Homepage Premium Translation Synonyms About Us Tools Resources Forum Contact
Login Register | Türkçe
Auto Complete : On | Off
Keyboard History

ilgi


Show Slang Terms

Meanings of "ilgi" in English : 44 result(s)

Category Turkish English
1 Common Usage n. ilgi relevancy >
2 Common Usage n. ilgi relevance >
3 Common Usage n. ilgi attention >
4 Common Usage n. ilgi concern >
5 Common Usage n. ilgi interest >
6 General n. ilgi spotlight >
7 General n. ilgi attending behavior >
8 General n. ilgi traction >
9 General n. ilgi communication >
10 General n. ilgi interesse >
11 General n. ilgi affection >
12 General n. ilgi countenance >
13 General n. ilgi affinity >
14 General n. ilgi concerns >
15 General n. ilgi rapport >
16 General n. ilgi regard >
17 General n. ilgi relativeness >
18 General n. ilgi thought >
19 General n. ilgi relation >
20 General n. ilgi relationship >
21 General n. ilgi concern >
22 General n. ilgi respect >
23 General n. ilgi solicitude >
24 General n. ilgi sympathy >
25 General n. ilgi interest >
26 General n. ilgi involvement >
27 General n. ilgi liking >
28 General n. ilgi pertinence >
29 General n. ilgi care >
30 General n. ilgi connecting link >
31 General n. ilgi connection >
32 General n. ilgi connexion >
33 General n. ilgi curiosity >
34 General n. ilgi attachment >
35 General n. ilgi bearing >
36 General n. ilgi play >
37 General adj. ilgi relevant >
38 Law ilgi relationship >
39 Law ilgi relation >
40 Technical ilgi relation >
41 Technical ilgi attention >
42 Technical ilgi affinity >
43 Computer ilgi reference >
44 Biochemistry ilgi relationship >

Meanings of "ilgi" with other terms : 149 result(s)

Category Turkish English
1 General v. büyük ilgi çekmek attract great attention >
2 General v. büyük ilgi çekmek attract considerable attention >
3 General v. büyük ilgi çekmek draw considerable interest >
4 General v. büyük ilgi çekmek draw great interest >
5 General v. büyük ilgi görmek draw great interest >
6 General v. büyük ilgi görmek draw considerable interest >
7 General v. büyük ilgi görmek attract considerable attention >
8 General v. büyük ilgi görmek attract great attention >
9 General v. büyük ilgi göstermek show great interest >
10 General v. çekmek (dikkat/ilgi) draw >
11 General v. çekmek (ilgi vb) catch >
12 General v. halkın ilgi odağı olmak be in the limelight >
13 General v. ilgi çekmek arouse interest >
14 General v. ilgi çekmek attract one's attention >
15 General v. ilgi çekmek catch one’s attention >
16 General v. ilgi çekmek attract attention >
17 General v. ilgi çekmek draw attention >
18 General v. ilgi çekmek spotlight >
19 General v. ilgi çekmek make a splash >
20 General v. ilgi çekmek için dikkat çekici giyinmek camp >
21 General v. ilgi duymak care >
22 General v. ilgi duymak be interested >
23 General v. ilgi duymak take interest in >
24 General v. ilgi duymak be interested in >
25 General v. ilgi duymak show interest to >
26 General v. ilgi duymak give importance to >
27 General v. ilgi duymamak show no interest >
28 General v. ilgi duymamak be uninterested in >
29 General v. ilgi görmek attract attention >
30 General v. ilgi görmek draw interest >
31 General v. ilgi görmek get attention >
32 General v. ilgi göstermek show interest >
33 General v. ilgi göstermek show an interest in >
34 General v. ilgi göstermek take an interest in >
35 General v. ilgi göstermek be solicitous about >
36 General v. ilgi göstermek give consequence to >
37 General v. ilgi göstermek take on interest >
38 General v. ilgi göstermemek show no interest >
39 General v. ilgi göstermemek be indifferent to >
40 General v. ilgi istemek need attention >
41 General v. ilgi istemek require attention >
42 General v. ilgi odağı olmak be the centre of attraction >
43 General v. ilgi odağı olmak be spotlighted >
44 General v. ilgi odağı olmak be the center of interest >
45 General v. ilgi odağı olmak be in the limelight >
46 General v. ilgi toplamak arouse interest >
47 General v. ilgi uyandırmak spark >
48 General v. ilgi uyandırmak entrance >
49 General v. özel ilgi alanı (belirli bir şey) olmak specialize in >
50 General v. uyandırmak (ilgi/heves/heyecan vb'ni) work up >
51 General v. yoğun ilgi görmek draw intense interest >
52 General v. yoğun ilgi görmek attract intensive attention >
53 General v. yoğun ilgi görmek draw heavy attention >
54 General v. yoğun ilgi görmek attract a great deal of attention >
55 General n. birçok şeye ilgi duyan adam man of wide interests >
56 General n. çapraz ilgi cross reference >
57 General n. çocuğun ateşle oynama ilgi duyması juvenile fire involvement >
58 General n. geçmişte önemli veya ünlü oluşundan dolayı ilgi çekici kabul edilen atraksiyon historical attraction >
59 General n. genç kız veya erkeklerin kendilerinden yaşça büyük olan karşı cinse ilgi duymaları ephebophilia >
60 General n. hayvanlara sapıklık derecesinde ilgi duyma zoophilia >
61 General n. ilgi (belirli bir konuyla olan) relevance >
62 General n. ilgi alanı field of interest >
63 General n. ilgi alanı pursuit >
64 General n. ilgi alanı area of interest >
65 General n. ilgi alanı area of interests >
66 General n. ilgi alanı domain >
67 General n. ilgi alanları interests >
68 General n. ilgi arayan kimse recognition seeker >
69 General n. ilgi çeken kimse draw >
70 General n. ilgi çeken kimse cynosure >
71 General n. ilgi çeken olay draw >
72 General n. ilgi çeken şey interest >
73 General n. ilgi çekici olay highlight >
74 General n. ilgi çekici program drawing card >
75 General n. ilgi çekici şey draw >
76 General n. ilgi çekici şey goody >
77 General n. ilgi çekme appeal >
78 General n. ilgi çekmeye çalışan kimse showman >
79 General n. ilgi dağıtıcı şey distraction >
80 General n. ilgi duymama incuriosity >
81 General n. ilgi merkezi limelight >
82 General n. ilgi odağı limelight >
83 General n. ilgi odağı attraction center >
84 General n. ilgi odağı centre of attraction >
85 General n. ilgi odağı focus of interest >
86 General n. ilgi odağı centre of attention >
87 General n. ilgi tümcesi relative clauses >
88 General n. ilgi zamiri relative >
89 General n. kişinin cinsel yönden kendine ilgi duyması autoeroticism >
90 General n. kişinin cinsel yönden kendine ilgi duyması autosexuality >
91 General n. özel ilgi speciality >
92 General n. özel ilgi special attention >
93 General n. özel ilgi alanı specialty >
94 General n. sıcak ilgi warm interest >
95 General n. yabancı şeylere ilgi duyma xenophilia >
96 General n. yeni teknolojiye ilgi duyan kişi technophile >
97 General n. yoğun ilgi deep interest >
98 General n. yoğun ilgi great interest >
99 General n. yoğun ilgi intense interest >
100 General adj. belli bir dine ilgi göstermeyen laodicean >
101 General adj. cinsel yönden kendine ilgi duyan autosexual >
102 General adj. fazla ilgi görmüş oversubscribed >
103 General adj. ilgi çeken attractive >
104 General adj. ilgi çekici attracted >
105 General adj. ilgi çekici gripping >
106 General adj. ilgi çekici interesting >
107 General adj. ilgi çekici challenging >
108 General adj. ilgi çekici absorbing >
109 General adj. ilgi çekici attractive >
110 General adj. ilgi çekici intriguing >
111 General adj. ilgi duymayan uninterested >
112 General adj. ilgi gösterilmeyen uncared >
113 General adj. ilgi gösterilmeyen untended >
114 General adj. karşı cinse ilgi duyan heterosexual >
115 General adj. karşı cinse ilgi duyan straight >
116 General adj. marazi konulara aşırı ilgi duyan morbid >
117 General adj. ürkütücü konulara aşırı ilgi duyan morbid >
118 General adv. ilgi çekici bir şekilde spectacularly >
119 General adv. ilgi çekici bir şekilde grippingly >
120 Speaking gösterdiğiniz ilgi the interest you have shown >
121 Speaking gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim thanks for the interest you have shown >
122 Speaking gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim thank you for your interest >
123 Trade/Economic açık ilgi open interest >
124 Trade/Economic ilgi cetveli affinity diagram >
125 Trade/Economic ilgi grubu community of interest >
126 Trade/Economic reklam kampanyasının genel olarak uyandırmayı amaçladığı ilgi advertising theme >
127 Politics ortak ilgi alanı common interest >
128 Technical ilgi alanı bilgisi domain knowledge >
129 Technical kimyasal ilgi chemical affinity >
130 Computer ilgi kurmak refer >
131 Computer özel ilgi grubu special interest group >
132 Textile life karşı ilgi fiber affinity >
133 Psychology aşırı cinsel ilgi erotomania >
134 Psychology dışa yönelik ilgi extrinsic interest >
135 Psychology ilgi anketleri interest inventories >
136 Psychology ilgi kanunu law of interest >
137 Psychology tek bir ilgi ve uğraş monomania >
138 Chemistry ilgi yayınçözümü affinity chromatography >
139 Marine Biology ilgi imlemesi affinity labeling >
140 Marine Biology ilgi imlemesi covalent labeling >
141 Linguistics ilgi adılı pronoun >
142 Linguistics ilgi adılı relative pronoun >
143 Linguistics ilgi cumlecikleri relative clauses >
144 Linguistics ilgi cümleciği relative clause >
145 Linguistics ilgi eylemi linking verb >
146 Linguistics ilgi tümceciği relative clause >
147 Linguistics ilgi yantümcesi relative clause >
148 Linguistics ilgi zamiri relative pronoun >
149 Linguistics tanımlayan ilgi cümlecikleri defining relative clauses >


Tureng Çeviri Ltd.
Privacy Policy - Terms of Use - About Us - Developers Copyright. Bil-Kod : 989 B.16.0.THS.0.10.02.00/681 209221