dirty - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

dirty

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"dirty" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 36 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
dirty f. pisletmek
dirty s. kirli
dirty s. pis
General
dirty f. batırmak
dirty f. bulaştırmak
dirty f. pislenmek
dirty f. kirletmek
dirty f. kirlenmek
dirty f. lekelemek
dirty f. pislemek
dirty s. müstehcen
dirty s. terbiyesiz
dirty s. bozuk
dirty s. edepsiz
dirty s. sisli
dirty s. çepel
dirty s. açık saçık
dirty s. murdar
dirty s. yolsuz
dirty s. ahlaksız
dirty s. iğrenç
dirty s. kirli
dirty s. rezil
dirty s. alçak
dirty s. galiz
dirty s. (hava) bozuk
dirty s. çirkin
dirty s. fırtınalı
dirty s. bulaşık
dirty s. bulanık
dirty s. kaka
dirty s. muzur
dirty s. çepelli
dirty s. aşağılık
Ottoman Turkish
dirty necis
dirty mülevves

"dirty" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 193 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
become dirty f. kirlenmek
get dirty f. kirlenmek
dirty dishes i. bulaşık
General
air somebody's dirty laundry in public f. ipliğini pazara çıkarmak
air somebody's dirty linen in public f. ipliğini pazara çıkarmak
be very dirty f. pislik götürmek
become dirty f. pislenmek
dirty one's pants f. altını pisletmek
do dirty work f. kirli iş yapmak
do dirty work f. pis iş yapmak
do someone else's dirty works f. birinin kirli işlerini yapmak
get dirty f. bulanmak
get dirty f. pislenmek
look dirty f. pis görünmek
make dirty f. pisletmek
make dirty f. kirletmek
play a dirty trick f. alavere dalavere yapmak
play a dirty trick on f. kancıklık etmek
play a dirty trick on f. külah giydirmek
play a dirty trick on f. kalleşlik etmek
play a dirty trick on somebody f. kalleşlik etmek
remove dirty dishes/glasses/bottles from the table f. (masanın) boşlarını almak
remove dirty dishes/glasses/bottles from the table f. boşları almak
wash one's dirty linen in public f. kirli çamaşırlarını ortaya dökmek
wash somebody's dirty linen in public f. ipliğini pazara çıkarmak
dirty and muddy water i. çirkef
dirty bomb i. kirli bomba
dirty book i. kirli/pis kitap
dirty bra i. kirli sutyen
dirty business i. kirli iş
dirty clothes i. kirliler/kirli elbiseler
dirty diamond i. savaş bölgelerinde çıkarılan ve savaş düzenini finanse etmekte kullanılan elmas
dirty dog i. aşağılık kimse
dirty end of the stick i. işin kötü tarafı
dirty environment i. kirli çevre
dirty feet i. kirli ayaklar
dirty fingernail i. kirli tırnak
dirty fingernail i. pis tırnak
dirty fingernail i. kirlenmiş tırnak
dirty hair i. kirli saçlar
dirty joke i. kötü şaka
dirty jokes i. bel altı esprileri/şakaları
dirty linen i. kirli çamaşır
dirty money i. pis ve kirli işler zammı
dirty money i. kara para
dirty operation i. kirli operasyon
dirty place i. çöplük
dirty sand i. pis kum
dirty secret i. kirli sır
dirty surface i. kirli yüzey
dirty things i. kirli işler
dirty things i. kirli şeyler
dirty trick i. üçkağıt
dirty trick i. alavere dalavere
dirty trick i. kancıklık
dirty trick i. pislik
dirty trick i. kahpelik
dirty trick i. hınzırlık
dirty trick i. kalleşlik
dirty trick i. alicengiz oyunu
dirty water i. kirletilmiş su
dirty water i. kirli su
dirty water pump i. kirli su pompası
dirty word i. terbiyesiz söz/laf/kelime
dirty words i. küfürlü konuşma
getting dirty i. kirlenme
white but dirty i. ak kirpani
damp and dirty s. izbe
dirty-minded s. aklı belden aşağı şakalara çalışan
dirty-minded s. terbiyesiz
very dirty s. muşamba gibi
Phrasals
dirty something up birşeyi kirletmek
Colloquial
a dirty room kirli oda
dirty crack kötü/kaba söz
dirty deal üçkağıt
dirty deal kazık (yeme)
dirty deal haksız muamele
dirty deal kazık yeme
dirty work pis iş
dirty work kirli iş
dirty work gayrimeşru iş
dirty work dürüst olmayan iş
down and dirty yarım yamalak
down and dirty baştan savma
down and dirty üstünkörü
down and dirty yalap şalap
down and dirty çekincesiz
down and dirty dobra
down and dirty kıyasıya rekabetçi
down-and-dirty (us) dürüst olmayan
Idioms
talk dirty f. küfürlü konuşmak
a dirty word kullanımından kaçınılan/ağza alınmayan kelime
a dirty word kirli/nahoş/hoşa gitmeyen/yasak söz veya kelime
air one's dirty linen in public ipliğini pazara çıkarmak
air one's dirty linen in public kirli çamaşırlarını ortaya dökmek
air someone's dirty laundry in public ipliğini pazara çıkarmak
air someone's dirty laundry/linen in public (us) kirli çamaşırlarını ortaya dökmek
air someone's dirty linen in public kirli çamaşırlarını dökmek
dirty book müstehcen kitap
dirty dog sütü bozuk
dirty dog hamuru bozuk
dirty laundry kişinin hataları
dirty one's hands elini kirletmek
dirty one's hands adını lekelemek
dirty one's hands utanç verici şey yapmak
do somebody's dirty work birisinin pis işlerini yapmak
do somebody's dirty work birisinin kirli işlerini yapmak
do someone’s dirty work birisinin kirli işlerini yapmak
do the dirty on somebody hainlik etmek
do the dirty on somebody birisinin arkasından iş çevirmek
do the dirty on somebody birini ele vermek
do the dirty on somebody kalleşlik yapmak
get hands dirty pis bir işe girişmek
get hands dirty kötü bir işe girişmek
get one's hands dirty adını lekelemek
get one's hands dirty elini kirletmek
get the dirty end of the stick okka altına gitmek
give a dirty look birisine pis pis bakmak
give a dirty look birisine ters ters bakmak
give somebody a dirty look birisine pis pis bakmak
give somebody a dirty look birisine ters ters bakmak
give someone a dirty look birine ters ters bakmak
play dirty hile yapmak
quick and dirty bir soruna kolay bir biçimde ve kesin olmayan bir çözüm bulma
quick and dirty basit ve kalitesiz bir biçimde üretilen
shoot a dirty look birisine ters ters bakmak
shoot a dirty look birisine pis pis bakmak
shoot somebody a dirty look birisine ters ters bakmak
shoot somebody a dirty look birisine pis pis bakmak
someone's dirty laundry (birisinin) kirli çamaşırları
someone's dirty laundry birini kirli çamaşırları
wash one's dirty laundry in public ipliğini pazara çıkarmak
wash one's dirty laundry/linen in public (brit) kirli çamaşırlarını ortaya dökmek
wash one's dirty linen in public kirli çamaşırlarını ortaya dökmek
wash one's dirty linen in public ipliğini pazara çıkarmak
Speaking
don't wash your dirty linen in public kirli çamaşırlarını ortaya dökme
it's a dirty job bu pis bir iş
my hands are dirty ellerim kirli
tell dirty jokes açık saçık fıkralar anlatmak
your hands are dirty ellerin kirli
Slang
a dirty old man itici derecede sekse ilgi duyan yaşlı erkek
a dirty old man kart zampara
a dirty weekend (brit) (özellikle evli olmayan iki insanın) haftasonu kaçamağı
dirty crack kaba söz
dirty crack ağıza alınmayacak söz/küfür
dirty crack küfür
dirty old man kart zampara
dirty talk seks sırasında yapılan argo konuşma
dirty trick orospuluk
do the dirty work pis işi yapmak
driving dirty sigortasız araba kullanma
talk dirty tahrik edici konuşmak
talk dirty seksi konuşmak
Trade/Economic
dirty bill of lading kirli konşimento
dirty exchange rate system gözetimli döviz kuru sistemi
dirty exchange rate system müdahaleli döviz kuru sistemi
dirty exchange rate system müdahaleli
dirty float kirli dalgalanma
dirty floating kirli dalgalanma
dirty fluctuation system kirli dalgalanma sistemi
dirty price kirli fiyat
dirty ship kirli gemi
Technical
dirty ballast kirli safra
dirty base kirli dip
dirty blank kir yarası
dirty casting pis içyapılı döküm
dirty casting pis döküm
dirty oils pis yakıtlar
dirty steel pis içyapılı çelik
dirty steel pis çelik
dirty-oil pump kirli yağ pompası
quick and dirty compiler çabuk ve kirli derleyici
Computer
a quick-and-dirty solution hızlı ve kötü bir yama (çözüm) yapmak
a quick-and-dirty solution geçici ve etkili olmayan bir yama yapmak
dirty bit kirli bit
dirty bytes in cache önbellekteki pis veri
dirty data bekleyen veri
links dirty? bağlantılar kirli mi?
on dirty kirlide
quick and dirty compiler çabuk ve kirli derleyici
Textile
dirty product kirli ürün
dirty product çevreye olumsuz etkisi bulunan ürün
Marine
dirty ship rafine edilmemiş ürün taşıyan tanker
dirty ship kirli gemi
Medical
dirty laundry trolley kirli çamaşır arabası
Gastronomy
dirty smell pis koku
British Slang
dirty pillows memeler
dirty pillows göğüsler
dirty stop-out (özellikle geceleyin) seks amacıyla bir başkasının evine gitmiş kimse
dirty-mac uzun yağmurluk
do the dirty on (someone) birini dolandırmak
do the dirty on (someone) birini boynuzlamak
do the dirty on (someone) birini aldatmak