cihaz - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

cihazSens de "cihaz" dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 25 résultat(s)

Turc Anglais
Common Usage
cihaz device n.
cihaz appliance n.
General
cihaz tract n.
cihaz gadget n.
cihaz engine n.
cihaz trousseau n.
cihaz gismo n.
cihaz gizmo n.
cihaz bug n.
cihaz contrivance n.
cihaz set n.
cihaz equipment n.
cihaz aggregate n.
cihaz apparatus n.
Trade/Economic
cihaz device
Law
cihaz dowry
Technical
cihaz implement
cihaz appliance
cihaz aggregate
cihaz tackle
cihaz equipment
cihaz device
cihaz apparatus
Mechanic
cihaz instrument
cihaz apparatus

Sens de "cihaz" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 402 résultat(s)

Turc Anglais
General
açmak (cihaz vb) turn on v.
açık olmak (cihaz vb) be on v.
cihaz havası instrument air n.
cihaz veya tesislerdeki hasar severe damage n.
amortisör cihaz shock absorber n.
kapama (cihaz vb) switching off n.
reklam için kullanılan özel cihaz gimmick n.
kaydedici cihaz registering apparatus n.
ışık azaltıcı cihaz dimmer n.
fırına kömürü otomatikman atan cihaz stoker n.
alıcı cihaz receiving unit n.
uzaktan resimleri aksettiren cihaz telestereoscope n.
elektronik cihaz electronic device n.
borsa fiyatlarını kağıt şeride kaydeden cihaz ticker n.
aynı anda çeşitli meteorolojik olguları kaydeden cihaz meteograph n.
seri olarak radyogram yapan cihaz serialograph n.
su seviyesini gösteren bir cihaz water level n.
tıbbi cihaz medical device n.
beynin cortex bölgesindeki elektriksel aktiviteyi ölçen cihaz encaphalograph n.
analiz edici cihaz analyser n.
birkaç cihaz veya elektrik devresinin birbirine bağlanması hook-up n.
yazı çıktılı cihaz text telephone n.
işitme engelli insanların telefon görüşmelerini kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmış cihaz text telephone n.
elektronik bir cihaz vasıtasıyla izleme electronic tagging n.
elektrikli cihaz electric appliance n.
posta ücretini basan cihaz franking machine n.
posta ücretini basan cihaz postage meter n.
sıvı seviyesini gösteren cihaz liquid level indicating device n.
analiz edici cihaz analyzer n.
birkaç cihaz veya elektrik devresinin birbirine bağlanması hookup n.
mobil cihaz mobile device n.
akıllı telefon dışında kalan temel fonksiyonlu cihaz feature phone n.
acil durum sinyali gönderen cihaz/sistem call alarm n.
günışığı saatlerini kaydetmek için kullanılan küre biçimli bir cihaz campbell-stokes recorder n.
(oda/cihaz) meşgul in use adj.
Trade/Economic
ilaç ve tıbbi cihaz şirketi pharmaceutical and medical device company
otomatik ağırlık ölçen cihaz automatic weighing instrument
cihaz sabiti instrument constant
Law
kredi kartı kopyalayıcı cihaz skimmer
Institutes
türkiye ilaç ve tibbi cihaz kurumu turkish medicines and medical devices agency
türkiye ilaç ve tıbbî cihaz kurumu pharmaceuticals and medical devices administration of turkey
türkiye ilaç ve tıbbi cihaz kurumu turkish medicines and medical devices agency
Insurance
elektronik cihaz sigortası electronic equipment insurance
Technical
şeker pancarı üretiminde kullanılan suyu ısıtarak difüzyona yardımcı olan cihaz calorisator n.
keser, marangoz keseri gibi aletlere şekil vermek için kullanılan cihaz addice n.
ışık ışınlarını ölçen cihaz actinograph n.
malzemeyi top haline getiren bir tür cihaz agglomerator n.
hava ağırlığını ölçen cihaz air poise n.
ortalama radyoaktif emisyon oranını ölçen cihaz ratemeter n.
elektronik sayacın sayma oranını gösteren cihaz ratemeter n.
uzay aracının ivmelenmesini simüle etmek için insan ve hayvanların içine konulduğu döner cihaz centrifuge n.
motorlu testerenin geri tepmesi durumunda gücü kesen cihaz chainbrake n.
hava hızını ölçmeye yarayan cihaz air speed indicator
cihaz fiş ve prizleri appliance couplers
cihaz kutusu appliance box
yarı iletken cihaz semiconductor device
kayıt eden bir cihaz recorder
standart ışık dalga boyu ile bilinmeyen dalga boylarını kıyaslamak için kullanılan bir cihaz optical interferometer
ısı alıp veren cihaz fresh water cooler
mangal kömürünün yakıldığı cihaz charcoal burner
dünyanın manyetik alanını ölçmek için kullanılan bir cihaz earth inductor
saat mekanizmasına benzer şekilde çalışarak atmosferin nemini sürekli olarak kayıt eden bir cihaz hygrograph
çekirdek çıkarmak için kullanılan bir cihaz seeder
mide içini muayene etmek için kullanılan cihaz gastroscope
doğrultucu cihaz rectifier instrument
proton ve nötron iyonları gibi yoğun taneciklere büyük kinetik enerji sağlayan cihaz accelerator
yapay solunum için kullanılan bir cihaz iron lung
bir boruda akan suyun miktarını ölçen ve kaydeden cihaz water meter
kapamak için kullanılan bir cihaz switch
zamanın kısa dilimlerini ölçmek ve kayıt etmek için kullanılan bir cihaz chronograph
sıvıların kırılma oranlarını ölçen cihaz abbe refractometer
doğru akımı alternatif akıma dönüştüren cihaz inverter
yüksek yoğunlukta yapay ışık veren cihaz floodlight
analiz edici cihaz analyser
suni solunum vermek için kullanılan bir cihaz respirator
kapama cihaz shutdown device
gaz taşıyan cihaz gas fixture
sıvıdaki emilen seslerin hızlarını ölçmek için kullanılan bir cihaz interferometer acoustic
şarabın mayalanması sırasında buharlarını toplamak çin kullanılan bir cihaz vinificator
sütün özgül ağırlığının saptanmasında kullanılan yoğunluk ölçer cihaz lactometer
ısı alıp veren cihaz heat exchangers
gösteren ve kaydeden bir cihaz (havacılık) accelerometer
harici tip cihaz outdoor appliance
trafik gürültüsünü azaltıcı cihaz road traffic noise reducing device
ışığa direnci test etmekte kullanılan cihaz fadometer
cihaz çiy noktası apparatus dewpoint
kalıp yapan kişi veya cihaz diesinker
katı maddeyi gaza çeviren cihaz gasifier
kristal ya da prizmanın yüzeyleri arasındaki açıları ölçmek için kullanılan cihaz gondola car
izotop yoğunluğunu ölçen cihaz scintiscanner
radyoaktivite araştırmak için kullanılan cihaz multiplier phototube
parazit giderici cihaz suppressor
telefon çağrılarının kaynağını gösteren elektrikli bir cihaz (gemi ve uçak) annunciator
cihaz soğutulması equipment
mineralleri çıkartan cihaz demineralizer
akustik cihaz acoustic device
süt içerisindeki yağ oranını belirlemede kullanılan optik cihaz galaktaskop
bir uçağın yalpa yapmasını azaltmak için kullanılan ve dikey düzlemde dönen jiroskoptan oluşan bir cihaz gyrostabilizer
hatta değiştirilebilen cihaz line replaceable unit
sütteki yağ miktarını ölçen cihaz butyrometer
yüksek sıcaklıkları ölçmek için kullanılan bir cihaz optical pyrometer
elektromanyetik dalgalar yayan bir cihaz oscillator
kaydeden cihaz register
takip eden cihaz slave unit
cihaz listesi electrical parts list
keser, marangoz keseri gibi aletlere şekil vermek için kullanılan cihaz adze
otomatik cihaz automatic instrument
kullanılmış yağları ıslah eden ve yeniden kullanılır hale getiren cihaz reclaimer
akım yönünü gösteren cihaz current direction indicator
sismik cihaz seismic apparatus
rahatlık ölçen cihaz eupatheoscope
yürüyen bir insan tarafından taşınırken arazinin topografyasını kayıt eden bir cihaz pedograph
ağaç kesmede gayıt olarak kullanılan bir cihaz miter box
yakıtların ısı değerini ölçmek için kullanılan cihaz fuel calorimeter
termik cihaz thermal instrument
ışığı renklere ayıran cihaz echelon
depremlerin yönünü, şiddetini ve yerini ölçen bir cihaz seismograph
dondurucu cihaz freezer
belirli bir zaman sürecinde ölçülen değerleri toplayan cihaz integrating meter
bit map imajların oluşturulması için kullanılan ısıya duyarlı hücrelere sahip bir cihaz charge coupled device
toz partiküllerinin sayılması için kullanılan bir cihaz dust counter
titreşimleri grafik olarak kayıt etmek için kullanılan bir cihaz vibrograph
gerilim şiddetini ölçmek için kullanılan cihaz voltammeter
elektronik cihazları yıldırımdan korumak üzere kullanılan bir cihaz lightning arrester
elektrik dalgalarındaki yavaşlamayı ölçmeye yarayan cihaz decremeter
yazı göndererek iletişim sağlayan cihaz typetalk
yüzey veya alan ölçmeye yarayan cihaz area meter
manyetik sapmayı ölçen cihaz declinometer
sütten kremayı ayıran cihaz creamer
göldeki su seviyesini ölçmeye yarayan cihaz limnograph
alıcı cihaz receiving set
cihaz kurulumu device set up
cihaz kurulumu device installation
cihaz kurulumu installation of device
sabit cihaz stationary equipment
mikrodalgaları ileten ve yönlendiren cihaz waveguide
sahada monte edilmiş cihaz field-installed device
bit map imajların oluşturulması için kullanılan ısıya duyarlı hücrelere sahip bir cihaz charged-coupled device
artık akımla çalışan koruyucu cihaz residual current-operated protective device
bir bölgedeki yağış miktarını gösteren bir cihaz rain gauge
uçuş bilgilerini kaydeden cihaz digital flight data
cihaz soğutulması cooling
dumanı hissederek ikaz veren cihaz smoke detector
keser, marangoz keseri gibi aletlere şekil vermek için kullanılan cihaz adz
rüzgarın hızını ve yönünü ölçmeye ve kaydetmeye yarayan cihaz aerovane
doğru akımı alternatif akıma çeviren cihaz inverter
yoğunlaştırıcı cihaz condenser
ivmelenmeyi ölçen cihaz accelerometer
uçak jeneratörünün devrini sabit tutan cihaz constant speed drive
kodlanmış belli bir sinyali gönderen cihaz transponder
kokpitteki konuşmaları kaydeden cihaz voice recorder
özellikle otomobil veya uçakların ön camlarında oluşan buzlanmayı engelleyen cihaz defroster
yabancı ve atık maddeleri gideren kişi ya da cihaz defecator
hava akımını sağlayan cihaz blower
elektrik enerjisini mekanik harekete çeviren elektrikli cihaz transducer
alternatif akıma çevirici cihaz rotating inverter set
alıcı cihaz receiving unit
kaydedici cihaz registering apparatus
optik cihaz optical instrument
algılayıcı cihaz sensing device
cihaz bulunamadı device not found
video sinyallerini yapan cihaz yardımıyla taklit ekolar çıkarma bypass simulation
verici cihaz transmitter
nükleer elektronik cihaz nuclear electronic instrument
zaman gösteren cihaz time indicating instrument
ters çevirici cihaz reversing device
durdurucu cihaz stopping device
kontrol gücü ayırıcı cihaz control power disconnecting device
çok fonksiyonlu cihaz multifunctional device
düzenleyici cihaz regulating device
yüksek kaliteli ses cihaz ve sistemleri high-fidelity audio equipment and systems
fişli cihaz plug-in device
iki elle çalıştırılan cihaz two hand-tripping device
elektrostatik hassas cihaz electrostatic sensitive device
statik elektriğe duyarlı cihaz electrostatic sensitive device
yüksek frekanslı cerrahi cihaz high frequency surgical equipment
kristal yapıdaki silikon fotovoltaik cihaz crystalline silicon photovoltaic device
çok fonksiyonlu cihaz multiple function equipment
cihaz giriş akımı equipment input current
cihaz sınıfı device class
güç desteksiz solunumla ilgili koruyucu cihaz unassisted respiratory protective device
şebeke veya bataryalardan beslenen cihaz device supplied from the mains or from batteries
terminal cihaz terminal device
güneş enerjisi ile çalışan ve zararlı kuşların uzaklaştırılması amacıyla kullanılan bir cihaz solar bird repeller
kuş kovucu cihaz solar bird repeller
kuş kovucu cihaz bird repeller
mamografik streotaktik cihaz mammographic stereotactic device
hassas cihaz rulmanlı yatak instrument precision rolling bearing
cihaz tipindeki numuneler equipment type specimens
tek ışın demetli cihaz single-beam instrument
yüzeye kaplanan pizoelektrik cihaz surface-mounted piezoelectric device
nem alıcı cihaz dehumidifier
yüzeye monteli yarı iletken cihaz paketi surface mounted semiconductor device package
yüzey montajlı piezoelektrik cihaz surface mounted piezoelectric device
yarı iletken optoelektronik cihaz semiconductor optoelectronic device
zemine monte edilmiş terminal cihaz floor-mounted terminal device
yansıma yayılımına duyarlı aktif optonik koruyucu cihaz opto-electronic protective devices responsive to diffuse reflection
cihaz arayüz sınıfları classes of device interfaces
cihaz arayüz özellikleri device interface characteristics
kısa erişimli cihaz short range device
yol trafik gürültüsünü azaltan cihaz road traffic noise reducing device
su arıtma cihaz ve sistemleri water treatment devices and systems
hermetik olarak sızdırmazlığı sağlanmış cihaz hermetically sealed device
yüzeye monte edilen yarı iletken cihaz paketleri surface-mounted semiconductor device packages
yüzeye monte edilen yarı iletken cihaz surface-mounted semiconductor device
taşkın önleyici cihaz anti-flooding device
bütünleştirici küreli cihaz integrating-sphere instrument
dahili yanma motoru ile sürülen cihaz internal combustion engine-driven device
hava giderici cihaz deaerator
açık yollu cihaz open path apparatus
düşük güçteki cihaz low power device
kameranın monte edildiği terazi şeklindeki mekanik cihaz jimmy jib
yarı-iletken optoelektronik cihaz semiconductor optoelectronic device
münferit yarı iletken cihaz discrete semiconductor device
cihaz kategorileri appliance categories
hava temizleyici cihaz air cleaner device
elektronik cihaz modüllerinin boyutları dimensions of electronic instrument modules
cihaz özellikleri ve doğrulama instrument characteristics and verification
atomlaştırıcı ve sprey oluşturucu cihaz atomizing and spraying equipment
atomlaştırıcı ve sprey oluşturucu cihaz atomising and spraying equipment
sinyal kesici/engelleyici cihaz jammer device
mineral yalıtım yağı doldurulmuş elektrikli cihaz mineral oil-filled electrical device
basınçlı güç destekli temiz hava hortumlu başlıklı solunum cihaz compressed powered fresh air hose breathing apparatus incorporating a hood
cihaz-kart uyumluluğu device-card compatibility
tek fazlı cihaz single phase appliance
tek fazlı cihaz single phase device
cihaz bağlıyken when the device is connected
sıkı bir şekilde paketlenmemiş yarı iletken cihaz non-hermetic packaged semiconductor device
sıkı bir şekilde paketlenmiş yarı iletken cihaz hermetic packaged semiconductor device
sıkıca contalanmış cihaz hermetically sealed device
infiniband cihaz infiniband equipment
aseptik şartlarda üretilmiş tıbbi cihaz aseptically processed medical device
cihaz listesi device list
cihaz listesi equipment list
basınca duyarlı koruyucu cihaz pressure sensitive protective device
analiz edici cihaz analyzer
bir uçağın yalpa yapmasını azaltmak için kullanılan ve dikey düzlemde dönen jiroskoptan oluşan bir cihaz gyrostabiliser
yabancı ve atık maddeleri gideren kişi ya da cihaz defaecator
görüntü sinyallerinin çözünürlüğünü çeviren cihaz video scaler
görüntü sinyallerinin çözünürlüğünü çeviren cihaz upscaler
hassas cihaz mühendisliği precision engineering
cihaz çalışmaya hazır değil device not ready to operate
cihaz içi test donanımı built-in test equipment
topun ağırlığını çapı ile ölçmek için düzenlenmiş iki terazili bir cihaz caliber rule
fren gücünü ölçen cihaz bandbrake
Computer
dönen cihaz turning device
bir bilgisayar portuna bağlanan ve kullanılan yazılımın illegal bir kopya olmadığını belirten cihaz dongle
seriden paralele çeviren cihaz deserializer
akıllı harici cihaz arayüzü intelligent peripheral interface
cihaz kaynaklı komut seti device generic command set
kart kabul eden cihaz card accepting device
kayıtlı cihaz listesi registered device list
e-kitap okutucu cihaz kindle
kitap okumak için tasarlanmış taşınabilir elektronik cihaz kindle
Telecom
birden fazla ağı birbirine bağlayan cihaz router
yer istasyonu cihaz rafı ground station equipment rack
ses yükseltici cihaz telephone repeater
elektronik cihaz electronic device
bağlanılamayan cihaz non-connectable device
cihaz bağımsız grafik hizmeti device-independent graphics service
cihaz bağımsız grafik katmanı device-independent graphics layer
algılanamayan cihaz non-discoverable device
büyük/küçük cihaz numaraları major/minor device numbers
cihaz adresi device address
cihaz kablolama malzemesi appliance wiring material
cihaz erişim kodu device access code
cihaz güvenlik seviyesi device security level
cihaz bağımlı grafik katmanı device-dependent graphics layer
bağımlı cihaz slave device
cihaz kimlik kütüğü equipment identity register
cihaz kurulum bağlantısı connected device configuration
cihaz sürücü device driver
cihaz kimlik kaydı equipment identity register
cihaz tablosu dashboard
set üstü cihaz set-top box
radyo frekans cihaz testi radio-frequency device testing
taşınabilir cihaz portable equipment
veri patlamasını rasgele yapan cihaz data burst randomizer
uzaktaki cihaz remote device
yarı iletkenli cihaz solid-state device
lifleri birleştiren cihaz fusion splice
merkezi mobil cihaz kimlik tanımı veri tabanı central equipment identity register
kullanıcı/cihaz başına ortalama gelir average revenue per user/unit
internet protokolü cihaz kontrolü internet protocol device control
teknolojiye imkan veren cihaz technology enabler
gelişmiş küçük cihaz arayüzü enhanced small device interface
testen geçirilen cihaz device under test
küçük cihaz sunucusu appliance server
tek başına kullanılabilen cihaz stand-alone
komut veren cihaz master device
sesle çalışan tek yönlü iletim sağlayan cihaz voice-operated device anti-sing
yardımcı cihaz ancillary equipment
uluslararası mobil cihaz kimlik numarası international mobil equipment identity
komut alan cihaz slave device
Electric
elektrikli cihaz electrical device
alternatif akımın gerilimini düşüren bir cihaz adapter
asenkron cihaz asynchronous device
termik cihaz thermal instrument
doğrultucu cihaz rectifier instrument
transistörlü nükleer cihaz transistorized nuclear instrument
akıllı elektronik cihaz intelligent electronic device
iki elektrik devresi elemanını bağlayan cihaz balun
Mechanic
şişeleri mantarla tıpalayan cihaz corker
Television
disk'e görüntü ve ses kayıt eden cihaz video disk recorder
uyduda bulunan ve alıcı frekans çevirici ve vericiden meydana gelen mikrodalga tekrarlayıcı cihaz transponder
Radio
vatandaşların iletişim için kullanabilecekleri radyo sinyallerinin iletimini sağlayan cihaz cb radio n.
Construction
gerinimi elektriksel sinyale dönüştüren cihaz strain gauge
helikopter (inşaat sektöründe perdahlama işlemlerinde kullanılan bir cihaz) rotary trowel
Automotive
sürücünün alkol seviyesine göre aracın çalışmasını önleyen cihaz alcolock n.
cihaz monte gözleri body dash and cowl
yolcu zapt cihaz tali sistemi occupant restraining device subsystem
ön ve arka düzen ayarı için ışıklı cihaz optical wheel-alignment analyzer
yanıltıcı cihaz defeat device
Transportation
otobüslerde ulaşım kartının basıldığı cihaz farebox
Traffic
trafik gürültüsünü azaltıcı cihaz traffic noise reducing device
Railway
hız sınırlayıcı cihaz speed-limiting device
Aeronautic
doğru akımı dc alternatif akıma ac çeviren cihaz inverter
alternatif akımı doğru akıma çeviren cihaz rectifier
seyrüsefere yardımcı cihaz aid to navigator
yerdeki radar sistemi tarafından sorgulandığında kodlanmış belli bir sinyali gönderen cihaz transponder
alıcı verici cihaz transponder
elektrik enerjisini mekanik harekete çeviren elektriki cihaz transducer
gelişmiş fonksiyonlu cihaz advanced functionality tool
Marine
deniz seviyesinden yüksekliği gösteren ve dağların yüksekliğini ölçmek için kullanılan barometrik bir cihaz orometer
deniz seyrüsefer ve radyohaberleşme cihaz ve sistemleri maritime navigation and radiocommunication equipment and systems
seyrüsefer ve radyo haberleşme cihaz ve sistemleri navigation and radio communication equipment and systems
Medical
camdan yapılmış tıbbi cihaz medical glass instrument
galvanik akımla ısıtılmış tel ile yakan cihaz galvanocautery
hücre kinetik çalışmalarında kullanılan bir cihaz flow
duyma seviyesinin ölçümünde kullanılan cihaz acoumeter
yüksek voltajda çalışan cihaz megavoltage equipment
yapay solunum için kullanılan bir cihaz drinker respirator
sefalometrik cihaz cephalometric device
dağıtıcı cihaz sparging device
aralıklı salım sağlayan rumen içi cihaz pulsatile-release intraruminal device
elektrikli-tıbbi cihaz electromedical equipment
aktif tıbbi cihaz active medical device
vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihaz active implantable medical device
basınç darbesiyle böbrek taşı ve benzeri taşları kıran cihaz pressure pulse lithotripter
çocuklarda astım ilaçlarını akciğere göndermeye yarayan tüp şeklindeki cihaz aerochamber
biyomedikal cihaz teknolojisi biomedical device technology
solunumla ilgili koruyucu cihaz respiratory protective device
hayvansal kaynaklı maddeler içeren bir kullanımlık tıbbi cihaz single-use medical device incorporating materials of animal origin
yeniden steril edilebilir cihaz resterilizable device
aktif implante edilebilir tıbbi cihaz active implantable medical device
mamografik stereotaktik cihaz mammographic stereotactic device
tıbbi teşhis amaçlı kullanılan x-ışınına karşı koruyucu cihaz protective device against diagnostic medical x-radiation
gebeliği önleyici alet/cihaz birth control device
gebeliği önleyici alet/cihaz contraceptive device
gebeliği önleyici alet/cihaz prophylactic device
kalbin normal dışı atımını tekrar normal kalp ritmine dönmesini sağlayan cihaz defibrillator
kandaki glükoz değerini ölçmeye yarayan cihaz glucometer
kandaki glükoz değerini ölçmeye yarayan cihaz glucose meter
tıbbi cihaz izleme medical device tracking
ilaç ve tıbbi cihaz kurumu pharmaceuticals and medical devices agency
Physiology
sıcağa karşı duyarlılık seviyesini ölçmeye yarayan cihaz thermesthesiometer
Food Engineering
farklı viskileri harmanlayan cihaz rectificator n.
viskiyi damıtılmış su ve alkolle karıştıran cihaz rectificator n.
farklı viskileri harmanlayan cihaz rectifier n.
viskiyi damıtılmış su ve alkolle karıştıran cihaz rectifier n.
besin hazırlayıcı cihaz food preparation machine
mikro cihaz micro array
Physics
izotopları ayırmak için kullanılan bir cihaz calutron n.
küçük sıcaklık değişimlerini ölçmek için kullanılan cihaz tasimeter n.
küçük sıcaklık değişimlerini ölçmek için kullanılan cihaz tasimeter n.
küçük sıcaklık değişimlerini ölçmek için kullanılan cihaz tasimeter n.
aktinik ışınlarla ses üretmeye yarayan bir cihaz actinophone n.
rüzgar hızını kayıt eden cihaz anemograf
emilen enerjiyi ölçümleyen cihaz absorption dynamometer
Chemistry
sıvılar içindeki asetik asit miktarını belirlemede kullanılan cihaz actometer
hardalgazı temizleyici cihaz demustardizing apparatus
bitkilerin üzerinde yaşayan zararlıları öldüren cihaz fumigator
lazerli kimyasal bulucu cihaz laser stand-off chemical detector
Biology
medikal cihaz tasarımı medical instrumentation design
Tobacco
kıyılmış tütünün doldurma yeteneğini ölçmeye yarayan cihaz densimeter
Environment
özel cihaz arındırması detailed equipment decontamination
ışın huzmesini tahdit eden cihaz beam limiting device
kritik cihaz critical device
solunum koruyucu cihaz respiratory protective device
kişisel koruyucu cihaz ve kıyafet personal protective equipment
yönlendirilmiş enerjili cihaz directed energy device
algılayıcı cihaz detector
sayıcı cihaz counter
kirlenmeyi önleyici cihaz antipollution device
su besleme tesislerinde kullanılan cihaz ve donanımlarından kaynaklanan gürültü emisyonları noise emission from appliances and equipment used in water supply installations
su besleme tesislerinde kullanılan cihaz ve aletlerden yayılan gürültü noise emission from appliances and equipment used in water supply installations
Military
yabancı cihaz sinyal istihbaratı foreign instrumentation signals intelligence
yüzeye monteli cihaz surface mounted device
cayroskopik cihaz gyroscopic device
elektropatlayıcı cihaz electroexplosive device
gözetlemeyi önleyici cihaz anti-watching device
hedef mesafesini ölçen cihaz range finder
keşfi önleyici cihaz antirecovery device
aritmetik cihaz arithmetic unit
aldatıcı cihaz decoy
bir anda yapılmış cihaz improvised device
Hunting
hedefi odaklayarak belirleyen elektronik cihaz pointer
kurusıkı atan cihaz blank firing device
Music
piyanoya bağlanan ve ses düzeyini artıran bir tür cihaz aeolian attachment n.
Photography
fotoğraf büyütecine benzeyen entegre devre üretiminde kullanılan bir cihaz stepper
fotoğrafları büyülten cihaz enlarger
Latin
cihaz malı dos