delik - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

delik"delik" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 66 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
delik hole i.
General
delik puncture i.
delik os i.
delik stir i.
delik nozzle i.
delik den i.
delik prick i.
delik ventage i.
delik boring i.
delik clink i.
delik venthole i.
delik eyehole i.
delik prison i.
delik hollow i.
delik eyelet i.
delik jug i.
delik opening i.
delik mortise i.
delik jail i.
delik mortice i.
delik cavity i.
delik slot i.
delik leak i.
delik hole i.
delik aperture i.
delik bore i.
delik eye i.
delik blowout i.
delik outlet i.
delik orifice i.
delik port i.
delik vent i.
delik gaol i.
delik blow-out i.
delik tewel [obsolete] i.
delik thirl [dialect] i.
delik pierced s.
delik bored s.
Trade/Economic
delik outlet i.
Technical
delik nozle i.
delik orifice i.
delik snag i.
delik bore i.
delik mortise i.
delik drillhole i.
delik blow-out i.
delik drill i.
delik vent i.
delik perforation i.
delik slot i.
delik blowout i.
delik break-through i.
delik leaky s.
delik perforated s.
Computer
delik aperture i.
Textile
delik hole i.
Automotive
delik port i.
delik eye i.
delik hole i.
Mining
delik slot i.
Medical
delik orifice i.
Anatomy
delik pore i.
delik aperture i.
Food Engineering
delik pinhole i.
Biochemistry
delik pore i.
Apiculture
delik spiracle i.

"delik" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 428 sonuç

Türkçe İngilizce
General
delik açmak ream out f.
delik deşik etmek honeycomb f.
delik açmak empierce f.
delik açmak make a hole in f.
delik açmak bore a hole in f.
delik açmak drill f.
kaçacak delik aramak look for a place to hide f.
delik açmak run through f.
zımba ile delik açmak punch f.
delik deşik olmak be riddled f.
delik deşik etmek riddle f.
delik açarak batırmak scuttle f.
delik açmak make a hole f.
delik açmak honeycomb f.
delik deşik edilmek be riddled f.
delik deşik etmek riddle with holes f.
delik açmak trepan f.
delik açmak hole f.
açmak (delik) prick f.
delik açmak slot f.
delik açmak broach f.
delik açmak bore f.
delik açmak (gaz veya sıvının giriş çıkışını sağlamak için) vent f.
delik açmak pierce f.
sıralı delik açmak perforate f.
delik açmak vent f.
delik açmak ream f.
delik açmak puncture f.
bir dizi delik açmak perforate f.
kırarak delik açmak stave in f.
delik delmek pierce a hole f.
delik delmek drill a hole f.
delik kapatmak cover a hole f.
delik delmek make a hole f.
delik delmek bore a hole f.
delik açmak perforate f.
delik açmak burrow f.
fıçıda delik açmak stave in f.
yüzeye delik açmak drill a hole on the surface f.
delik açmak dig a hole f.
batırarak delik açmak poke f.
delik yamamak darn hole f.
parmak girebilecek şekilde delik açmak thumbhole f.
delik açmak trepanize [obsolete] f.
çift delik double holes i.
küçük delik eyelet i.
küçük delik pinhole i.
delik açma fenestration i.
delik genişletici reamer i.
ufak delik puncture i.
tek delik single hole i.
delik (gaz veya sıvının giriş çıkışını sağlayan) vent i.
su sızdıran delik veya çatlak leak i.
sivri bir şeyin açtığı delik prick i.
geminin su çizgisinin altında bulunup su almaya veya atmaya yarayan delik sea cock i.
bir dizi delik açma perforation i.
delik açma perforation i.
örülerek onarılmış delik darn i.
kale duvarındaki delik port i.
uzun ve dar delik slit i.
tıpalı delik bunghole i.
yerdeki delik hole in the ground i.
içine bir şey geçirilen delik socket i.
delik açarak batırma scuttling i.
kara delik black hole i.
delik açıcı holer i.
dairesel delik bore i.
delik açma perforating i.
küçük delik foramen i.
su sızdıran delik ya da çatlak leak i.
delik açma piercing i.
küçük delik puncture i.
büyük delik huge hole i.
küçük delik small hole i.
yanlış delik wrong hole i.
farenin vb kaçtığı delik bolt hole i.
suyun içeri girdiği delik inleak i.
suyun sızdığı delik inleak i.
ocak veya fırınlarda yakıt koyulan delik teaze-hole i.
küçük bir delik ya da büyüteçten izlenen erotik gösteri raree show i.
küçük bir delik ya da büyüteçten izlenen erotik gösteri raree-show i.
kartlardan veya kağıttan dışarı çıkan delik chad i.
kabın kenarındaki kapağı kaldırmayı kolaylaştıran yarım daire şeklinde delik thumbhole i.
cebi delik broke s.
kulağı delik alert s.
delik deşik edilmiş riddled s.
delik deşik full of holes s.
cebi delik penniless s.
delik deşik cribriform s.
kulağı delik quickly-informed s.
kurşunlanarak delik deşik edilmiş bullet-riddled s.
delme/delik anlamı veren son ek -tresia snk.
Phrasals
(sıvının dışarı akabileceği şekilde) delik açmak set abroach f.
(bir şeyde) delik açmak bore into (someone or something) f.
(bir şeyde) delik açmak bore into f.
delik açmak bore through (someone or something) f.
delik açmak bore through something f.
yakıp delik açmak burn through
Proverb
çocukların kulağı delik olur little pitchers have big ears
çocukların kulağı delik olur little pitchers have long ears
Colloquial
birkaç delik açmak pop in some holes f.
cep delik cepken delik hard up expr.
cebi delik hard up expr.
Idioms
cebi delik olmak have money burning a hole in (one's) pocket f.
kulağı delik olmak have an ear close to the ground f.
kulağı delik olmak have one's ear close to the ground f.
bir yerde bir delik açmak poke a hole in something f.
bir yerde bir delik açmak poke a hole through something f.
birini delik deşik etmek run someone through (with something) f.
bir yerde bir delik açmak punch a hole in something f.
cebi delik olmak not have two pennies to rub together f.
cep delik cepken delik olmak not have two pennies to rub together f.
cebi delik olmak money burns a hole in someone's pocket f.
cebi delik olmak have something burning a hole in your pocket f.
kuzey amerika'da meydana gelen bir nükleer reaktördeki erimenin dünyayı delerek çin'e kadar bir delik açması senaryosu china syndrome i.
cebi delik flat busted s.
cebi delik flat broke s.
cep delik cepken delik ain't long enough expr.
cebi delik as poor as lazarus expr.
cebi delik down to chili and beans expr.
cebi delik as poor as a church mouse expr.
meteliksiz (cebi delik) stony-broke
kulağı delik olmak keep one's ear to the ground
kulağı delik olmak have one's ear to the ground
(bütçede) delik açmak blow a hole in something
(bütçede) delik açmak make a hole in something
kulağı delik olmak have big ears
utancından saklanacak delik aramak not know where to put oneself
utancından kaçacak/girecek delik aramak not know where to put yourself
utancından kaçacak/girecek delik aramak not know where to put oneself
utancından saklanacak delik aramak not know where to put yourself
Speaking
duvarda yan odaya bakan bir delik var there's a hole in the wall to the next room expr.
kartların üzerinde niye delik var? why do the cards have holes in them?
kartların üzerinde neden delik var? why do the cards have holes in them?
Slang
kıçında delik açmak bust a cap in (someone's) ass f.
kıçında delik açmak pop a cap in (someone's) ass f.
kıçında delik açmak tear (one) a new asshole f.
birini delik deşik etmek shoot someone to hell f.
birini delik deşik etmek shoot someone all to hell f.
Politics
(oyun pusulaya delik açılarak verildiği oy sisteminde) oy pusulasına üç köşesinden bağlı olan oy tri-chad i.
Technical
delginin girmesi için delik oluşturmak center f.
delginin girmesi için delik oluşturmak centre f.
delginin girmesi için delik oluşturmak center f.
delginin girmesi için delik oluşturmak centre f.
delik açarak batırmak (tekne) scuttle f.
delik genişletmek ream f.
delik açmak thirl f.
delik açmak perforate f.
delginin doğru yerleştirilebilmesi için nokta zımbasıyla yapılan konik delik center i.
delginin doğru yerleştirilebilmesi için nokta zımbasıyla yapılan konik delik centre i.
delme kalıbı üzerindeki bir grup delik veya pim nest i.
delik açmaya yarayan bir cihaz terebra i.
delik açma işlemi terebration i.
damga pulunun kenarı boyunca 20 mm başına delik sayısı ile ölçülen filatelik sınıflandırma perforation i.
damga pulunun kenarı boyunca 20 mm başına delik sayısı ile ölçülen filatelik sınıflandırma perforation number i.
açık delik through hole i.
açılmamış delik blind hole i.
açılmış delik pierced hole i.
alt delik underpunch i.
besleme deliği (fren merkez silindirinde hidrolik yağ haznesine bağlantı sağlayan ince dar delik) filling slot i.
boşluklu delik çapı clearance hole diameter i.
biçim verilmiş delik shaped hole i.
biyolojik delik biologic hole i.
çelik plakalara zımba ile delik açılması punching holes in steel sheets i.
çelik plakalara zımba ile delik açma punching holes in steel sheets i.
delik-çekkinliği çarpanı hole-affinity parameter i.
cnc'de gagalayarak delik delme peck drilling i.
cnc'de uzun ve dar delik delme peck drilling i.
çekici delik darbesi sprocket pulse i.
delik doğruluğu hole straightness i.
delik dizaynı hole pattern i.
delik kapağı wicket i.
delik açma perforation i.
delik mastarı centre punch i.
delik açma aleti gimlet i.
delik testeresi hole saw i.
delik testeresi compass saw i.
delik açma drilling i.
delik büyütme tezgahı boring machine i.
delik uyarı sensörü puncture warning sensor i.
delik açma süreçleri hole making processes i.
delik paterni hole pattern i.
delik hazırlama hole preparation i.
delik büyütme ve frezeleme tezgahı boring and milling machine i.
delik akımı hole current i.
delik eğesi bow file i.
delik mastarı plug gauge i.
delik stopu bit gauge i.
delik delme hızı perforation rate i.
delik dibi tabanca down the hole hammer i.
delik açma-log alma probu borehole logging probe i.
delik kaynağı yapma plug welding i.
delik zımbası hollow punch i.
delik sapması borehole deviation i.
delik testeresi piercing saw i.
delik hareketliliği hole mobility i.
delik halkası eyelet i.
delik masdarı drilling jig i.
delik temizleme hole cleaning i.
darbeli uzun delik delme percussive long-hole drilling i.
delik açma aleti borer i.
delik eğesi riffler i.
delik testereleri hole saws i.
delik eğesi hole file i.
delik ölçüleri hole sizes i.
delik halka eyelet i.
delik genişletici reamer i.
delik devingenliği hole mobility i.
delik ağızlığı escutcheon i.
delik ıskarpelası mortise chisel i.
delik dövme hollow forging i.
delik mil hollow shaft i.
derin delik delme peck drilling i.
delik stopu bit stop i.
delik boru orifice pipe i.
delik burgulama süreci hole-drilling process i.
delik açıklığı aperture size i.
delik iletimi hole conduction i.
delik ölçeği plug gauge i.
delik delme motoru drill drive motor i.
delik açma perforating i.
delik şablonu drill template i.
delik genişletme reaming i.
delik açma boring i.
delik delme perforation i.
delik kapanı hole trap i.
delik testeresi keyhole saw i.
delik zerk etme hole injection i.
delik pergel feeler i.
delik kaynağı plug weld i.
delik düzgünlüğü hole straightness i.
delik mil çıkışlı redüktör hollow shaft reducer i.
delik yoğunluğu hole density i.
delik çapı bore diameter i.
delik veya yiv açmak için kullanılan kesici alet die i.
delik açma işlemi borehole i.
dikdörtgen delik rectangular opening i.
dişli delik threaded hole i.
dikey delik açma makinesi vertical boring machine i.
döşeme tipli delik büyütme ve frezeleme tezgahları floor type boring and milling machines i.
direkli delik kepçesi stanchion hole bucket i.
elektrikli kimyasal delik açma electrochemical hole making i.
elektron-delik çifti electron-hole pair i.
elek delik uzaklığı bridge width i.
erimiş metalin kalıba akıtıldığı delik sprue i.
elek delik çapı sieve diameter i.
eleklerin delik sayısı mesh number of screens i.
elek delik boyutuna yakın parçacıklar near-size particles i.
elin girebileceği delik handhole i.
gözle delik denetim sight checking i.
havşa delik countersunk hole i.
hızlı delik delme kılavuz çekme tezgahı tapping center i.
iğnenin girdiği delik pinhole i.
iğneyle açılan delik pinprick i.
delik boyunca monte edilmiş through-hole mounted s.
kısa delik short hole
kılavuz delik pilot hole
küçük bir delik gözeneğinden basınç altında geçmek effuse
yuvarlak delik round hole
matkap kullanarak delik açmak bore
yukarıya doğru delik delmek uphole drilling
matkap ile delik açmak gimlet
üzerinde çok sayıda delik bulunan havagazı borusu jet burner
kare delik square mesh
küçük bir delik veya açıklık ventage
konik delik conical holes
oval bir delik oval hole
kör delik blind hole
kör delik zıvana dili blind tenon
konik ağızlı delik countersink
stres gideren delik stress-relief opening
uzun delik slot
metal yüzeyindeki küçük delik pore
ön delik anahtarı pin type face wrench
matkap ile delik açmak drill
zıvana-delik makinesi mortiser
zıvana-delik mortise and tenon
süper büyük kara delik supermassive black hole
süper kütleli kara delik supermassive black hole
kılavuz delik zımbası pilot punch
yıldız uçlu delik kalemi star drill
tüten delik fumarole
langmuir delik doldurması langmuir hole filling
parmak delik finger gate
oval delik oval window
masa delik çapı table hole diameter
yatay iş milli delik büyütme tezgahı boring machine with horizontal spindle
kör delik dummy hole
vida açılmış delik tapped hole
uçtan yapıştırılmış delik silindir butt-bonded hollow cylinder
x-ışını flüoresans analizi için delik açma düzeneği bore-hole apparatus for x-ray fluorescence analysis
ön delik pre-pore
sıvayarak delik açma flow drilling
uzun delik elongated hole
Computer
delik zımbası hole punch i.
delik delme hızı perforation rate i.
delik paterni hole pattern i.
delik zımba birimi hole punch unit i.
halka delik boyutu doughnut hole size i.
Telecom
delik kesiti hole cut i.
delik içi kaplama plated-through hole i.
Electric
delik kapanı hole trap i.
delik akımı hole current i.
delik yoğunluğu hole density i.
delik devingenliği hole mobility i.
delik iletimi hole conduction i.
delik hareketliliği hole mobility i.
delik zerketme hole injection i.
delik yeri punching position i.
elektron delik çifti electron pair i.
Mechanic
delik açıcı tapper i.
somun anahtarının yerleştirildiği delik tommy hole i.
delik delme tezgahı traverse drill i.
su ile çalışarak basınçlı hava üreten pompadaki delik trompil i.
delik genişletici shell counterbore i.
delik işleme boring i.
delik tesviye eğesi drill file i.
delik kateri boring bar i.
derin delik delme tezgahı deep-hole drilling machine i.
delik tezgahı boring mill i.
delik genişletici core drill i.
delik işleme tezgahı boring machine i.
delik mastarı plug gage i.
Textile
delik açmak drill f.
kılavuz delik guiding eye
kuşgözü için delik açan alet eyeleteer
Architecture
delik açma fenestration i.
Construction
delik testeresi turning saw i.
Lighting
delik rengi aperture colour i.
Woodworking
delik kalemi recessing tool i.
Automotive
açık delik through hole i.
bijon delik çemberi wheel bolt hole circle i.
conta delik zımbası gasket punch i.
delik açma making a hole i.
delik genişletme frezesi milling cutter for widening hole i.
delik kaynağı hole welding i.
delik ölçme aleti split-ball gauge i.
delik testeresi hole saw i.
delik tesviye eğesi drill file i.
delik zımbası hole punch i.
dış açılmış delik threaded hole i.
delik çap drill diameter i.
diş açılmış delik threaded hole i.
diş açılmış delik tapped hole i.
fren merkez silindirinde hidroliğin depoya gelmesini sağlayan ufak delik compensating port i.
hidroliğin depoya gelmesini sağlayan ufak delik compensating port i.
orta delik centre hole
yakıtı atmosfer basıncında tutan ve yakıt deposu kapağında bulunan ince delik filler cap
merkez delik centre hole
konik delik tapered hole
makine ile işlenmiş delik machined hole
kademeli delik genişletici stepped drill
kılavuz delik pilot hole
konik havşalı delik countersunk hole
radyatör delik tıkayıcı sealer
kör delik blind hole
Aeronautic
delik vb genişletmek ream f.
kör delik blind hole
Marine
delik açıp batırmak scuttle f.
geminin kıç tarafında, halatların geçebileceği bir çift delik cathole i.
geminin kıç tarafında, halatların geçebileceği bir çift delik cat-hole i.
özellikle boğata olarak kullanılan bir levhada yer alan delik thimble-eye i.
teknede delik veya sızıntıyı örtmek için yapılan yama tingle i.
birikmiş suyun boşaltıması için geminin yanında bulunan delik scupper i.
esas mağaranin duvarındaki küçük mağaralara veya delik grotto i.
küçük delik eyelet
kapaklı delik hatchway
suyun geminin güvertesinden denize akmasına yarayan delik scupper
Mining
delik açma (yer altı madeninde} seam drilling i.
delik dizisi row of holes i.
delik düzeni borehole pattern i.
delik açma aygıtı boring tool i.
delik çeperi hole wall i.
düzgün delik smooth hole i.
Medical
delik açmak trephine f.
teşhis veya tedavi amacıyla sıvının göğüsten delik açılarak çıkarılması thoracentesis i.
teşhis veya tedavi amacıyla sıvının göğüsten delik açılarak çıkarılması thoracocentesis i.
teşhis veya tedavi amacıyla sıvının göğüsten delik açılarak çıkarılması pleurocentesis i.
kafatasında açılan cerrahi delik trepanation i.
bağırsakta delik açma ileostomy i.
delik bulunmaması deneyi testing for freedom from holes i.
delik genişliği sieve aperture i.
delik genişliği aperture i.
delik açma ameliyatı fenestration i.
delik içi endocavity s.
kolonda delik açarak suni anüs oluşturma colostomy
trakeoözafajiyal delik tracheoesophageal puncture
karın boşluğu iç duvarından bağırsaklara delik açma yöntemi enterostomy
karın boşluğunda açılan cerahi delik nyxis
kafada delik hastalığı hole in the head disease
kafada delik hastalığı hexamita
karından bağırsağa delik açma enteroscopy
mideye delik açılma ameliyatı gastrotomy
trakeoözefageal delik işlemi tracheoesophageal puncture
Anatomy
frontal kör delik foramen caecum i.
midenin oniki parmak bağırsağına açıldığı delik pylorus
oval delik oval foramen
kemikte küçük delik fenestra
kafatası altındaki büyük delik foramen magnum
yumurtamsı delik foramen ovale
Pathology
organda hastalığın sebep olduğu boşluk ya da delik cavern i.
Optics
delik açıklığı aperture size i.
Physics
biyolojik delik biological hole i.
Marine Biology
ahşap iskelelere ve gemilere delik açan kurt benzeri, denizde yaşayan, çift kabuklu yumuşakça teredinid i.
delik açan (yumuşakçalar) terebrating s.
Astronomy
etrafını saran bir kara delik bulunmayan sonsuz derecede yoğun nokta kütlesi naked singularity i.
Zoology
güney amerika'da bulunan delik kazan ctenomys cinsi kemirgenlere verilen ad tuco-tuco i.
güney amerika'da bulunan delik kazan ctenomys cinsi kemirgenlere verilen ad tucu-tucu i.
delik, açıklık anlamı veren son ek trema snk.
Breeding
ayak parmakları arasındaki perdeye delik açarak (kümes hayvanını) işaretlemek toe-punch f.
ayak parmakları arasındaki perdeye delik açarak (kümes hayvanını) işaretlemek toe-mark f.
Apiculture
küçük delik foramen
Forestry
özsuyunu çıkarmak için ağaca delik açmak box a tree f.
Archaeology
delik açmaya yarayan tarih öncesi taş veya kemik alet perforator i.
Geography
uzun delik patlatması long hole blasting
Geology
delik içi basıncı borehole pressure i.
delik düzeni drill pattern i.
Hunting
daha çabuk genişleme sağlamak için ucu delik olan mermi çekirdeği hollow point i.
Sport
golfte on sekiz delikli oyundaki dokuzuncu delik tamamlandığında gelinen nokta turn i.
British Slang
(genellikle oral seks amacıyla) bitişik iki odayı ayıran duvarın delinerek oluşturulduğu delik glory hole
penis ucundaki delik jap's eye
Entomology
zarkanatlı böceklerde delik açabilen yumurtlama borusu terebra i.
terebrantia alttakımına ait, yumurta bırakmak için delik açan zar kanatlı böceklere verilen ad terebrant i.
bitkilere delik açarak yumurta bırakan zar kanatlıları içeren bir alttakım terebrantia i.
çalı ve ağaç dallarına delik açan küçük böcekler twig borer i.
bostrichidae familyasından olan, çalı ve ağaç dallarına delik açan küçük bir böcek twig borer (amphicerus bicaudatus) i.
bostrichidae familyasından olan, çalı ve ağaç dallarına delik açan küçük bir böcek grape cane borer i.
delik açmaya ve iğne gibi sokmaya yarayan organı olan (böcek) terebrate s.