak
deal with what happens f. ne olursa olsun gerekeni yapıp hakkından gelmek
deal with what happens f. olanla başa çıkmak
think how/what/who... f. diye düşünmek
blame someone for what happened f. olanlardan dolayı birini suçlamak
do what he/she meant to do f. yapmak için doğduğu şeyi yapmak
being content with what one has i. kanaatkarlık
agreement on what to say i. ağızbirliği
agreement on what to do i. ağızbirliği
knowing what he/she wants i. ne istediğini bilme
of what i. -ki içinde
what-not i. etajer
dissatisfied with what one has s. gözü dışarıda
what if zf. ister misin
from what place zf. nereli
what if zf. ya ... ise
and what is worse zf. dahası
in what manner zf. herhangi bir şekilde
and what not zf. üstelik
and what is worse zf. ve dahası
at what time zf. saat kaçta
in what follows zf. sonra gelende
and what not zf. ve benzeri şeyler
in what order zf. hangi sıraya göre
what if zf. farzedelim
what if zf. ya
and what is worse zf. hem de
in what manner zf. hangi şekilde
no matter what zf. her durumda
no matter what zf. her ne olursa olsun
and what is more zf. ayrıca
and what is more zf. hem de
and what is more zf. üstelik
and what is more zf. bir de
no matter what zf. iki eli kanda olsa
no matter what zf. iki eli kızıl kanda olsa
in what zf. -ki içinde
no matter what its nature is zf. mahiyeti ne olursa olsun
in what ways zf. hangi şekillerde
in what ways zf. hangi yollarla
in what way zf. ne şekilde
contrary to what is believed zf. bilinenin aksine
contrary to what is believed zf. sanılanın aksine
contrary to what is believed zf. inanılanın aksine
contrary to what is believed zf. düşünülenin aksine
to what extent zf. ne ölçüde
if and to what extent zf. yapılıp yapılmayacağı ve yapılacaksa bunun hangi ölçüde yapılacağı
to what extent zf. ne derece
to what extent zf. ne derecede
what with ed. hesaba kattıktan sonra
what with ed. düşünerek
regardless what ed. -e bakmayarak
what with ed. -den dolayı
no matter what bağ. ne
not but what bağ. ve yine
but what bağ. ki
not but what bağ. mamafih
not but what bağ. ve fakat
but what bağ. yine de
but what bağ. rağmen
what? ünl. ne?
so what? ünl. ne çıkar
so what? ünl. ne olmuş yani
so what? ünl. nolmuş yani?
like what? ünl. ne gibi?
what? ünl. ne var?
Phrases
regardless of what ne olursa olsun
what troubles me is beni üzen şudur ki
not but what o demek değildir ancak
come what may ne olursa olsun
not but what o demek değildir ki
no matter what happens behemehal
this bears out what i said bu söylediğimi doğruluyor
what troubles me is beni sıkan şudur ki
no matter what others say eller ne derse dersin
no matter what they say eller ne derse dersin
regardless of what -e bakmayarak
if i knew then what i know now şimdiki aklım olsaydı
what about it ne olacakmış ki
no matter what happens koşullar ne olursa olsun
no matter what happens ne olursa olsun
no matter what the cost her ne pahasına olursa olsun
in what way hangi yolla
in what way hangi şekilde
what happened ne oldu ki
no matter what they say kim ne derse desin
what i am saying is that demem o ki
what is urgently needed acilen gerekli olan
what strikes you dikkatinizi (en çok) çeken
what strikes you gözünüze (en çok) çarpan
what matters most is how you see yourself önemli olan kendini nasıl gördüğündür
to what end ne amaçla
what is in the past is in the past geçmişte olanlar geçmişte kaldı
in addition to what is mentioned above yukarıda belirtilene ek olarak
you are what you listen to ne dinliyorsan o'sun
what does not kill me, makes me stronger beni öldürmeyen şey beni güçlendirir
what you plant now you will harvest later ne ekersen onu biçersin
based on what we talked konuştuklarımıza istinaden
what sort of...? ne tür/çeşit...?
don't promise what you can't deliver tutamayacağın sözleri verme
for what purpose? hangi amaçla?
what a wonderful world ne harika bir dünya
what i want isteğim
in what/which proportion ne oranda
at what rate hangi oranda
at what rate ne oranda
in what/which proportion hangi oranda
what he/she found out öğrendikleri
what they learned öğrendikleri
what they found out öğrendikleri
what he/she learned öğrendikleri
i am doing what must be done yapılması gerekeni yapıyorum
what if i told you ne söylesem
you are what you eat yediğin ne ise, sen osun
what they say söylenenler
what they say söyledikleri
nothing is so firmly believed as what we least know en çok inandığımız şeyler, en az bildiklerimizdir
what about your family? ya senin ailen?
what about your parents? ya senin ailen?
what I understand from what you wrote senin yazdıklarından anladığım
what conclusions can you draw? ne sonuçlar çıkarıyorsun?
what bad weather ne kadar da kötü bir hava
and what is worse daha kötüsü
what is essential is invisible to the eye esas olan gözle görülmez
what is essential is invisible to the eye gerçeğin mayası gözle görülmez
what would I do neyleyim
what a small world! dünya ne kadar küçük!
believe nothing of what you hear, and only half of what you see duyduğunun hiçbirine, gördüğünün yarısına inan.
worth of a thing is what it will bring değeri ederi (piyasa karşılığı) kadardır
what more do you want - jam on it? buldun da bunama
if you do what you’ve always done, you’ll get what you’ve always got hep aynı şeyleri yaparsan, hep aynı sonuçları elde edersin
If you always do what you've always done, you will always get what you've always got hep aynı şeyleri yaparsan, hep aynı sonuçları elde edersin
beware what you wish for ne arzu ettiğine dikkat et
be careful what you wish for ne arzu ettiğine dikkat et
what belongs to everyone belongs to no one herkese ait olan hiç kimseye ait değildir
we are what we eat ne yiyorsak oyuz
what you see is what you get gördüğün elde ettiğindir
everything is what it is her şey ne ise odur
what happens here stays here burada olan burada kalır
Proverb
what can't be cured must be endured başa gelen çekilir
tell me with whom thou goest and i'll tell thee what thou doest adam ahbabından bellidir
never put off till tomorrow what you can do today bugünün işini yarına bırakma
you reap what you sow ektiğini biçersin
what can't be cured must be endured çaresi yoksa katlanmak gerekir
what goes around comes around ne ekersen onu biçersin
what you don't know won't hurt you bilmediğin şeyden sana zarar gelmez
what you don't know can't hurt you bilmediğin şeyden sana zarar gelmez
what you don't know can't hurt you bilmediklerin seni üzmez
what you don't know won't hurt you bilmediklerin seni üzmez
what can you expect from a hog but a grunt? huylu huyundan vazgeçmez
what can you expect from a hog but a grunt? can çıkar huy çıkmaz
believe nothing of what you hear, and only half of what you see duyduğunun hiç birine, gördüğünün yarısına inan
what can you expect from a hog but a grunt huylu huyundan vazgeçmez
you reap what you sow ne ekersen onu biçersin
what goes up must come down her çıkışın bir düşüşü vardır
what goes up must come down her yükselişin bir düşüşü vardır
what goes up must come down her çıkışın bir inişi vardır
left hand doesn't know what the right hand is doing sağ elin yaptığından sol elin haberi yok
the left hand doesn't know what the right hand is doing sağ elin yaptığından sol elin haberi yok
don't put off for tomorrow what you can do today bugünün işini yarına bırakma
what the eye doesn't see the heart doesn't grieve over göz görmeyince gönül katlanır
you cannot lose what you never had sahip olmadığın şeyi kaybedemezsin
what can you expect from a hog but a grunt can çıkar huy çıkmaz
tell me with whom thou goest and i'll tell thee what thou doest bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
you never know what you can do till you try denemedikçe bilemezsin
you never know what you can do till you try denemeden bilemezsin
what will be, will be olacağı varsa olur
what must be, must be olacağı varsa olur
what must be, must be olacaksa olur
what will be, will be olacaksa olur
you get what you pay for ne kadar ekmek o kadar köfte
you get what you pay for ne kadar köfte o kadar ekmek
what you sow is what you reap insan ektiğini biçer
what you sow is what you reap ne ekersen onu biçersin
what the eye doesn't see, the heart doesn't grieve over göz görmezse, gönül katlanır
what the eye doesn't see, the heart doesn't grieve over gözün görmediğine, gönül katlanır
worth of a thing is what it will bring ederi, gideri (piyasası) kadardır
what doesn't kill you makes you stronger seni öldürmeyen şey, güçlendirir
what can you expect from a hog but a grunt? can çıkmadıkça huy çıkmaz
what goes around comes around keser döner sap döner gün gelir hesap döner
what goes around comes around eden bulur
Colloquial
wdym (what do you mean) ne demek istiyorsun?
come what may her şeye karşın
come what may gelecekte ne olursa olsun
come what may ne olursa olsun
aye what then oldu başka?
aye what then eee ne olmuş?
aye what then tamam nolmuş?
guess what bil bakalım
in what aspects hangi yönlerden
in what aspects hangi bakımlardan
in what aspects ne yönlerden
in what aspects hangi açılardan
for what purpose ne amaçla
so what? ne var yani
about what ne hakkında
life is not what it seems hayat göründüğü gibi değildir
now what! şimdi ne!
now what! şimdi ne var!
according to what I have heard duyduğuma göre
according to what we have heard duyduğumuza göre
guess what happened? bil bakalım ne oldu?
guess what? bil bakalım ne oldu?
look at what the cat dragged in! aman da kimleri görüyorum!
not what it is cracked up to be söylenildiği kadar iyi değil
guess what tahmin et ne oldu
describe what he looks like onun görünüşünü tarif et
nobody tells me what to do kimse bana ne yapacağımı söyleyemez
now what? gene ne var?
know what you are doing ne yaptığının farkında olmak
know what you are doing ne yaptığını bilmek
then what are these? o zaman bunlar ne?
justify what one is doing yaptığını haklı çıkarmak
isn't that what you wanted? istediğin de bu değil miydi?
about what? ne hakkında?
from what he told me onun bana söylediğine göre
now what? şimdi ne oldu?
so what happened to her? peki daha sonra ona ne oldu?
am i supposed to know what it is? bunun ne olduğunu bilmem mi gerekiyor?
so what? ne olmuş ki sanki?
isn't this what you wanted? istediğin bu değil miydi?
guess what! tahmin et noldu!
admit what a big part luck plays şansın ne kadar önemli bir rol oynadığını kabul et
or what? yoksa naparsın?
to what do i owe the pleasure? (özellikle birisi bir yere geldiğinde) bu şerefi neye borçluyum?
so tell me what it is söyle bakalım neymiş?
so tell me what it is neymiş bakalım?
none of us knows what waits for us tomorrow yarın bizi neyin beklediğini hiçbirimiz bilemeyiz
none of us knows what lies in store for us tomorrow yarın bizi neyin beklediğini hiçbirimiz bilemeyiz
be very good at what he/she does işinde çok iyi olmak
just do what you got to do sadece yapman gerekeni yap
just do what you have to do sadece yapman gerekeni yap
compared to what we lost today bugün kaybettiklerimizle kıyaslandığında
think about what you're doing yaptığın şeyi düşün bir
for what it is worth ne olursa olsun
for what it is worth ne pahasına olursa olsun
so what do i get in return? karşılığında ben ne alacağım?
so what you're saying is yani diyorsunuz ki
listen to what you're saying ne söylediğinin fakında mısın
nobody cares what i do ne yaptığıma kimse önem vermiyor
look at what the cat dragged in! bak sen kimler gelmiş!
then what do you need me for? peki o halde bana neden ihtiyacın var?
to what do you owe your success? başarınızı neye borçlusunuz?
or what? yoksa ne olur?
then tell me what happened öyleyse bana ne olduğunu anlat
now what? yine ne var?
give someone what they want istediklerini vermek
give someone what he/she want birine istediğini vermek
to what do i owe this pleasure? bu zevki neye borçluyum?
nobody knows what will happen in the future kimse gelecekte ne olacağını bilemez
nobody knows what will happen tomorrow kimse yarın ne olacağını bilemez
but what for? ama ne için?
but for what? ama ne için?
now what? ne oldu yine?
people always want what they can't have insanlar hep sahip olamayacaklarını isterler
people always want what they can't have "insan hep sahip olamayacağını ister
watcha doin (what are you doing) ne yapıyorsun?
what a relief! hele şükür!
obey the order, no matter what! emir demiri keser
what now? şimdi ne yapıyoruz?
just what the doctor ordered ilaç gibi gelmek
what would happen? ne yazar?
what happens? ne yazar?
what would happen if? olsa ne yazar?
what happens if? olsa ne yazar?
what about ne diyosun
what the hell was I going to say? ne diyecektim lan ben?
what the hell was I going to say? ne söyleyecektim lan ben?
so what ne yapayım yani
what a mess bu ne dağınıklık
what good wind brings you here? sizi buraya hangi rüzgar attı?
what is up with that? bu da ne demek oluyor?
what a mess! buranın hali ne?
for what it's worth işine yarar mı bilmiyorum ama
for what it's worth artık ne kadar yararı olursa
what are you up to? neyin peşindesin?
Idioms
life is what you make it insan kendi kaderini kendisi çizer
what is to be will be akacak kan damarda durmaz
do not lick what you have spat tükürdüğünü yalama
one reaps what one sows ne ekersen onu biçersin
one reaps what one sows herkes ektiğini biçer
what do you want daha ne istiyorsun? gözünü toprak doyursun
give someone what for canına okumak
come what may ne pahasına olursa olsun
come what may ne olursa olsun
no matter what happens ne olursa olsun
no matter what happens ne pahasına olursa olsun
what possessed you hangi akla hizmeten
what possessed you hangi akla hizmet
what is ailing you neyin var
what is ailing you neden rahatsızsın
what is biting you canını sıkan ne
what is biting you neyin var
have what it takes yeterli özelliklere sahip olmak
have what it takes yeterli özellikleri içinde barındırmak
have what it takes gerekli yeteneklere sahip olmak
have what it takes gerekli olan niteliklere sahip olmak
have what it takes gerekli olan becerilere sahip olmak
have what it takes bir şeyi başarmak için gereken niteliklere sahip olmak
know what's what neyin ne olduğunu bilmek
know what's what olup bitenleri bilmek
know what's what uyanık olmak
know what's what işini iyi bilmek
what comes around goes around etme bulma dünyası
what next daha neler?
just what the doctor ordered derdinizin devası
just what the doctor ordered tam ihtiyacınız olan şey
show somebody what you are made of hangi kumaştan biçildiğini göstermek
show somebody what you are made of asıl yüzünü göstermek
look at what the cat dragged in! aman da kimler gelmiş!
look what the cat dragged in! aman da kimler gelmiş!
things are seldom what they seem görünüş çoğu zaman aldatıcıdır
what goes around comes around ne ekersen onu biçersin
not what something is cracked up to be söylenildiği kadar iyi değil
not what something is cracked up to be sanıldığı kadar iyi değil
get along on what one earn kazandığıyla geçinmek/idare etmek
a man's got to do what a man's got to do insan yapması gerekeni yapmalı (iş başa düştü)
a man's gotta do what a man's gotta do kişi yapması gerekeni yapmalıdır
have got what it takes gerekli özelliklere sahip olmak
you got to do what you got to do kişi yapması gerekeni yapmalıdır
have got what it takes gereken niteliklere sahip olmak
good for what ails you her derde deva
not know what hit someone kendisine neyin çarptığını bilmeden
not know what hit someone başına ne geldiğini bilmeden
not know what to make of someone (birinin yaptığı şeye) anlam verememek/anlamamak
for what it's worth ne pahasına olursa olsun
for what it's worth ne olursa olsun
see someone for what one really is birinin gerçek yüzünü görmek
see someone for what one really is birinin gerçekte nasıl biri olduğunu anlamak
see someone for what one is birinin gerçek yüzünü görmek
see someone for what one is birinin gerçekte nasıl biri olduğunu anlamak
be way out of line with what others get diğerlerinden çok çok fazla/az almak
show (somebody) what you are made of gerçek gücünü/zekasını vb. göstermek
what makes it tick? nasıl çalışıyor/onu çalıştıran ne?
panic at what he/she sees gördüğü şey karşısında paniğe kapılmak
what broke the camel's back bardağı taşıran son damla
know what buttons to push birini çileden çıkarmak
know what buttons to push can damarına basmak
know what buttons to push ne söyleyeceğini iyi bilmek
know what buttons to push avucunun içine almak
not know what hit you şokta ve kafası karışmış hissetmek
recognize something for what it is bir şeyin iç yüzünü/gerçekte ne olduğunu fark etmek
recognize one for what one is bir şeyin iç yüzünü/gerçekte ne olduğunu fark etmek
what do you take me for? beni ne zannediyorsun?
what in (the) sam hill? ne oldu?
what are you, a man or a mouse? ne o korkuyor musun yoksa?
give someone what for birini cezalandırmak
reap what one sow ektiğini biçmek
not know what hit someone neye uğradığını şaşırmak
Speaking
do what is told f. denileni yapmak
give (someone) what he has coming to him f. dünyanın kaç bucak olduğunu göstermek
do what is expected f. bekleneni yapmak
do what is necessary f. gereğini yerine getirmek
do what is necessary f. gereğini yapmak
do what she said f. söylediğini yapmak
do what he said f. söylediğini yapmak
do what is needed f. gerekeni yapmak
do what he/she wants f. istediğini yapmak
and l don't know what i. hemen hemen her şey ve buna benzer şeyler
and what have you zf. ve daha bilmem
and what have you zf. ve başkaları ve daha bilmem
and what have you zf. ve başkaları
i told him what i thought of him açtım ağzımı yumdum gözümü
do what´s right! doğru olanı yap!
what is your name? adın ne?
that was just what the doctor ordered canıma değdi
what next! daha neler
what for niçin
what sort ne gibi
that's what it is nedeni bu
what did you say? nasıl
what are your likes? nelerden hoşlanırsın?
so what ee nolmuş
what a disaster evlere şenlik
what's what gerekli olan bilgiler
what now! amanın
what sort nasıl
what a mess ne karmaşa
practice what you preach! verdiğin nasihatı kendin uygula!
i stand by what i said söylediğimden şaşmam
what a relief! dünya varmış!
what good is kaç para eder
what extent hangi uzunluğa
what the heck! kahrolsun!
there is force what he says söylediği boş değil
what a big lie ne büyük yalan
what the hell! allah allah!
what time ne vakit
no matter what he does ağzıyla kuş tutsa
what do you do işiniz nedir
what for neden
why, what happened? neden ne oldu
what the hell are you doing? ne halt ediyorsun yahu?
what time ne zaman
what happened to hani
what a day ne gün ama
what does it mean bunun anlamı nedir
what are your dislikes? nelerden hoşlanmazsın?
what for niye
on what grounds neye dayanarak
i cant go with you in what you say sizinle hemfikir değilim
in what language? nece?
what not daha sair şeyler
what to ne
there is no knowing what ne olacağı bilinmez
what a shame! ne yazık!
what a pity ne yazık
what can i do ne yapabilirim
what happened? ne oldu?
what a pity! yazık
from what i heard işittiğime göre
what do you have to say for yourself? şimdi kendini savun bakalım!
what is your name? senin adın ne?
what place nere
and l don't know what ve buna benzer şeyler
what is more important daha önemlisi
what do you do mesleğin nedir
what place nereye
i knew not what bilmem ne
what abou ne dersin
sorry to hear what happened geçmiş olsun
i mean what i say bu konuda ciddiyim
what for ne için
so what nolmuş yani
so what nedir yani!
what does it mean? ne demek?
what about? ya
what number kaçıncı
what part nere
what would you like? buyrun ne istemiştiniz?
he did what little he could elinden geleni yaptı
what about ne haber
what would you like? ne istiyorsunuz?
what degree hangi dereceye
what are you doing ne yapıyorsun
what's what neyin ne olduğu
what a day ne gündü ama
what a pity! ne yazık!
what happened? ne oldu?
what place neresi
what is your name? adınız ne?
what about ya ...
what a pity! vah!
what sauce ne yüzsüzlük
call it what you want ne derseniz deyin
what of it ne çıkar
what must i do? ne yapmalıyım?
what is more bunun da ötesinde
and l don't know what hemen hemen her şey
what on earth is this hayırdır inşallah
what i try to explain anlatmak istediğim
what do you want? zorun ne?
what is more to the point daha önemlisi
what kind of ne biçim
what of it? ne olmuş yani
what do you do? ne iş yapıyorsunuz?
what time iken
what is your horoscope? burcun ne?
what kind of ne çeşit
what about ne dersiniz?
what is more dahası
there is no saying what will happen ne olacağını kimse bilmez
what follows sonraki
that's what it was nedeni bu
what part neresi
what a pity! vah vah
what sauce ne pişkinlik
what i try to tell anlatmak istediğim
what is your name? adınız nedir?
no matter what it costs ne olursa olsun
no matter what it costs bedeli ne olursa olsun
no matter what it takes bedeli ne olursa olsun
no matter what it takes ne olursa olsun
what about you ya sen