clean - Turkish English Dictionary
History

clean

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "clean" in Turkish English Dictionary : 65 result(s)

English Turkish
Common Usage
clean v. temizlemek
clean adj. temiz
General
clean v. temizlenmek
clean v. parlatmak
clean v. almak
clean v. bitirmek
clean v. boşaltmak
clean v. arıtma yapmak
clean v. tanzif etmek
clean v. yıkamak
clean v. arıtmak
clean v. arındırmak
clean v. paklamak
clean v. temizlemek
clean adj. mevzun
clean adj. açık
clean adj. alnı açık
clean adj. biçimli
clean adj. adaletli
clean adj. ruhsatlı
clean adj. yazısız
clean adj. masum
clean adj. arı
clean adj. pak
clean adj. kusursuz
clean adj. saf
clean adj. safi
clean adj. ak
clean adj. katışıksız
clean adj. düzgün
clean adj. engelsiz
clean adj. budaksız
clean adj. ayna gibi
clean adj. yenebilir (av eti vb)
clean adj. temiz ahlaklı
clean adj. lekesiz
clean adj. mükemmel
clean adj. kaçak olmayan
clean adj. temiz
clean adj. virüssüz
clean adj. net
clean adj. şifresiz
clean adj. pürüzsüz
clean adj. güvenli
clean adj. bariz
clean adv. iyice
clean adv. tamamen
clean adv. bütünüyle
clean adv. temiz olarak
Trade/Economic
clean belgesiz
clean belge eklenmemiş
Law
clean hilesiz
clean pürüzsüz
clean masum
clean muntazam
Technical
clean yıkayarak çıkarmak (kir vb)
clean temizlemek
clean temzilemek
Computer
clean şifresiz
clean virüssüz
clean temizle
Gastronomy
clean ayıklamak
Tobacco
clean temiz tütün
Music
clean temiz ses
Ottoman Turkish
clean tahir

Meanings of "clean" with other terms in English Turkish Dictionary : 500 result(s)

English Turkish
Common Usage
clean up v. temizlemek
very clean adj. tertemiz
General
clean something up v. tertemiz yapmak
run somebody clean off his feet v. iki ayağını bir pabuca sokmak
clean down v. yıkamak
lick clean v. yalayıp temizlemek
clean somebody out of something v. soyup soğana çevirmek
clean by sweeping v. süpürerek temizlemek
keep it clean v. temiz tutmak
keep one's nose clean v. etliye sütlüye karışmamak
clean somebody out v. soyup soğana çevirmek
clean up v. bitirmek
clean up v. vurgun vurmak
clean up v. düzeltmek
clean out v. soymak
make a clean breast of it v. her şeyi itiraf etmek
clean the slate v. geçmişe sünger çekmek
steam clean v. buharla temizlemek
clean oneself v. yıkanmak
come clean v. suçunu itiraf etmek
clean something up v. kırmak
clean up v. tertemiz yapmak
vacuum clean v. vakumla temizlemek
become clean v. arınmak
make a clean breast of v. her şeyi itiraf etmek
clean out v. ayıklamak
rush somebody clean off his feet v. iki ayağını bir pabuca sokmak
clean out v. para sızdırmak
clean out v. temizlemek
clean out v. boşaltmak
clean up v. yoluna koymak
make clean v. temizlemek
clean up v. kırmak
clean out v. bir yeri temizlemek
clean up v. kurtarmak
wipe something clean v. bir şeyi silerek temizlemek
clean up v. temizlik yapmak
clean out v. silip süpürmek
clean up v. toparlamak
clean out v. içini silmek
clean off v. yüzeyini silmek
clean the fish v. balığı temizlemek
clean the fish v. balık temizlemek
clean a wound v. yara temizlemek
come clean v. itiraf etmek
start with a clean slate v. beyaz sayfa açmak
start with a clean slate v. beyaz bir sayfa açmak
clean off the dirt v. kir çözmek
wipe the slate clean v. geçmişe sünger çekmek
clean the house v. evi temizlemek
clean the table v. boşları almak
clean the table v. (masanın) boşlarını almak
make a clean breast v. içini dökmek
dry-clean v. kuru temizlemek
spring-clean v. bahar temizliği yapmak
clean out all the drawers v. tüm çekmeceleri boşaltmak
clean stain v. leke temizlemek
not to keep clean v. temiz tutmamak
keep clean v. temiz tutmak
clean the garden v. bahçeyi temizlemek
keep the environment clean v. çevreyi temiz tutmak
clean the fish v. balık ayıklamak
have a clean criminal record v. sabıkasız olmak
have a clean criminal record v. sabıkası temiz olmak
smell clean v. temiz kokmak
seem clean v. temiz görünmek
look clean v. temiz görünmek
clean the room v. odayı temizlemek
clean the kitchen v. mutfağı temizlemek
clean the place out v. mekanı silip süpürmek
clean the table v. boşları toplamak
give clean bill of health v. sağlam raporu vermek
clean with a vacuum cleaner v. elektrik süpürgesiyle temizlemek
clean with a vacuum cleaner v. elektrik süpürgesi ile temizlemek
clean the oven v. fırını temizlemek
come up clean v. (bir araştırmadan vb) temiz çıkmak
clean the bathroom v. banyoyu temizlemek
come up clean v. (gbt vb) temiz çıkmak
clean one's nose v. burnunu temizlemek
clean the cage v. kafesi temizlemek
clean rice v. pirinç ayıklamak
clean up the house v. evi temizlemek
clean the board v. tahtayı silmek
burn something clean v. birşeyi yakarak temizlemek
clean a toilet v. tuvalet temizlemek
clean up v. ortalığı toparlamak
clean the barn v. ahırı temizlemek
keep clean v. ki̇rletmemek
clean cut n. pürüzsüz kesik
clean air duct n. temiz hava kanalı
clean room n. temiz oda
clean speech n. düzgün konuşma
clean energy n. temiz enerji
clean environment n. temiz çevre
clean slate n. yeni bir başlangıç
clean slate n. temiz bir sayfa
clean life n. temiz yaşam
clean workstation n. temiz işyeri
clean copy n. temiz kopya
clean acceptance n. koşulsuz kabul
clean air act n. havanın temiz tutulması kanunu
clean air n. temiz hava
clean space n. temiz hacim
clean sand n. temiz kum
clean water n. temizsu
clean future n. temiz gelecek
clean-up n. temizleme
spring-clean n. bahar temizliği
clean house n. temiz ev
clean tech n. temiz teknoloji
clean technology n. temiz teknoloji
clean sheets n. temiz çarşaflar
clean sheet n. temiz çarşaf
clean-cut man n. efendi (adam)
clean-cut guy n. efendi (adam)
clean-cut man n. efendi adam
clean-cut guy n. efendi adam
clean heart n. temiz kalp
clean teeth n. temiz dişler
eye clean diamond n. içinde hiçbir leke görülmeyecek şekilde kesilmiş elmas
clean job n. temiz iş
sparkingly clean adj. temiz pak
spotlessly clean adj. tertemiz
very clean adj. pırıl pırıl
very clean adj. arı sili
crisp and clean adj. tiril tiril
very clean adj. ak pak
very clean adj. çiçek gibi
white and clean adj. süt gibi
easy clean adj. temizlenmesi kolay
clean-cut adj. hoş görünümlü
very clean adj. pirüpak
clean limbed adj. endamlı
clean shaven adj. temiz tıraşlanmış
ritually clean adj. abdestli
clean hearted adj. temizkalpli
clean hearted adj. kalbi temiz
clean hearted adj. temiz yürekli
clean-cut adj. düzenli
clean-cut adj. açık
clean-cut adj. pürüzsüz
clean-cut adj. düzgün
clean-living adj. pirüpak
clean-living adj. temiz kalmış
clean-cut adj. biçimli
clean-cut adj. hoş
clean-cut adj. kesin
clean-bred adj. safkan
clean-handed adj. temiz
clean-bred adj. katışıksız
clean-shaven adj. sinek kaydı (tıraşlı)
the room isn't clean expr. oda temizlenmemiş
very clean çok temiz
Phrasals
clean out v. yormak
clean out v. (birinin) tüm parasıyla sıvışmak
clean out v. hepsini yok etmek
clean out birşeyin içini boşaltmak
clean up on bozguna uğratmak
clean up on kar sağlamak
clean up on hezimete uğratmak
clean up on para kazanmak
clean down silip süpürmek
clean down dip bucak temizlemek
clean down baştan aşağı temizlemek
clean out boşaltıp temizlemek
clean up düşmandan temizlemek
clean up parayı bulmak
clean up parsayı toplamak
clean up düşmandan arındırmak
clean up büyük kazanç sağlamak
clean up para kazanmak
clean somebody out birisini soyup soğana çevirmek
clean something down (fırçayla vb) temizlemek
come clean (with someone) (about something) birisine karşı dürüst olmak
clean something off silerek/temizleyerek çıkarmak
come clean (with someone) (about something) birisine dürüst olmak
clean up somewhere bir yeri (pislikten/suçtan) arındırmak
clean somebody out her şeyini almak
clean something off kiri çözmek/çıkarmak
clean something off something silerek/temizleyerek çıkarmak
clean something off something kiri çözmek/çıkarmak
clean up silip süpürmek
Phrases
keep it clean temiz tut
keep the school clean okulu temiz tut
keep our environment clean çevremizi temiz tutalım
keep the environment clean çevreyi temiz tutalım
keep the classroom clean sınıfı temiz tutun
keep the classroom clean sınıfı temiz tut
keep the class clean sınıfı temiz tut
keep the school clean okulu temiz tutun
Proverb
a new broom sweeps clean işe yeni başlamış kişi canla başla işini yapar
a new broom sweeps clean işbaşına yeni gelen kimse iyi iş görür
a new broom sweeps clean bir işe yeni başlayan kimse kendini kabul ettirmek için elinden geleni yapar
new brooms sweep clean bir işe yeni başlayan kimse kendini kabul ettirmek için elinden geleni yapar
a new broom sweeps clean yeni süpürge iyi süpürür
new brooms sweep clean yeni süpürge iyi süpürür
a clean conscience is a good pillow vicdanı temiz olan rahat uyur
new brooms sweep clean işe yeni başlamış kişi işini canla başla yapar
a new broom sweeps clean işe yeni başlamış kişi işini canla başla yapar
a clean conscience is a good pillow iyi bir vicdan en rahat yastıktır
a clean conscience is a good pillow vicdanı rahat olanın uykusu da rahat olur
Colloquial
clean and fresh buz gibi
clean oneself up temizlenmek
clean oneself up yıkanıp yeni giysi giymek
mr clean bay doğru
mr clean bay dürüst
come clean itiraf etmek
come clean kabul etmek
keep your hands clean ellerini temiz tut
keep your room clean odanı temiz tut
keep your room clean odanızı temiz tutun
keep the room clean odayı temiz tut
so clean you could eat off the floor tertemiz
clean the pool havuzu temizlemek
let someone walk by with a clean conscience vicdanı rahat bir şekilde gezmesini sağlamak
clean and tidy derli toplu
clean and tidy temiz ve düzenli
clean out your office ofisini boşalt
clean-shaven sıfıra kazınmış (saç)
clean-shaven saçlarını sıfıra vurdurmuş
clean-shaven tam kazınmış (saç)
clean baby's bottom/bum bebeğin altını almak
clean baby's bottom/bum bebeğin altını değiştirmek
clean baby's bottom/bum bebeğin altını temizlemek
swept clean süpürülerek temizlenmiş
swept clean tertemiz (mecazi)
Idioms
make a clean breast v. her şeyi itiraf etmek
as clean as a new pin pırıl pırıl
as clean as a new pin tertemiz
come clean açığa vurmak
get a clean bill of health temiz kağıdı almak
keep one's nose clean etliye sütlüye karışmamak
show a clean pair of heels birisinden hızla kaçmak
show a clean pair of heels uçarcasına kaçmak
show a clean pair of heels tabanları yağlamak
start with a clean slate sil baştan yapmak
squeaky clean pırıl pırıl
scrub the slate clean geçmişe sünger çekmek
clean out the dead wood ıskartaya çıkarmak
make a clean breast of içini dökmek
clean copy temiz kopya
as clean as a whistle tertemiz
as clean as a whistle temiz
come clean gerçeği bütün açıklığıyla söylemek
come clean itiraf etmek
a clean bill of health sağlık belgesi
a clean bill of health sağlamlık belgesi
a clean bill of health garanti belgesi
make a clean breast of suçunu vb kabul etmek
show a clean pair of heels hızla uzaklaşmak
wipe the slate clean sil baştan yapmak
keep one's nose clean başını belaya sokmamak
keep nose clean başını belaya sokmamak
clean hands dürüstçe
clean hands suçsuzca
clean hands suçu olmayarak
clean hands masum olarak
clean hands hilesizce
so clean you could eat off the floor (o kadar temiz ki) bal dök yala
a clean break tamamen ayrılma
a clean break (geçmişe vb.) sünger çekme
a clean break tam anlamıyla ayrılma
clean as a hound's tooth tertemiz
clean as a whistle tertemiz
clean the floor up with someone birisini paspas gibi çiğnemek
clean the floor up with someone birisini yerlerde sürüklemek
clean sheet temiz sayfa
show somebody a clean pair of heels (bir yarışta vb.) tozunu attırmak
a clean-up operation temizleme harekatı
as clean as a hound's tooth tertemiz
clean up one’s act kendisini yenilemek
clean up one’s act performansını ilerletmek
clean up one’s act kendisine çeki-düzen vermek
clean one's act up kendisini yenilemek
clean one's act up kendisine çeki-düzen vermek
clean one's act up performansını ilerletmek
have clean hands suçsuz olmak
have clean hands suçu olmamak
keep one's nose clean pis işlere bulaşmamak
keep one's nose clean beladan uzak durmak
keep your nose clean beladan uzak durmak
keep your nose clean pis işlere bulaşmamak
make a clean breast of it suçu itiraf etmek
poor but clean fakir ama temiz/dürüst
make a clean break geride bırakmak
make a clean break defteri kapamak
make a clean break geçmişte bırakmak
make a clean break yeni bir sayfa açmak
clean one's plate tabağında yemek bırakmamak
clean one's plate tabağını sıyırmak
have clean hands suçtan/beladan uzak durmak
show somebody a clean pair of heels (bir yarışta) birisini geçmek
a clean sheet yeni bir başlangıç
a clean slate temiz bir sayfa
have clean hands ellerini kirletmemek
keep one's hands clean suça bulaşmamak
have clean hands suça bulaşmamak
a clean slate yeni bir sayfa
clean someone's plow birisini pataklamak
clean the floor up with someone birisini pataklamak
clean up on something (bir şeyden) çok para kazanmak
clean out (of something) (elinde) olmamak/kalmamak (henüz tükenmiş)
clean up one's plate tabağını sıyırmak
clean up one's plate tabağında yemek bırakmamak
a clean sheet yeni bir sayfa
be as clean as a whistle tertemiz olmak
clean someone's plow birisine dayak atmak
keep one's hands clean ellerini kirletmemek
clean out (of something) tüketmek
be as clean as a new pin tertemiz olmak
clean the floor up with someone birisine dayak atmak
keep one's hands clean suçtan/beladan uzak durmak
a clean sheet temiz bir sayfa
have a clean conscience about something vicdanı rahat olmak
a clean slate yeni bir başlangıç
show somebody a clean pair of heels tur bindirmek
show somebody a clean pair of heels toz yutturmak
squeaky clean kötü yola sapmayan
squeaky clean dürüst
start off with a clean slate yeni bir başlangıç yapmak
start over with a clean slate beyaz bir sayfa açmak
start off with a clean slate temiz bir sayfa açmak
start over with a clean slate temiz bir sayfa açmak
start over with a clean slate yeni bir başlangıç yapmak
start off with a clean slate beyaz bir sayfa açmak
wipe someone's slate clean geçmişe sünger çekmek
make a clean sweep silip süpürmek
make a clean sweep derinlemesine/kökten temizlik yapmak
clean as a whistle sütten çıkma ak kaşık
the slate wiped clean temiz defter
clean-up operation temizleme operasyonu
none too clean hiç temiz değil
as clean as a whistle tiril tiril
as clean as a new pin tiril tiril
a clean page temiz bir sayfa
clean sweep kökten temizlik
clean up after someone birinin arkasını toplamak
squeaky-clean tertemiz
clean someone's clock birisini paspas gibi çiğnemek
clean someone's clock birini mat etmek
clean someone's clock birini mağlup etmek
make a clean sweep ezip geçmek
as clean as a new pin gıcır gıcır
as clean as a new pin yepyeni
as clean as a new pin pırıl pırıl
clean as a new pin gıcır gıcır
clean as a new pin yepyeni
clean as a new pin pırıl pırıl
clean as a whistle gıcır gıcır
clean as a whistle yepyeni
clean as a whistle pırıl pırıl
as clean as a whistle gıcır gıcır
as clean as a whistle yepyeni
as clean as a whistle pırıl pırıl
as clean as a hound's tooth tertemiz
as clean as a hound's tooth tiril tiril
as clean as a hound's tooth çok dürüst
as clean as a hound's tooth pirüpak
clean as a hound's tooth tiril tiril
clean as a hound's tooth çok dürüst
clean as a hound's tooth pirüpak
clean as a whistle pirüpak
clean as a whistle saf
as clean as a whistle pirüpak
as clean as a whistle saf
white and clean ak pak
Speaking
keep the desks clean sıraları temiz tutun
are you going to clean your room? odanı temizleyecek misin?
we have to make sure they're clean temiz olduklarından emin olmalıyız
clean your room odanı temizle
keep the board clean tahtayı temiz tutun
keep the board clean tahtayı temiz tutunuz
keep the board clean tahtayı temiz tut
can you clean your room? odanı temizleyebilir misin?
clean the floor yeri temizle
keep the environment clean çevreyi temiz tut
we should keep our environment clean çevremizi temiz tutmalıyız
can you clean the board please? lütfen tahtayı siler misin?
can you clean the board please? tahtayı siler misin lütfen?
Slang
clean-freak temizlik manyağı
clean them out soyup soğana çevirmek
clean the pipe(s) mastürbasyon yapmak
Trade/Economic
clean bill of exchange belgesiz kambiyo senedi temiz
clean bill of lading belgesiz konşimento
clean exchange rate system hiç müdahale edilmeyen döviz kuru sistemi
clean draft görüldüğünde ödenecek vadeli poliçe ya da kambiyo senedi temiz
clean draft belge eklenmemiş
clean bill of lading temiz konşimento
clean bill of lading eklentisiz konşimento
clean float temiz dalgalanma
clean wharfage receipt rıhtım muntazamlık belgesi
clean collection belgesiz tahsil
clean bill of lading temiz
clean bill of lading girişlerin kolay ve çıkışların masrafsız olduğu bir piyasa şekli
clean letter of credit belge eklenmemiş akreditif ya da konşimento
clean credit açık kredi
clean letter of credit belgesiz akreditif
clean bill of exchange belgesiz kambiyo senedi
clean bill eksiksiz poliçe
clean letter of credit temiz akreditif
clean draft belgesiz poliçe
clean bill of health sıhhat belgesi
clean bill of health sağlık raporu
clean copy temize çekme
clean credit şartsız kredi
clean charter temiz sözleşme
clean credit şarta tabi olmayan kredi
clean bill of lading temiz konişmento
clean bill of health temiz sağlık raporu
make a clean copy temize çekmek
clean on board hasarsız yüklenmiştir
clean on board yük temiz
clean coal systems temiz kömür sistemleri
clean-up call tek-işlem üzerinden kar çağrısı
clean payment peşin ödeme
clean bill of lading sağlam teslim alınan mallar için taşımacı tarafından düzenlenen konşimento
Law
clean bill of lading temiz konşimento
clean charter temiz kira sözleşmesi
clean charter temiz sözleşme
clean criminal record temiz sabıka kaydı
clean hands masumiyet
clean hands suçsuzluk
clean hands kusursuzluk şartı
clean hands operation temiz eller operasyonu
operation clean hands temiz eller operasyonu
operation clean cleats temiz kramponlar operasyonu
clean cleats probe temiz kramponlar soruşturması
Politics
operation clean hands temiz eller operasyonu
clean technology temiz teknoloji
clean energy for development investment framework kalkınma yatırımları için temiz enerii çerçevesi
Institutes
directorates of regional clean air centers bölge teiniz hava merkezi müdürlükleri
directorates of regional clean air centers bölge temiz hava merkezi müdürlükleri
Industry
clean production plan (cpp) temiz üretim planı (tüp)
Technical
laminar flow clean room n. laminar akışlı temiz oda
laminar flow clean room n. mikroişlemcilerin üretiminde kullanılan, tüm yabancı parçacıklardan arındırılmış oda
clean air act havanın temiz tutulması kanunu
clean workstation temiz atölye
clean air temiz hava
clean water flow temiz su debisi
clean space temiz hacim
clean aggregate temiz agrega
clean-up update temizleme güncelleştirmesi
clean-room steril laboratuvar odası
road-side clean up yol kenarlarının temizlenmesi
clean workstation temiz iş yeri
clean room device temiz oda cihazı
clean air device temiz hava cihazı
clean gas temiz gaz
clean microstructure temiz içyapı
clean gas main temiz gaz hattı
clean steel temiz çelik
clean steel production temiz çelik üretimi
clean cut düzgün kesilmiş
clean rooms and associated controlled environments temiz oda ve bağlı kontrollu ortamlar
clean air devices temiz hava cihazları
waste and clean water atık ve temiz su
clean drains tank geri besleme tankı
clean oil temiz yağ
clean air duct taze hava kanalı
clean air taze hava
unlimited clean energy sınırsız temiz enerji
clean float glass renksiz düz cam
clean room technology temiz oda teknolojisi
clean-burning temiz yanan
Computer
clean up a document belgeyi boşalt
clean up a document sil
clean drive temiz sürücü
clean up derleme
clean up temizle
clean operating system virüssüz işletim sistemi
clean up a document belgeyi sil
clean copy temiz kopya
clean up now şimdi temizle
Informatics
clean technology temiz teknoloji
Mechanic
auto clean strainer temizliği otomatik olarak yapılan filtre
Textile
dry clean only sadece kuru temizleme
dry-clean kuru temizleme yapmak
clean wool temiz yün
Automotive
air cleaner (clean) hava süzgeci
clean-piping hileli egzoz muayenesi
clean-screening muayeneden muaf tutma
clean-scanning hileli egzoz muayenesi
clean air system temiz hava düzeni
clean air performance professionals temiz hava performans profesyonelleri
clean air act temiz hava yasası
clean car temiz otomobil
clean oil lubrication temiz yağlı yağlama
clean-fuel vehicle temiz yakıtlı araç
clean-fueled vehicle program temiz yakıtlı araç programı
clean air türbülanssız hava
Aeronautic
evans clean flow tunnel evans rüzgar tüneli
Marine
oxygen clean oksijen temiz
clean tidy neta
a clean breach temiz güverte
Medical
clean zone temiz bölge
clean room classification temiz oda sınıflandırması
a clean bill of health temiz kağıdı
a clean bill of health iyi hal raporu
clean treatment area temiz tedavi bölgesi
a clean bill of health sağlam raporu