öfkeli - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

öfkeli"öfkeli" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 54 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
öfkeli angry s.
General
öfkeli ill-conditioned s.
öfkeli irate s.
öfkeli cross s.
öfkeli irritated s.
öfkeli frantic s.
öfkeli angry s.
öfkeli red hot s.
öfkeli fierce s.
öfkeli glowering s.
öfkeli wrathful s.
öfkeli wrathy s.
öfkeli indignant s.
öfkeli hot-blooded s.
öfkeli mad s.
öfkeli shorttempered s.
öfkeli out of temper s.
öfkeli rageful s.
öfkeli rampageous s.
öfkeli red-hot s.
öfkeli furious s.
öfkeli heated s.
öfkeli rampant s.
öfkeli wroth s.
öfkeli hot headed s.
öfkeli corybantic s.
öfkeli vehement s.
öfkeli bristly s.
öfkeli frenzied s.
öfkeli hotheaded s.
öfkeli enraged s.
öfkeli rabid s.
öfkeli inflamed s.
öfkeli pissed off s.
öfkeli waxy s.
öfkeli outraged s.
öfkeli exasperate s.
öfkeli hot blooded s.
öfkeli ireful s.
öfkeli blazing s.
öfkeli snotty s.
öfkeli white-hot s.
öfkeli blistering s.
öfkeli spunky s.
öfkeli incensed s.
öfkeli purple in the face s.
öfkeli surly s.
öfkeli sore s.
öfkeli raging s.
öfkeli dyspeptic s.
öfkeli with his hackles up zf.
öfkeli in a fury zf.
Idioms
öfkeli hot under the collar
öfkeli be spitting feathers

"öfkeli" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 52 sonuç

Türkçe İngilizce
General
çok öfkeli olmak foam at the mouth f.
çok öfkeli olmak be out of one's mind f.
çok öfkeli olmak seethe f.
öfkeli bakmak glower f.
öfkeli bir halde gitmek storm f.
öfkeli bir şekilde azarlamak scold angrily f.
öfkeli kalabalığı sakinleştirmek calm down the angry crowd f.
öfkeli olmak fume f.
birdenbire söylenen öfkeli veya acı sözler outburst i.
kızgın/öfkeli arılar angry bees i.
öfkeli bakış glower i.
öfkeli bakma glowering i.
öfkeli kalabalık angry crowd i.
öfkeli kimse hothead i.
öfkeli olma durumu wrathfulness i.
öfkeli parlama blaze i.
öfkeli tartışma heated argument i.
çok öfkeli livid s.
çok öfkeli furious s.
çok öfkeli on the rampage s.
daha öfkeli waxier s.
daha öfkeli angrier s.
en öfkeli waxiest s.
aşırı derecede öfkeli/şiddetli biçimde rabidly zf.
çok öfkeli bir şekilde lividly zf.
öfkeli bakarak gloweringly zf.
öfkeli bir biçimde snarlingly zf.
öfkeli bir biçimde wrathfully zf.
öfkeli bir biçimde hotheadedly zf.
öfkeli bir biçimde fumingly zf.
öfkeli bir halde vehemently zf.
öfkeli bir halde spunkily zf.
öfkeli bir şekilde ragingly zf.
öfkeli bir şekilde irefully zf.
öfkeli bir şekilde waxily zf.
öfkeli bir şekilde irritatedly zf.
öfkeli bir şekilde wrathily zf.
öfkeli bir şekilde wrathfully zf.
Proverb
aç insan öfkeli insandır hungry man is an angry man
Colloquial
öfkeli olarak in a bad temper
Idioms
birine öfkeli bir şekilde bakmak glare down on someone
çok öfkeli mad enough to spit nails
çok öfkeli angry enough to chew nails
çok öfkeli mad enough to chew nails (and spit rivets)
çok sinirli/öfkeli up in arms
öfkeli konuşmak wax angry
öfkeli konuşmak wax wroth
öfkeli olmak chip on one's shoulder
öfkeli olmak chip on the shoulder
öfkeli ve endişeli durumda on edge on
Informatics
öfkeli tartışma flame war
öfkeli yanıt flaming