ince - Turco Inglés Diccionario
Historia

inceSignificados de "ince" en diccionario inglés turco : 91 resultado(s)

Turco Inglés
Common Usage
ince slender adj.
ince fine adj.
ince thin adj.
ince slim adj.
General
ince paper adj.
ince brittle adj.
ince fragile adj.
ince elegant adj.
ince tactful adj.
ince gaunt adj.
ince sensitive adj.
ince flimsy adj.
ince sylphish adj.
ince attenuate adj.
ince sharp adj.
ince lank adj.
ince small adj.
ince scarious adj.
ince slight adj.
ince eggshell adj.
ince tenuous adj.
ince subtile adj.
ince dainty adj.
ince spare adj.
ince polite adj.
ince courteous adj.
ince subtle adj.
ince civilized adj.
ince fey adj.
ince tender adj.
ince gracile adj.
ince sylphlike adj.
ince delicate adj.
ince nice adj.
ince finer adj.
ince petite adj.
ince papery adj.
ince thinner adj.
ince weazen adj.
ince thiner adj.
ince soft adj.
ince attentive adj.
ince precision adj.
ince graceful adj.
ince lean adj.
ince keen adj.
ince exquisite adj.
ince urbane adj.
ince attic adj.
ince thinning adj.
ince gossamer adj.
ince gracious adj.
ince sophisticated adj.
ince thin adj.
ince light adj.
ince genteel adj.
ince accurate adj.
ince diplomatic adj.
ince gentle adj.
ince bland adj.
ince chivalrous adj.
ince exact adj.
ince tricky adj.
ince civilised adj.
ince slimline adj.
ince narrow adj.
ince tactful adj.
ince tenuious [obsolete] adj.
ince elongated adj.
ince understated adj.
ince unhardy adj.
ince leptosome adj.
ince macilent adj.
ince finely adv.
ince lepto- pref.
ince lept- pref.
Trade/Economic
ince refined adj.
Technical
ince thinnish adj.
ince thin adj.
ince slim adj.
Computer
ince acute adj.
Textile
ince slim adj.
Automotive
ince fine adj.
ince thin adj.
Biochemistry
ince ultra adj.
Linguistics
ince clear adj.
ince front adj.
Meteorology
ince thin adj.
Photography
ince weak adj.
Archaic
ince tid adj.
Slang
ince rackabones n.

Significados de "ince" con otros términos en diccionario inglés turco: 500 resultado(s)

Turco Inglés
Common Usage
ince dal twig n.
ince espri wit n.
ince zeka wit n.
ince düşünceli tactful adj.
General
ince katmanlara bölmek foliate v.
ince doğramak mince v.
acı ve ince bir çığlık atmak screech v.
ince eleyip sık dokumak   go over something with a fine tooth comb   v.
ince kesmek sliver v.
ince boya tabakasıyla kaplamak wash v.
ince eleyip sık dokumak sift v.
ince ince kıymak chop up v.
ince sesle söylemek pipe v.
ince eleyip sık dokumak go over something with a fine comb v.
ince farklara dikkat etmek subtilize v.
ince işle ve emekle meydana getirmek elaborate v.
ince eleyip sık dokumak scrutinize v.
ince ayar yapmak adjust finely v.
ince ince doğramak chop up v.
ince eleyip sık dokumak split hairs v.
ince eleyip sık dokumak refine v.
bir şeyi ince bir tabaka halinde sürmek spread something thin v.
ince eleyip sık dokumak pick holes in v.
ince eleyip sık dokumak go over v.
ince eleyip sık dokumak pick over v.
ince bir görünüm vermek slim v.
ince tabakalar halinde dökülmek flake off v.
ince eleyip sık dokumak go through v.
ince kağıtlara basmak press into thin sheets v.
ince eleyip sık dokumak be too particular v.
ince eleyip sık dokumak niggle v.
ince bir dalla dövmek switch v.
ince eleyip sık dokumak split v.
ince eleyip sık dokumamak   not to mince matters   v.
ince eleyip sık dokumak fuss v.
ince maden tabakasıyla kaplamak wash v.
ince bir tabaka ile kaplamak film v.
ince eleyip sık dokumak be too fussy v.
ince eleyip sık dokumak scrutinise v.
ince bir altın katmanı ile kaplamak gild v.
ince eleyip sık dokumak make tiny distinctions v.
ince ayar çekmek adjust finely v.
ince eleyip sık dokumak go over the matter with a fine-toothed comb v.
ince düşünmek be considerate v.
ince düşünmek be thoughtful v.
ince ayarlamak fine-tune v.
ince ayar yapmak fine-tune v.
en ince ayrıntısına kadar tasarlamak planify v.
ince ince süzülmek/akmak wick v.
sebzeleri veya eti pişirmek için ince ince dilimlemek french v.
ince farklara dikkat etmek subtilise v.
ince eleyip sık dokumak canvass v.
ince ince uğraşmak labor v.
ince ince uğraşmak labour v.
ince ayrıntılara dikkat etmek nuance v.
ince ayrıntılara değer vererek davranmak nuance v.
basınçla havaya karışan ince sıvı tanecikleri haline getirmek nebulise v.
basınçla havaya karışan ince sıvı tanecikleri haline getirmek nebulize v.
(kaşıktan) iplik gibi ince dökülmek thread v.
ince bir dalla dövmek twig v.
ince toz haline getirmek levigate v.
suda bekleterek ince tozları ayırmak levigate v.
ince iş (aşk) affair n.
ince fark shade n.
ince kabuklu midye thin shelled mussel n.
ince çizgili kumaş hairline n.
ince sac levha latten n.
tipik olarak kuzey amerika'nın batısında görülen toz gibi çok ince yağan kar champagne powder n.
ince alay irony n.
ince altın gold foil n.
ince kuş tüyü down n.
ince kağıt tissue n.
birkaç ince daldan ibaret dayak aleti rod n.
ince zevk sophistication n.
ince kumaş byssus n.
ince ve zayıf nahif olma frailty n.
ince olmama inelegance n.
çok ince kumaş zephyr n.
çok ince dal (kesilmiş) switch n.
uzun ince parça sliver n.
ince uzun sandal toothpick n.
havada uçan ince örümcek ağı gossamer n.
ince kumaş voile n.
tropik bölgelerde zaman zaman bulutsuz gökyüzünden düşen ince yağmur serein n.
ince taraf (bir konuya/düşünceye ait) subtlety n.
ince teklif tender offer n.
ince kuştüyü down feather n.
ince kılıç rapier n.
ince kopya kağıdı flimsy n.
ince örtü film n.
ince iş elbow grease n.
ince espri attic wit n.
ince işle ve emekle meydana getiren elaborator n.
ince bir tabaka ile kaplı olma niteliği filminess n.
ince kömür small coal n.
ince tüy down n.
ince muslin kumaş mull n.
ince çizgi thread n.
güzel ve ince (kız/kadın) sylphlike n.
ince levha lamellae n.
ince iş affair n.
ince kıyım tütün return n.
meselenin ince taraflarını kavrayabilme yeteneği subtlety n.
ince çizgi fine line n.
ince ve zarif kız sylph n.
ince zeka wit n.
ince uç needlepoint n.
ince eleyip sık dokuyan kimse refiner n.
ince davranış sophistication n.
dal (ince) twig n.
ince bir nezaket tact n.
ince dilim sliver n.
yumuşak ince ipek sarcenet n.
ince tabaka film n.
ince çizgi stria n.
çok ince olma etherealness n.
ince espri wit n.
ince fark subtlety n.
ince maden tabakası wash n.
ince madeni tabaka leaf n.
ince yapılı slightly built person n.
kadın ayakkabısında ince ve sivri uçlu ökçe stiletto heel n.
ince boya tabakası wash n.
ince dal stick n.
ince parşömen vellum n.
ince tahta parçası batten n.
uzun ve ince makarna spaghetti n.
insan vücudu üzerindeki ince tüyler peach fuzz n.
ince fark nuance n.
ince kum silt n.
ince levha lamination n.
ince tanecik fine grain n.
ince ve renkli deri cordovan n.
ince ve iri madde fine and coarse material n.
ince ve güçsüz olma frailty n.
ince çizgi durumunda açılmış yara chasm n.
ince levha tin foil n.
ince sesli fülüt piccolo n.
ince mum taper n.
ince tüyler fuzz n.
ince iş yapan marangoz cabinetmaker n.
ince çatlak fissure n.
ince eleyip sık dokuma scrutiny n.
ince topuk stiletto n.
çok ince deri parçası blype n.
ince muslin butter muslin n.
ince tabaka lamellae n.
çok ince uç needlepoint n.
ince şerit shred n.
ince topuk spike n.
ince tutkal thin glue n.
ince boru capillary n.
ince çizgi (kumaşta) pinstripe n.
ince dal rod n.
ince bez scrim n.
ince zevk sahibi epicure n.
ince bir tabaka halindeki kar tanesi flake n.
ince dilimlere kesme aleti microtome n.
kabuğu ince pullar halinde dökülme (ağaç) exfoliating n.
ince uzun yaprak blade n.
ince duman haze n.
ince taneli donuk renkli kömür cannel coal n.
ince kömür fine coal n.
ince bir anlayış tact n.
ince ve güzel kız sylph n.
ince kağıt tabakası tissue layer n.
ayna veya bir resim çervesinin arkasında kullanılan ince levha scaleboard n.
ince ışık demeti bar n.
ince uzun bacaklar spindleshanks n.
ince bir tabaka halinde olan parça flake n.
uzun ve ince kumul seif n.
ince pamuk fine cotton n.
acı ve ince çığlık screech n.
insan vücudundaki ince sarı tüyler peach fuzz n.
ince tüy flue n.
ince tüy pile n.
ince kaplama washing n.
çok nazik ve ince bir dille yazan euphuist n.
ince taneli (sprey vb) fine mist n.
ince tel filament n.
ince el işi fancywork n.
ince espri swift wit n.
yağda kızartılmış kemiksiz ve ince et escalope n.
otun ince kuru sapı windlestraw n.
ince kağıt tissue paper n.
ince muşamba oilskin n.
ince dosya taper file n.
ince dal switch n.
ince el yazısı copperplate n.
ince kil pipeclay n.
çok ince ipek kumaş grenadine n.
ince çizgili desen hairline n.
ince fark a fine distinction n.
ince doku light case n.
bir tür ince ambalaj kağıdı tissue n.
çok ince mum taper n.
ince iş craftsmanship n.
ince dal sprig n.
ince filtre fine filter n.
ince çizgi hatch n.
ince noktalar the niceties n.
ince marangozluk cabinetwork n.
ince kum birikintisi fine sand spit n.
ince bel wasp waist n.
ince tüy fuzz n.
ince elek fine sieve n.
ince bağırsağın üst kısmı jejunums n.
ince bisküvi wafer n.
ince uzun bayrak streamer n.
ince döküm fine casting n.
ince çizgili takım elbise pinstripe suit n.
ince ayar fine adjustment n.
yılanbalığı ve bazı balıkların ince saydam larvaları leptocephali n.
çevresinden farklı renkte olan ince çizgi streak n.
ince taneli kömür slack n.
ince hasır palmetto n.
ince iş fine work n.
çok ince bir tür bürümcük gossamer n.
ince boru tube n.
ince yağmur drizzle n.
ince tozşeker caster sugar n.
ince eleyip sık dokuma scrutinizing n.
mikrotomla dokulardan ince kesitler yapma sectioning n.
ince eleyip sık dokuyan scrutiniser n.
ince eleyip sık dokuma scrutinising n.
ince eleyip sık dokuyan scrutinizer n.
ince dikiş iğnesi sharps n.
giysi astarı olarak kullanılan ince yün kumaş doku shalloon n.
ince bağırsak small bowel n.
ince porselen bone china n.
ince kumaş tissue n.
ince kağıt flimsy n.
ince işçilik elaborare n.
ince toz haline getirilmiş madde trituration n.
ince fitilli kadife kumaş needlecord n.
ince ipek ninon n.
ince ayrıntı nicety n.
çok ince kuştüyü crinet n.
çok ince kuştüyü crinel n.
ince filmler thin films n.
ince ayar fine tune n.
ince kesim fine cut n.
ince kıyım fine cut n.
ince yay hairspring n.
çok ince çatlak hair line n.
ince çizgi hairline n.
ince eleyip sık dokuma subtlety n.
ince yaprak lamina n.
ince tabaka lamina n.
yaprağın ince uzun kısmı lamina n.
ince levha lamina n.
ince ve kısa puro cigarillo n.
ince tahta döşeme batten n.
ince tahta batten n.
ince marangoz cabinetmaker n.
ince marangozluk cabinet making n.
ince marangozluk işi cabinetwork n.
ince iş yapan marangoz cabinet maker n.
ince marangoz cabinet maker n.
ince çakıl fine gravel n.
ince zar film n.
ince tabaka flake n.
ince parça flake n.
ince toz gereç flour n.
ince tüy floss n.
çok ince levha foil n.
çok ince levha folio n.
ince kıyım tütün bird's-eye n.
ince dişli tarak fine-toothed comb n.
yiyecekleri kitapları vb kaplamak ve korumak için kullanılan elastik ince tabaka shrink-wrap n.
ince film thin-film n.
ince gagalı martı slender-billed gull n.
ince gagalı kervançullu slender-billed curlew n.
ince odun demeti faggot n.
dişli ince çakıl grit n.
ince dilim chip n.
ince farkları görebilme discrimination n.
ince biçem elevated style n.
ince komedi high comedy n.
ince levha haline gelme lamination n.
ince levha haline getirme lamination n.
ince boru minibore n.
ince kireç meager lime n.
ince püskürtme boya katı mist coat n.
ince ayrıntı nuance n.
ince muslin mull n.
ince şim peel shim n.
ince duvar partition n.
ince çakıl pea gravel n.
ince zar pellicle n.
ince çakıl pebble n.
ince tüy pappus n.
ince kıl tentacle n.
ince şerit stripe n.
ince etli boru tube n.
ince dal wicker n.
ince dal twing n.
ince yumuşak kağıt tissue n.
ince altın tel gold thread n.
ince düşündürücü mizah tarzı dry humour n.
ince zeka subtle wit n.
ince kaplama tahtası clapboard n.
ince kapatıcı fırça precision concealer brush n.
kapüşonlu ince yağmurluk cagoule n.
bekletilmiş şarapların üzerinde meydana gelen ince tabaka beeswing n.
ince ve uzun bir puro cheroot n.
ince ve uzun bir puro stogie n.
ince uzun kılıç rapier n.
ince ayar (çekmek) tweak n.
ince bir dilim eritilmiş peynir a thin slice of melted cheese n.
şiş veya makine ile örülen ince saç cornrows n.
kontratın en ufak/ince ayrıntısı every last detail of the contract n.
ince espiri witty humor n.
ince espiri subtle humor n.
ince bel slim waist n.
ince bel/bel hattı trim waistline n.
ince zar membrane n.
sadece yüzme amaçlı kullanılan uzun ince havuz lap pool n.
ince saç thin hair n.
ince zevk refined taste n.
eski tablolarda görülen ince çatlak craquelure n.
ince yünlü kumaş doeskin n.
ince çizgiler fine lines n.
ince odun demeti fagot n.
çok ince olma aetherealness n.
ince düşünce kind thought n.
ince boğazlı kazak skivvy n.
ince detay fine detail n.
ince ayrıntı fine detail n.
ince detaylar fine details n.
ince ayrıntılar fine details n.
ince kaş thin eyebrow n.
ince uçlu şarj aleti thin pin charger n.
ince uçlu şarj cihazı thin pin charger n.
ince elbise thin dress n.
ince ses high pitch n.
ince toz yeşil çay matcha n.
her ince ayrıntı every single detail n.
ince tüy lanugo n.
kıyafetlerin kurutma makinesinden kırışık çıkmasını engelleyen ince yaprak dryer sheet n.
cep telefonunun kılıfında telefonun dik durmasını sağlayan ince bölme standee n.
kumaş ve benzeri ince ve yumuşak malzeme kesme aleti band knife n.
zayıf, ince insan (özellikle genç kadın) waif n.
boyna takılan ince ip ve rozetten oluşan kravat bolo tie n.
ince marangozluk cabinetry n.
toz şeklinde ince yağmur mizzle n.
ince zevk tack n.
çok ince doğranmış taze soğan, domates, nane, maydonoz ve bulgurla yapılan bir çeşit lübnan salatası tabouli n.
uçurtmanın ince ve uzun kuyruğu tail n.
mücevher yapımında kullanılan ince altın tabakasıyla kaplanmış pirinç talmi gold n.
dut ağacı kabuğundan yapılan ince bir bez tapa n.
dut ağacı kabuğundan yapılan ince bir bez tapa cloth n.
ince zevk tact n.
kırbaçlama için kullanılan ince dallar cane n.
dili damağa değdirerek çıkarılan ince ses tchick n.
yazın havada uçan ince örümcek ağı air thread n.
yazın havada uçan ince örümcek ağları air threads n.
geri kalanı kısa kesilmiş saçın enseye doğru sarkan uzun ince tutamı rattail n.
geri kalanı kısa kesilmiş saçın enseye doğru sarkan uzun ince tutamı rat-tail n.
ortalama çoğunluğun beğenisi için fazla ince ve kaliteli kalan ürün caviar n.
ince mum taper n.
dar ve ince parça label [obsolete] n.
anlam, fikir veya tutumdaki ince fark refinedness n.
ince eleyip sık dokuma refinedness n.
ince ruhlu olma refinedness n.
anlam, fikir veya tutumdaki ince fark refinement n.
ince eleyip sık dokuma refinement n.
ince ruhlu olma refinement n.
ince tabaka, plaka veya pullardan oluşan yapı lamellation n.
ateş yakmak için kullanılan ince tahta çubuklar chatwood n.
ince ayrıntı nicery [obsolete] n.
ince ayrıntılar niceties n.
ince ruh nobleness n.
ince işçilik neat work n.
iğneye benzeyen ince ve sivri uçlu nesne needle n.
ince derili olma thin-skinnedness n.
ince işçilikle dekore edilmiş bardak threaded glass n.
ince işçilikle dekore edilmiş bardak thread glass n.
geniş ince bir bıçak ile yapılan balta tobacco hatchet n.
geniş ince bir bıçak ile yapılan balta tobacco spud n.
ince dişli tarak toothcomb n.
ince ayar tweag [obsolete] n.
ince ve tiz ötüş twee n.
ince çubuklar twigs n.
numune almaya yarayan ince pense tweezer n.
alet veya silahın ince sivri çıkıntılı parçası tyne n.
sıvılar için ölçü kabı olarak da kullanılan uzun ince cam bardak ale yard n.
maddeyi çok ince bir toza dönüştürme alcoholization [obsolete] n.
göz büyüklüğü 200 olan bir elekten geçecek kadar ince öğütme all-sliming n.
zarif, ince şey elegance n.
ince yün veya ipek kumaş challis n.
en ince ayrıntısına kadar açıklama elementation n.
ince olmama underniceness n.
ince olmama ungentility n.
havayolu şirketinin adını taşıyan ince ve hafif çanta flight bag n.
ince bir sopa baton n.
ingiliz armalarında uçları kesik ince bir sopa şekli baton n.
ince bir tür av teknesi baidarka n.
ince tel kafes chicken wire n.
kaya üzerinde ince buz tabakası verglas n.
ince uzun parça bandeau n.
ince zeka esprit n.
ince dokulu pirinç veya bakır elek lawn n.
ateş yakmak için kullanılan ince kuru çubuk kindler n.
tek kullanımlık mendil olarak kullanılan katmanlı ince kağıt kleenex n.
uzun ve ince keskin çıkıntı knife n.
belçika'nın ypres kasabasına özgü ince dantel işlemesi ypres lace n.
ince, zayıf kimse leptosome n.
ince toz haline getirme levigation n.
suda bekleterek ince tozları ayırma levigation n.
parlak sırlı ince bir porselen markası belled® n.
güçlendirme amaçlı kullanılan ince demir şerit bend [obsolete] n.
ince şerit şeklinde toprak parçası landstreight n.
(kuyumculukta) genellikle düzensiz şekilde olan ince ve düz kesilmiş elmas lasque n.
uzun, ince ve dar olan şey lath n.
uzun, ince ve dar yapılı kimse lath n.
sağ elde ince ve uzun kılıç tutarken sol elde taşınan düşmanın ince ve uzun kılıcı ile yaptığı saldırıları savuşturmaya yaran hançer main-gauche n.
bir ses çıkarmak için titreşen ince sert bir çubuğa sahip bir vibratör vibrating reed n.
çok ince superfine adj.
kadar ince as slender as adj.
ince tüylü downy adj.
daha ince thiner adj.
ince ve hassas frail adj.
ince işle ve emekle meydana getirilmiş elaborated adj.
ince bir güzelliğe sahip exquisite adj.
lamel şeklinde ince tabaka halinde lamellose adj.
ince tüylerle kaplı fuzzy adj.
ince yapılı svelte adj.
aşırı ince precious adj.
en adaleli ve ince wiriest adj.
ince ve uzun dokunma uzvu olan (hayvan) pinnate adj.
ince ruhlu fine adj.
en ince thinnest adj.
uzun ince ağır bambudan yapılmış bir sopaya benzeyen lathy adj.
ince dallarla dolu spriggy adj.
ince yapılı spare adj.
ince uzun lank adj.
hatları ince ve güzel slender adj.
ince tüylü fuzzy adj.
ince ve güçsüz frail adj.
meselenin ince taraflarını anlayabilen subtle adj.
ince bir şekilde hazırlanmış subtle adj.
daha ince wispier adj.
ince şiddetli keen adj.
ince belli slim adj.
ince belli slim waisted adj.
çok ince (şey) tenuous adj.
uzun ince spindly adj.
meselenin ince taraflarını kavrayabilen subtle adj.
ince (iş) tricky adj.
ince dallardan örülmüş wickered adj.
ince tabakalardan yapılmış olan lamellated adj.
ince eleyip sık dokunmuş flyspecked adj.
ince belli wasp waisted adj.
ince belli slender adj.
ince zevkli kişilere hitap eden sophisticated adj.
ince dallardan örülmüş wicker adj.
ince olmayan coarse adj.
en ince ince yağan drizzliest adj.
ince bir zekayı yansıtan subtle adj.
en ince willowiest adj.
çok ince finespun adj.
en ince thinest adj.
yeterince ince thin enough adj.
fazlasıyla ince thin adj.
ufak ve ince yapılı slight adj.
uzun boylu ve ince lank adj.
çok ince minute adj.
hatları ince ve zarif olan sleek adj.
ince güzel sylphlike adj.
ince (yapı) delicate adj.
ince belli waspish adj.
çok ince etherial adj.
hafif ve ince ethereal adj.
ince ve uzun dokunma uzvu olan pinnate adj.
ince belli slender waisted adj.
daha ince leaner adj.
daha ince thinner adj.
kabuğu ince pullar halinde dökülmüş (ağaç) exfoliated adj.
kadar ince as thin as adj.
ince tabakalı laminated adj.
en ince leanest adj.
daha ince ince yağan drizzlier adj.
ince ve zarif svelte adj.
ince dilimler halinde flaky adj.
ince tüylü flossy adj.
en ince wispiest adj.
daha ince willowier adj.
ince çizgili (kumaş/giysi) pinstriped adj.
daha adaleli ve ince wirier adj.
ince eleyip sık dokunmuş scrutinized adj.
ince eleyip sık dokunmuş scrutinised adj.
daha ince slimmer adj.
en ince slimmest adj.
ince ince yarılmış skived adj.
en ince sharpest adj.
ince düşünmeyen groundling adj.
gibi ince as thin as adj.
üzeri ince tabakayla kaplı filmy adj.
ince taneli close-grained adj.