av - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

av"av" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 1 sonuç

İngilizce Türkçe
Religious
av i. ibrani takviminde beşinci ay

"av" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 26 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
av hunting i.
av hunt i.
General
av shikar i.
av ravin i.
av ravening i.
av kill i.
av chase i.
av victim i.
av shooting i.
av killing i.
av prey i.
av sporting i.
av pickup i.
av quarry i.
av shoot i.
av catch i.
av safari i.
av game i.
av trophy i.
av raven i.
av reward i.
Gastronomy
av hunt i.
av catch i.
Religious
av ab i.
Hunting
av huntee i.
Archaic
av meat i.

"av" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
av köpeği hound i.
General
av yerine çekmek decoy f.
av mevsimi dışında avlanmak hunt out of season f.
ürkütüp uçurmak (av kuşunu) flush f.
ferma yapmak (av köpeği) point f.
av sürmek course f.
av köpeği ferma yapmak come to a point f.
köpekle kovalamak (av) course f.
av izini aramak quest f.
av köpeği ferma yapmak point f.
fermaya geçmek (av köpeği) set f.
av aramak raven f.
av peşinden koşmak course f.
avın kokusunu alıp peşine düşmek (av köpeği) give chase f.
av sürmek dog f.
yakalamak (av) account f.
(av) sezonu/mevsimi açmak declare open season f.
(av köpekleri) kokuyu takip etmek hunt counter f.
tükenmelerini engellemek için av hayvanlarını korumak preserve game f.
bağlayarak (av köpeğini) yavaşlatmak trash [obsolete] f.
(av hayvanı) ormanda saklanmak emboss [obsolete] f.
(av köpeğine) seslenmek hack f.
(av köpeği) av aramak quest f.
av ararken havlamak quest f.
(av köpeğine) ilk kez kan tattırmak blood f.
avcının yüzüne av kanı sürerek avcılığa kabul etmek blood f.
(av köpeklerini) düdük sesiyle yönlendirmek blow f.
(av köpeği, avı bulmak için bulunduğu yerden) hızla fırlamak break f.
av aramak hont f.
av köpeği kullanmak hont f.
düzensiz şekilde yürümek (boynuzlu av hayvanı) misprint f.
düzensiz ayak izleri bırakmak (boynuzlu av hayvanı) misprint f.
(bir grup av hayvanı) avcıyı rahatsız etmek mob f.
silah ve av hayvanlarıyla izini sürmek hunt f.
av izi sürerken bir yerden bir yere geçmek hunt f.
erkek av kuşu cock i.
av köpeği retriever i.
puanter (bir tür av köpeği) pointer i.
afrika av köpeği african hunting dog i.
av kuşları wildfowl i.
av hayvanı game animal i.
av kuşu game bird i.
av çantası gamebag i.
av bekçisi (resmi) game warden i.
merkez av komisyonu central hunting commission i.
av sezonu hunting season i.
av alanı bekçisi gamekeeper i.
av köpeği gundog i.
av mevsimi hunting season i.
av hayvanı game i.
av köpeği hound dog i.
av partisi shoot i.
av köpeği hunting dog i.
av eti venison i.
av ruhsatı game licence i.
av kuşlarının saklandığı sık örtü covert i.
av köpeği sleuth i.
av mevsimi shooting season i.
av çiftesi shotgun i.
av hayvanı korucusu warrener i.
av uşağı gillie i.
av narası tantivy i.
av yeri cover i.
av tüfeği shotgun i.
av köpeği hound i.
afgan av köpeği afghan hound i.
av ruhsatı game licence license i.
av mevsimi the open season i.
av sezonu the open season i.
av köpeği gaze hound i.
av gücü fishing effort i.
av köpeği bird dog i.
av hayvanlarını çağırmakta kullanılan düdük call i.
av eti gamy i.
av köpeği pointer i.
av köpeği hunter i.
av köpeği gun dog i.
saçma (çifte namlulu av tüfeği için) shot i.
uzun gövdeli ve kısa bacaklı bir av köpeği basset i.
av hayvanı bekçisi gamekeeper i.
av köpeklerini idare eden kimse whip i.
çifte namlulu av tüfeği shotgun i.
av hayvanları için ayrılmış yer game preserve i.
kolay av sitter i.
av tüfeği fowling piece i.
av ruhsatı hunting licence i.
av köpeği basset i.
av bölgesi hunting ground i.
av rehberi gilly i.
av hayvanı üretim sahası warren i.
altın av köpeği golden retriever i.
av çantası game bag i.
av köpeği draghound i.
bir partide yakalanan av/balık catch i.
av köpeği beagle i.
av hikayeleri hunting stories i.
şarapla pişirilmiş av kuşu salmi i.
av sezonu shooting season i.
av köpeği setter i.
seter av köpeği setter i.
av sahası shooting i.
av bölgesi hunt i.
av çantası bag i.
av eti game i.
av köpeği wolfhound i.
yakalanan av veya balık catch i.
tutma av catch i.
yasak olmayan av fair game i.
av uşağı ghillie i.
av köpeği niteliği taşımayan nonsporting i.
av tüfekleri shotguns i.
karşı cinsi bir cinsel av olarak gören sexual predator i.
koku (av) drag i.
kolay av sitting ducks i.
av köpeklerini idare eden kimse whipper-in i.
küçük av köpeği terrier i.
av yasası game law i.
av etleri game meat i.
av ürünleri game meat i.
kümes ve av hayvanları poultry and hunting animals i.
av bıçağı hunting knife i.
av saçması bird shot i.
av arkadaşları hunting companions i.
orman tavuğu av sezonu grouse hunting season i.
av hayvanları prey animals i.
av kazası hunting accident i.
av partisi the hunting party i.
av borusu hunting horn i.
av köşkü hunting lodge i.
bir tür av bıçağı bowie knife i.
köpekli av draghunt i.
av yasağı hunting ban i.
av sahası hunting ground i.
bir avcının tek seferde avladığı av bag i.
bir seferde avlanan av miktarı take i.
av narası tantara i.
av köpeğinin kokuyu yitirmesi check i.
arkadan takip eden av köpeği trailer i.
ince bir tür av teknesi baidarka i.
av çığlığı chevy i.
av narası chevy i.
av köpeği yetiştiricisi kennelman i.
av köpeğiyle ava çıkan kimse beagler i.
av hayvanı bekçisi venerer i.
evcil tavuğu andıran çeşitli av kuşlarına verilen ad biddy i.
büyük av hayvanı big game i.
av tüfeği birding piece i.
av sırasında tazılara yol gösteren ve onları disipline eden kimse master i.
avı görmeyen ve işaret etmeyen av köpeği blinker i.
(doğancılık) av kuşunun tutulduğu tünek block i.
amerikan yerlilerinde kabile şifacısının sağlık, av, savaş gibi meselelerde arzulanan sonuçları elde etmek için yaptığı büyü medicine i.
erkeklerin yanlarına tazıları alarak av için toplanması meet i.
yakalanan av veya balık mess i.
av köpeği sürüsü meute i.
iskoç beyinin baş av uşağı henchman i.
büyük bir tür av bıçağı bowie i.
bir çift av kuşu brace i.
av köpeklerinin serbest bırakıldığı an breakaway i.
at veya köpekle yapılan av gezisi hont i.
at veya köpekle yapılan av gezisine katılan kimse hont i.
av mevsimi hont i.
av bölgesi hont i.
av partisi hont i.
av köpeği hund [dialect] i.
av hayvanları için ayrılmış çorak tarla moor [uk] i.
av köpeklerine verilen sakatat parçası reward i.
av köşkü hunting seat [uk] i.
(özellikle afrika'da) av gezisi hunting expedition i.
değersiz av köpeği hunt-counter i.
yenebilir (av eti vb) clean s.
av ile alakalı olmayan nonhunting s.
(av köpeği) derin ve melodik bir sesi olan bugle s.
geyik ve büyük av hayvanlarını avlamak için yeterince ağır ve namlu çıkış hızına sahip mermili bir fişek kullanan high-powered s.
av olan hunted s.
(av köpeklerine) dur! toho [brit] ünl.
av köpeklerini harekete geçirme ünlemi hallo ünl.
av köpeklerini harekete geçirmek için kullanılan ses halloo ünl.
av köpeklerini harekete geçirme ünlemi holla ünl.
Phrasals
(av köpeğini) çağırmak pick up f.
(av köpeği) kaybettiği kokuyu tekrar bulmak için geri dönmek hark back f.
Idioms
(av vb) sezonu başlamak/açılmak come into season f.
av olmak fall prey to f.
birine av tüfeğiyle ateş etmek take a potshot at someone f.
(av köpeği) koku aldığı yeri hızlı hızlı koklamak make game f.
(belli bir tür hayvanın) av sezonu/mevsimi open season (on something) f.
av köpeği a bird dog i.
av köpeği a gun dog i.
av peşinde olma feeding frenzy i.
av tüfeği biçimli ev shotgun cottage i.
av hayvanları ve kuşları fur and feather i.
acemi bir avcının ilk kez av gördüğünde duyduğu heyecan buck fever i.
acemi bir avcının ilk av denemesi esnasındaki heyecanı buck fever i.
merak uyandıran av'-avcı ilişkisi ile örülü cat-and-mouse s.
Formal
av izni hunting permit i.
Speaking
av iyi geçti the hunt went well expr.
Law
av tezkeresi hunting license i.
av ruhsatı hunting license i.
av hukuku game law i.
av hakları shooting rights i.
Institutes
milli parklar ve av yaban hayatı genel müdürlüğü general directorate of national parks and game wildlife i.
Tourism
av tezkeresi hunting certificate i.
av turizmi hunting tourism i.
av turizmi izin belgesi license for arranging hunting i.
Technical
av bıçağı bowie knife i.
av borusu mort i.
Computer
sharp av aygıtı sharp av device i.
sony av aygıtı sony av device i.
canon av aygıtı canon av device i.
jvc av aygıtı jvc av device i.
Textile
av kıyafeti hunting wear i.
Medical
av intervali av interval i.
av disosiyasyon av dissociation i.
av iletimi av conduction i.
av blok av block i.
av nodal reentrant taşikardi av nodal re-entrant tachycardia i.
Gastronomy
(av etini) dinlendirmek hang f.
av eti game meat i.
Marine Biology
av etkinliği fishing efficiency i.
av alanı fishing area i.
harcanan güç birimi başına düşen av catch per unit effort i.
birim çaba başına düşen av catch per unit effort i.
itibari av nominal catch i.
izin verilebilir av tahmini allowable catch estimate i.
toplam av total catch i.
hedef av aimed fishing i.
sürdürlebilir av sustainable catch i.
ticari av commercial catch i.
izin verilebilir biyolojik av allowable biological catch i.
av kotası catch quota i.
av kontrolü catch control i.
av süresi fishing time i.
rastlantısal av accidental catch i.
av başarısı fishing success i.
av mevsimi fishing season i.
izin verilebilir yarışçı av competitive total allowable catch i.
ağ atımı başına tabakalandırılmış ortlama av stratified mean catch per tow i.
av sınırı catch limit i.
av aracı fishing gear i.
av bileşimi catch composition i.
av zamanı fishing time i.
av kompozisyonu catch composition i.
toplam izin verilebilir av total allowable catch i.
tesadüfi av incidental catch i.
gerçek av real catch i.
birim av catch per unit of effort i.
gerçek av gross catch i.
av derinliği fishing depth i.
av eğrisi catch curve i.
av oranı catch rate i.
çok amaçlı av aracı combination vessel i.
en küçük av yaşı age at first capture i.
izin verilebilir av allowable catch i.
av hakkı fishing right i.
av yeğinliği fishing intensity i.
gemi av sınırı vessel catch limit i.
hareketli av aracı mobile fishing gear i.
çok amaçlı av aracı multipurpose vessel i.
av yasağı fishing ban i.
boya göre av catch-at-size i.
boya göre av catch-at-length i.
ağırlığa göre av catch-at-weight i.
yaşa göre av catch-at-age i.
uzun süreçli potansiyel av long-term potential catch i.
yan av by-catch i.
bildirilmeyen av non-reporting catch i.
abd’nin büyük göller bölgesi’nde ve kanada'da görülen, çatalsı kuyruğa sahip sarı benekli bir av balığı lake salmon (salvelinus namaycush) i.
abd’nin büyük göller bölgesi’nde ve kanada'da görülen, çatalsı kuyruğa sahip sarı benekli bir av balığı lake trout i.
bulanık ip parçalarına benzeyen, av yakalamaya yarayan uzun dokunaçları bulunan küçük deniz yaratıklarını içeren cins nanomia i.
uskumru şeklinde olan, güney afrika ve avustralya'da yiyecek ve av için yaygın olarak tercih edilen büyük bir balık teraglin (atractoscion aequidens) i.
uskumru şeklinde olan, güney afrika ve avustralya'da yiyecek ve av için yaygın olarak tercih edilen büyük bir balık geelbec i.
afrika'daki nehirlerde yaygın olarak yetişen yırtıcı bir tatlı su av balığı cinsi tiger fish (hydrocyon) i.
batı hint adaları'nda bulunan büyük bir av balığı permit (trachinotus falcatus) i.
boyuna çizgileri olan seçkin bir av balığı trumpeter (latris lineata) i.
mississippi ve büyük göllerde av ve gıda amaçlı yakalanan bir balık rock bass (ambloplites rupestris) i.
mississippi ve büyük göllerde av ve gıda amaçlı yakalanan bir balık rock sunfish i.
mississippi ve büyük göllerde av ve gıda amaçlı yakalanan bir balık rock perch i.
mississippi ve büyük göllerde av ve gıda amaçlı yakalanan bir balık goggle-eye i.
mississippi ve büyük göllerde av ve gıda amaçlı yakalanan bir balık red eye i.
istavritgiller familyasından çatalkuyruklu yenebilir av balığı araara [new zealand] i.
istavritgiller familyasından çatalkuyruklu yenebilir av balığı trevally i.
istavritgiller familyasına ait bir av balığı rainbow yellowtail (elagatis bipinnulata) i.
istavritgiller familyasından olan yiyecek ve av balıkları jack i.
kuzey amerika'da göl ve nehirlerde bulunan iri gözlü ve büyük bir av balığı jack salmon (stizostedion vitreum) i.
avustralya ve yeni zelanda'ya özgü büyük bir av balığı kingfish (seriola grandis) i.
avustralya ve yeni zelanda'ya özgü büyük bir av balığı king amberjack i.
kuzey amerika'daki deniz ve tatlı sularda görülen bir sofra ve av balığı white sturgeon (acipenser transmontanus) i.
kuzey amerika'daki deniz ve tatlı sularda görülen bir sofra ve av balığı pacific sturgeon (acipenser transmontanus) i.
kuzey amerika'daki deniz ve tatlı sularda görülen bir sofra ve av balığı white sturgeon (sacramento sturgeon) i.
kuzey amerika'daki deniz ve tatlı sularda görülen bir sofra ve av balığı pacific sturgeon (sacramento sturgeon) i.
bermuda ve florida'da görülen bir sofra ve av balığı bermuda sea chub (kyphosus sectatrix) i.
abd’nin büyük göller bölgesi’ne ve kanada'ya özgü olup başka yerlerde de yaygın bir tatlı su av balığı mackinaw trout (salvelinus namaycush) i.
abd’nin büyük göller bölgesi’ne ve kanada'ya özgü olup başka yerlerde de yaygın bir tatlı su av balığı salvelinus namaycush i.
abd’nin büyük göller bölgesi’ne ve kanada'ya özgü olup başka yerlerde de yaygın bir tatlı su av balığı salmon trout (salvelinus namaycush) i.
tüm tropik ve alt tropik sularda görülebilen av sporuna elverişli büyük bir balık pompano dolphinfish (coryphaena equiselis) i.
hint-pasifik bölgesinin tropik kısımlarında yaşayan, yenilebilir ve av sporuna elverişli, istavritgiller familyasına ait chorinemus cinsi çeşitli büyük balıklara verilen ad queenfish i.
av sporu ve yemek için pek tercih edilmeyen, kuzey amerika'nın doğu kıyılarına özgü hareketli olmayan gri veya bakır rengi bir sarıağız balığı black drum (pogonias cromis) i.
kuzey ve güney amerika'nın atlantik kıyılarına özgü, av sporuna elverişli, kuyruğunun başlangıç kısmında siyah bir benek bulunan bakır rengi büyük bir kaya balığı red drum (sciaenops ocellatus) i.
pasifik okyanusu'na özgü av sporuna elverişli büyük bir merlin balığı black marlin (makaira mazara) i.
pasifik okyanusu'na özgü av sporuna elverişli büyük bir merlin balığı black marlin (makaira marlina) i.
pasifik okyanusu'na özgü av sporuna elverişli büyük bir merlin balığı makaira mazara i.
pasifik ve hint okyanuslarına özgü, koyu mavi dikey şeritleri bulunan av sporuna elverişli yemeklik bir merlin balığı makaira mitsukurii i.
pasifik ve hint okyanuslarına özgü, koyu mavi dikey şeritleri bulunan av sporuna elverişli yemeklik bir merlin balığı striped marlin (tetrapturus audax) i.
abd'nin doğu kıyılarında yer alan cod burnu ve florida arasındaki sularda yaşayan, av sporuna elverişli sofralık bir deniz balığı gray weakfish (cynoscion regalis) i.
kuzey amerika'nın batı kıyısına özgü, av sporuna uygun sofralık bir balık greenling (hexagrammos decagrammus) i.
levrekgiller familyasına mensup, av sporuna elverişli büyük bir sofralık balık cobia i.
levrekgiller familyasına mensup, av sporuna elverişli büyük bir sofralık balık cabio i.
levrekgiller familyasına mensup, av sporuna elverişli büyük bir sofralık balık rachycentron canadum i.
büyük ve hızlı hareket eden bir av balığı wahoo i.
kuzey amerika'da atlantik okyanusu'na özgü sırtında lekeleri olan bir av balığı weakfish i.
kuzey amerika'da atlantik okyanusu'na özgü sırtında lekeleri olan bir av balığı seatrout i.
kuzey amerika'da atlantik okyanusu'na özgü sırtında lekeleri olan bir av balığı squeteague i.
kuzey amerika'da atlantik okyanusu'na özgü sırtında lekeleri olan bir av balığı cynoscion regalis i.
sığ sularda görülen basık bir av ve spor balığı blackfish (dichistius capensis) i.
kuzey amerika'ya özgü bir av balığı white perch i.
kuzey amerika'nın pasifik kıyılarına özgü gri renkli büyük bir av ve sofra balığı white seabass (cynoscion nobilis) i.
amerika'ya özgü iri, belirgin gözleri olan büyük ve güçlü bir tatlı su av balığı white-eye (stizostedion vitreum) i.
avustralya'nın doğu sahillerinde yaşayan, av sporuna elverişli koyu renkli yemeklik bir balık black bream i.
avustralya'nın doğu sahillerinde yaşayan, av sporuna elverişli koyu renkli yemeklik bir balık chrysophrys australis i.
avustralya'nın doğu sahillerinde yaşayan, av sporuna elverişli koyu renkli yemeklik bir balık acanthopagrus australis i.
avustralya'nın nehirlerinde ve gelgitsel derelerde yaşayan, av sporuna elverişli yırtıcı bir yemeklik balık mangrove jack i.
kuzey amerika'ya özgü gümüş renkli bir tatlı su, sofra ve av balığı white bass (morone chrysops) i.
büyük ve çıkık gözlü bir amerikan tatlı su sofra ve av balığı blowfish [dialect] i.
büyük ve çıkık gözlü bir amerikan tatlı su sofra ve av balığı walleyed pike i.
büyük ve çıkık gözlü bir amerikan tatlı su sofra ve av balığı walleye pike i.
büyük ve çıkık gözlü bir amerikan tatlı su sofra ve av balığı walleye i.
büyük ve çıkık gözlü bir amerikan tatlı su sofra ve av balığı stizostedion vitreum i.
av kurallarına göre av sporuna elverişli olmadığı belirtilen küçük balık minnow i.
av sporuna elverişli selene cinsi bir balık moonfish i.
büyük ve çıkık gözlü bir amerikan tatlı su sofra ve av balığı yellow pickerel i.
büyük ve çıkık gözlü bir amerikan tatlı su sofra ve av balığı yellow pike i.
büyük ve çıkık gözlü bir amerikan tatlı su sofra ve av balığı yellow pikeperch i.
güney kaliforniya ve meksika kıyılarına özgü, istavritgiller familyasından olan sarı kuyruklu bir av balığı yellowtail i.
güney kaliforniya ve meksika kıyılarına özgü, istavritgiller familyasından olan sarı kuyruklu av balıklarına benzer çeşitli balıklara verilen ad yellowtail i.
güney avustralya sularına özgü, istavritgiller familyasından olan büyük bir av balığı yellowtail kingfish (seriola grandis) i.
(özellikle av balığı) kendi türüne göre büyük canlı lunker i.
Astronomy
av köpekleri takımyıldızı canes venatici i.
av köpekleri (takımyıldızı) canes venatici i.
Zoology
av köpeği veya kızgın geyiğin çıkardığı böğürtülü çığlık bell i.
bir amerikan av köpeği ırkı chesapeake bay retriever i.
uzun ve sık siyah beyaz tüyleri olan sağlam bir av köpeği ırkı large munsterlander i.
bir amerikan av köpeği ırkı black and tan coonhound i.
bir amerikan av köpeği ırkı black-and-tan coonhound i.
hollanda'ya özgü gri tüylü orta boylu bir av köpeği ırkı wirehaired pointing griffon i.
hollanda'ya özgü gri tüylü orta boylu bir av köpeği ırkı wire-haired pointing griffon i.
dişi av tazısı bratchet i.
epir, yunanistan'a özgü, antik çağda av ve bekçi köpeği olarak kullanılan bir köpek ırkı molossian i.
epir, yunanistan'a özgü, antik çağda av ve bekçi köpeği olarak kullanılan bir köpek ırkı molossian dog i.
epir, yunanistan'a özgü, antik çağda av ve bekçi köpeği olarak kullanılan bir köpek ırkı molossian hound i.
retriever cinsi bir av köpeği retriever i.
macar vizsla av köpeği hungarian pointer i.
bir tür av köpeği lucern [obsolete] i.
melez bir av köpeği ırkı lurcher [uk] i.
Agriculture
toplam izin verilen av total allowable catch i.
av kuşu fowl i.
Breeding
(av hayvanlarını) barınağından çıkarmak unharbour f.
(av hayvanlarını) sığınağından çıkarmak unharbour f.
kırmızı- kahverengi renkli hızlı koşan bir av köpeği redbone i.
rus, sibirya ya da iskandinav kökenli çeşitli av köpeği cinslerine verilen ortak ad laika i.
norveç av köpeği norwegian elkhound i.
iskandinavya'ya özgü, kalın grimsi tüylü ve kıvrık kuyruklu bir av köpeği norwegian elkhound i.
kanada'ya özgü bir av köpeği nova scotia duck tolling retriever i.
kalın gri tüylü ve kıvrık kuyruklu bir av köpeği elkhound i.
kırma av köpeklerinden oluşan sürü bobbery i.
kırma av köpeklerinden oluşan sürü bobbery pack i.
av hayvanı sürüsü head [uk] i.
av atı hunter i.
Fishery
av kompozisyonu catch composition i.
av sırasında suya atılan yem groundbait i.
tutulmaya değer av keeper i.
uzun av balığı ling i.
av balığına benzeyen balık yemi wobbler i.
(somon veya tirsi gibi) bazı av balıklarının erkeği buck i.
History
(armada) borazan veya av borusunu çevreleyen bir halka virole i.
Archaeology
fildişinden yapılma savaş ya da av borusu oliphant i.
Environment
av sabotajcısı hunt saboteur [uk] i.
Military
tek kişilik av single place fighter i.
uzun namlulu av tüfeği sporting gun i.
orta namlulu av tüfeği skeet gun i.
düşman av uçağı bandit i.
her hava av uçağı all-weather fighter i.
av akını fighter sweep i.
av fişeği shot gun shell i.
av uçağı fighter airplane i.
av bombardıman uçağı fighter-bomber i.
av uçağı pursuit airplane i.
av bombardıman fighter bombing i.
av tüfekleri odası gunroom i.
av harekatı fighter operation i.
av tüfeği fişeği shotgun shell i.
av-bombardıman uçağı fighter bomber i.
av kontrol bölgesi fighter control area i.
av fişek fabrikası pistol cartridge factory i.
av tüfeği shotgun i.
av tüfeği shot gun i.
av harekat kontrolörü fighter controller i.
av uçağı kullanma bölgesi fighter engagement zone i.
av uçakçılığı fighter aviation i.
av uçağı fighter aircraft i.
av sorumluluk sahası fighter area of responsibility i.
av bombardıman uçağı fighter bombing aircraft i.
düşman veya av hayvanının üzerine atmak üzere tasarlanmış, çeşitli bıçaklarla donatılmış silah throwing-knife i.
düşman veya av hayvanının üzerine atmak üzere tasarlanmış, çeşitli bıçaklarla donatılmış silah throwing-iron i.
Hunting
(av köpeği) iz sürmek carry f.
av köpeklerine işaret vermek ya da onları geri çağırmak için düdük çalmak recheat f.
av borusu çalarak köpekleri çağırmak recheat f.
(köpek) av kokusu alarak havlamak challenge f.
(köpek) koku kaybolduğunda av kovalamayı bırakmak check f.
(av köpeği, sürüyü) keskin ve doğru bir şekilde işaret etmek nail f.
av köpeklerine çok yakın gitmek thrust f.
(av köpeği) tilki avında kokuyu alınca ulumak give tongue f.
gizlenip saldırarak (av) yakalamak tuft f.
av köpeklerini harekete geçirmek için ses çıkarmak alloo [obsolete] f.
av köpeklerini harekete geçirmek için ses çıkarmak halloo f.
(av hayvanı) vurmak bag f.
(av hayvanı) yakalamak bag f.
koşup av aramak quarter f.
çift namlulu av tüfeğiyle tek tetikte iki mermi ateşlemek double f.
(çifte namlulu av tüfeğinden) saçmayı çıkarmak unshot f.
av köpeğiyle avlamak beagle f.
av köpeklerini idare eden kimsenin görevlerini yerine getirmek whip in f.
(av kuşlarına) rastgele ateş etmek brown f.
av getirmek retrieve f.
av aramak hunt f.
köpekle av aramak hunt f.
av fişeği shotgun shell i.
yivsiz av fişek ağızlarının yıldız şeklinde kapatılması star crimp i.
av fişeklerinde veya havalı silahlarda kullanılan saçma veya çekirdek pellet i.
yivsiz av tüfeği fişeği shell i.
tek kurşun atmak için özel yivsiz av tüfeği slug gun i.
metal kısmı yüksek olan av kovanı high base i.
yivsiz av tüfeği ungrooved rifle i.
av saçması shot i.
yivsiz av tüfekleri için ayarlanabilir şok adjustable choke i.
yivsiz av tüfeği namlu çapı gauge i.
metal kısmı alçak olan av kovanı low base i.
av tüfeği fişeği shot shell i.
yivsiz av tüfeğinde kullanılan üzeri yivli tek kurşun rifled slug i.
tüm yivsiz av ve bazı yivli silah fişeklerinın tablasında bulunan çıkıntı rim i.
av fişeklerinde saçma üstü tapası kullanıldığında yapılan kıvırma şekli rolled crimp i.
yivsiz av tüfeği shotgun i.
av fişeği dip tapası base wad i.
av tüfeği sho-gun i.
av yasağı dönemi closed season i.
av yasağı mevsimi closed season i.
av yasağı dönemi close season i.
av yasağı mevsimi close season i.
av tüfeği sporting rifle i.
av tüfeği hunting rifle i.
çift namlulu av tüfeği double-barrelled shotgun i.
12 kalibre av tüfeği 12 gauge shotgun i.
çift kırma av tüfeği side by side shotgun i.
av tüfeği namlusu smooth bore i.
av fişeği shotgun shell i.
tazının av kokusunu aldıktan sonra havlaması challenge i.
koklayarak avlanmak (av köpeği) rake i.
av köpeklerine işaret veren ya da onları geri çağıran düdük sesi recheat i.
av borusu recheat i.
iz üstündeki av hayvanının arazide yaptığı keşif cast i.
avın yakın zamanda geçmiş olabileceği bölgede av köpeğine iz sürdürme casting i.
av tüfeğinin kabzasında ateş ederken nişan almayı sağlayan çentik castoff i.
avlanacak alanı dolaşıp keşif yapan av köpeği ranger i.
avını yukarıdan saldırarak yakalayan şahine uygun av noble i.
on kalibre av tüfeği ten-gauge i.
on kalibre av tüfeği 10-gauge shotgun i.
tilki avında av köpeklerine çok yakın giden kimse thruster i.
(av köpeğine) dur talimatı toho i.
(argoda) bir tür av bıçağı toothpick i.
trap için tasarlanmış av tüfeği trap gun i.
av köpeğinin tavşanı bayılttığı halde öldürememesi trip i.
başı duvara bir zafer hatırası olarak asılabilen av hayvanı trophy i.
av hayvanı gibier i.
geçmişte av köpeklerini çağırmak için çıkarılan bir ses alew [obsolete] i.
tek seferde yakalanan av hayvanı sayısı bag i.
av kuşu yakalamak için kullanılan bir alet battery i.
av kuşu yakalamak için kullanılan bir alet sinkbox i.
av kuşu yakalamak için kullanılan bir alet sinkboat i.
av köpeğiyle tavşan avlama beagling i.
av tüfeklerinde kullanılan bir saçma beebee i.
av kuşu bird i.
daha geniş menzil elde etmek amacıyla saçmaların dağılımını kontrol etmek üzere tasarlanmış tel ağdan oluşan av tüfeği kartuşu wire cartridge i.
(hayvanın) av mevsimi hunt i.
av rehberi hunting guide i.
av evi hunting box [uk] i.
av atı olarak kullanılan kısrak huntress i.
av fişeği içindeki barut miktarı load i.
av için uygun chasable s.
av hayvanları ile ilgili olmayan nongame s.
av hayvanı kategorisinde olmayan nongame s.
sürü haline getirilmemiş (av köpekleri) unentered s.
av ile ilgili venatorial s.
av sırasında tazıları cesaretlendirmek için yapılan çağrı huic ünl.
Sport
(şahin) av vurulana kadar efendisinin üzerinde uçmak wait on f.
Mythology
av tanrısı ninib i.
(yunan mitolojisinde) av ve ay tanrıçası artemis i.
(yunan mitolojisinde) av ve ay tanrıçası cynthia i.
(roma mitolojisinde) av ve ay tanrıçası diana i.
Archaic
orta çağ ve tudor dönemi ingilteresi'nde yetiştirilen küçük bir av köpeği kennet i.
av hayvanları meat i.
Ornithology
abd'nin doğu ve orta kesimlerinde yaygın olarak avlanan bir av kuşu northern bobwhite (colinus virginianus) i.
yılan yiyerek beslenen orta büyüklükte bir av kuşu nicagua i.