grup - Turco Inglés Diccionario
Historia

grupSignificados de "grup" en diccionario inglés turco : 57 resultado(s)

Turco Inglés
Common Usage
grup batch n.
grup group n.
General
grup coterie n.
grup clique n.
grup series n.
grup ingroup n.
grup class n.
grup push n.
grup bunch n.
grup bevy n.
grup covey n.
grup clump n.
grup section n.
grup tribe n.
grup fellowship n.
grup faction n.
grup ensemble n.
grup clan n.
grup clutch n.
grup circle n.
grup troop n.
grup party n.
grup lot n.
grup company n.
grup body n.
grup flock n.
grup contingent n.
grup group n.
grup band n.
grup crop n.
grup cluster n.
grup gang n.
grup pocket n.
grup team n.
grup panel n.
grup racemation n.
grup rafter n.
Trade/Economic
grup bracket
grup lot
Law
grup faction
Technical
grup gang
grup cluster
grup outfit
grup category
Computer
grup set
grup groups
grup grouping
grup groupof
Telecom
grup cluster
Construction
grup category
Aeronautic
grup battery
Math
grup group
Statistics
grup group
Biology
grup order
Astronomy
grup reseau
Environment
grup cohort
Music
grup band

Significados de "grup" con otros términos en diccionario inglés turco: 500 resultado(s)

Turco Inglés
General
grup oluşturmak group v.
bir grup sporcunun temposunu ayarlamak set the pace for v.
grup olmak form a group v.
tekrar grup oluşturmak regroup v.
grup kurmak found group v.
grup kurmak set up a group v.
grup kurmak form a group v.
(grup) dağılmak disband v.
hazırlamak (bir durum/grup veya kullanım için) gear v.
(okul çalışması/ders aktivitesi için) birisiyle ikili bir grup oluşturmak buddy up v.
grup oluşturmak aggroup v.
bütün siyasi gücü elinde tutan grup oligarchy n.
yorulanın yerini alan grup relay n.
belirli bir amaçla bir araya gelen insanların veya milletlerin oluşturduğu grup league n.
alt grup subgroup n.
grup davranışı group behaviour n.
grup sınırları group boundaries n.
grup halinde sözde ciddi bir maksatla seyahat etme junketing n.
grup testi group test n.
grup dayanışması group solidarity n.
ortak özellikleri olan grup species n.
kendine dönük grup çalışması self directed group work n.
sosyal grup çalışması social group work n.
grup özdeşimi group identity n.
kalabalık bir grup bevy n.
bir grup insana sunma exposal n.
grup lideri courier n.
dokuzdan oluşan grup veya set ennead n.
grup normları group norms n.
kuzey afrika'da yaşayan etnik bir grup nubian n.
grup ayniyeti group identity n.
grup çalışması group action n.
sosyal grup social group n.
devrimci grup revolutionary group n.
grup türleri group structures n.
selam makamında grup ateşi eden takım firing squad n.
beş kişilik grup quintet n.
grup (insanlardan oluşan) cohort n.
sosyal grup çeşitleri group structures n.
grup duygusu group feeling n.
karma grup mixed group n.
grup yapıları forms of groups n.
grup türleri forms of groups n.
tanzaya'da yaşayan etnik bir grup kwere n.
yasadışı siyasi grup junto n.
eğitimde grup rehberliği group guidance in education n.
bir grup damızlık at stud n.
geçici bir süre için işbirliği yapanlardan oluşan grup task force n.
grup kimliği group identity n.
ortak bir amaç veya çıkarla bağlanan bir grup insan affinity group n.
grup standartları group norms n.
siyasi grup junto n.
dokuz kişilik grup ennead n.
bir grup insanın oturduğu yer homeland n.
grup içi çatışma group conflicts n.
grup tedavisi group therapy n.
hedef grup focus group n.
mimaride grup çalışması group work in architecture n.
fransa'nın kuzeybatı kıyıları açıklarında bir grup ingiliz adası channel islands n.
grup anlamına gelecek şekilde kullanılan sözcük party n.
üçlü grup threesome n.
grup yapıları group structures n.
bir ihtilal veya darbe ertesinde iktidarı ele geçiren siyasi veya askeri grup junta n.
etnik grup üyesi ethnic n.
bir grup içindeki birlik ruhu esprit de corps n.
grup kimliği çatışması group identity conflict n.
grup ortalaması ensemble average n.
kombinatoryal grup teorisi combinatorial group theory n.
yedilik grup heptad n.
grup teorisi group theory n.
grup etkileri group influences n.
odaklanmış grup görüşmesi focused group interviewing n.
grup turu package tour n.
bir grup nöbetçi asker picket n.
modaya yön veren/etkileyen kişi veya grup taste maker n.
grup çatışması group conflicts n.
anket uygulanan grup panel n.
sosyal grup çeşitleri forms of groups n.
abd'de gizli bir yasadışı grup cosa nostra n.
grup şuuru group consciousness n.
bir yönetim altında bulunan aynı türden bir grup ticari kuruluş syndicate n.
grup sigortası group insurance n.
bir grup grev gözcüsü picket n.
grup düşünmesi groupthink n.
grup tartışması group discussion n.
bir grup danışman brain trust n.
çatılmış bir grup (silah) stack n.
etnik grup ethnic group n.
güney sudan’da yaşayan etnik bir grup tacho n.
grup normu group norm n.
grup çalışmaları group studies n.
java adasında yaşayan bir etnik grup sundanese n.
sosyal grup group n.
grup şirket group company n.
altı kişilik grup sestet n.
altı kopyadan oluşan grup sextuplicate n.
üçlü grup trinity n.
bir grup insan passel n.
grup yemeği potluck n.
bir grup insanın aynı sigarayı sırayla içmesi chainsmoke n.
grup şirketi group company n.
grup üyeleri group members n.
çizgi roman dünyasında en güçlü kötüleri temsil eden grup archnemesis n.
çizgi roman dünyasında en güçlü kötüleri temsil eden grup archfoe n.
çizgi roman dünyasında en güçlü kötüleri temsil eden grup archenemy n.
çizgi roman dünyasında en güçlü kötüleri temsil eden grup archvillain n.
yolda yürüyerek müzik yapan grup marching band n.
meksika'nın hermosillo bölgesinde bulunan etnik bir grup yaquis n.
grup turizmi group tourism n.
onlu grup decade n.
grup kalıp gang mold n.
bağışık grup charmed-circle n.
örgüt içinde grup oluşturan topluluk in-group n.
alt-grup sub-group n.
sosyo-kültürel grup socio-cultural group n.
geleneksel fikirlere sahip grup old school n.
kendine dönük grup çalışması self-directed group work n.
144'lük grup gross n.
kamu yararına çalışan grup public interest group n.
üç kişilik grup trio n.
üçlü grup triad n.
grup üyeliği group membership n.
grup üyeliği group affiliation n.
abhazlara bağlı bir alt etnik grup jigets n.
abhazlara bağlı bir alt etnik grup asadzwa n.
abhazlara bağlı bir alt etnik grup sadz n.
filipinler'de bir etnik grup bicolano n.
burundi ve ruanda'da bulunan bir etnik grup hutu n.
güney amerika'da bir etnik grup fuegians n.
kuzey namibya'da yaşayan bir etnik grup himba n.
kuzey namibya'da bir etnik grup himba n.
rusya'da yaşayan bir etnik grup udmurtia n.
tayland'da yaşayan bir etnik grup saisiat n.
yunanistan'da yaşayan etnik bir grup arnavit n.
bir grup insan a score of people n.
güçsüz durumda olan grup underdog n.
grup göçü group migration n.
odak grup görüşmesi focus group discussion n.
dış grup outgroup n.
davetlilerin kendi yemeklerini hazırladıkları grup yemeği potluck n.
grup lideri group leader n.
kalabalık bir grup insan topluluğu a bevy of people n.
seçilmiş grup selected group n.
acaristanda yaşayan etnik bir grup ajar n.
en iyi çıkış yapan grup best newcomer band n.
en iyi çıkış yapan grup best new band n.
grup/topluluk/kitle psikolojisi/kararı groupshift n.
konser öncesi ana grup öncesi çıkan grup warm-up act (us) n.
ön grup warm-up act (us) n.
konser öncesi ana grup öncesi çıkan grup supporting act (brit) n.
konser öncesi ana grup öncesi çıkan grup opening act (us) n.
ön grup supporting act (brit) n.
ön grup opening act (us) n.
(bir konserdeki) ana grup headliner n.
grup müdürü group manager n.
itfaiye grup amiri station manager n.
kar amacı gütmeyen grup non-profit group n.
itfaiye grup amiri fire company chief n.
itfaiye grup amir yardımcısı fire company assistant chief n.
grup yapısı group structure n.
grup kompozisyonu group composition n.
grup kaynaşması/uyumu group cohesiveness n.
dini grup religious group n.
ortak bir çıkar veya hedef paylaşan küçük grup clique n.
ortak bir çıkar veya hedef paylaşan küçük grup camp n.
ortak bir çıkar veya hedef paylaşan küçük grup pack n.
ortak bir çıkar veya hedef paylaşan küçük grup coterie n.
ortak bir çıkar veya hedef paylaşan küçük grup ingroup n.
ortak bir çıkar veya hedef paylaşan küçük grup inner circle n.
grup kampı band camp n.
grup rehberliği group guidance n.
grup fotoğrafı group photo n.
birinci grup first group n.
ilk grup first group n.
hindistan'da yaşayan bir etnik grup rath n.
savunmasız sosyal/toplumsal grup vulnerable social group n.
grup arkadaşı friend from the group n.
grup arkadaşı band friend n.
grup arkadaşı friend from the band n.
grup arkadaşı group friend n.
grup arkadaşı groupmate n.
(müzik) grup lideri bandleader n.
sonraki grup next group n.
birbiriyle ilişkili ya da benzer insanlar ya da şeylerin oluşturduğu grup constellation n.
birbiriyle bağlantılı ya da birbirine benzeyen insanların ya da şeylerin oluşturduğu grup constellation n.
grup çalışması teamwork n.
dörtlü grup quadrumvirate n.
görüşlerinden ötürü genel çoğunluktan ayrılan grup fringe element n.
grup döğüşü mass brawl n.
grup kavgası mass brawl n.
grup evi (bakıma ihtiyaç duyan kişilere hizmet veren bakım evi) group home n.
grup merkezcilik groupcentrism n.
grup kişiliği syntality n.
düşünce farklılığı nedeniyle ana gruptan ayrılan grup splinter group n.
yedi ünlü kişi veya şeyden oluşan grup pleiad n.
bir grup kaynak veya stratejiden takip edilecek veya seçilecek bir tanesi arrow in the quiver n.
ellerini ve parmaklarını masaya koymuş bir grup insanın bulunduğu masanın sözde ruhlar tarafından hareket ettirilmesi table-turning n.
fransa pireneler' de yer alan bir azınlık grup cagot n.
beraber seyahat eden grup cafilla [arabic] n.
beraber seyahat eden grup cafila n.
bu tür bir grup tarafından yapılan gürültü racquette n.
popüler, gürültülü, karışık grup racquette n.
1990'lardan beri lübnan'da faaliyet gösteren filistinli aşırı dinci sünni grup band of partisans n.
kalvinizm doktrinine inanan bir grup vaftizci calvinistic baptist n.
(bir grup talicinin/izcinin kullandığı) geçici konaklama yeri camp n.
bir doktrin veya teoriyi destekleyen grup camp n.
çocukların grup olarak yaz tatillerinde gittikleri basit yapılı rekreasyon yeri camp n.
gösteri yapan grup act n.
özellikle dini veya siyasi inançları veya ırkları nedeniyle insanlara acımasızca davranan kişi veya grup persecutor n.
isyancıların oluşturduğu grup/topluluk rebeldom n.
mahkumların tutulduğu bir grup hücre cellblock n.
birbirinden çok farklı şeylerden oluşan (grup) motley adj.
belirli bir grup tarafından anlaşılan veya onlara hitap eden esoterical adj.
bir grup içinden kura ile seçilen draft adj.
grup halinde yaşama eğilimi gösteren gregarious adj.
bir grup a group of adj.
grup içinde intragroupal adj.
bir grup a bunch of adj.
bir grup a cluster of adj.
(grup) ayrılıkçı clannish adj.
grup içi in-group adj.
bir grup içinden kura ile seçilen draught adj.
grup olarak in group adv.
belirli bir grup tarafından anlaşılacak veya onlara hitap edecek şekilde esoterically adv.
grup içinde in group adv.
grup grup in groups adv.
Phrasals
bir grup içinde birleşmek band together
bir grup içinden seçmek pick out
sürü/grup halinde toplamak herd someone together
birini bir yerden (grup/organizasyon) kovmak kick somebody off something
(bir gruptan/topluluktan/bir grup insan arasından) birini seçmek pick someone out
(bir gruptan/topluluktan/bir grup insan arasından) birini seçmek pick someone out of something
alt grup olarak sahneye çıkmak open for
Phrases
gençlerden oluşan kızlı erkekli bir grup a group of young people of both sexes
bir grup (ağaç/bitki) a clump of
Colloquial
hiçbir sonuca ulaşmayan tartışmalar yapan grup ya da komite talking shop n.
üç ayrı grup three separate groups
diğer insanları acımasızca sömüren, faydalanan kişi veya grup predator
Idioms
bir topluluk veya grup içerisindeki lobi a ginger group
daha önce kabul edilmedikleri bir grup veya aktivitenin parçası olmak/kabul edilmek come in from the cold
tek kişilik grup/bando a one-man band
bir grup güzel kız (güzellik yarışması vb) bevy of beauties
topluluk/toplum/grup tarafından kabul edilmek come in from the cold
iki grup arasındaki çekişme tug-of-war
bir grup içindeki sadakat ruhu esprit de corps
fikirler veya iki grup insanın arasındaki önemli farklılık widening gulf
(bir grup insan vb) arasından seçmek take one's pick of someone
değişime direnen küçük bir grup pocket of resistance
(grup/yönetim içerisindeki) kişilerin yerlerini/görevlerini değiştirmek reshuffle the deck
bir grup veya organizasyon içerisinde gayri-resmi bir iletişim sistemi (kuşların haber uçurması) jungle telegraph
Slang
diğerleri/grup için fedakarlık yapmak take one for the team
bir grup dönek a fickle bunch
bir grup dönek a bunch of fickles
seks arayan bir grup abazan erkek beaver patrol
pornografik filmlerinde bir grup erkeğin bir kadının veya bir erkeğin yüzüne sırayla boşaldığı japonca kelime kökenli bir porno türü bukkake
grup seks gang bang
Trade/Economic
bir şirketin yönetimini elinde tutan grup managing group
grup satıcı adı corporate vendor name
grup emeklilik sözleşmesi group pension contract
grup içi satış işlemleri downstream transactions
hedef grup target group
raporlayan kuruluşların kararlarında etkin olan grup şirketleri close members of the family of the individual
avrupa konseyi'nin bir önceki, şimdiki ve gelecek olan başkanlarının oluşturduğu üçlü grup troika
grup düşüncesi groupthink
grup dinamiği group dynamics
bir grup halinde yapılan mal satın alımı basket purchase
iştirak ve bağlı ortaklıklarla yapılan grup içi işlemler downstream transactions
grup hayat sigortası group life insurance
1960 başında ingiltere'nin öncülüğünde avrupa ekonomik topluluğu'na üye olmayan bir grup ülke arasında kurulmuş european free trade association
şirketin hisselerine hakim olan grup leading group
grup genel merkezi corporate headquarters
insanları etkileme ve onların grup amaçları doğrultusunda daha arzulu ve heyecanlı bir biçimde çaba göstermelerini sağlama sanat veya süreci leadership
grup şirket group company
grup verilerin işlenmesi batch processing
grup içinde iş tatmin düzeyi morale
grup indirimi group discount
grup içi intragroup
aynı türden birkaç ticari kuruluşu grup haline getirmek syndicate
grup kararlarını destekleme sistemi group decision support system
grup sigorta sözleşmesi group insurance contract
grup içi vergi hesabı intragroup account tax
grup emeklilik yatırım fonu group pension mutual fund
personel sosyal yardımlaşma grup yönetim planları group administration employee benefit plans
grup üyelerinin birbirlerine karşı olan duygularının ölçülmesi sociometry
grup üyelerinin birbirlerine karşı duydukları bağlılık cohesiveness
grup vergi indirimi ödemesi payment for group relief
grup halinde nakliyat groupage
grup sigortası group insurance
grup bankacılığı group banking
grup primi group bonus
grup ikramiyesi group bonus
grup içi ticaret hacimleri intra-group trading amounts
grup içi borçlanmalar intra-group borrowings
işçi-işveren anlaşmazlığında gerçeği araştırmak ve kamuoyuna açıklamalarda bulunmak için tarafsız kişilerden oluşturulan bir grup fact finding board
grup içi borç vermeler intra-group lendings
grup poliçesi master policy
grup vergi indirimi group relief
ödenen ücretler hakkında çıkan anlaşmazlıkların bir arabulucu veya tarafsız bir grup aracılığıyla çözülmesi wage arbitration
grup ikramiyesi planı group bonus plan
grup satışı group selling
grup amortismanı group depreciation
grup tenzili group discount
grup eğitimi group training
grup halinde yapılan satış yapması group selling
grup halinde satın alma basket purchase
grup bankacılığı chain banking
emeğini satarak geçinen grup proletariat
satın alan grup purchase group
finansal alt grup financial subgroup
grup müdürü group manager
hedef grup mülakatı focus group interview
para ve kariyere değil işten aldıkları zevke önem veren grup slower but better working people (slobbies)
ailesinden ayrılıp yalnız yaşadıktan sonra ekonomik sıkıntılar nedeniyle ailesinin yanına geri dönen genç grup boomerang generation
bir grup yatırımcının aynı anda bir hisse senedine yasa dışı olarak oynamaları painting the tape
grup satış mağazası group outlet
mükellef hizmetleri gelir vergileri grup müdürlüğü group directorate of taxpayer services and income taxes
Law
grup muafiyeti block exemption
grup sigortası group insurance
calabasas kaliforniya'da oturan sekiz genç ve bir grup yetişkinden oluşan bir hırsız çetesi bling ring
calabasas kaliforniya'da oturan sekiz genç ve bir grup yetişkinden oluşan bir hırsız çetesi hollywood hills burglar bunch
calabasas kaliforniya'da oturan sekiz genç ve bir grup yetişkinden oluşan bir hırsız çetesi the burglar bunch
calabasas kaliforniya'da oturan sekiz genç ve bir grup yetişkinden oluşan bir hırsız çetesi the hollywood hills burglars
özel harekat grup amirlikleri special operations group authorities
Politics
ayrıldığı siyasi gruba muhalif grup kuran kimse adullamite n.
mecliste grup olarak kabul edilen parlamentoya yeni girmiş meclis üyeleri backbench n.
mecliste grup olarak kabul edilen parlamentoya yeni girmiş meclis üyeleri backbenches n.
ayrılıkçı grup cave n.
avrupa firmalarının iktisadi alandaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan grup european economic interest group
grup şirketleri affiliate
siyasi grup political group
grup istisnaları block exemptions
bağlantılı müşterilerden oluşan grup group of connected clients
küçük grup siyaseti small group politics
grup kuramı group theory
grup oluşturan consociationalist
grup oluşturma yaklaşımı consociationalism
parti karşıtı grup anti-party group
avrupa halk partisi-hristiyan demokrat grup european peoples party-christian democrat
aşırı uç siyasal görüşleri savunan grup veya insan far-right
küçük bir politik grup cabal
lobi faaliyeti yürütmek amacıyla birleşmiş bir grup cabal
meclis üyelerinin katıldığı idari grup legislative council
grup dayanışması group solidarity
grup konuşması group discussion
grup müzakeresi group discussion
grup toplantısı caucus
siyasi görüşleri son derece radikal olan grup the lunatic fringe
radikal grup the lunatic fringe
grup statüsü belirleme group determination
mülteci statüsünün grup bazında belirlenmesi group determination of refugee status
güneybatı iran'da yaşayan etnik grup lurs
güneydoğu asya'da bir etnik grup loloish
güneybatı iran'da yaşayan etnik grup lors
güneydoğu asya'da bir etnik grup lahu
güneydoğu asya'da bir etnik grup kawzhawd
güneydoğu asya'da bir etnik grup ladhulsi
alt etnik grup sub-ethnic group
nepal ve kuzey hindistan'da yaşayan etnik grup gurkha
filipinler'de yaşayan yerli etnik grup bajau
ruanda ve burundi'de etnik grup hutu
nepal ve kuzey hindistan'da yaşayan etnik grup gurkhas
sibirya'da yaşayan türk kökenli etnik grup dolgans
kuzey namibya'da etnik grup himba
filipinler'de yaşayan yerli etnik grup badjao
filipinler'de yaşayan yerli etnik grup badjaw
filipinler'de etnik grup ybanags
nepal ve kuzey hindistan'da yaşayan etnik grup gorkhas
kuzeydoğu sibirya'da yaşayan etnik grup mensubu yakut
kuzeydoğu sibirya'da yaşayan etnik grup yakuts
nepal ve kuzey hindistan'da yaşayan etnik grup gorkha
filipinler'de yaşayan yerli etnik grup badjau
çin'de yaşayan bir etnik grup xibo
çin'de yaşayan bir etnik grup xibe
japonya'da baskın olan yerel etnik grup yamato
yeni bir fikri veya politikayı denemekte kullanılan kişi ya da grup sounding board
kenya'da yaşayan etnik bir grup taita
afrika'da etnik bir grup kele
namibya'da yaşan bir etnik grup herero
gambiya'da etnik bir grup kriu
afrika'da etnik bir grup sarakole
afrika'da etnik bir grup seraculeh
güney afrika ve namibya'da yaşayan etnik bir grup nama
batı afrika'da yaşayan bir etno-dilsel grup tiv
angola'da etnik bir grup mbundu
kenya'da yaşayan etnik bir grup wataita
kenya'da bir etnik grup taita
gambiya'da etnik bir grup creole
ağırlıklı olarak burkina faso'da yaşayan etnik bir grup gurma
gambiya'da etnik bir grup akuh
ağırlıklı olarak burkina faso'da yaşayan etnik bir grup gourma
afrika'da etnik bir grup serahuli
uganda'da yaşayan etnik bir grup baganda
botsvana'da yaşayan etnik bir grup bayei
gambiya'da etnik bir grup aku
güney afrika ve namibya'da yaşayan etnik bir grup namaqua
afrika'da etnik bir grup soninke
batı zambiya'da yaşayan etnik bir grup lozi
benin'de yaşayan bir etnik grup bariba
kuzey batı uganda ve kuzeydoğu zaire'de yaşayan bir etnik grup alur
batı afrika'da etnik grup songhai
ruanda cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan etnik bir grup tutsi
tanzaya'da büyük bir etnik grup sukuma
orta amerika'da yaşayan bir etnik grup zapotec
iran'da yaşayan bir etnik grup khamseh
afrika'da yaşayan tüccar bir etnik grup umbundu
afrika'da yaşayan tüccar bir etnik grup ovimbundu
sibirya'da yaşayan bir etnik grup selkup
rusya'da yaşayan bir etnik grup niganas
güneybatı demokratik kongo cumhuriyeti ve angola'da yaşayan etnik bir grup yaka
güney slavlarından bir etnik grup gorani
bir etnik grup aimak
güney amerika'da yaşayan bir etnik grup yaghan
güney slavlarından bir etnik grup goran
güney amerika'da yaşayan bir etnik grup yamana
güney amerika'da yaşayan bir etnik grup yagan
siyasi parti grup toplantısı political party group meeting
mısır'da kızıldeniz ile nil nehri arasında yaşayan etnik bir grup ababda
mısır'da kızıldeniz ile nil nehri arasında yaşayan etnik bir grup ababde
uganda'da yaşayan etnik bir grup acoli
nijerya'da yaşayan etnik bir grup akpa
uganda'da yaşayan etnik bir grup acholi
gana'da yaşayan bir etnik grup afutu
gana ve togo'da yaşayan etknik bir grup akpossa
kenya ve tanzanya'da yaşayan etnik bir grup akiek
kenya ve etiyopya'da yaşayan etnik bir grup ajuuraan
kenya'da yaşayan etnik bir grup abdalla
etiyopya'da yaşayan etnik bir grup agaw
afrika'da yaşayan etnik bir grup aja
kenya ve etiyopya'da yaşayan etnik bir grup ujuuraan
nijerya'da yaşayan etnik bir grup annang
gabonda ve batı afrika'da yaşayan etnik bir grup adouma
kenya ve etiyopya'da yaşayan etnik bir grup ajuran
kenya'da yaşayan etnik bir grup ameru
kuzey afrika'da yaşayan etnik bir grup azande
afrika'da yaşayan etnik bir grup argeta
batı afrika'da yaşayan etnik bir grup aro
uganda'da yaşayan etnik bir grup bagisu
sudan ve çad'da yaşayan etnik bir grup baggara
sudan'da yaşayan etnik bir grup atwot
kuzey afrika'da yaşayan etnik bir grup zande
afrika'da yaşayan etnik bir grup armaf
moritanya'da yaşayan etnik bir grup bafour
gabon ve kngo cumhuriyeti'nde yaşayan etnik bir grup babuissi
afrika'da yaşayan etnik bir grup aweer
uruguay'da yaşayan etnik bir grup awi
sudan ve etiyopya'da yaşayan etnik bir grup anuak
afrika'da yaşayan etnik bir grup amri
goban'da yaşayan etnik bir grup bakota
zambiya ve angola'da yaşayan etnik bir grup luvale
lesoto'da yaşayan etnik bir grup basotho
zambiya ve angola'da yaşayan etnik bir grup balovale
uganda'da yaşayan etnik bir grup bamasaba
güney afrika'da yaşayan etnik bir grup bamelete
liberya'da yaşayan etnik bir grup basotho
etiyopya'da yaşayan etnik bir grup basketo
güney afrika'da yaşayan etnik bir grup bakoena
goban'da yaşayan etnik bir grup kota
angola ve kongo cumhuriyeti'nde yaşayan etnik bir grup lunda
uganda'da yaşayan etnik bir grup bahororo
senegal ve gambiya'da yaşayan etnik bir grup balanta
kamerun ve goban'da yaşayan etnik bir grup baka
ruanda ve uganda'da yaşayan etnik bir grup bakiga
kenya'da yaşayan etnik bir grup bajuni
gambiye ve gine'de yaşayan etnik bir grup bassari
angola ve kongo cumhuriyeti'nde yaşayan etnik bir grup balunda
güney afrika'da yaşayan etnik bir grup bataung
kongo'da yaşayan etnik bir grup beembe
kuzey afirka'da yaşayan etnik bir grup beja
nijerya'da yaşayan etnik bir grup berom
madagaskar'da yaşayan etnik bir grup betsimisaraka
güney afrika'da yaşayan etnik bir grup bhaca
madagaskar'da yaşayan etnik bir grup betsileo
sudan'da yaşayan etnik bir grup batahin
zambiya ve kongo'da yaşayan etnik bir grup bemba
tanzanya ve kongo'da yaşayan etnik bir grup bembe
kongo ve gabon'da yaşayan etnik bir grup bateke
sudan ve etiyopya'da yaşayan etnik bir grup bertha
sudan ve etiyopya'da yaşayan etnik bir grup berta
çad'da yaşayan etnik bir grup bilala
sudan'da yaşayan etnik bir grup bisharin
burkina faso'da yaşayan etnik bir grup bissa
aures bölge ve aures dağlarında yaşayan etnik bir grup chaoui
sudan'da yaşayan etnik bir grup debri
mozambik'te yaşayan etnik bir grup chopi
kenya'da yaşayan etnik bir grup camus
gana ve faso'da yaşayan etnik bir grup dagaaba
namibya'da yaşayan etnik bir grup damara
zambiya'da yaşayan etnik bir grup chewa
libya'da yaşayan etnik bir grup dawwada
nijerya ve çad'da yaşayan etnik bir grup daza
gana'da yaşayan etnik bir grup dagomba
fas'ta yaşayan etnik bir grup chiadma
libya'da yaşayan etnik bir grup dawada
kenya ve sudan'da yaşayan etnik bir grup daasanach
nijerya'da yaşayan etnik bir grup chamba
bolivya'da yaşayan etnik bir grup bororo
nijerya'da yaşayan etnik bir grup efik
liberya'da yaşayan etnik bir grup jabo
kongo'da yaşayan etnik bir grup dengese
sudan'da yaşayan etnik bir grup didinga