butt - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

butt

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"butt" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 61 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
butt i. popo
butt i. kıç
butt i. izmarit
General
butt f. boynuzlamak
butt f. karışmak
butt f. süsmek
butt f. toslamak
butt f. kafa atmak
butt f. tos vurmak
butt f. uç uca gelmek
butt f. uç uca birleştirmek
butt f. tos atmak
butt i. hedef
butt i. kafa
butt i. kafa atma
butt i. sap
butt i. dip
butt i. tos
butt i. dip kısım
butt i. maskara
butt i. elalemin maskarası
butt i. nişan
butt i.
butt i. varil
butt i. alay konusu kimse
butt i. fıçı
butt i. dipçik
butt i. izmarit
butt i. sigara izmariti
Slang
butt göt
butt kıç
butt sigara
Technical
butt birleşme hatları
butt uçucaek
butt damacana
butt fıçı (şarap/bira)
butt kafasını vurmak
butt bitiştirmek
butt değdirmek
butt bitişmek
butt fıçı
butt değmek
butt herhangi bir şeyin enli ucu veya sapı
butt hedef arkası duvarı
butt izmarit
butt
butt tos vurma
Automotive
butt küt ek
butt düz kesimli ağız
Aeronautic
butt buton
butt düğme
Marine
butt sokra
butt soğra
butt saç levhası birleşme hattı
butt sukra
Apiculture
butt samandan örülerek yapılan sepet kovan
Tobacco
butt izmarit
Military
butt dipçik
butt atış destek duvarı
Hunting
butt kabza
butt dipçik

"butt" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 241 sonuç

İngilizce Türkçe
General
butt in f. araya girmek
strike with a butt f. dipçiklemek
make butt f. tokuşturmak
be the butt of something f. hedef olmak
butt in f. karışmak (birisine)
butt in f. burnunu sokmak
butt in f. karışmak
butt in on f. burnunu sokmak
butt in on f. karışmak
butt in f. bir konuşmayı ya da eylemi bölmek
butt in f. lafı kesmek
butt in f. (konuşmada) araya girmek
butt in f. sözü kesmek
butt against f. arabayla (ağaca vb) çarpmak
butt against f. toslamak
head butt f. kafa atmak
toss out a cigarette butt f. izmarit atmak
rifle butt i. dipçik
gun butt i. tabanca kabzası
butt end i. dipçik
cigarette butt i. izmarit
water butt i. su fıçısı
water butt i. yağmur suyu fıçısı
big butt i. dolgun kalça
shoulder butt i. omuz vurma/atma
butt dialing i. telefon sahibinin isteği dışında (genellikle yanlışlıkla telefon kilidinin devre dışı kaldığı durumlarda) gelişen yanlış arama
butt dimples i. bel gamzesi
butt crack i. kıç çatalı
butt cheek i. kalça yanağı
butt-naked s. anadan üryan
butt-naked s. anadan doğma
as smooth as a baby's butt s. bebek poposu kadar pürüzsüz
as smooth as a baby's butt s. bebek poposu gibi pürüzsüz
Phrasals
butt against hızla çarpmak
butt against çarpışmak
Colloquial
butt in müdahale etmek
butt out! kaybol!
butt out! defol!
kick butt harika/mükemmel olmak
Idioms
butt in kaş yapayım derken göz çıkarmak
can't find one's butt with both hands in broad daylight son derece aptal veya beceriksiz
can't find one's butt with both hands in broad daylight iki eliyle bir işi beceremeyen
hot enough to burn a polar bear's butt cehennem gibi sıcak
hot enough to burn a polar bear's butt cehennem kadar sıcak
hot enough to burn a polar bear's butt çok sıcak
butt of a joke şakanın/esprinin hedefi
butt of a joke alay konusu
butt into my conversation lafa girmek
hot enough to burn a polar bear's butt aşırı sıcak
be made the butt of a joke alay konusu olmak
kick some butt and take names dayak atıp öttürmek/isimler verdirtmek
somebody's butt is on the line topun ağzında olmak
have as much chance as a one-legged man in a butt kicking contest hiç şansı olmamak
work one's butt off canının dişine takarak çalışmak
it'll knock you on your butt yerinde duramayacaksın
it'll knock you on your butt kendinden geçeceksin
it'll knock you on your butt aklını başından alacak
Speaking
kick butt out there göreyim seni
Slang
bust one's butt göbeği çatlamak
bust one's butt kıçını yırtmak
break one's butt kıçını yırtmak
break one's butt göbeği çatlamak
butt in burnunu sokmak
butt in bir konuşmaya müdahale etmek
butt out gitmek
butt out ayrılmak
butt out engellemeyi kesmek
butt out engellemeyi durdurmak
a pain in the butt baş belası
be a pain in the butt bela olmak
be a pain in the butt baş belası olmak
work one's butt off kıçını yırtmak
get off your butt! kıçını kaldır!
get off your butt! kıçınızı kaldırın!
get your butt over here! çabuk buraya gel!
get your butt over here! kıçını kaldırıp buraya gel!
a kick in the butt cesaret verici destek
a kick in the butt cesaret verme
kick somebody's butt dersini vermek (kavga ile)
kick somebody's butt dünyanın kaç bucak olduğunu göstermek
butt cowboy homoseksüel
kick some butt dünyanın kaç bucak olduğunu göstermek
kick some butt dersini vermek (kavga ile)
kick butt gaz vermek
kick butt (birilerini bir iş yapmaları için) dürtmek
get your butt in here! hemen buraya gel!
butt in salça olmak
butt in maydanoz olmak
get off one's butt tembellik/miskinlik etmeyi bırakıp harekete geçmek/kıçını kaldırmak
kick somebody's butt haddini bildirmek
kick butt haddini bildirmek
kick (somebody's) butt haddini bildirmek
butt-ugly gudubet
butt burp osuruk
butt hole göt deliği
butt of a joint (esrar) zıvana
butt crack kıç çatalı
butt crack göt çatalı
butt cleavage kıç çatalı
butt cleavage göt çatalı
butt cheek göt lobu
kick butt canına okumak
butt-boy oğlan
Technical
butt hinge pomel menteşe
fusion welded butt joints alın birleştirmesi yapılmış çelik
joint butt mafsallı ek
butt point değmeli bağlantı
butt joint düz ek
butt joint küt ek
butt log dip tomruğu
hammer butt dövme kafası
butt joint küt birleşme
butt welding küt kaynak
butt welding alın kaynağı
butt joint alına gelme
butt joint alından birleşme
butt weld küt kaynak
butt weld uç kaynağı
butt weld alın kaynağı
butt weld küt kaynak dikişi
butt strap joints ara parça bağlantıları
butt welding kaynak ağızlı
butt hinge fransız menteşe
butt end kaim uç
butt hinge alın menteşesi
butt joint uç uca ek
butt hinge yüzey menteşesi
butt diameter baş çapı
butt end küt uç
butt weld ucuca kaynak
butt strap uç uca ek levhası
butt splice ucuca eklemek
butt strap pasa
butt seam alın eki
butt strap ekleme levhası
butt strap cebire
butt seam uç uca ek
butt welding ucuca kaynaklama
butt weld alın bağlantısı
butt sheathing uç uca kaplama
welded butt splice kaynaklı ucuca ekleme
reinforced butt weld şişkin alın kaynağı
butt-welded joint alın kaynaklı bağlantı
butt-welding machine küt ek aygıtı
butt-welding alın kaynak
butt-end (pile) kazık başı
butt-welding alın kaynağı
tensile strength of butt joint alın bağlantısı çekme mukavemeti
flash butt welding ışıltılı alın kaynağı
butt rammer tos vuraç
reinforced butt weld bindirmeli alın kaynağı
continuous butt weld process sürekli alın kaynağı süreci
butt cracks çapakaltı çatlakları
flash butt welding yakma alın kaynağı
butt tears yüzeyaltı yırtıkları
water-butt yağmur suyu fıçısı
fusion welded butt joints ergitme alın kaynaklı birleştirmeler
butt hinge düz menteşe
butt joint alın bağlantısı
butt welded alın kaynaklı
butt welded pipe alın kaynaklı boru
butt welding alın kaynaklaması
butt cracks alın çatlakları
gas-heated butt welding gaz ısıtmalı alın kaynağı
butt-weld control valve alın kaynaklı kontrol vanası
tensile strength of butt joints alın bağlantılarının çekme mukavemeti
butt fusion jointing alın kaynaklı bağlantı
butt welding ends alın kaynak uçları
stainless steel butt welding fittings paslanmaz çelik alın kaynaklı bağlantı parçaları
butt-muff coupling manşonlu kaplin
cased butt coupling muflu kaplin
butt end küt taraf
butt-bonded hollow cylinder uçtan yapıştırılmış delik silindir
butt-fused joint alın kaynaklı bağlantı
Mechanic
butt welding düz ek kaynağı
butt-welding alın kaynağı
Textile
butt seaming alın dikiş
butt seaming uç dikiş
butt seaming parça dikiş
Construction
ball-bearing butt hinge bilyeli menteşe
rising-butt hinge yükseltir menteşe
offshore site butt welding of transmission pipelines kıyıdan uzak şantiyede nakil boru hatlarının alın kaynağı
Woodworking
butt end zıvana dili
Automotive
metal inert gas butt welding metal soy gazlı alın kaynağı
butt connector kablo uzatması
butt welding küt ek kaynağı
square butt weld ı-şekilli alın kaynağı
butt joint ring düz kesimli ağızlı segman
butt gap düz kesimli segman ağızı
butt connector ek muf
butt joint küt ek
butt strap takviye bağlantısı
one-run butt weld tek pasolu alın kaynağı
single v butt weld tek taraflı v alın kaynağı
double v butt weld çift v alın kaynağı
Aeronautic
butt rib kok nervür
butt strap takviye şeridi
flash butt welding yakma alın kaynağı
Tobacco
webby butt yaşmaklı
Forestry
butt log gövdenin birinci tomruğu
butt log dip tomruğa
Fishery
butt grip kamış dayama
butt guide kamış oltada içinden misinanın geçtiği ele en yakın yerdeki en büyük çaplı kılavuz
butt guide kılavuz
Military
rigid butt sabit dipçik
butt plate dipçik taban levhası
butt plate dipçik tabanı
butt stroke dipçikle vurma
butt stroke dipçikleme
target butt hedef çukuru koruma duvarı
Hunting
butt plate dipçiğin dibine takılan tabla
folding butt katlanabilir dipçik
butt plate dipçik demiri
British Slang
butt munch şerefsiz
butt munch aşağılık herif
butt munch pislik
butt munch adi şerefsiz
butt munch ciğeri beş para etmez tip
butt munch adi
butt pirate gey
butt pirate eşcinsel erkek
butt fucker gey
butt fucker homoseksüel
butt muncher gey
butt muncher homo
butt muncher eşcinsel erkek
butt pirate homo
butt muncher ibne
butt pirate ibne
butt muncher homoseksüel
butt fucker ibne
butt pirate homoseksüel
butt fucker homo
butt fucker eşcinsel erkek
bubble butt dar ve yuvarlak kalça
butt naked anadan üryan
butt naked cıscıbıl
butt naked anadan doğma
butt naked çırılçıplak
butt ugly çok çirkin
butt plug bir tür dildo