teklif - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

teklif"teklif" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 35 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
teklif proposal i.
teklif offer i.
General
teklif etiquette i.
teklif offer i.
teklif bidding i.
teklif resolution i.
teklif bargain i.
teklif formality i.
teklif submission i.
teklif proposition i.
teklif proffer i.
teklif advance i.
teklif overture i.
teklif offering i.
teklif motion i.
teklif bid i.
teklif proposal i.
teklif tender i.
teklif tendry [obsolete] i.
Trade/Economic
teklif suggestion
teklif bid
teklif tendering
teklif offer
teklif proposal
teklif offering
teklif proposition
Law
teklif tender
teklif resolution
Politics
teklif proposal
teklif motion
teklif tender
Insurance
teklif tender
Technical
teklif recommendation
teklif proposal
teklif tender

"teklif" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 431 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
(resmi) teklif etmek tender f.
(teklif) geçerli olmak stand f.
teklif vermek offer f.
teklif etmek bid f.
teklif etmek propose f.
teklif etmek offer f.
teklif verme bidding i.
Irregular Verb
(geçmiş zamanda) teklif etmek bade f.
General
kendiliğinden teklif etmek (bir işi yapmayı) volunteer to f.
evlilik teklif etmek propose f.
sunmak (teklif) lay f.
teklif etmek move f.
teklif götürmek make an offer f.
teklif vermek quote f.
teklif vermek bid f.
teklif edilmiş olmak be on the table f.
teklif etmek propose f.
evlenme teklif etmek pop the question f.
para karşılığında seks teklif etmek accost f.
geçmek (tasarı/teklif vb meclisten) get through f.
teklif vermek give an offer f.
teklif etmek proposition f.
teklif sunmak make a motion f.
teklif etmek hold forth f.
kendiliğinden teklif etmek (bir işi yapmayı) volunteer for f.
teklif etmek propound f.
teklif hazırlamak prepare an offer f.
teklif vermek tender f.
teklif etmek bade f.
teklif etmek proffer f.
düşük fiyat teklif etmek (başkasının önerdiği fiyattan) undercut f.
evlilik teklif etmek propose to somebody f.
geçmek (tasarı/teklif vb meclisten) go through f.
gerekenden düşük fiyatta teklif etmek undercharge f.
evlenme teklif etmek propose f.
müşterilere teşekkür etmek ve yeni iş bağlantıları kurmak umuduyla işveren pahasına teklif edilen ge junket f.
daha aşağı fiyat teklif etmek (başka bir kimse veya firmadan) underbid f.
teklif etmek bring forward f.
daha düşük teklif yapmak underbid f.
teklif etmek put up f.
çıkma teklif etmek ask someone out f.
iş teklif edilmek be offered a job f.
teklif sunmak offer f.
teklif sunmak make an offer f.
teklif sunmak present an offer f.
teklif sunmak propose an offer f.
evlenme teklif etmek make a proposal f.
evlilik teklif etmek make a proposal f.
öneri teklif etmek offer a suggestion f.
teklif sunmak submit an offer f.
teklif kabul etmek accept the offer f.
teklif değerlendirmek consider the proposal f.
teklif sunmak submit a proposal f.
teklif kabul etmek accept the proposal f.
teklif değerlendirmek evaluate the proposal f.
teklif sunmak submit a bid f.
teklif verme usulüyle satın almak purchase by tender f.
fiyat teklif etmek bid f.
teklif göndermek send an offer f.
teklif değerlendirmek evaluate an offer f.
teklif değerlendirmek consider an offer f.
teklif etmek offer f.
kendi isteğiyle teklif etmek volunteer f.
daha aşağı fiyat teklif etmek make a bid lower than another f.
daha aşağı fiyat teklif etmek underbid f.
arkadaşlık teklif etmek propose someone for friendship f.
daha yüksek teklif vermek outcall f.
bir teklif yapmak submit a proposal f.
teklif yapmak put forward a proposal f.
rüşvet teklif etmek offer bribe f.
rüşvet teklif etmek offer a bribe f.
teklif etmek make a suggestion f.
teklif etmek offer a suggestion f.
teklif yapmak make a proposal f.
teklif yapmak make a suggestion f.
teklif etmek make a proposal f.
teklif yapmak offer a suggestion f.
teklif götürmek make a bid f.
evlenme teklif etmek propose marriage f.
birine bir iş teklif etmek offer someone a job f.
teklif/öneri sunmak suggest a proposal f.
iyi bir maaş teklif etmek offer a good salary f.
birisi hakkında gizli bilgiler vermeyi teklif etmek overshare f.
bir şeyi (teklif,öneri) reddetmek take a pass f.
para karşılığında seks teklif etmek accoast [obsolete] f.
teklif etmek advance f.
bir konunun yıllık genel kurul toplantısında görüşülmesi için yapılan teklif remit [nz] f.
karşı teklif counteroffer i.
teknik teklif technical proposal i.
teklif verme bidding i.
elektronik teklif sunma sistemi electronic proposal submission system i.
teklif sistemleri suggession systems i.
fiyat (teklif olarak verilen) quotation i.
teklif etme suggestion i.
fiyat (teklif olarak verilen) quote i.
teklif eden kişi proposer i.
teklif isteme request for proposal i.
uygunsuz teklif proposition i.
teklif eden kimse proponent i.
ince teklif tender offer i.
karşı teklif counter offer i.
karşı teklif counterbid i.
sınırlı teklif limited offer i.
resmi teklif official offer i.
alternatif teklif alternate bid i.
teklif güvencesi bid security i.
teklif güvencesi bid guarantee i.
teklif veren bidder i.
teklif verme zamanı bid time i.
teklif verme ve görüşme evresi bidding and negotiating phase i.
teklif verme tarihi bid date i.
teklif verme süresi bidding period i.
teklif formu bid form i.
teklif teminatı bid bond i.
teklif evrakı bidding documents i.
ön teklif pre-offer i.
teklif isteme invitation to tender i.
çağrılı teklif verecekler invited bidders i.
görüşülmüş teklif negotiated tender i.
pazarlık edilmiş teklif negotiated tender i.
teklif mektubu proposal form i.
cazip teklif attractive offer i.
teklif isteme submission i.
teklif mektubu tender i.
en yüksek teklif highest bid i.
en fazla teklif highest bid i.
teklif eden proposer i.
teklif sahibi proposer i.
teklif değerlendirme proposal evaluation i.
revize edilmiş/değiştirmiş teklif revised proposal i.
teklif sunan bidder i.
teklif sunan offeror i.
teklif sunan offerer i.
iki kişinin de çok istediği halde yapamadığı bir şeyi belki karşıdaki kişi teklif eder diye birbirleriyle bakışması mamihlapinatapei i.
iki kişinin de çok istediği halde yapamadığı bir şeyi belki karşıdaki kişi teklif eder diye birbirleriyle bakışması mamihlapinatapai i.
(fiyat) teklif quotation i.
adil teklif fair offer i.
teklif veren kimse bidder i.
mukabil teklif counteroffer i.
reddedilmeyecek kadar iyi bir teklif an offer too good to refuse i.
ahlaksız teklif indecent proposal i.
teklif listesi offer list i.
açık teklif open offer i.
cömert teklif generous offer i.
cazip teklif tempting offer i.
belirsiz/deneme niteliğinde teklif tentative i.
teklif edilen bade s.
teklif edilebilir offerable s.
teklif edilmemiş unproposed s.
teklif alma yolu ile by tender zf.
Phrasals
çıkma teklif etmek ask out
birine evlilik teklif etmek propose to someone
birine evlenme teklif etmek propose to someone
Colloquial
çıkma teklif etmek ask for a date
çıkma teklif etmek make a date
evlilik teklif etmek pop the question
evlenme teklif etmek pop the question
veresiyemiz yoktur lütfen teklif etmeyiniz cash only don't ask for credits please
ilginç bir teklif an interesting offer
reddedilemeyecek bir teklif an offer one can't refuse
reddedilemeyecek bir teklif an offer that can't be refused
reddedilemeyecek bir teklif an offer that cannot be refused
geri çevrilemeyecek bir teklif an offer one can't refuse
geri çevrilemeyecek bir teklif an offer that cannot be refused
geri çevrilemeyecek bir teklif an offer that can't be refused
buluşma teklif etmek ask someone on a date
çıkma teklif etmek ask someone on a date
Idioms
dünyaları teklif etmek offer the moon
(teklif vb) halen daha geçerli olmak hold good for someone
son anda teklif yapmak make a last-ditch bid
reddedemeyeceği bir teklif yapmak make an offer one cannot refuse
reddedemeyeceği bir teklif sunmak make someone an offer one cannot refuse
reddedemeyeceği bir teklif yapmak give someone an offer one cannot refuse
reddedemeyeceği bir teklif sunmak give someone an offer one cannot refuse
reddedemeyeceği bir teklif yapmak make someone an offer one cannot refuse
reddedemeyeceği bir teklif sunmak make an offer one cannot refuse
birine evlenme teklif etmek ask for someone's hand (in marriage)
Speaking
bana iş mi teklif ediyorsunuz? are you offering me a job?
ne teklif ediyorsun? what're you offering?
bunu teklif etmen büyük incelik you're so kind to offer this
bunu teklif etmen büyük incelik you're very kind to offer this
bana bir iş teklif etti he offered me a job
bana çıkma mı teklif ediyorsunuz? are you asking me on a date?
bana çıkma mı teklif ediyorsun? are you asking me on a date?
bana iş teklif etti he offered me a job
ali ayşe'ye çıkma teklif etti ali asked ayşe out
ona çıkma teklif ettim o kabul etti I asked her out and she accepted
ona çıkma teklif ettim ve kabul etti I asked her out and she accepted
ona çıkma teklif ettim beni reddetti I asked her out and she refused
ona çıkma teklif ettim beni reddetti I asked her out and she rejected
bu bir teklif mi? is that an offer?
ona reddedemeyeceği bir teklif yapacağım I'm gonna make him an offer he can't refuse
Slang
düello teklif etmek demand satisfaction
Trade/Economic
tekrar teklif vermek rebid f.
yeniden teklif etmek rebid f.
tekrar teklif vermek re-bid f.
yeniden teklif etmek re-bid f.
hizmet teklif etmek tender f.
mal teklif etmek tender f.
teklif fiyatı bid price i.
pul veya sikke kataloğunda belli bir eşya için teklif edilen fiyat catalog i.
pul veya sikke kataloğunda belli bir eşya için teklif edilen fiyat catalogue i.
iki şirket arası pazarlıkta hedef şirkete makul bir teklif sunarak güven kazanan üçüncü tarafın, teklifini kabul ettirdikten sonra hedef şirketin rakibiyle güçlerini birleştirdiği devralma stratejisi lady macbeth strategy i.
satılacak cevher için verilen teklif ticket i.
teklif sayısı az olup işlemlerin zor uygulandığı (piyasa) thin s.
teklif edilen numune miktarı lot acceptance sampling
teklif çağrısı request for quotation
kesin teklif firm offer
teklif birim fiyatları bid unit prices
fiyat teklif etme quotation
teklif fiyatı offer price
iyi niyetli teklif bona fide proposal
teklif eğrileri offer curves
ilgilenen teklif sahipleri potential bidders
teklif etmek solicit
teklif etmek submit
parasal teklif bid
bağımlı teklif contingent proposal
teklif eğrisi offer curve
teklif edilen fiyat quoted price
ihale (teklif) fiyatı bid price
teklif fiyatı asking price
teklif etmek bid
teklif yapılmaması no solicitation of transactions
teklif çağrısı request for proposal
bir menkul değeri piyasada teklif edilen en iyi fiyattan satmak veya satın almak için borsa bankerine verilen emir at the market
ana teklif base bid
teklif edilmiş bidden
bir işin yarışma yoluyla en düşük fiyatı teklif edene yaptırılması yöntemi auction by underbidding
teklif yapmak make an offer
geçerli teklif standing offer
proje teklif çağrısı call for proposal
kısa teklif short proposal
karşı teklif counter proposal
teklif mektubu tender
teklif verme usulü tendering procedure
fiyat teklif etme bidding
emeklilik sözleşmesi teklif formu pension contract proposal form
teklif veren bidder
müşterek teklif joint bid
teklif süresinin kapanması closure of the bid
rakip teklif verilmesi competing bids
teklif edilen faiz oranı rate of the offered quotation
paket teklif package deal
ihale için teklif isteme call for tenders
açık artırmada fiyat teklif etme bidding
başkalarının teklifinden daha düşük teklif verme underbid
ihaleye teklif veren şirketler bidding companies
kapalı zarf usulü ile fiyat teklif etme closed bidding
önerme (teklif) bidding
geçerliliğini koruyan teklif standing offer
teklif vermek (ihale vb) tender
teklif edilen bidden
karşı teklif qualified acceptance
teklif edilen fiyat bid price
özel teklif bildirimi private offer notice
teklif sahibi bidder
teklif bedeli bid price
fiyat teklif etmek bid
teklif verme bidding
daha yüksek teklif higher bid
en fazla teklif highest bid
en düşük teklif lowest bid
fiyat teklif etmek quote
kapalı usulle teklif closed bidding
ilk teklif first bid
talep ve teklif yoktur no bid
sözlü teklif verbal offer
teklif garantisi tender guarantee
teklif etmek offer
teklif etmek suggest
özel teklif special bargain
alternatif teklif alternate bid
açık teklif open tendering
açık teklif open tender
teklif ilanı advertisement for bids
teklif çağrısı advertisement for bids
baz teklif base bid
taban teklif fiyatı base bid price
ana teklif tanımlamaları base bid specifications
sınırlı teklif restricted tender
sınırlı teklif restricted tendering
teklif mühendisi estimator-engineer
gerçek zamanlı teklif real-time offer
teklif mektubu vermek tender
karşı teklif counter offer
rakibin verdiği teklif rival bid
teklif edilmiş offered
teklif edilen fiyat offered price
teklif yapmak make a proposal
şahsi teklif private offering
karşı teklif counter motion
fiyat teklif edilmiş quoted
fiyat teklif etmek quote a price
teklif mektubu letter of tender
en düşük teklif veren lowest bidder
teklif tanımlamaları tender specifications
teklif isteme tendering
birinden daha yüksek teklif vermek outbid
teklif veren tenderer
teklif verme tendering
teklif edilen parayla alınması mümkün olan en kaliteli mal best buy
müzayede fazla teklif higher bid
ihale teklif dosyası bidding dossier
ihale teklif dosyası tender dossier
mukabil teklif counter offer
daha fazla para teklif etmek outbid
teklif fiyatı offered price
rüşvet teklif etme offering bribe
geçerli teklif valid offer
teklif mektubu proposal form
teklif etmek make an offer
teklif edilmiş temettü proposed dividend
teklif etme proposition
ek teklif rider
gizli teklif hidden offer
teklif isteme offer request
teklif geçerlilik süresi offer validity time
esnek teklif soft offer
kurumsal teklif corporate offer
teklif mektubu letter of offer
teklif geçerlilik süresi offer validity
bir kredinin ilk verilişinde teklif edilen cazip oran teaser rate
teklif beklemek wait for an offer
teklif geçmek bid
teklif geçmek make a bid
teklif geçmek make an offer
teklif tarihi offer date
teklif veren firma bidder
en iyi ve son teklif best and final offer
teklif gereğince per tender
teklif istemek request an offer from
kapalı teklif sealed bid
kapalı teklif usulü sealed bid method
özel teklif special motion
özel teklif special offer
küresel teklif global offer
toplu teklif global offer
ilk teklif fiyatı early-bird price
teklif verme şartnamesi bidding specifications
ihalede teklif veren kurum bidder company
teklif sahibi firma bidder company
teklif sahibi şirket bidder company
ihalede teklif veren şirket bidder company
teklif sahibi kurum bidder company
ihalede teklif veren firma bidder company
(ihale) teklif isteme mektubu letter of invitation to tender
rekabet edici teklif competitive bid
rekabetçi teklif competitive bid
teklif vermek place a bid
teklif hazırlama preparing an offer
daha düşük fiyat teklif etme underbidding
teklif taslağı draft proposal
londra bankalararası teklif edilen oran london interbank offered rate
teklif mühendisi tendering engineer
teklif mühendisi bidding engineer
veya en yakın teklif or nearest offer (ono)
teklif çağrısı call for tender
teklif savaşı bidding war
teklif yazısı offer letter
tercih edilen teklif sahibi preferred bidder
revize edilmiş/değiştirmiş teklif revised quotation
revize edilmiş/değiştirmiş teklif revised offer
teklif süresi quotation period
mali teklif financial offer
esnek kurumsal teklif soft corporate offer
teklif verme usulü bidding procedure
teklif birim fiyatı bid unit price
teklif isteği request for proposal (rfp)
teklif isteği offer request
teklif isteği order request
sesli teklif-kabul yöntemi open-outcry
kısmi teklif partial offer
kısmi teklif partial bid
kabul edilen en alt teklif bottom-line position
teklif talebi request for proposal (rfp)
teklif edilen tutar amount tendered
teklif fiyatı asking price
Law
borç veya tazminat karşılığı olarak para ya da mal teklif etme tendering i.
yemin teklif etmek tender an oath
teklif etmek tender
teklif etmek propose
teklif edilen offeree
teklif eden offeror
rüşvet teklif etmek offer bribe to
karşı teklif counter-offer
karşı teklif counteroffer
bir şeyi teklif edilmeden alma yetkisi prender
kapalı zarf usulü teklif sealed tender
teklif mektubu letter of tender
teklif vermek bid
Politics
detaylı teklif full proposal
alıcıdan gelen en yüksek teklif bid
teklif almak receive tender
teklif veren proposer
teklif etmek suggest
basitleştirilmiş teklif hazırlama simplified proposal-making
teklif öncesi kontrol pre-proposal check
Insurance
emeklilik sözleşmesi teklif formu pension contract proposal form
sigorta başvuru sahibinin teklif edilen rizikoya ait maddi bir gerçeği kasıtsız olarak açıklamayı unutması nondisclosure
teklif ve kabul offer and acceptance
teklif formu proposal form
Tourism
birlikte seyahat eden ailelere teklif edilen özel tarife family fare
bir otelin bir gruba teklif ettiği düz oda fiyatı run-of-the-house rate
Advertising
gizli teklif hidden offer
Technical
teklif talebi inquiry
teklif mektubu letter of proposal
teklif verme tendering
teklif sahibi bidder
son teklif verme günü bid deadline
teklif zarfı proposal envelope
teklif zarfı bidding envelope
teklif etmek offer
Computer
özel teklif special offer
teklif/sn offers/sec
ücretsiz teklif free offer
Telecom
paket teklif/ayrıştırılmamış teklif bundled offer
teklif verme usulü tendering procedure
Architecture
mimari teklif architectural proposal
Construction
uygun teklif low bidder
tasarla-teklif ver-inşa et design-bid-build
Education
esas teklif full proposal
teklif duyuruları calls for proposals
ön teklif pre-proposal
Military
teklif ve kabul mektubu letter of offer and acceptance
teklif zaptı spread sheet
aklanmış teklif sahipleri listesi cleared bidders list
Sport
teklif götürmek bid
Card
teklif sahibinin her eli kaybetmeyi taahhüt ettiği, koz olmadan oynanan skat oyunu null i.
Music
(teklif vb.) boş çıkmak be backfired
Archaic
(geçmiş zamanda) teklif etmek bad f.