take off - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

take off

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"take off" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 54 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
take off f. havalanmak
General
take off f. kalkmak
take off f. uçağın havalanması
take off f. çıkarmak (elbise vb)
take off f. çıkartmak
take off f. kaldırmak
take off f. öldürmek
take off f. kalkışa geçmek
take off f. götürmek
take off f. palamarı çözmek
take off f. hareket etmek
take off f. taklit etmek
take off f. üstünden elbise çıkarmak
take off f. inmek
take off f. ayrılmak (bir yerden taşınarak)
take off f. acele gitmek
take off f. birdenbire çıkıp gitmek
take off f. izne çıkmak
take off f. üzerinden almak (yük vb)
take off f. alıp götürmek
take off f. indirmek
take off f. ameliyatla almak
take off f. sıçramak
take off f. çıkarmak
take off f. elbisesini çıkarmak
take off f. devam etmemek (salgın)
take off f. yola çıkmak
take off f. taklidini yapmak
take off f. (uçak) havalanmak
take off f. (giysi) çıkarmak
take off f. yerden havalanmak
take off f. kalkış yapmak
take off i. uçağın kalkması
Phrasals
take off kaçmak
take off topuklamak
take off peynir ekmek gibi satılmak
take off peynir ekmek gibi gitmek
take off popüler olmak
take off başarılı olmak
take off to take off
take off to lift off
take off patlama yapmak (kişi veya şarkı vb)
Slang
take off çek git
Trade/Economic
take off fiyattaki ani artış
Technical
take off kalkış
take off giysiyi çıkarmak
take off havalanmak
take off giysi çıkarmak
take off havalanma
take off uçak havalanmak
Aeronautic
take off uçağın yerle temasını kesip uçmaya başlaması
take off uçak havalanma
take off kalkış
Sport
take off sıçrama

"take off" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 336 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
take off one's clothes f. soyunmak
General
cause to take off f. havalandırmak
take a load off one's mind f. endişesini gidermek
take one's hat off to somebody f. şapka çıkarmak
take the edge off f. körletmek
take time off f. izne çıkmak
take somebody off f. taklit etmek
take someone off f. götürmek
take the edge off f. kapamak (iştahı)
take time off f. zaman ayırmak
take something off f. izin almak (belirli bir süre için)
take the burden off f. sorumluluğu bırakmak
take something off f. bir şeyi çıkarmak
take something off f. götürmek
take time off f. izin almak
take off from work f. geçici olarak işi bırakmak
take something off f. kaldırmak (oyunu/bir taşıtın seferini/vergiyi/sınırlamayı)
take something off f. mola vermek
take someone off f. indirmek (birisini) (biryerden)
take something off f. bir yere götürmek
take the edge off one's desires f. nefsini köreltmek
take one's clothes off f. soyunmak
take someone off f. bir yere götürmek
take something off f. bir şeyi indirmek
take off one's clothes f. üstünü çıkarmak
take the edge off f. kaçırmak (keyfi)
take the edge off f. azaltmak (öfke vb'ni)
take off one's shoes f. ayyakkabı çıkarmak
take off from work f. izin alarak işe gitmemek
take something off f. servisten kaldırmak
take one's hat off to someone f. birine hayranlığını ifade etmek
take something off f. rejimle zayıflamak
take one's hat off to someone f. bravo demek
take something off f. çalışmamak
take something off f. tatil etmek
take something off f. kaldırmak
take something off f. çıkarmak
take something off f. kilo vermek
take the lid off f. gizli bir bilgiyi açıklamak
take a day off f. izin almak (iş yerinden vb)
(plaster) take off f. tavanın alçısı dökülmek
(plaster) take off f. alçısı dökülmek
take off shoes f. ayakkabı çıkarmak
take off the head of f. baş kesmek
take off one's watch f. saatini çıkarmak
take one's foot off the clutch f. ayağını debriyajdan çekmek
take (a pan etc) off the burner f. ocaktan indirmek
take (a pan etc) off the stove f. ocaktan almak
take (a pan etc) off the stove f. ocaktan indirmek
take (a pan etc) off the burner f. ocaktan almak
take one's make-up off f. makyajını silmek
take off the make-up f. makyaj temizlemek
take the make-up off f. makyajını temizlemek
take the make-up off f. makyajını silmek
take one's make-up off f. makyajını temizlemek
take off one's make-up f. makyajını silmek
take something off f. indirmek (bir sayıyı belirli bir miktarda)
take off lipstick f. rujunu silmek
take the load off someone’s shoulders f. (birinin) omuzlarındaki yükü hafifletmek
take off one's glasses f. gözlüğünü çıkarmak
take something off the agenda f. gündemden düşürmek
take the lid off f. kapağını çıkarmak
take the pressure off f. üzerindeki yükü hafifletmek
take the pressure off f. üzerindeki baskıyı almak
take your foot off the gas f. gazdan ayağını çekmek
take a week off f. bir hafta izin almak
take a month off f. bir ay izin almak
take off the glasses f. gözlükleri çıkarmak
take off one's glasses f. gözlüklerini çıkarmak
take a day off f. işten izin almak
take a day off f. işten bir gün izin almak
take the day off f. işten bir gün izin almak
take the day off f. işten izin almak
take off one’s shirt f. gömleğini çıkartmak
take someone off the case f. birisini davadan almak
take some time off f. biraz ara vermek
take off one’s jacket f. ceketini çıkarmak
take time off work f. işten izin almak
take time off from work f. işten izin almak
take a half day off from work f. işten yarım gün izin almak
take a half day off f. yarım gün izin almak
take a half day off f. yarım gün izin kullanmak
take off one’s shoes f. ayakkabılarını çıkarmak
not to take off f. üzerinden çıkarmamak
take the phone off the hook f. (ahizeyi yuvasından kaldırarak) telefonu meşgule almak
take the lock off f. kilidi sökmeK
take off one's badge f. rozetini çıkarmak
take off clothes f. giysi çıkarmak
take off clothes f. elbise çıkarmak
take off clothes f. kıyafet çıkarmak
take a day off f. işten bir günlüğüne izin almak
take one's t-shirt off f. tişörtünü çıkarmak
take one's t-shirt off f. tişört çıkarmak
take one's t-shirt off f. tişört çıkartmak
take one's t-shirt off f. tişörtünü çıkartmak
take the label off f. etiketi sökmek
take the label off f. etiketi çıkarmak
take points off f. not kırmak
take points off f. puan kırmak
take points off f. notunu kırmak
take points off f. puanını kırmak
take points off (a student) f. not kırmak
take points off (a student) f. puan kırmak
take points off (a student) f. notunu kırmak
take points off (a student) f. puanını kırmak
take off early f. yola erken çıkmak
aborted take off i. kalkıştan önce uçuştan vazgeçme
take-off i. start
take-off i. sıçrama
take-off i. atlama
take-off i. havalanma
take-off i. karikatür
take-off i. başlangıç
take-off i. kalkış
take-off point i. uçağın pistte burnunu kaldırdığı nokta
take-off point i. kalkış noktası
Phrasals
take off the gloves acımasızca saldırmak
take off after peşine düşmek
take off after takip etmek
Colloquial
take your coat off ceketini çıkar
take your sunglasses off güneş gözlüklerini çıkar
take your hand off me ellerini üzerimden çek
take off the shades çıkar o güneş gözlüğünü
Idioms
can't take my eyes off you gözlerimi senden alamıyorum
can't take one's eyes off someone bakmaya doyamamak
can't take one's eyes off bakmaya doyamamak
can't take one's eyes off somebody/something gözünü alamamak
can't take one's eyes off somebody/something gözlerini alamamak
take someone's mind off something aklından çıkarmak
take the gilt off the gingerbread tadını kaçırmak
take off one's hat to someone birisine şapka çıkarmak
take that grin off your face! kes şu sırıtmayı
take the gild off the gingerbread tadını kaçırmak
take one's hat off someone şapka çıkartmak (birine)
take the lid off meydana çıkarmak
take the gilt off the ginger işin en iyi yanını alıp götürmek
take the gilt off the ginger işin kaymağını almak
can't take one's eyes off gözlerini alamamak
can't take one's eyes off bakışlarını çekememek
take the edge off hafifletmek
take the edge off etkisini azaltmak
take the edge off yumuşatmak
take the edge off şiddetini azaltmak
take the chill off hafifçe ısıtmak
take the chill off soğukluğunu gidermek
take the chill off ılıklaştırmak
take one's hat off to birinin yaptığı işe şapka çıkartmak
take one's hat off to saygı göstermek
take one's hat off to saygı duymak
take the lid off perdeyi aralamak
take the lid off üzerindeki örtüyü açmak
take the lid off sırrı açığa çıkartmak
come in and take a load off your feet buyrun (gelin oturun)
take a load off one's feet ayaklarını dinlendirmek
take the lid off something gözler önüne sermek
take the lid off something (rezaleti) açığa çıkarmak
take the lid off something (skandalı) gözler önüne sermek
take a load off one's mind üzerindeki (kafasındaki) yükü atmak
take a load off one's mind endişesini gidermek
take a weight off one's mind endişesini gidermek
take a weight off one's mind üzerindeki (kafasındaki) yükü atmak
can't take one's eyes off someone birisinden gözlerini alamamak
take somebody off guard şaşırtmak
take somebody off guard hazırlıksız yakalamak
take somebody off guard şok etmek
take years off someone genç göstermek
take years off someone gençleştirmek
do a take-off on someone birinin taklidini yapmak (dalga geçmek amacıyla)
take the edge off köreltmek
take one's gloves off meydan okumak
take one's gloves off kılıçları çekmek
take the shirt off somebody's back soyup soğana çevirmek
take the shirt off somebody's back giydiği/üzerindeki gömleğe kadar almak
take the shirt off somebody's back varını yoğunu almak
take the shirt off somebody's back tüm parasını almak
take someone's head off birini ağır bir dille azarlamak/eleştirmek
take someone's head off birini azarlayarak yerin dibine sokmak
take the heat off of someone birinin üzerindeki baskıyı azaltmak/kaldırmak
take the heat off somebody birinin üzerindeki baskıyı azaltmak/kaldırmak
take up where one left off bıraktığı yerden başlamak
take a load off one's mind yüreğine su serpmek
take oneself off (bir şeyleri düşünmek için) kendini bir yere kapatmak
take oneself off kendini izole etmek/inzivaya çekmek
take off the blinkers at gözlüğünü çıkarmak
take off blinkers at gözlüğünü çıkarmak
take the shine off something berbat etmek
take the wraps off something (bir şeyin) perdesini kaldırmak
take the wraps off something gizini çözmek/açıklamak
take a year off bir yıl ara vermek
take your blinders off at gözlüklerini çıkar
take your blinders off at gözlüğünü çıkar
take a hands off approach oluruna bırakmak
take a hands off approach (bir şeye/birine) karışmamak
take a hands off approach müdahale etmemek
take a hands off approach olduğu gibi bırakmak
take off the gloves işe koyulmak
take off the gloves paçayı sıvamak
take off the gloves kolları sıvamak
take up where one left off bıraktığı yerden devam etmek
Speaking
you should take off your shoes outside ayakkabılarını dışarıda çıkarmalısın
it's for the best that i take some time off bir süreliğine izin alsam çok iyi olacak
take your hands off me çek ellerini üzerimden
take your hands off me bırak beni
i've got to take off gitmem/kaçmam lazım
never take your eye off the ball gözünü asla toptan ayırma
i take my hat off to this ben buna şapka çıkarırım
i take my hat off to this buna şapka çıkarılır
don't take off your coat paltonu çıkarma
take a long walk off a short pier! çık git!
take a long walk off a short pier! git başımdan!
take a long walk off a short pier! defol git!
take a long walk off a short pier! git/çık git buradan!
you should take off your shoes before you enter the house evinize girmeden önce ayakkabılarınızı çıkarmanız gerekir
take your gloves off eldivenlerini çıkar
take the weight off your legs otur ve dinlen (özellikle uzun süre ayakta duran ve dolaşanlar için söylenir)
take the weight off your feet otur ve dinlen (özellikle uzun süre ayakta duran ve dolaşanlar için söylenir)
take your foot off the brake çek ayağını frenden
take your hand off my leg elini bacağımdan çek
take your hand off my breast elini göğsümden çek
take your hands off my breasts ellerini göğüslerimden çek
take off your socks çoraplarını çıkar
can you take these cuffs off of me? şu kelepçeleri çıkaramaz mısın?
take your feet off ayaklarını indir
take off your shirt gömleğini çıkart
take off your shirt gömleğini çıkar
Slang
take-off artist hırsız
Trade/Economic
take off stage kalkış aşaması
take off the embargo ambargoyu kaldırmak
take-off stage kalkış aşaması
take-off ekonominin kalkınmaya başlama noktası
take it off the market piyasadan çekmek
take it off the market piyasadan kaldırmak
Industry
material take off kullanılan materyallerin detaylı listesi
Technical
take off the burr çapak almak
branch take-off boru ayrımı
branch take-off boru branşmanı
take-off roller çıkış silindiri
take-off shaft çıkış mili
take-off iplik çekimi
power take-off gear güç alma donanımı
take-off system iplik çekimi
power take-off elektrik kesme
power take-off housing güç çıkış ünitesi kapağı
take-off piece ara parça
power take-off housing güç çıkış bloğu
take-off system çıkış sistemi
power take-off güç alma
power take-off kit elektrik kesme kiti
power take-off kuyruk mili (traktör)
mount kit power take-off montaj kiti güç kesme
power take-off shaft elektrik kesme mili
power take off güç çıkış ünitesi
take-off angle soğurum açısı
x-ray take-off angle x-ışınları kaçış açısı
take-off angle çıkış açısı
power take-off side enerji çekiş tarafı
power take-off enerji çekişi
Textile
electronic take up and let off mechanism elektronik kumaş çekme ve çözgü salma mekanizması
Automotive
power take-off subsystem güç kesme tali sistemi
power take-off drive shaft guard kuyruk mili ara şaftı mahfazası
center take-off rack and pinion steering ortadan kumandalı kremayer direksiyon
end take-off rack and pinion steering uçtan kumandalı kremayer direksiyon
Aeronautic
cleared for take off kalkış müsaadesi
air take off ring hava giriş segmanı
calculated take off time hesaplanan kalkış zamanı
jet assisted take off uçağın kalkışında ekstra itiş gücü vermesi için ilave edilen jet motoru
estimated take off time uçağın kalkış yapacağı tahmin edilen zaman
jet assisted take off jet motorlu kalkış
vertical take off and landing bir uçağın dikey olarak kalkması
conventional take off weight konvansiyal kalkış ağırlığı
vertical take off and landing dikey kalkış ve iniş
veer off the runway during take off kalkış sırasında pistten sapmak
aborted take-off vazgeçilmiş kalkış
aborted take-off yarıda kalmış kalkış
assisted take-off yardımlı kalkış
false take-off hatalı kalkış
design take-off weight dizayn kalkış ağırlığı
climbing take-off kalkışta tırmanış
jump take-off sıçramalı kalkış
cross-wind take-off yan rüzgarda kalkış
take-off run kalkış rulesi
take-off başlangıç noktası
take-off hareket noktası
take-off thrust kalkış esnasındaki itme kuvveti
take-off run available kalkış koşusu için mevcut mesafe
take-off run available mevcut kalkış yüzeyi
rocket assisted take-off roketli kalkış
take-off kalkış noktası
maximum take-off weight azami kalkış ağırlığı
maximum take-off power maksimum kalkış gücü
stream take-off arka arkaya kalkış
take-off distance available mevcut kalkış mesafesi
take-off safety speed güvenli kalkış hızı
rocket assisted take-off gear roketli kalkış düzeni
short take off and landing aircraft kısa mesafede iniş-kalkış yapabilen uçak
take-off speed kalkış hızı
take-off weight kalkış ağırlığı
take off point kalkış noktası
take off weight kalkış ağırlığı
take-off mass kalkış kütlesi
engine failure at take-off kalkışta motor arızası
take-off point kalkış noktası
take-off point kalkışa geçme noktası
take-off clearance kalkış izni
short-distance take off and landing aircraft kısa mesafede iniş-kalkış yapabilen uçak
rejected take-off area reddedilmiş kalkış alanı
final approach and take-off area (fato) son yaklaşma ve kalkış alanı
take-off runway kalkış pisti
take-off run available mevcut kalkış koşu mesafesi
take-off alternate kalkış yedek meydanı
maximum take off weight azami kalkış ağırlığı
vertical take-off and landing aircraft dikey iniş/kalkış yapan hava aracı
actual take-off weight uçağın pist başındaki gerçek ağırlığı
Tobacco
take-off drum havalanma tamburu
Environment
take-off angle kalkış açısı
Military
stream take-off takipte kalkış
jet assisted take-off yardımcı roketle kalkış
rocket assisted take-off unit roket yardımlı kalkış cihazı
jet assisted take-off roket yardımlı kalkış
vertical take-off and landing dikey kalkış ve iniş
immediate take-off çabuk kalkış
vertical take off and landing dikey kalkış ve iniş
short take-off and landing kısa kalkış ve iniş
vertical short take-off and landing kısa mesafede dikine kalkış ve iniş
cleared for take-off kalkışa serbestsiniz
short take-off and vertical landing kısa kalkış ve dikey iniş
blind take-off kör kalkış
trim for take-off feature kalkış ayarı
ready for take-off kalkış için hazır
landing/take off iniş/kalkış
blind take-off aletle kalkış
stream take-off kuyruk burun kalkış
Sport
take off leg sıçrama bacağı
take off board basma tahtası
take off line atlama çizgisi
take off foot sıçrama ayağı