alçak - Turco Inglés Diccionario
Historia

alçakSignificados de "alçak" en diccionario inglés turco : 75 resultado(s)

Turco Inglés
Common Usage
alçak low n.
alçak base adj.
alçak mean adj.
alçak short adj.
alçak low adj.
alçak vile adj.
General
alçak coward n.
alçak lorry n.
alçak heel n.
alçak rascal n.
alçak swab n.
alçak hangdog n.
alçak blackguard n.
alçak ravisher n.
alçak scum n.
alçak creep n.
alçak rogue n.
alçak lowrise adj.
alçak lousy adj.
alçak humble adj.
alçak baseborn adj.
alçak scaly adj.
alçak reptile adj.
alçak squat adj.
alçak bastardly adj.
alçak scoundrelly adj.
alçak abject adj.
alçak recreant adj.
alçak misbegotten adj.
alçak dishonorable adj.
alçak contemptible adj.
alçak villainous adj.
alçak sneak adj.
alçak dirty adj.
alçak ornery adj.
alçak dastardly adj.
alçak whitelivered adj.
alçak nefarious adj.
alçak yellow adj.
alçak sordid adj.
alçak servile adj.
alçak cowardly adj.
alçak despicable adj.
alçak bloody adj.
alçak slimy adj.
alçak execrable adj.
alçak scoundrel adj.
alçak vile adj.
alçak squatty adj.
alçak sneaking adj.
alçak knavish adj.
alçak sneaky adj.
alçak lily adj.
alçak small adj.
alçak ignoble adj.
alçak nidering adj.
alçak deep adj.
alçak depressed adj.
alçak low-down adj.
alçak no-good adj.
alçak infamous adj.
alçak dishonourable adj.
alçak low-slung adj.
alçak nefandous adj.
alçak rascally adv.
Idioms
alçak the lowest of the low
Informal
alçak snot
Slang
alçak a-hole n.
alçak bastard
Technical
alçak low
Marine Biology
alçak depression
Meteorology
alçak low
alçak humilis
alçak depression
Archaic
alçak caitiff

Significados de "alçak" con otros términos en diccionario inglés turco: 500 resultado(s)

Turco Inglés
General
alçak sesle şarkı söylemek croon v.
alçak sesle konuşmak speak below one's breath v.
alçak bir duruma düşürmek degrade v.
alçak gönüllü olmak be unpretentious v.
alçak aralama low thinning n.
alçak basınç silindiri low pressure cylinder n.
alçak hızla tarama low velocity scanning n.
alçak gerilim redresörü low voltage rectifier n.
alçak kimse dastard n.
rakım olarak daha alçak bölgelerde yaşayan kimse lowlander n.
alçak frekans amplifikasyonu low frequency amplification n.
alçak voltajlı lamba low voltage lamp n.
alçak ses undertone n.
alçak kenarlı demir tava griddle n.
alçak frekans geçirimi low pass n.
alçak çekirdek low core n.
alçak gönüllülük conservativeness n.
alçak gönüllülük meekness n.
alçak herif skunk n.
bir alçak basınç alanına dönerek ve içe doğru hareket eden rüzgarlı alan cyclone n.
alçak ekim yastığı low seedbed n.
alçak frekans empedans düzelticisi low frequency impedance corrector n.
alçak gönüllülük humbleness n.
alçak geçirgen filtre low pass filter n.
alçak (bölge) lowland n.
alçak kıyı low coast n.
alçak herif bugger n.
alçak herif wretch n.
alçak basınçlı dar ve uzun hava sahası low pressure trough n.
alçak frekans low frequency n.
alçak kenarlı demir tava grill n.
alçak kanatlı uçak low wing plane n.
alçak frekans katı low frequency stage n.
alçak gerilim kablosu low voltage cable n.
alçak irtifa low altitude n.
alçak herif rascal n.
alçak basınçlı buharla ısıtma low pressure steam heating n.
alçak ses low voice n.
alçak bombardıman low altitude bombing n.
bir tür alçak kızak toboggan n.
alçak profilli lastik low section tyre n.
alçak su seviyesi low water mark n.
alçak kimse hangdog n.
alçak kompresyon low compression n.
alçak basınç merkezi cyclone n.
ılıman enlemlerde görülen alçak basınçlı hava döngüsü depression n.
alçak, düz alt kısmı ve gri renkli bulut türü stratus n.
alçak basınç alanı depression n.
alçak, yoğun, koyu gri renkli ve sıklıkla yağış bırakan bulut türü nimbostratus n.
alçak güç low power n.
alçak herif blackguard n.
alçak herif swab n.
alçak ranza lower berth n.
alçak uçuş flypast n.
şöminenin önüne konulan alçak parmaklık fender n.
alçak kimse blackguard n.
alçak rölanti low idle n.
alçak konum low order n.
alçak kimse rascal n.
alçak gönüllülük humility n.
alçak gönüllülük modesty n.
alçak set low set n.
alçak basınçlı buhar low pressure steam n.
alçak herif scoundrel n.
alçak platformlu römork low platform trailer n.
alçak gönüllülük lowliness n.
alçak herif dastard n.
alçak ses tonu undertone n.
alçak veya sulak kesimler yahut sığ sular üzerinden geçen yükseltilmiş yol causeway n.
alçak bulut low cloud n.
alçak basınç alanı low pressure area n.
alçak frekans yön bulucusu low frequency direction finder n.
alçak engel low hurdles n.
alçak hızla uçuş low speed flight n.
alçak engelli 200 metrelik koşu low hurdles n.
alçak uçuş low flying n.
alçak detonasyon low order detonation n.
alçak uçuş low altitude flight n.
alçak basınçlı lastik low pressure tyre n.
alçak kimse nidering n.
alçak herif nidering n.
alçak lambri wainscot n.
alçak voltaj low voltage n.
alçak gerilim yönergesi low voltage directive n.
alçak bölme dwarf partition n.
alçak rakım low altitude n.
alçak su seviyesi işareti low-water mark n.
alçak basınç low-pressure n.
bir şeyin en alçak noktası low-water mark n.
alçak ısı derecesi low temperature n.
alçak ısı low temperature n.
üç ayaklı alçak tabure milking stool n.
alçak kimse jackal n.
alçak uçuş fly-past n.
alçak gönüllülük ve hırs humbition n.
alçak uçuş flyover n.
alçak bir kükreme sesi brool n.
alçak hızlı low speed adj.
alçak koyulmuş laid low adj.
alçak (ses) soft adj.
alçak geçişli low pass adj.
alçak tavanlı low ceilinged adj.
alçak (ses) low adj.
alçak sesli low rise adj.
alçak gönüllü meek adj.
alçak gönüllü humble adj.
alçak gönüllü modest adj.
daha alçak lower adj.
alçak basınçlı low pressure adj.
çok alçak very low adj.
alçak zeminli low floor adj.
alçak zeminli low floored adj.
alçak zeminli low ground adj.
asansörsüz ve alçak (bina) low-rise adj.
alçak basınçlı low-pressure adj.
çok alçak very-low adj.
alçak tavanlı low-pitched adj.
kadar alçak as low as adj.
alçak perdeli bass adj.
alçak sesle sotto voce adv.
alçak sesle low adv.
alçak bir şekilde basely adv.
alçak gönüllülükle modestly adv.
alçak sesle under one's breath adv.
alçak sesle in a low voice adv.
Phrases
alçak sesle under the breath
Speaking
bu kadar alçak gönüllü olma don't be so modest
Slang
alçak herif heel
alçak herif bastard
alçak/aşağılık/rezil adam dick
alçak şasili low rider
adi/alçak kişi veya şey yellow dog
Politics
alçak gerilim yönergeleri low voltage directives
Technical
alçak basınçlı buharlı ısıtma low pressure heating
alçak dorse low loader
alçak basınç ünitesi low pressure unit
alçak siper breast work
alçak basınç underpressure
alçak hava basıncı low air pressure
aşırı ısınmalarını önlemek için kullanılan alçak basınçlı buhar ventilating steam
alçak frekans amplifikatörü low frequency amplifier
kenarları olmayan düz ve alçak vagon lorry
alçak tekerlekli yatak truckle bed
alçak gerilim bataryası low tension battery
alçak basınçlı buhar kazanı low pressure boiler
alçak sürat low speed
alçak hız low speed
alçak frekans empedans düzelticisi low frequency impedance
alçak frekanslı ses dalgaları üreten büyükhoparlör woofer
alçak basınç hortumu low pressure hose
alçak basınç fanı low pressure fan
alçak basınçlı sualma yapısı low pressure intake
alçak seviye (kazan suyu için) low level
alçak su düzeyi low water mark
bir temelin en alçak kısmı subbase
alçak gerilim kontaktörü low voltage contactor
alçak kiriş shallow beam
alçak seslerin kuvvetlendirilmesi bass boost
alçak basınç kontrolü low pressure control
alçak setan numarası low cetane number
bir tarafı daha büyük ya da daha alçak lopsided
alçak frekans yön bulucusu low frequency direction finder corrector
alçak basınçlı buhar üreteci low pressure steam generator
alçak iletimli filtre low pass filter
alçak burunsuz kabin low forward cab
alçak gerilim low voltage
alçak frekans hoparlörü woofer
alçak basınçlı sualma ağzı low pressure intake
en alçak kullanılabilir frekans lowest useful frequency
çok alçak frekans extremely low frequency
alçak su düzeyi low water level
alçak değerli uranyum kapsayan uramous
yüksek ve alçak gelgitler arasındaki durum half tide
alçak duvar dwarf wall
aşırı alçak frekans extremely low frequency
ferritik alçak alaşım çelikleri ferritic low allay steel
alçak gerilim low tension
bir yüksek ve bir alçak basınç compound turbine
burunsuz alçak kabin low forward cab
alçak basınç türbini low pressure turbine
alçak gerilimli motor low tension motor
alçak aralama low thinning
alçak havalık drop vent
alçak kabartma bas-relief
alçak geçiren low-pass
alçak düşülü su türbini low-head water turbine
alçak basınç emniyet şalteri low pressure safety cut-out
alçak basınçlı sıcak su ısıtma low-pressure hot water heating
alçak basınçlı yağmurlayıcı low-pressure sprinkler
alçak hızla tarama low-velocity scanning
alçak frekans teli low-frequency wire
alçak güçte çalışan salıngaç klistron low-power oscillator klystron
alçak basınçlı klima sistemi low-pressure air conditioning system
alçak düşülü kuvvet santralı low-head water-power station
alçak frekans kablosu low-frequency cable
çok alçak direnç very-low resistance
alçak gerilim şalteri under-voltage circuit breaker
çok alçak frekans very-low frequency
alçak yük şalteri under-load circuit breaker
alçak gerilim redresörü sow-voltage rectifier
alçak yüksek eylem high low action
yüksek alçak su higher low water
ışık ve alçak gerilim tesisleri lighting and low-voltage installations
en alçak görülebilir düzey invert level
alçak gerilim için yalıtkan lastik eldivenler rubber gloves for low voltage
çok alçak extra low
alçak frekans hoperlörü woofer
alçak basınç low pressure
en alçak dalga noktası trough
çok alçak frekans very low frequency
gelgitin en yüksek ve en alçak noktasını gösteren işaret tidemark
alçak gerilim sistemi low voltage system
alçak basınçlı buhar low-pressure steam
alçak basınçlı sistem low pressure system
alçak basınç fanı low pressure fan
alçak frekans amplifikasyonu low frequency amplification
daha alçak su lower low water
alçak yinelenim yükseltimi low frequency amplification
alçak gerilim kablosu low tension cable
alçak geçen süreç low pass process
alçak gerilim şalter kutusu low-tension circuit switch-box
alçak ekim yastığı low seedbed
alçak konsol lowboy
alçak frekans katı low frequency stage
alçak yüksek su lower high water
alçak kompresyonlu low-compression
alçak gerilim şalteri low-tension switch
alçak basınçlı sıcak su low pressure hot water
alçak su low water
alçak frekans low frequency
alçak basınçlı gazometre low-pressure gasholder
alçak su evresi low-water stage
alçak platform low platform
alçak voltajlı lamba low-voltage lamp
alçak su düzeyi işareti low-water mark
alçak basınç silindiri low-pressure cylinder
alçak basınçlı buhar low pressure steam
alçak kabartma low relief
alçak su düzeyi low-water level
alçak ısılı sıcak su low temperature hot water
alçak su düzeyi süreci low water period
alçak gerilim hattı low-tension line
alçak basınçlı buharla ısıtma low pressure steam heating
alçak hızlı low-speed
alçak sıklık low frequency
alçak su uyarısı low-water alarm
alçak yinelenim low frequency
alçak geçiren süzgeç low pass filter
alçak yörünge low earth orbit
alçak yüklemeli vagon well wagon
alçak basınçlı hava hortumu low-pressure air hose
otomatik alçak veri oranı automatic low data rate
çok alçak very low
alçak açı low angle
alçak gerilim tablosu low voltage switchboard
alçak basınç odası decompression chamber
sanayi tesislerinde alçak frekansla iletilen bozulmalar için uyumluluk seviyeleri compatibility levels in industrial plants for low-frequency conducted disturbances
alçak basınçlı sodyum buharlı low pressure sodium vapour
alçak gerilim devreleri low voltage circuits
alçak gerilim güç besleme sistemi low voltage power supply system
alçak gerilim panosu low voltage panel
alçak gerilim dağıtım panosu low voltage distribution panel
alçak frekanslı akım low-frequency current
alçak gerilim harmonize kablo low voltage harmonised cable
alçak gerilim harmonize kablo low voltage harmonized cable
alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzen ve grupları low-voltage switchgear and controlgear assemblies
alçak gerilim güç kaynakları low-voltage power supply devices
alçak ve orta kapasiteli low and medium capacity
alçak basınçölçer mcleod gauge
alçak gerilimli taşlama low-stress grinding
alçak gerilimli elektrik motorları low-voltage electrical motors
alçak gerilim radyal sistemleri low-voltage radial systems
alçak frekans analog uygulamaları low-frequency analogue applications
alçak gerilim tesisatının yüksek gerilim sistemleri ile toprak arasındaki arızalara karşı korunması protection of low voltage installations against faults between high voltage systems and earth
ve alçak gerilim sınırlayıcıları low-voltage limiters
alçak gürültülü yükseltici low-noise amplifier
alçak patlayıcılık sınırı lower explosive limit
alçak basınçlı termostatik karışım vanası low pressure thermostatic mixing valve
alçak frekans ve radyo frekans uygulamaları low frequency and radio frequency applications
alçak gerilim jeneratör grupları low voltage generating sets
manyetik oksitlerden yapılmış alçak profil çekirdek low-profile core made of magnetic oxides
birleştirilmiş soğuk-alçak hava basıncı deneyi combined cold/low air pressure test
soğuk alçak hava basıncı cold low air pressure
alçak hava basıncı deneyi low air pressure test
alçak gerilim dağıtım sistemleri low voltage distribution systems
alçak gerilim şok koruma cihazı low-voltage surge protective device
alçak gerilim güç sistemleri low-voltage power systems
alçak gerilim dağıtım sistemi low voltage distribution system
alçak gerilim sigortaları low-voltage fuses
alçak gerilimli elektronik ve elektrikli cihazlar low power electronic and electrical apparatus
alçak gerilimli anahtarlama ve kontrol donanımları low-voltage switchgear and control-gear assemblies
alçak gerilim sigortası low-voltage safety fuse
alçak basınç iç gövdesi low-pressure inner casing
alçak basınç kondensasyon türbini low-pressure condensing turbine
alçak gerilim koruması low-voltage protection
alçak basınç kanat çemberi low-pressure blade ring
alçak basınç şaftı low-pressure shaft
alçak basınç buhar girişi low-pressure steam inlet
alçak kasalı vagon flat car
alçak gerilim şalt tesisi low-voltage switchgear
alçak basınç türbini low-pressure turbine
alçak gerilim ana dağıtım panosu low-voltage main board
alçak frekans commercial frequency
alçak basınç bölümü low-pressure section
alçak basınç gövdesi low-pressure casing
alçak gerilim buşingi low-voltage bushing
alçak gerilim şalt tesisi low-voltage switchboard
alçak basınç baypas hattı low-pressure bypass line
alçak basınç kademesi low-pressure stage
alçak basınç kanatları low-pressure blades
alçak gerilim tesisi low-voltage installation
alçak gerilim trafosu low-voltage transformer
alçak basınç ön ısıtıcısı low-pressure preheater
alçak basınç rotoru low-pressure rotor
alçak basınç ana buhar hattı low-pressure main steam extraction line
alçak gerilim panosu low-voltage switchboard
çift akışlı alçak basınç türbini double-flow low pressure section
alçak gerilim dekuplaj filtresi low voltage decoupling filter
alçak gerilim elektrik tesisatındaki işaretleşme signalling on low-voltage electrical installations
alçak gerilim sistemlerinde kullanılan donanımlar equipment used within low-voltage systems
alçak frekanslı iletilen bozulmalar low-frequency conducted disturbances
alçak gerilim güç faktörü düzeltme grupları low-voltage power factor correction banks
alçak basınçlı fan low pressure fan
alçak basınç deneyi low pressure test
alçak frekans kabloları ve telleri low-frequency cables and wires
iki kutuplu alçak gerilimli tip two-pole low-voltage type
alçak gerilim uygulamaları low voltage applications
alçak gerilim elektrik motorları low-voltage electrical motors
alçak gerilim alt istasyon kablo dağıtım panosu low-voltage substation cable distribution board
alçak frekanslarda çalışırken alıcıyı etkileyen sinyaller motorboating
düşük/alçak kesim basse-taille
Computer
alçak düzeyli dil computer oriented language
alçak yüksek eylem high low action
alçak yörünge low earth orbit
alçak geçen süreç lowpass process
alçak sıklık low frequency
alçak geçiren süzgeç low pass filter
alçak oval low oval
alçak düzeyli dil low level language
alçak düzey low level
alçak geçen süreç low pass process
alçak geçiren süzgeç lowpass filter
alçak-yüksek eylem high-low action
yüksek-alçak çizgileri high-low lines
alçak düzeyli dil computer-oriented language
çok alçak sıklık 3-30 khz very low frequency
seçili yüksek-alçak çizgiler selected high-low lines
çok alçak frekans 3-30 khz very low frequency
Telecom
alçak gürültülü çevirici low noise converter
alçak gürültülü kablo low noise cable
alçak gürültülü kuvvetlendirici low noise amplifier
alçak hızda paketleme low speed package
alçak gürültülü yükselteç low noise amplifier
alçak yer yörünge uydusu low earth orbiting satellite
alçak güçlü iletişim cihazı low-power communication device
alçak frekans low frequency
alçak geçiren süzgeç low pass filter
alçak gerilim direktifi low voltage directive
alçak gürültü bloklu çevirici low noise block converter
alçak gürültülü engelleyici low-noise blocker
yüksek frekanslı alçak güçlü elektronik cihazlar arası iletişimi sağlayan kablosuz sistem bluetooth
Electric
alçak gerilim sigortası low voltage fuse
alçak gerilim hattı low voltage line
alçak iletimli filtre lowpass filter
alçak gerilim low tension
alçak frekans audio frequency
çok alçak frekans very low frequency
alçak dirençli elektrik kısa devresi dead short
alçak frekans low frequency
alçak seslerin kuvvetlendirilmesi bass boost
alçak frekans hoparlörü woofer
çok alçak frekans extremely low frequency
alçak gerilim low voltage
alçak gerilim bataryası low tension battery
alçak voltaj low tension
en alçak kullanılabilir frekans lowest useful frequency
alçak frekans empedans düzelticisi low frequency impedance corrector
alçak frekans yön bulucusu low frequency direction finder
alçak frekans amplifikatörü low frequency amplifier
alçak mertebe pozisyonu low-order position
alçak iletimli filtre low-pass filter
alçak gerilim redresörü low-voltage rectifier
alçak gerilim anahtarlama ünitesi low voltage switchgear unit
alçak gerilim sistemleri low-voltage systems
alçak frekans yükseltme low-frequency amplification
alçak gerilim güç sistemleri low-voltage power systems
alçak frekans kablosu low frequency cable
alçak gerilim devreleri low voltage circuits
alçak gerilim gemi güç kablosu low-voltage shipboard power cable
alçak gerilim anahtarlama ve kontrol tablosu low voltage switchgear and controlgear
alçak gerilim anahtarlama ve kontrol tertibatı low voltage switchgear and controlgear
alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni low-voltage switchgear and controlgear
alçak gerilimli sigorta low-voltage fuse
alçak gerilimde şebekede kalabilme low-voltage ride-through (lvrt)
Mechanic
alçak derecede sulanmış çelik bainite
Television
alçak gürültü bloğu low noise block
Textile
alçak sivri ökçe kitten-heel
Architecture
alçak lambri wainscoting
alçak lambri wainscot
alçak kemer sur-based
Construction
alçak duvar dwarf wall
alçak tesisat kanalı crawl space
kıtıklı harçla alçak kabartma bezeme pargeting
alçak duvar curtain wall
Lighting
alçak basınçlı cıva buharlı lamba low pressure mercury vapour lamp
alçak basınçlı sodyum buharlı lamba low pressure sodium vapour lamp
alçak basınçlı sodyum buharlı lamba low-pressure sodium vapor lamp
alçak basınçlı sodyum buharlı lamba low-pressure sodium vapour lamp
Automotive
alçak platformlu treyler low platform trailer
alçak tabanlı low floored
alçak tabanlı low floor
alçak tabanlı jant flat base rim
alçak kesitli lastik low section tyre
alçak rölanti low idle
alçak profilli lastik low section tyre
alçak platformlu römork low platform trailer
alçak basınçlı lastik low pressure tyre
alçak basınç kablosu low-voltage cable
yüksek ve alçak seri high and low-series
alçak gerilim low tension
alçak gerilim kabloları low tension leads
alçak kapaklı motor low risers
alçak yerleşimli helezon yaylı süspansiyon low mounted coil spring suspension
Traffic
alçak şasi yarı römork lowbed semi-trailer
alçak tavan/geçit low clearance
Aeronautic
uçakta ani irtifa düşüşlerine neden olabilen alçak basınç bölgesi air pocket
alçak uçuş gürültüsü combination tone noise
uçağın bir kanadının diğer kanada göre alçak ya da daha yüksek olduğu pozisyon bank
alçak uçuş pilotu hedgehopper
alçak hızda uçuş low speed flight
alçak uçuş low altitude flight
alçak uçuş low flying
alçak kanatlı uçak low-wing plane
alçak uçan uçak low-flying aircraft
Marine
alçak güverte cockpit
alçak basınçlı ısıtıcı low pressure heater
alçak tepecik nip
alçak su seviyesi low water level
alçak basıncın emme etkisi suction effect of depression
alçak su seviyesi çizgisi low water line
gelgitte en alçak su seviyesi lowtide level
yüksek ve alçak su seviyelerinin orta noktası mean tide level
alçak tepe yüksekliğinde tahkimat duvar revetment with low crown height
en alçak su low water
alçak su seviyesi alanı low water datum
alçak su aralığı low water interval
alçak su low water
yüksek ve alçak su seviyelerinin orta noktası half-tide level
alçak gel-git neap
alçak kıyı table shore
Physics
alçak frekans bass frequency
alçak frekans geçirimi low pass
alçak yörünge uydusu low earth orbit satellite
Chemistry
alçak basınç low pressure
Botanic
alçak basınçlı hyponotic
Agriculture
alçak aralama low thinning
alçak rakımlı tarım alanlarını sulamak için geçirimli katmanlardan su taşıyan yatay yeraltı su yolu düzeni kareez
alçak rakımlı tarım alanlarını sulamak için geçirimli katmanlardan su taşıyan yatay yeraltı su yolu düzeni qanat
Tobacco
alçak silo hoperi lower silo hopper
Forestry
alçak boylu ağaçların yoğun olarak bulunduğu alan shinnery
Linguistics
alçak ünlü low vowel
alçak/kalın ünlü low vowel
alçak-kalın ünlü low vowel
Archaeology
alçak kemer surbased
Religious
alçak gönüllü poor in spirit
Environment
alçak irtifada patlama low airburst
alçak frekanslı deprem low frequency earthquake
Geography
roma'yı çevreleyen alçak ova campagna n.
roma'yı çevreleyen alçak ova campagna di roma [italian] n.
alçak iyonosfer lower ionosphere
alçak araziler bottom lands
alçak basınç yağmuru cyclonic rain
iğneyapraklı, kuru ve alçak ekosistem flatwoods
bataklık veya su baskınına uğramış alçak arazi fen
alçak kıyı low coast
alçak arazi bottom land
alçak basınç eğimi weak pressure gradient
alçak ova low plain
alçak plato alanları low plato areas
alçak eğim low slope
Meteorology
alçak basınçlı dar ve uzun alan trough
sıcak alçak warm low
ayrık alçak break away depression
kapalı alçak closed low
termal alçak thermal low
hızlı alçak bulut scud
ikincil alçak secondary low
soğuk alçak cold low
mezo alçak mesolow
alçak basınç sistemi low pressure system
alçak bulutlar low clouds
alçak basınç yağmuru cyclonic rain
alçak basınç merkezi cyclone
alçak basınç alanı low pressure area
kapalı alçak cut-off low
kopuk alçak cut-off low
Geology
alçak sıcaklık low quartz
alçak kuvars alpha quartz
alçak kuvars low quartz
alçak sıcaklık alpha quartz