aşağı - Turco Inglés Diccionario
Historia

aşağıSignificados de "aşağı" en diccionario inglés turco : 24 resultado(s)

Turco Inglés
Common Usage
aşağı below prep.
aşağı down prep.
General
aşağı the lower part n.
aşağı hedge n.
aşağı bottom adj.
aşağı inferior to adj.
aşağı less adj.
aşağı second adj.
aşağı common adj.
aşağı minus adj.
aşağı lower adj.
aşağı mean adj.
aşağı vile adj.
aşağı inferior adj.
aşağı lowly adv.
aşağı down adv.
aşağı downward adv.
aşağı below prep.
aşağı de pref.
aşağı sub- pref.
Law
aşağı base
Computer
aşağı search down
Telecom
aşağı down
Medical
aşağı inferior

Significados de "aşağı" con otros términos en diccionario inglés turco: 500 resultado(s)

Turco Inglés
Common Usage
aşağı bir duruma/mevkiye indirmek relegate v.
aşağı yukarı about adv.
aşağı yukarı more or less adv.
aşağı yukarı around adv.
General
yokuş aşağı kaymak veya inmek (kayak veya bisikletle) coast v.
aşağı dereceye indirmek demote v.
almak (daha aşağı bir yerde duran şeyleri) pick up v.
yokuş aşağı salıvermek coast v.
aşağı itmek detrude v.
aşağı bastırmak press down v.
aşağı kalmak fall short of v.
bir aşağı bir yukarı yürümek/dolaşmak pace v.
yüzünü aşağı çevirmek (iskambil kağıdının) turn down v.
toplamak (daha aşağı bir yerde duran şeyleri) pick up v.
aşağı çekmek pull down v.
aşağı inmek go down v.
birinden aşağı bir rütbede olmak rank below v.
bir şeyi (aşağı bir yere) koymak put something down v.
aşağı indirmek down v.
daha aşağı işlere vermek disrate v.
aşağı görmek disparage v.
baş aşağı gitmek go downhill v.
aşağı inmek descend v.
baştan aşağı süzmek eye from head to foot v.
bir aşağı bir yukarı yürümek pace v.
aşağı yukarı sallanmak seesaw v.
kaldırmak (daha aşağı bir yerde duran birini/bir şeyi) pick up v.
daha aşağı fiyat teklif etmek (başka bir kimse veya firmadan) underbid v.
aşağı götürmek take down v.
aşağı görmek look down v.
birini daha aşağı bir yere koymak put someone down v.
eski seviyesinden aşağı düşmek suffer v.
enflasyonu aşağı çekmek bring down the rate of inflation v.
aşağı yukarı sallanmak bob v.
aşağı düşmek fall down v.
baş aşağı etmek upend v.
aşağı inmek walk down v.
bir şeyden aşağı kalmak be subordinate to v.
aşağı inmek climb down v.
yokuş aşağı kaymak ski downhill v.
aşağı itmek push down v.
en aşağı düzeye indirmek bottom out v.
aşağı kalmamak (birinden/bir şeyden) match v.
aşağı yukarı hareket ettirmek wapper v.
aşağı görmek look down on v.
aşağı indirmek wind down v.
baş aşağı durmak headstand v.
aşağı doğru akmak flow down v.
fiyatları aşağı çekmek bring down the prices v.
fiyatları aşağı çekmek lower the prices v.
fiyatı aşağı çekmek reduce the price v.
fiyatı aşağı çekmek push down the price v.
fiyatı aşağı çekmek lower the price v.
fiyatları aşağı çekmek cut the prices v.
fiyatı aşağı çekmek bring down the price v.
fiyatı aşağı çekmek mark down the price v.
fiyatı aşağı çekmek cut the price v.
fiyatları aşağı çekmek slash the prices v.
fiyatları aşağı çekmek mark down the prices v.
fiyatı aşağı çekmek slash the price v.
fiyatları aşağı çekmek push down the prices v.
fiyatı (aşağı) çekmek mark down the price v.
fiyatı (aşağı) çekmek push down the price v.
fiyatı (aşağı) çekmek reduce the price v.
fiyatı (aşağı) çekmek bring down the price v.
fiyatı (aşağı) çekmek lower the price v.
aşağı inmek come down v.
aşağı düşmek droop v.
aşağı bakmak look down v.
daha aşağı fiyat teklif etmek make a bid lower than another v.
daha aşağı fiyat teklif etmek underbid v.
araba camını aşağı indirmek wind down v.
pencereden aşağı sarkmak lean out of the window v.
aşağı çekecek şekilde yenilemek revise down v.
aşağı doğru büyümek grow downwards v.
aşağı doğru gelişmek grow down v.
aşağı doğru gelişmek grow downwards v.
aşağı doğru büyümek grow down v.
yukarı aşağı yürümek walk up and down v.
uçurumdan aşağı yuvarlanmak tumble down the cliff v.
aşağı atmak throw down v.
aşağıya/aşağı kata inmek go downstairs v.
yokuş aşağı inmek go down v.
yokuş aşağı inmek go down the hill v.
aşağı kata oturma odasına inmek go downstairs to the living room v.
asansör ile aşağı inmek ride the elevator down v.
fiyatları aşağı çekmek reduce the prices v.
başını aşağı yukarı sallamak nod v.
döndürüp aşağı çekmek twist it around pull it down v.
sokaktan aşağı doğru yürümek walk down the street v.
aşağı getirmek bring down v.
kendini aşağı görmek belittle oneself v.
karda yere uzanıp kolları ve ayakları aşağı yukarı oynatarak meleğe benzer bir şekil oluşturmak snow angel v.
aşağı taraf lower part n.
aşağı doğru yönelen eğilim downtrend n.
bağlandığı yerde aşağı yukarı inip çıkan düğüm slipknot n.
aşağı saksonya lower saxony n.
daha aşağı bir nitelikte olma deteriority n.
aşağı düşme precipitation n.
daha aşağı bir nitelikte olma inferiority n.
aşağı esen rüzgar windfall n.
aşağı yukarı (hareket) seesaw n.
dağdan aşağı hızla ve kontrolsüz inen kar ve buz kütlesi avalanche n.
aşağı derecede olan şey inferior n.
aşağı itme detrusion n.
yokuştan aşağı kayılan veya bunun için özel hazırlanmış parklarda yapılan bir çeşit kızak etkinliği tubing n.
en aşağı nokta rock bottom n.
dümdüz aşağı inen kayak pisti schuss n.
kayakçının aşağı kayabileceği dikey mesafe skiable vertical n.
akıntı aşağı downstream n.
belden aşağı bawdiness n.
akış aşağı downstream n.
aşağı katta downstairs n.
sıfırdan aşağı miktar a minus quantity n.
aşağı kat downstairs n.
aşağı düzeye indirme downgrading n.
aşağı sınıf otel flophouse n.
aşağı edebiyat low literature n.
baş aşağı topsyturvy n.
yokuş aşağı descent n.
aşağı tabaka lower class n.
aşağı yukarı oynatılma seesawing n.
en aşağı nokta nadir n.
daha aşağı lower n.
bayır aşağı downslope n.
aşağı sınıf lower class n.
aşağı mahalle lower neighbourhood n.
tuvalet ile ilgili yapılan belden aşağı şakalar outhouse humour n.
tuvalet ile ilgili yapılan belden aşağı şakalar toilet humour n.
tuvalet ile ilgili yapılan belden aşağı şakalar scatological humour n.
tuvalet ile ilgili yapılan belden aşağı şakalar skidmark n.
tuvalet ile ilgili yapılan belden aşağı şakalar bathroom humour n.
belden aşağı tuvalet şakaları outhouse humour n.
belden aşağı tuvalet şakaları scatological humour n.
belden aşağı tuvalet şakaları toilet humour n.
belden aşağı tuvalet şakaları skidmark n.
belden aşağı tuvalet şakaları bathroom humour n.
aşağı dönüş droop n.
aşağı düşüş droop n.
yokuş aşağı yol downgrade n.
aşağı akım downstream n.
belden aşağı tuvalet şakaları gross-out humour n.
tuvalet ile ilgili yapılan belden aşağı şakalar gross-out humour n.
akış-aşağı downriver n.
en aşağı nokta rock-bottom n.
en aşağı düzey rock-bottom n.
aşağı derecede olan kimse inferior n.
aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık horns of a dilemma n.
en aşağı fiyat the lowest price n.
yatalak bir kimseyi baştan aşağı temizleme blanket bath n.
sünger ile baştan aşağı temizlenme sponge bath n.
yokuş aşağı downgrade n.
tepeden aşağı kayan taş toprak landslide n.
alt/aşağı eğim/rampa foot slope n.
aşağı tabaka canaille n.
yokuş aşağı koyverme coasting n.
aşağı doğru kıvrılmış dudak downturned mouth n.
(yogada) aşağı bakan köpek duruşu downward facing dog n.
karda yere uzanıp kolları ve ayakları aşağı yukarı oynatarak meleğe benzer bir şekil oluşturma snow angel n.
üst tarafı dışbükey aşağı indikçe içbükey olan mobilya ayağı cabriole n.
baş aşağı duran şişe tottle n.
aşağı bükülmüş deflexed adj.
rütbece aşağı lowly adj.
aşağı derecede inferior adj.
en aşağı lowermost adj.
avuç içi aşağı dönük olan prone adj.
aşağı yukarı rough and ready adj.
aşağı yukarı approximative adj.
yokuş aşağı prone adj.
aşağı akan precipitate adj.
aşağı yukarı something like adj.
baş aşağı inverted adj.
yukarıdan aşağı inen overhand adj.
aşağı düşen precipitate adj.
standarddan aşağı substandard adj.
baş aşağı prone adj.
en aşağı düzeye indirilmiş bottomed adj.
aşağı bakan downward looking adj.
mevkice aşağı lowly adj.
normalden aşağı subnormal adj.
en aşağı all of adj.
aşağı tabakadan ignoble adj.
en aşağı bottommost adj.
aşağı/sıradan of sorts adj.
kıdemce aşağı junior adj.
aşağı yukarı oynatılmış seesawed adj.
başa baştan aşağı below par adj.
yukarı aşağı doğru eğilmiş (yaprak) reflexed adj.
yukarı aşağı doğru bükülmüş reflexed adj.
üst kısmı aşağı doğru eğilmiş nodding adj.
aşağı doğru olan downward adj.
aşağı inen downward adj.
aklı belden aşağı şakalara çalışan dirty-minded adj.
-den aşağı inferior to adj.
-den aşağı kalan subordinate adj.
baş aşağı duran upside-down adj.
-den aşağı under adj.
aşağı sahra sub-saharan adj.
baş aşağı topsy-turvy adj.
aşağı yukarı approximate adj.
yokuş aşağı giden downhill adj.
-den aşağı minus adj.
baş aşağı upside-down adj.
aşağı yönde downgradient adj.
aşağı doğru eğimli downward-sloping adj.
aşağı yukarı aynı roughly comparable adj.
aşağı yönlü downward adj.
aşağı yukarı at a guess adv.
aşağı kata downstairs adv.
aşağı doğru downward adv.
aşağı yukarı nigh adv.
aşağı yukarı thereabout adv.
baştan aşağı from head to foot adv.
aşağı yukarı snoring adv.
baştan aşağı from top to bottom adv.
baştan aşağı throughout adv.
baş aşağı headlong adv.
aşağı yukarı in the rough adv.
baştan aşağı from top to toe adv.
aşağı yukarı roundly adv.
aşağı doğru bir halde downwardly adv.
aşağı yukarı to and fro adv.
aşağı yukarı near adv.
en aşağı at least adv.
aşağı yukarı somewhat adv.
aşağı yukarı some adv.
baştan aşağı up and down adv.
tepe aşağı top down adv.
en aşağı at the least adv.
baştan aşağı through and through adv.
baş aşağı downward adv.
yokuş aşağı downhill adv.
bir yukarı bir aşağı up and down adv.
aşağı yukarı roughly adv.
aşağı yukarı back and forth adv.
aşağı yukarı around adv.
baştan aşağı entirely adv.
aşağı yukarı just about adv.
beş aşağı beş yukarı approximately adv.
aşağı yukarı approximately adv.
bir aşağı bir yukarı to and fro adv.
en aşağı at the very least adv.
baş aşağı headfirst adv.
bir aşağı bir yukarı up and down adv.
aşağı yukarı much adv.
iniş aşağı downhill adv.
üç aşağı beş yukarı approximately adv.
aşağı yukarı rough adv.
aşağı yukarı at a rough guess adv.
aşağı yukarı up and down adv.
aşağı yönelmiş olarak downcastly adv.
bayır aşağı downhill adv.
bayır aşağı slope downwards adv.
aşağı yönde downstream adv.
baştan aşağı thoroughly adv.
baş aşağı upside down adv.
aşağı yukarı nearly adv.
yokuş yukarı ve yokuş aşağı up and downhill adv.
aşağı yönlü olacak şekilde downwardly adv.
aşağı doğru olacak şekilde downwardly adv.
aşağı yukarı pretty well adv.
aşağı yukarı pretty much adv.
aşağı yukarı ballpark adv.
baş aşağı nose-down adv.
aşağı yönlü downward adv.
aşağı yukarı circa prep.
daha aşağı bir nitelikte olan inferior to prep.
aşağı yukarı in the neighbourhood of prep.
aşağı yukarı in the neighborhood of prep.
daha aşağı under prep.
-den aşağı below prep.
-den aşağı short of something prep.
aşağı yukarı (özellikle tarihlerde kullanılır) circa prep.
gururuna yediremeyecek kadar aşağı below prep.
aşağı yukarı sub- pref.
Phrasals
aşağı doğru silmek wipe down
yokuş aşağı inmek climb down
bayır aşağı inmek climb down
baştan aşağı temizlemek clean down
aşağı indirmek level down
aşağı çekmek level down
aşağı seviyeye indirmek level down
kızakla aşağı doğru kaymak sled down something
yürüyerek aşağı inmek walk down
aşağı yürümek walk down
baştan aşağı bir şeyin içinde olmak/kalmak welter in something
aşağı bakmak look below
İple aşağı inmek rope down
aşağı doğru eğilmek settle back
aşağı inmek go down
Phrases
al aşağı vur yukarı with a lot of bargaining
üç aşağı beş yukarı close bargaining
beş aşağı beş yukarı close bargaining
baş aşağı right on end
aşağı bakınız look below
aşağı kalmayan as much
Colloquial
gözlerini aşağı indirmek drop one's eyes
bir aşağı yukarı yürümek walk back and forth
bir aşağı yukarı yürümek pace up and down
aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık durumu catch-22
aşağı yukarı more or less
üç aşağı beş yukarı more or less
aşağı yukarı give or take
koridordan aşağı in go down the hall
Idioms
aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık between scylla and charybdis
aşağı görmek treat somebody like dirt
baştan aşağı from stem to stern
beş aşağı beş yukarı after some haggling
kimseden aşağı kalmamak be second to none
baş aşağı gitmek go into a nose dive
aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık damned if you do damned if you don't
sus ve otur aşağı keep your hair on
sus ve otur aşağı keep your wig on
aşağı yollamak let down
aşağı bırakmak let down
aşağı tükürsen sakal yukarı tükürürsen bıyık between two fires
aşağı yukarı in round numbers
aşağı yukarı in round figures
aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık between the devil and the deep blue sea
daha aşağı düzeyde olmak play second fiddle
aşağı inmek be down
baştan aşağı from head to foot
tepeden aşağı from head to toe
baştan aşağı from head to toe
belden aşağı vurmak hit below the belt
kendisinden aşağı sınıfta birisiyle evlenmek marry below oneself
kendisinden aşağı sınıfta birisiyle evlenmek marry beneath oneself
kendisinden aşağı sınıftan birisiyle evlenmek marry beneath one's station
aşağı yukarı aynı the same ballpark
en yüksek fiyat teklifi ile başlayıp aşağı doğru inen müzayede dutch auction
tepe/tepesi aşağı gitmek go downhill
aşağı yukarı somewhere in the neighborhood of
birini baştan aşağı süzmek give someone the once-over
aşağı yukarı somewhere in the region of
(görünümü/imajı) baştan aşağı elden geçirip düzeltmek do someone over
(görünümü/imajı) baştan aşağı elden geçirip düzeltmek make someone over
fiyatları aşağı çekmek roll prices back
belden aşağı vurma a cheap shot
belden aşağı vurma cheap shot
başından aşağı kaynar sular dökülmek a chill ran down one's back
aşağı tükürsen sakal, yukaru tükürsen bıyık caught between a rock and a hard place
baştan aşağı from the feet up
üç aşağı beş yukarı bir fiyat ver give me a ballpark figure
Speaking
aşağı yukarı roughly speaking
aşağı tükürsem sakalım i'm on the horns of a dilemma
aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık i'm damned if i do and damned if i don't
beni aşağı görme don't look down on me
elini bir aşağı bir yukarı hareket ettir move your hand up and down
bu taraf aşağı gelecek this side down
Slang
sikimden aşağı kasımpaşa i don't give a fuck
sikimden aşağı kasımpaşa i just dont give a fuck
sikimden aşağı kasım paşa i just don't give a fuck
Trade/Economic
yüksek tarifeleri aşağı çekerek yerli üreticileri yabancı rakipler karşısında rekabete zorlama educational tariff
aşağı doğru risk downside risk
itibari değerden aşağı below par
başabaştan aşağı below par
aşağı yukarı mutatis mutandis
aşağı çekmek (fiyat vb) drag down
aşağı tabaka rank and file
değeri başa baş düzeyinden bile daha aşağı düşen hisse senedi watered stock
nominal değerden aşağı below par
eğrinin şeklinin değişmeden yukarı aşağı hareket etmesi paralel shift
en aşağı değer minimum value
aşağı yönlü hareket eden piyasa bear-bearish market
değerinden aşağı değer vermek undervalue
aşağı kalite inferior quality
baştan aşağı below par
değerinden aşağı vermek underestimate
satıcının söz konusu ürünü daha aşağı bir fiyata satamayacağı asgari perakende satış fiyatı fixed resale price
aşağı doğru hareket downtick
aşağı eğimli downward-sloping
en aşağı nitelikler minimum qualifications
en aşağı had minimum rate
değerinden aşağı değeri olan para undervalued money
aşağı yönde gelişme downgrowth
aşağı yönde büyüme downgrowth
aşağı satış down-sell
gerekli iş gücü niteliğini aşağı çekme deskilling
aşağı yönlü risk downside risk
aşağı çeken rekabet race to the bottom
aşağı revizyon downward revision
Law
aşağı tabakadan insanların yapacağı türden hizmetler base services
aşağı dereceli mahkeme base court
aşağı dereceli avukat junior counsel
aşağı dereceli mahkeme an inferior court of law
yüksek sınıftan bir erkeğin daha aşağı sınıftan bir kadınla evlenmesi morganatic marriage
aşağı kıyıdaş downstream
Technical
aşağı kaydırma solenoidi downshift solenoid
aşağı dönüş droop
aşağı itimli liste pushdown list
aşağı doğru uyarlık downward compatibility
aşağı taşma underflow
aşağı itmeli bellek cellar
aşağı seyir down stroke
aşağı bağdaşırlık downward compatibility
bir ucu tespit edilmiş bir çubuğun diğer ucunun aşağı yukarı hareketi gibi hareket etmek vibrate
aşağı itimli kuyruk pushdown queue
baş aşağı upside down
aşağı doğru çekmek draw down
imleç aşağı yukarı tuşu cursor up down
aşağı yukarı hareket etmek undulate
aşağı devir borusu downcomer tube
frekansı aşağı kaydırıcı frequency down converter
gaz ya da suyu aşağı doğru indiren devir borusu downcomer
aşağı itimli bellek pushdown store
aşağı yukarı atlama hareketi ile çalışan delgi jumper
aşağı yukarı approximately
zemin düzeyinden aşağı downwards
aşağı yönde bağdaşır downward compatible
frekansı aşağı kaydırma frequency downconverter
yukarıdan aşağı programlama top-down programming
yukarıdan aşağı tasarım top-down design
aşağı yukarı hareket etmek reciprocate
küçük uçağın dikey olarak tırmanışa geçip daha sonra durarak aşağı doğru yaptığı manevra whipstall
aşağı akım yükü downstream load
uçağın dönerken aşağı ve içeri doğru kayması side slip
en aşağı minimal
uçağın burun aşağı yukarı hareketi pitch action
baş aşağı ters upside down
aşağı sınır lower limit
tepeden aşağı yaklaşım top-down approach
aşağı akış downflow
aşağı yönde basın downstream pressure
aşağı kilit aşırı kumanda butonu downlock override button
aşağı kilit downlock
aşağı akış borusu down-comer
baş aşağı upside-down
aşağı doğru kaynaklama downwards welding
aşağı beynit lower bainite
aşağı akış downstream
aşağı çekme down-draw
aşağı denetim kısıtı lower control limit
aşağı çekişli fırın downdraft kiln
aşağı dönüşüm sıcaklığı lower transformation temperature
aşağı kritik sıcaklık lower critical temperature
aşağı çekiş downdraft
aşağı çekiş downdraught
aşağı yönde yapılan iniş downstroke
aşağı yönlü vuruş veya çırpış downstroke
bayır aşağı etki downslope effect
kaydırılabilir (aşağı-yukarı) rollable
Computer
hücreleri aşağı ötele shift cells down
aşağı ötele ve kopyala shift down and copy
hücreleri aşağı kaydır shift cells down
aşağı açılır menü düğmesini göster show popup menu button
aşağı ötele ve taşı shift down and move
aşağı doğru sırala sortdown
aşağı merdiven stairs down
aşağı eğim yap slant down
hareket yukarı/aşağı move up/down
yukarı/aşağı kaydırma scroll up/down
üçgen aşağı triangle down
aşağı aç uncover down
aşağı sil wipe down
yukarı aşağı yasla vertical justify
aşağı geç wipedown
aşağı açılır liste kullan use dropdown
metni aşağı döndür rotate text down
aşağı yuvarlama round down
aşağı çubukları down bars
aşağı geri getir restore down
aşağı/yukarı çubukları up/down bars
yeniden aşağı sırala reorder down
aşağı kaydırma scroll down
aşağı kaydır scroll down
seçili aşağı çubukları selected down bars
kutu aşağı can down
önce yan, sonra aşağı sayfaya across, then down
önce yana sonra aşağı across, then down
aşağı ekle add below
aşağı ok arrow down
yukarı veya aşağı göz at browse up or down
aşağı basamakla cascade down
köşeli çift ayraç aşağı chevron down
imleç aşağı yukarı tuşu cursor up down
eğri aşağı curve down
imleç aşağı tuşu cursor down key
aşağı kapla cover down
aşağı köşegen diagonal down
aşağı çapraz dn diagonal
önce aşağı, sonra yana down, then over
önce aşağı sonra yana down, then across
aşağı açılan drop down
aşağı yüklemek download
aşağı akım downstream
aşağı köşegen down diagonal
aşağı yüklemek downstream load
aşağı kaydırma oku down scroll arrow
aşağı ok down arrow
aşağı ok tuşu down arrow key
k aşağı çapraz dk dn diagonal
aşağı yönde downstream
aşağı şerit down ribbon
aşağı ok simgesi down arrow icon
aşağı ok tuşu down key
k aşağı çapraz dk dwn diagonal
aşağı çift ok double arrow down
aşağı, sonra yana down, then over
önce aşağı, sonra yan sayfaya down, then across
aşağı kayma emulsion down