ilgi - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

ilgi"ilgi" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 43 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
ilgi attention i.
ilgi interest i.
ilgi relevance i.
ilgi concern i.
ilgi relevancy i.
General
ilgi pertinence i.
ilgi interest i.
ilgi attending behavior i.
ilgi connecting link i.
ilgi spotlight i.
ilgi relativeness i.
ilgi respect i.
ilgi affection i.
ilgi liking i.
ilgi regard i.
ilgi concerns i.
ilgi sympathy i.
ilgi solicitude i.
ilgi affinity i.
ilgi relation i.
ilgi countenance i.
ilgi curiosity i.
ilgi rapport i.
ilgi connexion i.
ilgi connection i.
ilgi communication i.
ilgi thought i.
ilgi interesse i.
ilgi care i.
ilgi involvement i.
ilgi relationship i.
ilgi traction i.
ilgi attachment i.
ilgi play i.
ilgi bearing i.
ilgi relevant s.
Law
ilgi relationship
ilgi relation
Technical
ilgi affinity
ilgi attention
ilgi relation
Computer
ilgi reference
Biochemistry
ilgi relationship

"ilgi" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 200 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
cinselliğe ilgi duymayan asexual s.
ilgi çekici interesting s.
General
aynı ilgi alanlarına sahip olmak have the same interests f.
beklediğinden az ilgi göstermek give short change f.
bir ilgi alanı seçmek select an area of interest f.
bir şeye aşırı/çok ilgi duymak have a strong interest in something f.
bir şeye aşırı/çok ilgi duymak be very interested in something f.
birşeye ilgi beslemek grow fond of f.
birşeye ilgi duymaya başlamak grow fond of f.
büyük ilgi çekmek attract considerable attention f.
büyük ilgi çekmek attract great attention f.
büyük ilgi çekmek draw great interest f.
büyük ilgi çekmek draw considerable interest f.
büyük ilgi görmek attract considerable attention f.
büyük ilgi görmek attract great attention f.
büyük ilgi görmek receive a great deal of attention f.
büyük ilgi görmek draw great interest f.
büyük ilgi görmek draw considerable interest f.
büyük ilgi göstermek show great interest f.
büyük/yoğun bir katılım/ilgi beklemek expect a huge turnout f.
çekmek (dikkat/ilgi) draw f.
çekmek (ilgi vb) catch f.
çok ilgi göstermek enthuse f.
-e ilgi duymak be interested in f.
-e karşı şiddetli ilgi duymak take an eager interest in f.
halkın ilgi odağı olmak be in the limelight f.
ilgi alanına girmek be of interest to someone f.
ilgi alanına girmek be in/within one's field of interest f.
ilgi alanına girmek be within one's area of interest f.
ilgi beklemek seek attention f.
ilgi beklemek expect attention f.
ilgi çekmek attract someone's attention f.
ilgi çekmek attract one's attention f.
ilgi çekmek attract someone's attention f.
ilgi çekmek attract attention f.
ilgi çekmek draw interest f.
ilgi çekmek arouse interest f.
ilgi çekmek spotlight f.
ilgi çekmek make a splash f.
ilgi çekmek catch someone’s attention f.
ilgi çekmek draw attention f.
ilgi çekmek için dikkat çekici giyinmek camp f.
ilgi dağıtmak distract f.
ilgi duymak care f.
ilgi duymak give importance to f.
ilgi duymak be interested in f.
ilgi duymak be interested f.
ilgi duymak show interest to f.
ilgi duymak take interest in f.
ilgi duymamak show no interest f.
ilgi duymamak not seem interested in f.
ilgi duymamak be uninterested in f.
ilgi görmek attract attention f.
ilgi görmek gain traction f.
ilgi görmek get attention f.
ilgi görmek draw interest f.
ilgi göstermek be interested in f.
ilgi göstermek take an interest in f.
ilgi göstermek take on interest f.
ilgi göstermek show interest f.
ilgi göstermek show an interest in f.
ilgi göstermek be solicitous about f.
ilgi göstermek give consequence to f.
ilgi göstermemek be indifferent to f.
ilgi göstermemek show no interest f.
ilgi istemek require attention f.
ilgi istemek need attention f.
ilgi kesmek disconnect f.
ilgi kesmek divorce f.
ilgi odağı olmak be the centre of attraction f.
ilgi odağı olmak be spotlighted f.
ilgi odağı olmak be the center of interest f.
ilgi odağı olmak be under the spotlight f.
ilgi odağı olmak be in the limelight f.
ilgi sunmak offer interest f.
ilgi toplamak arouse interest f.
ilgi uyandırmak arouse curiosity f.
ilgi uyandırmak inspire interest f.
ilgi uyandırmak entrance f.
ilgi uyandırmak spark f.
ilgi uyandırmak arouse interest f.
önemseyen/ilgi/şefkat gösteren bir toplum oluşturmak/inşa etmek build a caring society f.
özel ilgi alanı (belirli bir şey) olmak specialize in f.
uyandırmak (ilgi/heves/heyecan vb'ni) work up f.
yakın ilgi göstermek devote close attention to f.
yakın ilgi göstermek give close attention to f.
yoğun ilgi görmek attract intensive attention f.
yoğun ilgi görmek attract a great deal of attention f.
yoğun ilgi görmek draw intense interest f.
yoğun ilgi görmek draw heavy attention f.
(çocuğun ihtiyaç duyduğu) sıcak ilgi tender loving care i.
(çocuğun ihtiyaç duyduğu) sıcak ilgi tlc (tender loving care) i.
(çocuğun ihtiyaç duyduğu) yakın ilgi tender loving care i.
(çocuğun ihtiyaç duyduğu) yakın ilgi tlc (tender loving care) i.
acil çözüm veya ilgi bekleyen bir konu burning issue i.
aşırı ilgi fetish i.
atasözlerinin kökeni, tarihçesi gibi konular üzerine çalışan ilgi alanı paremiology i.
beklenen ilgi expected interest i.
birçok şeye ilgi duyan adam man of wide interests i.
bireysel ilgi individual attention i.
büyük ilgi big interest i.
büyük ilgi enthusiasm i.
büyük ilgi göreceği düşünülen film tentpole i.
çapraz ilgi cross reference i.
çocuğun ateşle oynama ilgi duyması juvenile fire involvement i.
duygusal ilgi love interest i.
duygusal ilgi romantic interest i.
empatik ilgi emphatic concern i.
esas ilgi primary interest i.
geçici ilgi fad i.
geçmişte önemli veya ünlü oluşundan dolayı ilgi çekici kabul edilen atraksiyon historical attraction i.
gereken ilgi necessary concern i.
gereken ilgi necessary interest i.
hayvanlara sapıklık derecesinde ilgi duyma zoophilia i.
heteroseksüel olup kendi cinsine de ilgi duyan kimse heteroflexible i.
ilgi (belirli bir konuyla olan) relevance i.
ilgi alanı area of interests i.
ilgi alanı pursuit i.
ilgi alanı area of interest i.
ilgi alanı province i.
ilgi alanı sphere of interest i.
ilgi alanı point of interest i.
ilgi alanı field of interest i.
ilgi alanı concern i.
ilgi alanı domain i.
ilgi alanındaki kişiler people of concern i.
ilgi alanları interests i.
ilgi arayan kimse recognition seeker i.
ilgi beyanı declaration of interest i.
ilgi canlanması revival of interest i.
ilgi çeken kimse cynosure i.
ilgi çeken kimse draw i.
ilgi çeken olay draw i.
ilgi çeken şey interest i.
ilgi çekici olay highlight i.
ilgi çekici program drawing card i.
ilgi çekici şey goody i.
ilgi çekici şey draw i.
ilgi çekici yer place of interest i.
ilgi çekme appeal i.
ilgi çekmeye çalışan kimse showman i.
ilgi çekmeye çalışma attention seeking i.
ilgi çekmeye çalışma drawing attention i.
ilgi çekmeye çalışma garnering attention i.
ilgi çekmeyen bilgi dry fact i.
ilgi dağıtıcı şey distraction i.
ilgi duymama incuriosity i.
ilgi merkezi focal point i.
ilgi merkezi limelight i.
ilgi odağı limelight i.
ilgi odağı attraction center i.
ilgi odağı centre of attention i.
ilgi odağı focus of interest i.
ilgi odağı centre of attraction i.
ilgi tümcesi relative clauses i.
ilgi uyandırma interest i.
ilgi uyanışı revival of interest i.
ilgi yazısı referred letter i.
ilgi zamiri relative i.
insani ilgi human interest i.
kalp hastalıklarıyla ilgi cardiac i.
kişinin cinsel yönden kendine ilgi duyması autoeroticism i.
kişinin cinsel yönden kendine ilgi duyması autosexuality i.
normal ilgi ve dikkat ordinary diligence i.
öğrenmeye ilgi interest to learn i.
özel ilgi particular interest i.
özel ilgi special attention i.
özel ilgi concernment i.
özel ilgi speciality i.
özel ilgi alanı specialty i.
özel ilgi gerektiren olay event of special interest i.
sekse ilgi bawdy i.
sıcak ilgi warm interest i.
yabancı kültürlere ve adetlere ilgi duyma/gösterme durumu xenophilia i.
yabancı şeylere ilgi duyma xenophilia i.
yakın ilgi close interest i.
yeni teknolojiye ilgi duyan kişi technophile i.
yetişkinlerin, genelde 15-19 yaş aralığında olan kendinden yaşça küçük genç kız veya erkeklere ilgi duyması ephebophilia i.
yoğun ilgi intense interest i.
yoğun ilgi great interest i.
yoğun ilgi deep interest i.
belli bir dine ilgi göstermeyen laodicean s.
cinsel yönden kendine ilgi duyan autosexual s.
fazla ilgi görmüş oversubscribed s.
heteroseksüel olup kendi cinsine de ilgi duyan kimse bi-curious s.
heteroseksüel olup kendi cinsine de ilgi duyan kimse bicurious s.
ilgi alanına dayalı interest-based s.
ilgi çeken attractive s.
ilgi çekici gripping s.
ilgi çekici attracted s.
ilgi çekici absorbing s.
ilgi çekici intriguing s.
ilgi çekici attractive s.
ilgi çekici challenging s.
ilgi çekici crowd-pulling s.
ilgi çekici interesting s.
ilgi çekme meraklısı attention-seeking s.
ilgi duymayan uninterested s.
ilgi gerektiren demanding s.
ilgi gösteren caring s.