minute - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

minute

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"minute" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 27 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
minute i. dakika
General
minute f. zabıt tutmak
minute f. tutanak tutmak
minute i. an
minute i. zabıt
minute i. zabıtname
minute i. rapor
minute i. bir saatin altmışta biri
minute i. tutanak
minute i. dakika
minute s. çok ince
minute s. minik
minute s. ufacık
minute s. önemsiz
minute s. titiz
minute s. küçücük
minute s. ayrıntılı
minute s. dakik
minute s. çok ufak
minute s. sıkı
minute s. dikkatli
minute s. çok küçük
minute s. çok titiz
Trade/Economic
minute tutanak
Gastronomy
minute süratli hazırlanan
Math
minute dakika
Theatre
minute dakikalama

"minute" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 218 sonuç

İngilizce Türkçe
General
keep silence minute f. saygı duruşunda bulunmak
keep minute of silence f. saygı duruşunda bulunmak
write to minute f. tutanağa geçirmek
leave something to the last minute f. son ana bırakmak
report a minute of dissent f. muhalefet şerhi koymak
come at the last minute f. son dakikada gelmek
come at the last minute f. son anda gelmek
miss it by a minute f. bir dakikayla kaçırmak
take a fifteen minute break f. on beş dakika ara vermek
take a fifteen minute break f. on beş dakika mola vermek
arrive at the last minute f. son dakikada gelmek/varmak
fall asleep the minute one's head hits the pillow f. kafasını yastığa koyar koymaz uyumak
fall asleep the minute one's head hits the pillow f. başını yastığa koyar koymaz uyumak
last minute goal i. son dakika golü
revolutions per minute i. devir sayısı
minute book i. tutanak defteri
last minute flight i. son dakika uçuşu
minute hand i. yelkovan
the minute hand i. saat yelkovanı
last minute i. son dakika
lines per minute i. dakikadaki satır sayısı
a minute i. bir dakika
revs per minute i. devir sayısı
minute gun i. tehlike işareti veya cenaze merasiminin bir parçası olarak bir dakikalık aralarla ateş eden top
official minute book i. kararname defteri
one minute i. bir dakika
minute amount i. yok denecek kadar
minute amount i. yok denecek kadar az
last-minute goal i. son dakika golü
minute quantity i. küçük miktar
minute hand i. (saat) yelkovan
minute hand i. dakika kolu
minute hand i. saat yelkovanı
a minute inquiry i. detaylı inceleme
a last minute development i. bir son dakika gelişmesi
last-minute change i. son dakika değişikliği
hour and minute hand i. akrep ve yelkovan
last minute deal i. son dakika anlaşması
last-minute s. son an
last-minute s. son dakika
up-to-the-minute s. en son
up-to-the-minute s. en yeni
minute-by-minute s. dakika dakika
to the minute zf. tam
to the very minute zf. dakikası dakikasına
in a minute zf. bir dakikada
in a minute zf. bir dakikada hemen
at the last minute zf. tam zamanında
to the last minute zf. son dakikaya kadar
the minute (that) zf. dığı an
in a minute zf. şimdi
in a minute zf. hemen
to the minute zf. dakikası dakikasına
in a minute zf. bir anda
up to the minute zf. son derece modern
every minute zf. her dakika
until the last minute zf. yumurta kapıya dayanamadan
a minute ago zf. daha demin
every passing minute zf. her geçen dakika
in minute detail zf. dakikasına kadar
in minute detail zf. dakikası dakikasına
any minute zf. her an
twice a minute zf. dakikada iki defa
twice a minute zf. dakikada iki kere
twice a minute zf. dakikada iki kez
twice a minute zf. dakikada iki sefer
just a minute ünl. bir dakika
wait a minute! ünl. bir dakika!
Colloquial
hang on a minute biraz bekle
hang on a minute bir dakika bekle
wait a minute please biraz bekleyin lütfen
in the last minute son dakikada
in the last minute son anda
at the last minute son anda
at the last minute son dakikada
every minute counts her dakika önemli
wait a minute bir dakika bekleyin
wait a minute durun bir dakika
every minute counts geçen her dakika önemli
every minute counts kaybedecek zamanımız yok
just catch your breath a minute dur da biraz soluklan
be a minute late bir dakika geç kalmak
one minute past midnight gece yarısını bir geçe
in just a minute (çok kısa bir süre sonra/hemen) bir dakika içinde
one minute please bir dakika lütfen
in (just) a minute hemen
in (just) a minute çabucak
Idioms
until the very last minute son dakikaya kadar
talk a mile a minute çan çan etmek
not have a minute to call your own kafasını kaşıyacak vakti olmamak
not have a minute to call your own çok meşgul olmak
not have a minute to call your own kafasını kaşıyacak zamanı olmamak
be a laugh a minute (olumsuz anlamda) çok komik olmak
in a new york minute hemencecik
in a new york minute çabucak
a laugh a minute çok komik ve eğlenceli
mile a minute hızla
move mile a minute hızla gitmek
go mile a minute hızla gitmek
talk a mile a minute hızlı konuşmak
talk a mile a minute motor gibi konuşmak
Speaking
i have not a minute to spare kaybedecek hiç vaktim yok
i'll come in a minute or two bir iki dakikaya kadar geleceğim
up to the minute en son
up to the minute en güncel
up to the minute en iyi
wait a minute please lütfen biraz bekleyin
when you get a minute müsait olduğunda
when you get a minute uygun olduğunda
the minute someone's back is turned arkası döner dönmez
the minute someone's back is turned sırtını döner dönmez
when you get a minute müsait olduğunuzda
wait a minute bekle bir dakika
it's gonna start raining in one minute bir dakika içinde yağmur başlayacak
your dad's going to be here any minute baban her an gelebilir
leave us alone for a minute bizi bir dakikalığına yalnız bırak
the minute it opens açar açmaz
the minute it opens açılır açılmaz
call me the minute you get to town şehre geldiğin an beni ara
can you give us a minute? bize bir dakika izin verebilir misin?
hold on for a minute! bir dakika bekle!
hold on for a minute! bekle bir dakika!
hold on a minute! bekle bir dakika!
hold on a minute! bir dakika bekle!
can i speak to you a minute? bir dakika konuşabilir miyiz?
just give us a minute bize bir dakika izin verin
what he says one minute doesn't mean anything the next bir dakika önce söylediği bir dakika sonrasını tutmuyor
what you say one minute doesn't mean anything the next bir dakika önce söylediğin bir dakika sonrasını tutmuyor
what she says one minute doesn't mean anything the next bir dakika önce söylediği bir dakika sonrasını tutmuyor
just a minute (you) sen dur bakalım
give us a minute bize bir dakika müsaade edin
there's a sucker born every minute dünya enayi ile dolu
call me the minute you arrive varır varmaz beni ara
someone will be with you in a minute birazdan birisi sizinle ilgilenecek
there's one born every minute salaklık parayla değil ya
can you give us a minute? bize bir dakika izin verebilir misiniz?
can you give us a minute? bize bir dakika izin verir misiniz?
can you give us a minute? bize bir dakika izin verir misin?
do you have a minute? bir dakikanız var mı?
do you have a minute? 1 dakikanız var mı?
every minute of it her dakikası
wait up a minute bir dakika
i'll be there in a minute bir dakikaya orada olacağım
I won't be a minute bir dakika bile sürmez (geliyorum hemen)
let me think for a minute bir dakika düşüneyim
let me think for a minute bir dakika düşünmeme izin ver
can I talk to you for a minute? bir dakika konuşabilir miyiz?
I fall asleep the minute my head hits the pillow kafamı yastığa koyar koymaz uyurum
I fall asleep the minute my head hits the pillow başımı yastığa koyar koymaz uyurum
Slang
four minute job duş
last minute helper iş işten geçtikten sonra yardıma gelen kimse
there is one born every minute beyin bedava
Trade/Economic
minute book yönetim kurulu toplantı tutanakları defteri
minute book yönetim kurul toplantı tutanakları defteri
verification minute inceleme tutanağı
minute book zabıt defteri
minute book karar defteri
minute book tutanak defteri
man-minute bir dakikada yapılan iş
man-minute iş dakikası
man-minute adam dakika
man-minute bir iş dakikası
lien minute haciz tutanağı
last minute risk analysis (lmra) son dakika risk analizi
Law
minute taker duruşma tutanağını tutan/yazan/kayda geçen kişi
Politics
one minute darkening for incessant enlightening sürekli aydınlık için bir dakika karanlık
one minute speech gündem dışı konuşma
Institutes
department of minute services tutanak hizmetleri başkanlığı
Tourism
last minute sales son dakika satışları
Technical
limit minute value sınır dakika değeri
ampere minute amper dakika
revolution per minute dakikada devir sayısı
revolutions per minute dakikada devir sayısı
revolution per minute dakikada devir adedi
revolutions per minute dönü/dakika
revolution per minute dakikadaki devir sayısı
bpm-beat per minute dakika başı vuruş sayısı
rounds per minute atış/dakika (ateşli silah)
rounds per minute dönüş/dakika
gallons per minute dakikada galon
one-minute wire bir dakika teli
revolutions per minute dakikadaki devir sayısı
single minute exchange of dies (smed) tekli dakikalarda kalıp değişimi
minute of angle açısal dakika
minute of angle açı dakikası
Computer
pages per minute sayfa/dakika
unknown pages per minute dakikada bilinmeyen sayfa sayısı
send time minute gönderme dakikası
by minute dakikaya göre
cheap time end minute indirimli tarife son dakikası
cheap time begin minute indirimli tarife başlangıç dakikası
one hour and one minute bir saat ve bir dakika
Telecom
minute minder dakika hatırlatıcı
minute minder faaliyet hatırlatıcı
Automotive
revolutions per minute dakikadaki devir sayısı
revolutions per minute devir/dakika
revolution per minute devir/dakika
gallons per minute galon/dakika
revolutions per minute motor devri
liters per minute litre/dakika
cubic feet per minute fit küp/dakika
revolutions per minute dakikadaki devir sayısı
Aeronautic
feet per minute dakikadaki feet
Medical
rate per minute dakikadaki hız
minute volume dakika hacmi
six-minute walking test altı dakika yürüme testi
maximum minute ventilation maksimum dakika ventilasyonu
three-minute schirmer test üç dakikalık schirmer testi
Parasitology
minute mite peynir kurdu
Food Engineering
revolution per minute devir/dakika
Gastronomy
minute steak çabuk pişen ince biftek
Environment
disintegration per minute dakikadaki parçalanma hızı
Military
minute gun merasim topu
revolutions per minute dakikada devir sayısı
gallons per minute dakikada galon
Football
last minute winning goal son dakikada gelen galibiyet golü
last-minute goal son dakika golü
last-minute goal son dakikada gelen gol