ilgi - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

ilgi"ilgi" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 44 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
ilgi attention i.
ilgi interest i.
ilgi relevance i.
ilgi relevancy i.
ilgi concern i.
General
ilgi attending behavior i.
ilgi liking i.
ilgi pertinence i.
ilgi interest i.
ilgi concerns i.
ilgi sympathy i.
ilgi connection i.
ilgi communication i.
ilgi thought i.
ilgi interesse i.
ilgi care i.
ilgi involvement i.
ilgi relationship i.
ilgi traction i.
ilgi attachment i.
ilgi play i.
ilgi bearing i.
ilgi solicitude i.
ilgi affinity i.
ilgi relation i.
ilgi countenance i.
ilgi curiosity i.
ilgi rapport i.
ilgi connexion i.
ilgi regard i.
ilgi concern i.
ilgi connecting link i.
ilgi spotlight i.
ilgi relativeness i.
ilgi respect i.
ilgi affection i.
ilgi relevant s.
Law
ilgi relationship
ilgi relation
Technical
ilgi affinity
ilgi attention
ilgi relation
Computer
ilgi reference
Biochemistry
ilgi relationship

"ilgi" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 150 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
cinselliğe ilgi duymayan asexual s.
General
beklediğinden az ilgi göstermek give short change f.
bir ilgi alanı seçmek select an area of interest f.
bir şeye aşırı/çok ilgi duymak have a strong interest in something f.
bir şeye aşırı/çok ilgi duymak be very interested in something f.
büyük ilgi çekmek attract considerable attention f.
büyük ilgi çekmek attract great attention f.
büyük ilgi görmek draw great interest f.
büyük ilgi görmek draw considerable interest f.
büyük ilgi göstermek show great interest f.
çok ilgi göstermek enthuse f.
halkın ilgi odağı olmak be in the limelight f.
ilgi alanına girmek be of interest to someone f.
ilgi çekmek draw interest f.
ilgi çekmek arouse interest f.
ilgi çekmek spotlight f.
ilgi çekmek make a splash f.
ilgi çekmek catch one’s attention f.
ilgi çekmek draw attention f.
ilgi çekmek için dikkat çekici giyinmek camp f.
ilgi dağıtmak distract f.
ilgi duymak care f.
ilgi duymak give importance to f.
ilgi duymamak be uninterested in f.
ilgi görmek attract attention f.
ilgi göstermek show an interest in f.
ilgi göstermek be solicitous about f.
ilgi göstermek give consequence to f.
ilgi istemek need attention f.
ilgi kesmek disconnect f.
ilgi odağı olmak be spotlighted f.
ilgi odağı olmak be the center of interest f.
ilgi odağı olmak be under the spotlight f.
ilgi toplamak arouse interest f.
ilgi uyandırmak arouse curiosity f.
ilgi uyandırmak inspire interest f.
ilgi uyandırmak entrance f.
önemseyen/ilgi/şefkat gösteren bir toplum oluşturmak/inşa etmek build a caring society f.
yakın ilgi göstermek give close attention to f.
yoğun ilgi görmek attract intensive attention f.
aşırı ilgi fetish i.
beklenen ilgi expected interest i.
büyük ilgi enthusiasm i.
empatik ilgi emphatic concern i.
geçmişte önemli veya ünlü oluşundan dolayı ilgi çekici kabul edilen atraksiyon historical attraction i.
genç kız veya erkeklerin kendilerinden yaşça büyük olan karşı cinse ilgi duymaları ephebophilia i.
gereken ilgi necessary concern i.
heteroseksüel olup kendi cinsine de ilgi duyan kimse heteroflexible i.
ilgi alanı point of interest i.
ilgi alanı field of interest i.
ilgi alanı concern i.
ilgi alanındaki kişiler people of concern i.
ilgi alanları interests i.
ilgi arayan kimse recognition seeker i.
ilgi çeken kimse draw i.
ilgi çeken olay draw i.
ilgi çeken şey interest i.
ilgi çekici program drawing card i.
ilgi çekici şey goody i.
ilgi çekici şey draw i.
ilgi çekme appeal i.
ilgi çekmeye çalışan kimse showman i.
ilgi duymama incuriosity i.
ilgi merkezi focal point i.
ilgi odağı centre of attention i.
ilgi odağı focus of interest i.
ilgi tümcesi relative clauses i.
ilgi uyandırma interest i.
ilgi zamiri relative i.
insani ilgi human interest i.
öğrenmeye ilgi interest to learn i.
özel ilgi particular interest i.
özel ilgi gerektiren olay event of special interest i.
sekse ilgi bawdy i.
yabancı kültürlere ve adetlere ilgi duyma/gösterme durumu xenophilia i.
yabancı şeylere ilgi duyma xenophilia i.
cinsel yönden kendine ilgi duyan autosexual s.
fazla ilgi görmüş oversubscribed s.
heteroseksüel olup kendi cinsine de ilgi duyan kimse bi-curious s.
ilgi alanına dayalı interest-based s.
ilgi çekici absorbing s.
ilgi çekici intriguing s.
ilgi çekici crowd-pulling s.
ilgi çekici interesting s.
ilgi çekici challenging s.
ilgi çekici attractive s.
ilgi çekme meraklısı attention-seeking s.
ilgi gösteren caring s.
ilgi gösterilmeyen untended s.
ilgi/alaka/dikkat isteyen/bekleyen needy s.
karşı cinse ilgi duyan heterosexual s.
marazi konulara aşırı ilgi duyan morbid s.
ilgi çekici bir şekilde appealingly zf.
Phrasals
bir şeye ilgi duymak turn onto something
birinin başka birine karşı ilgi duymasını sağlamak interest someone in someone
ilgi göstermek give heed
Colloquial
çok ilgi ve beğeni toplamak go down a bomb
ilgi odağı in the limelight
ilgi odağı olmak be the centre of attention
özel ilgi red-carpet
Idioms
(bir şeyin) en önemli ya da ilgi çekici kısmı highlight
(birine) (aşırı) ilgi yağdırmak/göstermek shower with attention
(komik şeyler anlatarak) ilgi odağı olmak hold court
aşırı ilgi duymak be caught up in
aşırı ilgi göstermek dance attendance on
bir şeye ilgi duymaya başlamak groove on something
birinin ikinci ilgi alanı/evi vb olmak be second nature to someone
girdiği herhangi bir sosyal ortamda ilgi odağı olan kimse olmak be the life and soul of the party
ilgi çekmek quicken somebody's pulse
ilgi çekmek quicken the pulse
ilgi çekmek get the spotlight off himself/herself
ilgi çekmek quicken one's pulse
ilgi göstermek pay court
ilgi merkezi center of attention
ilgi odağı center of attention
ilgi odağı centre of attention
ilgi odağı center of attention
ilgi odağı crosshairs
ilgi odağı a center of interest
ilgi odağı olmak be center stage
ilgi odağı olmak take center stage
ilgi odağı olmak hold centre stage
ilgi odağı olmak be centre stage
özel ilgi göstermek roll out the red carpet for someone
yoğun ilgi/arzu hot and heavy
Speaking
gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim thank you for your interest
gösterilen ilgi the interest shown
tarihe ilgi duyar mısın? are you interested in history?
Slang
ilgi alanı one's strong suit
ilgi çekmeye çalışan tip drama queen
ilgi meraklısı clingy
ilgi orospusu attention whore
medyanın ilgi odağı olan genç ve güzel kadın it-girl
sürekli ilgi bekleyen high-maintenance
Trade/Economic
ilgi (resmi yazılarda) reference/ref.
ilgi çekmek gain traction
Technical
ilgi alanı bilgisi domain knowledge
kimyasal ilgi chemical affinity
Computer
özel ilgi grubu special interest group
Psychology
hayvanlara karşı cinsel ilgi duyan zoophilous
ilgi kanunu law of interest
Chemistry
ilgi yayınçözümü affinity chromatography
Marine Biology
ilgi imlemesi covalent labeling
Linguistics
ilgi adılı pronoun
ilgi adılı relative pronoun
ilgi cumlecikleri relative clauses
ilgi yantümcesi relative clauses
Military
hedef ilgi alanı target area of interest
British Slang
asyalı homoseksüellere ilgi duyan gey scat queen
yemeğe düşkün veya dünya mutfağına ilgi duyan kimse foody