el - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

el"el" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 3 sonuç

İngilizce Türkçe
Technical
el i. yükseltilmiş demiryolu
el i. yükseltilmiş raylar üzerinde giden tren
Astronomy
el i. gök cisminin açısal yüksekliği

"el" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 21 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
el hand i.
General
el stock i.
el move i.
el flapper i.
el other person i.
el shot i.
el stranger i.
el fist i.
el cheir i.
el discharge i.
el ownership i.
el one shot i.
el people i.
el forefoot i.
el grip i.
el hand i.
el country s.
el hand-operated s.
Technical
el manual s.
Biochemistry
el manual s.
Slang
el mitt i.

"el" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
el koymak appropriate f.
el çırpmak clap f.
el koymak seize f.
el sallamak wave f.
el koymak seise f.
el arabası trolley i.
el arabası barrow i.
el arabası wheelbarrow i.
el tutma yeri handle i.
el işi handiwork i.
el koyma seizure i.
ikinci el secondhand s.
ikinci el second hand s.
el değmemiş virgin s.
General
el koymak embargo f.
kenetlenmek (el) clasp f.
mal ve mülküne el koymak dispossess f.
el üstünde tutmak treat with honour f.
açılmak (sıkılmış el) unclench f.
el altında bulundurmak keep something available f.
el ele tutuşmak take each other by the hand f.
el ele vermek collaborate f.
el koymak emprise f.
el öpmek kiss one's hand f.
el ve ayakların hafif hareketiyle su içinde dik durmak tread water f.
el koymak (mala) confiscate f.
el yordamıyle aramak fumble f.
el koymak impound f.
el çırpmak clap the hands f.
el hareketleriyle konuşmak gesticulate f.
el üstünde tutmak pet f.
el çekmek relinquish f.
bir el ateş etmek take a shot at f.
el altında bulundurmak keep something near at hand f.
el altında olmamak be out of reach f.
el koymak distrain up f.
el sıkmak shake hands f.
el yordamıyla aramak/ilerlemek grope f.
el altında bulundurmak keep something at arm's length f.
el ele vermek join forces f.
el kol hareketleriyle konuşmak speak in sign language f.
askeri hizmette kullanmak üzere el koymak commandeer f.
el koymak capture f.
ehliyetine geçici olarak el konulmuş olmasına rağmen araç kullanmak be driving on a suspended driving licence f.
el yordamıyla aramak poke about f.
el yordamıyla aramak grabble f.
el üstünde tutmak show great respect f.
bir şeye el atmak lay hands on something f.
(çömlek tekeri kullanmadan) el ile yapmak handbuild f.
malına el koymak expropriate f.
el koymak condemn f.
malına el koymak disseise f.
kötü bir el yazısıyla yazmak scrawl f.
el/kol/baş hareketi yapmak gesture f.
bir işe el atmak turn a hand to f.
el koymak seise f.
malına el koymak dispossess f.
el altında bulundurmak have something on hand f.
el koymak sequestrate f.
el çektirmek remove from a post f.
el sürmek finger f.
el sallamak wave one's hand f.
el üstünde tutmak cherish f.
bırakmak (el) unclasp f.
el yordamıyla aramak fumble f.
ısıtmak (el/ayak vb'ni ateş vb'nin önünde) toast f.
el uzatmak impinge f.
el koymak hold f.
el etek öpmek lick somebody's arse f.
el etek öpmek cringe f.
kitaba el basmak swear on the koran f.
el koymak attach f.
kanunen el koymak impound f.
el değiştirmek change hands f.
el koymak confiscate f.
el koymak distrain f.
el çekmek get clear of f.
el sallayarak birini durdurmak flag down f.
el koymak vest f.
el/kol/baş hareketleri yapmak gesticulate f.
el arabasıyla götürmek wheel f.
el koymak arrest f.
bir işe el atmak turn one's hand to f.
el becerisini yitirmek rust f.
el arabası ile yük taşımak truck f.
bir el ateş etmek (tüfekle) take a shot at f.
el çekmek abdicate f.
el kaldırmak raise a hand f.
el sıkışmak shake hands f.
el değiştirmek relay f.
el koymak distrain on f.
el sallayarak birini durdurmak wave someone down f.
kanunen el koymak confiscate f.
el ile vurmak slap f.
vicdanı el vermemek scruple f.
el etmek wave f.
el pençe divan durmak bow and scrape f.
el açmak beg for f.
el kaldırmak raise one's hand to somebody f.
el çekmek give up f.
el uzatmak aid f.
çırpmak (el) clap f.
çabuk ve kötü bir el yazısıyla yazmak scribble f.
el yordamıyla aramak grope about f.
el atmak have a bash at something f.
el sallayarak birine git demek wave someone away f.
el sürmek touch f.
el etek öpmek lick the dust f.
el altında bulundurmak keep something handy f.
el vermek hand f.
el sallayarak bir vasıtayı durdurmak flag down f.
el etmek beckon f.
el çekmek resign f.
el koymak commandeer f.
el koymak distress f.
el çabukluğu ile marifet yapmak juggle f.
el ele tutuşmak join hands f.
el altında bulundurmak keep something readily available f.
el yıkamak handwash f.
el şakası yapmak ballyrag f.
karşılıklı olarak birer el silah atmak exchange shots f.
el altında bulundurmak keep something within reach f.
el koymak sequester f.
el sallayarak bir taşıtı durdurmak wave a vehicle down f.
el ile işaret etmek motion f.
atmak (bir el silah) fire f.
el altında bulundurmak keep something accessible f.
el ile vurmak smack f.
el sürmek handle f.
el ile işletmek manipulate f.
bir el hareketiyle bir yere itmek sweep f.
bir şeyi el altından satmak sell something under the counter f.
el koymak levy f.
el yordamıyla aramak feel f.
el çektirmek dismiss f.
el altında olmak be at hand f.
malına el koymak disseize f.
el koymak impress f.
el kaldırmak raise one's hand f.
el işaretiyle çağırmak beckon f.
el sürmemek not to begin f.
el altında bulundurmak keep something at one's fingertips f.
el uzatmak thrust out hand f.
bir el hareketiyle bir yere çekmek sweep f.
el sürmemek not to touch f.
el uzatmak claw f.
el ayak çekilmek be deserted f.
el sürmek feel f.
el sallayarak birine geç demek wave someone on f.
el yordamıyla ilerlemek feel one's way f.
el etmek wave to f.
el sallamak wave f.
hakkından vazgeçmek veya el çekmek waive f.
el atmak lay hands on f.
bir el hareketiyle (bir yere) itmek veya çekmek sweep f.
el yordamıyla aramak grope f.
el pençe divan durmak wait on someone hand and foot f.
geçici olarak el koymak impound f.
el basmak swear on f.
el koymak take action f.
bir el silah atmak fire a shot f.
el ele vermek cooperate f.
el yordamıyla aramak fumble around f.
el altında bulundurmak have something available f.
altı el ya da ayak parmağa sahip olmak sexdigital f.
el koymak usurp f.
el atmak claw f.
el atmak start doing f.
el atmak step in f.
el atmak fall back on f.
el atmak have a bash f.
el atmak turn a hand to f.
el atmak seize f.
el atmak have a bash at f.
el atmak fall back upon f.
el atmak attempt f.
el uzatmak encroach f.
el uzatmak bestow hand on somebody f.
el üstünde tutmak do somebody proud f.
el üstünde tutulmak be treated with great respect f.
el sürmemek not touch f.
el çekmek withdraw from f.
el koymak glom f.
el yordamıyla bakınmak fumble for f.
el atıvermek lend a hand f.
el vermek lend a hand f.
kuran'a el basmak swear on koran f.
kurana el basmak swear on koran f.
incil'e el basmak swear on bible f.
arkasından el sallamak wave goodbye f.
el etek çekmek abandon f.
el etek çekmek give up f.
dünyadan el çekmek lose touch with life f.
dünyadan el çekmek retire from the world f.
pasaportuna el konulmak (one's passport) be seized f.
pasaportuna el konulmak (one's passport) be confiscated f.
pasaportuna el koymak confiscate someone's pasaport f.
pasaportuna el koymak seize someone's pasaport f.
işe el atmak set one's hands to a task f.
işe el koymak set in f.
işe el atmak set hands to f.
işe el atmak start doing something f.
el çabukluğu ile çıkarmak conjure f.
el pençe divan durmak wait hand and foot f.
bir işe el atmak make a dent in f.
(konuşurken) el kol hareketleri yapmak gesticulate f.
el yordamıyla yürümek fumble f.
el kol hareketi yapmak gesture f.
sahte bir sıcaklıkla el sıkmak glad-hand f.
-e el sürmek lay hands on f.
-den el çekmek wash one's hands of f.
-e el atmak try one's hand at f.
el uzatmak gather round f.
durumu el vermek afford f.
el sıkışmak clasp f.
sallamak (mendil/el/tabanca) wave f.
el pençe divan durmak kowtow f.
-e el koymak take possession of f.
el altından çökertmeye çalışmak undermine f.
ehliyete el koymak seize the driver's license f.
duruma el koymak take something in hand f.
el üstünde tutmak hold in high esteem f.
el sürmemek avoid touching f.
el bombasının pimini çekmek pull the pin out of the grenade f.
el birliği etmek join forces f.
el birliği etmek cooperate f.
rehine el koymak foreclose a mortgage f.
el değiştirmek pass in other hands f.
el hareketi çekmek give the finger f.
el frenini çekmek set the parking brake f.
el frenini çekmek set the park brake f.
üç el silah sesi duymak hear three gunshots f.
iki el silah sesi duymak hear two gunshots f.
el sıkışmak press hands with f.
el pençe divan durmak grovel to someone f.
birini suçlamaya içi el vermemek can't bring oneself to accuse someone f.
el ve ayaklarından tutarak yüzükoyun taşımak frogmarch f.
delil olarak el konulmak be impounded as evidence f.
el frenini çekmek pull the parking brake f.
el koymak co-opt f.
el ile yapmak/işlemek craft f.
el ile ustalıkla yapmak/işlemek craft f.
(araç vb) el konulmak be impounded f.
el frenini çekmek/indirmek engage/disengage the parking brake f.
selam verir gibi el sallanmak wave a greeting f.
ehliyete el koymak suspend driver's licence f.
el feneri/ışıldak/ışık tutmak shine a flashlight f.
bir sürü el hareketi yapmak make a lot of hand gestures f.
el koymak seize f.
el atmak seise f.
sıkı el sıkışmak/ tokalaşmak shake hands firmly f.
el konmak be seized f.
gözden geçirmek (el yazısı vb.) rewamp f.
tekrar el koymak reappropriate f.
el ile çalıştırmak activate manually f.
(el/kol) bükmek pronate f.
el hareketleri ve yüz mimikleri kullanılarak oluşturulan görsel dilde konuşmak speak in sign language f.
(devlet) el koymak expropriate f.
almak ya da el koymak (özellikle sormadan) annex f.
(el sallayarak/selam vererek) karşılık vermek acknowledge f.
el koymak captivate [obsolete] f.
el ile uzanarak bir şey vermek rax f.
el değiştirmek change owners f.
el üstünde tutmak cherish f.
ikinci el mağazalarda alışveriş yapmak thrift f.
el altından anlaşma yapmak truck f.
el altından çökertmeye çalışmak tunnel f.
el arabasından çıkarmak uncart f.
el altından yardımda bulunmak underaid f.
el uzatmak enjamb [obsolete] f.
el uzatmak entrench f.
bir el kazanmak make f.
el sıkışmak give somebody a handshake f.
broşür/el ilanı dağıtmak leaflet f.
yasa dışı bir şekilde el koymak jump f.
el ile 'eh işte' hareketi yapmak waffle f.
(el işaretiyle) çağırmak waft f.
(el sallayarak) işaret vermek waft f.
yazarın kendi el yazması autograph i.
el koyma appropriation i.
el çantası purse i.
el yazısı ile yazılmışlık cursiveness i.
el bezi washcloth i.
el yazması manuscript i.
el işi torbası workbag i.
el yazısı penmanship i.
el baltası hand axe i.
el alışkanlığı practice i.
el ile işletme manipulation i.
el becerisi handcraft i.
sol el oryantasyonu left handed orientation i.
el yazısı analizi graphology i.
el kürkü muff i.
el yazısı fist i.
el bilgisayarı hand held computer i.
el koyma seizin i.
el işareti high sign i.
el aynası hand glass i.
ingiliz el yazmaları english manuscripts i.
el ilanı flier i.
el dokuması hand loom i.
sol el yönü left hand direction i.
el çabukluğu dexterity i.
el sanatları handicrafts i.
el yazısı character i.
el emeği hand labour i.
el çabukluğu hat trick i.
el kilidi handlock i.
el koyma ouster i.
el değirmeni coffee mill i.
el çantası pocketbook i.
satılan ikinci el malların gelirini yardım amaçlı kullanan müessese thrift store i.
el ilanı throwaway i.
el avansı hand advance i.
el koyma expropriation i.
el kılavuzu manual i.
el falına bakan kimse palmist i.
el aleti tool i.
el hareketleriyle konuşma gesticulation i.
el ilanı handbill i.
el pençe divan bowing and scraping i.
sanat ve el sanatları akımı arts and crafts movement i.
türk el yazmaları turkish manuscripts i.
sanat ve el sanatları akımı art and craft movement i.
leğen (el ve yüz yıkamaya yarayan) washbasin i.
leğen (el ve yüz yıkamaya yarayan) washbowl i.
el tornası hand lathe i.
el uzatma encroaching i.
el değmemiş doğa wilderness i.
el arabası handcart i.
iyi el good deal i.
el arabası cart i.
el yıkama handwash i.
el değirmeni coffee grinder i.
el kitabı guidebook i.
el genişliği handbreadth i.
el yazması holograph i.
çabuk ve kesik bir el sallama a flick of the wrist i.
el sallama wave i.
el koyma distraint i.
sol el left hand i.
el işareti waft i.
el şakası practical joke i.
el ilanı pamphlet i.
el arabası truck i.
el arabası drag i.
el bagajı gripsack i.
titrek el unsteady hand i.
el kitabı handbook i.
arap el yazmaları arabic manuscripts i.
el bileği wrist i.
el yazması kitap codex i.
el işi handiwork i.
bir vatan haininin servetine el koyma single escheat i.
sallayış (el, mendil vb) wave of i.
el kamerası portable camera i.
sağ el yönü right hand direction i.
el kumbarası hand grenade i.
el pençe divan durma kowtowing i.
el değirmeni quern i.
el bombası atan asker grenadier i.
el yıkama tası washbasin i.
el becerisine dayanma manipulativeness i.
el yazısı long hand i.
el yardımı ile yanlamasına atılan takla cartwheel i.
antrenman el kitapları training manuals i.
el göz koordinasyonu eye hand coordination i.
satılan ikinci el malların gelirini yardım amaçlı kullanan müessese op shop i.
el uzatan encroacher i.
kötü el yazısı cacography i.
farsça el yazmaları persian manuscripts i.
el çabukluğu trick i.
el yazısı manuscript i.
sağırların el işaretleri ile konuşma dili dactylology i.
el çabukluğu adroitness i.
anlamı ortamına göre değişen el, kol, baş veya vücut hareketi deictic gesture i.
talimat el kitabı instructions handbook i.
el sanatı handcraft i.
el küreği garden trowel i.
el salvador cumhuriyeti el salvador i.
el kitabı deskbook i.
uzatılan el outstretched hand i.
el ilanı dodger i.
el arabası handbarrow i.
el emeği hand work i.
kötü el yazısı scrawl i.
el işi eğitimi manual training i.
iki tekerlekli el arabası truck i.
el/kol/baş hareketi gesticulation i.
kullanılan el handedness i.
el işi manual labor i.
el yıkama tası washbowl i.
el becerisi savoir faire i.
el baskısı hand printing i.
el arabası pushcart i.
kendi el yazısı autograph i.
el çabukluğu oyunu thimblerig i.
el mikseri beater i.
el yazması cursive i.
el alışkanlığı skill i.
el atmanın önlenmesi davaları possessory actions i.
el planyası plane i.
el baltası hatchet i.
el yazısı script i.
el çabukluğu pass i.
el feneri electric torch i.
el yordamı groping i.
el sıkma shake of the hand i.
el bagajı hand baggage i.
el becerileri manipulative skills i.
el adamı stranger i.
el merdiveni ladder i.
el çıkrığı hand reel i.
satılan ikinci el malların gelirini yardım amaçlı kullanan müessese opportunity shop i.
el sanatı craft i.
el ilanı fly sheet i.
el aynası hand mirror i.
el kitabı companion i.
el değmemiş yer wilderness i.
el yazısı running hand i.
el becerisi handicraft i.
yasaya aykırı el koyma undue seizure i.
mal ve mülke el konulması dispossession i.
el kapısı another's house i.
tek bir hareket (el, kol) sweep i.
el kalıbı çerçevesi deckle i.
el manivelası hand lever i.
satılan ikinci el malların gelirini yardım amaçlı kullanan müessese resale shop i.
el değirmeni mill i.
el şakası yapma ballyragging i.
el sanatları endüstrisi handicraft industries i.
el ile hafifçe dokunma stroking i.
el bagajı grip i.
el bagajı hand luggage i.
el losyonu hand lotion i.
el kitabı guide i.
el koyma seisin i.
el/kol/baş hareketi gesture i.
atma (kurşun/top/belirli bir el silah) firing i.
el çekici hand hammer i.
sol el kuralı left hand rule i.
tek el kullanabilme handedness i.
el çektirme suspension i.
el yazısı hand i.
rehine el koyulması foreclosure i.
yönetime el koyan askeri birlik junta i.
el sıkma handshake i.
el aletleri hand tools i.
kitaplar ve el yazmaları tezhipleri illumination of books and manuscripts i.
el mührü handstamp i.
ince el yazısı copperplate i.
el uzluğu dexterity i.
el çantası (kadınların kullandığı) purse i.
el sıkışma hand shaking i.
iktidara el koyma seizure of power i.
kötü el yazısı scribble i.
el uzatma encroachment i.
el işi manual labour i.
el baskısı printing from plates i.
bir kimsenin el yazısı autograph i.
gevşek bükülmüş yün ile yapılan el işi crewelwork i.
el çabukluğu sleight of hand i.
ikinci el mağazası second hand store i.
sallama (el, mendil vb) wave of i.
el becerisi sleight i.
el yıkama tası finger bowl i.
el tarağı metacarpus i.
el krikosu hand jack i.
el ilanı leaflet i.
el çabukluğu legerdemain i.
el matkabı hand drill i.
el yazısı nüshası manual issue i.
el parmakları dita i.
el çabukluğu sleight i.
amatörlerin el kitapları ameteurs manuals i.
ince el işi fancywork i.
el falı palmistry i.
güzel sanatlar ve el sanatları akımı arts and crafts movement i.
el ile yapılan iş hand labor i.
küçük el little hand i.
el hüneri handicraft i.
el arabası garden cart i.
el kitabı enchiridion i.
el avansı manual advance i.
el emeği manual labor i.
el hüneri handcraft i.
el yazısı longhand i.
el tırmığı hand rake i.
el koyma conscription i.
el sıkma handgrip i.
el kitabı primer i.
birinin kendi el yazısı autograph i.
el yazısı writing i.
el yazısı şeklinde matbaa harfleri script i.
beraberlik halinde oynanan el rubber i.
el sıkma clasp i.
küfür etmek amacıyla yapılan el kol hareketleri obscene gesture i.
el çantası reticule i.
el arabası hand truck i.
el çırpma clap i.