kademe kademe - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

kademe kademe"kademe kademe" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 2 sonuç

Türkçe İngilizce
General
kademe kademe step by step zf.
Technical
kademe kademe gradual

"kademe kademe" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 132 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
kademe stage i.
kademe grade i.
kademe level i.
kademe rank i.
General
kademe atlamak go on to the next stage f.
kademe atlamak go on to the next level f.
kademe atlamak be promoted (at work) f.
kademe atlamak be raised in rank f.
kademe atlamak be upgraded f.
kademe rung i.
kademe graduality i.
kademe remove i.
kademe grade i.
kademe caste i.
kademe bracket i.
kademe rank i.
üst kademe upper stage i.
kademe echelon i.
üst kademe superstructure i.
alt kademe lower level i.
alt kademe low level i.
kademe degree i.
kademe jump i.
kademe step i.
kademe range i.
kademe tarzında stepped s.
Colloquial
çok az/bir kademe/bir gömlek daha iyi notch above
çok az/bir kademe/bir gömlek daha iyi a notch better
Idioms
idari kademe the top brass
bir kademe/seviye altı notch below
Trade/Economic
üst kademe yöneticiler top executives
en alt kademe yöneticisi supervisor
toplumsal kademe gerilemesi status deprivation
bir şirket başka bir şirket tarafından devralınınca devralınan şirkette sözleşme gereği işlerini kaybeden üst kademe yöneticilerine ödenecek büyük miktardaki paralar golden parachutes
kademe scale
birinci ve ikinci kademe görevlileri first and second tier officers
yüksek kademe yöneticisi executive
orta kademe yönetim middle management
orta kademe yönetici middle level manager
alt kademe yönetici junior administrative officer
üst kademe yöneticisi top executive
orta kademe idare middle management
orta kademe yöneticileri minor executives
ilk kademe amiri first level supervisor
orta kademe yönetici mid level manager
orta kademe yönetici mid level director
üst kademe yönetici top executive
orta kademe müdür mid level director
orta kademe müdür mid level manager
alt kademe lower echelons
kademe aylığı level salary
kademe level
kademe birimleri level units
üst kademe upper-tier
Politics
genel olarak alt kademe ya da ikinci derece yöneticiler ve büro çalışanlarından oluşan meslek grubu üyesi c1 i.
kademe level
yüksek kademe yöneticilerin yetiştirilmesi executive development
ilk kademe belediyeler first tier municipalities
Technical
kademe stair
kademe step
ikinci kademe beton dökümleri second stage concrete lifts
kademe kademe -adım adım in steps
yük altında kademe değiştirici on-load tap changer
kademe tarzinda stepped
esas kademe main stage
esas kademe düzeltmesi calibration correction
kademe anahtarı tap switch
ara kademe step
birinci kademe kızdırıcı frst stage superheater
birinci kademe first stage
yükte kademe değiştirici load tap changer
ilk kademe first stage
kademe regülatörü stepper control
kademe modülü stepping module
kademe anahtarı stepping switch
kademe anahtarı step switch
kademe verimi stage efficiency
kademe basıncı stage pressure
son kademe kanat boyu last-stage blade length
son kademe kanat çemberi last-stage blade ring
son kademe last stage
son kademe kanadı last stage blade
son kademe final stage
yüksüz çalışan kademe değiştirici off-load tap changer
yüklü kademe değiştiricisi on-load tap changer
yüklü kademe değiştirici on-load tap changer
Informatics
kademe atlama step change
kademe değiştirici tap changer
Electric
birinci kademe adresleme first level addressing
kademe değiştirici tap-changer
yüksüz çalışan kademe değiştirici off-circuit tap-changer
yük altında çalışan kademe değiştirici on-load tap-changer
yük altında kademe değiştirici on load tap-changer
kademe pozisyonu indikatörü tap position indicator
darbe/kademe dönüş kaybı pulse/step return loss
frekans bölgesindeki darbe/kademe dönüş kaybının ölçülmesi measurement of the pulse/step return loss in the frequency domain
Construction
kademe derzi lift joint
Automotive
karbüratör kademe motoru carburetor stepper motor
karbüratör kademe motoru carburettor stepper motor
ikinci kademe çocuk güvenlik koltuğu stage 2 child safety seat
dördüncü kademe çocuk güvenlik koltuğu stage 4 child safety seat
birinci kademe çocuk güvenlik koltuğu stage 1 child safety seat
üçüncü kademe çocuk güvenlik koltuğu stage 3 child safety seat
Aeronautic
orta kademe kanopisi intermediate stage canopy
ilk kademe kanopisi first stage canopy
son kademe roket motoru apogee rocket
son kademe kanopisi final stage canopy
pozitif kademe positive stagger
Food Engineering
kademe stage
Environment
birinci kademe primary stage
ikinci kademe secondary stage
Military
üçüncü kademe bakımı third echelon maintenance
yarım kademe roketi half stage
üçüncü kademe bakım third echelon maintenance
mesafece kademe farkı gun difference
müteakip kademe kuvvetleri taarruzu follow forces attack
standart kademe aracı standard stage vehicle
dördüncü kademe bakımı fourth echelon maintenance
esas kademe top reference piece
esas kademe silahı reference piece
esas kademe atışı calibration fire
geri kademe rear echelon
ikinci kademe bakımı second echelon maintenance
ileri kademe forward echelon
kademe aracı stage vehicle
kademe bakımı echelon maintenance
kademe echelon
birinci kademe bakımı operator maintenance
beşinci kademe onarımı depot repair
birinci kademe bakımı first echelon maintenance
beşinci kademe onarımı fifth echelon repair
beşinci kademe bakımı fifth echelon maintenance