History


Meanings of "ilgi" in English Turkish Dictionary : 44 result(s)

Turkish English
Common Usage
ilgi n. attention
ilgi n. interest
ilgi n. relevance
ilgi n. relevancy
ilgi n. concern
General
ilgi n. attending behavior
ilgi n. liking
ilgi n. pertinence
ilgi n. interest
ilgi n. concerns
ilgi n. sympathy
ilgi n. connection
ilgi n. communication
ilgi n. thought
ilgi n. interesse
ilgi n. care
ilgi n. involvement
ilgi n. relationship
ilgi n. traction
ilgi n. attachment
ilgi n. play
ilgi n. bearing
ilgi n. solicitude
ilgi n. affinity
ilgi n. relation
ilgi n. countenance
ilgi n. curiosity
ilgi n. rapport
ilgi n. connexion
ilgi n. regard
ilgi n. concern
ilgi n. connecting link
ilgi n. spotlight
ilgi n. relativeness
ilgi n. respect
ilgi n. affection
ilgi adj. relevant
Law
ilgi relationship
ilgi relation
Technical
ilgi affinity
ilgi attention
ilgi relation
Computer
ilgi reference
Biochemistry
ilgi relationship

Meanings of "ilgi" with other terms in English Turkish Dictionary : 150 result(s)

Turkish English
Common Usage
cinselliğe ilgi duymayan adj. asexual
General
beklediğinden az ilgi göstermek v. give short change
bir ilgi alanı seçmek v. select an area of interest
bir şeye aşırı/çok ilgi duymak v. have a strong interest in something
bir şeye aşırı/çok ilgi duymak v. be very interested in something
büyük ilgi çekmek v. attract considerable attention
büyük ilgi çekmek v. attract great attention
büyük ilgi görmek v. draw great interest
büyük ilgi görmek v. draw considerable interest
büyük ilgi göstermek v. show great interest
çok ilgi göstermek v. enthuse
halkın ilgi odağı olmak v. be in the limelight
ilgi alanına girmek v. be of interest to someone
ilgi çekmek v. draw interest
ilgi çekmek v. arouse interest
ilgi çekmek v. spotlight
ilgi çekmek v. make a splash
ilgi çekmek v. catch one’s attention
ilgi çekmek v. draw attention
ilgi çekmek için dikkat çekici giyinmek v. camp
ilgi dağıtmak v. distract
ilgi duymak v. care
ilgi duymak v. give importance to
ilgi duymamak v. be uninterested in
ilgi görmek v. attract attention
ilgi göstermek v. show an interest in
ilgi göstermek v. be solicitous about
ilgi göstermek v. give consequence to
ilgi istemek v. need attention
ilgi kesmek v. disconnect
ilgi odağı olmak v. be spotlighted
ilgi odağı olmak v. be the center of interest
ilgi odağı olmak v. be under the spotlight
ilgi toplamak v. arouse interest
ilgi uyandırmak v. arouse curiosity
ilgi uyandırmak v. inspire interest
ilgi uyandırmak v. entrance
önemseyen/ilgi/şefkat gösteren bir toplum oluşturmak/inşa etmek v. build a caring society
yakın ilgi göstermek v. give close attention to
yoğun ilgi görmek v. attract intensive attention
aşırı ilgi n. fetish
beklenen ilgi n. expected interest
büyük ilgi n. enthusiasm
empatik ilgi n. emphatic concern
geçmişte önemli veya ünlü oluşundan dolayı ilgi çekici kabul edilen atraksiyon n. historical attraction
genç kız veya erkeklerin kendilerinden yaşça büyük olan karşı cinse ilgi duymaları n. ephebophilia
gereken ilgi n. necessary concern
heteroseksüel olup kendi cinsine de ilgi duyan kimse n. heteroflexible
ilgi alanı n. point of interest
ilgi alanı n. field of interest
ilgi alanı n. concern
ilgi alanındaki kişiler n. people of concern
ilgi alanları n. interests
ilgi arayan kimse n. recognition seeker
ilgi çeken kimse n. draw
ilgi çeken olay n. draw
ilgi çeken şey n. interest
ilgi çekici program n. drawing card
ilgi çekici şey n. goody
ilgi çekici şey n. draw
ilgi çekme n. appeal
ilgi çekmeye çalışan kimse n. showman
ilgi duymama n. incuriosity
ilgi merkezi n. focal point
ilgi odağı n. centre of attention
ilgi odağı n. focus of interest
ilgi tümcesi n. relative clauses
ilgi uyandırma n. interest
ilgi zamiri n. relative
insani ilgi n. human interest
öğrenmeye ilgi n. interest to learn
özel ilgi n. particular interest
özel ilgi gerektiren olay n. event of special interest
sekse ilgi n. bawdy
yabancı kültürlere ve adetlere ilgi duyma/gösterme durumu n. xenophilia
yabancı şeylere ilgi duyma n. xenophilia
cinsel yönden kendine ilgi duyan adj. autosexual
fazla ilgi görmüş adj. oversubscribed
heteroseksüel olup kendi cinsine de ilgi duyan kimse adj. bi-curious
ilgi alanına dayalı adj. interest-based
ilgi çekici adj. absorbing
ilgi çekici adj. intriguing
ilgi çekici adj. crowd-pulling
ilgi çekici adj. interesting
ilgi çekici adj. challenging
ilgi çekici adj. attractive
ilgi çekme meraklısı adj. attention-seeking
ilgi gösteren adj. caring
ilgi gösterilmeyen adj. untended
ilgi/alaka/dikkat isteyen/bekleyen adj. needy
karşı cinse ilgi duyan adj. heterosexual
marazi konulara aşırı ilgi duyan adj. morbid
ilgi çekici bir şekilde adv. appealingly
Phrasals
bir şeye ilgi duymak turn onto something
birinin başka birine karşı ilgi duymasını sağlamak interest someone in someone
ilgi göstermek give heed
Colloquial
çok ilgi ve beğeni toplamak go down a bomb
ilgi odağı in the limelight
ilgi odağı olmak be the centre of attention
özel ilgi red-carpet
Idioms
(bir şeyin) en önemli ya da ilgi çekici kısmı highlight
(birine) (aşırı) ilgi yağdırmak/göstermek shower with attention
(komik şeyler anlatarak) ilgi odağı olmak hold court
aşırı ilgi duymak be caught up in
aşırı ilgi göstermek dance attendance on
bir şeye ilgi duymaya başlamak groove on something
birinin ikinci ilgi alanı/evi vb olmak be second nature to someone
girdiği herhangi bir sosyal ortamda ilgi odağı olan kimse olmak be the life and soul of the party
ilgi çekmek quicken somebody's pulse
ilgi çekmek quicken the pulse
ilgi çekmek get the spotlight off himself/herself
ilgi çekmek quicken one's pulse
ilgi göstermek pay court
ilgi merkezi center of attention
ilgi odağı center of attention
ilgi odağı centre of attention
ilgi odağı center of attention
ilgi odağı crosshairs
ilgi odağı a center of interest
ilgi odağı olmak be center stage
ilgi odağı olmak take center stage
ilgi odağı olmak hold centre stage
ilgi odağı olmak be centre stage
özel ilgi göstermek roll out the red carpet for someone
yoğun ilgi/arzu hot and heavy
Speaking
gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim thank you for your interest
gösterilen ilgi the interest shown
tarihe ilgi duyar mısın? are you interested in history?
Slang
ilgi alanı one's strong suit
ilgi çekmeye çalışan tip drama queen
ilgi meraklısı clingy
ilgi orospusu attention whore
medyanın ilgi odağı olan genç ve güzel kadın it-girl
sürekli ilgi bekleyen high-maintenance
Trade/Economic
ilgi (resmi yazılarda) reference/ref.
ilgi çekmek gain traction
Technical
ilgi alanı bilgisi domain knowledge
kimyasal ilgi chemical affinity
Computer
özel ilgi grubu special interest group
Psychology
hayvanlara karşı cinsel ilgi duyan zoophilous
ilgi kanunu law of interest
Chemistry
ilgi yayınçözümü affinity chromatography
Marine Biology
ilgi imlemesi covalent labeling
Linguistics
ilgi adılı pronoun
ilgi adılı relative pronoun
ilgi cumlecikleri relative clauses
ilgi yantümcesi relative clauses
Military
hedef ilgi alanı target area of interest
British Slang
asyalı homoseksüellere ilgi duyan gey scat queen
yemeğe düşkün veya dünya mutfağına ilgi duyan kimse foody