bearing - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

bearing

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "bearing" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 70 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
bearing n. rulman
bearing n. duruş
bearing n. katlanma
bearing n. alaka
bearing n. duruş biçimi
bearing adj. taşıyan
General
bearing n. etki
bearing n. birisine katlanma
bearing n. ayak
bearing n. katlanma (birisine)
bearing n. tavır
bearing n. hareket
bearing n. katlanma
bearing n. meyve verme
bearing n. verme
bearing n. yastık
bearing n. taşıma
bearing n. irtibat
bearing n. mahsul
bearing n. davranış
bearing n. ilgi
bearing n. ürün
bearing n. hamil
bearing n. alaka
bearing n. hal
bearing n. tahammül
bearing n. çekme
bearing n. üstlenme
bearing n. ürün verme
bearing n. yön
bearing n. konum açısı
bearing n. yatak
bearing n. kerteriz
bearing n. mil yatağı
bearing n. bedenin duruşu
bearing n. doğurma
bearing n. ilişki
bearing n. doğum
bearing n. duruş
bearing n. rota
bearing n. kusinel
bearing n. duruş biçimi
bearing adj. içeren
bearing adj. taşıyan
bearing adv. katlanarak
Law
bearing taşıyan
Technical
bearing burç yatak
bearing burç
bearing yuva
bearing yataklamak
bearing yanak rulmanı
bearing orta kapak
bearing mil yatağı
bearing yatak
bearing rulman
Computer
bearing konum açısı
bearing kerteriz
Telecom
bearing mil yatağı
Construction
bearing taşıyıcı
Automotive
bearing dönen parçaların temas yüzeyleri ile temas halindeki taşıyıcı yüzey
bearing kusinet
bearing yatak
Railway
bearing kusinet
Aeronautic
bearing kerteriz açısı
bearing yön
bearing yöneliş
Marine
bearing makine yatağı
bearing kerteriz
Geology
bearing bir doğrunun grid kuzeyden saat yönünde olan açısal uzanımı
bearing semt açısı

Bedeutungen, die der Begriff "bearing" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
have a bearing on v. ile ilgisi olmak
exert one's strength when bearing a child or defecating v. ıkınmak
have a bearing on v. etkilemek
form a bearing v. yataklamak
bearing liabilities n. sorumlulukları üstlenme
point of bearing n. kerteriz noktası
bearing capacity n. taşıma kapasitesi
journal bearing n. çarkın mil yatağı
spring bearing n. yaylı yatak
collar bearing n. bilezikli yatak
heraldic bearing n. hanedan arması
lubricating bearing n. yağlama yatağı
thrust bearing n. sürtünmeyi yenme
line of bearing n. kerteriz hattı
bearing liabilities n. sorumluluklara göğüs germe
bearing in mind n. akılda tutma
linear bearing n. lineer rulman
closed bearing n. kapalı yalak
ball-bearing n. bilye
hanger bearing n. askı mesnet
rear bearing ring n. arka aralık halkası
bearing rein n. at dizgini
rain-bearing clouds n. yağmur yüklü bulutlar
rain-bearing clouds n. yağmur taşıyan bulutlar
bearing in mind n. dikkate alma
bearing in mind n. hatırlama
bearing in mind n. göz önünde bulundurma
bearing in mind n. hatırda tutma
bearing in mind n. hesaba katma
bearing in mind n. göz önüne alma
beyond bearing adj. dayanılmaz
beyond all bearing adj. çekilmez
beyond all bearing adj. dayanılmaz
beyond bearing adj. çekilmez
beyond all bearing adj. katlanılmaz
water-bearing adj. sutaşır
zinc-bearing adj. çinko içeren/taşıyan
zinc-bearing adj. çinkolu
non-bearing adj. yük taşımaz
risk-bearing adj. risk taşıyan
life-bearing adj. hayat taşıyan veya yaşam olan
Phrasals
no bearing on ilgisiz
no bearing on konu dışı
no bearing on bağımsız
no bearing on ilişkisiz
Phrases
for bearing the stigma of rape tecavüz damgasını taşıdığı için
bearing in mind eğer
bearing in mind göz önüne alınacak olursa
bearing in mind göz önünde tutulursa
bearing in mind that -i akılda tutarak
bearing in mind that -i dikkate alarak
bearing in mind that -i göz önünde bulundurarak
bearing in mind that -i göz önüne alarak
bearing in mind that -i hatırlayarak
bearing in mind that -i hesaba katarak
bearing in mind that -i hatırda tutarak
bearing/keeping this situation in mind bu durumu düşünerek
bearing/keeping this situation in mind bu durumu göz önüne alarak
bearing these facts in mind bu gerçekleri unutmadan
bearing these facts in mind bu gerçekleri akılda bulundurarak
Proverb
beware of greeks bearing gifts sana armağan getiren bir düşmana güvenme
Idioms
have a bearing upon bir şeyle ilgisi olmak
have a bearing on bir şeyle ilgisi olmak
have a bearing on bir şeyle ilgili olmak
have a bearing upon bir şeyle ilgili olmak
have a bearing on bir şeyin etkisinde olmak
have a bearing upon bir şeyin etkisinde olmak
have a bearing on bir şeyden etkilenmek
have a bearing upon bir şeyden etkilenmek
come bearing gifts hediyelerle gelmek
Speaking
thank you for bearing with me bana katlandığınız için teşekkür ederim
thanks for bearing with me bana katlandığınız için teşekkür ederim
Trade/Economic
interest bearing assets average faiz getirili aktifler ortalaması
products bearing the trademark markayı taşıyan ürünler
interest bearing liabilities average faiz maliyetli pasifler ortalaması
interest bearing faiz getiren
interest bearing faizli
interest-bearing securities faiz getiren menkul kıymetler
noninterest-bearing note faizsiz senet
noninterest-bearing account faiz getirmeyen hesap
noninterest-bearing note faizsiz bono
noninterest-bearing faiz getiremeyen
interest bearing capital faiz getiren sermaye
interest bearing securities faizli menkul değerler
interest bearing note faizli senet
bearing date tarihli
bearing date üzerinde tarih bulunan
non interest bearing discount bond vadesi geldiğinde anaparayla beraber faizi ödenecek tahvil
interest-bearing account faiz getiren hesap
non-interest-bearing account faiz getirmeyen hesap
interest bearing debts faiz yüklenen borçlar
bearing ce marking ce işareti taşıyan
non-interest-bearing deposit faizsiz mevduat
Law
bearing of loss zarara katlanma
bearing turkish flag türk bayrağı taşıma
bearing of loses zarara katlanma
bearing down pazarlıkta fiyatı indirme
bearing false witness yalancı şahitlik
bearing false witness yalan beyan
bearing false witness yalan yere yemin
bearing the characteristic of its author sahibinin hususiyetini taşıyan
Technical
crankshaft bearing krank ana yatak
antifriction bearing antifriksiyon yatağı
bearing compass kerteriz pusulası
bearing areas dönme bölgesi
camshaft bearing kam mili yatağı
sleeve bearing yatak kovanı
bearing strip kılavuz yatağı
bearing power of soil zeminin taşıma gücü
abutment bearing kenar ayak mesnetleri
bearing spindle yatak mili
bearing spacer yatak ara parçası
needle bearing iğne yatağı
bearing grease yatak yağı
bearing race yatak yuvası
big end bush bearing burç yatak
pile bearing load kazık taşıma yükü
bearing halves yarım yatak
trunnion bearing muylu yatağı
bearing retainer nut yatak tutucusu somunu
california bearing ratio method kaliforniya taşıma oranı metodu
frictionless bearing sürtünmesiz yatak
phenolic plastic bearing yağlama yağı
rear bearing shield arka kapak
needle bearing masuralı rulman
bearing block yükleme bloğu
ball bearing rulmanlı yatak
axial bearing ayar dayanağı
bearing watchdog makinenin hasar görmesininin önlenmesi amacıyla tasarlanmış otomatik olarak devreye giren sistem
drive bearing tahrik yatağı
ball bearing steel bilyalı yatak çeliği
guide bearing shaft direksiyon yatağı mili
bearing clearance rulman yatak boşluğu
bearing value taşıma değeri
bearing pile taşıyıcı kazık
universal joint bearing kardan mafsalı yatağı
safe bearing capacity müsaade edilen taşıma gücü
bearing boring machine yatak tornası
rod bearing muylu yatağı
angular contact ball bearing açısal kontaklı bilye yatağı
pinion bearing kit pinyon yatak kiti
main bearing kit ana yatak kiti
bearing carrier rulman yatağı
pedestal bearing sehpalı yatak
the support bearing şaft askı takozu
roller bearing burç
bearing cap piston kolu kepi
bearing areas hareketli bölge
bearing kit yatak kiti
main bearing krank yatağı
roller bearing kayıcı mesnet
bearing plate yatak plakası
bearing pressure on foundation temel basıncı
sausage bearing sosis yatağı
sleeve bearing küresel yatak
air bearing havalı yatak
microbabbit bearing ince babitli yataklar
bearing power taşıma gücü
bearing pressure yatak basıncı
axial bearing eksenel yatak
bearing metals yatak metalleri
bearing capacity taşıma yetkesi
bearing upper rulman üstü
bearing cap kit yatak başlığı kiti
guide bearing half direksiyon yatağı bölümü
cylinder bearing silindir yatağı
bearing lubrication yatak yağlanması
spherical roller bearing küresel makaralı yatak
ball bearing cup bilyalı yatak gövdesi
roller bearing silindirli rulman
allowable bearing capacity kabul edilebilir taşıma kapasitesi
bearing anchorage yatak bağlaması
plain bearing kaymalı yatak
slide bearing kayıcı yatak
needle roller bearing iğneli rulman yatağı
cone bearing konik yatak
bearing pressure on foundation temel taşıma basıncı
babbit bearing babit metalli yatak
microbabbit bearing mikrobabit yataklar
balance shaft bearing denge şaftı yatağı
axle shaft bearing dingil şaftı rulmanı
pot bearing çanak mesnet
bearing load yatak yükü
eccentric bearing eksantrik yatak
lock plate for ball bearing rulman kapağı
commutator bearing armatür yatağı
roller bearing rulman yatak
wheel bearing kit tekerlek rulmanı kiti
spherical bearing küresel yatak
compass bearing pusula kerterizi
bearing felt yatak keçesi
bearing soil taşıyıcı zemin
bearing capacity taşıma gücü
rubber bearing lastik yatak
intermediate bearing ara yatak
pinion bearing pinyon yatak
thrust bearing ayar pulu
release bearing geri çekme yatağı
flange bearing flanş yatağı
front wheel bearing ön tekerlek yatağı
bearing friction yataklar
lead bearing kurşun yatak
release bearing debriyaj dayanağı
bearing retainer yatak tutucusu
ball bearing spring bilyalı yatak yayı
point bearing uç direnci
truss bearing muylu yatağı
bearing pin yatak pimi
bearing rivet yatak perçini
bearing friction yatak sürtünmesi
axial bearing dişli kovan
bearing bolt yatak cıvatası
bearing shell kit rulman yatağı kiti
bearing bracket yatak braketi
wiper bearing silecek yatağı
bevel gear bearing ayna dişli yatağı
main bearing cap ana yatak başlığı
bearing stratum taşıyıcı tabaka
bearing housing yatak kovanı
bearing center yatak merkezi
bearing stress taşıma gerilmesi
plain bearing düz veya silindirik yatak
radial bearing radyal rulman
link bearing bağlantı yatağı
axial bearing sürgü tahdidi
front bearing nose ön kapak
bearing housing half yarım yatak yuvası
safe bearing capacity emniyetli taşıma kapasitesi
bearing retainer locking screw yatak tutucusu kilitleme vidası
bearing fixing screw yatak tespit vidası
truss bearing istinat rulmanı
thrust bearing eksenel yatak
ball bearing crankshaft bilyalı yataklı krank mili
bearing cab zaman dişli kutusu
bearing carrier rulman kafesi
coolant pump bearing soğutma suyu pompa yatağı
bearing friction loss yatak sürtünme kaybı
release bearing ayırma yatağı
spline shaft bearing frezeli mil yatağı
bearing shell rulman yatağı
water bearing su taşıyan
ball bearing bilyeli yatak
bearing packing yatak salmastrası
bearing plate rulman yatak pulu
bearing ball yatak bilyası
bearing puller yatak çektirmesi
bearing casing yatak mahfazası
bearing hub sürgü tahdidi
bearing insert yatak şeli
support bearing destek yatağı
with support bearing yataklı
ball bearing race bilyeli yatak yuvası
ball and roller bearing bilyalı ve makaralı yatak
wood bearing ağaç yatak
bearing shield yatak levhası
pile bearing load kazık yükü
collector bearing toplama yatağı
bearing housing yatak muhafazası
frictionless bearing rulman yatak
bearing area mesnet alanı
bearing roller yatak silindiri
bearing surface taşıma sathı
static bearing capacity statik taşıma kapasitesi
pedestal bearing lama
bearing cover yatak kapağı
cylindrical bearing silindirsel yatak
crankshaft bearing krank mili yatağı
bearing tube yatak borusu
bearing oil channel yatak yağ kanalı
drive shaft bearing kardan mili yatağı
bearing surface yatak yüzeyi
support bearing yatak burcu
inner roller bearing iç masuralı rulman
roller bearing bilyalı rulman
bearing axle istinat mili
bearing rest yatak taşıyıcısı
balance shaft bearing kit denge şaftı yatağı kiti
pinion bearing sleeve pinyon yatak manşonu
bearing hub dişli kovan
roller bearing kayar mesnet
pinion bearing housing pinyon yatak kovanı
bearing box yatak kutusu
bearing seat yatak yastığı
big end bearing journal ana yatak boynu
allowable bearing value of soil zeminin izin verilen taşıma gücü
bearing sleeve yatak manşonu
bearing area taşıma alanı
clutch bearing debriyaj dayanağı
main bearing part ana yatak parçası
bearing hub dişli kovanı
bearing races rulman yatağı
bearing clearance yatak boşluğu
angular contact bearing açısal temaslı yatak
roller bearing rulmanlı yatak
needle bearing iğneli rulman
spherical plain bearing küresel kayma yatak
release bearing debriyaj yatağı
tapered roller bearing rulmanlı konik yatak
ball bearing bilyeli rulman
bearing housing kovan
bearing block yatak bloğu
bearing oils yatak yağları
axle bearing aks yatağı
rod pin bearing piston pim yatağı
bearing wear micrometer yatak aşınma mikrometresi
barrel shaped roller bearing kovan biçimli rulmanlı yatak
bearing hub ayar dayanağı
front wheel bearing kit ön tekerlek yatağı kiti
bearing materials yataklık malzemesi
front bearing shield ön kapak
overhung bearing üstten asılmış yatak
safe bearing value emniyetli taşıma değeri taşıma gücü
allowable bearing value of soil zeminin müsaade edilen taşıma gücü
ball bearing bilyalı mesnet
ball bearing grease bilyalı yatak gresi
rotor shaft bearing rotor mili yatağı
wrist pin bearing piston pin burcu
bimetallic bearing alloy iki metalden oluşan yatak alaşımı
footstep bearing radyal dip yatağı
wheel bearing tekerlek rulmanı
link bearing seal bağlantı yatağı contası
seal the bearing housing sürtünme yatağının sızdırmazlığı
thrust ball bearing bilyalı eksenel yatak
ball bearing kit bilyeli yatak kiti
bearing adjuster yatak ayarlayıcısı
big end bearing kolunu krank pine bağlayan yatak
roller bearing yatak
bearing bronze yatak bronzu
neck bearing boyun yatağı
bearing cap yatak başlığı
babbitt bearing babit metalli yatak
pedestal bearing ayaklı
camshaft bearing cap kam mili yatağı başlığı
bearing oil yatak yağı
anchorage bearing ankraj mesneti
bearing calibration kerteriz ayarı
setting the bearing preload rulman ön yükü ayarı
taper roller bearing konik makaralı yatak
ball bearing bilyalı yatak
bearing hub kovan
bearing slides in the gearing section tahrik yatağı kızağı
swing bearing döner yatak
spigot bearing kılavuz rulman
outer roller bearing dış masuralı rulman
the rear main bearing arka krank yatağı
bearing shaft yatak şaftı
journal bearing jurnal yatağı
bearing ear yatak kulağı
bearing cone yatak göbeği
needle bearing yatak iğnesi
journal bearing palamar yatağı
needle bearing kit iğne yatağı kiti
bearing head yatak başı
bearing support yatak mesnedi
bearing block yatak taşıyıcısı
nonmetallic bearing metal olmayan yatak
conical bearing konik yatak
axis bearing dingil yatağı
bearing mounting yatak çıtası
bearing shim yatak layneri
bearing alloy yatak alaşımı
bearing adjuster yatakayarlayıcı
bearing bracket yatak mesneti
water pump bearing su pompası yatağı
needle bearing masura rulman
lead bearing alloy kurşun yatak metali
bearing rollers masuralı rulman
gear bearing dişli yatağı
cylindrical roller bearing silindirsel bilyalı yatak
rolling bearing masuralı yatak
bearing cap yatak kapağı
bearing retatner washer yatak tutucusu röndelası
spindle bearing iğ yatağı
bearing wall taşıyıcı duvar
bearing bushing yatak burcu
turbine bearing türbin yatağı
bearing surface taşıma yüzeyi
flange bearing shell flanş yatağı kovanı
bearing brass yatak pirinci
king pin bearing dingil pimi yatağı
bearing metal yatak metali
end bearing mil başı yatağı
bearing carrier yatak kovanı
metric tapered roller bearing metrik konik makaralı rulmanlı yatak
bearing washer yatak pulu
footstep bearing aksiyal dip yatağı
bearing washer yatak röndelası
bearing hub yatak kızağı
rubber bearing lastik rulman
main bearing plate ana yatak plakası
rolling bearing rulmanlı yatak
bearing face taşıma sathı
water bearing su taşıyıcı
bearing locknut yatak kontra somunu
bearing cap kep
bearing end yatak ucu
ball thrust bearing küresel trast yatağı
precision bearing hassas yatak
taper roller bearing konik masuralı rulman
support bearing shaft destek yatağı mili
guide bearing direksiyon yatağı
and crankshaft main bearing krank mili yatakları
strut bearing payandalı metal yatak
spigot bearing kılavuz yatak
ball bearing seat bilyalı yatak yuvası
needle bearing iğne yataklı rulman
main bearing races piston kolu yatağı
point bearing uç taşıması
ultimate bearing capacity of soil zeminin nihai taşıma kapasitesi
tunnel bearing tünel şaft yataktan
thrust bearing basınç yatağı
thrust bearing yan gezinti ayı
bearing micrometer yatak mikrometresi
bearing preload rulman ön yükü
bearing carrier yatak taşıyıcısı
needle bearing iğne yatak
pivot bearing pivot yatak
bearing bushings burçlar
bearing flange yatak flanşı
camshaft bearing kit kam mili yatağı kiti
bearing bore yatak iç çapı
bearing shell yatak kovanı
load bearing yük mukavemeti
rod bearing biyel yatağı
bearing cage yatak kovanı
axial bearing kovan
bearing wear yatak aşınması
bearing runout yatak gerinti boşluğu
radio bearing radyo işaretlerinin alındığı yön
bearing capacity taşıma sığası
bearing bronze yatak tuncu
crank pin bearing shell krank kol yatak muylusu
bearing needle yatak iğnesi
bearing box yatak mahfazası
cone bearing konik yatak  
conical bearing konik yatak  
roller bearing rulman yatağı
curve of equal bearing eşit kerteriz eğrisi
plain bearing düz yatak
rudder bearing dümen yatağı
allowable bearing value zemin emniyet gerilmesi
allowable bearing pressure izin verilebilir taşıma gücü
bearing body rulman gövdesi
bearing pulley rulmanlı makara
single bearing tek rulmanlı
journal bearing dip yatağı
antifriction bearing sürtünmesiz yatak
bearing error kerteriz hatası
bearing area yatak yüzeyi
bearing surface of foundation temel yüzeyi
bearing surface yalak yüzeyi
bearing capacity of soil zemin taşıma gücü
bearing plate bağlantı plakası
bearing shell yatak kabuğu
bearing pressure taşıma gücü
bearing structure taşıyıcı strüktür
bearing case makaralı yatak muhafazası
bearing indicator kerteriz göstergesi
bearing retainer nut yatak tutucusu somunu
bearing point mesnet noktası
bearing wedge yatak kaması
bearing capacity factor taşıma gücü katsayısı
bearing runout yatak gezinti boşluğu
bearing carrier yatak hamili
bearing cage yalak kovanı
bearing cap yatak kepi
bearing washer yatak rondelası
bearing cone yatak konu
bearing casing yatak kovanı
bearing retainer washer yatak tutucusu rondelası
bearing stratum yüktaşır katman
bearing surface yuvarlanma yüzeyi
bearing shell taşıyıcı kabuk
bearing pressure mesnet basıncı
bearing post taşıyıcı direk
bearing stratum taşıyıcı katman
bearing sleeve çıkartma kovanı
bearing resolution kerteriz çözünürlüğü
bearing surface mesnet yüzeyi
bearing adjuster yalak ayarlayıcısı
bearing correction kerteriz düzeltme
cone bearing bilyalı yatak
bearing capacity taşıma kapasitesi
bearing housing yatak mahfazası
bearing bracket yatak mesnedi
bearing plate mesnet levhası
bearing area oturma yüzeyi
bearing plate yastık
ball bearing radyal bilyeli yatak
ball bearing rulman
axle shaft bearing dingil şallı rulmanı
ball bearing bilyalı rulman
axle bearing dingil yatağı
axle journal for plain bearing box kayma yataklı dingil turyonu
ball bearing housing aksiyel bilyeli yatak
bottom pivot bearing alt boji göbeği
bottom bearing yağ kutusu alt yatağı
camshaft bearing eksantrik mili yatağı
centre bearing pad spring kızak yükünü azaltan yay
centre bearing orta yatak