çaba - Turco Inglés Diccionario
Historia

çabaSignificados de "çaba" en diccionario inglés turco : 23 resultado(s)

Turco Inglés
Common Usage
çaba effort n.
General
çaba push n.
çaba working n.
çaba exert n.
çaba exertion n.
çaba attempt n.
çaba endeavour n.
çaba scaffolding n.
çaba diligence n.
çaba strenuousness n.
çaba endeavor n.
çaba try n.
çaba nerve n.
çaba struggle n.
çaba industry n.
çaba bootstraps n.
çaba mettle n.
çaba effort n.
çaba spurt n.
çaba glow n.
çaba zeal n.
çaba toil n.
Music
çaba ardency

Significados de "çaba" con otros términos en diccionario inglés turco: 168 resultado(s)

Turco Inglés
Common Usage
çaba göstermek make an effort v.
son bir çaba göstermek spurt v.
çaba harcamak make an effort v.
olağanüstü çaba spurt n.
General
çaba göstermek slug on v.
azami çaba göstermek show a maximum effort v.
çaba göstermek strive v.
çaba harcamak endeavor v.
çaba sarfetmek exert effort v.
çaba sarfetmek strive v.
olağanüstü çaba göstermek spurt v.
çaba göstermek apply v.
büyük bir çaba göstermek strain every nerve v.
çaba göstermek endeavour v.
çaba harcamak labour v.
aşırı çaba sarfetmek bend over backwards v.
için çaba göstermek work at v.
çok çaba sarfetmek make a great effort v.
büyük çaba harcamak bear down on v.
çaba harcamak push v.
çaba harcamak rustle v.
çaba harcamak endeavour v.
çaba harcamak make a bid v.
çaba harcamak labor v.
sarfetmek (çaba/gayret) exert v.
çaba gerektirmek require effort v.
çaba içinde olmak be in a struggle for v.
çaba sarfetmek exert oneself v.
çaba sarfetmek struggle v.
aşırı çaba sarfetmek overexert v.
çaba sarfetmek make an endeavour v.
çaba göstermek make an endeavour v.
çaba ve mücadeleyle şöhret kazanmak win one's spurs v.
çaba harcamadan kazanmak win in a center v.
çok az çaba harcamak make the slightest effort v.
büyük çaba göstermek strive v.
belirli bir amaca yönelik yoğun çaba göstermek aim for v.
unutmak için çaba harcamak strive to forget v.
unutmak için çaba harcamak try hard to forget v.
çaba sarfetmek make an effort v.
çok çaba sarfetmek put so much effort into v.
çaba göstermek put in effort v.
daha fazla çaba harcamak put more effort forth v.
çok çaba sarf etmek make an effort v.
çaba göstermek endeavor v.
... mek/mak için gayret sarfetmek/ çaba göstermek spread on effort to ... v.
basitlik için çaba göstermek strive for simplicity v.
yoğun çaba sarf etmek scrabble v.
yoğun çaba sarf etmek scrabble v.
çaba göstermek campaign v.
çaba gösterme endeavoring n.
çaba gösterme striving n.
çaba gösterme endeavouring n.
isteyerek gösterilen çaba voluntary effort n.
çaba gerektirme demandingness n.
çaba isteyen effortfulness n.
çaba sarf etme making an effort n.
fiziksel çaba physical exertion n.
büyük çaba gerektiren ama sonuçta az kar getiren iş hardscrabble n.
elinden gelen çaba utmost n.
kişisel çaba personal effort n.
aşırı çaba overexertion n.
gerekli çaba necessary effort n.
bitmek bilmeyen çaba ceaseless effort n.
insanüstü çaba ceaseless effort n.
yoğun çaba hard effort n.
yoğun çaba vigorous efforts n.
çaba düzeyi level of effort n.
çaba gösterilmeden elde edilen easy victory n.
aşırı çaba straint n.
çaba odaklı faaliyet effort-driven activity n.
bilimsel çaba scientific endeavour [uk] n.
bilimsel çaba scientific endeavor n.
ortak çaba collective effort n.
aralıklı çaba episodic effort n.
eylemsel çaba episodic effort n.
çaba göstermiş endeavoured adj.
çaba göstermiş endeavored adj.
çaba gerektirmeyen effortless adj.
çaba gösterilmiş exerted adj.
çaba gösterilmiş exserted adj.
çaba göstermeyen effortless adj.
çaba sarfetmeden elde edilen free-riding adj.
çaba gerektiren demanding adj.
çaba gerektiren effortful adj.
çaba isteyen effortful adj.
çaba gerektiren arduous adj.
çaba sarfetmeye değer worth the effort adj.
çaba harcamaya değer worth the effort adj.
insanın çaba ve umutlarının boş olduğuna inanma ile ilgili futilitarian adj.
çaba ile ilgili conative adj.
çaba odaklı effort-driven adj.
çaba gerektiren arduous adj.
büyük çaba gerektiren hard-fought adj.
çaba harcamadan effortlessly adv.
büyük çaba ile laboringly adv.
çaba göstererek effortfully adv.
çaba harcayarak energetically adv.
büyük çaba ile labouringly adv.
çaba göstermeden effortlessly adv.
Phrasals
büyük çaba ile oluşturmak hew out
çaba harcamak make a bid for
çaba harcayarak çıkarmak pull off
çok çaba sarf etmek sweat over something
bir şey üzerinde çok çaba sarf etmek/çalışmak labor over something
fazla çaba göstermeden ya da ilerleme kaydetmeye çalışmadan bir işi yapmak coast along
Colloquial
son bir çaba sarf etmek shoot one's bolt
çok çaba sarf etmek at pains
gerçek bir çaba sarf etmek put forth the effort
Idioms
çaba göstermeden at a canter adv.
çok çaba sarfetmek break one's neck
çok çaba harcamak bust a gut
üzerinde yoğun çaba harcamak expend energy on
büyük çaba göstermek do one's level best
çok çaba sarf etmek burst a blood vessel
gereğinden fazla çaba harcamak make heavy weather of
gereğinden çok çaba harcamak make a meal of
birinin birşeyi fazla çaba harcamadan kolaylıkla elde etmesini sağlamak hand to on a plate
birinin birşeyi fazla çaba harcamadan kolaylıkla elde etmesini sağlamak give to on a plate
son bir çaba last ditch effort
çok çaba sarfetmek strain for an effect
bir şeyi yapmak için çok çaba harcamak be at pains to do something
büyük çaba a full-court press
büyük bir çaba a full-court press
boşa çaba harcamak spin one's wheels
(olmaması/meydana gelmemesi için) çok çaba sarf etmek fight a rearguard action
çok çaba sarf etmek bend over backwards
çok az çaba harcamak not lift a finger
başkalarını rahat ettirmek için fazladan çaba harcamak go out of your way to do something
biraz daha çaba göstermek make more of an effort
çaba göstermeden without half trying
nafile uğraş/çaba sisyphean task
nafile uğraş/çaba sisyphean challenge
(birinin gösterdiği emek/sergilediği çaba için) bahşiş/para vermek make it worth someone's while
takdir edilesi bir çaba göstermek get a for effort
çok çaba göstermek get a for effort
kendini kontrol etmek için çaba sarfetmek swallow hard
Slang
çaba sarfetmek hunker down
çevresindekileri etkilemek için çok fazla çaba sarfeden kimse show pony
hiçbir çaba sarfedilmeden edinilmiş free ride
Trade/Economic
insanları etkileme ve onların grup amaçları doğrultusunda daha arzulu ve heyecanlı bir biçimde çaba göstermelerini sağlama sanat veya süreci leadership
ticari işlemlerde yapılacak işlemle ilgili araştırma görüşme ve sonuçlandırma faaliyetleri için gerekli olan zaman, para ve çaba transaction costs
zihinsel çaba mental effort
en iyi çaba yükümlülüğü best-efforts underwriting
uygulama tatmin çaba ilmiği performance-satisfaction-effort loop
en iyi çaba ilkesi best effort principle
ortak çaba joint effort
müşterek çaba joint effort
çaba-ödül dengesizliği effort-reward imbalance
çaba-ödül mekanizması effort-reward mechanism
Law
faydasız çaba unavailing effort
Politics
müşterek çaba collective effort
ortak çaba common quest
düzenli çaba concerted effort
uyumlu çaba concerted effort
başlangıçtan itibaren azami çaba gösterilmesi frontloading
mali çaba fiscal effort
ikili çaba bilateral effort
Telecom
sonuçsuz çaba waving a dead chicken
Psychology
en az çaba ilkesi least-effort principle
fiziksel veya ruhsal bir eksikliği gidermek için gösterilen çaba overcompensation
Marine Biology
çaba kontrolü effort control
itibari çaba nominal effort
mekanik çaba mechanical fishing intensity
birim çaba başına düşen av catch per unit effort
Linguistics
en az çaba yasası least effort
en az çaba yasası least effort law
Military
etkin çaba harekatı operation active endeavour