mean - Turco Inglés Diccionario
Historia

mean

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Significados de "mean" en diccionario turco inglés : 74 resultado(s)

Inglés Turco
Common Usage
mean v. demek istemek
mean v. kastetmek
mean v. anlamına gelmek
mean n. ortalama
mean n. orta
mean adj. alçak
mean adj. aşağılık
mean adj. adi
Irregular Verb
mean v. meant - meant
General
mean v. düşünmek
mean v. kastetmek
mean v. ifade etmek
mean v. demeye gelmek
mean v. niyetlenmek
mean v. amaçlamak
mean v. niyet etmek
mean v. demek
mean v. kurmak
mean v. tasarlamak
mean v. demek istemek
mean v. anlamına gelmek
mean v. demek olmak
mean v. anlam ifade etmek
mean v. istemek
mean v. anlamında olmak
mean v. ciddi olmak
mean adj. vasati
mean adj. süfli
mean adj. pespaye
mean adj. sefil
mean adj. ahlaksız
mean adj. değersiz
mean adj. utangaç
mean adj. orantılı
mean adj. tehlikeli
mean adj. kibritçi
mean adj. zor
mean adj. bayağı
mean adj. kötü davranan
mean adj. kötü (davranış)
mean adj. rezil
mean adj. şahsiyetsiz
mean adj. yoksul
mean adj. aşağı
mean adj. pinti
mean adj. vasat
mean adj. eli sıkı
mean adj. acımasız
mean adj. zalim
mean adj. keyifsiz
mean adj. huysuz
mean adj. kılıksız
mean adj. hasis
mean adj. kaba
mean adj. kanı bozuk
mean adj. kötü
mean adj. kubat
mean adj. keyifsiz
mean adj. rahatsız
Slang
mean şahane
mean harika
mean mükemmel
Technical
mean iki şeyin ortası
mean anlamına gelmek
mean demek istemek
mean iki seyin ortası
mean demek olmak
mean ortalama
mean vasat
Construction
mean ortalama
Medical
mean ortalama gradiyent
Statistics
mean ortalama
Linguistics
mean ortalama
Meteorology
mean ortalama

Significados de "mean" con otros términos en diccionario inglés turco: 500 resultado(s)

Inglés Turco
General
mean business v. şaka yapmamak
mean well v. niyeti iyi olmak
mean for v. hazırlamak (bir şeyi biri için)
mean everything to (me/him/her) v. çok şey ifade etmek
come to mean v. anlamına gelmek
mean business v. ciddi olmak
mean business v. niyetli olmak
mean business v. çok ciddi olmak
come to mean v. demeğe gelmek
mean for v. yapmak (bir şeyi biri için)
mean for v. yöneltmek (sözü birine)
not mean to do so v. böyle olmasını istememek
not mean to do so v. böyle olsun istememek
not mean to do so v. böyle yapmak istememek
not mean to do so v. öyle yapmak istememek
not mean to do so v. öyle olmasını istememek
not mean to do so v. öyle olsun istememek
mean more than (that) v. daha öte anlam taşımak
mean more than (that) v. daha öte bir anlam taşımak
mean something v. manidar olmak
mean a lot v. çok şey ifade etmek
mean free time n. ortalama serbest zaman
mean time clock n. ortalama zaman saati
mean value theorem n. ortalama değer teoremi
mean depth n. ortalama derinlik
mean stress n. ortalama gerilim
mean sea level n. orta deniz seviyesi
mean diameter n. ortalama çap
mean noon n. ortalama öğle
golden mean n. ılımlılık
mean sea level n. ortalama deniz seviyesi
mean velocity n. ortalama hız
mean pole n. ortalama kutup
mean time n. ortalama zaman
mean solar day n. ortalama güneş günü
mean reversion n. ortalamaya dönme
mean distance n. ortalama uzaklık
mean sidereal time n. ortalama yıldız zamanı
emotional mean n. duygusal ortalama
mean sun n. ortalama güneş
mean solar time n. ortalama güneş zamanı
mean latitude n. ortalama enlem
mean daily temperature n. günlük ortalama sıcaklık
mean sea level n. denizin kabarması ve çekilmesi seviyeleri ortasında kalan deniz seviyesi
mean temperature n. ortalama sıcaklık
mean anomaly n. ortalama anomali
greenwich mean time n. greenwich ortalama zamanı
mass mean diameter n. kütle ortalama çapı
mean curvature n. ortalama eğrilik
mean calorie n. ortalama kalori
mean effective pressure n. ortalama etkili basınç
mean square value n. ortalama kareler değeri
mean time between failure n. arıza arası ortalama zaman
greenwich mean time n. milletlerarası saat
mean height n. ortalama yükseklik
mean time to repair n. ortalama onarım zamanı
mean water level n. ortalama su düzeyi
geometric mean n. geometrik ortalama
golden mean n. ılım
golden mean n. itidal
mean-time clock n. ortalama zaman saati
weighted mean n. ağırlıklı ortalama
golden mean n. ölçülük
happy mean n. tam ortası
greenwich mean time n. greenwich saati
local mean time n. mahalli vasati zaman
mean of results n. sonuçların ortalaması
mean of results n. sonuç ortalaması
harmonic mean n. harmonik ortalama
mean age n. ortalama yaş
mean proportional adj. orta orantılı
mean-spirited adj. kötü kalpli
mean-spirited adj. kötü niyetli
mean-minded adj. zalim
mean-minded adj. kaba
mean-minded adj. anlayışsız
mean-minded adj. acımasız
mean-minded adj. insafsız
in the mean adv. bu arada
mean-spiritedly adv. kötü niyetli bir biçimde
Phrasals
mean something as something manasında/anlamında olmak
Phrases
i mean şunu demek istiyorum ki
no mean cook çok iyi bir aşçı
must not mean anlamına gelmemeli
don’t be mean, go green duyarsız olma, çevreci ol
do it like you mean it hakkını vererek yap
Proverb
treat them mean keep them keen ilgi gösterme ilgi duysun
treat them mean keep them keen seversen üzülürsün üzersen sevilirsin
Colloquial
wdym (what do you mean) ne demek istiyorsun?
mean business bir işin üzerine ciddiyetle eğilmek
mean business bir işi ciddiye almak
mean business niyeti ciddi olmak
mean business ciddi olmak
in the mean time bu arada
mean statement zehir zemberek açıklama
mean nothing hiçbir anlam ifade etmemek
really i mean it gerçekten samimi söylüyorum
well... /i mean that efendime söyleyeyim
Idioms
no mean mükemmel
no mean harika
no mean çok iyi
the end justifies the mean sonuç yöntemin haklılığını ortaya koyar
mean well iyi niyet göstermek
mean well niyeti iyi olmak
mean all the world to dünyaya bedel olmak
golden mean orta yol
no mean feat büyük bir başarı
no mean feat büyük başarı
lean and mean sıkı bir çalışmaya hazır ve nazır
lean and mean kollarını sıvamış bekliyor
no mean something yabana atılmayacak (başarı vs)
mean no offense kötü (bir) niyeti olmamak
mean something special for someone birine özel anlam ifade etmek
no mean something yabana atılmayacak bir şey
no mean something hatırı sayılır bir şey
no mean something yabana atılacak bir şey değil
no mean yabana atılmayacak
no mean yabana atılır değil
run lean and mean verimli bir şekilde çalışmak
mean streak sert/haşin huy veya karakter
mean as a junkyard dog kavgacı
mean as a junkyard dog zalim
mean as a junkyard dog kindar
as mean as a junkyard dog kavgacı
as mean as a junkyard dog zalim
as mean as a junkyard dog kindar
Speaking
hope this doesn't mean something bad's going to happen hayırdır inşallah
i mean what i say bu konuda ciddiyim
what does it mean? ne demek?
you mean everything to me sen benim her şeyimsin
i mean yani
what does it mean bunun anlamı nedir
what i mean demek istediğim
what does it mean bu ne demek
what is this supposed to mean ne demek şimdi bu
what did you mean? ne demek istedin?
what did you mean? ne demek istediniz?
that's the sort of thing i mean böyle bir şey demek istiyorum
call me i mean it beni ara ama mutlaka
i mean yani anlayacağın
what do you mean ne demek istedin
what do you mean ne demek istiyorsun
you mean a lot benim için değerlisin
you mean a lot to me benim için değerlisin
who do you mean when you say you sen derken kimi kastediyorsun
who do you mean kimi kastediyorsun
you mean nothing at all to me benim için (artık) hiçbir anlam ifade etmiyorsun
you do not mean anything at all to me benim için (artık) hiçbir anlam ifade etmiyorsun
you know i didn't mean it onu kastetmediğimi biliyorsun
i didn't mean to do it bunu yapmak istemedim
i didn't mean to do it bunu yapmak istememiştim
I mean it söylediklerimde ciddiydim
I mean it ciddiyim
I mean it cidden
i didn't mean to say that ben öyle demek istemedim
i mean it doğru söylüyorum
I mean it! ciddiyim
what does that mean? bunun anlamı ne?
what does that mean? bu ne demek?
why does it mean that? niye öyle bir anlama gelsin ki?
i don't mean to disrespect saygısızlık etmek istemedim
it doesn't mean what you think anlamı düşündüğün gibi değil
I think I know what you mean sanırım ne demek istediğini anlıyorum
i didn't mean to worry you seni endişelendirmek istememiştim
what do you mean you don't know? bilmiyorum da ne demek?
what do you mean? ne demek istiyorsun?
i didn't mean it böyle olmasını istemedim
you know what i mean ne demek istediğimi biliyorsun
what's all that mean? tüm bunlar ne anlama geliyor?
I don't understand what you mean ne demek istediğini anlamıyorum
if you know what i mean demek istediğimi anlıyorsan eğer
it doesn't mean a thing bir anlam ifade etmiyor
why does it mean so much to you? bu senin için neden bu kadar önemli?
what is that supposed to mean? bu ne demek oluyor?
you mean this one? bunu mu kastediyorsun?
i didn't mean to bunu yapmak istememiştim
i didn’t mean to wake you seni uyandırmak istemedim
what do you mean? ne demek istiyorsunuz?
i can't say i know what you mean ne demek istediğini anladığımı pek söyleyemem
what's that supposed to mean? bu da ne demek oluyor?
do you know what i mean? ne demek istediğimi anladın mı?
we don't mean you any harm size zarar vermek niyetinde değiliz
what does your name mean? adının anlamı ne?
what does your name mean? isminin anlamı nedir?
what does your name mean? adının anlamı nedir?
what does your name mean? isminin anlamı ne?
what does your name mean? adın/ismin ne anlama geliyor
i mean it çok ciddiyim
we didn't mean it isteyerek yapmadık
you know what i mean! ne dediğimi anladın!
i didn't mean it that way o anlamda söylememiştim
that does not mean i'm going there bu oraya gideceğim anlamına gelmez
i have no idea what you mean ne dediğin hakkında hiçbir fikrim yok
i don't know what you mean ne kastettiğini bilmiyorum
d'you know what i mean? bilmem anlatabildim mi?
if you know what i mean bilmem anlatabiliyor muyum?
i don't mean to intrude burnumu sokmak istemem
what's that supposed to mean? bu da ne demek şimdi?
i don't mean today bugün demiyorum
just because you're older it doesn't mean you 're right yaşlısın diye haklı olman gerekmiyor
does that mean anything to you? bunun senin için bir anlamı var mı?
does this mean anything to you? bu size bir şey ifade ediyor mu?
does this mean anything to you? bunun sizin için bir anlamı var mı?
i know what you mean ne demek istediğini anlıyorum
i don't mean maybe! ciddiyim!
what he says one minute doesn't mean anything the next bir dakika önce söylediği bir dakika sonrasını tutmuyor
what she says one minute doesn't mean anything the next bir dakika önce söylediği bir dakika sonrasını tutmuyor
what you say one minute doesn't mean anything the next bir dakika önce söylediğin bir dakika sonrasını tutmuyor
let me explain what i mean izin verirseniz ne demek istediğimi açıklayayım
i don't mean to interrupt you sözünüzü kesmek istemem
i don't mean to make a comparison benzetmek/ karşılaştırmak gibi olması
it has to mean something bir anlamı olmalı
what do you mean? nasıl yani?
did you mean me? beni mi kastettin?
did he mean me? beni mi kastetti?
i didn't mean to make you wait sizi bekletmek istemezdim
i don't mean maybe! belki demiyorum!
do you know what i mean? beni/dediğimi anlıyor musun?
you know what i mean? beni/dediğimi anlıyor musun?
what do you mean by that? bununla ne demek istiyorsun?
what does that mean exactly? bu tam olarak ne anlama geliyor?
you can't mean that! hadi canım!
you can't mean that! yok daha neler!
i don't mean to complain amacım şikayet etmek değil
i didn't mean to eavesdrop kulak misafiri olmak istemezdim
i didn't mean to scare you seni korkutmak istememiştim
i didn't mean to offend anyone kimseyi incitmek istememiştim
i'm laughing but i don't mean it gülüyorum ama komik olduğundan değil
what do you mean exactly? tam olarak ne demek istiyorsun?
you know what i mean? dediğimi anlıyor musun?
do you know what i mean? dediğimi anlıyor musun?
what does this word mean? bu kelimenin/sözcüğün anlamı nedir?
what does this word mean? bu kelime/sözcük ne demek/ne anlama geliyor?
what do you mean you don't know? nasıl bilmiyorsun?
say what you mean ne demek istediğini söyle
i did not mean that onu demek istemedim
i did not mean that onu kastetmedim
i didn't mean that onu kastetmedim
i did not mean that o anlamda söylemedim
i didn't mean that onu demek istemedim
i didn't mean that o anlamda söylemedim
i did not mean that o anlamda demedim
i didn't mean that o anlamda demedim
that doesn't mean she doesn't care bu onun umursamadığı anlamına gelmiyor
that doesn't mean he doesn't care bu onun aldırmadığı anlamına gelmez
that doesn't mean he doesn't care bu onun aldırmadığı anlamına gelmiyor
that doesn't mean he doesn't care bu onun umursamadığı anlamına gelmez
that doesn't mean he doesn't care bu onun umursamadığı anlamına gelmiyor
that doesn't mean she doesn't care bu onun aldırmadığı anlamına gelmiyor
that doesn't mean she doesn't care bu onun aldırmadığı anlamına gelmez
that doesn't mean she doesn't care bu onun umursamadığı anlamına gelmez
i know what you mean ne demek istediğini anladım
i don't know what you mean ne demek istediğini anlamıyorum
i didn't mean to scare anybody kimseyi korkutmak istememiştim
i mean efendime söyleyeyim
i mean demek istiyorum ki
do you mean that in a good way? bunu iyi anlamda mı söylüyorsun?
what does that mean? bu ne demek oluyor?
what's that supposed to mean? ne demek şimdi bu?
i mean no disrespect saygısızlık etmek istemedim
what does your name mean? adınız ne anlama geliyor?
what does your name mean? ismin ne anlama geliyor?
what does your name mean? adın ne anlama geliyor?
what does your name mean? isminiz ne anlama geliyor?
I mean demek istedim
what on earth do you mean? ne diyorsun tanrı aşkına?
how do you mean? neyi kastediyorsunuz?
how do you mean? ne demek istiyorsunuz?
i didn't mean to get you involved in all this seni buna bulaştırmak istememiştim
i mean demek istediğim
you know what i mean neden bahsettiğimi biliyorsun
what do you mean what happened? ne demek ne oldu?
i mean no disrespect saygısızlık etmek istemiyorum
how do you mean? ne demek istiyorsun?
I mean demek istediğim
what I intended to say; what I mean demek istediğim
what does success mean to you? senin için başarının anlamı nedir?
what does success mean to you? başarı senin için ne anlama geliyor?
what does success mean to you? başarı senin ne için ne anlam ifade ediyor?
what does success mean to you? senin için başarı ne anlama geliyor?
what does success mean to you? senin için başarı nedir?
what does success mean to you? senin için başarı neyi ifade ediyor?
dreams mean opposite rüyaların tersi çıkar
you can't mean i̇t ciddi olamazsın
you are mean zalimsin
you are mean kötüsün
i don't mean it onu demek istemedim
i don't mean it bunu demek istemedim
what i mean is… demek istediğim şu ki
i didn't mean to upset you niyetim sizi üzmek değildi
I mean yani
ı didn't mean it bunu demek istemedim
Slang
what the fuck do you mean? ne demek istiyorsun be?
as mean as cat's piss adi
as mean as cat's piss uyduruk
whaddaya mean ne demek istedin
whaddaya mean ne demek istiyorsun
what the hell is that supposed to mean? bu da ne demek oluyor böyle?
mean a hell of a lot to büyük anlam ifade etmek
what the fuck does that mean? bu da ne demek lan?
not mean jack shit to anlam ifade etmemek
what the heck do you mean? ne demek istiyorsun be?
Trade/Economic
mean deviation ortalama sapma
mean values ortalama değerler
arithmetic mean basit ortalama
assumed mean farazi ortalama
harmonic mean harmonik ortalama
mean price ortalama fiyat
mean value ortalama değer
pecuniary mean ödeme vasıtası
root-mean-square error hataların ortalama kare kökü
quadratic mean kuadratik ortalama
unweighted mean tartısız ortalama
arithmetic mean formula aritmetik ortalama formülü
mean-end chain araç-sonuç zinciri
mean rank sıralar ortalaması
eat like you mean it (an advertisement slogan) dilediğin gibi ye
eat like you mean it (an advertisement slogan) istediğin gibi ye
Law
take to mean varsaymak
take to mean çıkarım yapmak
take to mean anlam çıkarmak
take to mean sonucuna varmak
Technical
root mean square value etkin değer
mean time between failure arızasız geçen ortalama süre
cylinder mean pressure silindir ortalama basıncı
mean error ortalama hata
mean pressure ortalama basınç
mean water line ortalama su seviyesi
mean annual precipitation yıllık ortalama yağış
mean velocity ortalama sürat
mean velocity curve ortalama sürat eğrisi
log mean temperature difference logarıtmik sıcaklık farkı
mean annual rain fall ortalama senelik yağış
mean pressure cylinder orta basınç silindiri
mean ordinate method ortalama ordinat yöntemi
mean life ortalama hayat
mean annual evaparation yıllık ortalama buğulanma
mean radiant temperature ortalama ışıma sıcaklığı
mean annual precipitation senelik ortalama yağış
mean range ortalama aralık
temporal mean velocity geçici ortalama hız
mean stress ortalama gerileme
convergence in mean ortalama yakınsaklık
mean value ortalama kıymet
mean annual evaporation senelik ortalama buharlaşma
mean repair time ortalama onarım zamanı
harmonic mean harmonik ortalama
mean water normal su
mean radius ortalama yarıçap
mean life atomun aktivitesini sürdürdüğü ortalama zaman
mean daily flow günlük ortalama akım
mean pressure orta basınç
cauchy mean value theorem cauchy ortalama değer teoremi
mean time to repair ortalama tamır süresi
brake mean effective pressure fren ortalama basıncı
mean monthly temperature aylık ortalama sıcaklık
mean time to repair onarım için harcanan ortalama zaman
mean annual runoff yıllık ortalama yüzeysel akış
mean piston speed piston ortalama tıızı
mean water level normal su seviyesi
mean deviation ortalama dağılma
mean annual runoff senelik ortalama yüzeysel akış
mean sea level ortalama deniz düzeyi
mean temperature difference ortalama sıcaklık farkı
zero mean sıfır ortalamalı
trimmed mean kırpılmış ortalama
harmonic mean uyumlu ortalama
mean piston speed ortalama piston hızı
mean temperature ortalama ısı
arithmetic mean diameter aritmetik ortalama çapı
acceptable mean life onanır ortalama ömür
convergence in the mean ortalamada yakınsaklık
hydraulic mean depth hidrolik yarıçap
indicated mean effective pressure teorik ortalama etkili basınç
mean-square approximation ortalama karesel yaklaşıklama
mean draft çekilen ortalama su miktarı
mean square error ortalama karesel yanılgı
mass mean diameter kütle ortalama çapı
mean strength ortalama dayanım
log mean temperature difference logaritmik sıcaklık farkı
mean power ortalama güç
mean slope ortalama eğim
mean calorie ortalama kalori
mean distance ortalama uzaklık
mean square convergence ortalama karesel yakınsaklık
mean effective pressure ortalama etkili basınç
mean opinion score ortalama yargı değeri
mean depth ortalama derinlik
mean temperature ortalama sıcaklık
mean stress ortalama gerilim
mean diameter ortalama çap
mean water level ortalama su düzeyi
mean holding time ortalama meşguliyet süresi
mean sea level ortalama deniz seviyesi
mean velocity ortalama hız
mean height ortalama boy
mean time vasati güneş saati
mean value ortalama değer
mean time between maintenance bakımlar arası ortalama süre
mean deviation ortalama sapma
mean time between failures arızalar arası ortalama zaman
root mean square ortalama karekök
mean solar day vasati güneş günü
mean strength ortalama kuvvet
mean access time ortalama erişim süresi
mean angle ortalama açı
mean effective wind ortalama rüzgar sürati
mean aerodynamic chord ortalama aerodinamik veter
mean deviation ortalama inhiraf
mean sun ortalama güneş
root mean square kare ortalamalarının kökü
mean time between failures arızalararası ortalama süre
mean relative molecular mass ortalama bağıl molekül kütlesi
mean time between failures bozulmalararası ortalama süre
electron mean free path elektron ortalama özgür gidimi
true mean gerçek ortalama
mean fatigue stress ortalama yorulma gerilimi
mean chords length ortalama kiriş uzunluğu
mean life ortalama ömür
mean free path ortalama gidim
mean square error ortalama karekök hatası
mean solar day ortalama güneş günü
root mean-square length ortalama kare kök uzunluğu
mean processing time ortalama işlem süresi
mean square deviation ortalama kare sapması
sample mean numune ortalaması
mean-field expression orta alan denklemi
coefficient of mean linear thermal expansion ortalama doğrusal termal uzama katsayısı
coefficient of mean linear thermal expansion ortalama lineer termal genleşme katsayısı
the mean relative molecular mass of the alkane monosulfonates alkan monosülfonatların ortalama bağıl molekül kütlesi
mean speed ortalama hız
mean velocity of steam ortalama buhar hızı
mean blading diameter ortalama kanat çapı
mean absolute deviation ortalama mutlak sapma
Computer
mean time to repair/restore ortalama onarım süresi
weighted mean ağırlıklı ortalama
root mean etkin değer
acceptable mean life onanır ortalama ömür
convergence in the mean ortalamada yakınsaklık
geometric mean geometrik ortalama
least mean squares en küçük ortalama kareler
mean power ortalama güç
mean time between failures aksamalar arası ortalama süre
mean life ortalama ömür
mean time between maintenance bakımlar arası ortalama süre
mean square convergence ortalama karesel yakınsaklık
mean free path ortalama serbest yol
mean holding time ortalama meşguliyet süresi
mean free time ortalama serbest süre
mean opinion score ortalama yargı değeri
mean value ortalama değer
mean repair time ortalama onarım zamanı
mean time to repair ortalama tamir süresi
mean time to repair onarım için harcanan ortalama zaman
root-mean etkin değer
Informatics
geometric mean geometrik ortalama
mean time between failures arızalar arası ortalama süre
mean time ortalama süre
root-mean-square error ortalama karesel hata
mean value ortalama değer
mean square convergence ortalama karesel yakınsaklık
mean access time ortalama erişim süresi
weighted mean ağırlıklı ortalama
mean time to repair ortalama onarım süresi
root-mean-square bandwidth etkin bant genişliği
mean time between maintenance bakımlar arası ortalama süre
mean deviation ortalama sapma
mean-square value ortalama karesel değer
mean-square error ortalama karesel hata
Telecom
weighted mean ağırlıklı ortalama
mean time to restore arıza gidermek için gereken ortalama süre
mean opinion score ortalama yargı değeri
root- mean-square etkin
mean time to repair ortalama tamir süresi
mean output power ortalama çıkış gücü
distance root mean square etkin mesafe değeri
distance root mean square mesafe kare ortalama karekök değeri
mean opinion score ortalama kanaat puanı
mean time between failures ortalama arızaya geçme süresi
root-mean-square bandwidth etkin bant genişliği
mean input power ortalama giriş gücü
root- mean-square kare ortalama karekök
Textile
mean fibre length ortalama lif uzunluğu
mean diameter of fibres ortalama elyaf çapı
Construction
mean profile depth ortalama profil derinliği
root mean square error karesel ortalama hata
Lighting
mean spherical luminous intensity ortalama küresel ışık yeğinliği
Automotive
mean effective pressure ortalama efektif basınç
brake mean effective pressure fren ortalama etkili basıncı
mean effective pressure ortalama efektif basınç
brake mean effective pressure fren ortalama etkili basıncı
Aeronautic
assessed mean time between failures tahmini ortalama bozulma zaman aralığı
aerodynamic mean chord aerodinamik ortalama kort
acceptable mean life kabul edilebilir ortalama omur
indicated mean effective pressure gösterge ortalama akın basıncı
accuracy of the mean ortalama doğruluk
assessed mean time to failure tahmini bozulma ortalama zamanı
brake mean effective pressure fren ortalama etkin basıncı
greenwich mean time grinvic ortalama zamanı
Marine
mean wave direction ortalama dalga yönü