geri - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

geri"geri" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 36 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
geri back i.
General
geri arrears i.
geri behind i.
geri reclaim i.
geri background i.
geri posterior i.
geri remainder i.
geri rest i.
geri lag i.
geri back i.
geri rear i.
geri low s.
geri slow s.
geri hind s.
geri imbecile s.
geri undeveloped s.
geri rearward s.
geri reversing s.
geri provincial s.
geri little s.
geri stupid s.
geri reverse s.
geri backward s.
geri aback zf.
geri backwards zf.
Technical
geri aft
geri rear
Computer
geri back
geri backward
geri back to
geri bksp
geri backspace
geri back space
geri previous
geri prev
Sport
geri hind

"geri" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
(yediklerini) geri çıkartmak regurgitate f.
geri çekmek retract f.
geri çekilmek recede f.
geri çekmek draw back f.
geri ödemek repay f.
geri çevirmek refuse f.
geri almak take back f.
geri çekilmek withdraw f.
geri çekmek withdraw f.
geri çevirmek decline f.
geri çekilmek retreat f.
geri çevirmek reject f.
geri ödemek refund f.
geri sarmak rewind f.
(para) geri vermek repay f.
geri dönmek return f.
geri almak retrieve f.
geri püskürtmek repulse f.
(yaptığını) geri almak undo f.
geri almak withdraw f.
geri çevirme refusal i.
geri bildirim feedback i.
geri kalan remainder i.
geri ödeme repayment i.
geri kazanmak regain i.
geri zekalı retarded i.
geri alınamaz irrecoverable s.
General
hakları geri vermek rehabilitate f.
geri çekilmek pull away f.
geri çevirmek repudiate f.
geri durmak hang back f.
geri vermek restore f.
çarpıp geri sıçramak rebound f.
geri vermek retrocede f.
geri gitmek return f.
geri plana geçmek recede f.
ruhsatı geri almak revoke a licence f.
geri adım atmak retreat f.
geri çekilmek set back f.
geri dönmek go back f.
geri dönmek get back f.
geri vermek give it back f.
geri çekilmek (anlaşma vb) resile f.
geri gitmek recede f.
sözünü geri almak eat one's words f.
geri tepmek kick back f.
geri almak recapture f.
geri gitmek (daktiloda/bilgisayarda) backspace f.
geri dönmek cut back f.
geri kalmak drop behind f.
geri kazanmak recycle f.
geri vermek hand back f.
geri almak retake f.
geri çekilmek shrink back f.
geri çekilmemek stand firm f.
geri istemek reclaim f.
geri istemek want back f.
geri almak devest f.
geri kalmamak not to fail to do something f.
parayı geri vermek refund f.
geri almak swallow f.
geri gelmek recoil f.
geri dönüşümünü sağlamak recycle f.
geri durmak abstain from f.
geri gelmek come back f.
geri almak resume f.
geri vermek cede back f.
dumanı geri vermek smoke f.
geri kaçmak wince f.
geri tepmek (motorun ateşi) backfire f.
adaylığını geri çekmek withdraw one's candidacy f.
geri kalmak (saat) lose f.
pedalı geri çevirmek backpedal f.
geri geri gitmek back f.
iz sürerek geri gitmek retrace f.
geri getirmek bring back f.
geri istemek recall f.
inatla geri geri gitmek jib f.
geri dönmek regain f.
geri çağırmak reclaim f.
geri vermek refund f.
geri gelmek come back to f.
geri almak retract f.
geri ödemek replace f.
birini geri çağırmak call someone back f.
geri çevirmek send back f.
geri çekilmek blench f.
geri tepmek backfire f.
sözünü geri almak swallow one's words f.
itirazını geri almak withdraw one's objection f.
geri dönmek zorunda bırakmak drive back f.
geri almak recall f.
geri kalmak hang back f.
geri dönmek turn back f.
geri çekilmek beat a retreat f.
geri çevirmek decline f.
geri vermek render f.
geri/ileri olmak be off f.
geri gitmek retrograde f.
geri çağırmak call back f.
sahnelere geri dönmek return to stage f.
geri izlemek backtrack f.
geri almak set back f.
geri oturmak reseat f.
geri dönmek return f.
görevine geri vermek reinstate f.
geri getirmek reinstate f.
geri tepmek back fire f.
ileri geri gitmek go back and forth f.
geri kalmamak not to fail to do f.
geri vurmak strike back f.
geri cevaplamak respond f.
bedelini verip geri almak redeem f.
geri almak retrieve f.
geri gitmek repass f.
geri dönmek come back f.
geri tepmek (silah) kick f.
geri çıkarmak disannex f.
geri kalmak fall behind f.
geri kalmak be slow f.
geri vermek return f.
çarpıp geri gelmek rebound f.
geri çevirmek reverse f.
geri tepmek boomerang f.
geri koymak replace f.
geri tepmek rebound f.
adımını geri almak withdraw from an enterprise f.
geri çevirmek spurn f.
geri almak (saati) put back f.
geri göndermek send back f.
geri basmak move backwards f.
geri almak put something back f.
geri kalmak lag behind f.
geri göndermek remand f.
geri kalmamak be as good as f.
geri püskürtmek (düşmanı) repel f.
geri çekmek recall f.
geri vermek give back f.
geri göndermek (tutuklu) remand f.
arabayla geri götürmek drive back f.
geri tepme backlash f.
aynı yoldan geri dönmek double back f.
geri akmak regurgitate f.
geri tepmek (silah) recoil f.
geri çevirmek repel f.
geri kalmak (saat) lose time f.
geri çevirmek turn away f.
geri ödemek refund f.
geri gelmek return f.
geri çevirmek fall down f.
geri fışkırmak regurgitate f.
geri gitmek back up f.
geri çevirmek repulse f.
geldiği yoldan geri dönmek backtrack f.
geri yürütmek back f.
geri götürmek return f.
geri çekilmek step back f.
geri dönmek backtrack f.
sözünü geri almak unsay f.
alınmış parayı geri vermek refund f.
geri çekmek retract to f.
geri kalmak stay behind f.
geri ödemek reimburse f.
geri beslemek feedback f.
geri hamle yapmak retreat f.
çalınmış eşya veya parayı sahibine geri vermek kick back f.
ayakları geri geri gitmek drag one's heels f.
geri getirmek restore f.
geri çekmek draw away f.
geri vermek pay back f.
geri püskürtmek repulse f.
aynı yoldan geri gitmek retrace one's steps f.
geri kalmak draw back f.
geri kalmak hang fire f.
geri çekmek draw off f.
geri çekilmek lose ground f.
geri tepmek kick f.
geri tepmek (tüfek) kick back f.
zaman içinde geri dönmek return in time f.
adaylığını geri çekmek withdraw someone's candidacy f.
geri çevirmek turn down f.
uyruğunda olduğu ülkeye geri göndermek repatriate f.
zoraki geri vermek disgorge f.
geri gelmek get back f.
geri dönmek start back f.
geri çekmek revoke f.
geri göndermek return f.
kılıcı geri çekmek recover f.
geri götürmek take back f.
biraz geri çekilmek (korkunç bir manzara karşısında) wince f.
geri çekilmemek stand fast f.
geri almak draw back f.
geri ödemek pay back f.
geri çekilmek draw back f.
geri gitmek regress f.
geri aramak ring back f.
sözünü geri almak retract f.
teklifi geri çekmek withdraw one's offer f.
geri gelmek comeback f.
eski mevkiini geri vermek reinstate f.
geri kalmak (saat) be slow f.
geri çekilmek fall back f.
sözünü geri almak recant f.
geri çıkmak regurgitate f.
geri sekmek rebound f.
geri kalmak hang behind f.
yeniden görevine geri getirilmek be reinstated in one's post f.
geri kalmak lag f.
geri cevaplamak reply f.
çarparak geri tepmek carom f.
geri sürmek back f.
geri çekmek (darbe yememek için kendini) flinch f.
geri çekilmek retire f.
geri almak get back f.
geri tutmak restrain f.
geri sürmek back up f.
burun kıvırarak geri çevirmek spurn f.
geri gitmek go back f.
geri getirmek brought back f.
sekip geri gelmek bound f.
geri durmak refrain f.
geri almak claw back f.
geri bırakmak set back f.
geri getirmek return f.
bilincini geri kazanmak regain consciousness f.
teklifi geri çekmek withdraw an offer f.
geri çekilmek regress f.
geri vurmak return f.
geri çekilmek retract f.
geri satın almak buy back f.
geri almak declare off f.
geri tepmek recoil on f.
bir hakkı geri almak disentitle f.
geri koymak put back f.
geri döndürmek turn back f.
arabayla geri dönmek drive back f.
geri gitmek retrogress f.
geri çekmek retire f.
geri çevirmek turn back f.
geri kalmamak catch up f.
sözünü geri almak take back f.
ileri geri konuşmak sound off f.
geri çekilmek yield f.
yasal haklarını geri vermek inlaw f.
sahneye geri dönmek get back to the stage f.
yurduna geri göndermek repatriate f.
ülkesine geri göndermek repatriate f.
geri durmak abstain f.
geri istemek ask back f.
geri gitmek reverse f.
geri gitmek reach back f.
geri ödemek indemnify f.
geri almak revoke f.
geri vermek redeliver f.
geri almak recover f.
geri kalmak keep behind f.
istifasını geri çekmek withdraw one's resignation f.
geri çağırmak recall f.
geri kalmak (for a time piece) be slow f.
geri çevirmek return f.
geri kalmak remain behind f.
geri çevirmek give back f.
geri çevirmek negative f.
geri itmek drive back f.
geri tutmak hold up f.
başvurusunu geri çekmek withdraw one's application f.
geri kazanmak recuperate f.
geri iade etmek return f.
sözünü geri almak unspeak f.
bir isteği geri çevirmek reject a request f.
bir isteği geri çevirmek turn down a request f.
doğal rengini geri kazanmak grow back to one's natural colour f.
bir isteği geri çevrimek refuse a request f.
yapılan tahmini geri çekmek unpredict f.
korkakça geri çekilmek (askeri birlik vb) exfiltrate f.
bir isteği geri çevirmek return a request f.
borcu geri ödemek pay back the debt f.
geri kaydetmek sign up again f.
geri kaydetmek reregister f.
geri kaydetmek rerecord f.
geri çekilmek pull back f.
geri kaydetmek reinscribe f.
geri itmek push back f.
konuya geri dönmek return to the subject f.
konuya geri dönmek get back to the subject f.
saatini geri almak put one's watch backward f.
daveti geri çevirmek refuse the invitation f.
daveti geri çevirmek decline the invitation f.
geri almak put back f.
geri dönüp bakmak look back f.
geri bildirimde bulunmak provide feedback f.
geri bildirimde bulunmak give feedback f.
geri bildirim almak receive feedback f.
geri bildirim almak get feedback f.
geri bildirim yapmak give feedback f.
geri bildirim yapmak provide feedback f.
(parasını) geri vermek reimburse f.
geri kazanmak recover f.
geri çevirmek reject f.
bedelini vererek geri almak redeem f.
geri sarmak rewind f.
ilkel haline geri dönmek revert f.
geri gelmek revive f.
(eski durumuna) geri dönmek revert f.
geri püskürtmek repel f.
geri vermek repay f.
geri dönmek fetch up f.
geri çekilmek flinch f.
sözünü geri almak back-pedal f.
-den geri kalmamak keep up with f.
-den geri kalmak lag behind f.
geri kaydetmek re-enroll f.
başlangıç noktasına geri dönmek get back f.
çıkış noktasına geri dönmek get back f.
(iş hayatında vb) geri kalmak get behind (with) f.
geri getirmek get back f.
geri vermek get back f.
geri çekilmek backpedal f.
geri çekilmek retreat f.
haklarını geri vermek reinstate f.
mülkiyetine geri geçmek pass back into the ownership f.
geri vermek make up f.
geri almak keep behind f.
geri sıçramak rebound f.
geri çekilmek recoil f.
geri kazanmak reclaim f.
geri dönmek için yola çıkmak start f.
derslerden geri kalmak fall behind in the class f.
derslerden geri kalmak fall behind f.
gerisin geri fırlatmak hurl back f.
geri isteyip toplamak call in f.
geri gelmek be back f.
geri dönmek repatriate f.
geri adım atmak take steps backward f.
verilen hakkı geri almak divest f.
eski sevgilisine geri dönmek return to ex f.
eski sevgiliye geri dönmek return to ex f.
eski sevgilisine geri dönmek go back to one's ex-gf/bf f.
eski sevgiliye geri dönmek go back to one's ex-gf/bf f.
geri çevirmek deny f.
ait olduğu yere geri bırakmak put something back where it belongs f.
ait olduğu yere geri bırakmak replace f.
aldığı yere geri koymak replace f.
aldığı yere geri koymak put something back where it belongs f.
asıl sahibine geri vermek return something to real owner f.
asıl sahibine geri vermek return to the rightful owner f.
asıl sahibine geri vermek return something to true owner f.
asıl sahibine geri vermek return to the original owner f.
derhal geri bildirim almak receive prompt feedback f.
hemen geri bildirim vermek give prompt feedback f.
siparişi geri almak cancel an order f.
geri bırakmak recede f.
yoldan geri dönmek put back f.
siparişleri geri almak revoke an order f.
geri kazanmak gain back f.
parasını geri vermek reimburse f.
son yapılan işlemi geri alma undo f.
saatleri geri almak spring ahead f.
saatleri geri almak set the clock back f.
protesto edilerek geri gelmek be returned protested f.
geri rapor etmek report back f.
geri bildirimde bulunmak report back f.
koşarak geri gelmek run back f.
(öneri) geri çevrilmek (an offer to be) rebuffed f.
yetkiyi geri almak withdraw the authority f.
yetkiyi geri almak take back the authority f.
geri çevirmek turn someone down f.
eve geri dönmek go back home f.
eve geri gitmek go back home f.
korkuyla geri çekilmek draw back in horror f.
saatleri geri almak fall back f.
(darbe yememek için) (vücudunu/vücudunun bir parçasını) geri veya bir yana çekmek flinch f.
gücünü geri kazanmak get back one's strength f.
bir daveti geri çevirmek beg something off f.
geri kazandırmak regain f.
bir borcu geri ödemek repay a loan f.
bir krediyi geri ödemek repay a loan f.
geri plana atmak push something into the background f.
bir mülteciyi ülkesine geri göndermek repatriate f.
avantajı geri almak get the advantage back f.
geri ödeme yapmak pay back f.
gökyüzüne geri dönmek return to the sky f.
geri dönemeyecek kadar yol almış olmak be too far gone to go back now f.
işe geri dönmek go back to work f.
zamanda ileri geri gitmek move forward or backward in time f.
kampa geri dönmek get back to camp f.
-e geri dönmek get back to f.
birine bir şeyi elden geri vermek hand something back to someone f.
parasını geri istemek ask for one’s money back f.
gerçeğe geri dönmek get back to reality f.
eve (geri) yönelmek head back home f.
(geri) eve yönelmek head back home f.
geri arabaya koşmak run back to the car f.
arabaya geri koşmak run back to the car f.
arabayı geri almak get the car back f.
geri almak için bir çeşit anlaşma yapmak make some sort of deal to get it back f.
zamanı geri döndürmek turn back time f.
bir borcu geri ödemek repay a debt f.
geri çekilip yeniden toplanmak fall back and regroup f.
geri çekilip yeniden toparlanmak fall back and regroup f.
hayatının geri kalan kısmında profesyonel bakıma ihtiyaç duymak need professional care for the rest of one's life f.
hayatının geri kalanı boyunca belden aşağısı felç olarak kalmak be paralyzed from the waist down for the rest of one's life f.
elinin tersiyle geri çevirmek reject/refuse strictly f.
işe geri dönmek come back to work f.
birinin sokaklara geri dönmesini istemek want someone back out on the street f.
geri çekil borusu çalmak sound the retreat f.
kararından geri dönmek reverse a decision f.
geri elde etmek retrieve f.
geri kalanı halletmek handle the rest f.
-den gerilemek/geri çekilmek recede from something f.
geri ödemek refund to f.
yüzüğünü geri istemek want one’s ring back f.
alınan havayı geri vermek exhale the air inhaled f.
alınan havayı geri vermek exhale the air breathed f.
kaseti geri sarmak run the tape back f.
geri aramak return a call f.
geri aramak return someone's call f.
kendini geri çekmek bite back f.
aynı yoldan geri dönmek backtrack f.
(birşeyi yerine) geri koymak return f.
geri çekilmek get back f.
ünvanını geri almak disentitle f.
isteksizce geri vermek disgorge f.
yetkisini geri almak disentitle f.
(hakkında) ileri geri konuşmak speak ill of f.
ileri geri bükmek twist back and forth f.
(eskiden yapılmış olan) bir iyiliğin karşılanmasını / geri ödenmesini istemek call in a favour f.
(eskiden yapılmış olan) bir iyiliğin karşılanmasını / geri ödenmesini istemek call in a favor f.
geri dönülmez adımlar atmak take irreversible steps f.
yayınevine geri göndermek send it back to the publisher f.
geri kaydetmek reenroll f.
sözünü geri almak backpedal f.
pedalı geri çevirmek back-pedal f.
geri kaydetmek re-enrol f.
geri çekilmek back-pedal f.
geri çekilmek give ground f.
bir ileri bir geri yürüyerek birşeyi atmak veya ondan kurtulmak walk off f.
geri dönüş yolunda olmak be en route back to f.
geri dönüştürmek recycle f.
geri geri gitmede sorun yaşamak have trouble in reverse f.
geri saymak count backwards f.
geri saymak count down f.
geri istemek revocate f.
geri çağırmak revocate f.
geri almak revocate f.
var olan yetkiyi geri almak deauthorise f.
var olan yetkiyi geri almak deauthorize f.
geri döndürmek reverse f.
yapılmış bir daveti geri çekmek veya iptal etmek disinvite f.
bir öneriyi geri çekmek turn down an offer f.
bir teklifi geri çevirmek turn down an offer f.
tacını geri almak decrown f.
yapılan bir daveti geri çekmek veya iptal etmek disinvite f.
işine geri göndermek repatriate f.
geri dönüşüm yapmak recycle f.
geri çevirmek abstrude f.
geri adım atmak budge f.
geri alınma withdrawal i.
geri çekilme regress i.
geri ödenen kısım rebate i.
geri zekalı tip drag i.
geri gelme işareti recall i.
geri alma taking back i.
geri kazanılmış kağıt recycled paper i.
geri dönüş turnaround i.
haklarını geri verme rehabilitation i.
kısmen geri zekalı kimse moron i.
geri verme refund i.
geri kafalı kimse hard hat i.
geri çevirme repulse i.
geri tepme reaction i.
geri kalan kısım remainder i.
geri kalan parça rump i.
vergi geri ödemeleri tax refunds i.
geri zekalılık mental deficiency i.
geri alınan evictor i.
en iyi video geri dönüşü best video return i.
şişelerin geri dönüşüm işlemine tabi tutulduğu yer bottle bank i.
geri tepen plan boomerang i.
geri kalan rest i.
geri ödeme reimbursement i.
sözünü geri alma recantation i.
geri çevirme declination i.
geri tepme kickback i.
geri kafalılık conservativeness i.
geri tepme return i.
geri çekilme flight i.
geri zekalılık imbecility i.
sözünü geri alma retraction i.
geri kalmış bölge backwoods i.
geri alma withdrawing i.
sağdan geri rightabout i.
sürekli geri tepme bouncing i.
geri alma recovery i.
geri plan rear i.
gasp edilmiş eşyayı geri alma davası replevin i.
geri çekilme recession i.
geri püskürtme repulse i.
geri alma disendowment i.
geri ödenen para refund i.