sharp - Turco Inglés Diccionario
Historia

sharp

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Significados de "sharp" en diccionario turco inglés : 76 resultado(s)

Inglés Turco
Common Usage
sharp adj. keskin
sharp adj. sivri
General
sharp v. tizleştirmek
sharp v. oyunda hile yapmak
sharp n. kaba kepek
sharp n. dolandırıcı
sharp n. diyez nota
sharp adj. iğneli
sharp adj. seri
sharp adj. kurt
sharp adj. ani (dönüş)
sharp adj. tiz (ses)
sharp adj. ekşi
sharp adj. kurnaz
sharp adj. cimri
sharp adj. zarif
sharp adj. şiddetli (sancı)
sharp adj. sert (vuruş/itiş)
sharp adj. zekası zehir gibi
sharp adj. coşkun
sharp adj. gözü açık
sharp adj. mükemmel
sharp adj. göze çarpan
sharp adj. şık
sharp adj. etkili
sharp adj. açıkgöz
sharp adj. şiddetli
sharp adj. istekli
sharp adj. ani (yükseliş)
sharp adj. tesirli
sharp adj. sivri uçlu
sharp adj. zehir gibi
sharp adj. pürüzsüz
sharp adj. tez canlı
sharp adj. keskin (gözler)
sharp adj. çok üstün (zeka)
sharp adj. tiz
sharp adj. sak
sharp adj. haşin
sharp adj. diri
sharp adj. kesici
sharp adj. zeki
sharp adj. sek
sharp adj. ağır
sharp adj. temiz
sharp adj. kibar
sharp adj. ince
sharp adj. eli çabuk
sharp adj. bariz
sharp adj. uyanık
sharp adj. hileli
sharp adj. çok net
sharp adj. acı
sharp adj. ani (düşüş)
sharp adj. keskin
sharp adj. kılağılı
sharp adj. güzel
sharp adj. çabuk
sharp adj. dokunaklı
sharp adj. sert
sharp adj. hiddetli
sharp adj. ters (söz)
sharp adj. net
sharp adv. sertçe
sharp adv. tam
sharp adv. dakikası dakikasına
sharp adv. dikkatlice
sharp adv. birden
sharp adv. tam (tam 12:00'de)
sharp adv. aniden
sharp adv. şiddetle
Technical
sharp keskin
sharp seçik
Computer
sharp seçik görüntü
Linguistics
sharp diyezleşmiş
Music
sharp diyez

Significados de "sharp" con otros términos en diccionario inglés turco: 207 resultado(s)

Inglés Turco
Common Usage
sharp-witted adj. cin gibi
General
become sharp v. keskinleşmek
get sharp v. keskinleşmek
give a sharp reply v. cevabı yapıştırmak
keep a sharp lookout v. kuş uçurtmamak
look sharp v. dikkat etmek
look sharp v. gözünü dört açmak
look sharp v. şık olmak
make a sharp sound v. keskin ses çıkarmak
make sharp v. keskinleştirmek
a sharp break n. keskin bir dönüş
a sharp criticism n. sıkı bir eleştiri
a sharp pain n. keskin bir ağrı
a sharp slap n. okkalı bir tokat
a sharp stick n. keskin bir sopa
b sharp n. si diyez
razor sharp teeth n. jilet gibi keskin dişler
razor-sharp skills n. keskin beceriler
sharp answer n. sert cevap
sharp apple n. ekşi elma
sharp axe n. keskin balta
sharp beak n. keskin gaga
sharp bend n. keskin viraj
sharp claws n. keskin pençeler
sharp contrast n. keskin ayrım
sharp criticism n. ağır eleştiri
sharp criticism n. acımasız eleştiri
sharp criticism n. sert eleştiri
sharp curve n. keskin dönüş
sharp drop n. keskin düşüş
sharp edge n. keskin ağız
sharp edge n. kesici uç
sharp increase n. keskin yükseliş
sharp knife n. keskin bıçak
sharp object n. kesici alet
sharp pain n. akut ağrı
sharp pointed curve n. sivri uçlu eğri
sharp practice n. hileli iş
sharp practice n. hileli bir iş
sharp practice n. dalavere
sharp practices n. hileli işler
sharp practices n. dalavere
sharp rise n. keskin yükseliş
sharp scissors n. keskin makas
sharp shooter n. keskin nişancı
sharp shooter n. nokta atışçısı
sharp sightedness n. keskin gözlülük
sharp sudden sound n. şırak
sharp tooth n. sivri/keskin diş
sharp-pointedness n. sivrilik
as sharp as adj. kadar keskin
as sharp as a needle adj. zeki
as sharp as a needle adj. uyanık
not sharp adj. kör
razor-sharp adj. çok keskin
razor-sharp adj. jilet gibi
sharp as a sword adj. kılıç kadar keskin
sharp cornered adj. keskin köşeli
sharp enough adj. yeterince keskin
sharp pointed adj. sivri
sharp sighted adj. keskin gözlü
sharp witted adj. zeki
sharp-cut adj. belirgin
sharp-cut adj. keskin
sharp-edged adj. keskin
sharp-edged adj. keskin kenarlı
sharp-eyed adj. keskin bakışlı
sharp-eyed adj. gözleri keskin
sharp-eyed adj. gözü keskin
sharp-eyed adj. keskin gözlü
sharp-pointed adj. keskin uçlu
sharp-set adj. sert
sharp-set adj. keskin
sharp-sighted adj. keskin görüşlü
sharp-sighted adj. keskin gözlü
sharp-sighted adj. gözü keskin
sharp-sighted adj. gözleri keskin
sharp-tongued adj. sivri dilli
sharp-witted adj. zeki
sharp-witted adj. zekası zehir gibi
sharp-witted adj. cin fikirli
very sharp adj. sipsivri
very sharp adj. jilet gibi
very sharp adj. çok keskin
at four o'clock sharp adv. saat tam dörtte
at one o'clock sharp adv. saat tam 1'de
at three o'clock sharp adv. tam saat üçte
at three o'clock sharp adv. saat tam üçte
in a sharp voice adv. keskin bir sesle
in sharp contrast to prep. kesin/tam bir zıtlık/karşıtlık içinde
look sharp! interj. dikkat et!
Phrases
with a sharp blow küt diye
Colloquial
sharp as a razor çok keskin
sharp as a razor jilet kadar keskin
sharp-sighted keskin gözlü
sharp-sighted keskin bakışlı
short sharp shock acil ve şiddetli bir şekilde cezalandırmak
Idioms
a sharp old bird eşi bulunmaz
a short sharp shock iyi bir ders (vermek)
as sharp as a needle zehir gibi
as sharp as a needle zehir zemberek
as sharp as a needle cin gibi
as sharp as a razor keskin zekalı
as sharp as a razor jilet kadar keskin
as sharp as a razor çok keskin
as sharp as a tack gözlerinden zeka fışkıran
as sharp as a tack cin gibi
as sharp as a tack çok zeki
as sharp as a tack keskin zekalı
as sharp as a whip cin gibi
be as sharp as a needle leb demeden leblebiyi anlamak
be at the sharp end of something topun ağzında olmak
have a mind as sharp as a steel trap zehir gibi akıllı olmak
have a mind as sharp as a steel trap keskin bir zekaya sahip olmak
have a mind as sharp as a steel trap çok zeki olmak
have a sharp tongue sivri bir dili olmak
look sharp! çabuk ol!
look sharp! elini çabuk tut!
put/throw something into (sharp/stark) relief iyice belirginleştirmek
razor-sharp jilet gibi keskin
sharp as a needle cin gibi
sharp as a razor blade jilet gibi keskin
sharp as a tack cin gibi
sharp as a whip cin gibi
sharp tongue sivri dil
sharp wit keskin zeka
sharp wit pratik zeka
sharp-eared kulağı keskin
stay sharp tetikte olmak
the sharp end (brit) (bir işin) en zor kısmı
throw something into sharp relief keskin biçimde görünür kılmak
throw something into sharp relief bir şeyi net/bariz bir biçimde ortaya koymak
Speaking
at 10 sharp saat tam10'da
at one o'clock sharp saat tam birde
look sharp canlanın
look sharp! acele et!
look sharp! gözünü dört aç!
look sharp! çabuk ol!
Trade/Economic
sharp decrease büyük düşüş
sharp fall sert düşüş
start the day with a sharp fall güne sert bir düşüşle başlamak
Law
sharp practices dalavere
sharp practices hileli işler
Technical
brown and sharp gauge brown ve sharp ölçeği
resistance to cutting by sharp objects keskin cisimler tarafından kesilmeye direnç
sharp corner keskin köşe
sharp curve keskin kurp
sharp edge keskin kenar
sharp edge işlenmemiş kenar
sharp fire kısa ve parlak alev
sharp image keskin imaj
sharp notch keskin çentik
sharp notch sivri çentik
sharp sand keskin köşeli kum
sharp sands keskin kumlar
sharp sands köşeli kumlar
sharp series sharp dizisi
sharp transition keskin tranzisyon
sharp transition kısa rakotman
sharp turns dönemeçler
sharp-crested flood keskin pikli feyazan
sharp-crested weir ince kenarlı savak
sharp-crested weir keskin kenarlı savak
sharp-edge keskin uç
sharp-edged keskin ağızlı
sharp-edged keskin köşeli
sharp-edged objects keskin veya sivri uçlu nesneler
sharp-edged weir keskin kenarlı savak
sharp-notch strength sivri çentik dayancı
Computer
c sharp c# programlama dili
extra sharp çok fazla keskin
sharp av device sharp av aygıtı
sharp dv device sharp dv aygıtı
Traffic
sharp turns virajlar
Medical
sharp ache şiddetli ağrı
sharp ache şiddetli sancı
sharp ache şiddetli acı
sharp object injuries kesici delici alet yaralanmaları
sharp object injury kesici delici alet yaralanması
Gastronomy
a very sharp and salty cheese wrapped in goatskin tulum peyniri
Zoology
sharp-limbed keskin uzuvlu
sharp-limbed sivri uzuvlu
sharp-tailed grouse kara başlı dikkuyruk
sharp-tailed grouse dikkuyruklu bir kuzey amerika ördeği
Botanic
sharp dock kuzukulağı
Linguistics
non-sharp diyezleşmemiş
Military
sharp turns keskin dönüşler
Music
a douple sharp la çift diyez
a sharp la diyez
b douple sharp si çift diyez
b-sharp si diyez
c dople sharp do çift diyez
c sharp do diyez
d douple sharp re çift diyez
d sharp re diyez
e douple sharp mi çift diyez
e sharp mi diyez
f douple sharp fa çift diyez
f sharp fa diyez
g douple sharp sol çift diyez
g sharp sol diyez
British Slang
half-sharp beyinsiz
half-sharp salak
half-sharp ahmak
half-sharp aptal
half-sharp alık
half-sharp mankafa