açıklamak - Turco Inglés Diccionario
Historia

açıklamakSignificados de "açıklamak" en diccionario inglés turco : 83 resultado(s)

Turco Inglés
Common Usage
açıklamak clarify v.
açıklamak explain v.
açıklamak make public v.
General
açıklamak impart v.
açıklamak enucleate v.
açıklamak express v.
açıklamak unclose v.
açıklamak account for something v.
açıklamak dot the i's v.
açıklamak explicate v.
açıklamak profess v.
açıklamak divulge v.
açıklamak announce v.
açıklamak evidence v.
açıklamak declare v.
açıklamak dilate v.
açıklamak gloss v.
açıklamak unveil v.
açıklamak account for v.
açıklamak denunciate v.
açıklamak get v.
açıklamak unfold v.
açıklamak set up v.
açıklamak resolve v.
açıklamak deliver oneself of v.
açıklamak paraphrase v.
açıklamak clear v.
açıklamak state v.
açıklamak render v.
açıklamak attest v.
açıklamak declassify v.
açıklamak show v.
açıklamak give something publicity v.
açıklamak show forth v.
açıklamak explain v.
açıklamak account v.
açıklamak verbalize v.
açıklamak elucidate v.
açıklamak lay open v.
açıklamak intimate v.
açıklamak expound v.
açıklamak get across v.
açıklamak publish v.
açıklamak develop v.
açıklamak represent v.
açıklamak make something clear v.
açıklamak plead v.
açıklamak put across v.
açıklamak assert v.
açıklamak certify v.
açıklamak construe v.
açıklamak define v.
açıklamak enlighten v.
açıklamak demonstrate v.
açıklamak let on v.
açıklamak put v.
açıklamak interpret v.
açıklamak disclose v.
açıklamak divulge something to someone v.
açıklamak verbalise v.
açıklamak indicate v.
açıklamak release v.
açıklamak talk v.
açıklamak addeem [obsolete] v.
açıklamak addoom [obsolete] v.
açıklamak air v.
Phrasals
açıklamak give out
açıklamak let on
Colloquial
açıklamak come into the open
açıklamak make clear
Idioms
açıklamak let on about
açıklamak bring into open
Trade/Economic
açıklamak reveal
açıklamak explain
açıklamak disclose
açıklamak declare
açıklamak elucidate
Law
açıklamak disclose
Politics
açıklamak display
açıklamak clear up
açıklamak proclaim
Technical
açıklamak interpret
Aeronautic
açıklamak illustrate

Significados de "açıklamak" con otros términos en diccionario inglés turco: 146 resultado(s)

Turco Inglés
General
aydınlatma amacıyla açıklamak demystify v.
doğrusunu açıklamak straighten out v.
mitlerin gerçek olay veya kişiler üzerine kurulduğunu ileri süren teoriyle açıklamak euhemerize v.
örneklerle açıklamak illustrate v.
niyetini açıklamak show one's hand v.
önceden açıklamak premise v.
kabaca açıklamak sketch v.
nedenini açıklamak account for v.
birine bir şeyi ayrıntılarıyla açıklamak spell something out v.
insanların bildiklerinin yanlış olduğunu göstermek amacıyla durum ile ilgili doğruları açıklamak set the record straight v.
birine bir şeyi ayrıntılarıyla açıklamak spell something out for v.
kısa ve öz biçimde açıklamak encapsule v.
bir şeyi etkili bir şekilde açıklamak/söylemek put something over v.
kısa ve öz biçimde açıklamak encapsulate v.
tekrar açıklamak go over v.
mitolojinin kişilerin ilahlaştırılmasından doğduğunu kabul eden kuramla açıklamak euhemerize v.
notlarla açıklamak annotate v.
doğrusunu açıklamak straighten v.
kamuoyuna açıklamak publish v.
çizerek açıklamak delineate v.
mantığa göre açıklamak rationalize v.
gizli bir bilgiyi açıklamak take the lid off v.
halka açıklamak roll out v.
sırrını açıklamak give away v.
daha fazla resimle açıklamak grangerize v.
başka resimlerle açıklamak grangerize v.
zarar açıklamak declare loss v.
zarar açıklamak announce loss v.
ayrıntılarıyla açıklamak circumstantiate v.
kararı açıklamak announce the decision v.
ayrıntılarıyla açıklamak explain in details v.
sır açıklamak reveal a secret v.
sır açıklamak disclose a secret v.
kamuya açıklamak declare to the public v.
inandırıcı bir biçimde açıklamak drive the point home v.
örneklerle açıklamak exemplify v.
-i açıklamak account for v.
-i tekrar açıklamak go over v.
-i açıklamak shed light on v.
-i açıklamak throw light on v.
anlamını açıklamak interpret v.
üstüne basa basa açıklamak imply v.
başka sözcüklerle açıklamak paraphrase v.
kararı açıklamak pass sentence on v.
görüşlerini açıklamak pass an opinion on v.
mahkeme kararını açıklamak pass sentence on v.
görüşlerini açıklamak pass a remark v.
kamuya açıklamak promulgate v.
kamuya açıklamak announce something to the public v.
tam olarak açıklamak set out in full v.
(bir şey) hakkında şüphelerini açıklamak/belirtmek express doubts about v.
kamuoyuna açıklamak announce something to the public v.
kamuoyuna açıklamak declare to the public v.
geniş olarak açıklamak amplify v.
düşüncesini açıklamak comment v.
örnekle açıklamak demonstrate v.
başka resimlerle açıklamak grangerise v.
daha fazla resimle açıklamak grangerise v.
mitlerin gerçek olay veya kişiler üzerine kurulduğunu ileri süren teoriyle açıklamak euhemerise v.
mitolojinin kişilerin ilahlaştırılmasından doğduğunu kabul eden kuramla açıklamak euhemerise v.
mantığa göre açıklamak rationalise v.
gerçek kimliğini açıklamak reveal one's true identity v.
düşüncesini açıklamak make a remark v.
dövmesinin anlamını açıklamak explain the meaning of his tattoo v.
(sınav vb) sonuçları açıklamak announce the results v.
(sınav vb) sonuç açıklamak announce the results v.
sınav sonuçlarını açıklamak announce/declare the test scores/results v.
desteklediğini açıklamak (resmi bir toplantıda bir fikri) second v.
Phrasals
ayrıntılarına kadar açıklamak break down
yüksek sesle açıklamak call out
ayrıntılarıyla açıklamak expand on
ayrıntılı biçimde açıklamak expand on
resimli örneklerle göstermek/açıklamak illustrate something with something
bir şeyi açıklamak lay something out
ayrıntılarıyla/çizerek vb açıklamak plot something out
göstermek/açıklamak point something up
göstermek/açıklamak point up something
biriyle ilgili karar/fikir açıklamak pronounce something on someone or something
(birine bir şey) sunmak/açıklamak represent something to someone
kısaca anlatmak/açıklamak sketch out something
kısaca anlatmak/açıklamak sketch in something
birisine bir şeyi her yönüyle açıklamak walk somebody through something
Phrases
açıklamak gerekirse to clarify
açıklamak gerekirse to make it clear
açıklamak gerekirse just to clarify
Idioms
bir sırrı açıklamak let the cat out of the bag
ayrıntılarıyla açıklamak map out
sırrı açıklamak blow the gaff
gününü açıklamak name the day
açıklamak durumunda kalmak give an account of
umut olmadığını açıklamak close the doors
(sırrı vb) açıklamak spill the beans
uzun uzadıya açıklamak labour the point
hiçbir şeyi gizlemeden açıklamak make no bones about
olup biteni açıklamak put in the picture
görüşünü açıklamak take up a position
kararı açıklamak hand a verdict down (to someone)
kararı açıklamak hand a decision down (to someone)
(sırrı vb) açıklamak spill the works
gerekçesini açıklamak make a case for something
birine desteğini açıklamak come out in favor of someone
birine desteğini açıklamak come out for someone
ayrıntılı/detaylı açıklamak flesh out something
ayrıntılı/detaylı açıklamak flesh something out
ayrıntılarıyla açıklamak explain at great length
uzun uzun açıklamak explain at great length
adaylığını açıklamak throw one's hat in the ring
adaylığını açıklamak toss one's hat into the ring
(özellikle ünlü birisiyle olan) ilişkisini açıklamak kiss and tell
birine gizli/herkesin bilmediği bir sırrı açıklamak let in on
birine gizli/herkesin bilmediği bir sırrı açıklamak let somebody in on something
kısaca belirtmek/açıklamak put something in a nutshell
kamuya açık bir yerde insanlara ulaşmak amacıyla görüşlerini açıklamak speak from a soapbox
(sorulmadan) görüşünü açıklamak put in/stick in your two penn'orth
(sorulmadan) görüşünü açıklamak stick in your two penn'orth
(sorulmadan) görüşünü açıklamak put in your two penn'orth
iyi açıklamak get something across (to someone)
iyi açıklamak put something across (to someone)
kamuya açıklamak take something public
(bir haberi/sırrı) açıklamak/ifşa etmek/sağda solda/uluorta konuşmak/etrafa duyurmak put something on the street
resmi olarak beyan etmek/açıklamak go on record
gizini çözmek/açıklamak take the wraps off something
en anlaşılır veya ayrıntılı biçimde açıklamak spell out
Speaking
açıklamak zor it's hard to explain
bunu açıklamak zor it's hard to explain
açıklamak zorunda değilsin you don't have to explain
Slang
eşcinsel olduğunu açıklamak come out
her şeyi açıklamak spill guts
Trade/Economic
hisse senedi ve tahvil ihraç eden şirketlerin açıklamak zorunda oldukları bilgileri içeren belge prospectus
kamuya açıklamak disclose
kamu oyunda tartışmalı bir konu hakkında bilgi sunmak veya belirli bir görüşü açıklamak üzere verilen reklam advocacy advertising
kar açıklamak declare profits
kar açıklamak announce profits
umuma açıklamak publish
Law
davasını açıklamak to state a case
bir yasanın anlamını açıklamak amacıyla çıkarılan kanun declaratory statute
masumiyetini açıklamak exculpate
Politics
bir yoğunlaşmanın hukuka aykırı olduğunu açıklamak declare a concentration unlawful
kamuya açıklamak make public
resmen açıklamak declare publicly
resmen açıklamak nuncupate
hükümetin politikasını açıklamak maksadıyla yayınlanan belge state paper
kamuya açıklamak make a proclamation
Technical
anlamını açıklamak interpret
Computer
parametreler ile açıklamak parameterize
parametreler ile açıklamak parameterise