oldukça - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

oldukçaBedeutungen von dem Begriff "oldukça" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 27 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
oldukça pretty adv.
oldukça rather adv.
oldukça quite adv.
General
oldukça a good bit n.
oldukça good adj.
oldukça considerable adj.
oldukça in a manner adv.
oldukça comparatively adv.
oldukça a good many adv.
oldukça substantially adv.
oldukça well adv.
oldukça fairly adv.
oldukça sort of adv.
oldukça relatively adv.
oldukça widely adv.
oldukça more or less adv.
oldukça tolerably adv.
oldukça sizably adv.
oldukça highly adv.
oldukça rather a lot adv.
oldukça notably adv.
oldukça considerably adv.
oldukça abundantly adv.
Colloquial
oldukça by a long chalk
Trade/Economic
oldukça fairly
Technical
oldukça fairly
oldukça quite

Bedeutungen, die der Begriff "oldukça" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 131 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
oldukça büyük sizeable adj.
General
bir konudan oldukça anlamak be well-versed in v.
oldukça çok miktarda satın almak stock up on v.
oldukça pahalı olmak be on the high side v.
oldukça ucuz olmak be on the low side v.
kuzey atlantik'te çıkan oldukça değerli bir deniz balığı saithe n.
oldukça farklı quite a change n.
oldukça kısa bir süre içinde yapılan birden fazla dalış multiple dives n.
oldukça nadir quite rare n.
oldukça rastlantısal quasi-random n.
oldukça sarhoş the worse for liquor n.
çok hoş gelen veya umut veren (canı sıkkın veya oldukça umutsuz birine) refreshing adj.
oldukça benzer quite similar adj.
oldukça benzer fairly similar adj.
oldukça büyük rather large adj.
oldukça büyük tidy adj.
oldukça büyük pretty big adj.
oldukça büyük liberal adj.
oldukça büyük awful adj.
oldukça büyük quite big adj.
oldukça büyük quite large adj.
oldukça büyük goodish adj.
oldukça çiğ rawish adj.
oldukça çirkin pretty ugly adj.
oldukça çok some adj.
oldukça çok considerable adj.
oldukça çok appreciable adj.
oldukça çok a huge amount of adj.
oldukça dik quite steep adj.
oldukça eksik sketchy adj.
oldukça emin quite sure adj.
oldukça etkili highly effective adj.
oldukça iyi goodish adj.
oldukça iyi quite good adj.
oldukça iyi excellent adj.
oldukça iyi well enough adj.
oldukça iyi pretty good adj.
oldukça karanlık dusky adj.
oldukça karanlık quite dark adj.
oldukça kısa pretty short adj.
oldukça koyu quite dark adj.
oldukça kötü baddish adj.
oldukça sıkıcı pretty boring adj.
oldukça sıra dışı highly unusual adj.
oldukça tesirli highly effective adj.
oldukça yakın pretty close adj.
oldukça yaşlı oldish adj.
oldukça yaşlı elderly adj.
oldukça yavaş quite slow adj.
oldukça yavaş rather slow adj.
oldukça zayıf faintish adj.
oldukça zengin substantial adj.
olması gerekenden oldukça fazla pişmiş grossly overcooked adj.
sağlığı oldukça iyi tolerable adj.
fırsat oldukça on occasion adv.
ihtiyaç oldukça as needed adv.
nın oldukça altında well below adv.
oldukça ağır quite heavy adv.
oldukça az quite a little adv.
oldukça basit olarak quite simply adv.
oldukça ciddi bir biçimde in all seriousness adv.
oldukça detaylı olarak up-close adv.
oldukça fazla pretty much adv.
oldukça fazla quite a few adv.
oldukça iyi fair adv.
oldukça nadir fairly seldom adv.
oldukça zıt quite contrary adv.
ile oldukça uyumlu in good agreement with prep.
oldukça fazla a fair bit of
Phrases
fırsat oldukça when possible
ihtiyaç oldukça as the need arises
mümkün oldukça where possible
mümkün oldukça whenever possible
oldukça açıktır ki it is quite obvious
oldukça açıktır ki it is quite clear
oldukça açıktır ki it is quite apparent
oldukça iyi pretty cool
Colloquial
oldukça çok quite a bit
oldukça çok quite a number
oldukça çok quite a few
oldukça çok quite a lot
oldukça fazla quite a bit
oldukça fazla quite a number
oldukça fazla quite a lot
oldukça fazla quite a few
oldukça kolay quite easy
oldukça kolay too easy
oldukça meşgul bir adam a very busy man
oldukça şaşırtıcı pretty amazing
oldukça yakın pretty close
oldukça zor quite difficult
Idioms
(ölenin arkasından) oldukça uzun yaşadı have had a good innings
birini, onun için oldukça kötü sonuçlar doğuracak bir karar vermekten vazgeçirmek talk someone off the ledge
merkezden oldukça uzak yerleşim merkezi back of beyond
oldukça (çok) gergin/stresli olmak be under a lot of strain
oldukça heyecanlı olmak climb the walls
oldukça heyecanlı olmak be climbing the walls
oldukça iyi cut above
oldukça kötü/berbat/fena olmak not be up to much
oldukça kullanışsız it's as good as a chocolate teapot
oldukça uzakta quite a ways
oldukça üzgün/kızgın olmak be rather upset/angry
üzerine olmamak (bir alanda oldukça başarılı olanlar için kullanılır) be no slouch
Speaking
adamın sabıkası oldukça kabarık the guy had a long track record
oldukça açık it is quite clear
oldukça açık it is quite obvious
oldukça açık it is quite apparent
oldukça açık gibi görünüyor it seems to be quite obvious
oldukça ağır hefty
oldukça dışadönük kişi pretty extroverted person
oldukça eminim i'm pretty sure
oldukça kötü yaralanmak get hurt pretty bad
oldukça savunmasız bir durumdayım i'm in a very vulnerable position
oldukça sık aslında quite often actually
oldukça şanslı olduğumun farkındayım i realize i'm very lucky
oldukça tatmin edici olmalı that must be very satisfying
ömrüm oldukça as long as i live
Slang
oldukça iyi tolable (well)
oldukça iyi tolerable (well)
oldukça iyimser bir tahmin rosy scenario
Trade/Economic
belirli derecede tekelci güce sahip firmaların fiyatları keyfi biçimde belirleyip oldukça uzun süreler bu düzeylerde sabit tuttuklarını öne süren görüş administrated pricing hypothesis
Technical
oldukça büyük sizable
oldukça kesin yakınsaklık convergence almost certainly
oldukça yüksek basınca sahip olan high-pressure
Computer
bellek oldukça dolu memory is nearly full
oldukça kesin yakınsaklık convergence almost certainly
Telecom
oldukça düşük güçlü ultra low power
Statistics
oldukça tutarlı tahmin edici strongly consistent estimator
Astronomy
oldukça büyük çoklu evren metaverse
Philosophy
karmaşık, zor ve ezotorik konularda oldukça yetenekli kabala uzmanı cabalist n.
Geology
kaynaktan oldukça uzakta bulanan çökelme alanı ile ilgili distal