ilgi - Turkish English Dictionary
History


Meanings of "ilgi" in English Turkish Dictionary : 44 result(s)

Turkish English
Common Usage
ilgi attention n.
ilgi interest n.
ilgi relevance n.
ilgi relevancy n.
ilgi concern n.
General
ilgi attending behavior n.
ilgi liking n.
ilgi pertinence n.
ilgi interest n.
ilgi concerns n.
ilgi sympathy n.
ilgi connection n.
ilgi communication n.
ilgi thought n.
ilgi interesse n.
ilgi care n.
ilgi involvement n.
ilgi relationship n.
ilgi traction n.
ilgi attachment n.
ilgi play n.
ilgi bearing n.
ilgi solicitude n.
ilgi affinity n.
ilgi relation n.
ilgi countenance n.
ilgi curiosity n.
ilgi rapport n.
ilgi connexion n.
ilgi regard n.
ilgi concern n.
ilgi connecting link n.
ilgi spotlight n.
ilgi relativeness n.
ilgi respect n.
ilgi affection n.
ilgi relevant adj.
Law
ilgi relationship
ilgi relation
Technical
ilgi affinity
ilgi attention
ilgi relation
Computer
ilgi reference
Biochemistry
ilgi relationship

Meanings of "ilgi" with other terms in English Turkish Dictionary : 150 result(s)

Turkish English
General
bir şeye aşırı/çok ilgi duymak be very interested in something v.
büyük ilgi çekmek draw great interest v.
büyük ilgi çekmek draw considerable interest v.
büyük ilgi çekmek attract considerable attention v.
büyük ilgi çekmek attract great attention v.
büyük ilgi görmek draw great interest v.
büyük ilgi görmek receive a great deal of attention v.
büyük ilgi görmek attract great attention v.
büyük ilgi göstermek show great interest v.
büyük/yoğun bir katılım/ilgi beklemek expect a huge turnout v.
çekmek (dikkat/ilgi) draw v.
-e ilgi duymak be interested in v.
ilgi alanına girmek be in/within one's field of interest v.
ilgi alanına girmek be within one's area of interest v.
ilgi alanına girmek be of interest to someone v.
ilgi çekmek draw interest v.
ilgi çekmek arouse interest v.
ilgi çekmek catch one’s attention v.
ilgi çekmek attract attention v.
ilgi çekmek attract one's attention v.
ilgi çekmek spotlight v.
ilgi dağıtmak distract v.
ilgi duymak take interest in v.
ilgi duymak be interested in v.
ilgi duymak be interested v.
ilgi duymak show interest to v.
ilgi duymamak show no interest v.
ilgi duymamak not seem interested in v.
ilgi görmek get attention v.
ilgi görmek gain traction v.
ilgi görmek draw interest v.
ilgi göstermek be interested in v.
ilgi göstermek take an interest in v.
ilgi göstermek show interest v.
ilgi göstermek show an interest in v.
ilgi göstermek take on interest v.
ilgi göstermemek be indifferent to v.
ilgi göstermemek show no interest v.
ilgi istemek require attention v.
ilgi istemek need attention v.
ilgi kesmek divorce v.
ilgi kesmek disconnect v.
ilgi odağı olmak be spotlighted v.
ilgi odağı olmak be the center of interest v.
ilgi odağı olmak be the centre of attraction v.
ilgi odağı olmak be in the limelight v.
ilgi sunmak offer interest v.
ilgi uyandırmak arouse interest v.
ilgi uyandırmak entrance v.
ilgi uyandırmak inspire interest v.
ilgi uyandırmak spark v.
özel ilgi alanı (belirli bir şey) olmak specialize in v.
uyandırmak (ilgi/heves/heyecan vb'ni) work up v.
yakın ilgi göstermek devote close attention to v.
yakın ilgi göstermek give close attention to v.
yoğun ilgi görmek attract intensive attention v.
yoğun ilgi görmek attract a great deal of attention v.
yoğun ilgi görmek draw intense interest v.
yoğun ilgi görmek draw heavy attention v.
(çocuğun ihtiyaç duyduğu) sıcak ilgi tender loving care n.
(çocuğun ihtiyaç duyduğu) sıcak ilgi tlc (tender loving care) n.
(çocuğun ihtiyaç duyduğu) yakın ilgi tender loving care n.
(çocuğun ihtiyaç duyduğu) yakın ilgi tlc (tender loving care) n.
beklenen ilgi expected interest n.
birçok şeye ilgi duyan adam man of wide interests n.
bireysel ilgi individual attention n.
büyük ilgi enthusiasm n.
büyük ilgi big interest n.
çapraz ilgi cross reference n.
çocuğun ateşle oynama ilgi duyması juvenile fire involvement n.
duygusal ilgi love interest n.
esas ilgi primary interest n.
geçici ilgi fad n.
geçmişte önemli veya ünlü oluşundan dolayı ilgi çekici kabul edilen atraksiyon historical attraction n.
gereken ilgi necessary interest n.
gereken ilgi necessary concern n.
hayvanlara sapıklık derecesinde ilgi duyma zoophilia n.
heteroseksüel olup kendi cinsine de ilgi duyan kimse heteroflexible n.
ilgi (belirli bir konuyla olan) relevance n.
ilgi alanı area of interests n.
ilgi alanı pursuit n.
ilgi alanı area of interest n.
ilgi alanı concern n.
ilgi beyanı declaration of interest n.
ilgi canlanması revival of interest n.
ilgi çeken kimse cynosure n.
ilgi çeken şey interest n.
ilgi çekici olay highlight n.
ilgi çekici program drawing card n.
ilgi çekici yer place of interest n.
ilgi çekmeye çalışan kimse showman n.
ilgi çekmeyen bilgi dry fact n.
ilgi dağıtıcı şey distraction n.
ilgi duymama incuriosity n.
ilgi merkezi limelight n.
ilgi odağı centre of attraction n.
ilgi odağı focus of interest n.
ilgi odağı attraction center n.
ilgi tümcesi relative clauses n.
ilgi uyanışı revival of interest n.
ilgi yazısı referred letter n.
ilgi zamiri relative n.
insani ilgi human interest n.
kalp hastalıklarıyla ilgi cardiac n.
kişinin cinsel yönden kendine ilgi duyması autoeroticism n.
kişinin cinsel yönden kendine ilgi duyması autosexuality n.
normal ilgi ve dikkat ordinary diligence n.
özel ilgi concernment n.
özel ilgi special attention n.
özel ilgi alanı specialty n.
sıcak ilgi warm interest n.
yakın ilgi close interest n.
yeni teknolojiye ilgi duyan kişi technophile n.
yoğun ilgi intense interest n.
yoğun ilgi deep interest n.
yoğun ilgi great interest n.
belli bir dine ilgi göstermeyen laodicean adj.
heteroseksüel olup kendi cinsine de ilgi duyan kimse bicurious adj.
ilgi alanına dayalı interest-based adj.
ilgi çeken attractive adj.
ilgi çekici gripping adj.
ilgi çekici absorbing adj.
ilgi çekici intriguing adj.
ilgi çekici attracted adj.
ilgi çekici intriguing adj.
ilgi duymayan uninterested adj.
ilgi gerektiren demanding adj.
ilgi gösterilmeyen uncared adj.
ilgi uyandıran intriguing adj.
karşı cinse ilgi duyan straight adj.
marazi konulara aşırı ilgi duyan morbid adj.
ürkütücü konulara aşırı ilgi duyan morbid adj.
ilgi çekici bir şekilde spectacularly adv.
ilgi çekici bir şekilde appealingly adv.
ilgi çekici bir şekilde grippingly adv.
Phrasals
bir kimsenin bir şeyle ilgilenmesini/ilgi duymasını/alakadar olmasını sağlamak get someone interested in something
bir şeye ilgi duymak turn onto something
birinin başka birine karşı ilgi duymasını sağlamak interest someone in someone
ilgi göstermek give heed
Slang
aynı cinsten birine cinsel ilgi göstermek camp it up
ilgi alanı one's strong suit
ilgi çekmeye çalışan tip drama queen
ilgi meraklısı clingy
ilgi orospusu attention whore
itici derecede sekse ilgi duyan yaşlı erkek a dirty old man
medyanın ilgi odağı olan genç ve güzel kadın it girl
medyanın ilgi odağı olan genç ve güzel kadın it-girl
sürekli ilgi bekleyen high-maintenance
Marine Biology
ilgi imlemesi covalent labeling
ilgi imlemesi affinity labeling