remove - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

remove

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "remove" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 57 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
remove v. kaldırmak
remove v. sökmek
remove v. gidermek
remove v. çıkarmak
remove v. uzaklaştırmak
General
remove v. azletmek
remove v. taşınmak
remove v. yerinden etmek
remove v. görevden almak
remove v. elini çekmek
remove v. gitmek
remove v. başka yere götürmek
remove v. ameliyatla almak
remove v. bertaraf etmek
remove v. nakletmek
remove v. ortadan kaldırmak
remove v. öldürmek
remove v. götürmek
remove v. işten çıkarmak
remove v. defetmek
remove v. almak
remove v. almak (ameliyatla)
remove v. oynatmak
remove v. kesmek
remove v. izale etmek
remove v. çıkarmak
remove v. çıkartmak
remove v. bulunduğu yerden kaldırmak
remove v. gidermek
remove n. derece
remove n. uzaklaşma
remove n. kademe
remove n. mesafe
remove n. sonra gelen yemek
remove n. taşımak
remove n. taşınma
remove n. uzaklaştırma
remove n. uzaklık
Trade/Economic
remove ortadan kaldırma
remove giderme
Technical
remove sökme
remove kaldırma çıkarma
remove kaldırmak
remove ayırma
remove çıkarma
remove gidermek
remove yerinden kaldırmak
remove çıkarmak
remove sökmek
remove yok etmek
remove uzaklaştırmak
remove boşaltmak
Computer
remove sil
remove silmek
remove kaldır
Construction
remove ayrıştırmak
Aeronautic
remove atmak

Bedeutungen, die der Begriff "remove" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 221 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
remove the skin v. kabuğunu soymak
remove nail polish v. oje silmek
remove the hair from one's legs v. epilasyon yapmak
remove the contamination v. temizlemek
cause to remove v. çıkartmak
remove oneself as a candidate v. adaylıktan çekilmek
remove one's tonsilis v. bademciklerini almak
remove from a post v. el çektirmek
remove from the market v. piyasadan çekmek
let remove v. çıkartmak
remove from market v. piyasadan çekmek
remove dirt v. temizlemek
remove from a government office v. açığa çıkarmak
remove a stain v. leke çıkarmak
remove one's clothes v. üzerini çıkarmak
remove blockade v. ablukayı kaldırmak
remove blockade v. ablukayı dağıtmak
remove one's clothes v. üstünü çıkarmak
remove one's clothes v. üzerinden çıkarmak
remove one's errors v. hatalarını gidermek
remove the burden v. yükü almak
remove the wreckage v. enkaz kaldırmak
remove an obligation v. yükümlülüğü kaldırmak
remove an obligation v. yükümlülüğü ortadan kaldırmak
remove the blockage v. tıkanıklığı gidermek
remove the blockage v. tıkanıklığı açmak
remove stain v. leke çıkarmak
remove stain v. lekeyi çıkarmak
remove a hat v. şapka çıkarmak
remove the mine v. mayın temizlemek
remove the dirt v. kir çözmek
remove one's off the clutch v. ayağını debriyajdan çekmek
remove one's foot from the clutch v. ayağını debriyajdan çekmek
remove one's trace v. izini kaybettirmek
remove from v. yerinden sökmek
remove one's traces v. izlerini silmek
remove from membership v. üyelikten çıkarmak
remove from office v. görevine son vermek
remove dirty dishes/glasses/bottles from the table v. boşları almak
remove dirty dishes/glasses/bottles from the table v. (masanın) boşlarını almak
remove dust v. toz almak
remove stains v. leke çıkarmak
remove the make-up from v. makyajını silmek
remove one's make-up v. makyajını temizlemek
remove one's make-up v. makyajını silmek
remove to v. -e taşınmak
remove the make-up v. makyaj temizlemek
remove the make-up from v. makyajını temizlemek
remove the borders v. sınırları kaldırmak
remove lipstick v. rujunu silmek
remove the leftovers v. kalıntıları gidermek
remove traces v. kalıntıları gidermek
remove the danger v. tehlikeyi yok etmek
remove goods v. mal sevk etmek
remove goods v. malları kaldırmak
remove something from the box v. kutudan çıkarmak
remove something from the shelf v. reyondan kaldırmak
remove one's glasses v. gözlüğünü çıkarmak
remove the obstacle v. engeli kaldırmak
remove the obstacles v. engelleri kaldırmak
remove the risk v. riski ortadan kaldırmak
remove the stains v. lekeleri çözmek
remove the stain v. leke çözmek
remove something from the agenda v. gündemden düşürmek
remove a ban on v. yasak kaldırmak
remove a ban on v. yasağı kaldırmak
remove the restriction v. kısıtlamayı kaldırmak
remove the exemption v. muafiyeti kaldırmak
remove the parenthesis v. parantezi kaldırmak
remove the hazards v. tehlikeleri ortadan kaldırmak
remove a tenant from v. kiracıyı çıkarmak
remove the curtains v. perdeleri çıkarmak
remove the restrictions v. kısıtlamaları kaldırmak
remove the death penalty v. idam cezasını kaldırmak
remove the death penalty v. ölüm cezasını kaldırmak
remove/omit 6 zeros from currency/tl v. paradan/liradan altı sıfır atmak
remove child from school v. (salgından vb dolayı) çocuğu okuldan almak
remove the sheriff from office v. şerifi görevinden almak
remove the child from his/her mother v. çocuğu annesinden almak/ayırmak
remove from/out of the body v. vücuttan atmak
remove/drop/eliminate something from inventory v. stoktan düşürmek
remove from the list v. listeden çıkartmak
remove from the list v. listeden çıkarmak
remove stones from rice v. pirinç ayıklamak
remove acnes v. sivilceleri yok etmek
Phrasals
remove something from something by sifting elekten geçirerek temizlemek/çıkarmak
Phrases
abuse/misuse does not remove use bir şey suistimal edilebilir/edildi diye onu kullanmamazlık edemeyiz
abuse/misuse does not remove use kötüye kullanma hiç kullanılmamasını gerektirmez
Idioms
remove the blinkers at gözlüğünü çıkarmak
Speaking
we are here to remove all obstacles engelleri kaldırmak için varız
we are here to remove the obstacles engelleri kaldırmak için varız
Trade/Economic
remove from office kovmak
remove from office görevden atmak
remove from office görevden çıkarmak
remove goods malları kaldırmak
Law
appoint, assign and remove tevkil, teşrik ve azle
trying to remove evidence delil yok etmeye çalışma
remove and annul fek ve terkin etmeye
Politics
remove from the political arena siyasi arenadan çekilme
committee for the adaptation to technical progress of legislation to remove technical barriers to trade in electro-medical equipment used in human or veterinary medicine tıpta ve veterinerlikte kullanılan elektro-medikal cihazların ticaretindeki teknik engellerin kaldırılmasına ilişkin mevzuatın teknik ilerlemeye uyarlanması komitesi
committee for the adaptation to technical progress of legislation to remove technical barriers to trade in aerosol dispensers aerosol kaplar ticaretindeki teknik engellerin kaldırılmasına ilişkin mevzuatın teknik ilerlemeye uyarlanması komitesi
committee for the adaptation to technical progress of legislation to remove technical barriers to trade in measuring instruments ölçme araçları ticaretindeki teknik engellerin kaldırılmasına ilişkin mevzuatın teknik ilerlemeye uyarlanması komitesi
committee for the adaptation to technical progress of legislation to remove technical barriers to trade in pressure vessels basınçlı kaplar ticaretindeki teknik engellerin kaldırılmasına ilişkin mevzuatın teknik ilerlemeye uyarlanması komitesi
Technical
how remove sökme yöntemi
remove earth toprağı kaldırmak
remove earth kazmak
automatically remove a virus otomatik virüs arındırma
second-remove subroutine ikinci giriş altyordamı
remove stains leke çıkarmak
remove from its socket yuvasından çıkarma
remove from its socket yuvasından sökmek
Computer
do you really want to remove the file virus vault virüs vault dosyasını gerçekten kaldırmak istiyor musunuz
remove example örneği kaldır
remove data/header source veri/üstbilgi kaynağını kaldır
change/remove değiştir/kaldır
remove bullets/numbers madde imi/numara sil
subtotal remove alttoplam kaldır
remove footers altlıkları sil
remove subdocument alt belge sil
remove language dil kaldır
remove lock kilidi kaldır
remove table tabloyu kaldır
remove url url kaldır
remove user kullanıcı kaldır
remove none hiçbirini kaldırma
remove bookmark yer imini kaldır
remove page sayfayı çıkar
remove column sütun kaldır
remove join birleşim kaldırmayı
remove package paketi kaldır
remove object nesne kaldır
remove disk disketi çıkar
remove page break sayfa sonu işaretini kaldır
remove field name alan adı sil
remove account hesabı kaldır
remove effect efekti kaldır
remove fragment parça kaldır
remove page break sayfa sonu iaretini kaldır
remove fields alanları kaldır
remove guide kılavuzu kaldır
remove all tümünü kaldır
remove split bölmeyi kaldır
remove sort sıralamayı kaldır
remove item öğeyi kaldır
add/remove rem açıklama ekle/sil
remove folder klasörü kaldır
remove group grup kaldır
remove bookmark yer işaretini kaldır
remove disk diski çıkar
remove page break sayfa sonu imini kaldır
remove messages iletileri kaldır
remove object nesneyi kaldır
remove color rengi kaldır
remove bookmark yer işareti kaldır
remove ihiv ıhıv kaldır
remove now şimdi kaldır
remove licenses lisans kaldır
remove item öğe kaldır
remove link bağlantıyı kaldır
remove label etiketi kaldır
remove software yazılımı kaldır
remove all arrows tüm okları kaldır
remove all arrows tüm okları çıkar
remove total toplamı kaldır
remove all merge info tüm birleştirme bilgisini kaldır
remove share paylaşımı kaldır
remove periods nokta kaldır
remove headers başlıkları sil
remove group grubu sil
remove from crl crl'den çıkar
remove favorite sık kullanılanları kaldır
remove filter süzgeci kaldır
remove shared component paylaşılan bileşeni kaldır
remove disk disketi çıkart
remove product ürün kaldır
remove frames çerçeveleri kaldır
confirm remove kaldırmayı onayla
components to remove kaldırılacak bileşenler
confirm file remove dosya kaldırmayı onayla
remove logoff oturum kapatmayı kaldır
remove events olay kaldır
remove table tablo kaldır
remove frame çerçeve kaldır
remove print area yazdırma alanını kaldır
remove files dosya kaldır
remove a virus virüsü temizlemek
remove request isteği kaldır
remove filters süzgeçleri kaldır
remove mirror yansıtmayı kaldır
add/remove rem rem ekle/kaldır
remove dependent arrows etkilenen okları çıkar
add/remove programs program ekle/kaldır
remove media ortamı kaldır
remove printer yazıcıyı kaldır
remove print titles yazdırma başlıklarını kaldır
remove field alan kaldır
add/remove ekle/kaldır
remove precedent arrows etkileyen okları çıkar
remove provider uzak sağlayıcı
remove frame çerçeveyi kaldır
remove locale yerel ayarları kaldır
add/remove software yazılım ekle/kaldır
remove me kaydımı kaldır
remove criteria ölçüt kaldırmayı
remove catalog kataloğu kaldır
remove all tümünü sil
remove footers atlıkları sil
remove objects nesneleri kaldır
remove fonts yazıtiplerini kaldır
add/remove self kendini ekle/kaldır
remove snap-in eklenti kaldır
add or remove program program ekle kaldır
add or remove programs program ekle kaldır
add or remove programs program ekle veya kaldır
remove restore kaldır-yerine koy
Automotive
remove and replace sök ve değiştir
Medical
remove one's stitches dikiş almak
remove the suture dikiş almak
remove the sutures dikişleri almak
remove the suture dikişi almak
Gastronomy
remove from heat ocaktan almak