dil - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

dil"dil" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 32 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
dil tongue i.
dil language i.
General
dil spline i.
dil clapper i.
dil vernacular i.
dil key i.
dil dialect i.
dil parlance i.
dil langue i.
dil speech i.
dil lingo i.
dil linguiform i.
dil language i.
dil feather i.
dil neck i.
dil talk i.
Technical
dil latch
dil dog
dil key
dil pawl
dil language
Computer
dil script
Medical
dil tongue
Anatomy
dil tongue
Marine Biology
dil common sola
Apiculture
dil proboscis
dil lingua
dil glossa
Linguistics
dil language
dil langue
dil tongue
Geography
dil spit

"dil" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
dil uzatmak defame f.
yabancı dil foreign language i.
General
dil dökerek birini bir şey yapmaya ikna etmek wheedle someone into f.
fakirleştirmek dil emasculate f.
ağzından dışarı sarkmak (dil) loll out f.
dil uzatmak impugn f.
dil dökmek wheedle f.
dil dökmek talk somebody round f.
dil dökerek elde etmek coax f.
dil uzatmak attack f.
dil dökmek blandish f.
dil dökmek flatter f.
dil uzatmak talk against f.
dil dökerek birinden bir şey koparmak wheedle something out of someone f.
dil vuruşu yapmak (çalgı) tongue f.
dil dökmek coax f.
dil uzatmak malign f.
dil uzatmak rail f.
dil bilmek speak a language f.
dil çıkarmak stick out one's tongue f.
dil yutmak swallow one's tongue f.
dil bilmek know a language f.
dil çıkarmak stick one's tongue out at someone f.
dil dökmek twist someone's arm f.
(dil) kulaktan kapmak pick up f.
çok dil bilmek know many languages f.
dil öğrenmek learn a language f.
küfürlü dil kullanmak utter profane language f.
dil dökerek kandırmak/ikna etmek blag f.
dil dökerek gönlünü almak blandish f.
dil uzatmak assail f.
dil okulununa gitmek go to a language school f.
dil geliştirmek improve language f.
(dil/konuşma) paslanmak let slide f.
yabancı bir dil konuşmak speak a foreign language f.
gizemli dil kullanmak cabalize f.
anlaşılması zor bir dil kullanmak cabalize f.
(dil) konuşmak/bilmek talk f.
dil öğretmenleri language teachers i.
dil ve anlatım language and expression i.
dil tutulması tongue tie i.
ortak dil lingua franca i.
vatandaşlarının ortak dil, tarih vb faktörlerce birbirlerine bağlı olduğu egemen devlet nation state i.
yaşayan dil vernacular i.
teknik dil technical language i.
nükteli bir dil kullanan epigrammatizer i.
dil dizgesi register i.
hint iran dil ailesinin hint kolu indo aryan i.
dil ve kültür language and culture i.
dil uzatma attack i.
gri dil balığı gray flounder i.
dil sanatları language arts i.
dil sürçmesi speech defect i.
dil (üflemeli çalgılarda) reed i.
konuşulan dil vernacular i.
acı dil biting words i.
doğal dil işleme natural language processing i.
resmi dil official language i.
özel dil jargon i.
yordamsal olmayan dil nonprocedural language i.
gösterişli dil bombast i.
dil basacağı tongue spatula i.
dil uzluğu oratory i.
dil kazanımı language acquisition i.
tibet burman dil ailesi tibeto burman i.
dil laboratuvarı language laboratory i.
açık dil plain language i.
dil devrimi language revolution i.
dil balığı tonguefish i.
latin dil ailesinden diller romance i.
ağdalı dil kullanma lexiphanicism i.
yüksek dereceli dil high level language i.
dil sürçmesi ile bilinçaltındaki fikirleri açıklama freudian slip i.
dil sürçmesi slip i.
karışık dil hybrid language i.
teknik dil jargon i.
dil bilimciler philologists i.
tatlı dil soft words i.
dil bilim linguistics i.
dil pensi tongue depressor i.
dil atlası linguistic atlas i.
alıcı dil recipient language i.
erek dil target language i.
anadili farklı insanların konuştuğu ortak dil lingua franca i.
dil işleyicisi language processor i.
uluslararası dil pidgin i.
dil ve diller language and languages i.
orta afrika cumhuriyetinde konuşulan dil sango i.
ortak dil koine i.
dil oyunları language games i.
ikinci dil kazanımı second language acquision i.
dil kılavuzu phrase book i.
yabancı dil lingo i.
dil balığı fluke i.
yabancı dil olarak ingilizce testi test of english as a foreign language i.
özel dil argot i.
atina dil özelliği atticism i.
vecizeli bir dil kullanan epigrammatizer i.
ural altay dil ailesi ural altaic i.
dil bilimi linguistics i.
özgün kaynak dil original source language i.
ikinci dil second language i.
anlaşılmaz dil jargon i.
özel dil private language i.
dil bilgini philologist i.
doğal dil ve eğitim native language and education i.
anadili farklı insanların konuştuğu ortak dil koine i.
dil sürçmesi slip of the tongue i.
ortak dil interlanguage i.
alt dil sublanguage i.
dil bilgisi kurallarına uygunluk grammaticalness i.
sert dil strong language i.
birden çok dil bilen kimse polyglot i.
dil barajı language barrier i.
arı dil kullanma purism i.
son dil final language i.
abartmalı dil veya yazı rhetoric i.
ortak dil common tongue i.
yaşayan dil living language i.
dil politikası language policy i.
çevirici dil assembler language i.
dil psikolojisi psycholinguistics i.
ölü dil dead language i.
küçük dil epiglottis i.
dil ve eğitim language and education i.
dil balığı windowpane i.
hem avrupalı hem de siyahi kökenden gelen kimse veya bu kimselerin konuştuğu dil creole i.
yabancı bir dilin öğrenilmesi esnasında o dili öğrenen insanların oluşturdukları dil interlanguage i.
uluslararası ticari dil lingua franca i.
paslı dil furry tongue i.
doğal dil native language i.
müphem veya kaçamaklı dil kullanma equivocating i.
müphem veya kaçamaklı dil kullanan equivocator i.
dil pası fur i.
dil bilim philology i.
çok dil bilen kimse polyglot i.
dil (bir gruba özgü) idiom i.
aracı dil mediating language i.
dil balığı flounder i.
dil sürçmesi tongue twister i.
çok boyutlu dil multidimensional language i.
acı dil harsh words i.
ikinci dil kazanımı second language acquisition i.
makine yönelimli dil machine oriented language i.
aldatıcı dil newspeak i.
ağdalı dil kullanan lexiphanes i.
sade dil plain language i.
dil bilgisi grammar i.
orta avrupa dil desteği central european language support i.
ana dil seviyesinde ingilizce native fluency in english i.
ana dil seviyesinde olma native fluency i.
karmaşık ve komik bir dil kullanarak yazma gobbledegook i.
dil tarihlemesi glottochronology i.
avustralya'da konuşulan bir dil gunya i.
dil bilinci language awareness i.
kitle iletişim araçları ve dil mass media and language i.
dil hizmetleri language services i.
dil sınavı language testing i.
dil transferi language transfer i.
dil azınlıkları linguistic minorities i.
dil ve mantık language and logic i.
dil ve ahlak language and ethics i.
dil ve tarih language and history i.
iki dil bilme bilingualism i.
ikinci yabancı dil second foreign language i.
hokan dil familyasına bağlı bir dil yanan i.
yapay bir dil antido i.
yapay bir dil ido i.
yabancı dil bölümü foreign language department i.
yerli dil vernacular i.
kırmızı lekeli dil strawberry tongue i.
dil becerileri language skills i.
avrupa dil portfolyosu european language portfolio i.
dil kursu language course i.
günlük dil daily language i.
ispanyanın bask bölgesinde konuşulan dil euskera i.
yapay dil artificial language i.
işe yönelik dil business oriented language i.
dil bilimcisi linguist i.
kaba dil billingsgate i.
argo dil billingsgate i.
(yılan) çatal dil forked tongue i.
hint-avrupa dil ailesinden herhangi bir dili konuşan halk aryan i.
nijer-kongo dil grubu kwa i.
dil tutulması tongue-tie i.
dil hapishanesi prison-house of language i.
ana dil mother-tongue i.
doğal dil natural language i.
ana dil native language i.
gündelik dil lay terminology i.
sözleşilen dil agreed language i.
filipinlerde konuşulan bir dil iriga bicolano i.
filipinlerde konuşulan bir dil bicolano i.
ana dil mother language i.
ana dil mother tongue i.
yoğun dil eğitimi intensive language training i.
kaynak dil source language i.
amaç dil object language i.
bir dil sürçmesi türü spoonerism i.
dil becerileri word attack skills i.
dil bilimi language science i.
en çok konuşulan beşinci dil fifth mostly spoken language i.
küfürlü dil profane language i.
kaba dil profane language i.
uluslararası yapay dil derneği tarafından tasarlanmış bir dil interlingua i.
betimsel dil descriptive language i.
modern yabancı dil modern foreign language i.
standartlaştırılmış dil standardized language i.
standartlaştırılmış dil standardised language i.
standardize edilmiş dil standardized language i.
standardize edilmiş dil standardised language i.
freudyen dil sürçmesi freudian slip of tongue i.
dil sürçmesi a freudian slip i.
küfürlü ve argo dil vulgar language i.
dil çifti language pair i.
nijerya'nın kuzeyinde konuşulan bir dil sayanci i.
nijerya'nın kuzeyinde konuşulan bir dil zaar i.
baka/bayağı dil gutter language i.
dil öğrenme yeteneği language learning ability i.
dil öğrenme becerisi language learning ability i.
zor bir dil a hard language i.
mesleki dil jargon i.
mesleki dil professional language i.
tıbbi olmayan dil non-medical language i.
dilin melezleşmesi (melez bir dil yaratma) creolization i.
konuştuğu dil the language he/she speaks i.
orijinal kaynak dil original source language i.
resmi dil/jargon officialese i.
avustralya aborjinlerinin kullandığı dil jangkundjara i.
avustralya aborjinlerinin kullandığı dil yankuntatjara i.
avustralya aborjinlerinin kullandığı dil yankunytjatjara i.
avustralya aborjinlerinin kullandığı dil kulpantja i.
dil hizmeti sağlayıcısı (çeviri şirketi/bürosu vb) language service provider i.
dil servis sağlayıcısı language service provider i.
kutsal dil sacred language i.
dil öğrenmenin en iyi yolu the best way to learn language i.
basitleştirilmiş (karma) dil pidgin i.
iki dilin karışmasıyla oluşan melez dil pidgin i.
bir dil öğrenme learning a language i.
dil dökme blandishment i.
İngilizce dil bilimcisi anglicist i.
küfürlü/kaba dil abusive language i.
dil uzatan assailant i.
dil uzatan assailer i.
dil dökme blarney i.
dil uzatma broadside i.
sağır ve dilsizlere özgü dil deaf and dumb language i.
dilin melezleşmesi (melez bir dil yaratma) creolisation i.
anadili dışında başka bir dil öğrenen kimselerin başvurduğu sözlük learner's dictionary i.
dil oluşturma building language i.
dil kuralları language rules i.
pascal tabanlı bir dil telos i.
duygu odaklı/yüklü dil/konuşma emotive language i.
duygu odaklı/yüklü dil/konuşma high-inference language i.
duygu odaklı/yüklü dil/konuşma loaded language i.
ana dil maternal language i.
yabancı dil foreign tongue i.
görsel dil visual language i.
İingilizcenin resmî dil olduğu ülkelerin listesi list of countries where english is an official language i.
dil bilgisi kursu grammar course i.
dil ölümü language death i.
dil özetleri language summaries i.
yabancı dil bilgisi knowledge of foreign language i.
mesleki yabancı dil vocational foreign language i.
mesleki yabancı dil professional foreign language i.
süslü dil ornamental language i.
çok sayıda dil bilme ve konuşma polyglottism i.
çok sayıda dil bilme ve konuşma polyglotism i.
çok sayıda dil bilme ve konuşma multilingualism i.
edebi dil literary language i.
dil karmaşası language complexity i.
tüm dil kuramı whole language theory i.
dil bölümü öğrencisi language department student i.
işlevsel dil functional language i.
ortak dil ekipman tanımlayıcı (clei) kodu common language equipment identifier (clei) code i.
yabancı uyruklu dil öğretmeni foreign language teacher i.
yabancı dil olarak türkçe turkish as a foreign language i.
kızgın dil angry language i.
sinirli dil angry language i.
baltık ve slav dillerinden oluşan hint-avrupa dil ailesi dalı balto-slavic i.
baltık ve slav dillerinden oluşan hint-avrupa dil ailesi dalı balto-slavonic i.
tahltan kızılderililerinin konuştuğu dil tahltan i.
takelmalar tarafından konuşulan dil takelma i.
takelmalar tarafından konuşulan dil takilman i.
güney çin ve güneydoğu asya dillerinin yanı sıra tai dillerini de içine alan dil ailesi tai-kadai i.
abd'nin güneybatısında konuşulan bir dil ailesi tanoan i.
abd'nin güneybatısında konuşulan bir dil ailesi tanoan language i.
sulu takımadalarında konuşulan dil tausug i.
sulu takımadalarında konuşulan dil tausug i.
sulu takımadalarında konuşulan dil tausug i.
yozlaşmış (dil) corrupt s.
dil ile çıkarılan ses lingual s.
üç dil konuşan trilingual s.
konuşulan (dil) vernacular s.
dil döken glib s.
dil biçiminde tonguelike s.
çok dil bilen polyglot s.
dil rabıtasını bozan disjunctive s.
müphem veya kaçamaklı dil kullanılmış equivocated s.
çok dil bilen multilingual s.
dil uzatılamaz unassailable s.
yalnızca bir dil konuşan monolingual s.
dil gibi tonguelike s.
iki dil bilen bilingual s.
pabuç gibi (dil) small and shapely s.
dil şeklinde olan languet s.
tek dil konuşan monolingual s.
dil şeklinde eki ya da uzantısı olan languet s.
dil kinestezisine ait glossokinesthetic s.
dil özelliklerini taşımayan nonidiomatic s.
hint-avrupa dil ailesine ait indo-european s.
birden çok dil kullanan veya birden çok dilde olan multi-lingual s.
yabancı dil ağırlıklı foreign language intensive s.
dil biçiminde linguiform s.
ana (dil) native s.
sondan eklemeli (dil vb) head-final s.
ağdalı (dil) grandiloquent s.
dil bilgisi kurallarına uyarak grammatically zf.
dil bilgisi kurallarına uygun biçimde grammatically zf.
dil bilgisi kurallarına uygun olmayan biçimde agrammatically zf.
dil bilgisi kurallarına uygun olmayan biçimde ungrammatically zf.
tatlı dil kullanarak cajolingly zf.
tatlı dil ile cajolingly zf.
dil şaklatarak çıkarılan 'çık-çık-çık' sesi (onaylanmayan durumlarda) tut-tut! ünl.
dil şaklatarak çıkarılan 'çık-çık-çık' sesi (onaylanmayan durumlarda) tut! ünl.
akademik dil academic language
Phrasals
dil dökerek edinmek wheedle away from
dil dökerek edinmek wheedle out of
dil dökerek edinmek wheedle something out of someone
dil dökerek edinmek wheedle something away from someone
birine sözle saldırmak/dil uzatmak sail into
Phrases
ikinci dil tercih sebebidir preference will be given to those with bilingual skills
tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır kindness opens all the doors
Proverb
tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır kindness does more than harshness
tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır you can catch more flies with honey than with vinegar
tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır soft answer turneth away wrath
tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır soft answer turneth away wrath
tatlı dil yılanı bile deliğinden çıkarır soft answer turneth away wrath
Colloquial
dil bilgisi polisi grammar nazi
dil bilgisi polisi grammar police
öğrenilmesi gerekli dil must-learn language
Idioms
tatlı dil sweet talk
tatlı dil silver tongue
anlamsız dil mumbo jumbo
tatlı dil dökerek birisini ikna etmeye çalışmak lay some sweet lines on someone
tatlı dil dökerek birisini ikna etmeye çalışmak put some sweet lines on someone
dil dökerek başını beladan kurtarmak talk his way out of trouble
(bir sürü sembol ve kısaltma içeren) anlaşılması zor dil alphabet soup
boşuna dil dökmek preach to the choir
boşuna dil dökmek preach to the converted
anlaşılması zor bir dil double dutch
sivri dil sharp tongue
tatlı dil ile birini bir şey yapmaya ikna etmek sweet-talk somebody into doing something
dil dökerek/konuşarak/ikna ederek bir yere girmek talk your way somewhere
Formal
üst düzey dil high order language
yüksek düzeyli dil high-level language
yüksek düzeyli dil high order language
üst düzey dil high-level language
Speaking
başka yabancı dil biliyor musun? do you speak any other languages?
dil eğitimi görüyorum i am studying language
kaç dil konuşabiliyorsun? how many languages can you speak?
kaç dil konuşabiliyorsunuz? how many languages can you speak?
kaç dil konuşuyorsun? how many languages do you speak?
kaç dil konuşuyorsunuz? how many languages do you speak?
kaç dil biliyorsun? how many languages do you speak?
kaç dil biliyorsunuz? how many languages do you speak?
brezilya'da hangi dil konuşulur? what language do they speak in brazil?
boşuna dil döküyorsun you're preaching to the converted
brezilya'da hangi dil konuşuluyor? what language do they speak in brazil?
i̇ki dil biliyorum I speak two languages
4 dil biliyorum I speak 4 languages
Slang
dil çıkarmak blow a bronx cheer
Trade/Economic
reklamlarda kullanılan dil adspeak i.
ticari dil commercial language
işe yönelik dil business oriented language
açık dil plain language
ikinci dil tercih sebebidir bilingual skills are desirable
resmi dil official language
dil, din, ırk, bölge, cinsiyet gibi alanlarında ayrım yapmadığını beyan eden işveren equal opportunity employer
dil tazminatı language allowance
Law
dil kanunu language law
resmi dil official language
dil doğruluğu language correctness
dil doğruluğu correctness of language
Politics
dil ve siyaset language and politics
resmi dil official language
diplomatik dil diplomatic language
eş resmi dil coofficial language
eş resmi dil co-official language
finlandiya ve rusya'da kullanılan bir dil skolt sami
rusya'da konuşulan bir dil negidal
avrupa dil etiketi european language label
avrupa dil etiketi ödülü european language label award
avrupa birliği ortak dil kriterleri common european framework of reference for language
avrupa konseyi ortak dil kriterleri common european framework of reference for language
avrupa ortak dil kriterleri common european framework of reference for language
kışkırtıcı dil ya da söylem red meat rhetoric
Institutes
at’de yabancı dil eğitiminin desteklenmesi programı programme to promote training in foreign languages
türk dil kurumu (tdk) turkish language association
türk dil kurumu turkish language society
dil tarih kurumu the institute of language and history
dil tarih kurumu institute of language and history
dil enstitüsü language institute
atatürk kültür dil ve tarih yüksek kurumu atatürk supreme council for culture, language and history
Technical
dil belirtimleri el kitapları language specifications manuals
gereklilikler dil işleyicisi requirements language processor
dil yorumlayıcı language interpreter
çizelgesel dil tabular language
genişletilebilir dil işleyici extensible language processor
gereksinimler dil işlemcisi requirements language processor
genişletilebilir dil işlemci extensible language processor
dil monitörü language monitor
sözdizimsel dil çözümlemesi syntactic language analysis
dil işleyiciler language processors
dil çevirici language translator
dil dönüştürme programları language conversion programs
makineye yönelik dil machine oriented language
tasarım dil işleyici design language processor
derleyici düzeyli dil compiler level language
dil bilgisi denetçisi grammar checker
kaynak dil source language
amaç dil target language
simgesel dil symbolic language
temel dil basic language
dil işlemciler language processors
etkileşimli dil conversational language
ortak dil common language
yorumlamalı dil interpretive language
kilit dil karşılığı keeper
dişli dil radula
öbek yapılı dil block-structured language
blok yapılı dil block-structured language
uygulamaya yönelik dil application-oriented language
düşük düzeyli dil low-level language
makineden bağımsız dil machine-independent language
bilgisayardan bağımsız dil computer-independent language
derleyici düzeyli dil compiler-level language
genel amaçlı dil general-purpose language
soruna yönelik dil problem-oriented language
dil ve oyuklu bağlantı tongue-and-groove joint
özel amaçlı dil special-purpose language
prosedüre yönelik dil procedure-oriented language
probleme yönelik dil problem-oriented language
teknik dil technical language
alt düzey dil low level language
dil bağlantıları language bindings
soğuk dil cold lap
dil (kapı) catch
dil (makine) trippet
dil biçimli languet
kapalı ve özel dil kullanım kuralı cryptotype
dil biçimindeki deney numunesi tongue-shaped test specimen
Computer
dil bilgisi araçları spelling tools menu
dil ayarla set language
blok yapılı dil structured programming language
dil/ülke language/country
hedef dil target language
şablona yönelik dil template language
uluslararası dil desteği unicode
türkçe dil desteği turkish language support
bilinmeyen dil unknown language
uygulama amaçlı dil application oriented language
bilgisayardan bağımsız dil computer independent language
soruna yönelik dil pol [problem oriented language]
dil kaldır remove language
dil değiştir replace language
bilgisayar yönelimli dil computer oriented language
uygulamaya yönelik dil application oriented language
soruna yönelik dil problem oriented language
tasarım dil işlemci design language processor
dil ekle add language
algoritmik dil algorithmic language
birleştirici dil assembly language
yapay dil artificial language
baltık dil desteği baltic language support
blok yapılı dil block structured language
slav alfabesi dil desteği cyrillic language support
dil seç choose language
alçak düzeyli dil computer oriented language
varsayılan dil default language
dil kod şeması encoding
dil kodlaması encoding
biçimsel dil formal language
dil bilgisi kılavuzu grammar checker
yüksek düzeyli dil high level language
üst düzey dil high level language
yunanca dil desteği greek language support
simgesel dil formal language
dil bul find language
dil özelliği language property
dil özellikleri language properties
geçerli dil language neutral
özel dil durumu lang state
akıllı dil intelligent language
dil düğmesi language button
özel dil üst karakter durumu lang shift state
dil kodu language code
dil dosyaları language files
dil uyuşmazlığı language mismatch
dil çubuğu language bar