toplu - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

toplu"toplu" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 37 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
toplu collective s.
General
toplu bulk i.
toplu block i.
toplu neat s.
toplu congregate s.
toplu whole s.
toplu collected s.
toplu gathered s.
toplu aggregate s.
toplu stout s.
toplu tidy s.
toplu mass s.
toplu matronly s.
toplu concerted s.
toplu overall s.
toplu global s.
toplu plump s.
toplu roundabout s.
toplu buxom s.
toplu assembling s.
toplu orderly s.
toplu having a round head s.
toplu bunched s.
toplu corporate s.
toplu fleshy s.
toplu wholesale s.
Trade/Economic
toplu cumulative
toplu lump sum
toplu bunched
Law
toplu cumulative
toplu collective
Technical
toplu concentrated
toplu lot
toplu stowed
Computer
toplu bulk
toplu batch
Construction
toplu additive

"toplu" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
derli toplu tidy s.
General
toplu katliam yapmak slaughter f.
toplu katliam yapmak massacre f.
toplu ödeme yapmak make a lump sum payment f.
toplu taşıt kullanmak use public transportation f.
toplu taşıma kullanmak use public transportation f.
toplu üretmek mass produce f.
toplu haldeki arılar swarm i.
toplu taşıma transit i.
toplu yıkama sistemi batch washing system i.
toplu miktar parcel i.
toplu çalışmalar collected works i.
toplu taşıma aracı public service vehicle i.
toplu konut collective housing i.
toplu pazarlık konuları labor bargaining subjects i.
toplu bakım merkezi congregate care center i.
toplu haldeki mal hoard i.
toplu görüşme collective barganing i.
toplu konutlar housing estate i.
kentsel toplu taşıma urban public transport i.
toplu konut housing i.
toplu pazarlık labor negotiations i.
toplu sözleşme collective bargaining i.
toplu iş sözleşmesi collective agreement i.
toplu sınırdışı mass deportation i.
yolcu sayısı (toplu taşıma aracında) ridership i.
bağışlardan oluşan toplu sermaye endowment i.
osmanlı toplu iş sözleşmesi ottoman labor agreement i.
toplu iş sözleşmeleri collective labor agreements i.
insanların ve hayvanların toplu halde ve uzun mesafelerde yer değiştirmesi migration i.
balıkçılların toplu yuva yeri heronry i.
üç tekerli toplu taşıma aracı cycle rickshaw i.
toplu pazarlık aşamaları phases of labor bargaining i.
toplu katliam slaughter i.
toplu davranış collective behavior i.
toplu sigorta group insurance i.
toplu görüşme panel i.
toplu tüketim collective consumption i.
toplu katliam hecatomb i.
toplu konut cluster housing i.
toplu taşıma sistemi transit system i.
işverenle işçi temsilcileri arasında toplu görüşme collective bargaining i.
kargaların toplu yuva yaptıkları yer rookery i.
toplu göç exodus i.
toplu listeler union lists i.
toplu taşımacılık public transportation i.
toplu ölüm holocaust i.
toplu sözleşme collective contract i.
toplu halde yaşama gregariousness i.
toplu üretim mass production i.
toplu taşıma mass transportation i.
toplu konut housing estate i.
toplu sözleşme labor agreement i.
toplu katliam slaughterhouse i.
toplu olma embonpoint i.
grevde toplu olarak işçilerin protesto için hastalık izni alması sickout i.
toplu davranış (miting vb) collective behaviour i.
toplu taşıma public transport i.
toplu taşıma mass transit i.
toplu taşıma public transit i.
toplu istifa collective resignation i.
toplu istifa mass resignation i.
hristiyanların noel arifesinde geleneksel olarak yaptıkları toplu ayin midnight mass i.
toplu iş batch i.
toplu tecavüz gangbang i.
toplu taşıma mass transport i.
toplu pazarlık collective bargaining i.
toplu yerleşim collective settlements i.
toplu mezar mass grave i.
toplu görünüm panorama i.
toplu protesto a mass protest i.
toplu sözleşme collective agreement i.
toplu ulaşım public transportation i.
toplu ulaşım public transport i.
toplu ulaşım public transit i.
toplu ulaşım mass transit i.
toplu kalıp gang mold i.
toplu iş uyuşmazlığı labor dispute-disagreement i.
toplu pazarlık collective-labor bargaining i.
toplu olarak gönderilen ve internet iletişim kurallarına aykırı olduğu kabul edilen e-posta spamming i.
toplu kıyım bloodbath i.
toplu karar convention i.
toplu gösteri mass meeting i.
toplu gösteri mass demonstration i.
toplu yola çıkma exodus i.
toplu taşıma public transportation i.
toplu taşıma araçlarında gösterilmesi zorunlu olan paso proof of payment i.
kent içi toplu yolcu taşımacılığı urban transportation i.
toplu taşıma hizmetleri public transport services i.
toplu intihar mass suicide i.
toplu iğne pin i.
toplu taşıma aracı public transportation vehicle i.
toplu göç mass migration i.
toplu yaşam communal life i.
toplu iğne başı pinhead i.
toplu yerleşme alanı compound i.
toplu katliam mass murder i.
toplu konut mass housing i.
toplu yıkım silahları weapons of mass destruction i.
toplu katılım total participation i.
insanların kendi sıralarını sakince ve örgütlü (toplu) bir biçimde bekledikleri kuyruklar orderly queues i.
zirve veya toplantı sonunda herkesin iştirak ettiği toplu fotoğraf çekimi family photo i.
toplu çekilen fotoğraf family photo i.
toplu oy block vote i.
toplu zeka collective intelligence i.
toplu mesaj mass message i.
toplu taşımayla seyahat travel by public transport i.
metropolitan toplu taşıma müdürlüğü metropolitan transportation authority i.
toplu nikah mass wedding i.
toplu nikah collective wedding i.
toplu taşıma araçlarına biletsiz binme fare-dodging i.
toplu taşıma araçlarına biletsiz binme fare evasion i.
toplu taşıma araçlarına biletsiz binme ticket evasion i.
toplu halde yapılan büyük göç exodus i.
toplu taşıma kartı farecard i.
toplu halde yaşayan gregarious s.
derli toplu spruce s.
derli toplu respectable s.
derli toplu orderly s.
derli toplu well coordinated s.
toplu halde indiscrete s.
toplu halde yaşayan social s.
derli toplu well groomed s.
derli toplu trim s.
derli toplu ordered s.
derli toplu compact s.
derli toplu neat s.
derli toplu squared away s.
derli toplu ruly s.
muntazam, derli toplu taut s.
muntazam, derli toplu taut s.
muntazam, derli toplu taut s.
toplu şekilde as a whole zf.
toplu halde en masse zf.
derli toplu bir şekilde trimly zf.
toplu halde gregariously zf.
toplu olarak collectively zf.
derli toplu bir halde sprucely zf.
toplu bir şekilde processionally zf.
derli toplu bir şekilde respectably zf.
derli toplu bir şekilde tidily zf.
toplu halde agreat zf.
Phrasals
birbirine yakın/bir arada/toplu halde olmak remain together
Colloquial
derli toplu clean and tidy
Idioms
derli toplu all shipshape and bristol-fashion
derli toplu apple-pie order
derli toplu shipshape and bristol-fashion
toplu katliam the blood bath
toplu katliam a blood bath
toplu (vücut) broad in the beam
derli toplu not a hair out of place
toplu halde ayrılmak leave in a body
toplu halde gitmek go in a body
toplu halde in a body
Speaking
hava kirliliğini önlemek için toplu taşıma kullanmalıyız we should use public transport in order to prevent air pollution
Slang
toplu tecavüz gangbang
toplu cinsel ilişki gangbang
toplu taciz/zorbalık gang stalking
toplu tecavüzcü mahkumlar lettuce
toplu otuzbir circle jerk
toplu eroin kullanımı circle jerk
Trade/Economic
toplu sözleşme yasaları labor legislation
toplu iş sözleşmesi labor agreement
toplu görüşme collective voice
işçi ve işveren sendikası arasında imzalanan toplu sözleşme association agreement
toplu iş sözleşmesi collective bargaining
toplu fatura self invoice
toplu satış vergileri wholesale taxes
toplu iş sözleşmesi union agreement
zorlayıcı toplu pazarlık taktikleri coercive bargaining tactics
toplu sözleşme joint agreement
toplu pazarlık görüşmeleri için bir işçi örgütünün temsil ettiği ve anlaşma ile bir araya gelmiş işçiler grubu appropriate bargaining unit
toplu mahkeme üyesi associate justice
toplu sözleşme hakemliği grievance arbitration
toplu sözleşme colletive bargaining
işten çıkarılan işçiye verilen toplu para severance pay
yetkili toplu pazarlık kuruluşu exclusive bargaining agent
toplu iş sözleşmeleri collective bargaining
işveren ile işçi sendikası arasında varılan toplu sözleşmenin koşullarını belirten anlaşma abdication
toplu üretim batch production
toplu mahkeme üyesi associate judge
işinden çıkartılan işçiye ödenen toplu para severance wage
toplu konut idaresi mass housing administration
sektör kapsamında toplu pazarlık industrywide bargaining
toplu sözleşme eki local supplement
işçilerden halen sahip oldukları ücret ve sosyal haklardan fedakarlık etmeleri istenen toplu pazarlık concession bargaining
toplu iş sözleşmesi labor contract
toplu sözleşme collective agreement
toplu sözleşme area agreement
toplu sözleşmede anlaşmaya varmak için tarafların işbirliği yapmalarının gerekli olduğu aralarındaki çekişmenin asıl amacının ise bu işbirliğinden doğacak yararların bölüşümüyle ilgili olduğu görüşü symbiotic relationship
toplu pazarlık anlaşması bargaining agreement
toplu sözleşme görüşmeleri collective bargaining
toplu işsizlik mass unemployment
toplu poliçe block policy
toplu sigorta global insurance
toplu sigorta comprehensive insurance
toplu rehin multiple lien on property
toplu gelir bunched income
toplu sipariş bulk order
toplu pazarlık anlaşması/sözleşmesi collective bargaining agreement
toplu sözleşme anlaşması collective bargaining agreement
toplu ödeme yapmak make a lump sum payment
toplu ödeme lump sum payment
toplu ödeme lump sum
toplu ödeme gerçekleştirmek make a lump sum payment
işçi-işveren ilişkileri toplu sözleşme görüşmeleri vb labor relations
toplu emeklilik ödemesi lump-sum payment
toplu fatura self-invoice
toplu konut fonu housing development fund
toplu görüşme collective bargaining
toplu sözleşme collective bargaining
toplu iş görüşmesi industry wide bargaining
toplu sözleşme yapmaya yetkili tek sendika sole bargaining agent
toplu sözleşme yetkisine sahip sendika certified union
işine son verilen işçiye yapılan toplu ödeme severance wage
toplu olarak satmak sell by bulk
toplu müzakere yapmaya yetkili sendika collective bargaining agency
toplu sözleşme yapmaya yetkili sendika collective bargaining agency
tüm bölgeyi kapsayan toplu görüşmeler area wide bargaining
toplu iş sözleşmesi collective labor agreement
toplu iş anlaşmazlığı collective labour dispute
toplu iş ihtilafı collective labour dispute
toplu gönderme collective sending
toplu gönderme collective shipment
toplu sevk collective shipment
toplu sevk collective sending
toplu sözleşme collective bargaining agreement
toplu sözleşme mukavelesi collective bargaining contract
ücretlerin toplu pazarlık teorisi bargaining theory of wages
toplu iş akdi collective bargaining
toplu sözleşme hakkı (collective) bargaining right
bir sanayi kolundaki işçilerin bütününü kapsayan toplu sözleşme industry wide agreement
tüm endüstri işçilerini kapsayan toplu sözleşme industry wide agreement
borcuna mahsuben yapılan toplu ödeme collective settlement
kanuna aykırı toplu sözleşme bootleg contract
toplu iş sözleşmesi labour contract
toplu iş anlaşması labour agreement
toplu alım bulk purchase
toplu alım mass purchase
toplu pazarlık aşaması bargaining zone
toplu teklif global offer
toplu terfi collective promotion
toplu taşımacılık sunan bir araçta bir yerden başka bir yere gitmek için yolcunun ödemesi gereken tutar fare
toplu ödeme transferi lump sum transfer
toplu/tek seferde ödeme batch payment
sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu law on trade unions and collective bargaining agreements
sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu law of trade unions and collective bargaining agreements
toplu iş hukuku collective labour law
toplu sözleşme collection agreement
toplu alım indirimi volume discount
toplu beslenme endüstrisi catering industry
toplu konut mass housing
toplu konut fonu mass housing fund
toplu taşıma mass transportation
toplu sözleşme collective bargaining
toplu işe alım mass recruitment
toplu fonlama crowd funding
toplu satış crowdsale
toplu işten çıkarma mass layoff
Law
toplu gözaltı mass arrest
toplu ödenen meblağ lump sum
toplu iş sözleşmesi collective labour agreement
toplu sözleşme collective agreement
toplu sözleşme collective bargaining
toplu iş sözleşmesi collective bargaining agreement
toplu sözleşme yapma yetkisine sahip işçi sendikası bargaining agent
yalnızca sendika üyeleri adına toplu görüşme bargaining for members only
işçiler ve işverenler adına toplu sözleşme yapmaya yetkili tek sendika sole bargaining agent
toplu pazarlık hakları bargaining rights
toplu rehin collective mortgage
toplu rehin collective charge
toplu ipotek collective mortgage
toplu ipotek collective charge
toplu iş hukuku collective labor law
toplu mülkiyet ownership in common
toplu tecavüze uğramak be gang raped
toplu dava mass tort
toplu sözleşme yasası law of collective bargaining
toplu sözleşme kanunu law of collective bargaining
toplu dilekçe collective petition
toplu şikayet collective complaint
ifade özgürlüğünün toplu kullanımı collective exercise of freedom of expression
toplu tecavüz gang rape
toplu tecavüz pack rape
toplu dava class action lawsuit
toplu katliam mass killing
toplu öldürme mass killing
Politics
toplu destek ölçümü aggregate measurement of support
karşı toplu gösteri counterrally
karşı toplu gösteri yapma counterrallying
toplu suç collective crime
toplu taşıma public transport
toplu pazarlık collective bargaining
toplu savunma collective defence
toplu istifa resign as a body
toplu işten çıkarma collective redundancy
toplu iş sözleşmesi collective labour agreement
toplu hami collective patron
toplu halde vatandaşlığa kabul etme collective naturalization
toplu halde vatandaşlığa alma collective naturalization
toplu yerleşim collective accommodation
toplu konut idaresi housing authority
toplu sözleşme ve grev hakkı right to bargain collectively and to strike
toplu taşıma hizmetleri mass transportation services
toplu eylem collective action
toplu istifa etmek resign en masse
toplu tutarlılık collective consistency
Institutes
toplu konut idaresi başkanlığı housing development administration of turkey
toplu taşımacılık hizmetlerini kontrol etmek üzere kurulmuş kamu örgütü passenger transport authority
başbakanlık toplu konut idaresi housing development administration of turkey
toplu ulaşım hizmetleri müdürlüğü directorate of public transportation services
toplu konut idaresi public housing administration
Insurance
toplu sigorta collective insurance
toplu sigorta group life insurance
toplu sigorta comprehensive insurance
toplu poliçe block policy
Tourism
toplu işlem bulk clearance
toplu gösteri serial show
toplu gezi group tour
Advertising
bir toplu taşıma aracının dışına asılan reklam afişi traveling display
bir toplu taşıma aracının dışına asılan reklam afişi travelling display
toplu taşıma araçlarında yapılan reklam public transportation advertising
Technical
toplu çekim vista shot
toplu ısıtma block heating
uzak toplu işlem terminali remote batch terminal
toplu anten communal antenna
toplu iğnelerini çıkarmak unpin
toplu giriş batch input
toplu işleme batch processing
toplu iğne pin
uzak toplu işlem remote batch processing
toplu parametre lumped parameter
toplu anten communal aerial
toplu karışımdaki boşluklar yüzdesi percent voids total mix
toplu karışımdaki katılar yüzdesi percent solids total mix
toplu ısı enthalpy
toplu iskonto fiyatlandırması all-unit discount pricing
tek elektron toplu lamba single-gun colour picture tube
üç elektron toplu lamba three-gun colour tube
derli toplu neat
toplu taşıma mass transport
toplu taşıma mass transportation
toplu öğeli devre lumped circuit
toplu parametreli dizge lumped parameter system
toplu kantar steelyard
toplu görünüm panorama
toplu kalıp combination mould
toplu iğne çıkarma unpinning
toplu kalıplar family moulds
toplu elektrot nested electrode
toplu kalıplar family dies
toplu bakış synopsis
toplu taşıma araçlarının aydınlatılması public transport lighting
toplu taşıma araçlarının aydınlatılması lighting of public transport vehicles
toplu analiz meta-analysis
toplu çözümleme meta-analysis
toplu gecikme lumped delay
Computer
toplu iş stacked job
toplu düzenlemeyi geri al undo batch edit
toplu mesaj bulk message
toplu iş batch file
toplu gecikme bulk delay
toplu posta bulk mail
toplu iş duraklat batch pause
toplu işlem batch processing
toplu iş kütüğü batch file
toplu iş işleme batch processing
toplu yazdırma batch printing
toplu kütük batch file
toplu iş boyut batch size
toplu dosya batch file
toplu güncelleştirmeler batch updates
toplu iş dosyası batch file
toplu iş dosyası eksik batch file missing
toplu yükleme batch install
toplu iş görevi batch job
toplu iş batch job
toplu özet cumulative summary
toplu iş komut dosyası yaratma hatası error creating batch script
toplu parametreli dizge lumped parameter system
toplu öğeli devre lumped circuit
toplu iş dosyası max batch
en fazla toplu işlem max batch
toplu iş paketi yok no batch packet
toplu işlem günlüğü batch journal
reklam amaçlı toplu posta gönderme mailshot
uzak toplu işlem terminali remote batch terminal
uzak toplu işlem remote batch processing
toplu e-mail gönderme mass e-mailing
toplu e-postalamalar mass e-mailings
toplu saldırı yönetimi unified threat management
Informatics
toplu iş kütüğü batch file
toplu giriş batch input
toplu kütük batch file
toplu iş batch file
toplu iletim bulk transmission
toplu işlem batch processing
toplu iş batch job
toplu iletim batched communication
toplu hesap group account
toplu parametreli sistem lumped parameter system
Telecom
toplu arama mass calling
toplu iletişim mass communication
toplu veri iletimi bulk data transmission
gerçek toplu tüketim actual collective consumption
toplu iletim bulk transmission
toplu iletişim batched communication
Electric
toplu parametre lumped parameter
Television
toplu anten communal aerial
toplu çekim vista shot
Textile
toplu iğne başı pin's head
Construction
toplu konut kanunu mass housing law
toplu iş sözleşmesi collective labor agreement
toplu yerleşim compact settlement
toplu konut bölgesi housing estate
toplu konut housing estate
toplu yerleşme collective settlement
toplu yerleşim collective settlement
çok katlı yapıların toplu kütleli sistem olarak modellenmesi modelling the multi-story structures as lumped-mass system
toplu konutlar community buildings
toplu konut sorunları multi-housing problems
toplu yaşam üniteleri multi dwelling units
kadıköy-kartal raylı toplu taşıma sistemi kadıköy-kartal mass transit rail system
toplu konut projesi mass housing project
Automotive
seyir halinde toplu taşıma bilgilendirilmesi en-route transit information
ileri toplu taşıma düzenleri advanced public transportation systems
toplu iğne pin
toplu kalıplama bileşimi bulk molding compound
toplu taşıma public transportation
toplu taşıma yönetimi public transportation management
toplu taşıma güvenliği public travel security
kişiselleştirilmiş toplu taşıma personalized public transport
Transportation
toplu taşıma duraklarının yürüyüş mesafesinde olması transit oriented
Traffic
toplu taşıma vasıtaları public transport vehicles
toplu taşıma araçları public transport vehicles
ara toplu taşıma paratransit
Aeronautic
düzenli bazda toplu hava taşımacılığı yapan taşıyıcı airline business i.
derli toplu compact
düzenli bazda toplu hava taşımacılığı yapan taşıyıcı airline
Medical
toplu bakım mass care
toplu bakım congregate care
toplu üretim mass-production
toplu aşı kampanyası mass immunization campaign
toplu aşı seferberliği mass immunization campaign
toplu zehirlenme mass poisoning
insan etkisi yüzünden hayvan yaşamlarının toplu biçimde sona ermesi defaunation
Psychology
toplu varyans pooled variance
Veterinary
toplu ölüm (kanatlılarda) flock mortality
Food Engineering
düşen yükselen toplu vizkozimetre falling rising ball viscometer
Gastronomy
toplu yemek hizmeti institutional catering
toplu yemeği pişirdikten sonra soğutup sevkiyata hazır hale getirme teknolojisi cook and chill
toplu yemek hizmeti mass feeding
toplu yemek hizmeti institutional and industrial catering activities
Geometry
toplu dava class action lawsuit
Statistics
toplu değişim batch variation
Chemistry
toplu vana globe valve
Marine Biology
deniz memelilerinin (balina/yunus) toplu karaya vurması cetacean stranding
toplu karaya vurma cetacean stranding
deniz memelilerinin (balina/yunus) toplu karaya vurması mass stranding
toplu karaya vurma beaching
toplu karaya vurma mass stranding
deniz memelilerinin (balina/yunus) toplu karaya vurması beaching
Zoology
toplu halde yaşayan böcek social insect
Botanic
toplu halde büyüyen stamenleri olan -adelphous snk.
Breeding
hayvanların toplu aşılanması/ ilaçlanması metaphylaxis
Social Sciences
toplu göç mass migration
bacakları yayarak oturma (metro/otobüs/toplu taşıma) manspreading
Education
toplu taşıma araçlarının üzerine takılan reklam afişleri car card
toplu okuma collective reading
toplu okuma group reading
Literature
toplu anlatım iterative telling
Linguistics
toplu yineleme choral repetition
toplu bildirişme araçları mass media
History
toplu dua kitabı (ingiltere) book of common prayer
Archaeology
arkeolojik şehirlerde mezarlıkların ve toplu mezar yerlerinin bulunduğu bölgeye verilen isim necropolis
Environment
toplu korunma sığınağı collective protection shelter
toplu taşım commutation
kolay taşınabilen toplu sığınak high-mobility shelter
toplu konut mass housing
Military
toplu düzen mass formation
toplu ve yoğun bombardıman tekniği saturation bombing
toplu defin group burial
toplu meteoroloji yayınları collective
toplu terminal faaliyetleri concentrated terminal operation
toplu tabanca mili ejector rod
toplu gömme group burial
toplu tabanca revolver
toplu düzen kolu column of masses
toplu işleme batch processing
toplu defin trench burial
toplu ateş collective fire
toplu tahrip imla hakkı demolition block
toplu sevkiyat grubu aggregated shipments
toplu eğitim collective training
toplu tahrip imha hattı demolition block
toplu nükleer korunma collective protection
toplu dinamik eğitimi group dynamic training
toplu düzenler safı line of masses
toplu ateş concentrated fire
sıralı toplu işlem sequential batch processing